Klokken Luider Online – Zaak Demmink verscheurt Nederlandse Media

Zaak Demmink verscheurt Nederlandse Media

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1298/zaak-demmink-verscheurt-nederlandse-media.html
(6 of 8) [3/11/2009 12:15:46 AM]

Gelet op het aantal onderlinge afrekeningen kan worden gesteld, dat velen het recht in eigen hand hebben genomen. Ik ben geen jurist of juridisch onderzoeksjournalist.
Je wordt er somber van als je ziet wat bijvoorbeeld Micha Kat en Karel de Werd is overkomen.
Gelijk hebben en gelijk krijgen is verder dan ooit van elkaar af komen te staan.
Ik denk dat het afbreken van het proces-monopolie de situatie al aanzienlijk zal verbeteren.
Het is geen kwestie van onkunde of onmacht van meesters in de rechten, ceo’s, bestuurders en registeraccountants.
Het probleem is het gebrek aan integriteit en het gebrek aan onomkoopbaarheid.

Het gebrek aan normen en waarden bij oorlogsactivisten zoals bijvoorbeeld bij onze minister-president en zijn trawanten, die voor de verkiezingen nog een onderzoek inzake Irak beloofde en nu….

19. Juriste
2 Dec 2008 om 14:49
V, U wekte bij mij de indruk dat u een slachtoffer bent of slachtoffers kent, omdat u zo gedetailleerd inging op mijn bericht en de motieven van de VK uitdiepte.
Het onderwerp is dat de zaak Demmink de Nederlandse Media verscheurt. Er is bij mijn weten geen zaak Demmink. Maar er is wel censuur bij de media, is mijn ervaring in andere kwesties.

20. tess
2 Dec 2008 om 19:26
@ Juriste
Heb je gevraagd waarom dit werd geadviseerd?

21. tes
2 Dec 2008 om 19:28
@ Juriste
Het zelfde kwam bij mij op. Er is helemaal geen sprake van verscheuring. Het is gewoonweg doodzwijgen.

22. Mar
4 Dec 2008 om 15:1O
Of je moet het heel figuurlijk zien, zo als uit de media gescheurd waar door er lege plekken verschijnen, die vervolgens worden opgevult met onzin nieuws en advertenties.

23. tess
5 Dec 2008 om 07:18
@ cmmtgnmn
De link werk niet. Althans er is geen bericht.

24. tess
5 Dec 2008 om 07:23
Deze week verschijnt alweer het derde nummer van het misdaadtijdschrift Koud Bloed. In de vorige editie stond een achtergrondartikel van mijn hand over de zaak-Demmink | Baybasin. Voor het eerst vertelde Klaas ‘IRT’ Langendoen uitgebreid over het geheime onderzoek dat hij onder meer in Turkije verrichtte naar de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, Joris Demmink, die wordt beschuldigd van machtsmisbruik en pedofilie. In tegenstelling tot wat sommigen beweerden, heb ik mij nooit door wie dan ook (justitie noch Demminks advocaat) onder druk laten zetten om niet meer over deze delicate kwestie te schrijven. Men kent mij blijkbaar slecht. Anders dan anderen wellicht, dien ik mij echter wel aan de journalistieke spelregels te houden, niet alleen omdat anders mijn werk gever of opdracht gever in juridische problemen komt, maar ook omdat ik trial by media wil voorkomen.
Mijn standpunt in deze zaak is dat er voldoende aanknopingspunten voor justitie liggen om een diepgravend onderzoek naar Demmink te verrichten. Om oud justitie minister Piet Hein Donner te parafraseren: er is meer dan alleen rook. Dat dit tot nu toe niet is gebeurd, wekt de schijn van klasse justitie en een doofpot. Zoals Klaas Langendoen het tegenover mij verwoordde: ‘Ik ben me ervan bewust dat dit een extreem gevoelige zaak is. Maar ik hoef het bewijs niet sluitend te maken. Het gaat erom dat ik voldoende munitie aandraag waardoor het hof Den Haag besluit dat er nader onderzoek moet komen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat gebeurt. Als iemand voor de camera verklaart dat hij seksueel is misbruikt op jonge leeftijd door een hoge ambtenaar vanJustitie.

Het advies om onder een nickname te schrijven vind ik een merkwaardig advies van de VK redactie

Het onderwerp is dat de zaak Demmink de Nederlandse Media verscheurt.

Zaak Demmink verscheurt Nederlandse media at Klokkenluideronline

justitie, dan kun je dat toch niet afdoen met dat er niks aan de hand is? We weten wie de jongen is, waar hij woont, hij kan gehoord worden.’ Het hele artikel uit Koud Bloed kunt u nu hier (in pdf of word) downloaden.

Let vooral op:

In tegenstelling tot wat sommigen beweerden, heb ik mij nooit door wie dan ook, Justitie noch Demminks Advocaat) onder druk laten zetten om niet meer over deze delicate kwestie te schrijven. Men kent mij blijkbaar slecht. Anders dan anderen wel licht, dien ik mij echter wel aan de journalistieke spel regels te houden, niet alleen omdat anders mijn werk gever of opdracht gever in juridische problemen komt, maar ook omdat ik trial by media wil voorkomen.

En verder.

Ik kan mij toch echt niet aan de in druk onttrekken dat deze Stan de Jong er echt wel seriueus mee om gaat!
Bron
http://www.standejong.nl/2008/11/19/top-secret-het-onderzoek-naar-de-affaire-demmi

25. M.
5 Dec 2008 om 14:45
Tess, mee eens.
Stan mag het dan anders aanpakken dan Micha, maar alle verdachtmakingen en vuilspuiterij toe naar hem, soms op deze sites maar ook op andere, is mi zeer onterecht.

26. tess
6 Dec 2008 om 11:25
Over censuur gesproken en diversiteit binnen de media omtrent Demmink. Trouw deed gisteren een oproep om te reageren via internet:
http://www.trouw.nl/opinie/letter-en-geest/article1916694.ece/Regels_voor__de_praatzieke_burger.html
Huisvriend J vroeg of je in een democratie zomaar kan zeggen dat de SG Joris Demmink zich schuldig maakt aan pedoseksualiteit. Ook refereerde hij aan Micha’s klokkenluider on linesite.
De reactie werd dus niet geplaatst en hij heeft ook geen bericht gehad van de webmaster dat het niet geplaatst is vanwege die en die reden.
Trouw … aan wie en aan wat?
Dit in tegestelling tot de Volkskrant die in ieder geval de naam Joris Demmink laat staan en de vele verzoeken van mensen om er onderzoek naar te doen: http://www.tessonome.com/?p=1623

27. tess
6 Dec 2008 om 11:28
Dat moet je de Volkskrant dan wel na geven:
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1940/
Lezer,_zeg_het_maar!

28. Juriste
7 Dec 2008 om 18:09
Tess, dat artikel in Trouw vond ik erg goed.
Vrijuit spreken tegenover iemand die gezag had, vergde in de tijd van Domela Nieuwenhuis nog dapperheid, omdat de koning of de bovenmeester over strafmiddelen beschikte. Je bedacht je wel twee keer voordat je overging tot het uitspreken van je waarheid. Binnen horizontale relaties is de verleiding om je zonder enig voorbehoud te uiten vele malen groter. Het vrijuit spreken tegenover iemand die minder of evenveel gezag heeft is veel minder riskant”.
Negatieve sanctie macht zorgt er voor dat mensen de mond gesnoerd worden. In Nederland bezitten alleen psychiaters nog negatieve sanctie macht, wanneer het OM geen reden heeft tot vervolging tegen een persoon. Dan kan een persoon op gesloten worden in een separeercel met smaad over deze persoon, zonder een verweermogelijkheid.

29. tess
7 Dec 2008 om 20:21
@ Juriste
Nu wordt het gewoonweg niet geplaatst het vrije woord, althans in Trouw.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1298/zaak-demmink-verscheurt-nederlandse-media.html
(7 of 8) [3/11/2009 12:15:46 AM]

Als iemand voor de camera verklaart dat hij seksueel is misbruikt op jonge leeftijd door een hoge ambtenaar van justitie, dan kun je dat toch niet afdoen met dat er niks aan de hand is? We weten wie de jongen is, waar hij woont, hij kan gehoord worden.

“Vrijuit spreken tegenover iemand die gezag had, vergde in de tijd van Domela Nieuwenhuis nog dapperheid, omdat de koning of de bovenmeester over strafmiddelen beschikte.

Zaak-Demmink verscheurt Nederlandse media at Klokkenluideronline

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Uit het dossier Demmink-2, deel 5b

Bestel nu zelf de Demmink-stickers! »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

Dit zijn de Gevolgen van onze ‘Porno Justitie’! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek Ook aan de Bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

Chantage Justitie in de Praktijk
Dit zijn de Gevolgen van onze ‘Porn Justitie’!

Gepubliceerd door Micha Kat 5 juli, 2008 in Algemeen.

Augustus 1994: Nederland wordt opgeschrikt door een Nog Nooit Eerder Voor Gekomen Fenomeen: ‘Diefstal’ van informatie bij het Openbaar Ministerie  OM. Er wordt In Gebroken in het huis van de Officier van Justitie Jo Valente waarbij rond de 50 Floppy’s worden Buit Gemaakt, vooral met Informatie over de Bende rond Charles Zwolsman. Een Groot Deel van de Floppy’s komt Terecht bij Peter R de Vries. Valente wordt Expliciet Gechanteerd met het Openbaar Maken van Pornografisch Materiaal. In 1995, Precies bij hetBbegin van de Verhoren door deParlementaire Enquete (PE) Commissie Van Traa, verhuist Valente naar het Parket in Middelburg.

4 oktober 1994: De Amsterdamse Procureur Generaal R van Randwijck dreigt te worden Gechanteerd, of werd dat reeds, met Naakt Foto’s, die werden Gestolen uit zijn Woning. In 1995 moest Van Randwijck Af Treden onder Onduidelijke Omstandigheden als gevolg van de IRT Affaire. De Voor Ganger van Van Randwijck als PG te Amsterdam was Job de Ruiter, Waar Schijnlijk Lid van het Demmink Pedofielen Net Werk. Ook De Ruiter werd Waar SchijnlijkGgechanteerd.

23 september 2003 Hans Holthuis blijkt als Hoofd Officier van Justitie in Rotterdam een Sleutel Rol te hebben gespeeld in de Zo Geheten ‘Vrij Brief Affaire‘ rond Eddy de Kroes. Holthuis is en of was Lid van het Demmink Pedofielen Net Werk.

25 maart 2004: Fokke Fernhout, Voor Malige Vice- Pesident van de Rechtbank Maastricht, wordt Veroordeeld voor het in Bezit hebben van Grote Hoe Veelheden Kinder Porno.

Klokkenluideronline zoekt Mede Werkers »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

Registreren Inloggen Berichten RSS Reacties RSS

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.

De affaire-Demmink: het feitenoverzicht

Categorieën

Accountancy (29) Advocatuur (23) Algemeen (419) Corporate (19) Internationaal (8) Klokkenluiders (25) Media (150)
Politiek (85) Rechterlijke macht (81) Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

● ● ● ●

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

erectie.jpg

7 oktober 2004 Officier van Justitie Joost Tonino zou zijn PC vol met Gevoeloge Informatie ‘Per Ongeluk op Straat hebben Gezet’. De Computer komt Terecht bij Peter R. de Vries. Op de computer blijken Enorme hoeveelheden kinder Porno en Pronografische Prive Correspondentie te staan.

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland
Belangen Verstrengelingen bij Het Parool
Mega Accountants Fraude Amsterdam toe gegeven
Leo Verhoef spreekt over Boek Houd Zwendel

Overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm raid?

Nieuwe Playlist JDTV op YouTube

15 oktober 2004 Een Laptop vol met Hyper Gevoelige Informatie wordt ‘Gestolen’ van een Haarlemse Officier van Justitie.

8 december 2005 de RID (Regionale Inlichtingen Dienst) van de regio Rotterdam ‘raakt enkele ● disketters kwijt met staatsgeheimen’. Op de diskettes zou ook informatie staan ‘over het seksleven

van Pim Fortuyn’. De discs ‘komen weer boven water’ als ‘een medewerker van de RID zijn auto verkoopt’. De discs komen terecht bij Peter R. de Vries.

Januari 2006: Via De Telegraaf komt aan het licht dat er veelvuldig geheime informatie vanuit de AIVD ‘terecht kwam’ in het criminele ciruit. Gesproken wordt
niettemin van ‘corrupte mensen van Justitie’ en ‘corrupte topambtenaren’ die deze informatie zouden hebben ‘verkocht’.

Januari 2006: een hoge medewerker van de MIVD (Defensie) ‘verliest’ een USB-stick met ‘uitermate http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/844/dit-zijn-de-gevolgen-van-onze-porno-justitie.html (1 of 6) [3/11/2009 12:16:04 AM]

kerstdemmink

usb1.jpg

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Dit zijn de gevolgen van onze ‘porno-Justitie’! at Klokkenluideronline

vertrouwelijke gegevens’ en wordt daarvoor op een geheime zitting veroordeeld. Tevens wordt hij ‘overgeplaatst’.

7 januari 2006: een rechercheur van de Nationale Recherche wordt aangehouden omdat hij de Hells Angels zou hebben ‘getipt’ over een op handen zijnde actie.

2 februari 2006: een kapitein van Defensie ‘raakt een USB-stick kwijt’ met uiterst belangrijke informatie; hij ‘zou deze hebben laten liggen in een huurauto’.

8 februari 2006: Minister Remkes vertelt de kamer dat er bij ‘inbraken in politie-auto’s’ ‘opnieuw spullen met mogelijk vertrouwelijke informatie’ zijn gestolen.

14 februari 2006: Uit de auto van een Officier van Justitie te Rotterdam wordt een ‘koffertje gestolen’ met ‘werkinstructies’

Maart 2006: bij een ‘inbraak’ in de auto van een Amsterdamse rechercheur wordten ondermeer een laptop en een CD-rom ontvreemdt.

12 mei 2006: Prive-documenten van Ernst Wesselius, officier van justitie op Bonaire, komen in het bezit van de website Geenstijl. De documenten hebben een seksueel karaker en berichten over bordeelbezoeken.

21 juli 2006: Defensie ‘ontraadt’ medewerkers USB-sticks te gebruiken.
16 augustus 2006: Er blijkt een USB-stick te zijn ‘verdwenen’ uit Kamp Holland in Uruzgan. Over de

inhoud van de stick wordt geen mededeling gedaan.

23 januari 2007: een USB-stick met ‘deels gevoelige informatie’ ‘raakt kwijt’ op de Nederlandse ambassade te Warschau.

Eind septmeber 2007: een medewerker van de MIVD (Defensie) wordt veroordeeld tot een taakstraf omdat hij een USB-stick ‘is kwijtgeraakt’ waarop ‘staatsgeheime informatie’ staat.

6 november 2007: Na kamervragen moet de minister erkennen dat er over 2007 binnen Defensie ‘vijftien USB-sticks zijn gestolen of kwijtgeraakt’.

3 april 2008: medewerkers van Defensie krijgen nieuwe, beveiligde USB-sticks.

4 juli 2008: medewerker van OM (parket Rotterdam) ‘laat gevoelige dossiers liggen in de trein’.

17 juli 2008: Een OvJ te Almelo wordt ‘beroofd‘ van zijn ‘afgesloten en beveiligde’ koffertje dat reeds een dag later wordt afgeleverd op het politiebureau.

Analyse

Direct valt op de combinatie van Justitie en Defensie bij al deze ‘vervelende incidenten’. Laten dit nu exact de twee ministeries zijn waar Joris Demmink zijn
sporen heeft verdiend en ook Job de Ruiter, waarschijnlijk lid van het Demmink-pedonetwerk, de hoogste positie (minister) heeft bekleed! Ook opvallend is de grote rol van het Rotterdamse parket: in drie gevallen is het juist dit parket dat informatie ‘verliest’, hetzelfde parket waar Hans Holthuis, lid van het Demmink-pedonetwerk, lange tijd de scepter zwaaide. Om het allemaal nog delicater te maken: juist deze drie worden bijgestaan door de peperdure elite-advocaat Harro Knijff (zie foto) van De Brauw Blackstone Westbroek!

Maar misschien nog wel interessanter is het ‘journalistieke argument’ voor de chantage-theorie: waarom komen al deze ‘incidenten’ steevast zo prominent in het nieuws? Wie ‘regelt dat?’ Zou het niet veel meer voor de hand liggen dat organisaties die op deze wijze in diskrediet raken dat allemaal onder de pet willen houden? Het antwoord hierop moet vrezen we als volgt luiden: de overheid heeft in deze geen keus want wordt immers gechanteerd! Stel je bent officier te Rotterdam en aankomend

● ● ●

Bezoekers

13 momenteel online
107 gezamenlijk maximum 1165330 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/844/dit-zijn-de-gevolgen-van-onze-porno-justitie.html (2 of 6) [3/11/2009 12:16:04 AM]

logoquizzed.gif

knijff.jpg

Dit zijn de gevolgen van onze ‘porno-Justitie’! at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/844/dit-zijn-de-gevolgen-van-onze-porno-justitie.html (3 of 6) [3/11/2009 12:16:04 AM]

lid van een pedofielen-netwerkje. Krijg je een telefoontje: geef die en die stukken vanavond af op het Zuidplein voor de Ahoy-achteringang. If no, zullen er foto’s gaan circuleren van jouw pedo- activiteiten. Dan geef je die stukken. Maar dan kan je natuurlijk niet zomaar overgaan tot de orde van de dag en vrolijk binnenstappen bij de volgende pedofielen-orgie, nee, dan moet je wel met een verklaring komen voor het verlies van de informatie. Je hebt immers geen idee wat ermee gaat gebeuren of in welke strafzaken en welke media de info opeens boven komt drijven. Dus zeg je maar: ik was zo moe in de trein, ik ben in slaap gevallen en toen waren al die stukken opeens verdwenen! Of je zegt: er is ingebroken in mijn auto! Of je zegt: ik heb de sticks laten liggen in een huurauto. Vervolgens is het voor Justitie en Defensie van belang zich ‘in te dekken’ tegen wat er mogelijk met de info gaat gebeuren door het verlies prominent naar buiten te brengen. Want stel dat er opeens in een proces of in een medium informatie wordt uitgespeeld die staatsgeheim is of alleen afkomstig kan zijn van het parket zonder dat daarvoor een verklaring kan worden gegeven…. Het promiment naar buiten brengen van het verlies van de informatie -uiteraard buiten elke schuld van de betrokkenen want immers gestolen- is dus te beschouwen als een ‘verzekering’ tegen het uitspelen van de informatie door de chanteurs…You got it? Een andere approach… zijn er nog meer landen waar zich dit soort waanzin afspeelt, nu al jaren lang? Waar liggen die landen dan? Theorie, natuurlijk. Complotdenken? of course!

15 Reacties op “Dit zijn de gevolgen van onze ‘porno-Justitie’!”

Feed voor dit bericht

1. Kartonnen Hond 5 Jul 2008 om 09:09

En vergeet deze niet: 3 oktober 1994: Volgens Het Parool loopt Van Randwijck het gevaar gechanteerd te worden met naaktfoto’s, die tijdens een inbraak in zijn huis zouden zijn ontvreemd.

2. Backbone Charlie 5 Jul 2008 om 12:27

Wist niet dat jij ook op “reces” ging Micha. Ik ga liever op vakantie. 3. Gerard

5 Jul 2008 om 12:30

Handlangers binnen justitie onderscheppen mijn vertouwelijke post en sturen deze orginele stukken naar H.F.C. Kuijpers leider van een grote bende.
meer info:

www.xposednet.eu www.tabber.wordpress.com www.sdnl.nl

Bericht
KuijpersH, .F.C.
pagina 1 van 1
f::ï-;ïlrc rl 3 I
van: FintelmaAn. – BD/BSG/BV[Aa. fintelman@minjus.nl]
Verzondenw: oensda2g9 augustu2s0 071 5:19
Aan: KuijpersH, .F .C.
CC: TiemanH .- JUSTIS
OnderwerpR: E:G .-H.K ucharek
Geachteh eerK uijpers,
Uit grv informatiem aak ik op, dat in het verledenn ogal wat actie is ondernoment egenK ucharekc s.
Omdat in zijn laatste actie de naam van uw kantoor wordt misbruikt kan ik mij goed voorstellen, dat u verdere actie
overweegt.
Ik zal u per post de origineled ocumentent oesturenz, oalsd ie door de dienstJ USTIS zijn ontvangen.
Wij als justitie zien voorlopig af van verdere actie.
Succesin dezes trijd.
Anthorty Finíelman RI
B ev e i I ig i n gs amb t en a o r
C orp o rut e S ecur ity M an ager/C IS O
Ministerie van Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Huag

Dit zijn de gevolgen van onze ‘porno-Justitie’! at Klokkenluideronline

Nederland
Tel: 31(0)70 37 06 965 P0x: 31(0)70 37 06 195 23-1r-2007
EINDE RECHTSTAAT

4. Backbone Charlie 5 Jul 2008 om 19:13

Wil je nóg een Openbaring van feiten weten Micha, maar nu over het FARC ? Lees dit blog eens. Je haren zullen te bergen rijzen…

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/farc-ronselde-leden-op-universiteit.html

5. SKS
5 Jul 2008 om 21:59

Nederland en kritische journalisten: DOE ER WAT AAN!!!

http://www.stopkindersex.com/2008/07/05/masterplan-stopkindersex

6. Henk Jan Homan 6 Jul 2008 om 14:18

Reactie op Gerard (Handlangers binnen justitie)

Dat je ontdaan van elk fatsoen en burgerzin moest zijn om een leuke baan binnen ons ambtenaren apparaat te verwerven, wist ik al een tijdje, maar dat daar nu ongeletterdheid aan toegevoegt is stuit mij toch erg voor de borst. Wie o wie herinnert zich nog de postbus 51 spotjes nog waarin de overheid de bevolking opriep om toch vooral klare taal te eisen (vooral meneer de haas staat mij nog bij als de dag van gisteren)

De roman van Kafka, The Trial is een waarschuwing tegen incompetence binnen het ambtenaren appparaat. Een ieder die benieuwd is naar de reden waarom de BV Nederland failiet is raad ik aan deze roman te lezen (wel ontoegankelijk) of gewoon The Trial als voorgelezen boek te downloaden via een bittorent site (nu dat noch kan). Leuk voor in de auto terwijl u in de file staat onderweg naar u werk of vice versa.

WAT HIER GEBEURT KANNN NIETTT MEERRR. vriendelijke groet
logicandreason

7. Observator 6 Jul 2008 om 20:29

@Henk Jan Homan

Prima suggestie om Kafka aan te bevelen.
Trouwens: Geenszins ontoegankelijk hoor, dat boek.
Lees en huiver, dat laatste indachtig de ontwikkelingen binnen Nederland.

Maar waarom alleen de aanbeveling van de Engelse uitgave?
‘Der Prozess’ zowel als ‘Het Proces’ zijn in Nederland eveneens verkrijgbaar.

8. DNH
7 Jul 2008 om 13:54

PEDOFILIE = L I E F D U!!! 9. Observator

7 Jul 2008 om 15:25

@DNH

Pedofilie is, net als homofilie, een afwijking van het ‘normale’.
Homofilie op zich is evenwel niet schadelijk, en zelfs zeer acceptabel, zolang het vrijwillige contacten tussen volwassenen betreft.
Pedofilie is, als het sexueel contact betreft, in vrijwel alle gevallen, direct of op den duur, een (zeer) schadelijke zaak.
Dit (sexuele) verschijnsel komt voor in de dierenwereld, bij diverse soorten.
Wat inhoudt dat pedofielen zich in een wat geretardeerd stadium van de mensheid bevinden.
Ik ben van mening dat zulk achterblijven behandeling noodzakelijk maakt.

Tenslotte: Houden van kinderen is iets totaal anders dan pedofilie. Beterschap, DNH.

10. lezer
7 Jul 2008 om 20:16

kan iemand het adres van dnh doorgeven aan de politie? just in case, voor de buurtbewoners, die kinderen – of kleinkinderen – hebben.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/844/dit-zijn-de-gevolgen-van-onze-porno-justitie.html (4 of 6) [3/11/2009 12:16:04 AM]

Dit zijn de gevolgen van onze ‘porno-Justitie’! at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/844/dit-zijn-de-gevolgen-van-onze-porno-justitie.html (5 of 6) [3/11/2009 12:16:04 AM]

11. EEN ANDERE 7 Jul 2008 om 23:16

Zou het kunnen dat George Bush betrokken was bij de moord op JFK?

Zoiets wordt in ieder geval gesuggereerd door een memo die werd ontdekt in verband met de moord en waarop zijn naam werd genoemd. Hij zelf ontkende het bestaan van een notitie, gestuurd door J. Edgar Hoover van de FBI aan “Mr. George Bush van de CIA”. Toen het nieuws van die notitie boven water was gekomen zei de CIA eerst dat ze nooit commentaar gaven op vragen over hun personeel. Later echter draaiden ze bij en lieten ze zich ontvallen dat ‘inderdaad, er werd een zekere “George Bush” genoemd in dat memo, maar dat was “een andere” George Bush dan degene die in 1988 tot president werd gekozen’.

12. van Ingen 12 Jul 2008 om 11:50

Helaas zijn er te weinig mensen bereid om zich werkelijk in te spannen om een echte democratie te bereiken, de enige bijdrage is schelden of mopperen, maar gezamenlijk optrekken om dit land weer leefbaar te maken doet men niet.
Waarom zijn Nederlanders altijd zo passief, zelfs in een ontwikkelingsland als Indonesie gaan er dagelijks corrupte generaals, wethouders en bankiers de gevangenis in,ALLEEN in dit zogenaamde democratische Nederland heb ik in 50 jaar nog niet meegemaakt dat voor leugenaars c.q oplichters met een hoge bestuurlijke functie meer als een taakstraf kregen!! Kennelijk zijn wij TE gemakzuchtig en DAAROM betalen wij (zelfs met een laag salaris) 50% belasting!

ZOU HET NIET EENS TIJD WORDEN OM ECHT IN OPSTAND TE KOMEN??
iN VEEL LANDEN BEWIJST DE BEVOLKING DAT ‘”PEOPLE POWER’” TOT VERANDERINGEN KAN LEIDEN.

13. E-bee
12 Jul 2008 om 12:10

Van Ingen:

Een soort Franse Revolutie? Goed Plan! Waar zijn al die guillotine,s gebeleven, weet u dat?

maar:

Wat denkt U? Zouden ze de wapens tegen de eigen burgers inzetten? Denk het wel….

14. Henk Jan Homan 13 Jul 2008 om 18:48

Zomaar even een klein stukje ter leering en vermaak. Niet veel mensen in nederland zijn bekend met het begrip Kyklos. Dit begrip beschrijft de continue cyclus van vormen van bestuur, welke zijn: democratie, aristocratie en monarchie. Al deze bestuursvormen zijn in principe onstabiel. Zij zullen onheroepelijk in hun eigen tempo ontaarden in respectievelijk: ochlocratie, wat de dictatuur van constituele instellingen inhoud, oligargie denk aan Frankrijk voor de franse revolutie,en tiranie, denk hierbij aan de oude chinese keizers. Iedereen is het ermee eens dat deze cyclus schadelijk is. Immers, veel mensen zullen, als ze de pech hebben in de minder leuke periode van een cyclus te zijn geboren, een onzeker leven moeten lijden. Tevens vliegen de drie bestuursvormen elkaar onderling ook nog met grote regelmaat naar de strot, voeg er ook nog wat religie bij, en zie daar, de chaos is kompleet. En daar hebben de Fransen wat op gevonden!!!! Zij hebben na de franse revolutie zich ontdaan van respectievelijk: de monarchie (via de guillotine), en de papen (via de scheiding tussen kerk en staat). Wat ze zich tevens realiseerde, was dat hum mooie, o zo nieuwe staat, onherroepelijk zou vervallen tot een ochlocratie. Om dit te voorkomen hebben ze toen het volgende bedacht. Als de tijd de grondwet voorbij streeft,en deze geen reele afspiegeling meer is van wat er onder het volk leeft, herzien ze hun grondwet rigoreus. Op deze manier blijft hij modern, is een afspiegeling van de geest van de tijd, en blijft consistent.

Strekking van dit verhaal is, kijkt u eens om u heen en herkent u iets van dit verhaal in Nederland??? De scheiding tussen kerk en staat bestaat niet in Nederland, sterker nog, we worden op dit moment door christenhonden (zie dominicanen, honden van de heer) geregeerd, we hebben noch steeds een koningshuis, dat zich actief met regeringszaken bemoeit, en een rigoreuze staatshervorming zit er bij ons nu ook niet direct in. En dit is al jaren aan de gang en ik waarschuw er al jaren tegen en nu is het te laat. Mijn hoop is op de Fransen gericht, die zich in het verleden al eens negatief over Nederland durfde uit te laten (respectievelijk door Nederland de status van Narcotica-staat aan te meten, en via Trichet, directeur van de centrale europeese bank, die Nederland verbiedt om de gaten in de begroting op te vullen met een vehoging van de BTW).

Nog een leuk weetje. Kyklos is Grieks en spreek je als op deze manier uit, koe klos (van de, u raad het al KKK aka de Ku Klux Klan), en zo krijgt er weer een goed woord, te weten, KYKLOS, een negatieve lading, want zo werkt het.

vreindelijke groeten: logicandreason. 15. moerstaal

13 Jul 2008 om 20:41

@van Ingen, 12 Jul 2008 om 11:50,

Grappig dat dit in Indonesië net als in Brazilië ook zo is.
De voor de bevolking zichtbare corruptie en de naam corrupt te zijn geldt voor genoemde landen terwijl paradoxaal gezien de rechterlijke macht meer ballen toont en er ook meer koppen rollen.

In Nederland is het andersom en krijg ik het idee dat dit slechts schone schijn is. Beetje de cultuur van schone straatjes en gewassen auto’s…of niet?
Ik heb er verder geen mening over maar wilde alleen op jouw punt reageren.

Dit zijn de gevolgen van onze ‘porno-Justitie’! at Klokkenluideronline

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren. « Chantage justitie in de praktijk

Klokkenluideronline zoekt medewerkers »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/844/dit-zijn-de-gevolgen-van-onze-porno-justitie.html (6 of 6) [3/11/2009 12:16:04 AM]

Het farmaceutisch complot (8): NRC at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Meet ING’s Audit-committee
Het farmaceutisch complot (8): NRC

Gepubliceerd door Micha Kat 25 oktober, 2008 in Algemeen.
CLIMAX ‘WONDERPILLEN-BEDROG’ DOOR SANOFI-AVENTIS EN NRC *

DAGBLAD WEIGERT SCHULDBEKENTENIS MAAR CLAIMS DREIGEN

Onder de pathetische banier van ‘kwaliteitsjournalistiek’ schrijdt NRC Handelsblad verder en verder voort op de heilloze weg van misleiding, leugen en bedrog. Vorige week werd bekend dat de ‘wonderpil’ van redacteur Wim Kohler die over elf pagina’s full-colour werd onthaald als de grootste medische sensatie van de eeuw van de markt is gehaald wegens dodelijke bijwerkingen. Toen uw webmaster NRC ter verantwoording riep voor dit fatale lezersbedrog, kreeg hij vanuit Lux et Libertas een dagvaarding op de deurmat. Hoe een krant door arrogantie, falen en corruptie verworden is tot een moordmachine die de eigen lezers tegen beter weten in -en tegen betaling!- blootstelt aan dodelijke pillen. NRC Handelsblad moet worden vernietigd, in het belang van het Nederlandse volk. Want zo kan het niet langer!

Zou big farma-redacteur Wim Koher van NRC Handelsbald nu worden ontslagen? Springt hij van een brug? Logische vragen. Want wat Wim Kohler als zogenaamd ‘gezaghebbend’ redacteur van een ‘kwaliteitskrant’ heeft gepresteerd grenst niet aan het ongelofelijke, maar overstijgt elke grens van waarzin en horror.

Tien Hitchcocken hadden het ‘wonderpil-scenario’ niet bij elkaar kunnen bedenken en het huiveringwekkende laatste hoofdstuk in deze horror-klucht dat afgelopen week
werd geschreven plaatst Wim Kohler in de categorie van malicieuze en incompetente ‘Schreibtischmorderer’ die eigen gewin boven het leven stellen van duizenden anonieme burgers. Wim Kohler heeft een pil gepromoot als ‘wonderpil’ in een serie eye catching producties in NRC Handelsblad -voorpagina krant, coverstory magazine- terwijl hij op dat moment op de hoogte was cq. had moeten cq. had kunnen zijn van levensgevaarlijke bijwerkingen van dit ‘medicijn’. Dit maakt -ik herhaal nu de kwalificatie die mij begin dit jaar op een dagvaarding van NRC kwam te staan- van hem een crimineel die achter de tralies hoort. Ik hoop dat Kohler en NRC Handelsblad nu voor de rechter worden gesleept door mensen die de dodelijke pil mede op ‘gezag’ van Kohler zijn gaan slikken en wiens leven thans -door ‘Wim’s Wonderpil’- is veranderd in een hel, dan wel door nabestaanden van mensen die als gevolg van het corrupte falen van Kohler de hand aan zichzelf hebben geslagen.

In februari van dit jaar sleepte NRC Handelsblad de auteur voor de rechter omdat de krant meende dat hij te ver ging in zijn kritiek op de ‘kwaliteitspublicaties’ van Wim Kohler. De auteur won de zaak glansrijk. Lees hier het pleidooi van Kat in deze zaak waarin tevens de rijkwijdte van het falen van NRC Handelsblad en Kohler duidelijk wordt. Uiteraard noemt geen enkel medium het falen van Kohler. Ook nog genoemd moeten worden de media HP/de Tijd en De Volkskrant die op kosten van wonderpil-fabrikant Sanofi Aventis dodelijke propaganda in hun kolommen publiceerden.

Ensceneert OM opnieuw ‘dossierverlies’? »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

 • ●  Maurice Lippens revisited: een gebroken man
 • ●  Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
 • ●  Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
 • ●  Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
 • ●  OM behandelt Demmink-aangifte niet
 • ●  JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
 • ●  Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
 • ●  Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

acomplia.jpg

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kohler.jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1200/het-farmaceutisch-complot-8-nrc.html (1 of 3) [3/11/2009 12:16:14 AM]

Het farmaceutisch complot (8): NRC at Klokkenluideronline

Dit is het achtste deel uit de serie Het Farmaceutisch Complot.

8 Reacties op “Het farmaceutisch complot (8): NRC”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. E-bee
25 Okt 2008 om 12:06

Voor een handjevol geld publiceren gewetenlozen alles, Gardasil is ook een middel wat sterk verdacht is. 2. Inanna

25 Okt 2008 om 17:44

Gardasil? Wordt dat binnenkort niet verplicht? 3. A1

25 Okt 2008 om 23:11

In de farmaceutice industrie is er maar één ding dat telt en dat is winst maken. Niks mis mee natuurlijk want wie een bedrijf runt om quitte te spelen zou op staande voet ontslagen moeten worden. Winst maken is niet vies maar het word wel vies als je die winst genereert op een niets ontziende manier. Paar maanden geleden op radio 1 bij het VPRO programma Argos werd fijntjes uit de doeken gedaan hoe corrupt deze industrie is. Neem antidepressiva bijvoorbeeld. Deze wondermiddelen schijnen nauwelijks beter te werken dan een placebo toch worden deze pillen als aangeprezen als zijnde de Gods gift aan de wereld (http://weblogs.vpro.nl/ argos/2008/06/06/de-rol-van-wetenschappers-bij-de-verkoop-van-antidepressiva/). Dat het aanzienlijke hoge aantal zelfmoorden bij jonge Prozac is geen rede om dit middel nog eens nader te onderzoeken. Het word afgedaan als “het zijn nu eenmaal depresieve mensen”. Dat klopt maar als er ook maar een greintje tweifel bestaat over een middel dat nauwelijks beter werkt dan een placebo dan zou het van de markt gehaald moeten worden. De farmaceutice industrie heeft veel geld en dus veel macht en shuwt corrupte practijken niet om de winst te beschermen. Houd in gedachten dat de farmaceutische industrie er niet is om U beter te maken (noem eens een medicijn dat iets anders doet dan symtoom betrijding) maar om maximale winst te behalen. Altrïsme speeld geen zins een rol in de farmaceutische industrie.

