Kroonjuwelen – Hard Times, Good Times, Better Times (Volledig/Full) (Nederlands/Dutch/English)

Uploaded on Feb 23, 2012
Kroonjuwelen – Hard Times, Good Times, Better Times is een film over het ontstaan van graffiti in Amsterdam. Het verhaal vertelt de belevenissen van de Amsterdamse graffitischrijvers. Vanaf de eerste beginselen vanuit de punkperiode tot de apotheose op de Amsterdamse metro naar de wereld van hedendaagse vormgeving en kunst. De geschiedenis vangt aan in de punk- en kraaktijd eind jaren ’70 begin ’80. Een tijdperk dat belicht wordt door sjabloonkunstenaar Hugo Kaagman en dichteres/schrijfster Diana Ozon. HIGH vertelt over het pionieren, territoria en de hoogtijdagen van graffiti in Amsterdam. Grafisch vormgever Niels ‘SHOE’ Meulman, vertelt vanuit zijn kantoor, en de buurt waar het voor hem allemaal is begonnen hoe tot op de dag van vandaag graffiti invloed heeft op zijn werk. ZAP duikt de metrotunnels van Amsterdam in op zoek naar historie en bovenal avontuur.

Crown jewels-Hard Times, Good Times, Better Times is a film about the emergence of graffiti in Amsterdam. The story tells the adventures of the Amsterdam graffiti writers. From the first principles from the punk period until the apotheosis at the Amsterdam metro to the world of contemporary design and art. The history starts in the punk and late 1970s early 1980s cracking time. An era that is exposed by Hugo Kaagman and poet/writer template artist Diana ozone. HIGH tells about the pioneering, territories and the heyday of graffiti in Amsterdam. Graphic designer Niels ‘ SHOE ‘ Meulman, tells from his Office, and the neighborhood where it all started for him until today is how graffiti has an influence on his work. ZAP the subways of Amsterdam pops up in looking for history and above all adventure.