Kolossus van Zoetermeer (8): Brief Gemeente Zoetermeer aan Rob Scholte, 12 september 2013

From: “Tap E.” <E.Tap@zoetermeer.nl>
Date: 12 september 2013 13:09:53 GMT+02:00
To: ‘Rob Scholte’ <robscholte@mac.com>
Subject: RE: Herbouw Kolossus van Zoetermeer

Geachte heer Scholte,

Ook ik krijg de indruk dat we langs elkaar heen hebben gecommuniceerd. Mijns inziens is de situatie als volgt: de gemeente Zoetermeer voert naar aanleiding van een motie een quick scan uit naar de mogelijkheden om uw Kolossus van Zoetermeer te herbouwen. Hieronder vallen in eerste instantie uw bereidwilligheid, de totale kosten en de mogelijkheden en onmogelijkheden op of nabij de oorspronkelijke locatie.

U heeft aangegeven bereid te zijn mee te werken en voor het uitwerken van een hernieuwd ontwerp en toezicht houden op de uitvoering een honorarium van € 25.000 te verlangen. Uw opgave zal worden opgenomen in de inventarisatie. Bedragen in deze orde van grootte kunnen echter niet zonder besluit tot opdrachtverlening en niet zonder bijbehorende overeenkomst worden verstrekt. Daarbij is er momenteel nog geen dekking voor de – nog niet inzichtelijk gemaakte – kosten van een dergelijk project. Pas indien er op basis van de quick scan door de gemeenteraad van Zoetermeer raad een positief besluit wordt genomen en er budget wordt toegewezen, kan Zoetermeer mogelijk het beeld realiseren.

Buiten het feit dat er momenteel geen budget beschikbaar is, achtte de gemeente het a priori ook niet haalbaar om binnen een maand een volledig en definitief ontwerp te kunnen opleveren. Het is dan ook niet reëel om in dit stadium van u te vragen reeds overeengekomen werkzaamheden op te geven of te verschuiven.

We zullen aan beide zijden geduld moeten oefenen tot duidelijk is wat de gemeenteraad van Zoetermeer besluit. Ik hoop dat u daartoe bereid bent. Zodra er belangwekkende ontwikkelingen zijn, zal ik daarover berichten.

Hoogachtend,

Esther Tap

beleidsmedewerker cultuur
079-346 8910
e.tap@zoetermeer.nl

Gemeente Zoetermeer
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
http://www.zoetermeer.nl

+ + + Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen + + +

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image