4. Samantha
26 Okt 2008 om 00:57

Niemand de documentaire “Psychiatrie, een industrie des doods” gezien? http://psychiatrie-industrie-des-doods. nl/ Een absolute aanrader en men zal vlug doorhebben dat heel die industrie om te beginnen geen wetenschap is maar een pseudo-wetenschap. De psychiatrie is een uitvloeisel van de ‘wetenschappers’ uit de nazi-periode… Ze zijn praktisch allen naar Amerika gesmokkeld om ondergronds verder te werken aan hun verderfelijke praktijken voor de NWO!

Sam
5. Observator

26 Okt 2008 om 12:10

Ooit wilden goedwillende mensen goedwerkende middelen zoeken om mensen te genezen. Men nam in de meeste gevallen de tijd om de bijwerkingen grondig te onderzoeken.

Tegenwoordig wil men vooral grof geld verdienen aan middelen die onverantwoord vroeg en zonder afdoende onderzoek (zéker op langere termijn) op de markt gegooid worden.
Soms (naar verhouding nogal vaak zelfs) met dodelijke gevolgen.

Een en ander past naadloos in het huidige gewetenloze graaien en snaaien dat zo kenmerkend is voor de huidige maatschappij.

Triest, schandalig, onmenselijk. 6. RuudHarmsen

27 Okt 2008 om 09:59

Micha Kat:
===
De auteur [Micha Kat] won de zaak (http://www.nrc.nl/media/article1883494.ece/ Micha_Kat_wint_geding_van_NRC) glansrijk.
/===

Het is maar wat je glansrijk noemt. Er waren al toen formuleringen teruggenomen, en de rechter stelde volgens dit artikel eigenlijk “je moet het niet serieus nemen, het is maar wat overdreven geblaat”.

Ik vind dit een typisch voorbeeld van wat je bij Micha Kat zo vaak ziet: hij heeft misschien inhoudelijk best een

Bezoekers

 • ●  14 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165331 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1200/het-farmaceutisch-complot-8-nrc.html (2 of 3) [3/11/2009 12:16:14 AM]

logoquizzed.gif

Het farmaceutisch complot (8): NRC at Klokkenluideronline

punt, maar door de totaal overdreven, ongenuanceerde en hysterische en schoppende manier waarop hij het presenteert, ontkracht hij zijn eigen punt volledig. Dat is jammer.

7. victor
27 Okt 2008 om 13:30

Geachte heer Harmsen en anderen die menen op deze site de boodschapper Micha aan te moeten vallen op grond van zijn fantastische journastieke werk. Op deze site kan u ongecensureerd schrijven wat u wilt. De Volkskrant vindt het leuk door de Raad Voor Journalistiek in het gelijk te zijn gesteld ingezonden artikelen waar de redactie het niet mee eens niet te hoeven plaatsen. Tegelijkertijd betaalt de VK columniste Marbe te laten schrijven, dat “het ongemak van hebzuchtige roofkapitalisten verreweg te prefareren is boven een permanente dictaroriale staatsdwang”, waar van zij de SP beschuldigd. Dat is pas ongenuanceerd, hysterisch en totaal overdreven. Maar dit terzijde. Waar het mij in deze reactie om gaat is Micha Kat te feliciteren met zijn glansrijke overwinning. Als de rechter een gaatje had gezien Kat onderuit te halen en zijn artikelen inhoudelijk onrechtmatig te vinden, dan had hij Kat zeker veroordeeld. En dat kon de rechter niet. Wat hem slechts resteerde was Kat in de hoek te zetten op schrijfstijl. En daarover kun je van mening verschillen. De stukken op deze internetkrant getuigen van grote werk- en waakzaamheid, grote kennis en studie van zaken, groot juridisch strategisch inzicht en van terechte verbazing en boosheid over wantoestanden. Het is jammer meneer Harmsen, dat sommige mensen dat proberen te ontkrachten.

8. Nihil Dicens 28 Okt 2008 om 18:50

Hoi Mica!

ER IS BREKEND NIEUWS! RIMONABANT WORDT UIT DE SCHAPPEN GEHAALD DOOR AVENTIS! KLIK DE ONDERSTAANDE LINK AAN VOOR MEER INFO.

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/10/aventis-roept-moordpil-rimonabant-terug.html

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren. « Meet ING’s Audit-committee

Ensceneert OM opnieuw ‘dossierverlies’? »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1200/het-farmaceutisch-complot-8-nrc.html (3 of 3) [3/11/2009 12:16:14 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/10/acomplia.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/10/acomplia.jpg [3/11/2009 12:16:15 AM]

Meet ING’s Audit-committee at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« NOUT WELLINK, THE GREAT DESTRUCTOR
Meet ING’s Audit-committee

Gepubliceerd door Micha Kat 20 oktober, 2008 in Algemeen.

Audit Committee

Het farmaceutisch complot (8): NRC »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

Het Audit Committee telt tenminste vier leden (Wim Kok (voorzitter), Peter Elverding, Piet Hoogendoorn, Godfried van der

Lugt en Jackson Tai) en komt ten minste vier keer per jaar bijeen. Het Audit Committee adviseert de Raad van Commissarissen bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat de financiële systemen van ING Groep nauwkeurige en actuele informatie leveren over de financiële positie van het bedrijf en de gepubliceerde financiële overzichten hiervan een eerlijk en getrouw beeld geven. Dit committee adviseert de Raad van Commissarissen ook over de juiste verslaglegging, interne financiële controles en complianceprocedures. De accountants nemen doorgaans deel aan de vergaderingen van het Audit Committee, evenals het hoofd Corporate Control & Finance en de interne accountant.

10 Reacties op “Meet ING’s Audit-committee”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. E-bee
20 Okt 2008 om 23:56

Wat is het hier stil? Is iedereen zijn geld aan het tellen?
Of is het de stilte voor de storm, ik hoor dat er morgen voor 400 miljard dollar aan credit default swaps derivaten worden verrekend van Lehman Brothers.
Gerustellende woordjes genoeg van onze kapitaal dienende fasolisten maar laten we dat even afwachten. Die cds markt is namelijk 58 triljoen dollar groot.

2. juwita
21 Okt 2008 om 15:41

e-bee
Credit Default Swaps. Ik heb vanmorgen even wat juridische literatuur geraadpleegd hoe dit soort ”contracten” juridisch te duiden. In 2003 heeft er in de juridische vakpers een korte verhitte discussie plaatsgevonden over CDS’s. Een deel van de schrijvers vond dat dit soort contracten als ‘’schadeverzekering” zou zijn te duiden. Andere rechtsgeleerden waren het hiermee volstrekt oneens. Dit laatste omdat bij dit soort contracten niet voldaan is aan tenminste één, mogelijk twee belangrijke (verzekerings)rechtsbeginselen ”het idemniteitsbeginsel” en ”het verzekerde belang” beginsel. Ik neig ertoe mij bij de laatste groep aan te sluiten. Naar mijn oordeel hebben dit soort ”contracten” sterke overeenkomsten met een deelname aan de voetbal TOTO. Je gokt op een bepaalde uitkomst om daarmee geld te verdienen, terwijl anderen op een tegengestelde uitkomst gokken. Het enige verschil is dat de TOTO een groepsgebeuren is en een CDS iets tussen enkele partijen (meestal 2). Ik meen (serieus) dat dit soort contracten voldoet aan de definitie van een kansovereenkomst als bedoeld in de Wet op de Kansspelen. Voorzover Nederlandse recht van toepassing is, natuurlijk. Aangezien de desbetreffende contractanten niet over een overheidsvergunning beschikten in het kader van deze Wet op de Kansspelen, zijn deze contracten m.i. van rechtswege NIETIG.

Nu nog een rechter vinden die het aandurft dit oordeel uit te spreken. Dat laatste zal nog niet eenvoudig zijn, want komt ongeveer overeen met het wrikken aan een steen in een kolossaal gebouw. Je weet maar nooit wat je allemaal loswrikt.

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1198/meet-ings-audit-committee.html (1 of 3) [3/11/2009 12:16:25 AM]

wellink-bos-ing_200×150. jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Meet ING’s Audit-committee at Klokkenluideronline

3. E-bee
21 Okt 2008 om 16:15

@Juwita
Of een advocaat vinden die dit aandurft.
Als “deskundigen” zullen dan degenen worden opgeroepen die toezicht moesten houden (maar dat niet deden). Zoals bijvoorbeeld: Nout Wellink…

Dat die zich nog met financieen in NL mag bezighouden zegt wel iets over de kans die je maakt. 4. juwita

22 Okt 2008 om 09:01

@ebee,
Na nog wat verder zoeken in de juridische lieteratuur, is mij gebleken dat ook de wetgever zich bij de totstandkoming van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT)op het standpunt stelde dat een CDS in ieder geval geen schadeverzekering is. In deze wet die 1 januaroi 2007 van kracht is geworden wordt dit soort constructies ineens als een ”financieel instrument” aangeduid. De vraag of op dit soort voetbaltotoproducten ook niet bovendien de Wet op de Kansspelen van toepassing is, is daarmee nog niet beantwoord. Te meer daar er mogelijk vóór 1 januari 2007 sprake was van een soort juridisch ”terra nullius” en ook toen al dit soort CDS contracten werden afgesloten, ook in Nederland en tussen Nederlandse contractanten.
Een advocaat vinden die dit ”aandurft” lijkt mij niet echt een probleem. De voorbije 25 jaar is het aantal advocaten als kool gegroeid met zo’n 300%. De rechterlijke macht lijkt mij een veel lastiger hobbel om te nemen. Rechtspreken anno 2008 is veelal een soort oppervlakkig doelredeneren waarbij naar een voorafbepaalde uitkomst wordt toegewerkt. Omdat er bij dit toewerken naar die voorafbepaalde uitkomst sprake is van grove fouten of tenminste van zwakke argumentaties in vonnissen, komt de rechterlijke macht vanzelf steeds meer onder vuur te liggen. Eerder gebeurde dit al in het strafrechterlijke circuit (denk aan zaken als Schiedammer parkmoord, Lucy de B. en de Puttense zaak), binnenkort is onvermijdelijk ook het civielrechterlijke circuit aan de beurt.

5. AIRVD
22 Okt 2008 om 12:23

Wim Kok:

http://www.dumpert.nl/mediabase/277371/4e4861ef/wim_kok_voelt_zich_ongemakkelijk.html

6. AIRVD
23 Okt 2008 om 10:34

Wat is Micha stil. Wat voor mail zou hij nu weer gekregen hebben? 7. Juriste

23 Okt 2008 om 10:36

Elverding (ex Raad van Bestuur DSM Limburg) zit in alle commissies die de Regering adviseren. Hij adviseerde ook al om de wetgeving inzake grote infrastructuur projecten te veranderen, zodat de projecten sneller gerealiseerd konden worden (minder inspraak van burgers en milieu-organisaties). Volgens mij is Peter Elverding de top-lobbyist van Nederland. Hij voert lobby voor DSM, voor Minister Eurlings (Verkeer) en nu is hij ook al in de bankensector doorgedrongen. Dit onderbouwt deels mijn stelling dat de multinationals Nederland regeren.

8. victor
29 Okt 2008 om 18:55

RIJKMAN G’s GOUDWILL TOUR. Je moet maar durven. Je hebt de boel opgelicht, bent er zonder straf vanaf gekomen en je kunt je met goed fatsoen nergens meer vertonen. Ook in de eigen kring spreekt men er schande van. Van de buit in het buitenland genieten is geen optie. Dat krijg je thuis niet door de vergadering. Wat doe je dan? Bij het Leger des Heils gratis in de keuken gaan werken? Neen, dat is Rijkman G. te min. Wat doe je dan? Je zegt, dat niemand zo goed als jij bij de ABN de chaos kan verhelpen. En dat je daarvoor nul euro wil verdienen. Ik ben benieuwd of Bos straks met een een stalen gezicht op televisie komt vertellen; “Ik heb voor de belastingbetaler een uitstekende deal gedaan en deze man met zoveel kennis en ervaring aangetrokken voor slechts E 350.000,–”.

9. victor
30 Okt 2008 om 12:10

Mensen met chronische pijn in rug, hoofd en ledematen lopen een groot risico op geestelijke afwijkingen. Zelfs ernstige hersenbeschadiging is mogelijk. Dit is te lezen geweest in HersenMagazine en Neurologen. Gisteravond in NOVA een documentaire over Groenink en zijn goodwill tour om terug te keren bij ABN. Of dat na deze uitzending nog zal gebeuren lijkt mij onwaarschijnlijk. Zowel Groenink als Wellink gaan gebukt onder chronische pijnen. Dat is zielig voor hun en een ramp voor de burgers… oh nee, de hardwerkende belastingbetalers en plumbers.

1. Het neoliberale experiment is mislukt en de schaamte van Wim Kok · Tessonome Pingback op 26 Okt 2008 om 23:53

Bezoekers

● 14 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165331 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1198/meet-ings-audit-committee.html (2 of 3) [3/11/2009 12:16:25 AM]

logoquizzed.gif

Meet ING’s Audit-committee at Klokkenluideronline

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« NOUT WELLINK, THE GREAT DESTRUCTOR

Het farmaceutisch complot (8): NRC »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1198/meet-ings-audit-committee.html (3 of 3) [3/11/2009 12:16:25 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/10/wellink-bos-ing_200x150.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/10/wellink-bos-ing_200x150.jpg [3/11/2009 12:16:26 AM]

Bij de val van graaf Maurice Lippens at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« “Maurice? Met Suleiman! Ik wil effe afrekenen!”
Bij de val van graaf Maurice Lippens

Gepubliceerd door Micha Kat 30 september, 2008 in Algemeen. door Ton Biesemaat

In de maalstroom van de ondergang werd ook de bank Fortis meegesleurd. Dat was dan ook het sociale einde voor graaf Maurice Lippens, de man die het voor het zeggen had binnen de financiële moloch. De protestants-christelijke krant Trouw wijdt vandaag (30-09-2008) een hele pagina aan de Belgische graaf. De familie Lippens heeft volgens Trouw aan de Belgische kust voor zo’n 700 miljoen euro aan bezittingen in hoofdzakelijk land en vastgoed. Dus medelijden hoeven we niet te hebben met de graaf. Bovendien is zijn broer Leopold (een graaf in erfopvolging terwijl Maurice de titel gekregen heeft van de Belgische koning) burgemeester van de badplaats Knokke-Heist. Dus de bescherming van de 700 miljoen bezit zit wel snor.

Dagblad Trouw rept met geen woord over de meer verdachte kanten van graaf Maurice Lippens. Niet zo verwonderlijk omdat mainstream media vanwege het immer ranzige en vaak niet te checken materiaal er voor terugschikken. Op websites als Kleintje Muurkrant en Klokkenluideronline wordt uitgebreid ingegaan op de duistere seksuele activiteiten van de gebroeders Lippens. Vooral Micha Kat op Klokkenluideronline maakt op de hem bekende manier geen moordkuil van zijn hart. Graaf Maurice Lippens zou een man zijn met pedofiele voorkeuren.

Beide sites baseren zich grotendeels op het boek ‘De X-dossiers – Wat België niet mocht weten over de zaak-Dutroux’ van het journalistentrio Annemie Bulte,
Douglas de Coninck en Marie-Jeanne van Heeswijck. Dit drietal leverde een kloek maar ook gedegen ogend boekwerk af. Kritiekpunt is dat het boek wemelt van de anonieme getuigen en slachtoffers. Maar ik weet uit eigen ervaring dat dit soms in onderzoeksjournalistiek een onvermijdelijke werkmethode is. Als we in het boek daarom zoeken naar graaf Maurice Lippens dan vinden we hem uiteraard niet. Maar volgens een anonieme bron die ik raadpleegde (!) vinden we in de X-dossiers de graaf terug onder de afkorting O.

Bladzijde 319 en verder van de X-dossiers introduceert de getuige X2. X2 werkt voor een politiedienst en was betrokken bij een deel van het Dutroux-onderzoek. Begin jaren tachtig was X2 op orgiën in Knokke. We citeren X2 op bladzijde 320: “Haar minnaar, een veel oudere man, had haar overtuigd – soms met argumenten, soms met brute fysieke kracht – dat dit ‘zo hoorde’. Ze keek toe hoe enkele topbankiers en magistraten in Knokke de stress van zich af neukten. Een van hen was O., een van de machtigste mensen van België, die ook in het relaas van X1 een prominente rol speelde.” X2 zag eigenlijk weinig van pedofiele activiteiten. “Slechts enkele keren was ze ooggetuige van gebeurtenissen waarover ze zich achteraf grote vragen stelde. Het meisje van vijftien of zestien dat tijdens een orgie in een kasteel ‘naar de SM-kamer’ werd meegetroond en nooit meer werd teruggezien.” X2 als politiefunctionaris zou je een grotere betrouwbaarheid in haar verklaringen

kunnen toerekenen dan de andere getuigen die in de X-dossiers worden opgevoerd. Zo vertelt ze

Drama-Fortis: straks ‘Wouter Bos-dam’ in Laos? »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

 • ●  Maurice Lippens revisited: een gebroken man
 • ●  Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
 • ●  Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
 • ●  Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
 • ●  OM behandelt Demmink-aangifte niet
 • ●  JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
 • ●  Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
 • ●  Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

images.jpeg

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

lippens1.jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1100/bij-de-val-van-graaf-maurice-lippens.html (1 of 4) [3/11/2009 12:16:37 AM]

Bij de val van graaf Maurice Lippens at Klokkenluideronline

verder: “X2 heeft niet alles zelf gezien, vertelt zaken die ze tijdens de feesten gehoord heeft van andere meisjes. Ze heeft, zegt ze, ‘maar’ vier jaar in dat milieu gezeten, van 1984 tot 1988. Tijdens een bijeenkomst van deze lui in een kasteel in de Ardennen hoorde ze in het park vreemde kreten van kinderen. ‘Het was verschrikkelijk, het was onbeschrijflijk’, zegt ze. Uit de toespelingen die ze hoorde maken, deduceerde ze dat het hier ging om een jacht op kinderen.” X2 betreurt het dat ze het spel veel te laat doorzag. Bladzijde 321 van de X-dossiers: “Ze kent het politie- en justitiewereldje door en door, getuigt over hoe het onderzoek naar de Bende van Nijvel vakkundig werd verknald, hoe men de gerechtelijke realiteit steeds verder weg deed evolueren van de echte. ‘En dat gebeurde hier opnieuw’, blikt X2 terug.”

Als je naam in verband wordt gebracht met een boek als de X-dossiers en je nu ook nog eens het zwarte schaap van je bloedeigen financiële omgeving en old boys netwerk bent geworden dan kan je ondanks 700 miljoen euro aan de kust last krijgen van hartritmestoringen. En dat gun je toch niemand. Hoe ik dat weet van die sombere fysieke conditie van graaf Maurice Lippens? Heel eenvoudig: op de TV-zender Canvas (het tweede Vlaamse publieke net) viel ik op 29-09-2008 midden in een gesprek dat de immer charmante presentatrice Phara had met drie Belgische hotemetoten die de Vlaamse goegemeente gerust moesten stellen dat ze rustig konden gaan slapen. Aanwezig waren Jean-Luc Dehaene, voormalig premier, en Karel van Miert, voormalig Eurocommissaris. De derde persoon was een ‘companion in crime’ van graaf Maurice Lippens. Zijn mede Fortis-commissaris burggraaf Etienne Davignon van wie gefluisterd wordt dat hij ook zou optreden onder een mysterieuze afkorting in de X-dossiers. Ik heb niet kunnen achterhalen onder welke afkorting. Dus dat zet ik voorlopig nog maar weg bij de afdeling geruchten. De burggraaf begon naar woorden te zoeken toen de presentatrice de toch wel terechte vraag stelde waarom graaf Maurice Lippens geen rekenschap aflegde van wat er gebeurd was. Burggraaf Davignon die ondanks zijn duidelijk francofiele achtergrond uitstekend Nederlands sprak moest geholpen worden met het zoeken naar het woord hartritmestoornis. De zwaar getroffen Lippens had het zich allemaal zo aangetrokken dat hij helaas niet voor het volk kon verschijnen. We moeten de medische indicatie betreffende zijn baas serieus nemen want Davignon mag wel eens de Bilderberg-conferenties bezoeken. Hij is dus niet zo maar iemand, zit bijvoorbeeld ook in de Banque de Suez (koop die aandelen!) waarin vroeger een illustere jurist en vriend van onze vorstin en haar ega mr Frits Salomonson ook op het pluche zetelde. Maar daarover later meer! Dit waren zo maar wat smeuïge beschouwingen over de achtergronden van de instortende wereld van een bankier. Wij, kleine luiden, wensen hem beterschap.

Dit artikel staat ook op de site van onderzoeksjournalist Ton Biesemaat

15 Reacties op “Bij de val van graaf Maurice Lippens”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. AIRVD
30 Sep 2008 om 17:17

Off topic:
Het meest griezelige aan deze situatie is dat Amerika nu nog een 9/11 nodig heeft zodat Bush cs de plannen door het congres en het geshockeerde volk kan rammen.
Dus wat betreft terroristische aanslagen onder een andere naam/false flag staat de alertheid op code rood. Of je er wat tegen kunt doen? Nee, wel je ogen open houden.

2. Inanna
30 Sep 2008 om 17:24

@ AIRVD, het wachten is op de zogenaamde “October Surprise”. Het doel zal zijn, dat de Amerikaanse verkiezingen worden opgeschort tot Sint Juttemis. Geruchten daarover circuleren al langer. Nog een maandje slapen, dan weten we of het waar is…

Bezoekers

● 12 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165331 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1100/bij-de-val-van-graaf-maurice-lippens.html (2 of 4) [3/11/2009 12:16:37 AM]

logoquizzed.gif

Bij de val van graaf Maurice Lippens at Klokkenluideronline

3. coosie
30 Sep 2008 om 17:25

De hele raad van bestuur dient op te stappen. Niet alleen vanwege hun verantwoordelijkheid voor dit wanbeleid maar ook vanwege de hardnekkige geruchten over de pedofiele activiteiten van heren uit die club. Want niet alleen Lippens, ook Etienne Davignon en Charles De Selliers De Moranville van Fortis worden genoemd als beschuldigden in de X-Dossiers. Bron: http:www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_the_accused.htm Binnenkort verschijnt hierover een boek van John Stevens: Dutroux, the cover up. Dit zijn zeer ernstige aantijgingen. Daarom dient dit tot op de bodem te worden uitgezocht voordat er staatsgeld wordt gestoken in Fortis.

coosie, Den Haag op 30-09-2008, 11:23
Deze reactie is vanmorgen door Trouw onder het artikel geplaatst, zie: http://www.trouw.nl/achtergrond/

article1867816.ece?comments#comments dus het gaat de goede kant op. 4. AIRVD

30 Sep 2008 om 17:28

Tenminste als de republikeinen de plannen blijven blokkeren, zij worden hiertoe gedwongen (terecht) door hun achterban. Maar dit betekent dat Bush cs zich tot andere middelen gaat wenden, waaronder dus een false flag operatie zoals 9/11. Zo ver zijn we gelukkig niet maar misschien hebben ze wel een andere verassing in petto, je blijft je verbazen.

5. E-bee
30 Sep 2008 om 18:11

Het is niet alleen de graaf en zijn broer, er zijn talloze welgestelden op dit niveau die deel uitmaken van een internationaal gezelschap van kindermisbruikers. Op die kastelen vinden ook wel andere zaken plaats als satanisme bedrijven, ik wens hem dus geen beterschap, naar de hel met hem.

6. coosie
30 Sep 2008 om 20:15

Dezelfde reactie die ik aan Trouw had gezonden (zie hierbovenhet bericht van 30 Sep 2008 om 17:25), had ik vanmiddag gezonden n.a.v. dit artikel: http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/fortis/2069763/__Dinsdag_nog_spoeddebat_over_kredietcrisis__.html in de Telegraaf.

Maar deze reactie werd niet geplaatst, hij voldeed zogenaamd niet aan de huisregels. 7. AIRVD

30 Sep 2008 om 22:56

@inanna
Misschien is het allemaal wat voorbarig, maar we zullen zien wat voor verassingen eraan komen. Ik heb het gevoel -dus niet op ratio gebaseerd- dat er in Azie nog het een en ander gaat gebeuren. Wat weet ik ook niet, hehe.

8. Stephan
30 Sep 2008 om 23:46

AIRVD, hond. Ik weet wie je bent. 9. esplanade

1 Okt 2008 om 08:19

@ Stephan: kssst, ga weg. 10. AIRVD

1 Okt 2008 om 12:05

@Esplanade Gewoon negeren.

@micha
In Spanje is een deel van internationaal kinderporno-netwerk opgerold. Zie teletext maar ook de Televaag.

11. M.
1 Okt 2008 om 13:29

goedzo coosie, al is er maar hier een daar een reactie die wel door de ‘huisregels’ doorkomt, ieder beetje helpt, toch?

Verder ben ik blij verrast dat nu ook Ton Biesemaat, na Micha Kat en Stan de Jong ook aandacht schenkt aan de ‘andere’ kant van Maurice Lippens. Er lijkt nu toch echt iets op gang te komen.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1100/bij-de-val-van-graaf-maurice-lippens.html (3 of 4) [3/11/2009 12:16:37 AM]

Bij de val van graaf Maurice Lippens at Klokkenluideronline

12. RuudHarmsen 1 Okt 2008 om 16:15

http://www.telegraaf.nl/buitenland/2075009/__Arrestaties_om_kinderporno__.html

13. A1
1 Okt 2008 om 21:14

Ik dacht dat het al bekent was maar hier staan de verslagen van de x-dossiers vertaald naar het engels. Hier word iedreen bij naam en toenaam genoemd…

http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_victims_and_witnesses.htm

Overigens staat er ook een verwijzing in naar Opus Dei (die zouden de wreedste van het hele spul zijn). Overigens, en dit even terzijde, als er een organisatie zou zijn waar zoveel kinderen misbruikt zouden worden op wereld schaal, als het geval is bij de katholieke kerk, zou die allang verboden zijn. Mocht je denken dat in ons mooie Nederland zulks een kwaad nooit onder het tapijt geveegd zou worden dan heb je het mis. Op de zelfde site kan je lezen hoe een legale porno shop in Putte onder de toonbank snuff films verkocht waar kinderen op een gruwelijke vermoord worden. Dit is bij justitie in (ik meen) Eindhoven aangegen maar nooit iets mee gedaan. Wel is de shop van eigenaar gewisseld daar de oude eigenaar, een beetje on de problemen was geraakt.

Overigens zijn er zeer sterke paralellen met wat er in Amerkika gebeurd met kinderen. Lees de Greenbaum speech als je hier meer over wil weten.

http://www.cassiopaea.org/cass/greenbaum.htm

14. Sophie
3 Okt 2008 om 16:19

De Standaard
vrijdag 03 oktober 2008 | Bron: BELGA ‘Lippens heeft hartproblemen’

BRUSSEL – Oud-voorzitter van Fortis Maurice Lippens zou vorige week vrijdag getroffen zijn door problemen aan het hart. Dat schrijft La Dernière Heure op basis van ‘een goede bron’.
Dat zou volgens de krant verklaren waarom Philippe Bodson, bestuurder van Fortis, aanwezig was bij de onderhandelingen tijdens het weekend over het reddingsplan voor de bank-verzekeraar.

De informatie is niet bevestigd door de familie van Lippens of door Fortis zelf en ook niet door de regering. wle

15. Sophie
3 Okt 2008 om 16:51

De Standaard
vrijdag 03 oktober 2008 | Bron: BELGA ‘Lippens stapt op bij belgacom’

BRUSSEL – Maurice Lippens, die eerder deze week al opstapte als voorzitter van de raad van bestuur van Fortis, stapt nu ook uit de raad van bestuur van Belgacom. De operator heeft dat bevestigd in een persbericht.
Het ontslag van Lippens bij Belgacom hing al in de lucht na het conflict rond de verlenging van het mandaat van topman Didier Bellens. Lippens was één van de ‘opstandige’ bestuurders vahad erop aangedrongen dat Dat meldt La Libre Belgique vrijdagmiddag. ‘De beslissing zal zeer snel vallen en zal het logische gevolg zijn van de teleurstellingen van een van de prinsen van de Belgische economie die zijn carrière jammer genoeg met een valse noot zal beëindigen’, benadrukt la Libre.

‘Naar de buitenwereld toe zou worden gesteld dat Lippens op eigen initiatief opstapt, maar ook hier blijkt zijn ontslag enigszins gedwongen en een gevolg van de crisis bij Fortis’, zegt la Libre nog.

wle/wdp

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« “Maurice? Met Suleiman! Ik wil effe afrekenen!”

Drama-Fortis: straks ‘Wouter Bos-dam’ in Laos? »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1100/bij-de-val-van-graaf-maurice-lippens.html (4 of 4) [3/11/2009 12:16:37 AM]

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Justitie criminaliseert, een tussenbalans
Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens

Gepubliceerd door Micha Kat 28 augustus, 2008 in Algemeen.

De auteur van het binnenkort in Belgie te verschijnen boek Dutroux, the cover-up (“John Stevens”, echte naam bekend bij de webmaster) begint zijn uiteenzetting
over het bewijs tegen Maurice Lippens –hij wijdt een apart hoofdstuk aan Maurice en Leopold Lippens- aldus: Now, when I first went through the (X)-files, I was on the lookout for anything that might somehow constitute proof of Regina’s (Regina Louf, alias ‘X1’) testimony. I shared the view, expressed by certain investigators, that if ten percent of her claims were proved to be true, then it would be enough to bring down the state of Belgium. There is one part of her testimony, however, which immediately drew my attention. It is her descriptions of the activities of two brothers, who both formed part of the same pedophile ring. This stood out because it is so unusual for brothers to operate in this way. What made this testimony of Regina so compelling is that other witnesses also denounced the same two brothers. Finally, independently from the X’s, a series of anonymous letters and phone calls were made denouncing the brothers.

De verklaring van Regina Louf (X1)

X1 was aged 10 when she became pregnant for the first time
When the contractions began her grandmother telephoned
The brothers LIPPENS, VANDENBOEYNANTS and the Commisioner-Adjunct of Knokke arrived. DE BONVOISIN and VANDERELST arrived later

One of the LIPPENS pushed her onto the bed and held up her arms
The other brother puts his fingers into her vagina then into her mouth and rapes her The commissioner maker her perform oral sex on him

Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

Registreren Inloggen Berichten RSS Reacties RSS

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.

De affaire-Demmink: het feitenoverzicht

Categorieën

Accountancy (29) Advocatuur (23) Algemeen (419) Corporate (19) Internationaal (8) Klokkenluiders (25) Media (150)
Politiek (85) Rechterlijke macht (81) Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

● ● ● ●

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

VANDENBOEYNANTS sodomises her ● VANDERELST holds a knife to her throat while DE BONVOISIN rapes her
When she faints because of the contractions, VANDERELST and DE BONVOISIN cut her to keep her
awake

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

VANDERELST cuts the inside of her thighs and DE BONVOISIN kneed her VANDERELST masturbates her with the handle of his knife
She has to masturbate while VANDERELST takes photo’s
LIPPENS rapes her with a razor blade

During the actual birth DE BONVOISIN beat her
Immediately after the birth X1 has been raped and sodomised. Her daughter disappeared sis weeks later.

(bron: PV 117.154 d.d. 13-10-1996; verklaring van X1)

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

overheid

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html (1 of 12) [3/11/2009 12:16:50 AM]

lippens.jpg

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens at Klokkenluideronline

De verklaringen van X2, een functionaris van de Belgische recherche

Orgies in the villa’s of Knokke around the golf course The villa’s have been designated
Equally in the villa of LIPPENS Maurice

Orgies with under age girls in hotel CROMWELL in KNOKKE; present: DELVOIE – KAREL –X2- LIPPENS –VAN GELUWE (court of appeal of Brussels) – Etienne DAVIGNON.

The girls knew where to go and with whom LIPPENS hits the girls

(bronnen: PV 116.799 d.d. 06-11-1996 en PV 117.535 d.d. 19-11-1996)

Deze getuige legde ook een verklaring af over ‘jachtpartijen’ op kinderen die plaats vonden rond een kasteel te Chimay in de Belgische Ardennen:

The events in Chimay. She went 5-6 times. In an immense wood… She was forced to go. She was never a [visual] witness of whatever was done. Participated: the most violent of the group in Knokke, among them the LIPPENS brothers.
In Chimay she heard shouting and gunfire… It was around the Castle of Chimay. The wood is surrounded by a wall. Those were screams of children of maybe 10 years. She thinks there were 4-5 children. The screams stop all of a sudden… The participants had all been in Knokke and in Eindhoven. She never saw the children.
The screams were horrible and indescribable. Levy was very nervous as if he would not want to be there… It happens one afternoon… first half ‘88… On departure the screams were not strong, rather screams of pains than the much stronger screams during some seconds and stop clean.

(bron: PV 151.004, d.d. 27-03-1997)

Ook X4 zou via een omweg de Lippens-broers hebben genoemd.

Annemie Bulte, Douglas De Coninck and Marie-Jeanne Van Heeswyck, ‘The X-Dossiers’, p. 327:

Hearing after hearing the boundaries are pushed further. Extreme torture, rape scenes, murders of babies under the eye of men in black hoods. Pretty soon in the investigation the names of politicians O. [almost certainly a member of the LIPPENS family] and E. [should be Paul Vanden Boeynants] are named as ‘regular customers’. Those have been pointed out by X1 and X3 in the mean time as child killers.

Voor een algemene overzichts-studie naar de achtergrond, de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de X-getuigen zij verwezen naar het boek De X-dossiers, Wat Belgie Niet Mocht Weten Over de Zaak-Dutroux door Annemie Bulte, Douglas de Coninck en Marie-Jeanne van Heeswijck en de website www.isgp.eu, Beyond the Dutroux Affair.

De verklaring van Chantal Storme

Deze klasgenote van Regina Louf werd veelvuldig misbruikt in het ‘bordeel’ te Knokke van Regina’s grootmoeder. Op 15 januari 1998 bevestigt zij –onder eigen naam, dus niet als X-getuige- de verklaring van Regina over ondermeer de Lippens-broers waarbij zij zich met name Leopold kan herinneren: ze noemt de huidige burgemeester van Knokke tegenover de rechercheurs (PV 150.707 d. d. 18 maart 1998) een vrai porc. (bronnen: ondermeer Kleintje Muurkrant, Adel Verplicht 15 juni 2004 en Dutroux, the cover-up door “John Stevens”, pag. 157)

De vier anonieme brieven

Eind 1996, begin 1997 kreeg Justitie vier anonieme brieven in handen die zeer incriminered zijn voor

de Lippens-broers en de verklaringen van de X’en voor een belangrijk deel bevestigen. De brieven

Bezoekers

 • ●  13 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165332 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html (2 of 12) [3/11/2009 12:16:50 AM]

logoquizzed.gif

chimaykasteel.jpg

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html (3 of 12) [3/11/2009 12:16:50 AM]

zijn in de files genummerd met de codes 100.229 10/01/97 HASTIR 210 BAG T493, FILE BR 37.66 112360/96, 116.353 07/11/1996 PIRARD 105 BAG en 100.230 211 BAG T493. Een van deze brieven is in pdf. gepubliceerd door Kleintje Muurkrant (Adel Verplicht 34, 14 september 2006). Hieronder enkele belangrijke citaten uit de brieven en opmerkingen uit het dossier over de brieven:

The LIPPENS have had destroyed for millions (Bfr) paedophile images.

