Kolossus van Zoetermeer (10): Brief Gemeente Zoetermeer aan Rob Scholte, 19 september 2013

From: “Tap E.” <E.Tap@zoetermeer.nl>
Date: 19 september 2013 14:13:04 GMT+02:00
To: ‘Rob Scholte’ <robscholte@mac.com>
Subject: RE: Herbouw Kolossus van Zoetermeer

Geachte heer Scholte,

Wederom dank voor uw reactie. Ik begrijp uw standpunt. Het is geenszins de bedoeling van de gemeente Zoetermeer om af te dingen op een gevraagd honorarium of op andere wijze te onderhandelen over budgetten of inspanningen.
Helaas kan de gemeente Zoetermeer u geen overeenkomst aanbieden voor de beoogde werkzaamheden zonder goedkeuring van de gemeenteraad.
Om het proces toch te kunnen voortzetten, neem ik het door u opgegeven honorarium op in de verkenning, evenals de overige onderzochte en geschatte kosten en andere – ruimtelijke en economische – aspecten.

Wanneer zich belangwekkende ontwikkelingen over dit onderwerp voordoen, zal ik u uiteraard berichten.

Hoogachtend,
Esther Tap

beleidsmedewerker cultuur
079-346 8910
e.tap@zoetermeer.nl

Gemeente Zoetermeer
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
http://www.zoetermeer.nl

+ + + Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen + + +