Koen Schuiling, burgemeester – “Zonder tegenspraak geen samenspraak” (2) + Delano Weltevreden – Wethouder bepleit schenken wijn in stad

“Zonder tegenspraak geen samenspraak” (2)

zegt Herman Tjeenk Willink. Hij houdt een rede. Volgens mij gaat zijn verhaal over de waarden, die verbonden zijn met de democratische rechtsstaat. Dat lijkt misschien, als ik het zo neer zet, een ingewikkeld onderwerp. Klopt, er zit natuurlijk ook eeuwen denkwerk van geleerden, debat en politieke strijd achter.

Bevattelijker wordt het als we het terug brengen tot dit: dat al dat denkwerk en die strijd onder meer gingen om de vraag, hoe we ‘de boel bij elkaar houden’. Dat, als we er geen janboel van willen maken met een permanente oorlog tussen mensen, we van uit waarden moeten leven. Die krijgen vorm in wat we de democratische rechtsstaat noemen. Een levend iets, dat elke generatie opnieuw vorm en inhoud geeft.

Democratisch en rechtsstaat willen dus zeggen, dat iedereen er bij hoort en rechten en plichten heeft. Dat althans is de bedoeling. Maar wat we zien is, dat veel mensen helemaal niet meer voelen, dat ze er bij horen. Verpleegkundigen, die oeverloos papieren invullen, politieagenten, die met niet werkende ICT-apparatuur op pad zijn, soldaten zonder goede uitrusting, wijzelf, die een simpele vraag hebben en een callcenter krijgen.

Dat voedt het ongenoegen. Het lijkt wel, of niets meer werkt. Mensen sluiten zich af of worden uitgesloten. Boos. Tussen wat we met elkaar willen en wat jij wilt staan wetten en vooral heel veel uitvoeringsdingetjes en organisaties in gebouwen van spiegelend glas en beton. Je ziet jezelf, maar voelt je anoniem en beton praat niet terug.

Dat waren niet de waarden, die we ooit de moeite waard vonden om ‘de boel bij elkaar te houden’. Met al die nep feiten er bij hebben we een mengseltje, waarmee de boel vergruist. Als we niet bereid zijn de waarden met elkaar te delen, tegenspraak te waarderen, die op echte feiten en meningen zijn gebaseerd, en zo samenspraak te hebben. Dat kost tijd en energie. Je moet vragen stellen naar motieven en luisteren.

We worden momenteel niet echt bediend door mensen, die tijd en ruimte krijgen en nemen om het grote verhaal te vertellen. Veel vluchtige aandacht en opwinding om niets. Toch krijgt Tjeenk Willink de zaal muisstil. Is het herkenning, verwondering, bevestiging? Is verwoord, wat sluimerend knaagt? Doet men er ook wat mee?

Dit laat het zien: de waarden van ons samen-leven zijn van ons allemaal. Te kostbaar om ze in onderpand te geven bij hen, die in nep feiten grossieren. Toelichten waar je voor staat en waarom geeft de samenspraak, die het samen-leven mogelijk maakt.

Daar is niets ingewikkelds aan.

Denheldersdagblad.nl, Woensdag 13 december 2017 14:18

https://www.denheldersdagblad.nl/algemeen/column-zonder-tegenspraak-geen-samenspraak

https://robscholtemuseum.nl/?s=schuiling%2C+burgemeester

Wethouder bepleit schenken wijn in stad

Helderse Courant, 19 december 2017

Helderse Courant, 19 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Lees meer:

https://robscholtemuseum.nl/nhd-deel-college-den-helder-maand-zonder-alcohol/

https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-regels-overboord-ten-behoeve-van-binnenstad/