LEOPOLD has been implicated in a case of scatology, but arranged for the investigation to be suspended. His brother paid off the plaintiffs. Without the LIPPENS thousands of children would have been saved.

The letter accuses the LIPPENS brothers of being paedophiles and having extensive powers concerning the Brugres jucidiary and the press (case covered up, no case to answer)

The writer of the letter is scared of being recognized by the LIPPENS

It is a question of two anonymous letters denouncing MAURICE and LEOPOLD LIPPENS of sessions with children; 6-8 children of 12-14 years per session. They choose among the proposed children. Each session takes place in a different place in THE NETHERLANDS. They arrive wearing masks and barets. There is vaginal penetration, sodomisation, oral sex, also among the children themselves. They also go to Spain in SEVILLE, departing from the Netherlands or Luxembourg, using false names.

The LIPPENS are very influential and very rich.
If they undergo a psychiatric investigation, they will crack
They are being blackmailed by two extortionists and they are paying up They are also sadists.
These letters describe similar events to those denounced by X1
Een anoniem telefoontje

Rond dezelfde tijd werd justitie gebeld, een verslag van het telefoontje zit in het dossier onder nummer 117.112 22/11/96 BAG. Er is nooit sprake van geweest dan de beller een van de X-getuigen zou zijn. Uit de notitie:

Restaurant KLEIN AMSTREDAM ran in KNOKKE by WILLEMS and his wife. Some murders have been committed there. No investigation. Police commissioner protected by LIPPENS. Points in common with the declarations of X1 which talk of murders in which LIPPENS is involved. This information has not been followed.

De Spanish Connection

Reeds ter sprake kwam dat de Lippens-broers regelmatig naar Spanje (Sevilla) zouden vliegen (ondermeer via Nederland) om zich daar ook te bezondigen aan sex met minderjarigen. Deze website ontving hierover nog de volgende aanvullende informatie: bij de zogeheten ‘Comite’s Blanche’s’ –die kindermisbruik bestrijden- is door een inwoner van Brugge van wie de naam bij de webmaster bekend is melding gemaakt van feesten met jonge kinderen op Ibiza waar Lippens land bezitten. Deze inwoner verkreeg de informatie van de vriend van zijn zuster (naam bekend bij de webmaster) die op Ibiza woont en werkt en door Lippens was uitgenodigd op een feestje waar oudere heren en jonge kinderen aanwezig waren. Leopld Lippens heeft ooit toegegeven in Sevilla zes dagen in de cel te hebben doorgebracht. (bron: het boek Noblesse Oblige van Jan van den Berghe; ook op Kleintje Muurkrant is deze Spaanse connectie uitgebreid en onbestreden aan de orde gekomen).

Indirect bewijs

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html (4 of 12) [3/11/2009 12:16:50 AM]

Kleintje Muurkrant

Veel van bovenstaande informatie is zoals we hebben gezien gepubliceerd door Kleintje Muurkrant in de serie Adel Verplicht vanaf 29 maart 2004. Desalniettemin hebben de Lippens-broers nooit rechtsmaatregelen genomen tegen deze website die kan gelden als de ‘basis-bron’ voor alle beschuldigingen in andere media. Deze media –Party, HetVrijeVolk.com en Klokkenluideronline.nl- werden door Lippens en Fortis wel aangepakt en hebben hun stukken over Maurice Lippens en pedofilie gerectificeerd. Dat er nooit rechtsmaatregelen zijn genomen tegen Kleintje Muurkrant is een aanwijzing voor de juistheid van de op die site geuite beschuldigingen. Niet te begrijpen is waarom wel in het geweer is gekomen tegen de drie ‘secundaire’ media.

Waarheidsvinding tegengewerkt

Op alle manieren denkbaar is de waarheidsvinding naar de betrokkenheid van hoogwaardigheidsbekleders bij de pedofielen-netwerken door ‘de macht’ onmogelijk gemaakt en gefrustreerd. Rond de 30 belangrijke getuigen verloren het leven op voor de waarheidsvinding cruciale momenten. Hierover verscheen het boek Dode Getuigen, Dertig Mensen die Niet Zullen Spreken op het Proces-Dutroux van de hand van Douglas de Coninck. De Brusselse psycholoog Marc Reisinger vat dit (Livre Regina, 1998) als volgt samen: Een onderzoek dat om bedrieglijke redenen wordt stopgezet. Onderzoekers die zonder reden ontslagen worden. De pers die gemanipuleerd wordt. Dit alles doet vermoeden dat het onderzoek naar X1 in de doofpot gestopt werd. Om welke redenen? De namen van de mensen die Regina Louf in haar getuigenis vermeldt, geven een antwoord op die vraag: het gaat om politiek, industrieel en financieel hooggeplaatste mensen, mensen die als ongenaakbaar worden aanzien en die in staat zijn gigantische verdedigingsmechanismen op touw te zetten. Dat de waarheidsvinding naar de betrokkenheid van hooggeplaatsten bij de pedo-netwerken wordt geblokkeerd –iets wat we trouwens in vele landen zien waaronder ook Nederland- is een aanwijzing voor de juistheid van de beschuldigingen.

43 Reacties op “Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Inanna
28 Aug 2008 om 19:34

Micha, applaus voor deze moedige bijdrage! En ik hoop dat het boek van John Stevens niet zal worden verwijderd uit de boekenwinkels en bibliotheken. De waarheid is belangrijker dan de bescherming van de goede naam van de adellijke sadistische kinderverkrachters.

Wij willen weten wie dit doen en we willen dat ze worden vervolgd. 2. A-nonima

28 Aug 2008 om 19:58

De gebroeders vieux porc, een van hen is topzakenman, maskeren zich voortdurend en alleen dankzij de pers, die door hen gekocht is danwel door hun vrienden van dit internationale kindermisbruikersnetwerk en de wonderbaarlijk schaamteloze medewerking van politiek, politie en justitie in alle landen van Europa. Het betreft een organisatie die de hoogstgeplaatste elite op sleutelposities in de politiek, politie en justitie tot zijn leden rekent. Het zijn alle sadistische fascisten. Men houdt zich zeer actief bezg met occulte zaken en satanisme, pedofilie, misbruik, marteling en kinderoffers en zijn uit op de absolute macht die ze bijna in handen hebben. Vandaar de corrupte schaamteloosheid van deze lieden. Zij doen dit onder het opzetten van een masker van weldoenererij als socialisme, mensenrechten, charitatieve organisaties, kinderbescherming, en milieuorganisaties en groeperingen, etc., ook internationaal en altijd met een sociaal gezicht. Zij bevoordelen vooral zichzelf in ruime mate met salarissen voor het afgesproken en samegezworen zwijgen in de kamer en subsidies voor gebakken lucht. Hun opzettelijke huidige doel is een chaos te creeren in de samenleving en de mensen uit te knijpen tot op het bot door het creeren van kunstmatige tekorten en schrijnend onrecht zonder rechtsgevolgen voor de veroorzaker. Hier gaat een aloude, langdurig en goed voorbereidde, extreem fascistische organisatie achter schuil die evenals in de VS hier in Europa de touwtjes al volledig in handen hebben gekregen, wederom op z.g.n. legale wijze, omdat men niet oplette en/of dat niet wilde daar zij zelf gechanteerd worden of lid zijn van deze organisatie danwel zich hebben verkocht met een goed salaris en pensioen, zoals in de politiek met name het geval is. Zelfs op deze klokkenluideronline zijn er nog personen overtuigd dat men in een rechtzaal nog rechtvaardigheid zal treffen.

Deze grootste internationale organisatie van kindermisbruikers van de elite, rekent volledig op de goedgelovigheid van de mensen.

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html (5 of 12) [3/11/2009 12:16:50 AM]

.
3. Observator

28 Aug 2008 om 19:59

Maar wij hier in Nederland zijn gelukkig keurig. Tóch? En betrouwbaar ook. Tóch?
Want wij hechten aan onze normen en waarden. Tóch?

Balkenende c.s. kunnen dan ook met een gerust hart onderzoek laten doen naar verwante beschuldigingen die Nederland en bepaalde Nederlanders betreffen. God zal het hem lonen.
Tóch?

Erg benieuwd naar dat boek trouwens. 4. AIRVD

28 Aug 2008 om 21:08

Goed dat je de strijd doorzet tegen deze zeer duistere en sadistische onmensen.
Maar is dit artikel goedgekeurd door de pedocommissie. Of voorgelegd aan een deskundige hoogleraar zoals een Fokke Fernhout. Of misschien zijn oud-collega Hans Crombag? Die laatste wordt in vele pedofielen zaken gebruikt als getuige-deksundige. Om de zaak te ridiculiseren. Laatst nog mocht hij in Reporter de onschuld pleitte van een andere pedofiel.

@ A-nonima
Ze hebben inderdaad al bijna de volledige macht over de mens. Want de kroon op het werk -of moet ik zeggen de capstone op de pyramide?- is directe controle over de menselijk wil. Directe controle over alle mensen op deze planeet. En zover zijn we bijna al. Zeer gevaarlijk gezien de sadistische praktijken van deze ‘mensen’.

5. Wijze van Zion 28 Aug 2008 om 22:12

….Fortis….getting you there……! 6. EmileZ

29 Aug 2008 om 08:25

Zouden die verhalen over verregaand misbruik nou waar zijn ? Immers een normaal mens gruwt toch al bij de gedachte ? Dergelijk misbruik is bewezen bij Dutroux, in Oostenrijk bij Fritschl. Anderzijds zijn in Frankrijk een aantal mensen hiervoor veroordeeld, maar dat bleek later op misplaatste beschuldigingen te berusten.

Bedenk dat er ook nogal wat gefrustreerde mensen zijn, die succesvolle mensen graag aan de schandpaal willen nagelen dmv kwaadsprekerij.

ALS er toch dergelijk uitgebreid misbruik door deze hooggeplaatste mensen zou zijn, dan zou ik verwachten dat later dan toch de slachtoffer(s) wraak zouden willen nemen. Dat hoeft geen moordaanslag te zijn, dat zou wel een aktie kunnen zijn, die aandacht vraagt. Zulke wraak/publiciteitsacties zie je niet.
Wel vreselijk misbruik, maar geen repressaile door de slachtoffers tegen bekende personen. Dat lijkt mij niet zo logisch, daarom geeft dat toch te denken.

Daarom toch wat voorzichtig zijn met (wilde) beschuldigingen, dat is nogal makkelijk. 7. John Stevens

29 Aug 2008 om 09:53

This article is a straightforward presentation of the evidence against Maurice Lippens. People can read this article and form their own opinion, on the balance of probabilities, whether Maurice Lippens is guilty or not.

But I hope that it is crystal clear that, at the very least, Maurice and Leopold Lippens should have been questioned by the police.

The important point is that the ongoing police investigation into the X’s, and therefore the Lippens brothers, was interrupted when the policemen leading the investigation were suspended, including the head of the investigation, Patrick De Baets.

These policemen were investigated for two years, but the final result was that they were congratuleted for their professionalism.

But did the investigation continue? No! It remained, and remains so to this day, in a state of suspended animation. And this is the reason why Maurice and Leopold Lippens have never been disturbed in any way. Because if the investigation had continued, they would have questioned by Patrick De Baets, one of the toughest, and most talented, investigators in Belgium.

This investigation was sabotaged. But is this becaused Maurice Lippens used every weapon at his disposal to disrupt the investigation? Or is it because the investigation was a risk for other, very powerful people? I do not have the answer for that.

But the statements, by Maurice Lippens’ lawyers, that the X’s were throughly investigated, and their claims found to be groundless, are a pack of lies.

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens at Klokkenluideronline

8. Observator 29 Aug 2008 om 10:14

Dear John, (!)

I’m very pleased with your support of Micha. He needs that and he greatly deserves it.

Looking forward to your book.
How the hell can people involved ignore it?
(Which will be a shameless fact of course).
But ‘the beat goes on’.
Once a day the door will open and show us the rotten world we live in.

And then? 9. M.

29 Aug 2008 om 14:05

EmileZ, heb je het artikel wel goed gelezen?

Het moge duidelijk zijn dat er hier geen sprake is van wilde beschuldigingen, verdiep je eens in de bronnen die Micha noemt voor je je mening vormt. Ook lijkt het mij, gezien alle gebeurtenissen de afgelopen tijd, verre van ‘makkelijk’ voor Micha Kat om deze artikelen te publiceren.

Verder is het bijzonder naief te stellen dat ’slachtoffer(s) wraak zouden willen nemen’ door middel van een ‘publiciteitsactie’.

Realiseer je je wel hoeveel macht en invloed de beschuldigden hebben? Hoeveel getuigen niet meer leven? Dat er door de reguliere media over deze zaak tussen Micha en Lippens/Fortis nergens ook maar een letter is gepubliceerd?

Dat zou je juist te denken moeten geven.

Ook ga je volledig voorbij aan de verklaringen van de X-getuigen. Er zijn dus wel degelijk slachtoffers die hebben geprobeerd hun ervaringen kenbaar te maken, en de daders te laten onderzoeken/berechten. Dus nogmaals, informeer jezelf eerst eens wat beter, voor je suggereert dat er sprake is van wilde beschuldigingen.

10. Pierre Lebon 29 Aug 2008 om 15:51

Nu ik nog internet heb, dit is de slot passage uit het boek de X-Dossiers van de drie Belgische helden:

Dit boek komt te laat. De discussie is allang gesloten. Elf magistraten gingen begin 1998 plechtstatig naast elkaar zitten en spraken in een nooit eerder vertoonde bui van ‘openheid’ de publieke opinie toe: de getuigenissen van de X’en, en met name die van X1, stelden niets voor. Waardeloos. Dat was objectief en definitief gebleken uit het onderzoek. De media deden de rest. Maakten van vader en moeder Louf vedetten. Slachtoffers van de meest extreme hysterie. Ook voor ons was het een bevreemdende ervaring, de lectuur van de verklaringen die deze mensen in exact dezelfde periode tegenover de Gentse ‘speurders’ aflegden. Gezien de sfeer van toen en de manipulaties waar het dossier van uitpuilt, mag je aannemen dat de zaken nog eufemistisch werden verwoord. Maar het staat er wel, zwart op wit, ondertekend door de betrokkenen. De kleine Regina Louf werd door pa en ma vrij ter beschikking gesteld van een overjaarse macho uit het Antwerpse. Fijntjes voegen ze eraan toe: ‘Jaja, zij was verliefd op hem.’ Zij heeft het gezocht. En trouwens: ze begon al borsten te krijgen. Say no more. Regina Louf was toen twaalf iaar. Voor wie zich zo graag een mening vormt over X1, leek ons dit een vrij essentieel onderdeel. Wij weten nog steeds niet wat het waarheidspercentage in haar verklaringen is. Eén vraag is wel beantwoord. Was er een familiale context die het mogelijk maakte dat deze vrouw op zo een jonge leeftijd in een dergelijk milieu terecht kwam? Het antwoord is: ja.

11. John Stevens 30 Aug 2008 om 09:04

I hope that the book does not appear too late. The Maurice Lippens angle only forms a small part of the book. It is one chapter. But the reality is that Belgium itself can only be described as a sewer.

The book is the result of careful analysis of the entire 400,000 Dutroux case file, and many other police files to which I have been granted access. And it presents several shocking facts which are completely unknown to everyone in Belgium.

Yes, the X’s have already been discussed. But I have uncovered other, much stronger evidence of the sickening perversion that reigns in Belgium. And what is really shocking, for me, is that this evidence, which I present in detail, has been suppressed and manipulated NOT by the ‘usual suspects’, but by Belgian journalists that have a reputation for being crusaders in search of the truth.

This is what makes Belgium so difficult to deal with. The crimes represent pure evil, but the cover-up is Machiavellian.

But I shed light on what is really going on in Belgium, and reveal the true nature of the organisation, a network of the sick, deranged people, who are behind a series of shocking crimes not only in Belgium, but also other countries. These crimes include child necrophilia, child murder, extremely violent armed robberies and terrorism. And I mean REAL terrorism. I reveal very strong evidence linking this network to the 1980’s bombings in Italy, including the bombing of Bologna railway station, and training of ETA terrorists on the Spanish/French border.

These deranged people were behind the kidnapping and murder of An and Eefje. I prove it, and I prove that the truth was covered up in a truly diabolical way. With the collusion of one of Belgium’s most promiment

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html (6 of 12) [3/11/2009 12:16:50 AM]

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens at Klokkenluideronline

journalists.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html (7 of 12) [3/11/2009 12:16:50 AM]

But it has also been important to expose the mechanism used by the network to protect itself. This is mainly blackmail, but also includes attempted contract killings of policemen that ‘get too close’. I describe this protection mechanism in detail.

As is my usual style, almost all evidence comes from leaked police files, so that readers can make up their own minds. Readers will not have to take my word for anything. But for me there is no doubt at all that an organization of deprived people, who have avoided all media attention, and who use blackmail and intimidation as their main tools, are responsible for many terrible crimes in Belgium and other countries.

12. EmileZ
30 Aug 2008 om 10:29

Reaktie op M.
Ik heb tt van de Belgische affaire de getuige Regina Loef diverse malen op TV gezien.
Als zij nou als kind verkracht en misbruikt zou zijn door de gebr. Lippens dan kan ze toch eenvoudig een paar ludieke aktie tov de Lippens ondernemen. Gooie met rotte eieren, tomaten, taarten. Dan zal de pers je vragen waarom je dat doet. Dan heb je publiek. Dan kun je zo de daders aan de kaak stellen.
Dat doet deze Regina Loef NIET, maar komt slechts met wat makkelijke beschuldigingen. NB Ook ik weet niet zeker of het zij maar wat kletst.

Echter als zij er zelf nooit op eigen initiatief er echt werk van maakt, dan is het toch twijfelachtig. Een normaal mens laat zich toch niet misbruiken zonder iets terug te doen.

IMHO denk ik toch niet dat belangrijke en rijke mensen als de Lippens er een kick er van krijgen om kleine, eenvoudige meisjes te misbruiken. Dat is toch meer iets voor Dutroux. We moeten niet doorschieten met een heksenjacht.

13. A-nonima
30 Aug 2008 om 11:04

@EmileZ.
Maurice Lippens, die vele malen staat genoemd in X-dossiers, heeft daar nog nooit actie tegen ondernomen. De X-dossiers zijn immers betrouwbaar. Dutroux en companen bevoorraadden uitsluitend de elite met kleine kinderen voor hun lage lusten. U moet eens leren lezen voor u zich een domme mening vormt.

14. Observator 30 Aug 2008 om 11:08

@ EmileZ

Ben jij downplayer van beroep?
Of ben je dat incidenteel, uit eigenbelang of wellicht op verzoek?

Ken jij de gesteldheid waarin Regina Loef verkeert?
Ooit slachtoffer geweest en daarom weet je dat ieder slachtoffer barst van het eigen initiatief? Het is al heel wat dat R.L. naar buiten komt met haar verhaal!

En wat een geweldig onnozel tomatenverhaal lepel je op!
Het niet gooien van tomaten bewijst dat Regina niet de waarheid spreekt?

Ik denk zo het mijne van je reactie. 15. AIRVD

30 Aug 2008 om 11:26

@A-nonima
Wederom helemaal met je reactie eens. Met EmileZ hebben we met een naïeveling te maken. Die zijn mening al klaar heeft voordat hij ook maar één woord over deze kwestie gelezen heeft. Ik maak er geen woorden meer aan vuil.

16. A-nonima
30 Aug 2008 om 11:31

Illusionisme is hun wapen net als intimidatie. Wordt je beschuldigd van pedofilie dan ga je je actief bemoeien met kinderbeschermingsorganisaties, zodat je daar mee in de pers komt, en die opvallend vaak als leveranciers blijken op te treden voor de elite.
Nu weer deze Emilez. Het voordeel van lieden als deze intrigant, niet de eerste trouwens op klokkenluideronline. nl, is dat je de argumenten weer kunt herhalen die juist tegen deze elite pleit.

Als intimidatie niet meer helpt en de commissie ter bepaling van het pedofilie gehalte van de vieux porc en het bedrijf ter beroving van ons allen niet afdoende blijkt, komt men nu met kwalitatief ondermaatse intrigantes en intriganten.

17. Pierre Lebon 30 Aug 2008 om 12:48

Eventjes ‘down to earth if you please?’ Zelfs de drie Belgische Journalisten/schrijvers van de Xdossiers kwalificeren niet zonder meer alle uitspraken en/of beschuldigingen van Regina als onbetwistbaar en zoals jullie hierboven kunnen lezen, geven ze zelf aan, niet te kunnen inschatten wat het waarheidspercentage is in al haar uitspraken gedurende de verhoren.

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html (8 of 12) [3/11/2009 12:16:50 AM]

Hoeft ook niet. Zelfs al zou er maar 10% van waar zijn, dan nog is dat genoeg om België te laten desintegreren. In een groot aantal verklaringen blijkt Louf feilloos op de hoogte van niet gepubliceerde details of beschrijvingen van huizen, locaties etc etc.
Jean Paul Raemaekers zit volgens mij nog steeds gevangen, maar claimt videos in Zuid Amerika te hebben verborgen, die er voor zouden kunnen zorgen dat het gehele Belgische systeem ontploft.

Het is zijn levensverzekering, zo verklaart hij.
Nooit heeft de BOB enige moeite genomen deze piste te volgen, zoals met zovele duidelijke aanwijzingen of verklaringen niet is gebeurd.
Connerotte: nog nooit heb ik zoveel mensen zoveel moeite zien doen
in de doofpot te krijgen en houden….

18. Pierre Lebon 30 Aug 2008 om 12:50

om een onderzoek in de doofpot te krijgen en houden…. was incorrect geformuleerd. 19. EmileZ

30 Aug 2008 om 12:52

Beste mensen….
Er is heel wat mis in deze maatschappij, maar ik ben van mening, dat je toch voorzichtig met beschuldigingen moet zijn. ALS de “Rammende Rechter” met nogal wilde verhalen komt ook over Hirsch Ballin en Donner, dan zou ik zeggen, dat je niet alles moet geloven.
Laat me voorop stellen, dat ik zowel Hirsch Ballin als Donner als nogal hypocriet en leugenachtig beschouw. Echter ik kan me echt niet voorstellen, dat deze mannen waarbij alle leven vrijwel ontbreekt, dat die zich zouden inlaten met zulke foute praktijken.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Lippens. Als je maatschappelijk zo geslaagd bent en bij de mooiste meiden kunt vertoeven, waarom zou je dan inlaten met riskant en perverse toestanden met kleine meisjes ?

Als Micha Kat met zulke wilde beschuldigingen komt, dan wordt hij als een relnicht beschouwt. Daarom behoedzaam te werk gaan.

Maarre: iedereen moet maar geloven, wat hem het beste uitkomt. “On y soit qui mal y pense….”

20. Pierre Lebon 30 Aug 2008 om 13:11

EmileZ, ik heb begrip voor je relativerende reacties, temeer daar hieruit blijkt dat je je nog niet echt verdiept hebt in alle informatie die hierover beschikbaar is.
Kat is GEEN DONQ die windmolens aanvalt maar een onderzoekjournalist met een geweten en ballen.
Ik ben van nature ook geen BELIEVER maar ik heb na een aantal weken research inmiddels alles wat me heilig was, moeten bijstellen.

De aanpak van de Xdossiers was en is een ongelovelijke misstand in een democratische rechtsstaat en dat is misschien nog wel het ergste: We warenj tot voor kort altijd in de veronderstelling dat we werden beschermd door ons rechtssysteem. Welnu, dat is niet zo.
Alles moet wijken voor hoge ambtenaren, corrupte politiemensen, leden van het koninklijk huis en puissant rijke captains of industry

21. AIRVD
30 Aug 2008 om 13:14

Vooral die latijnse wapenspreuk doet het hem. Interessant hoor.

EmileZ schreef: “Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Lippens. Als je maatschappelijk zo geslaagd bent en bij de mooiste meiden kunt vertoeven, waarom zou je dan inlaten met riskant en perverse toestanden met kleine meisjes ?”

Omdat seks om macht draait voor die ‘mensen’ en veel meer dan dat. Voor jou een ver van je bedshow, voor hun realiteit. Omdat te begrijpen moet je ook eerst verdiepen in de kwestie en niet als een kip zonder kop maar wat roepen.

Vreemd trouwens dat je juist die wapenspreuk gebruikt. De wapenspreuk van de Order of the Garter waar alle groten der aarde lid van zijn.
Dus toch een intrigant zoals A-nonima terecht stelde. Ik had eerst nog mijn twijfels.

22. AIRVD
30 Aug 2008 om 14:54

Die EmileZ is echt onnozel. Hij dumpt hier een interessant klinkende latijnse wapenspreuk maar weet zelf niet wat het betekent?
Honi Soit Qui Mal Y Pense betekent: Hij die er kwaad over spreekt. Maar waar mogen we van EmileZ geen kwaad over spreken? Over de elite niet? Over sadistische lustmoorden?

EmileZ, vertel ons nou precies waarover wij geen kwaad mogen spreken. Dan weten we dat ook weer. 23. Observator

30 Aug 2008 om 17:49

Nog maar even een na-correctie:

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html (9 of 12) [3/11/2009 12:16:50 AM]

‘Honni soit qui mal y pense’ betekent ‘Schande voor hem die er kwaad van denkt’.

Uitwijken naar dit soort ongein houdt voor mij in dat onze Emile ook niet meer weet hoe hij op feiten die hem niet bevallen moet reageren.

En Emile, een pedofiel (hé, dat rijmt!) is niet zozeer uit op mooie meiden hoor. Die lust wel wat jongers! Anders was hij geen pedofiel, nietwaar?
Ook hier ben je dus (bewust naar ik vrees te moeten aannemen) bezig met zaken te verdraaien.

En om AIRVD even bij te vallen: Als Emile beschuldigingen wenst te kwalificeren als ‘kwaadspreken’, dan was het natuurlijk héél snel gedaan met de totale rechtspraak.

Emile is géén partij voor degenen met wie hij een soort strijd denkt te kunnen aangaan.
Hij lijkt toch opnieuw, om welke reden dan ook, een downplayer van feiten. Een niet zo’n bijster handige óók nog.

24. A-nonima
30 Aug 2008 om 18:28

“Als je maatschappelijk zo geslaagd bent en bij de mooiste meiden kunt vertoeven waarom zou je je dan inlaten met kleine meisjes”.

Omdat zielepoten als de graaf vieux porc en co psychisch onmiddellijk door de mand zouden vallen bij vrouwen met een normale intuitie, die niet met een dergelijk misbaksel opgescheept wensen te zitten en ze over deze geen macht kunnen uitoefenen, laat staan ze aandoen wat ze bij kleine meisjes wel durven doen…

Verder: Is de graaf vieux porc maatschappelijk geslaagd dan, werkt hij voor een respectabele organisatie of zo? Het gaat om plat geld verdienen, geld geeft het vernis van vals fatsoen, en er zijn dan altijd gekken die dan nog met zo iemand, of een dergelijke vergeven organisatie, om willen gaan… zelfs al worden ze in hun gezicht door de vieux porc voorgelogen dan weten ze nog niet dat ze bedrogen worden. Verblind heet zo iets.

25. EmileZ
31 Aug 2008 om 07:44

Wat wel bewezen en fout is, dat Fernhout en Tonino over een serie foute fotos’s beschikten.
Daarop bleek dan de Nederlandse rechters zeer coulant oordeelden. Er werd gesteld, dat Fernhout al grote schade had geleden door de publiciteit. Tja, dat is eigen schuld zou je zeggen. Bijgevolg geen flinke veroordeling.
Bij OfficiervanJustitie Tonino werd gesteld dat er wel foute foto’s waren, maar dat die misschien toevallig op zijn PC waren gekomen. Nou, als die foute fotos keurig ingedeeld zijn, dan is dat geen toeval. Maar ja, de Nederlandse rechter wilde natuurlijk geen OfficiervJustie hiervoor veroordelen.

Kortom, de NL rechtspraak is te coulant voor foute rechters en Officieren van Justitie. Dat punt dat moet duidelijker aan de kaak gesteld worden.

En inderdaad heb ik al die verhalen van Regina Louf niet uitputtend gelezen. Als mijn indruk is, dat haar beweringen nogal onwaarschijnlijk en ongeloofwaardig zijn, dan zal ik dat niet van A tot Z lezen.

Mijn advies is: neem aktie op wat goed fout is, maar ga niet in het wilde weg iedereen (Hirsch Ballin, Donner ….) beschuldigen van dit soort praktijken. Als je dat wel doet, dan ben je niet geloofwaardig.

26. Erik B.
31 Aug 2008 om 10:53

Als je het toch niet leest bespaar ons dan ook je commemtaar. Op het commentaar van een nitwit zit niemand te wachten.

Dus: Waarom precies is het dan niet geloofwaardig, als je het niet gelezen hebt? 27. EmileZ

31 Aug 2008 om 17:57

Waarom geloof ik de beschuldigingen van Regina Louf niet zo maar ?

Ook vanwege de voor de hand liggende reden, dat ALS belangrijke mannen als de Lippens zich met zulke strafbare en perverse praktijken zouden bezighouden, dat daar dan (gegarandeerd) chantage op zal volgen. De mensen die zulke kleine meisjes zouden leveren, die zouden gaan foto’s en audio opnemen, chanteren.

Dat is juist het probleem voor bekende mensen. Juist zulke mensen als de Lippens kunnen dan gechanteerd worden.
Zelfs als die mannen zo’n perverse neiging zouden hebben, dan is dat in hun positie vrijwel niet dan met groot risico uit te voeren.

Ongetwijfeld zal die Louf in haar jeugd eea hebben meegemaakt, maar het lijkt mij (zoals verklaard boven) hoogst onwaarschijnlij, dat bekende mannen zoals de Lippens daarbij betrokken zouden zijn.

En daarom zijn die beschuldigingen ook niet aannemelijk te maken. I rest my case….

28. Observator 31 Aug 2008 om 18:13

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens at Klokkenluideronline

Chantage door WIE, Emile? Door 30 doden of zoiets?

Eerst nadenken voor je antwoordt s.v.p. 29. Erik B.

31 Aug 2008 om 18:44

Er schijnt anders heel wat afgechanteerd te worden en de burgemeester vieux porc werd meen ik al eens in staat van beschuldiging gesteld, cover maar up. Met alleen al deze staat van dienst terzake onweerlegbare berichten over sadistisch geweld van deze broeders, zelf doen ze dat nooit, weerleggen, die dan vervolgens NIET worden onderzocht door chantage(.) en omkoping, kun je bij normaal denkende mensen niet aankomen. Zodra je hun gaat chanteren heb je beeldmateriaal of informatie over het sinistere netwerk van kindermisbruikers waar zij deel van uitmaken en hun macht aan ontlenen en ben je dood. Ze hebben koningshuizen in hun macht en justitie en politie.

In de door EmileZ ZELF geschetste balans tussen aanname of deze pedocraten vieux porc zijn, is met aan redeljkheid grenzende waarschijnlijkheid aan te nemen dat zij deel uitmaken van een sinister gezelschap van kindermisbruikers op internationale schaal.
Pedofiele sadisten.

30. BL
31 Aug 2008 om 21:23

EmileZ, M. Lippens maakt deel uit van de Bilderberg groep http://www.bilderberg.org/g/Bilderberg.html, de groep van de machtigste en invloedrijkste mensen uit het westen, incl. Bea, die jaarlijks samenkomen om te bespreken hoe ze ons kuddedieren nog meer voor de gek kunnen houden.

31. M.
2 Sep 2008 om 16:44

Erik B. schreef:

‘In de door EmileZ ZELF geschetste balans tussen aanname of deze pedocraten vieux porc zijn, is met aan redeljkheid grenzende waarschijnlijkheid aan te nemen dat zij deel uitmaken van een sinister gezelschap van kindermisbruikers op internationale schaal.’

Precies Erik, zoals A-nonima al eerder opmerkte geeft deze Emile juist gelegenheid de argumenten die wijzen naar het bestaan van dit netwerk opnieuw te benadrukken.

Juist door zijn onzinnige redenaties is het voor degenen die wel hun eigen hersens durven te gebruiken (ipv mee te hobbelen met de kudde die het liever onwetend blijft) en op zoek te gaan naar meer informatie, duidelijk dat zowel de zaak Lippens/Fortis als de zaak Demmink, aan alle kanten stinkt, en er wel verbanden nmoeten zijn.

32. Pierre Lebon 2 Sep 2008 om 19:45

Patrick de Baets & Co, maar ook de drie journalisten die het boek de Xdossiers hebben geschreven waren en zijn nog steeds kritisch en soms zelfs twijfelachtig over een aantal verklaringen van X1.
Daar staat tegenover een respectabele hoeveelheid aanwijzingingen die onomstotelijk duiden op een netwerk en betrokkenheid van “respectabele” burgers.

X1 kwam met feiten en details die NOOIT in de pers waren verschenen, waaruit bleek, dat ze er wel bij geweest MOET zijn.
Op het moment dat aanwijzingen en getuigenissen deels richting de adel en zelfs het koningshuis lopen, wordt alles in het werk gesteld om de X’en via de pers te ridiculiseren en wordt er MEER TIJD en ENERGIE gestoken in het onder het tapijt vegen van het werk van de Baets en zijn team dan aan het hele X Onderzoek zelf. Gedurende het onderzoek en tijdens de nasleep is een aantal belangrijke getuigen op vaak mysterieuze wijze om het leven gekomen.

Dat aantal loopt naar de 30 toe. Ik beschik over een lijst van alle “ongelukken” “zelfmoorden” en moorden. 33. Erik B.

2 Sep 2008 om 20:45

Ik heb altijd gevonden dat de innerlijke worsteling van Regina Louf, die daardoor warrig leek over te komen, juist een aanwijzing was voor de waarheid. En helemaal toen ik dit nog eens liet inwerken. Iemand die DAT is overkomen zit in een compleet andere aanname van de “werkelijkheid”. Zij zijn zo geconditioneerd door de verhouding tot hun mishandelaars, allerlei mechanismen waar we geen idee van hebben treden dan in werking. Al die deelpersoonlijkheden, daar moest innerlijk mee worden afgerekend. Een dergelijk verhaal glad oplepelen bestaat dan eenvoudigweg niet meer.

Het ontbreken van wraakzucht vond ik een absoluut kenmerk. Ik ken persoonlijk een pseudologica fantastica uit de Kwakel die handelt uit wraakzucht en haar hele leven al beweert dat ze misbruikt is, ziekelijk zwelgt in haar slachtofferrrol en geniet van al die aandacht.
Ze heeft alleen nog nooit ergens een aangifte van gedaan.

Verder kent Regina Louf dermate details, ook van lokaties, dat zelfs de onderzoekers overtuigd waren dat zij daarbij aanwezig geweest moest zijn.
Als je bedenkt dat Dutroux maar een van de vele leveranciers van fijne vleeswaren was die onze elite der lage landen consumeert op regelmatige basis, dan is het moeilijk voor te stellen. Maar toch moeten er internationaal 10duizenden kinderen het slachtoffer zijn die aan ons zicht worden onttrokken door politie en justitie. alleen de case Zandvoort bedroeg al 88.539 stuks, ook babys. Maar ik vermoed nog veel en veel meer.

34. Pierre Lebon http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html (10 of 12) [3/11/2009 12:16:50 AM]

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens at Klokkenluideronline

3 Sep 2008 om 08:32

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html (11 of 12) [3/11/2009 12:16:50 AM]

Waar je gek genoeg weinig over hoort is Nihoul. Dutroux zit vast, Nihoul is inmiddels op vrije voeten (was veroordeeld obv een XTC deal).
Belgische adel staat (terecht) volop in de belangstelling, maar Nihoul blijkt vanuit alle getuigenisen de verbindende schakel in het netwerk en is ongetwijfeld van veel op de hoogte.

