Koen Schuiling, burgemeester – Impressies

Licht vlijde zich naast mij neer.
Het fluisterde dat ik op moest staan.
Ik ben toen naar de zee gegaan
om stilte om mij heen.

Ik heb me daar alleen gewaand
– een hond verwarde me kwispelstaartend met zijn baas –
– een paard draafde over het strand –
– een vrouw, meisje nog, liep blootvoets door het zand –
– een jonge God, blauw shirt en blonde lokken, rende naar me toe

en weer voorbij.
Eenzaamheid is soms dichtbij.

Ik ben toen verder maar gegaan, en zag
de Hooglanders tot hun enkels in het water staan.
Het hert, gevangenschap ontvloden, stond erbij.
De vogels kwinkeleerden voor alles, iedereen en

misschien mij?… als zon ’t kind weer in mij wakker kust
en alles wat daag’lijks mij verontrust
op de wind landafwaarts drijft

naar de zee. De zee…
Licht vlijde zich om mij heen.
Het fluisterde dat ik mocht staren
over de zee. De zee…
En al wat mij bezwaarde
droeg die stilte met zich mee.

Denheldersdagblad.nl, woensdag 24 mei 2017 13:10

http://www.denheldersdagblad.nl/algemeen/column-burgemeester-impressies