Koen Schuiling – Tandje erbij tegen ondermijning + Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) & ICTU – Voortgangsrapport Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, Juni 2017

Tandje erbij tegen ondermijning

Hij is wel geschrokken, zegt burgemeester Koen Schuiling van Den Helder. Onterechte uitkeringen, ondermijnende activiteiten, maar ook schrijnende uitbuitingssituaties. Deels kan dat doordat de gemeentelijke basisregistratie niet helemaal op orde is, ook al gaat het maar om een klein deel van de ingeschrevenen.
“We zijn bij onze Landelijke Aanpak Adreskwaliteit een aantal situaties tegengekomen, met ondermijnende activiteiten op tal van gebieden, waaronder een koppeling tussen de boven en de onderwereld. Dat soort fraude loont en vaak niet zo’n klein beetje ook. Dus het is zeker ook lonend voor de overheid om daartegen op te treden.” Schuiling is voor de provincie Noord-Holland portefeuille houder rond het thema ‘ondermijning’.

Hij ziet in die hoedanigheid niet alleen veel onterechte uitkeringen, maar ook activiteiten als hennepplantages en schrijnende uitbuitingssituaties, en huisjes melkerij bij mensen, die niet ingeschreven staan. De laatste jaren wordt daar gerichter tegen opgetreden.

“We zijn op een veel intelligentere wijze dan voorheen informatie aan het koppelen, die we al hebben. Op een gegeven ogenblik weet je wel ongeveer waar je naar moet kijken, zoals overburen die tips geven. Kan dat allemaal wel, gelet op de privacy? Ja, want waar er een schot moet zijn, blijft dat ook bestaan. Er is nog heel veel laaghangend fruit.” Hij ziet ook het belang van een goede instructie van het baliepersoneel van de gemeente, dat wordt getraind om dóór te vragen en op te letten.

Toch zou het nog wel wat beter kunnen, vindt Schuiling.
“Als wij als georganiseerde overheid een paar tandjes bij willen zetten, dan zijn er ook extra middelen nodig. We hebben zelf behoorlijk wat onterechte uitkeringen kunnen voorkomen, ook uit de kas van studiefinanciering, Belastingdienst en UWV. Je zou die middelen eigenlijk
meer voor dit doel moeten kunnen gebruiken, want dan kunnen we echt een tandje bijzetten. De opvolging aan de kant van de politie of het OM stokt soms ook door capaciteitsproblemen.”

Hij krijgt bijval van zijn coördinator fraude Bert Kronenburg. “Veel van onze inspanningen leveren het Rijk uitgavenbesparingen op. Ieder bezocht adres, dat daadwerkelijk een BRP wijziging tot gevolg heeft, is goed voor een besparing van 2800 euro. Zo hebben we al ruim een
miljoen euro bespaard. Dat zou je kunnen terug stoppen in de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.”

Ook ziet hij regeltechnische belemmeringen. “Het kan toch niet, dat we als overheid altijd meteen met 3-0 achter staan.” Het mag wel wat minder
krampachtig, vindt hij. “Waarom zou ik informatie niet wat makkelijker mogen raadplegen als dat binnen een geprotocolliseerd kader al mag? Het gaat me vaak te langzaam.” Schuiling: “We houden elkaar te veel vast in de protocollen.”

Maar de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit heeft wel iets in beweging gezet, merkt de burgemeester. “Je ziet gelukkig hoe waardevol het is om een aantal overheidsorganisaties op projectmatige wijze te laten samenwerken. Dat het zo goed zou uitpakken bij de oplossing van een aantal maatschappelijke vraagstukken heeft mij wel verrast.”

Voortgangsrapport Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, Juni 2017, p. 41

https://docplayer.nl/64603662-Elke-tien-minuten-voortgangsrapport-landelijke-aanpak-adreskwaliteit.html

Voortgangsrapport Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, Juni 2017

Voortgangsrapport Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, Juni 2017

https://docplayer.nl/64603662-Elke-tien-minuten-voortgangsrapport-landelijke-aanpak-adreskwaliteit.html

Meer informatie:
https://aanpakadreskwaliteit.nl
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=ondermijning
https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-onderzoek-naar-helderse-kinderburgemeester-delano-weltevreden-jeugdburgemeester-met-eigen-raad/