Hij is ook in Bertrix in gezelschap van onder meer Dutroux positief geïdentificeerd door een Belgische familie vanwege het opvallend observeren van kinderen in een zwembad. De betreffende familie werd vervolgens NIET serieus genomen en heeft moeten smeken om de verklaring opgenomen te krijgen. Is daarna in de pers compleet afgebrand en Nihoul had een “sluitend alibi” door een BBQ bij kennissen. Later bleek dat de datum door een stom misverstand verkeerd was opgenomen en stortte het hele alibi in. Daar zijn nooit consequenties aan verbonden.

Nihoul op een gloeiend heet rooster leggen en uitputtend verhoren zou een reeks van bekentenissen opleveren, waar prominent België zich compleet in zou verslikken.
Als Justitie daar niet snel werk van maakt, dan zal het netwerk binnenkort ingrijpen om dit dreigende “lek” definitief te dichten.

35. De Haas
4 Sep 2008 om 21:54

Als dit werkelijk waar is (ik werd onpasselijk van het verhaal van X2) dan zou ik op de oordeelsdag van God niet in de schoenen van deze lui willen staan. Deze mensen (wel of geen Lippens) offeren kinderen aan Moloch. En indien een mens één van deze kinderen tot zonde verleidt, dan zou het beter (!) voor hem zijn als hij met een molensteen te water wordt gegooid, volgens Jezus dan.

36. Pierre Lebon 4 Sep 2008 om 22:08

Jeeeezus de Haas, waar heb je het over?
Wanneer is de oordeelsdag van God? en ken je kaartjes krijge voor de publieke tribune? Ik wil Nihoul best zien verzuipen….

37. Ruf Nachtergaele 5 Sep 2008 om 16:14

Kan er iemand de volgende tekst vertalen? Het is een tekst die te vinden is op internet:

http://www.spazioforum.net/forum/index.php?showtopic=18159

A condurre le audizioni è unèquipe di poliziotti guidati da Patriek De Baets, uno specialista di criminalità finanziaria, sotto i riflettori da anni per aver condotto le indagini più scottanti sulla malavita dei colletti bianchi. Le prime pressioni su De Baets e i suoi arrivano da molto in alto. Tra le telefonate che uno dei giudici riceve nel dicembre del 1996, quando inizia a circolare la voce che un testimone sta parlando, cè quella di uno degli uomini più potenti del Belgio, il patron di Banque Fortis, Maurice Liepens. Chiede di sapere se i poliziotti verranno a perquisire la sua casa. Poco dopo Liepens che, secondo De Baets, Regina avrebbe riconosciuto tra i suoi clienti, tenterà il suicidio. Ma laria cambia quando Regina inizia a fare i nomi di gendarmi e pejeists, i funzionari della Polizia giudiziaria.

38. AIRVD
5 Sep 2008 om 16:33

Letterlijke vertaling van Google translate:

Voor het voeren van de verhoren is gebruikt gemaakt van een team politiemensen onder leiding van Patriek De Baets, een specialist op het gebied van financiële criminaliteit, geprezen door de jaren heen voor zijn onderzoeken naar de witte boorden criminele (onder)wereld.

Dit kon ik nog vertalen, dan wordt het een beetje moeilijk:

De eerste druk van De Baets en zijn afkomstig zijn van zeer hoog. Een van de telefoongesprekken dat een van de rechters in december 1996 ontvangen, wanneer begint gerucht verspreiden dat een getuige het praten is, cè dat een van de machtigste mannen van België, de beschermheilige van de Banque Fortis, Maurice Lippens. Hij vraagt zich af of de politie huiszoekingen zal komen doen in zijn huis. Lippens Kort na dat volgens De Baets, Queen erkend worden door haar klanten, zal poging tot zelfmoord. Maar laria verandert wanneer Regina begint te maken van de namen van de gendarmes en pejeists, de ambtenaren van de gerechtelijke politie.

Misschien kun je er wat van maken. 39. Sophie

8 Okt 2008 om 11:30

Kan iemand mij uitleggen waarom het Belgische (en Nederlandse establishment) Maurice Lippens zo snel heeft laten vallen als voorzitter van Fortis? Wijst dit erop dat het zgn. complot waarbij kindermisbruikers elkaar beschermen niet meer werkt in crisistijden?

40. E-bee
8 Okt 2008 om 11:56

@Sophie
Het Belgische establishment heeft hem niet zo snel laten vallen, hij heeft zich in alle bochten gewrongen om

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens at Klokkenluideronline

langer aan te blijven na de termijn. Onder zijn bewind is het Belgische establishment zwaar verarmd, er is 50 miljard verdampt.

41. Sophie
8 Okt 2008 om 16:44

Ik zou graag wat meer vernemen over de rol van Lippens in de voorbije weken. De mainstream media komen niet veel verder dan te stellen dat hij ziek was (ziek!?, verziekt ja!) en moest rusten.

1. NWO-INFO » Blog Archive » Vechten als Kat en advocaat Pingback op 29 Aug 2008 om 12:23

2. Crimineel pedonetwerk in Nederland « AIRVD Pingback op 23 Nov 2008 om 18:22

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Justitie criminaliseert, een tussenbalans

Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html (12 of 12) [3/11/2009 12:16:50 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/kerimov.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/kerimov.jpg [3/11/2009 12:16:51 AM]

Kleptokraten-kermis: slideshow at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Funeral for Fortis, miljoenen voor Verwilst Kleptokraten-kermis: slideshow

Gepubliceerd door Micha Kat 29 september, 2008 in Algemeen.

Terwijl in de VS de hele ‘oude’ politiek te hoop loopt om ‘the American people‘ uit te leggen dat de bailout toch eigenlijk vooral een enorme ‘reddingsactie’ is voor ‘John
with the cap‘ blijven de bankiers (op de foto Chuck Prince, ex-CEO van Citibank) de zakken gewoon vullen. Bekijk deze onthullende slideshow voor een overzicht, maar bedenk daarbij dat mensen als Rijkman Groenink en Herman Verwilst ook hun potje meegraaien. We hebben het hier zonder enige twijfel over de grootste georganiseerde, van hogerhand goedgekeurde en zelfs actief gesteunde roof- operatie uit de economische geschiedenis. Intussen is het Fortis-drama wereldnieuws waardoor het Nederland van Wouter Bos en Noud Wellink er ‘internationaal weer mooi op staat’. En het zou het intussen gaan met onze nep-graaf Maurice Lippens?

5 Reacties op “Kleptokraten-kermis: slideshow”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Inanna
29 Sep 2008 om 21:34

Micha, die nep-graaf neemt de benen, maar hij heeft nog wel een appeltje voor de dorst. Die kleptokratenkermis, daar word ik echt misselijk van!

2. AIRVD
29 Sep 2008 om 23:22

Lippens kan zich nu volledig op z’n hobby’s richten, lustmoorden en verkrachtingen zoals meerdere getuiges gemeld hebben.

3. Stephan
30 Sep 2008 om 00:12

AIRVD, ik weet wie je bent. 4. AIRVD

30 Sep 2008 om 02:52

@Stephan
Gefeliciteert, zou dat een geheim moeten zijn?

5. AIRVD
30 Sep 2008 om 08:40

“Maurice? Met Suleiman! Ik wil effe afrekenen!” »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1095/kleptokraten-kermis-slideshow.html (1 of 2) [3/11/2009 12:16:59 AM]

prince.jpg

Kleptokraten-kermis: slideshow at Klokkenluideronline

Gefeliciteerd moest het zijn.

Bezoekers

 • ●  13 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165332 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Funeral for Fortis, miljoenen voor Verwilst

“Maurice? Met Suleiman! Ik wil effe afrekenen!” »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1095/kleptokraten-kermis-slideshow.html (2 of 2) [3/11/2009 12:16:59 AM]

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/prince.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/prince.jpg [3/11/2009 12:17:00 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/verwilst.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/verwilst.jpg [3/11/2009 12:17:01 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/subprime.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/subprime.jpg [3/11/2009 12:17:01 AM]

Nu ook subprime-hypotheekhysterie in Nederland at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Kay van der Linde: een ton per zetel
Nu ook subprime-hypotheekhysterie in Nederland

Gepubliceerd door Micha Kat 3 januari, 2008 in Algemeen.

Hypotheek nodig maar staat een BKR-notering u in de weg? Wellicht kunnen wij u helpen! Deze tekst is te vinden op een website van PQ Finance uit Zutphen. Deze
onderneming blijkt zelfs nog een website te hebben om mensen met een notering bij het Bureau Krediet Registratie aan een hypotheek te helpen. Is dit na alle ellende die over de wereld is uitgestort dankzij de subprime-hypotheken aan minder vermogenden in de VS te geloven? Nee. Maar het gebeurt dus wel. Wat is dat voor bedrijfje, dat PQ Finance? Zitten Jacobse en van Es hier soms achter? Je zou het wel zeggen als je op hun website leest: PQ staat voor Persoonlijk en Qualiteit. In de reguliere media is niets over de onderneming te vinden. Er wordt met dit baanbrekende financiele product ook geadverteerd op regionale radiozenders. Alle tijd voor de AFM deze club eens stevig door te lichten, zo lijkt ons.

2 Reacties op “Nu ook subprime-hypotheekhysterie in Nederland”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Brammetje 4 Jul 2008 om 00:52

Geachte,

Na heel erg veel zoeken op Internet is uw bericht het enige wat ik kon vinden over PQ Finance uit Zutphen wat enigzins twijfelt aan de integriteit van deze club.
Vanaf afgelopen vrijdag ben ik met partner bezig om te achterhalen wat wij in godsnaam verkeerd hebben gedaan, iets over het hoofd hebben gezien, of nog dommer…naief geweest? Eerlijk gezegd; we weten het niet meer.

In het kort, althans een poging daartoe;

In januari 2008 hebben wij contact gezocht met PQ Finance, na het natrekken van deze club. Alles leek goed, bij het AFM, erkend hypotheekadviseur etc., geen negatieve berichten etc.
Op dat moment hadden wij twee BKR noteringen waarvan wij zeker wisten dat die onterecht waren. Toch heel onze financielle handel en wandel op tafel gelegd bij de hypotheekadviseur van PQ. Op dat moment werd door hem een offerte aangevraagd bij ABN/AMRO, in april 2008 werd deze afgewezen door een te groot BKR. Hypotheekadviseur ging verder shoppen en wij vechten tegen de onterechte noteringen bij het BKR. Hypotheekadviseur vertelde dat als de BKR noteringen weg waren, er nog altijd een offerte aangepast kon worden. Inmiddels hadden wij een voorlopig koopcontract getekend bij de verkopend makelaar, met ontbindende voorwaarden welke inmiddels al drie keer zijn verlengd.

In de tussentijd kwam adviseur met offerte van Hypotrust. Bij de ABN/AMRO was de te betalen rente 5,4%, bij Hypotrust schoot die omhoog naar 9,4% ivm de noteringen BKR.
Nogmaals aangekaart dat we uiteraard niet gingen betalen voor een BKR hypotheek als zou blijken dat deze onterecht waren. Advies was; teken maar, we kunnen dit later nog oplossen. Na een poosje kwam er een tweede offerte van Hypotrust met 0,5% rente extra wegens door Hypotrust foutieve offerte van 9,4%. Schrik in de tent, bruto hypotheekkosten € 2031.= !! Na overleg met partner en nogmaals advies adviseur deze tweede offerte getekend. Ontbindende voorwaarden liepen tot 23 mei. Op 21 mei heb ik een mail gestuurd naar de verkopend makelaar met het verzoek om de ont. voorwaarden te verlengen met twee weken, waarop retour mail van de makelaar dat zij een en ander besproken had met onze adviseur, en hij vond het niet nodig de ontb. voorwaarden te verlengen……bankgarantie was inmiddels afgegeven bij de notaris. Tevens hadden we een levens en arbeidsongeschiktheidsverzekering naast de hypotheek afgesloten, wederom bij onze adviseur. Ingaande op 1 juli, de dag van passeren van de akte bij de notaris. Half juni kreeg ik van de twee bedrijven het

De Volkskrant weert stuk over boek Paul Ruijs »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/581/nu-ook-subprime-hypotheekhysterie-in-nederland.html (1 of 2) [3/11/2009 12:17:12 AM]

subprime.jpg

Nu ook subprime-hypotheekhysterie in Nederland at Klokkenluideronline

bericht dat er een onterechte melding was gemaakt bij het BKR, en dat zij de onterechte vermelding zouden verwijderen. Deze berichten meteen doorgestuurd naar de adviseur.
Vrijdag 27 juli laat in de middag melde de notaris dat er geen bankpapieren bij haar binnen waren. Gebeld met PQ, waar ons “even” medegedeeld had dat de Hypotrust om een nieuwe taxatie vroeg. Nog meer paniek in de tent…huur opgezegd per 1 juli, 300 adreswijzigingen de deur uit, gas etc. opgezegd. Verkoper woedend, hij moet nu langer zijn hypotheek betalen en zijn huurhuis waar hij pas 15 juli in kon etc. Een poel van ellende. Het weekend gebruikt om een en ander qua emailverkeer nog eens te lezen etc. Maandag j.l. zelf gebeld met Hypotrust, want adviseur was niet te bereiken. Contactpersoon bij Hypotrust vertelde dat de reden van de taxatie was dat zij het taxatierapport wat er lag niet vertrouwden. Deze taxateur was geregeld door adviseur. Verder wist hij te melden dat we blijkbaar een “foute” adviseur hadden, Hypotrust hield zich aan de aangeboden offerte, en zou nooit de offerte rente verlagen.

Gebeld met de verkopend makelaar om haar mede te delen hoe erg we deze situatie vonden. Zij vertelde dat onze adviseur haar vrijdag j.l. nog gebeld had over de ontbindende voorwaarden en dat “zij het gesprek daarover met haar , maar moest vergeten” ???. Uiteraard heeft zij daar niet mee ingestemd. Telefoongesprek gevoerd met direkteur van PQ, die beloofde een en ander na te trekken en zou ons terugbellen…maar niets meer gehoord.

Stand van zaken nu; we hebben geen hypotheek, de nieuwe taxatie was te laag (uitgevoerd door het NTS), medewerkster kantoor vertelde dat er een nieuwe aanvraag, wederom bij het NTS, weg was voor weer een nieuwe taxatie ??? Vond het niet nodig ons hierover in te lichten, nam samen met de adviseur de beslissing over weer een nieuwe taxatie ???

We moeten uiterlijk 15 juli as ons huis uit, hangt er een claim van de waarborgson = € 28.750,= boven ons hoofd, plus het onkostenlijstje van de verkoper.

Radiostilte bij de adviseur. We horen helemaal niets van hem. Het bericht over de nieuwe taxatie hoorde ik toevallig omdat ik belden naar PQ met vragen over de afgesloten verzekeringen…..en zo gaat het maar door. Inmiddels is het al weer vrijdag, en we weten echt niet meer wat te doen. We zijn lam geslagen, verdrietig en woedend.

Irma van Roessel
2. Shermine Goeloe

22 Jul 2008 om 14:34

Hoi Irma en Roessel,

Ik leef met jullie. Hoop echt dat het goed is gekomen.
Zit namelijk ook in een zelfde situatie met een onterechte BKR melding. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Succes jongens……vanuit mijn hart.

Bezoekers

 • ●  13 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165332 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/581/nu-ook-subprime-hypotheekhysterie-in-nederland.html (2 of 2) [3/11/2009 12:17:12 AM]

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Kay van der Linde: een ton per zetel

De Volkskrant weert stuk over boek Paul Ruijs »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

logoquizzed.gif

Zaak-Joran: “Aruba bordeel voor rechters” at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis!
Zaak-Joran: “Aruba bordeel voor rechters”

Gepubliceerd door Micha Kat 23 september, 2008 in Algemeen.

Van de situatie op Aruba weet ik in zoverre wat af, dat er veel

hotemetoten zijn die zich laten verwennen door de veelal Colombiaanse hoeren. En iedereen kent iedereen, dus …. Het zou mij bijna verbazen als de vader van Joran niet zoveel compromitterende informatie over sleutelfiguren bij politie en justitie had, dat hij ze daarmee kan chanteren.

Aldus Wicher ‘de rammende rechter’ Wedzinga in een email aan deze website die reeds eerder op deze site werd geciteerd omdat de voormalig raadsheer in dezelfde mails de heren Donner en Hirsch Ballin beschreef als vaste bezoekers van een SM-club in Breda. Thans staan de ‘Slootjes’ weer volop in de belangstelling omdat via een publikatie in De Telegraaf nu toch weer de focus wordt gericht op de ‘rechter in opleiding’ Paulus van der Sloot. Ook de ‘Emmy’ voor Peter R. de Vries voor zijn ‘Joran- uitzending’ geeft de zaak weer actualiteit. Deze site heeft altijd gesteld dat vader-Sloot de sleutel vormt tot de oplossing van het Holloway-mysterie, maar dat Paulus in bescherming wordt genomen door het justitieel apparaat wegens zijn kennis van de seksuele excessen van de heren (en dames) rechters op ‘de eilanden’. Sterker: Paulus was een soort ’seksuele maitre de plaisir‘ voor het rechtersgilde die ervoor moest zorgen dat de magistraten voldoende kicks kregen! De onthulling van Wedzinga dat rechters zich op Aruba te buiten gaan aan sex met Colombiaanse hoeren is koren op de molen van deze hypothese.

De moraal van dit verhaal: de zaak zal nimmer worden opgelost omdat alle hoge heren tot over en onder hun toga’s in de seksuele bagger verstrikt zijn geraakt! Als justitie de zaak serieus had willen aanpakken, was dat immers reeds lang gebeurd en zaten vader en zoon Van der Sloot reeds lang en breed achter de tralies!

14 Reacties op “Zaak-Joran: “Aruba bordeel voor rechters””

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Observator 23 Sep 2008 om 15:36

Micha,

Wat ieder weldenkend mens altijd al dacht over deze zaak, krijg met de huidige ontwikkelingen steeds meer handen en voeten.
Het is triest daarbij te moeten instemmen met ‘de moraal van je verhaal’.
Of kentert het tij alsnog?

Dutch credit crunch: wij wisten het in januari! »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

Registreren Inloggen Berichten RSS Reacties RSS

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.

De affaire-Demmink: het feitenoverzicht

Categorieën

Accountancy (29) Advocatuur (23) Algemeen (419) Corporate (19) Internationaal (8) Klokkenluiders (25) Media (150)
Politiek (85) Rechterlijke macht (81) Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

● ● ● ●

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1085/zaak-joran-aruba-bordeel-voor-rechters.html (1 of 3) [3/11/2009 12:17:23 AM]

mrvandersloot.jpg

Zaak-Joran: “Aruba bordeel voor rechters” at Klokkenluideronline

2. AIRVD
23 Sep 2008 om 15:37

Prostituee bezoek is niet verboden in Nederland en de Antillen. Ik zie niet in waarom ze daardoor chantabel zouden zijn. Wel zou de partner ingelicht kunnen worden maar daar laat je niet door chanteren.
Natalee is door haar stiefvader naar Amerika gehaald. Ze werd door hem misbruikt en wilde niet meer terug. Bekijk de Netwerk uitzending daarover. Peter Rukker de Vries zit er naast.

3. Observator 23 Sep 2008 om 15:37

Van ‘krijg’ maar even ‘krijgt’ maken….. 4. AIRVD

23 Sep 2008 om 19:16

Je moet Natalee zien als een soort Regina Louf. De stiefvader had allerlei hoge contacten in het Witte Huis. De Amerikaanse ambassadeur heeft het hoofd van de politie aldaar, Gerald Dompig, met de dood bedreigd. Zij hebben beslist over Natalee’s leven. Is ze inmiddels vermoord? Geeindigd in een snuff movie? De stiefvader weet het.

Maar juist jij zou inmiddels moeten weten hoe zulke dingen in elkaar kunnen zitten. 5. Micha Kat

24 Sep 2008 om 04:48

@AIRVD:
Alles goed en wel, maar laten we ons hier even beperken tot de Nederlandse kant van de zaak en de feiten! Dat wil zeggen: de rol van Joran, van vader Van der Sloot en van het OM.
Dat er bij het frustreren/saboteren van het onderzoek Amerikaanse belangen in het spel zouden kunnen zijn: ok, wij hebben altijd beweerd dat er OOK Nederlandse belangen in het spel zijn de waarheid onder de tafel te houden. Op dit punt zouden de Nederlandse en Amerikaanse belangen dus parallel kunnen lopen en dat zou ook prima verklaren waarom er vanuit de VS niet veel meer druk op Nederland wordt uitgeoefend deze zaak nu eens goed aan te pakken.

6. Inanna
24 Sep 2008 om 08:53

Beste Micha, over seks en chantage op Aruba kan ik niet oordelen, maar de rol van moeder Beth in dit spel is nogal vreemd.
Waarom verspreidde ze op Aruba eerst een poster met : “Natalee, ik zoek je. Bel me” om deze vervolgens te vervangen door een poster met “Vermist: Natalee”??? Waarom ontkent ze dat achteraf? Waarom doet ze alsof ze uren later op Aruba aankwam dan waar is?

De hamvraag: Hoe kon Beth reeds op weg zijn naar Aruba, voor bekend was dat Natalee werd vermist? Die eerste posters, die dus zogenaamd niet zouden bestaan, zijn gedrukt in de VS.
Wonderlijk dat deze vragen nooit zijn gesteld, dat deze sporen nooit werden gevolgd! De familie van Natalee klopt niet!

Joran liegt nou eenmaal altijd, dus ook tegen Patrick? Gewoon een kletsverhaal van een puber die interessant wil doen tegenover zijn vriend de crimineel? Het is heel goed mogelijk dat Joran niets met haar verdwijning te maken heeft…
Zie ook:

http://www.nwo-info.nl/2008/02/19/waarom-joran-niet-wordt-aangehouden/?cp=7#comments

7. AIRVD
24 Sep 2008 om 09:49

@Inanna
Joran heeft er inderdaad niets mee te maken. Hij vertelde wat die crimineel Patrick wou horen zodat hij indruk kon maken onder invloed van verdovende middelen.
De echte dader is de stiefvader maar dat spoor mocht niet gevolgd worden, de hoofdcommissaris, Gerald Dompig, werd met de dood bedreigd door de Amerikaanse ambassadeur.

8. AIRVD
24 Sep 2008 om 09:56

He Micha,
Maar de rol van vader van der Sloot zou dus anders zijn geweest. Niet zozeer chantage maar hij heeft het Amerikaanse spelletje meegespeeld. Onder bedreiging zoals bij Dompig gebeurde of misschien was hij zelf chantabel?

9. noshit
26 Sep 2008 om 22:23

Nattelee, die avond ladderzat meeggegaan met Joran, extra volgegooid op het laatste moment, lijkt mij duidelijk alcoholvergiftiging, sluit ook aan bij verhaal Joran. Joran voelde zich schuldig (heeft de druppel geleverd die de emmer deed overlopen) en heeft het meisje laten dumpen in zee.
Lichaamstaal gedurende de opname in de Rangerover verraadt dat hij de waarheid sprak, niets opscheppen, geleuter.

Moord? geloof ik niet, zoek maken van een lijk? Ja!

Bezoekers

● 13 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165332 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1085/zaak-joran-aruba-bordeel-voor-rechters.html (2 of 3) [3/11/2009 12:17:23 AM]

logoquizzed.gif

Zaak-Joran: “Aruba bordeel voor rechters” at Klokkenluideronline

Corruptie? duidelijk, vader heeft er vanaf het begin met de neus bovenop gestaan en gesoufleerd. Die Emmy heeft Peter de Vries verdiend, hulde!

10. Juriste
27 Sep 2008 om 13:47

Ik begrijp niet dat die rechter Wicher nu ook e-mails stuurt aan Mischa. Mijn ervaring is dat rechters heel naieve, eerlijke mensen zijn, behalve dan de rechter-plaatsvervangers, tevens advocaat of bedrijfsjurist. Ex-rechter Wicher was zo naief om een Russin van internet te plukken. Daarmee bracht hij zichzelf in de problemen, want de Russinnen op internet zijn in de eerste plaats uit op een beter leven (geld).

Ik werkte zelf voor de president van de rechtbank. Een zaak ging over een lerares, die in de krant een advertentie had gezien over een SM-kelder in Sittard. Zij ging naar die kelder om daar seksueel bezig te zijn. Er werden video-opnames gemaakt van haar activiteiten, zonder haar medeweten. Die video-opnames werden verspreid in een videotheek. Zij was bang voor haar reputatie als lerares, want de ouders van de kinderen in de klas zouden haar kunnen herkennen. Zij spande een Kort Geding aan via haar advocaat, maar kwam zelf niet mee naar de zitting.
Alle griffiers van de rechtbank waren nieuwsgierig naar deze seksbom en wilden haar allemaal wel eens in het echt zien. De schrijvende pers was ook naar de rechtszaak gekomen met 2 personen.
De President van de rechtbank schorste de zitting, want de vrouw moest de volgende zitting zelf verschijnen. De President van de Rechtbank was ook nieuwsgierig naar haar.

11. Pierre Lebon 28 Sep 2008 om 22:27

Hoezo ben je naief als je een Russin van het Internet plukt??
Ik heb meerdere Russinnen van het internet geplukt en het is me altijd uitstekend bevallen. een stuk beter bijvoorbeeld dan de doorsnee assertieve, hoogopgeleide NL vrouw, met navelpiercing en edelhertgewei tattoo boven de bilspleet, die zich vooral onderscheiden, door het “zichzelf uit de markt prijzende gehalte”
Ik hou wel van vrouwen, die achter het aanrecht staan en tevens een rechtzaak kunnen winnen, zonder daar bijzonder over te doen.
Als je postings schrijft onder de naam: “JURISTE”, dan zou je jezelf eigenlijk eens een tijdje terug moeten trekken in een rustige omgeving om na te denken over de essentie van het leven en dan beslissen of je moet discussieren met mensen onder de noemer “juriste”
Je vindt je kwalificatie belangrijker dan je naam? en dan nog eens JURIST(E), dus een jurist met een doos? Impressionant!!

12. M.
29 Sep 2008 om 18:08

Pfff…
13. Juriste

30 Sep 2008 om 11:19

Pierre Lebon, Ik ben juriste en ik trek me niets aan van aanvallen op mijn persoon.
Uiteraad hebben de lieden, die op internet surfen naar vrouwen een voorkeur voor Russinnen, die een beter leven zoeken. En als de Russin dan een Nederlandse rechter treft, die haar in huis wil nemen voor hardhandige spelletjes, dan heeft zij gewonnen, wanneer zij haar verwondingen kan tonen in een TV-programma. Grote klasse! Andere Russinnen zijn minder gelukkig en worden opgesloten in een bordeel, wanneer zij gelokt door een beter leven naar Nederland komen.

14. Pierre Lebon 30 Sep 2008 om 17:35

Juriste: ik bied mijn welgemeende excuses aan, ik reageerde een beetje OTT.

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis!

Dutch credit crunch: wij wisten het in januari! »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1085/zaak-joran-aruba-bordeel-voor-rechters.html (3 of 3) [3/11/2009 12:17:23 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/mrvandersloot.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/mrvandersloot.jpg [3/11/2009 12:17:24 AM]

Zaak-Holloway draait geheel om rol vader at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Peter R. de Vries en Robert Horchner (2)
Zaak-Holloway draait geheel om rol vader

Gepubliceerd door Micha Kat 23 november, 2007 in Algemeen.

Bizarre ontwikkelingen in de zaak-Holloway. Er zouden nieuwe verdenkingen tegen Joran van der Sloot zijn onstaan vanuit telefoontaps. Hierom is Joran

opnieuw vastgenomen en overgebracht naar Aruba alwaar het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de verdwijning van Natalee Holloway zal worden voortgezet. We hebben nu al tweeeneenhalf jaar operette en beschamend, nee zelfs potsierlijk geblunder in deze zaak achter de kiezen zodat wat er nog over mocht zijn van Nederland’s reputatie als rechtsstaat en beschaafd land inmiddels wel geheel de grond in is geboord. Geblunder? Reeds vanaf het allereerste begin was al duidelijk in welke richting er in deze zaak gezocht moest worden. Maar het onderzoek werd van hogerhand gefrustreerd. Waarom? Juist: vanwege de betrokkenheid van vader van der Sloot, een rechter. Een rechters kunnen in Nederland nu eenmaal nooit betrokken zijn bij een delict. Rechters in Nederland zijn namelijk mensen van een soort goddelijk materiaal vervaardigd die uitsluitend goede dingen kunnen doen en eerlijk en onpartijdig kunnen vonnissen. Mochten er onverhoopt idioten en criminelen zijn die iets anders te melden hebben over rechters, bijvoorbeeld dat zij delicten plegen of partijdig zijn, worden deze mensen ofwel gedebiliseerd ofwel wordt het delict ‘niet bestaand’ verklaard ofwel wordt het onderzoek naar de rol van de rechter gewoon zodanig ‘verkracht’ dat de rechterlijke macht geheel en al ongeschonden uit de strijd komt. Dat laatste scenario is het verhaal van het onderzoek naar de moord (want dat was het) op Natalee Holloway. Maar…. er zat een gigantische adder onder het gras!

Die adder is het grootste gif dat er bestaat in strafrechterlijk onderzoek en heet: politiek. Recherche in het strafrecht gaat over waarheidsvinding en over feiten. De vraag of die feiten ‘prettig of onprettig’ zijn of politiek ‘gunstig of ongunstig’ mag daarbij uiteraard geen enkele rol spelen. Maar in Nederland ligt dat inmiddels heel anders zoals tal van gemanipuleerde opsporingsonderzoeken laten zien. Als de feiten wijzen op de ‘verkeerde’ dader worden deze gewoon vanuit het dossier de prullenbak ingekieperd zodat de pijlen gericht kunnen worden op een andere ‘goede’ dader. Of het onderzoek wordt gefrustreerd als er geen andere ‘dader’ beschikbaar is zoals in de zaak-Holloway. Well, de rechterlijke macht in de figuur van pappa Paulus van der Sloot moest dus in bescherming worden genomen tegen de reputatieschade die het gevolg zou zijn van een rechter die met zijn zoon in samenzwering een lijk laat verdwijnen van een blonde Amerikaanse studente… Maar in de VS denken ze daar heel anders over. Er ontstond steeds meer politieke druk vanuit de VS op Nederland om in deze zaak boter bij de vis te leveren. Dat heeft dan weer te maken met de familie van Natalee die in de VS nogal hoog in de boom schijnt te zitten en zelfs toegang zou hebben tot George W. persoonlijk. Dit is mijns inziens de achtergrond waartegen de nieuwe ontwikkelingen moeten worden gezien. Opnieuw dus een voorbeeld van ‘feiten’ die worden aangepast aan de politieke opportuniteit. Dat deze ‘feiten’ zouden bestaan uit telefoontaps is alarmerend omdat steeds meer zaken laten zien dat er met deze taps gemakkelijk te marchanderen valt. Mijn analyse is: de taps waaraan Joran van

Zaak-Holloway wordt final blow voor NL-opsporing »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/549/zaak-holloway-draait-geheel-om-rol-vader.html (1 of 3) [3/11/2009 12:17:36 AM]

mrvandersloot.jpg

Zaak-Holloway draait geheel om rol vader at Klokkenluideronline

der Sloot nu alsnog dreigt te worden opgeknoopt zijn net zo vals als de taps waarmee het OM probeerde Robert Horchner te nailen en de taps op grond waarvan de Koerdische zakenman Baybasin levenslang heeft gekregen. Eerst was het dus nodig de feiten te manipuleren om Joran en zijn vader uit de wind te houden, nu moet er opeens worden gemarchandeerd met de waarheid om -Joran althans- alsnog op te knopen. Want ruzie met de VS, nee, om dat te voorkomen is Joran een onbeduidend offer! Blijft over de vraag: wat gaat er gebeuren met pa? Wie biedt?

4 Reacties op “Zaak-Holloway draait geheel om rol vader”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Inanna
23 Nov 2007 om 16:11

Scherp artikel, Micha. Dank je wel.
“Blijft over de vraag: wat gaat er gebeuren met pa? Wie biedt?”

Mijn suggestie op grond van de jurisprudentie: De dode Nathalie wordt beschouwd als “bijvangst.” Ik heb de link even op Nujij geplaatst: http://www.nujij.nl/de-zaak-holloway-en-de-telefoontaps.1348766.lynkx

2. Micha Kat
23 Nov 2007 om 17:19

‘Klassenjustitie’ in rechtszaak Diessen door Tom Tacken

Donderdag 22 november 2007 – DIESSEN – In de zaak van een Diessense burenruzie heeft het Openbaar Ministerie (OM) de ’schijn van klassenjustitie’ gewekt. Dat oordeel velt de Nationale ombudsman, die daar de kwalificatie ‘zeer laakbaar’ aan toevoegt.

Slideshow image VORIGE
START
STOP VOLGENDE

De ombudsman vindt dat de officier van justitie een Diessenaar had moeten vervolgen voor de vernieling van bomen, struiken en planten in de tuin van zijn buurman aan de Julianastraat. In plaats daarvan kwam het tot vervolging en ook veroordeling van zijn vrouw.
De man zou zijn ontzien om zijn loopbaan niet te schaden. “De omstandigheid dat een mogelijke vervolging of veroordeling desastreuze gevolgen voor zijn functie als rijksaccountant bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zou hebben, is naar het oordeel van de Nationale ombudsman ‘geen enkele rechtvaardiging om betrokkene niet als verdachte aan te merken’, staat in het openbaar rapport van de ombudsman.

Het is de buurman zelf, Jos van de Schoot, die de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de ombudsman. Volgens hem is de politie in Oisterwijk al bij het eerste verhoor ingegaan op het verzoek van de vrouw om de volle verantwoording op haar schouders te laden: “Later is daar de officier van justitie in meegegaan. Het moet in Nederland toch niet kunnen dat iemand zijn straf ontloopt omdat hij een hoge baan heeft.”

Het strafbare feit deed zich voor op 1 maart 2004. Om een uitbreiding aan hun woonhuis te kunnen bouwen, achtten de accountant en zijn vrouw het nodig om door hun aannemer groen bij de buren weg te laten halen. Van de Schoot: “Toen mijn vrouw smeekte daarmee op te houden, heeft onze buurman tegen de aannemer gezegd dat ie door moest gaan met omzagen. Dat hebben wij als bedreigend en intimiderend ervaren. We hebben dan ook tegen hem aangifte gedaan.”

Met verbazing zag Van de Schoot vervolgens de echtgenote van zijn buurman als verdachte voor de politierechter verschijnen. “Ik heb verschillende malen naar het waarom gevraagd, maar kreeg steeds geen antwoord.”
Later heeft hij zich bij het gerechtshof beklaagd. Dat de accountant zelf niet was vervolgd, bevreemdde ook het hof.
Maar het gerechtshof achtte het ‘niet opportuun’ om dat alsnog te doen. De vrouw had immers al, volgens de veroordeling, een schadevergoeding van 750 euro overgemaakt.”

3. Piermonde. 24 Nov 2007 om 01:05

Maar die Kat toch! Begrijp je het niet? Als mevrouw zichzelf opoffert voor haar man, dan kan manlief zijn mooie baantje behouden. Wie zou daarvoor niet zo weinig euros voor willen opofferen?

1. NWO-INFO » Blog Archive » Geslaagd, gezakt of blijven zitten? Pingback op 26 Feb 2008 om 07:53

Bezoekers

● 13 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165333 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/549/zaak-holloway-draait-geheel-om-rol-vader.html (2 of 3) [3/11/2009 12:17:36 AM]

logoquizzed.gif

;-)

Zaak-Holloway draait geheel om rol vader at Klokkenluideronline

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Peter R. de Vries en Robert Horchner (2)

Zaak-Holloway wordt final blow voor NL-opsporing »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/549/zaak-holloway-draait-geheel-om-rol-vader.html (3 of 3) [3/11/2009 12:17:36 AM]

Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Maurice Lippens got it all right: meltdown!
Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis!

