Kolossus van Zoetermeer (1): Brief Gemeente Zoetermeer aan Rob Scholte, 27 juli 2013

From: “Tap E.” <E.Tap@zoetermeer.nl>
Date: 27 juli 2013 10:50:25 GMT+02:00
To: “Tap E.” <E.Tap@zoetermeer.nl>, “Robscholte@mac.com” <robscholte@mac.com>
Subject: verzoek ivm herbouw Kolossus van Zoetermeer

Geachte heer Scholte,

Zoals u wellicht via andere kanalen vernomen heeft, leeft bij enkele fracties binnen de gemeenteraad van Zoetermeer het idee om uw beeld ‘De Kolossus van Zoetermeer’, gebouwd aan de A12 ten tijde van de Floriade in 1992, tegen beperkte kosten te herbouwen. Hiertoe is onlangs een motie ingediend. Het college wil nu de mogelijkheden onderzoeken om op deze plek opnieuw een landmark op te richten.

Momenteel worden meerdere aspecten die hiermee samenhangen globaal in beeld gebracht. Deze quick scan betreft de mogelijkheden van (her)bouw op de toenmalige of een andere – nabij liggende – locatie in Zoetermeer aan de A12. Daarbij wordt ook bekeken of dit te verenigen is met de huidige inrichting van die omgeving en met het bestemmingsplan. Ook zijn er andere ontwikkelingen langs de A12 bij Zoetermeer – op of nabij de toenmalige locatie – die nog uitdrukkelijk om afstemming vragen.
Verder is van belang de totale som van de bouwkosten in beeld te krijgen.

Mijn vriendelijke verzoek aan u is om een eerste, reële inschatting te geven van de kosten die herbouw en plaatsing van de Kolossus met zich mee zouden brengen, zodat dit financiële aspect kan worden meegenomen in de terugkoppeling naar het college. Voor de goede orde vermeld ik hier dat er momenteel nog geen dekking is voor het benodigde budget bij eventuele herbouw.
In deze globale kostenraming spelen tevens constructie en materiaal een belangrijke rol. Al eerder na het afbranden van dit object zijn inspanningen verricht het beeld te herbouwen. Dit heeft echter geen resultaat opgeleverd. Wel is toen nadrukkelijk gesteld dat er een onbrandbaar materiaal moet worden gebruikt en dat het draaimechaniek – in verband met de gevoeligheid ervan – beter achterwege kan blijven. Deze uitgangspunten blijven in dit onderzoek vooralsnog gehandhaafd. Ook hierover zou ik graag uw suggesties vernemen.

Graag verneem ik of u dit bericht in goede orde ontvangen heeft. Ik zou het op prijs stellen indien u voor 31 augustus 2013 uw inhoudelijke reactie kunt geven, in verband met de tijdige rapportage naar de gemeenteraad.

Bij vragen kunt u mij uiteraard benaderen, via e-mail of telefonisch. Mijn contactgegevens vindt u onderaan dit bericht. Ik ben op vakantie van 31 juli tot en met 18 augustus en van 26 tot en met 30 augustus.

Hoogachtend,

Esther Tap
beleidsmedewerker cultuur

079-3468910
e.tap@zoetermeer.nl

Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
http://www.zoetermeer.nl

+ + + Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen + + +

1 Comment

  1. Ik weet niets van dit beeld af en ik heb het er ook nooit met Rob Scholte over gehad, maar de rillingen lopen over mijn rug. Een kunstenaar wiens beeld is afgebrand, krijgt van een gemeente aangezegd, dat ze het beeld -kennelijk geheel buiten hem om- als eens hebben geprobeerd te herbouwen. In andere materialen en met weglating van essentiele elementen……Een strafbaar feit op grond van de Auteurswet. Vervolgens wordt de kunstenaar verzocht om allerlei (onderzoeks) werkzaamheden te verrichten zonder dat daarbij ook maar gerept wordt over een cadeaubon van V&D voor de arme sloeber die toch ook moet eten….Maar het aller belachelijkste is natuurlijk, dat er over zo’n belangrijk project helemaal niet met Scholte gesproken wordt. Hij krijgt per email een deadline aangezegd en daar mag hij het mee doen. Koen Schuiling is minder uniek dan ik dacht.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image