Koos Kramer – Fietspad + Matthie Bergman – Nieuw offensief tegen fietspad + Belangenvereniging Eeuwigelaan – Heroverweging besluit tweede fietspad Eeuwige Laan

Fietspad

KAlkmaarse Courant, 1 mei 2018

Alkmaarse Courant, 1 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Nieuw offensief tegen fietspad

Alkmaarse Courant, 18 april 2018

Alkmaarse Courant, 18 april 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Heroverweging besluit tweede fietspad Eeuwige Laan

Royal Haskoning DHV Nederland B.V. heeft een onafhankelijk technisch rapport uitgebracht

Geachte raadsleden, Uw raad heeft in haar vorige samenstelling op 14 december 2017 besloten een tweede fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan aan te leggen en hiervoor een krediet te verstrekken van €1.375.000 met inbegrip van grondverbetering en het uitwerken van een concept inrichtingsplan.

Wij hebben via de commissie bezwaarschriften vernomen, dat er alleen sprake is van een kredietbesluit en niet van een besluit tot de aanleg zelf. Een eerder door de gemeente gevraagde vergunning tot het kappen van bomen in verband met deze aanleg is alsnog ingetrokken (bekendmaking 21 maart 2018).

Onze vereniging heeft intussen niet stil gezeten. Op ons verzoek heeft Royal Haskoning DHV Nederland B.V. een onafhankelijk technisch rapport uitgebracht, waaruit valt af te leiden, dat een tweede fietspad langs de Eeuwigelaan volstrekt is af te raden (bijlage 1).
In dit rapport is bovendien een alternatieve route aangegeven, voor het geval men van mening zou zijn, dat er toch een tweede route zou moeten komen. Onze vereniging neemt overigens het standpunt in, dat deze tweede route niet nodig is. Immers uit het rapport Haskoning DHV blijkt dat het bestaande fietspad voldoet aan de daaraan te stellen normen.
Een recente brief van de F.D. Zeiler Stichting ondersteunt ons standpunt (bijlage 2).
Bij gelegenheid van de laatste verkiezingen hebben de verschillende partijen hun gemotiveerde standpunt over het tweede fietspad kenbaar gemaakt. Deze gegevens zijn verzameld door stemhulp http://www.mijnstem.nl (bijlage 3). Volgens onze gegevens zijn er op dit moment vóór de aanleg van het tweede fietspad alleen nog een raadslid van D66, een raadslid van de PvdA en 5 raadsleden van Kies Lokaal. Laatstgenoemde partij steunt vooral op kiezers uit Egmond, die weinig belang lijken te hebben bij dit fietspad. Alle andere partijen, die een grote meerderheid in de Raad vertegenwoordigen, zijn tegen aanleg van het tweede fietspad.

Wij willen uw raad dan ook met klem verzoeken om het bewuste raadsbesluit van 14 december 2017 te heroverwegen en dit besluit te vervangen door een besluit om de situatie te laten zoals deze is. Dat zal de gemeente € 1.375.000 (minus reeds uitgegeven kosten) besparen.
Met belangstelling wachten wij op uw nadere besluitvorming.

Met vriendelijke groet,
Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o. J. van Lieshout-Ooms
secretaris

Flessenpost uit Bergen, 27 april 2018

https://flessenpostuitbergen.nl/lezers-met-een-mening-heroverweging-besluit-tweede-fietspad-eeuwigelaan/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eeuwige+Laan

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image