Gepubliceerd door Micha Kat 22 september, 2008 in Algemeen.

De economie stort in. Crisis staat voor de deur. We krijgen het enorm voor de kiezen. Een misdadige samenzwering van zogenaamd ‘deskundige’ betweters heeft ons
gebracht tot waar we nu staan: de bodem van de afgrond. Deze ‘deskundigen’ hebben hun eigen zakken met hoongelach naar de ‘gewone man’ wiens belangen ze voorgaven te dienen op ongehoorde wijze gevuld en wentelen zich thans rond in luxe en decadentie. Maar nu is het tijd voor de payback voor al die investment bankers, accountants, consultants, advocaten, politici, professoren en andere malloten die meenden te weten hoe de wereld in elkaar steekt! Rob them back! Ze hebben geen enkel recht op de welstand die ze zich op misdadige wijze hebben toegeeigend! Hieronder een lijst -niet compleet- van de grootste criminelen uit de Nederlandse economie.

GERRIT ZALM. Criminele minister van Financien die het volk voorhield dat

met de invoering van de Euro (”geen prijsstijgingen! Ik herhaal: geen prijsstijgingen!”) het paradijs zou aanbreken. De werkelijkheid: sinds de Euro werd ingevoerd is alles kapot gegaan en begon een nooit eerder vertoonde downhill run! De landen zonder Euro (Zweden, Denemarken) doen het veel beter dan de landen met! Zalm zelf probeert intussen zijn zakken eens te meer te vullen via posities bij andere deelnemers aan de ‘economische samenzwering’ die maar een doel heeft: de burger bestelen en de deelnemers verrijken!

ROGER DASSEN. Baas van de mafia-bende Deloitte die ook maar een doel heeft: het vullen van de eigen zakken en het bestelen van de burger. Recent werd Deloitte
nog veroordeeld voor ongekend bedrog bij de controle van de boeken van Ahold waarbij vrind Dassen een hoofdrol speelde. Dassen poogt zijn criminele activiteiten doorgaans af te schermen achter een waas van ‘verbeter de wereld’ en ‘los op die honger in Afrika’ hetgeen zijn diefstal van publieke gelden eens te meer een weerzinwekkend karakter geeft. Geen enkele accountant heeft de samenleving meer schade berokkend dan Roger Dassen. Deze man is werkelijk een ENORM GEVAAR voor de samenleving en verdient levenslang in de EBI te Vught. Voor meer info over de rol van accountants in de meltdown en Roger Dassen in het bijzonder zie deze link en deze link. Dassen wordt ook gehekeld in een recent comment op www.accountant.nl.

JAAP WINTER. Deze professor annex toezichthouder annex wetgever annex ondernemer annex consultant staat symbool voor de verziekte cultuur van

belangenverstrengelingen in Nederland waardoor niets meer is wat het lijkt en niemand meer doet wat men denkt dat hij doet of wat hij zou moeten doen. Lees dit stuk voor meer over deze Jaap Winter die per direct van al zijn posities dient te worden ontheven en dient te worden berecht wegens verkrachting van de Nederlandse economie en rechtsstaat.

NOUD WELLINK. Symbool voor het ‘pseudo-toezicht’ in Nederland wat in feite http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1074/dit-zijn-de-criminele-schuldigen-aan-de-crisis.html (1 of 8) [3/11/2009 12:17:47 AM]

Zaak-Joran: “Aruba bordeel voor rechters” »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

Registreren Inloggen Berichten RSS Reacties RSS

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.

De affaire-Demmink: het feitenoverzicht

Categorieën

Accountancy (29) Advocatuur (23) Algemeen (419) Corporate (19) Internationaal (8) Klokkenluiders (25) Media (150)
Politiek (85) Rechterlijke macht (81) Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

● ● ● ●

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

zalm.jpg

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

dassen.jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

jaapwinter1.jpg

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

wellink1.jpg

Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis! at Klokkenluideronline

neerkomt op samenspanning met corrupte en criminele bankiers die zichzelf willen
verrijken ten koste van de argeloze burger. Wellink heeft in zijn gehele loopbaan nimmer een moment van daadkracht getoond en elke crisis -zo ook deze- steeds proberen te downplayen met nietszeggende en ridicule comments. Het enige doel hierbij: tijd winnen voor zijn criminele vrinden de kassen van de banken te kunnen leegroven. Het grote voorbeeld van de wijze waarop Wellink en DNB ‘toezicht houdt’ is het faillissement van Van der Hoop.

JAN-MICHIEL HESSELS. Hessels staat als ‘supercommissaris‘ absoluut symbool voor het complete falen van het onafhankelijk toezicht op ondernemingen. Deze
onbeschaamde zakkenvuller spant bij Fortis, Philips en Heineken samen met het management en verraadt de belangen van de aandeelhouder voor eigen gewin. Let’s face it: niemand kan ook maar iets concreets noemen wat deze Hessels heeft bereikt, gedaan dan wel bedacht dat enige kwaliteit en visie verraadt. Sterker: Hessels is zo groot kunnen worden juist door nooit iets van betekenis te doen of te zeggen, want zo werkt het in het compleet verziekte en corrupte Nederland!

FOLKERT JENSMA. De voormalig hoofdredacteur van NRC Handelsblad is de grootste verrader van de journalistiek uit de geschiedenis van de Nederlandse
media. Lees hier een beknopt overzicht van de belangrijkste ‘wapenfeiten’ van deze journalistieke crimineel die de media als countervailing power voor het bedrijfsleven heeft uitgeschakeld, samen met zijn voorganger Ben Knapen. Jensma is thans min of meer kalltgestellt door NRC Handelsblad in afwachting van zijn berechting voor het Journalisten Tribunaal te Den Haag waar de grootste verraders van het vak will have to face justice.

RIJKMAN GROENINK. De voormalige bestuursvoorzitter van ABN Amro staat symbool voor een verziekte cultuur waarin CEO’s zich niet meer door algemeen

belang of door het bedrijfsbelang, maar uitsluitend nog door eigenbelang laten inspireren. De schade die Groenink Nederland heeft aangedaan is met geen pen te beschrijven (en dat is ook nooit gebeurd omdat de man door de media die met hem samenspanden altijd de hand boven het hoofd is gehouden). Pim Fortuyn zei het destijds al, nog voordat Groenink zou worden ontmaskerd als een criminele en incompetente charlatan: de man hoorde reeds lang thuis achter de tralies!

Deze mensen -more are to come- moeten voor een tribunaal worden gesleept net als het Joegoslavie- tribunaal maar dan met als onderwerp: de willens en wetens vernietiging van de Nederlandse economie, schaamteloze zelfverrijking, overtreding van tal van wetten en regels. etc, etc……

37 Reacties op “Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis!”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. EmileZ
22 Sep 2008 om 15:27

Heerlijk stuk – en nog waar ook !
De bovenstaande lullo’s zin BN-ers, maar eigenlijk lieden zonder inzicht. Het enige wat nog ontbreekt, dat is wat deze lieden jaarlijks opstrijken.

Noud Wellink: zo’n 450.000 Euro
Deze man houdt dan regelmatig de mensen voor, dat de salarissen echt niet hoger mogen, want dat zou inflatie veroorzaken. Alsof dat salaris van onbenul Wellink redelijk zou zijn.

Dat de mensen het pikken, onbegrijpelijk…. 2. AIRVD

22 Sep 2008 om 16:09

Vooral Zalm is een grote crimineel. Met z’n zogenaamd sympathieke uitstraling maar achter dat masker gaat een monster schuil. Althans als ik af ga op zijn aandeel in de vernietiging van NL. De EURO is een grote ramp, en dat was de elite allang bekend. Het is niet voor niets dat een paar maanden voor de invoering van de euro

● ● ●

Bezoekers

15 momenteel online
107 gezamenlijk maximum 1165335 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1074/dit-zijn-de-criminele-schuldigen-aan-de-crisis.html (2 of 8) [3/11/2009 12:17:47 AM]

hessels1.jpg

logoquizzed.gif

jensma1.jpg

groenink12.jpg

Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis! at Klokkenluideronline

de wereld een groot trauma werd aangedaan, 9/11. Zodat iedereen in grote shock zou verkeren en niet zou protesteren.

3. AIRVD
22 Sep 2008 om 16:10

Zalm is overigens maar een kleine pion. Maar wel een publieke pion. 4. AIRVD

22 Sep 2008 om 20:33

Om precies te zijn: 9/11 was precies 3 maanden en 3 weken voor de invoering van de euro. En als je terug telt van december naar september dan was 11 september de 3e dindsdag van september. De 3e dinsdag van september maar dan omgekeerd. De start van een nieuw begin.

5. Sophie
22 Sep 2008 om 23:48

De link tussen 9/11 en de invoering van de euro lijkt me complete onzin. Kan je die theorie eens wat deftiger onderbouwen?

6. AIRVD
23 Sep 2008 om 00:31

Het heeft niet direct iets te maken met de invoering van de euro. Maar het geeft aan dat het allemaal gepland is. Ik geloof namelijk niet in toeval.

7. Jolinemaria 23 Sep 2008 om 08:55

Bekijk de film Zeitgeist op google video. De verbanden tussen de verschillende gebeurtenissen op het wereldtoneel worden daar glashelder uitgelegd.

8. Samsonnait 23 Sep 2008 om 11:47

3 oktober komt het vervolg op Zeitgeist uit. 7 oktober stort de boel in, 15 oktober breekt de pleuris uit. Zo is ongeveer het script, maar daar hebben deze pim-pam-petters niks mee van doen. Het zogenaamde redden van de economie mbt de krediet-crisis is feitelijk de grootste diefstal uit de geschiedenis.
Ik denk dat dit lijste wel een goede aanvulling is. http://www.whodidit.org/cocon.html

700 miljard, om de maffia te redden… De hier genoemde heren zijn in vergelijking armoedzaaiers bij de echte graaiers.

9. RuudHarmsen 23 Sep 2008 om 12:00

Micha Kat schreef:
===
De werkelijkheid: sinds de Euro werd ingevoerd is alles kapot gegaan en begon een nooit eerder vertoonde downhill run!
/===

Grote, grote onzin. De euro is ontzettend handig (ik geniet er elke keer weer van als ik in het buitenland ben), aparte valuta per land in Europa is klunzig (pas in Denemarken geweest, wat een getob!) en de huidige problemen op de financiële marketenhebben NIETS maar dan ook helemaal met de euro te maken.

Jammer dat Micha Kat soms rake dingen schrijft, maar ook zo vaak doorschiet en de weg volkomen kwijt is. 10. RuudHarmsen

23 Sep 2008 om 12:02

===
Noud Wellink. […] Het enige doel hierbij: tijd winnen voor zijn criminele vrinden de kassen van de banken te kunnen leegroven.
/===

Nog meer flauwekul van Micha Kat. 11. RuudHarmsen

23 Sep 2008 om 12:09

AIRVD, 22 Sep 2008 om 16:09:
===
De EURO is een grote ramp, en dat was de elite allang bekend. Het is niet voor niets dat een paar maanden

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1074/dit-zijn-de-criminele-schuldigen-aan-de-crisis.html (3 of 8) [3/11/2009 12:17:47 AM]

Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis! at Klokkenluideronline

voor de invoering van de euro de wereld een groot trauma werd aangedaan, 9/11. Zodat iedereen in grote shock zou verkeren en niet zou protesteren.
/===

Dwaze, onzinnige complottheorie die nergens op slaat. Waarom toch je eigen leven verpesten met zelf VERZONNEN leed dat in werkelijkheid helemaal niet bestaat? Het leven is zo soms toch al wel moeilijk genoeg. Waarom het dan nodeloos moeilijker maken terwijl dat helemaal niet hoeft? Geniet eens van de vele mooie dingen die er zijn, denk eens positief!

AIRVD, 23 Sep 2008 om 00:31
===
Maar het geeft aan dat het allemaal gepland is. Ik geloof namelijk niet in toeval.
/===
Paranoia. Dat is een ernstige geestesziekte. Je vertoont symptomen (zeg ik als geïnteresseerde niet-arts). Dat is ongezond.

12. AIRVD
23 Sep 2008 om 12:20

Als je aan een Afrikaanse bosjesman verklaard dat wij naar de maan zijn geweest zal hij je voor gek verklaren, of als bezetene bestempelen. Jij bent de bosjesman in dit vergelijkende voorbeeld. Het is dus een kwestie van kennis.

13. AIRVD
23 Sep 2008 om 12:29

Verklaart… 14. Juriste

23 Sep 2008 om 12:34

Micha schiet af en toe te ver door, maar dat is inherent aan het klokkenluiden: Het geluid moet ver doordringen en dan moet het wel luid en duidelijk zijn en niet te subtiel. (De Euro vind ik persoonlijk erg handig, omdat ik steeds tussen Belgie en Nederland heen en weer pendel).

Het lijstje namen is nog niet compleet en kan nog worden aangevuld. 15. Sophie

23 Sep 2008 om 13:16

Ik geloof evenmin in toeval, maar uw redenering over de invoer van de euro staat op drijfzand. Geef harde feiten en een logische argumentatie i.p.v. losse flodders! Anders is uw verhaal geen euro waard.

16. juwita
23 Sep 2008 om 13:46

Zalm was Minister van Financien ! En dus niet, zoals Micha schrijft,: van Economische Zaken. Hij was wel ooit ambtenaar bij EZ en later directeur bij EZ-onderdeel het Centraal Planburo (alleen de naam ‘Planburo” al doet je bijna gieren van het lachen)

17. esplanade
23 Sep 2008 om 17:04

Zucht.

De euro werd niet op 1 januari 2002 ingevoerd, op die datum ging het alleen maar om munten en biljetten. De euro dateert van 1999.

Een land dat Micha zo maar weg laat uit zijn opsomming van landen die zonder de euro floreren, is het Verenigd Koninkrijk. Daar sloeg men zich trots op de borst dat ze zonder de euro de economie zo goed voor elkaar hadden. Echter, geen land in Europa zal zo hard door de crisis worden getroffen als het VK.

En een opmerking als “Wanted dead or alive” kan echt niet. 18. AIRVD

23 Sep 2008 om 17:16

@esplanade
Wat een onzin compleet met een verzuchting. De euro werd 1 januari 2002 ingevoerd daarvoor bestond het virtueel. Maar dat zegt geen drol. Vanaf 2002 begonnen de europrijzen. En de VK heeft juist nergens last van gehad en zullen als een van de weinige landen weinig merken van de crisis.

19. Micha Kat
23 Sep 2008 om 17:35

@juwita en esplanade:

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1074/dit-zijn-de-criminele-schuldigen-aan-de-crisis.html (4 of 8) [3/11/2009 12:17:47 AM]

Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis! at Klokkenluideronline

dank voor de verbeteringen en de kritiek!
Maar de invoering van de Euro staat wel degelijk direct in verband met de huidige crisis. Het sleutel-begrip is hier: internationaliseren van economie en risico’s. Als je systemen ‘uitsmeert’ over meerdere landen wordt het zo ingewikkeld dat het niet meer duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Het is het leerstuk van :iedereen is verantwoordelijk, dus niemand. De crisis in de VS kon uitgroeien tot monsterlijke proporties juist omdat buitenlandse banken enorme pakketten van deze toxic hypotheken opkochten. Hierdoor konden de banken in de VS jaren langer doorgaan met het verstrekken van deze ‘giftige’ leningen. Toen de capaciteit van Amerikaanse banken om deze shit te kopen was uitgeput, werden ze gewoon ‘over the fence’ gekieperd! Doordat er Euro er is, is het voor Europese banken veel makkelijker geworden dergelijke foute produkten op te kopen. De Euro heeft dus een sterk aanjagend effect gehad op de crisis.

Bij de invoering van de euro luisterde niemand naar het volk, maar werd de agenda bepaald door duistere krachten; dat blijkt er vooral uit dat de invoering ’stiekum’ werd bekokstoofd via een politieke ‘overvaltechniek’, precies zoals landen oorlogen worden ‘binnengerommeld’, dan blijkt de democratie (zie Irak) ook opeens niet meer te werken.
De huidige crisis is ook veroorzaakt omdat ook de overheid in de VS geheel in de greep is geraakt van duistere (business)krachten die via peperdure lobbyisten de weg effenden voor Wall Street om alles te kunnen doen wat ze wilden ter plundering van middelen en burgers.

20. esplanade
23 Sep 2008 om 17:40

@AIRVD,

Ah ja, dat de huizenprijzen in VK in een jaar met 11% zijn gedaald (met verdere forse daling voorspeld), maakt niets uit. Daar merkt de economie niets van.

Voo wat betreft vermeende prijsstijgingen door de invoering van de euro: er is een enorm verschil vanaf 2002 tussen de werkelijke inflatie en de “gevoels-inflatie” (zie grafiek http://redir.vara.nl/tv/zembla/20050526/docs/ inflatie_en_ inflatieperceptie.pdf).

Daar zijn vele oorzaken voor te geven, zie bijvoorbeeld dit artikel van het CBS: www.cbs.nl/NR/rdonlyres/ AB3F1E9D-EFED-4FD9-9393-E59F762D5C9B/0/2007gevoelsinflatieart.pdf

21. AIRVD
23 Sep 2008 om 18:24

Jaja, het CBS als bron gebruiken, de club die middels allerlei rekentrucs beweert dat de prijzen niet buiten proportioneel gestegen zijn. Gewoon glashard ontkennen ipv er wat aan te doen. Met dank aan Zalm. Vraag het eens aan de man op straat en 9 van de 10 zullen beamen dat de prijzen buiten proportioneel gestegen zijn. 1 van de 10 zal het ontkennen, dat zijn de graaiers die profiteren of leven in een ivoren toren, zoals medewerkers CBS en CPB.

22. esplanade
23 Sep 2008 om 19:00

Micha,

Quote:
Toen de capaciteit van Amerikaanse banken om deze shit te kopen was uitgeput, werden ze gewoon ‘over the fence’ gekieperd! Doordat er Euro er is, is het voor Europese banken veel makkelijker geworden dergelijke foute produkten op te kopen. De Euro heeft dus een sterk aanjagend effect gehad op de crisis.

Dit begrijp ik niet. Ten eerste hebben banken in de Eurozone relatief weinig exposure naar de US mortgage assets (in tegenstelling tot bijvoorbeeld UBS). Ten tweede, waar is het woord ‘doordat’ op gebaseerd? Waarom werd het voor Europese banken makkelijker US assets te kopen toen de euro werd ingevoerd? Dat geef je niet aan.

23. RuudHarmsen 24 Sep 2008 om 09:11

esplanade, 23 Sep 2008 om 17:04
100% eens met alles wat je daar schrijft.
esplanade, 23 Sep 2008 om 19:00
Terechte vraag, deze opmerking van Micha is ook naar mening onzin.

24. RuudHarmsen 24 Sep 2008 om 09:16

esplanade, 23 Sep 2008 om 17:40 ===
@AIRVD,

Ah ja, dat de huizenprijzen in VK in een jaar met 11% zijn gedaald (met verdere forse daling voorspeld), maakt niets uit. Daar merkt de economie niets van.
/===

Denk het wel. En als ik de makelaarsprogramma’s mag geloven, zijn de huizenprijzen in GB nog extreem hoog (of dat waren ze kort geleden, toen die programma’s werden opgenomen), zelfs als ik de foute omrekening 1 pond = 1,5 euro van de ondertiteling corrigeer naar 1,25. Daar mag best een beetje lager om reëel te worden.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1074/dit-zijn-de-criminele-schuldigen-aan-de-crisis.html (5 of 8) [3/11/2009 12:17:47 AM]

Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis! at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1074/dit-zijn-de-criminele-schuldigen-aan-de-crisis.html (6 of 8) [3/11/2009 12:17:47 AM]

Maar voor iemand die net duur heeft gekocht is het zuur als het dan opeens daalt, natuurlijk, dat snap ik ook wel.

25. RuudHarmsen 24 Sep 2008 om 09:20

===
Jaja, het CBS als bron gebruiken, de club die middels allerlei rekentrucs beweert dat de prijzen niet buiten proportioneel gestegen zijn. Gewoon glashard ontkennen ipv er wat aan te doen.
/===

Mijn induk is dat de prijzen in de horeca wel zijn gestegen (nadat ze jarenlang veel lager waren dan in het buitenland) maar in de supermarkt niet.

===
[…] ipv er wat aan te doen.
/===
Blij dat we niet in een land leven waar het aan het CBS is om “er wat aan te doen”.

Prijzen ontstaan in de markt, ook de regering kan daar niets aan doen en hoort daar ook niets aan te doen. 26. RuudHarmsen

24 Sep 2008 om 09:27

esplanade, 23 Sep 2008 om 17:40

Eerste link doet het niet.
Tweede link: interessant en goed stuk van het CBS. Laat zien dat het zo simpel niet is. Geen rekentrucs maar uitleg.

27. AIRVD
24 Sep 2008 om 10:24

@Ruud Harmsen
Het CBS levert de cijfers waarmee Den Haag vervolgens beleid uitzet, niet zo onnozel.
Het CBS werkt met rekentrucs om de belachelijke prijsstijgingen te camoufleren. Waarom ze dit doen? Misschien een een-tweetje tussen Zalm en een VVD’er aldaar. Of misschien ter promoting van de duro, EU subsidie. Heb dat niet onderzocht, weet in ieder geval dat het CBS de boel bedondert.

28. esplanade
24 Sep 2008 om 11:25

@RuudHarmsen 24 Sep 2008 om 09:27

Hier nogmaals een poging voor de eerste link. http://redir.vara.nl/tv/zembla/20050526/docs/inflatie_en_ inflatieperceptie.pdf

Dit is een grafiek van de prijsontwikkemling in de horeca. Hier blijkt duidelijk uit dat die prijzen inderdaad behoorlijk zijn gestegen bij de invoering van de euro: http://redir.vara.nl/tv/zembla/20050526/docs/ prijsstijgingen caf

29. esplanade
24 Sep 2008 om 11:28

Krijg een SQL error message. Procent-tekens in de url’s lijken voor problemen te zorgen. Via deze link kom je op punt waar je door kunt linken:

http://redir.vara.nl/tv/zembla/welcome2.html?20050526/zembla

30. somber zicht 25 Sep 2008 om 17:07

http://www.driegeleding.org/essays/2002-03-003.html

.. arbeidsdwang in handen van internationale bankiers. .. malafide praktijken … met valsmunterij als basis.


De DNB is door de wijziging van de Bankwet in 1998 formeel geheel onafhankelijk geworden van de staat. Deze wijziging was noodzakelijk opdat de DNB toe kon treden tot het stelsel van de Europese Centrale Banken. Feitelijk, en gezien het bovenstaande, betekent het de volledige overdracht aan de Europese Centrale Bank van het soevereine recht van de EMU-landen om zelf de gelduitgifte te regelen. Artikel 104 van het Verdrag van Maastricht 1992 bepaalt daarnaast ondubbelzinnig: “De centrale bank is in het geheel niet gehouden om de regering van krediet te voorzien, de centrale bank kan niet gedwongen worden zulk een krediet te verschaffen”. (29) Daardoor moeten regeringen primair via de reguliere banken zorgen voor financiering. Dit én de soevereiniteitsoverdracht betekent formeel een complete uitsluiting voor een land om schuldloos zijn eigen economie met zijn eigen geld te voorzien en zelf de geldhoeveelheid en waarde te regelen, b.v. à la Lincoln (feitelijk is de ECB zo een kopie geworden van de Federal Reserve).

Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis! at Klokkenluideronline

Zo zijn de staatsschuld en het belastingstelsel, aangedreven door een constante inflatie, bij uitstek middelen ter effectuering van arbeidsdwang, in handen van internationale bankiers.

De Euro lijkt zo op het eerste gezicht een kostenbesparing en een welkome telg in een hoogst intelligent financieel systeem, maar nader bekeken eerder een verdere bezegeling van malafide praktijken in een geldsysteem met valsmunterij als basis.

31. AIRVD
25 Sep 2008 om 17:17

Wederom met je eens somber zicht. Slavendrijven is het. 32. esplanade

25 Sep 2008 om 18:15

@ somber zicht

Sorry, maar mis ik iets? De staat kan toch gewoon obligaties uitgeven ter financiering van haar activiteiten? Daar komen banken toch nauwelijks aan te pas?

33. AIRVD
25 Sep 2008 om 18:36

@esplanade
Ben geen econoom, maar lopen die obligaties niet via banken of andere financiele instellingen? En obligaties zijn niet renteloos.

34. AIRVD
25 Sep 2008 om 18:46

Wiki: Staatsobligaties worden door min. van Financien uitgegeven. 35. somber zicht

25 Sep 2008 om 19:11

Het gaat om de euro zelf; aan iedere euro die wordt uitgegeven hangt een schuld, omdat de staat de euro niet zelf uitgeeft, maar “leent” van een bankier.
Deze schuld kan alleen worden voldaan met meer te lenen geld, dus meer schuld.

De kern van de amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog lag in het feit dat het VK deze scam wilde opdringen aan de amerikanen, maar dat de amerikanen hieraan niet wilde meewerken.

Opvallend dat “wij” als geinformeerd burger onze ziel wel zonder verzet aan de euro hebben verkocht. 36. RuudHarmsen

25 Sep 2008 om 21:10

===
Het gaat om de euro zelf; aan iedere euro die wordt uitgegeven hangt een schuld, omdat de staat de euro niet zelf uitgeeft, maar “leent” van een bankier.
Deze schuld kan alleen worden voldaan met meer te lenen geld, dus meer schuld.
/===
Daar gaan we weer. Dezelfde onzin maar steeds blijven herhalen, tegen elke logica in, dan gaan er steeds meer mensen in geloven!

37. somber zicht 25 Sep 2008 om 22:19

@ RuudHarmsen 25 Sep 2008 om 21:10
Oorlogen worden om deze onzin gevoerd.
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=“the refusal of king george III”&btnG=Google zoeken&meta= http://www.zeitgeistmovie.com

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren. http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1074/dit-zijn-de-criminele-schuldigen-aan-de-crisis.html (7 of 8) [3/11/2009 12:17:47 AM]

Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis! at Klokkenluideronline

« Maurice Lippens got it all right: meltdown! Zaak-Joran: “Aruba bordeel voor rechters” »

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1074/dit-zijn-de-criminele-schuldigen-aan-de-crisis.html (8 of 8) [3/11/2009 12:17:47 AM]

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/zalm.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/zalm.jpg [3/11/2009 12:17:48 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/fortis-top.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/fortis-top.jpg [3/11/2009 12:17:48 AM]

Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens
Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster

Gepubliceerd door Micha Kat 29 augustus, 2008 in Algemeen.

Lippens-advocaat Joris van Manen van De Brauw Blackstone Westbroek is niet tevreden over de gang van zaken. Hij stuurde gisteren een brief (vanmanenbrief.
pdf) waarin hij stelt dat uw webmaster de vaststellingsovereenkomst schendt, ondermeer door ‘de schikking in een voor mij gunstiger daglicht te plaatsen dan gerechtvaardigd’ in het artikel op deze website Webmaster behoudt ongeslagen proces-status. Ook vindt Van Manen het maar niks dat uw webmaster spreekt (ondermeer in dit artikel op deze site) over de CPML, de Commissie Pedofilie Maurice Lippens. Joris van Manen (die in deze zaak al meerdere steken heeft laten vallen) maakt het nota bene zo bont door te schrijven dat mijn eigen advocaat zou hebben gezegd dat ‘deze opvatting van uw webmaster op een misverstand berust’. Tenslotte klagen Lippens en Van Manen er nog over dat ‘de opmaak van de rectificatie niet conform is aan hetgeen is overeengekomen in artikel 2.2 van de vaststellingsovereenkomst’. Ze kondigen aan de ‘executie van de verbeurde boeten terstond in te zetten’ als niet vandaag om 11:00 aan hun eisen is voldaan. De laatste drie punten van hun eisenpakket zijn inmiddels ingewilligd -ik mag ook niet verwijzen naar de afdeling Persvoorlichting van Fortis, ze willen daar niets met mij te maken hebben, who cares? – maar het eerste punt- verwijdering van de genoemde stukken op deze site- is te belachelijk voor woorden. Het is nota bene Fortis zelf geweest dat er door het intrekken van het Kort Geding voor heeft gezorgd…

dat uw webmaster zijn ongeslagen proces-status heeft kunnen behouden (waarvoor nogmaals dank, Maurice en Joris!). In het stuk staat geen woord dat niet 100% juist is en ik ben dan ook bang dat ze bij Fortis het juiste perspectief in deze affaire een beetje uit het oog aan het verliezen zijn, met alle respect voor de ‘top-bankiers’ natuurlijk. Dat geldt zo mogelijk nog meer voor hun gefoeter op de CPML. Artikel 1.4 van de samenwerkingsoverenkomst: Indien partijen van mening verschillen over de onrechtmatigheid van een artikel, zal die onrechtmatigheid tussen Partijen vast komen te staan indien deze wordt geconstateerd door een of meer door beiden aan te wijzen derde(n) dan wel indien de voorzieningenrechter in KG een verbod ten aanzien van die artikelen toewijst. De ‘een of meer door partijen aan te wijzen derden’ vormen zo’n beetje de beste definitie voor het woord ‘commissie’ denkbaar. (Van Daele: een commissie is een ‘groep mensen aan wie een bepaalde opdracht wordt gegeven’). Over de rechtmatigheid van het gebruik van het woord ‘commissie’ kan dus geen misverstand bestaan. Moet de CPML dan anders heten? Bijvoorveeld de ‘COEVML’, de Commissie Onderzoek Eminente Verdiensten Maurice Lippens? Nee, want in 1.3 van de overeenkomst is toch duidelijk sprake van artikelen waarin Fortis en Lippens ‘op enigerlei wijze in verband worden gebracht met pedofilie, pedofiele handelingen en/of seksueel misbruik van kinderen. Van ‘eminente verdiensten’ zijdens Lippens is nergens sprake! Hoe is dan een andere naam voor de CPML denkbaar dan juist de Commissie Pedofilie Maurice Lippens?

Niet uw webmaster, maar Fortis schendt de overeenkomst door nu op hoge poten verwijdering van

artikelen te vorderen en deze artikelen niet voor te leggen aan de CPML zoals ze zouden moeten doen

Het woord is nu aan Fortis en Lippens zelf. Ask! »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/974/woedend-fortis-op-oorlogspad-tegen-webmaster.html (1 of 6) [3/11/2009 12:17:59 AM]

manen_j.jpg

Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster at Klokkenluideronline

conform de vaststellingsovereenkomst. Overigens schendt Fortis de overeenkomst eens te meer door te weigeren medewerking te verlenen aan de totstandkoming van de CPML en al helemaal door uw webmaster een ‘verbod’ op te leggen over een commissie te spreken. We beraden er ons thans over op welke wijze we de bank hiervoor in rechte zullen gaan aanspreken.

27 Reacties op “Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. somber zicht 29 Aug 2008 om 08:55

Zijn er nog mensen die een rekening hebben lopen bij Fortis /ABN-AMRO? 2. Kantklosser

29 Aug 2008 om 09:52

Ja, ik. Maar ik denk eraan die op te heffen. Ik wil niet dat een gore pedo mooi weer speelt van de winst op mijn geld.

3. Joha
29 Aug 2008 om 10:03

Micha, dit soort kronkelende constructies en abnormale eisen mag je niet verbazen. Deze mensen zijn allemaal behoorlijk de weg kwijt, incl. hun advocaten die hierin meegaan. Je zult je moeten voorbereiden op nog veel meer van dit soort toestanden. Je kunt hier echter heel veel uit opmaken over de stand van zaken.
Succes en vergeet niet dat je een gezonde achterban hebt!

4. A-nonima
29 Aug 2008 om 10:09

Als je meermaals genoemd staat in de X-dossiers en topman wil blijven van een toponderneming is dat een contradictio in terminus.

Vervolgens ga je dan een commissie oprichten die praatjes daarover moeten voorkomen en vaststellen hoe pedofiel hij is volgens wettelijke richtlijnen.

Hoe gestoord moet je zijn om kinderen te misbruiken en in de pers te verschijnen. Die vent is hondsbrutaal en in dat bedrijf zitten er nog meer, laten we het daar ook eens over hebben…

5. Observator 29 Aug 2008 om 10:26

@ Somber zicht Kantklosser:
Mijn lieve echtgenote, die de wereldellende niet zo volgt, had tot voor zeer kort een rekening bij Fortis lopen. Nadat ik haar vertelde van welk type bank zij gebruik maakte heeft ze stante pede haar rekening leeggehaald en opgezegd.

@ Joha
De weg kwijt, ja. En goed ook!
In paniek doet een kat dan rare sprongen….

@ A-nonima

Helemaal eens met je opvatting.
Wat zou onze ‘normen en waarden’-clown hier nu van vinden?
Moet hij niet eens in actie komen, aangezien ook Nederland betrokken is bij deze immoraliteiten?

6. E-bee
29 Aug 2008 om 10:45

Vieux porc is een vriend van deze niksnut met het uitgestreken normen en waarden gezicht. Gedurende zijn gehele regeringsperiode is die nog nergens voorin actie gekomen.

7. Wijze van Zion 29 Aug 2008 om 12:21

Fortis Lippens Kat : circa 12.000 hits en dat heeft er geen reeDt mee te maken dat Fortis- en ABN-Amroklanten

Bezoekers

● 16 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165336 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/974/woedend-fortis-op-oorlogspad-tegen-webmaster.html (2 of 6) [3/11/2009 12:17:59 AM]

logoquizzed.gif

Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster at Klokkenluideronline

als gekken naar de Nederlandsche concurrenten hollen…. Fortis, getting you there…….

8. Wijze van Zion 29 Aug 2008 om 12:28

Het wachten is nu op de (bedrijfs)juristen van Fortis die Van Manen gaan pressen om de zaak op te lossen en zich suf gaan piekeren hoe het schervenlogo Fortis uit deze steeds penibeler wordende situatie los te weken……

9. M.
29 Aug 2008 om 14:52

Ben het ook eens met Anonima’s reactie om 10.09u.
Ik vermoed dat de heer Lippens zich onaantastbaar waant. En ook nog eens een enorm ego heeft.

10. Pierre Lebon 29 Aug 2008 om 16:02

Zoals ik al eerder TERECHT constateerde: Fortis had zich geheel en al moeten distancieëren van de ziekelijke kinderhops praktijken van haar Bestuursvoorzitter Graaf Lippens.
De bank verdient (ivm haar klanten) een doorstart en de mogelijkheid op herstel van vertrouwen, zonder gehinderd te worden door Senior Executives met een buitengewoon duister verleden.

11. coosie
29 Aug 2008 om 22:25

Lippens koopt aandelen Fortis

President-commissaris Maurice Lippens van Fortis heeft 80.000 aandelen van zijn eigen bedrijf gekocht. Met deze transactie is een bedrag gemoeid van euro 712.000.

Dat blijkt uit een melding bij de Belgische toezichthouder.

De transactie is gedaan op 27 augustus. Toen sloot de koers van Fortis op euro 9,03. Lippens heeft de aandelen gekocht voor euro 8,90 per stuk.

bron:

http://www.fd.nl/artikel/9983163/lippens-koopt-aandelen-fortis

12. Barbelo Perfect Glory 29 Aug 2008 om 22:25

Inspiratie voor Allen.
I denk dat Joris en Maurice nog wel een keertje huilend terug denken aan hun zielige leventje hier op deze mooie planeet.

Hun gevoel dat geld en macht hen aanzien en respect brengt is de grootste illussie van hun bestaan. Loreena Mckennitt – The Mists of Avalon

Princess of Egypt

Battle Hymn lord of the rings

http://www.youtube.com/watch?v=J5Ay_6kdvE0

Laat kinderen kinderen zijn en laat ze beschermt en in vrijheid opgroeien. Your ‘Thrones’ will Fall.

13. A-nonima
29 Aug 2008 om 23:34

Situatie,s als bij Fortis/lippens spelen in de maatschappij op alle niveau,s. In de politiek is dit al decennia aan de gang. Toen zichtbaarder werd dat allerlei onzichtbare organisaties feitelijk de de dienst uitmaakten waren de sleutelposities bij de “Nederlandse” Politie en Justitie al lang bezet door leden van dit internatinale syndicaat wiens oorsprong trouwens in Duitsland ligt. En de politiek, feitelijk loze zakkenvullers die de opdrachten van een vreemde mogendheid uitvoeren, hebben een embargo geregeld zodat hun inkomen geen gevaar zal lopen. Ook hier zie je dit verschijnsel, als je tenminste meent op te kunnen maken dat een minister van justitie zich in een SM- gelegenheid bevond. Politie functionarissen en justitiemedewerkers en magistraten worden op ieder niveau betrokken in chantabele activiteiten, het zou u allen verbazen waar deze wellustige lieden zich mee bezig houden. Door de mediagiganten die de markt beheersen wordt alleen over de kleintjes geschreven en meestal nogal overdreven ook maar het betreft hier de stilgezwegen elite die tezamen de grootste internationale organisatie van kindermisbruikers vormen en deze exploiteren voor hun eigen perverse genoegens. Zelfs baby,s. Het gegeven dat die vieux porc zich zo manifest durft op te stellen is een teken aan de wand van de maatschappij… en een klap in het gezicht van zijn slachtoffers. Het is namelijk een eerste klas psychopaat die in iedere andere situatie zonder geld meteen zou leiden tot een inflatie van zijn persoonlijkheid, gebakken lucht. Wat zijn klanten hiervan vinden vraag ik mij regelmatg af, want wie daar nog zaken mee doet

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/974/woedend-fortis-op-oorlogspad-tegen-webmaster.html (3 of 6) [3/11/2009 12:17:59 AM]

Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster at Klokkenluideronline

mag van mij failliet gaan. Een dergelijke topman dient namelijk een doeln is daar niet toevallig. En deze organisatie is vergeven van deze lieden.

14. Wijze van Zion 30 Aug 2008 om 00:14

….en Fortis maar lippen(s)diensten bewijzen…….. 15. Wijze van Zion

30 Aug 2008 om 00:18

En Kat kan z’n hele weblog volschrijven over Lippens cs, zolang hij citeert uit, en verwijst naar het boek van John Stevens…..

16. Inanna
30 Aug 2008 om 12:12

Nu ook op de voorpagina van Zapruder:

http://zapruder.nl/portal/artikel/de_kindervrienden_van_fortis/rss

Het staat gewoon 1-0 voor kat. go, Micha, go!

17. Pierre Lebon 30 Aug 2008 om 16:49

Lippens-advocaat Joris van Manen van De Brauw Blackstone Westbroek heeft volgens mij EEN HELE SLECHTE JOB gedaan voor zijn adelijke cliënt, met een monsterovereenkomst die waarschijnlijk nooit in de praktijk zal worden gebracht.
Ik denk dat “oom maurice” dat inmiddels ook wel door heeft. Raar eigenlijk dat zo’n snel ogende, dynamische, jonge, generatiebewuste en geangageerde advocaat zo weinig bewustzijn toont voor de veelzijdigheid en “de lange arm” van het Internet.

Hij had natuurlijk zijn cliënt vooraf eerlijk moeten inlichten over zijn toch relatief beperkte mogelijkheden om “THE FREEDOM OF SPEECH” via het WWW effectief in te perken. Maar ja, dat kost omzet!
Er zijn zowieso nog een aantal andere sites waar Lippens duidelijk in verband wordt gebracht met misbruik in de meest brede zin van het woord en laten we niet vergeten, AS WE SPEAK worden het er als maar meer….. Geen lieve Lippens die daar iets aan kan doen

18. Pierre Lebon 30 Aug 2008 om 16:56

En dan moet je hierbij nog bedenken, dat één zo’n briefje aan Kat door de juridische formulering al gauw, pak em beet anderhalf uur (De nederlandse taal is al sedert 10-tallen jaren niet meer wat het geweest is) tegen een honorarium van minstens 450 Euri per uur aan Lippens/Fortis wordt gefactureerd.
Hiermee wil ik maar zeggen, dat al dit gedoe toch weer een bijdrage levert aan de economie en dus niet alles negatief is aan dit verhaal.

Op naar de volgende interventie Jorissie!!!! 19. Juriste

30 Aug 2008 om 19:22

Inderdaad Pierre, Joris van Manen moet zo’n brief schrijven omdat hij uren moet declareren bij Fortis, namens zijn werkgever de Brauw Blackstone Westbroek. Het niveau van de brief is bedenkelijk omdat hij schrijft over “zij”, terwijl hij het heeft over de wederpartij.
Van Manen bewaart de juridische afstandelijkheid niet en lijkt te jagen op de webmaster. Hij jaagt daarmee Fortis op kosten. De eventuele boete komt immers niet ten goede aan Fortis, maar aan een stichting tegen kindermisbruik.

Er is volgens mij niemand binnen Fortis, die de advocaat aanstuurt.

De persdienst wil niet genoemd worden op deze site volgens Joris van Manen, maar dat betwijfel ik ten zeerste. Een persdienst wil altijd genoemd worden, want daar is een persdienst immers voor: Om de PR te verzorgen. Zoals ik al eerder opmerkte in een eerder bericht wordt de Communicatie afdeling van Fortis gepasseerd. Er is een leemte bij Fortis op het gebied Public Affairs en Communicatie.

20. Erik B.
30 Aug 2008 om 19:33

Oh, een leemte in de public affairs en communicatie? Ik ken nog een geschikte mamagementcoach annex communicatiedeskundige die zijn eigen vriendin misbruikte en begraven heeft, als hij daar al niet werkzaamheden voor verichtte tenminste, zou goed kunnen…

21. EmileZ
1 Sep 2008 om 09:52

Gezien de recente overeenkomst met boeteclausule zou het verstandiger zijn als Micha Kat stopt met zijn hetze

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/974/woedend-fortis-op-oorlogspad-tegen-webmaster.html (4 of 6) [3/11/2009 12:17:59 AM]

Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster at Klokkenluideronline

tegen Lippens en Fortis.
Immers Micha Kat heeft zich verplicht om zich te onthouden van beschuldigingen mbt pedofilie ivm Lippens. Zo te zien houdt Micha Kat zich niet aan de overeenkomst. Althans dat is mijn mening. JMHO

OK, de boete is maar laag (10.000 Euro), echter: Een man houdt zich aan zijn woord.

Zie Art. 1.3:
1.3 Voorts zullen Kat en de Stichting zich onthouden van het, rechtstreeks dan wel door middel van een met (één van) hen verbonden (rechts)persoon, onrechtmatige artikelen
of berichten openbaar maken of anderszins publiceren of verspreiden, waarin (één van de) in de aanhef sub 1 tot en met 3 genoemde partijen of enige met hen verbonden (rechts)persoon op enigerlei wijze in verband worden gebracht met pedofilie,
pedofiele handelingen en/of seksueel misbruik van kinderen.

22. Observator 1 Sep 2008 om 12:08

Emile komt steeds beter in zicht! (posting 09:52) Zou hij dat zelf nu niet door hebben?

23. Pierre Lebon 1 Sep 2008 om 16:38

Hij heeft op z’n minst aandelen en dan oordeel ik mild 24. Observator

1 Sep 2008 om 21:02

Of zou het een stagiaire van Lippens zijn? 25. M.

2 Sep 2008 om 16:52

Ik constateer ook een leemte bij Fortis op het gebied van integriteit… op z’n zachtst gezegd. 26. Pierre Lebon

4 Sep 2008 om 10:12

Kijk Micha, dit vond ik bij een collega van je van HVV, Paul Ruys. op: http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=129

Quote:
Laatst probeerde ik een Amerikaanse professor duidelijk te maken dat we zelfs advocaten hebben die voor rechter spelen. Hij weigerde het te geloven. En inderdaad, de gekte is compleet als u bijvoorbeeld kijkt naar mr F.A.A. Duynstee. De beste man is niet alleen notaris, maar tevens raadsheer in het Amsterdamse gerechtshof, met als een van zijn vele nevenfuncties: adviseur van het kantoor de Brauw Blackstone Westbroek. Of neem mijnheer B.D. Wubs. Uw landsadvocaat van Pels Rijcken Drooglever Fortuijn, maar tevens rechter in de Haagse rechtbank waar de Staat altijd wordt gedagvaard. Advocaten die rechter zijn en rechters die advocaten adviseren! Dat verzinnen ze zelfs in Italië en Amerka niet, u weet wel, twee van die landen die het niet zo nauw nemen met het recht.
Unquote.

Je tegenstander zijn advocaat zou mogelijkerwijs ook voor rechter kunnen gaan spelen? 27. A-nonima

4 Sep 2008 om 13:17

Ik meen dat Nederland op dit gebied een van de meest corrupte zoniet corrupste landen van Europa is. Ik heb die Karel de Werd en de Oppositie er op toen nagelezen. Officieel hoort er meen ik een lijst met nevenfuncties aanwezig te zijn ter inzage bij iedere zitting, veel rechters etc kun je daar voor aanvang van de zitting al op laten wraken. Een zooitje is het. In dat opzicht steekt zelfs Belgie nog gunstig af. En het Europese hof is ook al in handen gevallen van gewetenlozen. Wat het in Nederland allemaal zo stuitend maakt zijn lieden als Balkenende en Donner die proberen het vale vernis van fatsoen nog uit te stralen en het aanpalend konunkluk kot. Pedofielen zijn hun normen waarden.

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens

Het woord is nu aan Fortis en Lippens zelf. Ask! »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/974/woedend-fortis-op-oorlogspad-tegen-webmaster.html (5 of 6) [3/11/2009 12:17:59 AM]

Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/974/woedend-fortis-op-oorlogspad-tegen-webmaster.html (6 of 6) [3/11/2009 12:17:59 AM]

Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Rammende Rechter wil webmaster nu dagvaarden
Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens

Gepubliceerd door Micha Kat 22 augustus, 2008 in Algemeen.

Uw webmaster mag blijven schrijven over Fortis-voorzitter Maurice Lippens in relatie tot pedofilie en gewelddadig kindermisbruik, maar dient bij een

meningsverschil met Fortis de concept-artikelen dan eerst voor te leggen aan ‘een of meer door beiden aan te wijzen derde(n)’. Deze Commissie Pedofilie Maurice Lippens (CPML) zal dus bestaan uit een enkel gezaghebbend persoon dan wel uit een gremium van drie personen waarbij Kat en Fortis/ Lippens er elk een benoemen waarna die twee samen een voorzitter uitkiezen, zoals ook vaak gebeurt bij arbitrages. De komende week zullen Kat en Fortis gezamelijk de CPML trachten te formeren. De CPML dient over een concept-stuk het oordeel ‘rechtmatig’ dan wel ‘onrechtmatig’ uit te spreken in de gevallen waarin Fortis niet akkord gaat met een artikel van Kat . In tweede instantie zal het oordeel van de voorzieningenrechter leidend zijn, ongeacht of er hoger beroep wordt ingesteld. Dat is het meest in het oog springende element in de vaststellingsovereenkomst1.pdf die Micha Kat, Maurice Lippens, Fortis NV en Fortis SA op 21 augustus hebben getekend.

27 Reacties op “Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Erik B.
22 Aug 2008 om 07:37

Als je genoeg geld hebt krijg je alles voor elkaar. Zelfs dit. 2. Observator

22 Aug 2008 om 09:33

Een béétje rechtssysteem zou op zijn minst onderzoek doen naar het hoe en waarom van deze merkwaardige ‘overeenkomst’.
Waarom zette Lippens/Fortis het aangekondigde proces tegen Kat niet door?
Dat alléén al geeft te denken.

3. Pierre Lebon 22 Aug 2008 om 10:07

Observator, ik betwijfel of ‘rechtssystemen’ uit zichzelf in beweging komen. Hoe merkwaardig de overeenkomst ook is, als beide partijen het eens zijn, is het contract rechtsgeldig.
Er staat zelfs in opgenomen (zie:PDF) dat de overeenkomst door partijen NIET kan worden ontbonden of nietig verklaard.

Dat betekend mijns inziens een PERMANENTE censuur op alle schrijfsels van Micha mbt dit onderwerp. Als je een vogel zijn vleugels afsnijdt, kan hij alleen nog maar hopsen.

Steun de Rammende Rechter! Hij heeft ons nodig! »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/939/er-komt-een-commissie-pedofilie-maurice-lippens.html (1 of 5) [3/11/2009 12:19:06 AM]

commissie.jpeg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens at Klokkenluideronline

4. Observator 22 Aug 2008 om 10:30

@Pierre Lebon

Als er -via wélke slinksigheden dan ook- bij Micha een permanente censuur gelegd is op een onderwerp dat beslist, BESLIST, onderzoek vereist, is het tijd dat een andere, nog niet gebonden, strijder voor recht in het perk treedt. Maar wie heeft wat dat betreft de kwaliteiten van Micha?
En ja, objectief werkende rechtssystemen bestaan eigenlijk niet meer.

Ik vind ze nogal corrupt. 5. Wijze van Zion

22 Aug 2008 om 11:15

Waar een bank, het samenraapsel Fortis, je al niet mee van dienst kan zijn….. Kennelijk is Lippens de tweede kredietcrisis die ze in huis hebben……

6. Pierre Lebon 22 Aug 2008 om 13:06

Observator, excuus ik woon op het franse platteland en het (bovengrondse) internet lag er een tijdje uit.
Ik zou niet weten wie Micha hierin zou kunnen vervangen. Alleen een journalist van naam en reputatie kan voldoende impact bewerkstelligen om de massa te mobiliseren, want ik denk toch dat dat altijd de bedoeling van Micha Kat is geweest.
En dat willen we eigenlijk toch allemaal?
Opnieuw een ‘witte mars’ maar nu met een 4-voud van het aantal demonstranten zou fantastisch zijn.
Niet om Lippens te lynchen, maar om de authoriteiten te dwingen alle pistes uit het onderzoek OPNIEUW en nu integer te laten uitzoeken en EINDELIJK het recht zijn loop te laten hebben.

7. Sophie
22 Aug 2008 om 14:59

Pierre Lebon, het trio Belgische journalisten dat ‘De X-dossiers’ heeft geschreven, lijkt me hiervoor geknipt. Ze zijn wel zwart gemaakt, maar veel van hun argumenten en feiten staan nog steeds overeind.

8. Observator 22 Aug 2008 om 15:01

@ Pierre Lebon

Pas nécessaire de vous excuser, mon cher Pierre.
Inderdaad, WIE zou Micha hier kunnen vervangen?
Vragen en speculaties te over, nu deze zaak zo’n wending neemt.

Hoe in hemelsnaam lukt het de lieden die nu onder vuur liggen (en/of andere ‘personen en instanties’ die belang hebben bij doofpotten) toch steeds weer om mensen die rechtvaardigheid nastreven de mond te snoeren? Want dat monddood maken lijkt mij toch heus aan de orde te zijn.
Zwarte rookwolken te over waarvan de bron hoognodig ontdekt óf ontzenuwd moet worden. Al was het alleen maar om de ‘normen en waarden’ veilig te stellen en niet aan twijfel onderhevig te laten zijn.

Ik kan werkelijk niets anders bedenken dan dat hier ernstige bedreigingen, van welke aard dan ook, aan de orde zijn.

9. Pierre Lebon 22 Aug 2008 om 15:12

Dat klopt Sophie, ook Rufin Nachtergaele heeft al 10 jaar lang een internetsite volgestouwd met informatie, bijna een databank! http://x1dossier.forumup.be/index.php?mforum=x1dossier
Echter, sinds de publicatie van het boek door de 3 BE journalisten, is het daarna relatief stil geworden. Ik denk ook dat ‘men’ in BE het vertrouwen in een rechtvaardige afloop zo langzamerhand aan het verliezen is. Kijk naar Marc Vervloesem, het is vechten tegen de bierkaai lijkt het.

Toch moet de onderste steen boven !! 10. Juriste

22 Aug 2008 om 17:06

Indien Partijen van mening verschillen over de onrechtmatigheid van een artikel als in het vorige artikel bedoeld, zal die onrechtmatigheid tussen Partijen vast komen te
staan indien deze wordt geconstateerd door een of meer door beiden aan te wijzen derde(n) dan wel indien de voorzieningenrechter in kort geding een verbod ten aanzien van die artikelen toewijst en/ of Kat en/of de Stichting daarvoor veroordeelt, ongeacht
of tegen die uitspraak beroep wordt aangetekend. Zodra de onrechtmatigheid als bedoeld in dit artikel vast staat zal de in artikel 1.6 bedoelde boete door Kat en de Stichting aan Fortis worden betaald.

Overeengekomen is dus dat de onrechtmatigheid van een publicatie wordt vastgesteld door een of meer deskundigen, door beiden aan te wijzen, wanneer een verschil van mening bestaat over de onrechtmatigheid. Dit als extra mogelijkheid bovenop de gang naar de voorzieningen rechter.
Wie betaalt de kosten van deze deskundigencommissie?

Micha Kat heeft het voor elkaar: Hij heeft een overeenkomst gesloten met een beursgenoteerde onderneming (Fortis) en met de Graaf Lippens.

Bezoekers

● 16 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165338 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/939/er-komt-een-commissie-pedofilie-maurice-lippens.html (2 of 5) [3/11/2009 12:19:06 AM]

logoquizzed.gif

Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens at Klokkenluideronline

In de overeenkomst viel mij iets heel anders op. 11. Inanna

22 Aug 2008 om 17:46

Juriste, die interpretatie begrijp ik niet goed. Er staat:

Indien Partijen van mening verschillen over de onrechtmatigheid van een artikel als in het vorige artikel bedoeld, zal die onrechtmatigheid tussen Partijen vast komen te staan indien deze wordt geconstateerd door een of meer door beiden aan te wijzen derde(n) dan wel indien de voorzieningenrechter in kort geding een verbod ten aanzien van die artikelen toewijst en/ of Kat en/of de Stichting daarvoor veroordeelt, ongeacht of tegen die uitspraak beroep wordt aangetekend. Zodra de onrechtmatigheid als bedoeld in dit artikel vast staat zal de in artikel 1.6 bedoelde boete door Kat en de Stichting aan Fortis worden betaald. ——————————————————————

Weliswaar mag Micha Kat invloed uitoefenen op de samenstelling van die commissie, maar het voelt toch als een vorm van curatele.

Uit deze gang van zaken begrijp ik dat Micha van van zijn advocaat het advies kreeg om het kort geding niet door te laten gaan, omdat er een grote kans bestaat dat hij het verliest. Het belang van Lippens is volgens mij, dat hij geen publiciteit wenst rond deze zaak en daarom geen kort geding wenst.

Dat is een patstelling waarin beide partijen liever instemmen met een schikking, dan door te gaan met procederen. Natuurlijk ben ik dan wel benieuwd naar de samenstelling van die commissie…

12. Observator 22 Aug 2008 om 18:02

@ Juriste

We kunnen natuurlijk lang en breed keuvelen over ‘extra mogelijkheden’ -waarom nodig?- maar de kernvragen blijven:

1. Waarom heeft Lippens/Fortis het aangekondigde proces niet doorgezet? Lippens stond toch zo(genaamd) sterk?

2. Wat is de werekelijke reden dat Micha Kat accoord is gegaan met een commissie die uiteindelijk in staat is of kan zijn, publikaties aanzienlijk te vertragen dan wel tegen te houden?
Nog afgezien van het feit dat de beoogde ‘derde’ via allerlei juridische strapatzen -en die zullen dan wel ‘legaal’ genoemd worden of zelfs zijn- veel te veel invloed krijgt op het kenbaar maken van de denkwereld van Kat, welke toch volgens de bestaande informatie beslist geen wazige wereld is.

Het blijft vooralsnog een wazige zaak, die door deze ontwikkeling in een extra juridisch net is beland. Dat betekent: dubbele mazen.

13. Erik B.
22 Aug 2008 om 18:34

Maurice Lippens van FORTIS, die in de X-dossiers staat vermeld en over wie de X-getuigen gruwelijke verklaringen hebben afgelegd.

Als je het zo zegt mag het volgens mij wel.
Als hij nog nooit juridische actie daartegen heeft ondernomen mag je er altijd naar verwijzen, toch?

14. Pierre Lebon 22 Aug 2008 om 23:03

Wat ‘anders’ in de overeenkomst viel je op juriste? (mn internet lag er opnieuw uit)

15. Pierre Lebon 22 Aug 2008 om 23:05

De duur van de overeenkomst? (onbeperkt) 16. Erik B.

22 Aug 2008 om 23:21

Mij treft het, dat met akkoord gaan met een overeenkomst alleen al, hiermee dus, vasstaat dat er sprake is van door alle partijen erkende onrechtmatigheid.
Nu betwijfel ik of daar sprake van is om de u allen bekende redenen.

Dus is akkoord gaan instemmen met onrechtmatigheid. De mate van onrechtmatigheid kan dan worden getoetst.
Niet akkoord was procederen geweest.

17. M.
25 Aug 2008 om 16:15

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/939/er-komt-een-commissie-pedofilie-maurice-lippens.html (3 of 5) [3/11/2009 12:19:06 AM]

Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens at Klokkenluideronline

Uit de verschillende reacties bij dit en andere artikelen lees ik teleurstelling en vermoedens over bedreigingen aan het adres van MK.

Ik denk niet dat dit laatste perse het geval hoeft te zijn.

Ook denk ik dat deze uitkomst zeer zeker ook in het belang van de zaak van MK is, immers, deze schikkingsovereenkomst is een zeer opmerkelijk en uniek feit, waar menigeen zijn vraagtekens bij zou kunnen zetten, wat velen ook al doen.

En dat heeft MK dan toch maar mooi bereikt. 18. M.

25 Aug 2008 om 17:20

Nog iets om over na te denken, de heer Lippens neemt ook deel aan de conferenties van de Bilderberggroep (waar Balkenende niet over wil praten, zelfs niet als er kamervragen over worden gesteld !! Dat dat zomaar geaccepteerd wordt!), zijn goede bekende Etienne Davignon (goh, waar heb ik die naam nou nog meer gelezen) was zelfs erevoorzitter van de conferentie in 2001.

Ook is de heer Lippens lid van de Trilaterale Commissie. 19. Pierre Lebon

25 Aug 2008 om 18:03

Als ik Lippens was en onschuldig, en ik zou keer op keer ten onrechte worden beschuldigd van de meest infame misdaden, dan zou ik alle vuilspuiters voor het gerecht dagen en ze straatarm procederen.
Micha Kat had ik opgehangen aan de hoogste boom.
De nu onstane oplossing is dus veelzeggend.

Deze slag is dus wat mij betreft met ruime voorsprong door Kat gewonnen, maar er moeten nog een groot aantal ronden worden gelopen tegen een tegenstander van formaat.

20. Erik B.
25 Aug 2008 om 18:34

Helaas is Maurice L. bij lange de enige niet, broer Leopold L. is nog veel erger. En de elite is er tegenwoordig mee vergeevn. Ook bij Fortis zitten er nog meer van. Blijkens de site van Knokke-waakhond.com en de vermeldingen in de X-dossiers heeft de burgemeester ongekende macht. De man kan aangemerkt worden als de gene die het in Belgie geheel voor het zeggen heeft als representant van een zeer sinsitere organisatie. Inclusief justitie. En dat doe je dus niet in je eentje.

21. Sophie
25 Aug 2008 om 20:07

“Ook denk ik dat deze uitkomst zeer zeker ook in het belang van de zaak van MK is, immers, deze schikkingsovereenkomst is een zeer opmerkelijk en uniek feit, waar menigeen zijn vraagtekens bij zou kunnen zetten, wat velen ook al doen.

En dat heeft MK dan toch maar mooi bereikt.”

Daar heb je zeker een punt M. Als dit nu wat ruimer bekend wordt…
Dus niet enkel op deze blog posten, maar ook op andere blogs, fora en vooral krantensites!

Voor meer achtergrond, verbanden tussen dossiers, documenten, reportages,… kan je terecht op de zeer volledige site van Ruf Nachtergaele.

http://x1dossier.forumup.be/

22. M.
26 Aug 2008 om 14:26

Sophie schreef:
‘Als dit nu wat ruimer bekend wordt…
Dus niet enkel op deze blog posten, maar ook op andere blogs, fora en vooral krantensites!’

Precies Sophie, ik ben het helemaal met je eens.

Daarbij is dit een manier voor ‘ons’ meelezers om Micha Kat zoveel mogelijk te steunen in zijn strijd, die eigenlijk de strijd van ons allen zou moeten zijn. Dus, hoe meer ruchtbaarheid hier aan gegeven wordt, hoe beter.

Ik blijf me overigens verbazen over het zwijgen van Stan de Jong, ik heb daar voor de 2e keer een opmerking over gemaakt op zijn site:

http://www.standejong.nl/2008/07/28/update-kat-versus-fortislippens/#comment-2397

Ik hoop dat hij reageert, en vooral, dat hij hier weer over gaat schrijven. Alhoewel ik zijn verklaring over de ‘naamsverwisseling’ over Joris D. niet geloofwaardig vind, is Stan toch iemand die in tegenstelling tot zijn meeste collega’s, aandacht aan deze zaak heeft gegeven. En dat is al heel wat, zo blijkt.

23. M.
29 Aug 2008 om 15:58

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/939/er-komt-een-commissie-pedofilie-maurice-lippens.html (4 of 5) [3/11/2009 12:19:06 AM]

Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/939/er-komt-een-commissie-pedofilie-maurice-lippens.html (5 of 5) [3/11/2009 12:19:06 AM]

Ik heb maar weer even een korte update gegeven op de site van Stan 24. alain

15 Sep 2008 om 15:01

Het is niet Leopold, maar Maurice die de macht heeft.
De code Lippens?? Toen ik dat hoorde dacht ik aan een Belgenmop. maar hij bestaat. alleen Lippens zelf volgt ze niet in zijn eigen bedrijf: Cie du Zoute.

En Leopold:
Toen ik in aanraking kwam met de corruptie in onze stad in verband met het dossier strand (na 9 jaar gisteren gewonnen)was ik nog zo naif om als reserveofficier de koning aan te schrijven. De week daarop werd ik naar Leopold geroepen en kreeg ik volgende te horen: De Koning heeft niets te zeggen in Knokke, ik ben hier de baas. Toen ik hem vermelde dat we een democratie zijn antwoorde hij: Jammer genoeg.

Ik heb toen www.knokke-waakhond.com opgericht.

En in verband met de kindermoorden: Leopold Lippens heeft mij persoonlijk bij hem thuis gevraagd, de koffie laten opdienen door een jongetje van 10 -12 jaar en gezworen op het hoofd van zijn kinderen dat hij er niets mee te maken had.

Terzelfdertijd liet hij onwettig de bowwerken van mijn huis stopzetten. Ik procedeerde en kreeg van stad knokke te horen: Laat uw klacht vallen en ge moogt verder bouwen.

En in verband met mijn processen tegens trand: onze Vlaamse minister van Mechelen veranderde eigenhandig het wetsvoorstel dat terassen op het strand te Knokke verbood. Dus in belgië kwam een wet waarin stodn dat van De Panne tot Zeebrugge de badkarjhoduers geen oneerlijke concurrentie mochten aangaan met de Horeca en dus geen terassen kregen, enkel raamverkoop van dranken. Met uitzondering van Knokke ?? En ik die dacht dat de grondwet zegt: alle belgen gelijk voor de wet. Na opnieuw 3 jaar wachten kwam alles voor de raad van state en kregen we gelijk. Minister heeft gelijkheidsprinciepe geschonden en ging zijn bevoegdheden te buiten.

Maar je ziet wel??? 25. De Pineut

4 Okt 2008 om 15:44

Tjonge, jonge, jonge, en ik ken Lippens dan alleen nog maar van Fortis en vindt hem al 3X “FOUT”, maar wat ik op deze site allemaal lees … Ik word er stil van … En Fortis beschermt zo ́n man???

1. Fortis … · Tessonome Pingback op 24 Aug 2008 om 16:02

2. NWO-INFO » Blog Archive » Micha Kat en de geschikte graaf Maurice Lippens Pingback op 28 Aug 2008 om 11:56

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Rammende Rechter wil webmaster nu dagvaarden

Steun de Rammende Rechter! Hij heeft ons nodig! »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

:-D

Webmaster behoudt ongeslagen proces-status at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters
Webmaster behoudt ongeslagen proces-status

Gepubliceerd door Micha Kat 24 augustus, 2008 in Algemeen.

In alle bescheidenheid en deemoed: uw webmaster over wie nota bene op Wikipedia een entry staat met als belangrijkste tussenkop ‘controverses en

relletjes’ kan per eind augustus 2008 claimen dat hij als David tegen diverse ‘Goliath-en’ een ongeslagen juridische proces-status bezit: alle processen waarin hij partij was heeft hij gewonnen! Uw webmaster ‘versloeg’ daarbij voor de rechter niet de minste partijen: de vice- president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg (december 2005) en NRC Handelsblad (februari 2008), ’s lands voornaamste en ‘meest gezaghebbende’ qualitaitsch-courant. Recent wist uw webmaster een felle aanval af te slaan van grootbank Fortis die een schikking aanging waarbij uw webmaster mede een commissie mag samenstellen die artikelen gaat beoordelen over mogelijke pedofiele activiteiten van bestuursvoorzitter Maurice Lippens. Aldus is nog de staat (Westenberg) noch de media (NRC) noch het bedrijfsleven (Fortis) erin geslaagd uw webmaster in een proces op de knieen te krijgen. Voor de compleetheid:

uw webmaster heeft wel twee zaken ‘verloren’ voor de Raad voor de Journalistiek, maar in geen van die zaken ging het om fouten in zijn berichtgeving. In de eerste (Gerla/Klokkenluideronline en Micha Kat) ging het om de verantwoordelijkheid van een webmaster voor de postings op zijn site (een baanbrekende uitspraak) en in de tweede (Van der Steenhoven/Kat) ging de klacht erover dat uw webmaster zich tegen een advocaat had uitgegeven als journalist van Het Advocatenblad, maar dat de betreffende publicatie uiteindelijk verscheen in Quote. Dit is aldus het volledige juridische track record van uw webmaster. Reden voor een feestje? Nee, dat zeker niet.

De zaak-Westenberg loopt nog altijd; in maart is de ‘toprechter’ (zie foto) in hoger beroep gegaan. Het is een politiek proces geworden met ‘het systeem’ als

eiser dat uw webmaster zeker gaat verliezen, om de simpele reden dat rechters een collega-rechter uiteindelijk niet in het stof laten bijten ook al zijn de feiten nog zo duidelijk en ondubbelzinnig. Dit proces (waarbij uw webmaster overigens wordt gesteund door de NVJ) is een grote schande, vooral omdat de procedure voor Westenberg wordt betaald door de Staat, door u dus. Met uw eigen belastinggeld wordt via de rechter de vrijheid van meningsuiting om zeep geholpen en wordt een gecorrumpeerde magistraat in staat gesteld zich te ‘rehabiliteren’ ten koste van een eenvoudig freelance-journalist. Deze zaak is er de voornaamste reden van dat uw webmaster het vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat grotendeels heeft verloren en moet ook worden gezien als drijfveer iemand als Joris Demmink aan te pakken. Dan komt er in deze zaak nog iets vervelends bij: het advocatenkantoor dat uw webmaster tegen de rechter verdedigt heeft hem op onvoorstelbare wijze laten vallen in de Fortis-zaak en daarna niets meer van zich laten horen. Het is vooralsnog een raadsel hoe uw webmaster in deze zaak met dit kantoor verder moet gaan. De raadsman van Westenberg daarentegen, Henk-Jan Boukema van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, heeft al meer dan 100.000 Euro belastinggeld gedeclareerd bij de Raad voor de Rechtspraak die de procedure voor

Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

davidgoliath.jpg

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

westenberg.jpg

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/960/webmaster-behoudt-ongeslagen-proces-status.html (1 of 4) [3/11/2009 12:19:17 AM]

Webmaster behoudt ongeslagen proces-status at Klokkenluideronline

Westenberg financiert; het is ongetwijfeld dikke mik tussen Westenberg en Boukema!

Bezoekers

16 momenteel online
107 gezamenlijk maximum 1165338 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/960/webmaster-behoudt-ongeslagen-proces-status.html (2 of 4) [3/11/2009 12:19:17 AM]

Over de NRC-zaak kunnen we ook kort zijn: geen enkele reden tot borstklopperij omdat NRC niet te beschouwen is als een serieuze tegenstander. Ajax schreeuwt het ook niet van de daken als het wint van De Kozakken Boys.

Dan Fortis, wel een zeer serieuze opponent! Wellicht dat het er binnenkort nog van gaat komen, een procedure van uw webmaster tegen de grootbank die zozeer in de problemen zit en worstelt met de eigen geloofwaardigheid.

14 Reacties op “Webmaster behoudt ongeslagen proces-status”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. AIRVD
25 Aug 2008 om 12:47

Ik heb nog de illusie dat niet alle rechters corrupt zijn. Of zijn alle rechters lid van een netwerk en is lidmaatschap zelfs een vereiste om in aanmerking te komen voor een rechterlijke functie? Daar zou de heer Wedzinga uitsluitsel over kunnen geven. Maar het lijkt me niet.
In de kwestie Fortis had de rechter misschien niet ontvankelijk verklaard. Maar dat zullen we nooit weten omdat er geschikt is, waarschijnlijk onder dringend advies van advocaat.
Maar dat advocaten het graag op een akkoordje gooien is me wel vaker opgevallen (uit eigen ervaring).

2. juwita
25 Aug 2008 om 12:51

Ofschoon niet vergelijkbaar met de aanklacht tegen Fortis/Lippens, toch maar even in herinnering gebracht dat Fortis al een rechtszaak aan de broek heeft hangen. Namelijk over de circa 110.000 aandelenleasecontracten die Fortis verkocht tussen 1997 en 2001 onder de naam van haar dochterinstelling GroeiVermogen. Zie www. fortisgroeivermogenclaim.nl

3. juwita
25 Aug 2008 om 13:14

AIRVD,

Tja, wie zou de stelling aandurven dat ALLE rechters corrupt zijn ? Ik niet. Wel stel ik vast dat de rechterlijke macht, als enige van de Trias Politica, aan geen ander dan zichzelf verantwoording verschuldigd is. Als gevolg hiervan is binnen de rechterlijke macht een cultuur van ZEER LANGE TENEN ontstaan. Kritiek ontduikt men door een ieder die het met een vonnis niet eens is het advies mee te geven in hoger beroep te gaan. Iedere discussie over de kwaliteit van de rechtspraak en al dan niet partijdige rol van rechters daarin wordt dan in de kiem gesmoord.

Terecht pleit J.F.M. Janssen in een recent artikel in het Ned. Juristenblad voor een systeem van persoonlijke aansprakelijkheid van rechters. De discussie is in elk geval geopend.

4. juwita
25 Aug 2008 om 13:34

Rechters noemen zichzelf ONPARTIJDIG en ONAFHANKELIJK. Beide punten, toch iets om iets langer bij stil te staan.

ONPARTIJDIG ? Natuurlijk een rechter is geen ”partij” in juridische zin in een rechtszaak, maar wat zegt dat. Niets. Het zegt niets over de vraag of een rechter een open rechtsnorm of het bewijsrecht correct toepast of in lijn met bestaande jurisprudentie. Tegen een aldus incorrect of onevenwichtig vonnis kraait geen haan, wanneer de ”benadeelde” rechtszoekende geen hoger beroep instelt.

ONAFHANKELIJK. De term onafhankelijk wordt te pas en te onpas gebruikt. Financiele tussenpersonen noemen zichzelf ook ”onafhankelijk” maar dat betekent niet méér dan dat ze niet op de loonlijst staan bij banken of verzekeraars. De term onafhankelijk is ook nietzeggend. Onafhankelijk ten opzichte van wie of wat ? Of beter nog onafhaneklijk ten opzichte van welke belangen. Om met Foucault te spreken: ook de rechterlijke macht vormt een machtsfactor in politiek- maatschappelijke processen waarbij eigen belang van deze machtsfactor een niet te onderschatten rol speelt.

Een van de vele schandalen in Nederland is dat de NVR als enige vakorganisatie door de belastingbetaler (subsidie) wordt betaald.

5. Erik B.
25 Aug 2008 om 13:35

● ● ●

logoquizzed.gif

Webmaster behoudt ongeslagen proces-status at Klokkenluideronline

Het gaat niet om de individuele rechters. Als je een criminele organisatie neemt, zijn alle leden dan crimineel? Dus?

6. Juriste
25 Aug 2008 om 13:36

Onder rechters en medisch specialisten zijn altijd leden, die integer zijn en niet meegaan met de groepsdwang. 7. juwita

25 Aug 2008 om 14:16

Juriste,

Er lijkt me sprake van een fundamenteel verschil tussen rechters en medisch specialisten. Medisch specialisten hebben WEL verantwoording af te leggen (via tuchrechtspraak of de civiele rechter) ten aanzien van hun verrichtingen. Rechter hebben GEEN verantwoording af te leggen.

8. Erik B.
25 Aug 2008 om 15:29

Bij de Oppositie van Karel de Werd kan men feitelijk inzien hoe het met de teloorgang van de rechterlijke macht in Nederland inmiddels is gesteld. Men wordt beroofd van eer en goed door lieden met bagger in hun hoofd.

9. Joha
25 Aug 2008 om 16:58

Juist die ongelijkheid Micha, pakt straks volledig uit in jouw voordeel. Je weet hoe die kleine David het uiteindelijk won van Goliath!

10. Wieteke
25 Aug 2008 om 23:53

@Juriste,
Onder rechters en medisch specialisten zijn altijd leden, die integer zijn en niet meegaan met de groepsdwang. -Klopt, al zijn die leden zeer dun bezaaid en eerder vertrokken, juist omdat ze de groep ontwijken.
Blijft ‘de rest’ over!

11. Micha Kat
26 Aug 2008 om 02:43

@Wieteke!
Helemaal juist, de spijker op de kop!
Lees dit EXTREEM SCHOKKENDE verhaal over het Pieter Baan Centrum: er is daar ‘een ware slachting geweest onder de goede en getalenteerde psychologen en psychiaters’die niet wilden meerwerken aan het opstellen van corrupte fake-rapporten in opdracht van de Staat! http://www.forensischepsychiatrie.nl/nieuws/aanklacht-tegen-pieter-baan-centrum

12. Micha Kat
26 Aug 2008 om 09:39

De Volkskrant gaat geheel onterecht voorbij aan de uitspraak Gerla/Klokkenluideronline in een stuk van vandaag over hun eigen website http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1059777.ece/Opiniesite_mag_bijdrage_van_lezers_verwijderen waarin men schrijft ‘het is voor zover bekend de eerste keer dat de ‘waakhond’ van de journalistiek een uitspraak doet over reacties van lezers op internet’.

13. harry van groen 27 Aug 2008 om 10:10

Natuurlijk mag een krant of een web-site ingezonden stukjes weigeren.Maar als het niet beledigend is (waarheid) onder eigen naam wordt geplaatst ,en ook nieuws waarde heeft ,met geen bericht ontvangst of onduidelijke reden van afwijzen ,dan kan en mag je wel je vraagtekens zetten bij betreffende journalisten. Waar politici maar roepen om een klokkenluiders regeling/lijn/commissie ,maar dat maar niet voor elkaar krijgen ,omdat de heer van Vollenhoven het te druk heeft met obstructie bij Transp. Int,zo de nationale ombudsman met niet behandelende zaken,krijgt deze klokkenluiders lijn ,als nood oplossing ,toch wel een aparte status.

Als ik een reactie geef ,met naam en toenaam ,met cv etc,in zaken ,waar de WET stelt dat valse getuigenissen/ aanklachten ook strafbaar zijn ,dan mogen mijn reacties niet zo maar verdwijnen ,dat is ook privacy Jacob Kohnstam,Het is dan ook vreemd ,dat er juridisch is overeen gekomen dat 7 stukjes moestenworden weggehaald ,maar dat wil nog niet zeggen de reacties met naam ,Molkenhove ik etc,verwijdert mogen worden , die zijn dus geheel op eigen titel dus geschreven ,en door de eigenaar van deze site ,terecht ,blijven staan.

Zo heb ik eens een ingezonden stuk naar de telegraaf gestuurd ,over geduld hebben met strafvervolging van een advocaat ,van de nat. ombudsman.Werd niet geplaatst(nat ombudsman mocht advocaten opeens niet meer behandelen)maar de telegraaf laat wel een maand later een kabinet vallenin 1989.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/960/webmaster-behoudt-ongeslagen-proces-status.html (3 of 4) [3/11/2009 12:19:17 AM]

Webmaster behoudt ongeslagen proces-status at Klokkenluideronline

Ik stuur een stukje naar de Haagse courant ,met als hoofd ingezonden brieven een heer Riemersma(maar vreemd genoeg ook politiek commemtator)over het vernielen glasmonument van Wolkers in Amsterdam.Plaatst die niet ,maarpleegt wel plagiaat door dat stukje op zijn wijze te schrijven op Zaterdag.Gewoon diefstal dus. Verder lees ik hier wat gaan we nu doen?
Vergeet niet dat zaken als deze nooit uit de wereld zullen gaan .
Iets anders is dat mensen met een ongezonde kijk op sex de democratische rechtsstaat kunnen bepalen ,met de bijbehorende chantage.
Natuurlijk is niet iedere rechter corrupt ,maar ze worden dat als zij zich niet verschonen van deze zaken
Zo ook rijksrecherche die zich laat chanteren
Deze lieden zijn niet alleen een gevaar voor kleine kindjes maar ook voor een onvolwassen staat.
Deze zak is dan ook voor BVD /AIVD noem het maar op.
Zo ook voor de POLITIEK die nu wel uitgerust zal zijn.
Vooe journalisten die er op blijven hameren hoe pervers onze democratie wel is ,elke dag
Dus het enige is wat wij kunnen doen is stukjes plaatsen in de krant of op een site ,zodat de publieke opinie ,zo mentaliteit van politici ,rechters etc gaat veranderen.
Zo zand in de machine gooien.
Op SODEMieteren met die handel.

14. Rudolf Paul 28 Aug 2008 om 12:48

Micha de Gevleugelde Kat?

http://www.spitsnieuws.nl/archives/raar/2008/08/de_gevleugelde_kat.html

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters

Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/960/webmaster-behoudt-ongeslagen-proces-status.html (4 of 4) [3/11/2009 12:19:17 AM]

Fortis wil geen rechtzaak; doet schikkingsvoorstel at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Pedo-netwerken: intimidatie van journalisten
Fortis wil geen rechtzaak; doet schikkingsvoorstel

Gepubliceerd door Micha Kat 15 augustus, 2008 in Algemeen.

Fortis NV, Fortis SA en de heer Graaf Maurice Lippens hebben de advocaat van de webmaster op 6 augustus benaderd met een zogeheten

‘vaststellingsovereenkomst’, een document dat partijen zouden moeten ondertekenen om het geschil op te lossen en een rechtsgang te vermijden. De laatste week heeft koortsachtig overleg plaatsgevonden tussen de advocaat van de webmaster het het team topadvocaten van De Brauw Blackstone Westboek onder leiding van Joris van Manen (zie foto) dat Lippens en Fortis bijstaat over de exacte tekst van deze vaststellingsovereenkomst. In de tekst staan enkele bijzonder interessante elementen waarover later wellicht meer. Voorlopig volstaan we met de constatering dat de webmaster het erg verassend vindt dat Fortis de zaak in der minne tracht te regelen. Tevens constateren we dat topadvocaat Joris van Manen in zijn pleitnota voor de zitting van 28 juli op enkele punten een zeer scheve schaats heeft gereden hetgeen mogelijk nog consequenties gaat krijgen. Zo manipuleerde hij de onderzoeksresultaten van een nog te verschijnen boek over de zaak-Dutroux zodanig, dat hij deed voorkomen alsof de auteur van mening is dat de X-getuigen niet geloofwaardig zijn, terwijl deze auteur juist het tegenovergestelde heeft betoogd. Uw webmaster ontving naar aanleiding van deze manipulatie van Van Manen de volgende email van de auteur van het boek:

I received a copy of the “pleitnota” of Lippens lawyers, and it makes me very angry.

I have informed Kat that I will be delighted to testify in his defence on 21 August, if he wishes. I do not like it when lawyers misrepresent my book in such a way. And I will be very happy to explain to the judge precisely why X1, X2 and Chantal S. are so credible, concerning the Lippens brothers. I wil also explain to the judge that the X’s were not anonymous witnesses. The identities of all the X’s were known to the police; they were given X’s for their own protection by the police. When denouncing powerful networks, witnesses need to be protected, and the Belgian police knew this.

I wil also explain that the investigators into the X’s were congratulated by their professionalism. And that the case file for the X’s has quite simply been shelved. It is not yet been formally closed.

The reality is that Maurice Lippens is a member of the Belgian nobility, a senior businessman, and a close personal friend of the king. These people are protected from normal investigations, because this is the way Belgium works. If someone is accused by three different people of paedophilia, they should be questioned by the police. It’s obvious. But if the country is Belgium, and the person involved is Maurice Lippens, the investigators are discredited and the witnesses branded as mad…

Los van deze manipulatie heeft topadvocaat Joris van Manen nog op minimaal twee punten

Lippens & Fortis vs. Kat & deze site: de feiten »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

Registreren Inloggen Berichten RSS Reacties RSS

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.

De affaire-Demmink: het feitenoverzicht

Categorieën

Accountancy (29) Advocatuur (23) Algemeen (419) Corporate (19) Internationaal (8) Klokkenluiders (25) Media (150)
Politiek (85) Rechterlijke macht (81) Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

● ● ● ●

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/928/fortis-wil-van-rechtzaak-af-en-doet-schikkingsvoorstel.html (1 of 6) [3/11/2009 12:19:28 AM]

topadvocaat.jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Fortis wil geen rechtzaak; doet schikkingsvoorstel at Klokkenluideronline

aantoonbare leugens gedebiteerd. Zo meldde hij in zijn pleitnota gortdroog dat ‘de gehele Belgische pers de X-getuigen voor fantasten verklaart‘ en dat er ’slechts een is die er anders over denkt: de schrijver van het boek’. Well, we hebben hierboven al kunnen constatren dat de schrijver van dit boek enorn pissed off is door de manier waarop hij is behandeld door topadvocaat Joris van Manen, En dat van die ‘gehele Belgische pers’ is te weerleggen met minimaal 50 producties waaronder complete televisie-documentairens (BBC, Zembla) en boekwerken…. De andere leugen -en dit is nog ontluisterender omdat het hele betoog van de topadvocaat hierop is gestoeld- is de stelling dat ‘Kat zich slechts beroept op anonieme bronnen‘. Joris van Manen moet zijn pleitnota hebben geschreven in grote, zeer grote haast. Wellicht omdat hij zelf juist rond deze tijd vader werd?

Joris van Manen heeft tenslotte nog een opmerkelijke passage opgenomen in zijn pleitnota. Hij zegt: “Kat staat te boek als serieuze journalist. Hoewel ik de afgelopen dagen heb ondervonden dat Kat zich vaker in buitengewoon straffe en krenkende bewoordingen uitlaat, bestond bij mij en vele anderen de indruk dat hij een degelijke journalist is. Verschillende bekenden van mij zeiden tegen mij dat als Kat het geschreven heeft, er toch wel iets van waar moet zijn, Dat is een niet onbelangrijk aspect van deze zaak”. Een zeer merkwaardige passage. Hoe denkt topadvocaat Joris van Manen zijn zaak vooruit te helpen door zijn wederpartij af te schilderen als ’serieus journalist’? Had het niet meer in de rede gelegen als Van Manen uw webmaster had afgeschilderd als een incompentente idioot, of als een -dit zei NRC Handelsblad steeds toen hij in 2002 de aanval op die krant opende, Marc Ynzonides knows all about this- een ‘door haat en rancune voortgedreven malloot?’ Of als topadvocaat Van Manen helemaal niets had gezegd over uw webmaster? Vermoedelijk heeft Joris van Manen met deze opmerking het volgende punt willen maken: wat Kat heeft gezegd over Maurice Lippens is des te kwalijker en schadelijker, juist omdat hij een serieuze journalist is. Hierdoor zullen mensen immers eerder geloven wat hij te zeggen heeft. Het behoeft lijkt ons geen nader betoog dat deze redenering op -voorzichtig uitgedrukt- gespannen voet staat met de wetten van de ratio en de logica. Joris van Manen meent kennelijk te beschikken over ’super-journalistieke kwaliteiten’ die hem in staat stellen ‘op gevoel’ te weten wat waarheid is en wat niet. Vanuit deze ‘werkelijkheid’ meet hij zich vervolgens oordelen aan over een journalist die intenstief ondezoek heeft gedaan…. “Wat gek! Deze op zichzelf serieus te nemen journalist zegt nu opeens allemaal absurde en idiote dingen!” Glad ijs, Joris, Heel glad. Take care.

Laten we de zaak eens omdraaien. Uw webmaster kant Joris van Manen als een zeer gezaghebbend en bekwaam advocaat. Hoe is het dan mogelijk dat deze topadvocaat juist in deze zaak al die steken laat vallen en zijn toevlucht moet nemen tot leugens en manipulaties?

27 Reacties op “Fortis wil geen rechtzaak; doet schikkingsvoorstel”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Daas
15 Aug 2008 om 14:36

Dit is curieus maar het kan ook dat Micha Kat gewoonweg heel sterk staat, dat is mijn eerste indruk, en Fortis dit uiteraard liever niet ziet gebeuren.
Wat zou er dan kunnen gebeuren indien deze visie min of meer klopt?

Micha Kat staat sterk en wint met deze getuigen, dan valt het masker tenminste van een topfiguur.

Of: Een schikking bereiken waarbij deze illusionisten het willen doen voorkomen dat twee serieuze partijen iets in goed overleg overeen zijn gekomen. De tegenpartij, veronderstelde pedofielen dus, kan dan nog enige waardigheid suggereren.
Dat, is mijn allereerste indruk.

2. M.
15 Aug 2008 om 14:49

● ● ●

Bezoekers

17 momenteel online
107 gezamenlijk maximum 1165339 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/928/fortis-wil-van-rechtzaak-af-en-doet-schikkingsvoorstel.html (2 of 6) [3/11/2009 12:19:28 AM]

logoquizzed.gif

Fortis wil geen rechtzaak; doet schikkingsvoorstel at Klokkenluideronline

ik vind het overigens geweldig dat die auteuur bereid was/is te getuigen voor MK. Ik denk inderdaad dat dit wel eens de hoofdreden kan zijn dat Fortis wil schikken.

3. Rv.
15 Aug 2008 om 15:17

Ik zou nu (nog) niet gaan schikken, Micha. Kan eventueel altijd nog in een later stadium. Je staat vooralsnog blijkbaar sterker dan gedacht. Ook zou art. 21 Rv. hier weleens flink in je voordeel kunnen gaan werken, zo blijkt eveneens. (Rechters houden er niet van om misleid te worden.) De schikkingsonderhandelingen vormen verder een mooie gelegenheid om je tegenstander(s) beter te leren kennen…

4. Observator 15 Aug 2008 om 16:05

Micha, je hebt al gewonnen. Gefeliciteerd.

5. M.
15 Aug 2008 om 16:14

Dit is lijkt mij inderdaad een zeer gunstige ontwikkeling voor MK. Ik ben erg benieuwd naar de verdere ontwikkelingen.

6. AIRVD
15 Aug 2008 om 16:20

Even wat cijfers: (bron: X dossiers)
Tussen 1991 en 1997 zijn er in Brussel en omgeving 3000 mensen vermist geraakt waarvan iets minder dan de helft minderjarig, namelijk 1300. In die periode zijn er 51 mensen vermoord. Bij andere provincies zijn gemiddeld 10 vermissingen en 10 moorden in die periode gemeld.
Vanwaar dat explosieve versc hil? Wat gebeurd daar in Brussel?
Ik denk dat het te maken heeft met het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. Met jezuïet Jeep de Hoep Shaefer als leider. Verzameling hoge generaals die zijn opgeleid om te moorden, waarom dan niet wat kinderen vermoorden ter vermaak? En blijkbaar doet de adel (opdrachtgevers) en eurocraten even graag mee.
Alleen al die cijfers laten zien dat hier sprake is van een grootschalig pedonetwerk. En bij deze cijfers komen nog de vele geïmporteerde Oostblok kinderen die nooit vermeld zijn.

On topic: Ziet er goed uit! 7. Pierre Lebon

15 Aug 2008 om 16:27

Micha, een voorzichtig optimisme is zeker niet misplaatst! Is de betreffende schrijver van het boek allereerst door jou benaderd, of door de tegenpartij?
Dat jij je aantijgingen vnml baseert op anonieme bronnen is een gotspe. Ik ben al 5 weken a 8 uur per dag bezig met struinen door alle Xdossier informatie en zelfs een dyslectische kleuter kan daaruit opmaken dat de gebroeders Lippens, top ambtenaren en idd zelfs BE Royalty onafhankelijk van elkaar door meerdere X-en bij herhaling worden genoemd.

In het officiële verslag van de (her)lezing van de Xdossiers maakt een lid van de Belgische Rijkswacht zelfs de opmerking dat zodra een aanklacht -over welke vorm van criminaliteit ook- in de richting wijst van het koningshuis of de adel, het onderzoek onmiddellijk wordt gestaakt omdat de diplomatieke onschendbaarheid verder onderzoek onmogelijk maakt.

Het X onderzoek is nog lang niet afgelopen, zoveel staat vast….
Het boek over de X getuigen begint met een uitspraak van Winston Churchill: Sometimes its better to be irresponsible and RIGHT, than to be responsible and WRONG
Maw: Hang in there!!!!

8. Pierre Lebon 15 Aug 2008 om 16:40

DAAS, een schikkingsvoorstel betekent vlgns mij: dat beide partijen water bij de wijn doen en vanaf dat moment een afgesproken gedragscode hanteren.
Dat kan volgens mij allen maar betekenen dat Micha Kat zal moeten beloven geen Lippens journalistiek meer te bedrijven in ruil voor het laten vallen van de claim.
Ik neem aan dat dit voor Micha onbespreekbaar is?

9. M.
15 Aug 2008 om 16:56

Ik kan me niet voorstellen dat Micha akkoord gaat met een gedragscode die is afgestemd met deze lieden (kan ik alweer posten?)

10. Kantklosser 15 Aug 2008 om 17:01

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/928/fortis-wil-van-rechtzaak-af-en-doet-schikkingsvoorstel.html (3 of 6) [3/11/2009 12:19:28 AM]

:-D

Fortis wil geen rechtzaak; doet schikkingsvoorstel at Klokkenluideronline

Als ik dit zo lees, Micha, bekruipt mij het gevoel dat de Fortisheertjes kennelijk hun hand hebben overspeeld. Dreigen met een rechtszaak in de hoop dat iemand door zoveel intimidatie wel zal inbinden. Maar als puntje bij paaltje komt toch maar liever van de zaak afzien, uit vrees voor nóg meer negatieve publiciteit. Plus ik heb het idee, mede ook door de steunbetuiging van die journalist, dat je wel eens heel sterk zou kunnen staan. De beweegredenen van Fortis zijn waarschijnlijk dezelfde waarom Demmink het niet aandurft om een zaak tegen je aan te spannen. Als er echt niks aan de hand zou zijn en iemand zou zulke schokkende dingen over je schrijven (en al helemaal als je secretaris-generaal bent van het ministerie van Justitiede), dan ligt het toch zeker voor de hand dat je alle juridische middelen probeert te benutten om je naam te zuiveren. Ik vermoed dus dat je op het goede spoor zit en ik zou zeggen: niks schikken; laat die rechtszaak maar gewoon doorgaan.

11. Daas
15 Aug 2008 om 17:30

De X-dossiers en andere zaken, ook Zandvoort, wijzen op een groot en bovendien sinister pedofielennetwerk, niet alleen in Belgie en Nederland, maar internationaal. Er zijn grotere verbanden dan ons nu bekend, ook in Nederland wordt het onderzoek meteen gestopt bij betrokkenheid van het koninklijk huis.(Politie Kennemerland en Justitie Haarlem)zie de zaak Zandvoort met 10duizenden slachtoffers.

Schikken zou betekenen bezwijken voor een kwaadaardige macht. Maar ik ga daar niet over. Het komt mij wel voor dat deze personen dat altijd doen op deze manier, maar iedereen zich laat intimideren. Ze zijn machtig anders kun je niet in de top van een onderneming zitten en betrokken zijn bij sadistische kindermishandeling, pedofiele verkrachtingen, satanisme en erger. In de top van deze ene onderneming zitten er nog veel meer van deze satanisten. Dat maakt het allemaal wat wonderlijk. Ook daar maken ze gebruik van. Verder is het niet meer alleen deze ene onderneming, justitie waar deze zaak beoordeeld zal worden is hier ook bij betrokken gezien de afgebroken onderzoeken en de wijze waarop dit gebeurde alsmede een S.G. die hier onder verdenking staat.

Hoe kan het, dat deze man zo vaak wordt genoemd door oprechte getuigen die gruwelijke verklaringen afleggen in dossiers en dat “men” deze man in de top van een onderneming kan zetten? En dat “men” deze man niet aanhoud en vervolgd?
Dat is eigenlijk de kern.

Dat kan alleen maar in een omgeving waar op alle bestuurlijk niveau,s, politiek, rechterlijke macht en politie in Nederland lieden op topposities zitten die deze enge ziekte hebben. Ook binnen de politie weet men dat heel goed en ook justitie en de politiek. Maar de pers durft daar niet over te schrijven.

En uit mijn eigen werkervaringen met de Gemeente Amsterdam, Politie Amsterdam Amstelland, Job Cohen en zijn beveiligingsbedrijf To Serve And Protect en de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam, weet ik dat het helemaal fout zit daar. Fraude, corruptie, witwassen, oplichting van personeel, geld wegsluizen, inbreken op je computer sinds ik hier mee bezig ben via dat beveiligings-klusjesbedrijf van Job Cohen, te veel om op te noemen. Maar dat terzijde.

12. M.
15 Aug 2008 om 17:31

Ik kan weer posten zie ik! *doet bijna blij dansje op tafel*

Sorry voor mijn eerdere geschreeuw hierover, maar ik haalde me bijna dingen in mijn hoofd, hoe dan ook, ben blij dat alles het weer doet en mijn postings niet zijn verwijderd.

Ik ben het eens met Kantklosser, ik heb ook een donkerbruin vermoeden dat men heeft gedacht dat het aanspannen van een zaak afschrikwekkend genoeg zou zijn om Micha terug te fluiten.

Daarentegen blijft het natuurlijk wel zo dat deze aanklagers veel invloed en connecties hebben, en het zaak blijft voor Micha zeer voorzichtig te zijn en al zijn verdere stappen zorgvuldig te overwegen.

En nogmaals, deze John Stevens die Micha wil bijstaan door voor hem te getuigen (ik las zijn commentaar ook op leugens.nl en zag dat hij daar onder deze naam postte) is een held!

13. Joha
15 Aug 2008 om 21:46

Het gaat goed, Micha.
Je berichten stralen power uit.
Blijf waakzaam, blijf bij je gevoel en gewoon doorgaan…

14. Micha Kat
16 Aug 2008 om 04:20

Het feit dat Joris van Manen zich durft te beroepen op de anonimiteit van de (X)-getuigen om deze hiermee waardeloos te maken is des te stuitender omdat deze getuigen de X-status juist hebben gekregen om ze te beschermen. Zoals de schrijver van het boek terecht opmerkt is de identitiet van de X-getuigen bij de politie bekend; een ervan is zelfs werkzaam bij de recherche. Dat is dus iets compleet anders dan de ‘anonime bronnen’ of ‘welingelichte kringen’ waar de journalistiek zich vaak op beroept. Van Manen had dit moeten en kunnen weten.

Het is stuitend dat getuigen verklaringen durven af te leggen tegen de high and mighty omdat ze anonimiteit krijgen toegezegd en dat deze anonimiteit vervolgens als argument wordt gebruikt deze getuigen ongloofwaardig te maken!

15. Pierre Lebon 16 Aug 2008 om 09:25

Blijft de vraag waarom de Fortis Triangle, incasu: Lippens WEL Klokkenluider aanpakt en Kleintje Muurkrant al jaren ongemoeid laat.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/928/fortis-wil-van-rechtzaak-af-en-doet-schikkingsvoorstel.html (4 of 6) [3/11/2009 12:19:28 AM]

Fortis wil geen rechtzaak; doet schikkingsvoorstel at Klokkenluideronline

16. E-bee
16 Aug 2008 om 10:06

De getuigen die met gevaar voor eigen leven verklaringen afleggen, tegen sadistische pedofielen en dat in anonimiteit moeten doen, en waarvan vele betrokkenen zijn vermoord, worden in een soort cirkelredenatie “niet ontvankelijk” verklaard. De high and mighty , gaan vrijuit door zich daar op te beroepen of deze in twijfel te trekken. Onderzoek naar deze pedofiele landbestuurders, rechtsprekers en toplieden uit het bedrijfsleven wordt gedwarsboomd door Justitie in Nederland en Belgie.

Dat kan alleen maar omdat ook hier te lande de politici en magistratuur in handen zijn gevallen van een staat in een staat. En de media houden dat in stand door nog steeds te zwijgen en kruimeldieven en bijzaken op hun sites te plaatsen.
Dat die onderzoeken worden gesaboteerd, afgebroken, materiaal niet wordt onderzocht en justitie in persverklaringen openlijk liegt hierover is eerder een bewijs van schuld dan onschuld. Men onderzoekt niets en stelt vervolgens dat het dus niet te bewijzen valt. Op deze wijze moet u dan gepast reageren.

Er zijn getuigen, er zijn gruwelijke feiten en er zijn pedofiele daders. Hun namen staan in vele openbare databanken en zijn bij de onderzoeksinstanties bekend. Ze zijn lid van enge clubs en nemen deel aan satanische rituelen. Altijd zijn het Politie kopstukken, magistraten, juristen, politici en topbestuurders van grote ondernemingen.

Het onterecht of door onregelmatigheden in het onderzoeksapparaat, niet onderzoeken van alle getuigenverklaringen en feiten door corruptie, kan nooit een argument worden tegen het ruimschoots aan te leveren materiaal tegen een als pedofiel en sadistisch bekend staande topbestuurder, door in dossiers opgenomen en op databanken geplaatste verklaringen.

17. Juriste
16 Aug 2008 om 13:39

Voor mij geen verrassing dat Fortis geen rechtszaak wil. Dat betoogde ik eerder al. Een vordering in reconventie is misschien een idee voor de webmaster/journalist.

Joris van Manen heeft tenslotte nog een opmerkelijke passage opgenomen in zijn pleitnota. Hij zegt: “Kat staat te boek als serieuze journalist. Hoewel ik de afgelopen dagen heb ondervonden dat Kat zich vaker in buitengewoon straffe en krenkende bewoordingen uitlaat, bestond bij mij en vele anderen de indruk dat hij een degelijke journalist is. Verschillende bekenden van mij zeiden tegen mij dat als Kat het geschreven heeft, er toch wel iets van waar moet zijn, Dat is een niet onbelangrijk aspect van deze zaak”. Een zeer merkwaardige passage. Hoe denkt topadvocaat Joris van Manen zijn zaak vooruit te helpen door zijn wederpartij af te schilderen als ’serieus journalist’?

De topadvocaat gaat zijn tegenpartij eerst de hemel in prijzen als topjournalist, want anders heeft hij geen zaak. Een zaak tegen Jan de Journalist uit Nowhere, aangespannen door het bestuur van een beurgenoteerde onderneming is namelijk een beetje merkwaardig. Dus allereerst krijgt Micha Kat de waardering van de topadvocaat dat hij een serieuze journalist is. Dat is een onweersproken feit en kan dan als vaststaand feit gelden in de rechtszaak.

Nu kan Mischa Kat er over na gaan denken wat hij wil krijgen van het bestuur van Fortis, want hij heeft zichzelf in een onderhandelingspositie gemanoevreerd.

18. Rv.
16 Aug 2008 om 15:32

Goed punt, Juriste. Er is in dit soort zaken inderdaad eerder sprake van aantasting van eer & goede naam naarmate de bron van die aantasting serieuzer of gezaghebbender is. Maar aan de andere kant versterkt een dergelijke stelling van eiser(s) juist de geloofwaardigheid van gedaagde, althans op het eerste gezicht.

19. E-bee
16 Aug 2008 om 16:27

De heer Kat beweert niets en heeft een goede reputatie. De X-dossiers zijn geloofwaardig op zichzelf evenals de verklaringen, de omstandigheden, de getuigen en de feiten die maar niet onderzocht worden door corrupten. Dan is het wat vreemd dat een in de X-dossiers genoemde bekende persoon, topbestuurder kan zijn, naast andere verdachten daar bij Fortis en hoog van de toren blies in het verleden. En nu twee keer een schikkingsvoorstel doet. Maar de man is meermaals genoemd in de X-dossiers en is een van de ergsten, met zijn broer.

Schikken?
20. Wijze van Zion

16 Aug 2008 om 21:18

Lippens’ achilleshiel is het tandem de Fortis waarvan het imago er op dit moment uitziet als het logo….. 21. tess

18 Aug 2008 om 16:26

Hoe kunnen al deze mensen die betrokken zijn bij dergelijke misdrijven nog slapen? 22. Juriste

18 Aug 2008 om 22:11

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/928/fortis-wil-van-rechtzaak-af-en-doet-schikkingsvoorstel.html (5 of 6) [3/11/2009 12:19:28 AM]

Fortis wil geen rechtzaak; doet schikkingsvoorstel at Klokkenluideronline

Het lijkt me dat er helemaal geen rechtszaak komt en evenmin een vaststellingsovereenkomst. 23. Sophie

20 Aug 2008 om 00:31

Waarom denk je dat Juriste? Wat verwacht je dan als afloop? 24. Juriste

20 Aug 2008 om 21:42

Ik denk dit omdat ABN Amro retailbank LaSalle verkocht aan Bank of America. Het consortium van Royal Bank of Scotland, Banco Santander en Fortis wilde ABN Amro inclusief LaSalle inlijven. De Ondernemingskamer oordeelde dat ABN Amro LaSalle niet mag verkopen, zonder het besluit voor te leggen aan de aandeelhouders. En wat zei winnaar Rijkman Groenink: “LaSalle is verkocht, dat is een fait accompli, en nu wil ik mijn gras maaien, het is zaterdagmiddag.”

Achteraf staat vast dat Fortis ABN Amro veel te duur kocht.

Er zijn zoveel hogere prioriteiten en ik verwacht dus niet dat het bestuur van Fortis geinteresseerd is in procederen tegen een journalist inzake X-files. Het is geen eervolle taak voor Joris van Manen, lijkt me, om daarmee belast te worden.

25. Sophie
20 Aug 2008 om 23:30

Ik volg je argumentatie, maar waarom hebben Lippens en Fortis dan een eerste aanzet gegeven? Ze konden toch vermoeden dat dit meer ruchtbaarheid aan de zaak zou geven. Stel dat het dossier alsnog door de mainstreammedia wordt opgevist. Gaan ze dan doen alsof hun neus bloedt?

26. M.
21 Aug 2008 om 13:59

@ Sophie, dezelfde vraag komt bij mij op! Maar, zoals ook door anderen geopperd, mogelijk is deze actie door de heer Lippens zelf geinitieerd, zonder de tijd te nemen de mogelijke consequenties en risico’s goed te overwegen.

En verder ben ik natuurlijk retenieuwsgierig of die zitting vandaag doorgaat of is doorgegaan.

1. Fortis … · Tessonome Pingback op 18 Aug 2008 om 16:18

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Pedo-netwerken: intimidatie van journalisten

Lippens & Fortis vs. Kat & deze site: de feiten »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/928/fortis-wil-van-rechtzaak-af-en-doet-schikkingsvoorstel.html (6 of 6) [3/11/2009 12:19:28 AM]

Justitie criminaliseert, een tussenbalans at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland
Justitie criminaliseert, een tussenbalans

Gepubliceerd door Micha Kat 27 augustus, 2008 in Algemeen.

Uw webmaster constateert dat Justitie meer en meer in een vrije val is geraakt waarin het meent zichzelf aan geen enkele van de wetten en regels meer te hoeven
houden die het de samenleving dwingend probeert op te leggen. Nu is het weer het ‘vooraanstaande lid van het OM’ Koos Plooij die ervan wordt beschuldigd de wet te hebben overtreden waarbij we constateren dat deze Plooij reeds eerder centraal stond in een zeer dubieuze zaak. Wat met name horrifying is in deze laatste aanwijzing van crimineel gedrag bij Justitie is de wijze waarop tekeer wordt gegaan tegen de advocaten die aangifte willen gaan doen tegen Plooij: AG Kuipers ‘waarschuwde de advocaten voor hun ontoelaatbare optreden’ en noemde Plooij een ‘vooraanstaand lid van het OM’. Deze reactie doet natuurlijk sterk denken aan de woedende manier waarop de autoriteiten reageren op de beschuldigingen tegen Justitie-SG Joris Demmink: hoe serieuzer de beschuldigingen, hoe harder de aangevers worden aangepakt. Beschuldigingen aan het adres van HM de Koningin of de MP zullen binnenkort wel beloond gaan worden met publieke executie op het Binnenhof! Maar laten we eens kijken naar enkele recente zaken (de top-10) waarin crimineel en onrechtmatig gedrag van Justitie aan de orde is geweest -en die natuurlijk niet mogen worden uitgezocht of waarin er sprake is van schaamteloze klassenjustitie:

1. Kindermisbruik door SG van Justitie Joris Demmink, oud-hoofdofficier van justitie Hans Holthuis en een andere oud-hoofdofficier van justitie (zou heel goed Jan Wolter Wabeke kunnen zijn) binnen een Nederlands pedofielen-netwerk. Binnenkort neemt het Amsterdamse gerechtshof een beslissing over de vervolging van Joris Demmink. Zowel Holthuis als Wabeke werden het OM ‘uit-gepromoveerd’.

2. Vervalsen van het proces-dossier door de leden van het OM Bernadette Edelhauser en Mariette Renckens in de Schiedammer Parkmoord met dramatische gevolgen: een onschuldig burger zat vier jaar ten onrechte vast. Een aangifte tegen de ‘liegende dames’ werd door het eigen OM schaterend van de lach in de prullenbak gekieperd waarna Edelhauser werd benoemd tot rechter in Dordrecht. De hele pers -maar niet NRC Handelsblad- sprak er schande van.

3. De vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg blijkt geld aan te nemen van partijen, advocaten te intimideren en zelfs keihard meineed te plegen in een procedure die hij zelf heeft aangespannen tegen de webmaster van deze site. Hiermee pleegt deze ‘toprechter’ dus zowel delicten als onrechtmatige daden. In de wetenschap dat hij wordt gesteund door het systeem en de staat -ook financieel- is hij thans op weg de webmaster kapot te procederen in een hoger beroep nadat hij in eerste aanleg glansrijk heeft verloren.

4. De rechter op -alweer- de rechtbank Dordrecht Eltjo Rentema heeft een bevriende procespartij schaamteloos bevoordeeld in een procedure. Een klassieke doofpot-commissie is de zaak thans aan het onderzoeken.

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/967/justitie-criminaliseert-verder-en-verder-een-overview.html (1 of 6) [3/11/2009 12:19:40 AM]

wanted.jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Justitie criminaliseert, een tussenbalans at Klokkenluideronline

5. De fameuze oud-vice president van de rechtbank te Maastricht, Fokke Fernhout, bleek als nevenfunctie te hebben: groothandelaar in kinderporno. Na aanvankelijk te zijn veroordeeld, werd hij in hoger beroep door zijn oud-collega’s met omstandige excuses ‘voor de overlast’ van de haak gehaald.

6. Oud justitie-minister Piet Hein Donner heeft valsheid in geschrifte gepleegd door de handelingen van een tweede kamer-debat te manipuleren. Er kraaide uiteindelijk geen haan naar.

7. Voormalig rechter-in-opleiding Paulus van der Sloot op Aruba zit tot over zijn oren in de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway. Onderzoek naar zijn rol in de affaire is reeds vanaf het begin gefrustreerd en tegengehouden.

8. De hoogste man van het OM op de Bovenwindse Eilanden van de Antillen, Cor Merx, heeft zich schuldig gemaakt aan tal van delicten waaronder valsheid in geschrifte en het opmaken van valse documenten. Terwijl men bij het OM in Den Haag van dit alles op de hoogte was, heeft men geprobeerd Merx benoemd te krijgen tot AG bij het Hof in Den Haag.

9. Voormalig officier van justitie Joost Tonino bleek tot over zijn oren in de kinderporno te zitten en ondermeer te hebben bekend dat hij ‘openbare ruimtes afstruint op zoek naar homo-seks’ en zich soms moet ‘inhouden als hij een lekker jongetje ziet’. Hij is nooit vervolgd.

10. Officier van Justitie Frans Pommer (parket Maastricht) heeft in een grote drugszaak acht PV’s vervalst. Na een tijdelijke ‘verbanning’ naar de porno-eilanden van Justitie en maitre de plaisir Paulus van der Sloot is Pommer thans officier te Roermond.

Geconstateerd moet worden dat de schuld van al deze magistraten in meer of mindere mate vast staat, maar dan geen van hen de straf heeft gekregen die een gewone burger zou hebben moeten ondergaan. Sterker: in veel gevallen is het criminele of onrechtmatige gedrag juist beloond. Waar de wetsovertreders wel werden berecht -dat was aan de orde in de zaak-Fernhout, maar ook de zaak tegen Wicher Wedzinga, de ‘Rammende Rechter’- kwamen de rechters vaak met het argument dat de magistraten ‘reeds genoeg waren gestraft door de negatieve publiciteit dan wel doordat ze hun positie bij de rechterlijke macht hebben verloren’. Een foute en zelfs absurde omkering van hoe het echt zou moeten: deze mensen moeten juist zwaarder worden bestraft wegens de schending van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en ‘voorbeeldfunctie’.

19 Reacties op “Justitie criminaliseert, een tussenbalans”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. EmileZ
27 Aug 2008 om 11:25

Je vergeet er nog een paar…
Bv Hoofdofficier Hans Vos die een vrijbriefje aan onroerend goed magnaat Eddy d Kroes had verstrekt, zodat deze geen 2 jaar hoefde te zitten voor fraude.
Bij verhoor kon hoofdofficier Vos zich er niets van herinneren, maar erkende dat het zijn handtekening was.

Overzicht corruptie bij OM/ Rechtspraak: http://www.standejong.nl/2008/06/04/corrupte-magistraten-de-kroes- en-hare-majesteit/

2. E-bee
27 Aug 2008 om 12:33

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: Justitie is geheel vervallen tot een criminele organisatie die de andere leden die op sleutelposities zitten in het ambtelijk bestuur, politie en de politiek, uit de wind moeten houden. Een pedofielennetwerk, niet uitsluitend Nederlands maar de grootste internationale organisatie van kindermisbruikers, voor de elite.

Bezoekers

● 16 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165339 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/967/justitie-criminaliseert-verder-en-verder-een-overview.html (2 of 6) [3/11/2009 12:19:40 AM]

logoquizzed.gif

Justitie criminaliseert, een tussenbalans at Klokkenluideronline

3. AIRVD
27 Aug 2008 om 15:49

Vreemde zaak die Eddy de Kroes. De man is blijkbaar lid van een netwerk en van alle strafvervolging ontheven. 4. gerard

27 Aug 2008 om 21:09

@Mischa,
Deze rat van de Imperiale trias orde opereert annoniem op de achtergrond,en krijgt direct orders van Hirsch Ballin, mede vanwege zijn contacten bij de AIVD was de heer Anthony Fintelman belast met de staatsveiligheid primair bestrijding infiltratie van de onderwereld binnen justitie,
Fintelman An. – BD/BSG/BV[Aa. fintelman@minjus

www.xposednet.eu www.tabber.wordpress.com

sux6
5. juwita

28 Aug 2008 om 13:28

Lijst is bij lange na niet compleet. Wat de denken van het Hof Amsterdam in de aandelenlease-affaire. Door dit Hof is eigenhandig een geheel en al van de Hoge Raad jurisprudentie afwijkende invulling van de zorgplicht gegeven die op (lease)banken rustte. Als gevolg van die blijkbaar bewust gekozen afwijking van de HR- jurisprudentie dreigen circa 150.000 aandelenleasegedupeerden met claims op Dexia, op Aegon, op Fortis, op Levob Bank en op de DSB Bank op een juridisch zijspoor (lees: juridisch moeras) te worden gerangeerd. Door de HOF AMSTERDAM invulling (onder auspicien van raadsheer Cortenraad) van de ZORGPLICHT wordt het bijkans onmogelijk om het causale verband tussen de geschonden zorgplicht en de schade te kunnen bewijzen.

Honderdvijftig duizend aandelenleasegedupeerden afgeserveerd !
Een maatschappelijk schande die zijn weerga niet kent. Behoudens wanneer de Hoge Raad vasthoudt aan haar eerdere zorgplicht jurisprudentie (een de vonnissen van het Hof Amsterdam casseert !) dreigt Nederland te gaan verworden tot een juridische bananenrepubliek.

6. juwita
28 Aug 2008 om 13:39

In aanvulling op mijn vorige bericht over het Hof Amsterdam.
In januari 2006 verklaarde het Hof Amsterdam de zg. Duisenberg-schikking algemeen verbindend. Door deze algemeen verbindenverklaring legde het Hof de zwakke Duisenberg-schikking bindend op aan tienduizenden. In 2008 -twee jaar te laat voor tienduizenden gehuwde Dexia-gedupeerden– kwam de Hoge Raad met een arrest waaruit bleek dat deze contracten huurkoop waren en de (altijd) ontbrekende toestemming van de huwelijspartner vereist waren (en deze contracten vernietigbaar waren !). Door toedoen van het Hof Amsterdam pisten tienduizenden naast de pot.

7. E-bee
28 Aug 2008 om 14:13

Aangesteld ter beroving van ons allen. 8. AIRVD

28 Aug 2008 om 20:56

Tijdje geleden schreef ik over de Reporter uitzending over de Enschedese Ontuchtzaak waarin ene rechtspsycholoog Hans Crombag de zaak ridiculiseerde en de daders vrij pleitte. En wat blijkt nu? Deze zelfde Hans Crombag sprong ook al in de bres voor pedofiel Fokke Fernhout. Beide gelieerd aan de universiteit van Maastricht.

Citaat Crombag:
“Het college van bestuur doet er verkeerd aan om de jurist Fernhout wegens diens kinderporno-affaire weg te sturen, vindt Hans Crombag, honorair hoogleraar rechtspsychologie aan de UM en regelmatig getuige- deskundige bij strafzaken. De zaak tegen Fernhout is juridisch zwak, en het college pleegt bovendien contractbreuk. In deze kwestie zijn nuchterheid en morele moed geboden, betoogt hij”

Volledige tekst te lezen op:

http://www.observant.unimaas.nl/default.asp?page=/jrg24/obs29/art20.htm

Even opletten of je die Crombag dus nog vaker tegenkomt in verband met pedofilie. 9. juwita

29 Aug 2008 om 13:21

Bij de kruistocht tegen pedofielen, past natuurlijk wel de nuancering dat HET ZIJN van pedofiel noch strafbaar noch verwijtbaar is. Sommige reacties op deze blog schieten wel erg ver door. Maar misschien moet ik nu ook

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/967/justitie-criminaliseert-verder-en-verder-een-overview.html (3 of 6) [3/11/2009 12:19:40 AM]

Justitie criminaliseert, een tussenbalans at Klokkenluideronline

al vrezen voor een hetze tegen mij. 10. AIRVD

29 Aug 2008 om 14:02

Het gaat er niet om of je pedofiel bent of niet. Het gaat erom dat een netwerk bestaat van sadistische pedofiele misbruikers. En dat ze elkaar het hand boven het hoofd houden. Vooral binnen justitie lijkt dit netwerk goed vertegenwoordigd te zijn.

11. Pierre Lebon 29 Aug 2008 om 16:13

Je kunt beter zeggen, dat alle “goodies” van de pedofilie schijnbaar voorbehouden blijven aan de top van het bedrijfsleven, de rechterlijke macht en top ambtenaren.
de “kleine” pedofiel wordt gepakt en ongenadig afgestraft en de “fine fleur” van de westerse beschaving scheurt ongestraft kleine kinderen open….

Hoe lang nog?
12. Pierre Lebon

29 Aug 2008 om 16:19

LEES!!!! en maak je kwaad

We deden nog meer ontdekkingen. Het point of no return dat reeds in de eerste dagen van 1997 had kunnen worden bereikt in het onderzoek naar de moord op Carine Dellaert. De Gentse magistraten hoefden slechts een formuliertje te ondertekenen en het toch niet direct onoverkomelijke bedrag van 10.000 frank vrij te maken om een antwoord te krijgen op de hamvraag: wanneer was Carine Dellaert overleden? Het parket weigerde het antwoord te kennen en stortte zich integendeel vol overgave op een soort ‘moraliteitsonderzoek’, zoals dat doorgaans enkel geschiedt bij verdachten van misdrijven – niet bij getuigen. De Gentse speurders lieten weten dat ze geen enkele vroegere klasgenote van Carine Dellaert konden vinden die zich iets meende te herinneren van seksfuiven. Het kostte ons twee telefoontjes om in contact te treden met het meisje dat ooit de hartsvriendin was van het slachtoffer. Zij herinnerde zich de lijdensweg van Carine Dellaert wél, en zelfs heel scherp. Nee, zei ze, haar had men nooit ondervraagd. Wie ligt er nog van wakker?

Dit boek is voor ons een eindpunt. Indien de politiediensten en de magistratuur met een zo ontstellend gemak de boel bedonderen als dat hier is gebeurd, dan is er weinig reden tot optimisme. Ook al is een dogma de meest waarschijnlijke drijfveer geweest, dan doet dat niets af van die ene beklemmende vaststelling:

De Belgische justitie creëert haar werkelijkheden bij voorkeur zelf.

Annemie Bulté,
Douglas De Coninck, Marie-Jeanne Van Heeswyck 24 september 1999

13. Pierre Lebon 29 Aug 2008 om 16:22

En dat is wat de Bonvoisin’s en Lippens’s in deze wereld voor elkaar krijgen….En wij vinden dat prima? 14. Morkhoven

3 Sep 2008 om 13:48

Het laten verdwijnen van dossierstukken om burgers te kunnen veroordelen en het wegmoffelen van onderzoeksmateriaal om gevoelige dossiers in de doofpot te kunnen stoppen, maakt deel uit van de politieke cultuur in zowel Nederland als België.

———–

Belgische regering is het Europees Hof te slim af !

De Belgische justitie heeft de kinderrechtenaktivist Marcel Vervloesem opgeroepen om zich op 5 september 2008 aan de poorten van de gevangenis te melden alhoewel zij weet dat een opsluiting van de zwaar zieke Marcel Vervloesem ongetwijfeld tot zijn dood zal leiden.

Van zodra hij wordt opgesloten, begint Vervloesem met een dorst- en hongerstaking. Hij zal ook iedere vorm van medicatie en medische behandeling weigeren.
Dat betekent dat hij binnen enkele dagen overleden kan zijn en men het dossier rond de kinderpornozaak Zandvoort in België, zonder onderzoek kan sluiten.

Marcel Vervloesem liet via zijn advocaat wel een spoedprocedure opstarten voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg maar dat zal waarschijnlijk pas na Vervloesem’s dood de zaak kunnen behandelen.

Dat geldt ook voor het onderzoek dat het Nederlandse College voor procureurs-generaal in Den Haag wilde beginnen nadat zij Marcel Vervloesem voor een hoorzitting uitnodigde.

Waar de cd-roms met kinderporno van de zaak Zandvoort zijn gebleven die op het hof van beroep van Antwerpen verdwenen nadat ze daar door de Koning voor ‘onderzoek’ waren overgemaakt, zal men wel nooit te weten komen.
De verdwijning van deze cd-roms werd nochthans door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd.

Zowel justitieminister Vandeurzen (Christen-Democraten) als de Koning werden door de Werkgroep Morkhoven via aangetekende brieven en door het schrijven van enkele ministers en parlementsleden op de hoogte

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/967/justitie-criminaliseert-verder-en-verder-een-overview.html (4 of 6) [3/11/2009 12:19:40 AM]

Justitie criminaliseert, een tussenbalans at Klokkenluideronline

gebracht maar zij weigeren ieder commentaar op de brieven die reeds van 30 mei 2008 en 6 juni 2008 dateren. Het betreft hier blijkbaar de zoveelste doofpotoperatie.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
België

Erkenningsnr. 443.439.55

werkgroepmorkhoven@gmail.com

Tel: 0032 (0)2 537 49 97

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

15. Pierre Lebon 3 Sep 2008 om 14:08

In het Frans (een deel) van de officiële versie van het Proces Verbaal nav verklaringen van X3 (Adel en koninklijk huis)Excuses voor de hoeveelheid tekst…….;
Proces verbaal nummer:
151.688

26/05/97
WINKEL
X3 victime de 03 à 12 ans (viols-orgies-tortures-zoophilie-prostitution)
De 03 à 08 ans : viols par ses parents et amis de ses parents
Famille nombreuse peu aisée
Elle ou sa soeur était livrée au vainqueur des parties de bridge organisées chez elle
Au départ : attouchements mais ensuite faits de plus en plus violent jusqu’à ablation partielle du clitoris
Participants : COPPENS Roger, ADRIAANSSEN Henri, SMET François et son épouse
Jeanne, docteur VANDEN EYNDE René qui la retapait après les séances
Dépucelée par son père puis violée par les hommes présents
Vers 07-08 ans : ablation partielle du clitoris par COPPENS en présence des autres cités Nourriture des enfants empoisonnée pour que l’un d’eux soit malade
Lors d’une soirée le jeu consistait à lui introduire toute sorte d’objets dans son vagin et autres orifices naturels (carotte, tisonnier)
Viols par VANDEN EYNDE dans sa maison de OOSTDUINKERKE – rapport très
douloureux
Après 12 ans elle a été introduite dans un réseau de pédophilie avec trois type de soirées ———————————————————————————————————–
Soirées photos
Sa mère la rendait la plus attrayante possible pour les hommes qui venaient voir les enfants Elle lui écartait le sexe ———————————————————————————————————-
Soirées spectacles
Sa mère la droguait (médicaments) pour l’assoupir (injection ou voie orale – PHENERGAN ??)
Son père la conduisait à un lieu de rendez-vous
Elle était prise en charge avec d’autres enfants dans une MERCEDES noir, intérieur cuir avec deux banquettes face à face
Aussi prise en charge dans voiture américaine rose avec toit blanc conduite par CHARLY Trajet assez long avec lampes jaunes
Toujours maisons luxueuses
ndlr : elle va parler des deux « maisons » distinctes : celle où se déroulaient les spectacles et celle où se déroulaient les chasses
Son la reprenait au lieu de rendez-vous et la ramenait à la maison où VANDEN EYNDE la soignait
Sur place la voiture s’arrêtait sur un parterre devant la maison
Maison entourée d’un parc
Deux surveillants sur place : RALF et WALTER
Les enfants étaient amenés dans un tourelle en pierre naturelle avec porte en bois
Il y avait probablement un étage à la tourelle
un souterrain partait de la tourelle vers des caves
Souterrain sans lumière – en terre et en pente
Dans les caves il y avait des cellules où les enfants étaient enfermés en attendant leur tour Il y avait aussi des cellules pour des chiens (dobermans)
Le couloir donnait sur une salle de spectacle
Dans la tourelle : corps d’enfants morts à divers stades de décomposition (parfois démembrés et/ou morceaux manquants) et carcasses de chiens
Spectateurs : toujours les mêmes mais difficilement identifiables – une cinquantaine
Elle a reconnu le régent CHARLES, le Roi BAUDOUIN et le Roi ALBERT et deux autres
qu’elle appelle CHARLY et POLO
Elle pense avoir reconnu Willy CLAES et le docteur VANDEN EYNDE
Chiens obéissants à RALF et WALTER
Chiens drogués pour être excités
Spectacles = orgies, mises à mort enfants et chiens, …

Hierna onstond de kentering van het onderzoek. 16. Pierre Lebon

3 Sep 2008 om 14:22

Dat de Belgische Koning notabene CD-Roms van de Zandvoortse zaak met het oud vuil meegeeft en als klap op de vuurpijl toestaat dat Marcel Vervloesem voorgoed het zwijgen wordt opgelegd, is veelzeggend.
Hij is zelf beschuldigd voor pedofilie door een stelletje, inderhaast opgetrommelde getuigen van bedenkelijke allure of zeg maar gewoon: Scum of the earth!

België is ten dode opgeschreven denk ik

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/967/justitie-criminaliseert-verder-en-verder-een-overview.html (5 of 6) [3/11/2009 12:19:40 AM]

Justitie criminaliseert, een tussenbalans at Klokkenluideronline

17. E-bee
3 Sep 2008 om 15:56

Niet alleen Belgie. Justitie kan nog zo corrupt zijn, net als de politie, en ten dienste staan van pedofielen maar als er hard bewijs is dan moeten ze wel vallen. Dus ik me vraag me af of er niet toch ergens een floppy, CD- rom of ander beeldmateriaal nog ligt waar deze personen op staan. Er is voor miljoenen aan beeldmateriaal vernietigd zeggen ze, door de grafelijke broers. En een van hen zou een zelmoordpoging hebben gedaan toen het dreigde uit te komen. Maar gezien de corruptie komt officieel onderzoek nergens natuurlijk en vervolgens schermen ze daar zelfs mee…

18. Pierre Lebon 3 Sep 2008 om 17:14

@E-bee
Volgens Ruf Nachtergaele zijn er uiteraard copies gemaakt van de cd-roms alvorens ze zijn verzonden. De issue is natuurlijk niet dat deze data niet meer zou bestaan.

19. E-bee
3 Sep 2008 om 18:20

Dat is beter als andersom maar dan zit er wel een gevaarlijk kantje aan het bestaan van dit materiaal.

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/967/justitie-criminaliseert-verder-en-verder-een-overview.html (6 of 6) [3/11/2009 12:19:40 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/wanted.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/wanted.jpg [3/11/2009 12:19:40 AM]

Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« ‘Topadvocaat’ Niels Koeman als gifboer
Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten

Gepubliceerd door Micha Kat 11 september, 2007 in Algemeen.

Aan het begin van het Holleeder-proces (hierover meer aan het eind) staat OvJ en ‘crimefighter’ Koos Plooy weer in het midden van de belanstelling. Lux et Libertas
wijdde gisteren een groot portret aan de man. Naast alle betekenisloze cliche’s die dit soort portretten altijd kenmerken (’gedegen jurist, goed in zijn vak, sterk op de zitting’, staat dan ook weer de nog irritantere typische ‘NRC-relativiering’ (ja, wat zijn we kritisch!) ’soms iets te gedegen’. Je ziet deze wending steeds in NRC in dergelijke stukken: Wouter Bos briljant, empatisch, hard voor zichzelf en dan zegt ‘de criticaster’: ’soms iets te hard voor zichzelf’. Wat is NRC voorspelbaar! De enige kritische kanttekening die ze weten te plaatsen bij de mensen die ze in het zonnetje willen zetten is dat ze eigelijk ‘te goed’ zijn! Maar een zin in de hagiografie van Plooij springt eruit: in 2004 kreeg hij veel aandacht toen bekend werd dat criminelen hem zouden (let op dat ‘zouden’) hebben willen vermoorden‘. Hierover is destijd veel geschreven waarbij overigens nimmer sprake was van ‘vermoorden’ ; ‘bedreigen’ was toen het woord in de media. Dit is blijkbaar de ‘nieuwsinflatie’ van Lux te Libertas: na drie jaar verzinnen ze gewoon een heel nieuw feit. Uw ombudsman dacht toen reeds direct: een dikke spin, zo eentje als de bom op de Haarlemse rechtbak toen het Holleeder-proces aanvankelijk zou beginnen. Voor deze stelling zijn enkele sterke aanwijzingen. Maar eerst het prachtige stuk van Stan de Jong hierover

Altijd weer die Albanezen

door Stan de Jong

Vroeger was het OM een gesloten organisatie van anonieme juristen. Inmiddels is het een geoliede pr- machine met dappere ‘crimefighters’. Gevolg: de burger wordt bestookt met oncontroleerbare succesverhalen en vage berichten over aanslagen.

In de Verenigde Staten kennen ze het klappen van de zweep. Sinds 11 september 2001 wordt het publiek daar met enige regelmaat getrakteerd op mededelingen in de trant van: “Uit betrouwbare bron hebben onze veiligheidsdiensten concrete aanwijzingen gekregen dat deze maand mogelijk terroristische aanslagen op Amerikaans grondgebied kunnen plaatsvinden.”

Daarmee de bevolking flabbergasted achterlatend.

Wat moet een Amerikaan met zo’n jobstijding? De deuren van zijn woning barricaderen? Naar een andere staat verhuizen? Maar naar wélke staat? Waar de bommen en granaten gaan vallen, wordt er nooit bij gezegd. En waarom pakken de autoriteiten die rotzakken niet gewoon op, als de bedreigingen zo ‘concreet’ en de bronnen zo ‘betrouwbaar’ zijn? Over het hoofd van de burger worden signalen gezonden, maar naar wie, en waarom, is een raadsel.

Vanouds zijn Nederlandse media argwanend, tenminste waar het de Amerikaanse overheid betreft.

Hoe zit het met de nevenfuncties bij Deloitte? »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

plooy.jpg

RS

S

donner.jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/483/koos-plooij-speelbal-van-spinnende-kwaliteitskranten.html (1 of 10) [3/11/2009 12:19:54 AM]

Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/483/koos-plooij-speelbal-van-spinnende-kwaliteitskranten.html (2 of 10) [3/11/2009 12:19:54 AM]

De gedachte rijst al snel dat George W., de CIA en de FBI perfide politiek bedrijven met hun onheilsberichten. Immers, wanneer de muzelmannen zich daadwerkelijk in een toren boren, zal men zeggen: we told you so. Gebeurt er niets, dan is er geen haan die ernaar kraait, maar hebben de veiligheidsdiensten toch een krachtdadige indruk achtergelaten. En is er en passant gewezen op het moslimterrorisme, hetgeen de steun van de bevolking voor de oorlog in Irak wel ten goede zal komen. Een win-win-situatie, noemen ze dat in het land waar de marketing is uitvonden.

Gelukkig wonen wij in Nederland en houden de boven óns geplaatsten zich verre van deze trucjes. Toch?

Op 5 september van dit jaar kwam het NOS Journaal met groot nieuws. Criminelen zouden een moordaanslag op de Amsterdamse officier van justitie Koos Plooy beramen. Het Openbaar Ministerie had ‘zeer betrouwbare aanwijzingen’ gekregen, die ‘zeer serieus en ernstig’ werden genomen. Sterker, het was ‘niet eerder voorgekomen dat zulke concrete informatie over een moordaanslag was binnengekomen’.

Hoofdofficier van justitie De Wit – vroeger verantwoordelijk voor de public relations binnen zijn parket – liet weten dat hij ‘de geruchten vóór wilde blijven’. Dit moest, zo begreep de kijker, verklaren waarom justitie zelf de publiciteit had gezocht. Wat er voor voordelen kleefden aan ‘de geruchten voorblijven’, werd niet duidelijk.

Uit welke hoek de bedreigingen kwamen, was al even vaag. Nu ja, uit ‘het Amsterdamse criminele circuit’. Die had huurlingen ‘uit de Balkan’ geworven om het
vuile klusje op te knappen. Later werd dit gespecificeerd tot: Albanezen. Tja, je hoorde de laatste tijd wel vaker over die gasten. Niet langer getreuzeld, zou je zeggen, uitroken dat Albanese boevennest. Maar dit nu was blijkbaar niet mogelijk. Ondanks al die ‘concrete informatie’ die er lag.

Waar de aankondigingen van terreuraanslagen in de VS met een beetje goede wil nog enige waarde bezitten – “Onderdanen, wees attent op bebaarde mannen in vliegtuigen” – ontbrak die in het geval- Plooij zelfs volledig. De officier van justitie werd, zo was meegedeeld, al sinds augustus ‘24 uur per dag’ beveiligd. Dus dat zat wel snor.

Niettemin volgden de dagen erna grote artikelen in de kranten. De teneur was dat criminelen nu echt een stapje te ver gingen. Dat ze elkaar uitmoordden, soit, maar onze jongens op justitie bedreigen, dát ging te ver. Er volgden beschouwingen over het ‘verharde klimaat’, over ‘integere, kundige crimefighters’ en over eerdere bedreigingen aan het adres van officieren van justitie zoals Jo Valente en Fred Teeven. Een beetje bevreemdend waren deze opsommingen wel. Zo uniek was de geplande aanslag tegen Plooij blijkbaar ook weer niet.

Welke signalen werden hier toch allemaal uitgezonden? Naar wie? Waarom?

Gelukkig volgde snel meer ‘nieuws’. Het NOS Journaal, dat kennelijk uitstekende relaties onderhoudt met justitie, wist te melden dat de aanslag op Plooy door ene Greg R., een drugshandelaar, werd beraamd. Tenminste, naar hem werd ‘onderzoek’ gedaan, maar verdachte was hij nu juist niet, moest het OM een dag erna erkennen. De kranten raakten er danig van overstuur. Zo kopte NRC Handelsblad achtereenvolgens ‘Greg R. achter bedreiging Plooy’ en (twee dagen later) ‘Greg R. geen bedreiger Plooy.’

Nee, het werd steeds duidelijker dat hier een spelletje met ons werd gespeeld. In een interview met (weer) NRC liet Gregs advocaat, mr Nico Meijering, doorschemeren dat justitie de bedreigingen had verzonnen of opgeblazen, hoewel hij die bewering later afzwakte. Een
malicieuze opmerking van een advocaat-van-kwade-zaakjes? Of had Meijering

een punt?

Feit is dat het OM een geoliede pr-machine is geworden. Vroeger was de ‘staande magistratuur’ een

gesloten bolwerk van anoniem opererende juristen. Tegenwoordig zijn officieren van justitie publieke

Bezoekers

● 16 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165339 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

albannie.jpg

logoquizzed.gif

joost_oranje.jpg

Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten at Klokkenluideronline

figuren, wier koene daden breed worden uitgemeten in de media. Vermoedelijk is de omslag gekomen na de IRT-affaire, die tot zware kritiek op het opsporings- en vervolgingsapparaat leidde. Lijdzaam moest het OM toezien hoe het voor schut werd gezet, terwijl de tegenpartij – de advocatuur – vrijuit de pers kon bespelen. Het roer ging om.

De propaganda dient twee doeleinden: het publiek rijp maken voor grotere bevoegdheden van het OM, en het opkrikken van het imago. Het OM lekt geregeld
(maar altijd selectief) naar de media, die ‘positief nieuws’ gretig publiceren, hoe oncontroleerbaar de feiten ook zijn. Zo werd enige tijd geleden gemeld dat justitie een liquidatie had verijdeld in ‘het milieu’. Om wie het ging, wilde men niet zeggen. Maar succesvol was het zeker!

Justitie kan wel een succesje gebruiken. Het is een rampjaar voor het OM. De Enschedese vuurwerkramp werd niet opgelost, de Deventer moordzaak moest worden heropend, en in de bestrijding van het dierenactivisme slaat justitie een modderfiguur. Slechte pr. Die moet worden ‘geneutraliseerd’. Wie denkt dat het toevallig is dat de afgelopen maanden in magazines ronkende stukken over de rechterlijke macht verschenen, is naïef.

Is het kwaadaardig te veronderstellen dat de zaak-Plooy is opgepompt door het OM? Misschien. Maar zeker is dat het moment dat het ‘nieuws’ naar buiten werd gebracht, bijzonder gunstig was. Amper een week eerder (eind augustus) onthulde zakenblad Quote dat de Wassenaarse
vlees-tycoon Eddy de Kroes een gevangenisstraf van achttien maanden had weten te

ontlopen. Oorzaak: connecties bij justitie. Nooit eerder werd zwart-op-wit – De Kroes heeft de ‘vrijbrief’ van officier van justitie mr Hans Vos in zijn kluis liggen – aangetoond dat ook binnen het justitie-apparaat corruptie voorkomt.

Een schandaal van ongekende proporties. Zou men denken. Maar in de kranten bleef het bij een ‘eenkolommertje’, en de affaire lijkt nu zelfs langzaam dood te bloeden. Alle justitieverslaggevers werden nu eenmaal spoedig erna in beslag genomen door die andere netelige kwestie: de doodsbedreigingen aan het adres van een ‘kundige, integere’ officier van justitie. -Als het OM een opzetje plande, is die geslaagd

De aanwijzingen voor gespinde berichtgeving vanuit Justitie

-Het ‘nieuws is bedoeld om andere voor het OM belastende nieuwsfeiten van de voorpagina’s te verdringen. Dit kan een motief zijn geweest voor de Plooy-spin (zie Stan de Jong), maar
ook voor het meest absurde OM-bericht van de laatste maanden (20 mei 2007): het OM
‘staat op het punt enkele belangijke verdachten in de zaak-Holleeder, ook uit de bovenwereld, op te pakken’. Nooit meer iets van vernomen natuurijk (wel nog enkele arrestaties in 2006). De Timing van het bericht in 2007 lijkt onbegrijpelijk. Of niet? Hadden de advocaten Adele van der Plas en Mark Bakker Schut niet juist (april) een uiterst gevolige aangifte gedaan tegen Justitie-SG Joris Demmink die redelijk veel media-aandacht keeeg, ook in NRC Handelsblad? Er zijn meer voorbeelden.

-Het nieuws wordt met een zekere ‘gretigheid’ (enthousiasme) door het OM naar buiten gebracht op inderhaast georganiseerde persconferenties en op de website van het OM regent het moord en brand. Niet zelden kruipt super-PL Brouwer direct ook zelf in de pen. Ergo: zaken die door het

OM zelf zijn gespind, worden groots gebracht en gepushed door de de hoogste
magistraten terwijl alle nieuwsfeiten die van buiten komen (een Maurice de Hondt, een Peter van Koppen, een Engels instutuut in plaats van OM-instituut NFI, een Pieter R. de Vries) per definitie worden ontkend en gedwonplayed (door super-PL Brouwer zelfs afgebrand als leugenaar), ook door de OM-aangestuurde media. (hahaha, terwijl juist die ‘alternatieve’ nieuwwsfeiten later vaak waar blijken te zijn). De dag na de (gespinde) ‘bomaanslag op de rechtbank inz. Holleeder trok nota bene minister Hirsch Ballin de das al recht op Nieuwspoort. Alsof hij al klaar zat toen de bom nog moest ontploffen. Hoe lang deed de minister overover om te reageren op ‘Mabelgate?’ Vijf maanden?

-Het gaat vrijwel zonder uitzondering om ‘agressie tegen het OM’ ‘vanuit de onderwereld’. Kijk eens

in dit OM-nieuwsoverzicht naar het aantal berichten over bedreigingen! Ze hebben van ‘veiligheid bij http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/483/koos-plooij-speelbal-van-spinnende-kwaliteitskranten.html (3 of 10) [3/11/2009 12:19:54 AM]

brouwer.jpg

eddy1.jpg

raf.jpg

peterr.jpg

Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten at Klokkenluideronline

Justitie’ zelfs een aparte nieuwsrubiek gemaakt! Zonneklaar met als doel: het
bespelen van de publieke opinie bij het begin van een proces om de tegenstanders,
ja, je zou het woord bijna weer willen gebruiken, te demoniseren en de officieren neer te zetten als sympathieke crimefighters in diens van de samenleving die niet eens meer (en dan nog kinderen ook!) op normale wijze hun werk kunnen doen. Zo iemand laar je toch niet verliezen/

-Daders worden uiteraard zelden (en in grote zaken als Holleeder) nooit gevonden. Kan ook moeilijk als de agressie door de mannen van Joris Demmink zelf wordt beraamd en uitgevoerd.

-De mainstream media nemen de spins met een bijna hysterische graagte over en plaatsen deze prominent op de voorpagina zonder enige gewicht toe te kennen aan de schamele

(en som zelf geheel afwezige) journalistieke onderbouwing. (zie Stan de Jong op dit
punt). Dit geeft gaan dat deze media fungeren als spreekbuizen van het OM. NRC doet er in de regel nog enkele scheppen bovenop met stukken als (2004): ‘Bescherming medewerkers OM te mager’ en ‘intimidatie en bedreiging’ en ‘OM vaak bedreid’. Allemaal naar aanleiding van een gespinde bullshit- tekst over een ‘bedreiging’ aan het adres van Plooy (zie weer ook Stan de Jong) waarvoor geen spat bewijs is gekomen.

-De afdeling voorlichting van het OM wordt inmiddels geleid door een dame met een commercieele corporate media-spin achtergrond. Blijkbaar is dat wat ze bij het OM willen: geen normale persvoorlichting, maar sophiticated ‘nieuwsmanagement’ zoals CocaCola dat doet en Microsoft.

-In het buitenland worden exact dezelfde spinning toegepast zoals met al die ‘verijdelde ‘ bomaanslagen (VS, GB), recent weer in Duitsland. Ook ons land heeft zijn groots ingette spin (een van de allerslechtste en doorzichtigste) over de ‘verijdelede aanslagen’ al gehad. Reeds op het moment dat Donner de persconferntie inzette was er geen hond meer in de zaal (ok, een paar NRC- mensen dan) die de minister geloofde. Maar ja, toch grote stukken in de krant, want de minister zegt het…

Lezers, Overtuigd? Laat het uw ombudsman weten!

Tot slot nog even terugkomen op eerdere berichten op deze site als zouden machinaties vanuit Justitie het prces-Holleeder willen tegenhouden. Dat proces is er nu dus toch. Maar wat zegt dat? De basis-stelling van uw ombudsman was dat Justitie tijd nodig had om de procesgang in hun voordeel te kunnen manipulere en dat is nu dus voldoende gelukt om Holleeder van de ene dag op de andere van een doodszieke hartpatient om te toveren in een van zelfverzekerdheid blakende weldoener voor stad en mensheid. Is er nog iemand in dit land die rekening houdt met een overwinning voor Holleerder? Het behoort zeker tot de mogelijkheden dat Holleeder-advocaat Kijpers is ‘bezocht’ door enkele mannen met ‘gleufhoeden” (denk hierbij met name aan R. Giebels, ez-NRC) die hem ‘komen uitleger’ hoe de verdediging moet worden gevoerd. Is eerder gebeurd bij Peter Nicolai in zijn hoedanigheid als advocaat van Margarita, met die Trix-tapes en zo. Die mochten dus niet worden afgedraaid. Net zo mag Kijpers bepaalde informatie die hij doorkreeg van Bram die het weer had van Holleeder en die van Mieremet niet gebruiken: de gaat namelijk over corruptie binnen justitie. Wordt vervolgd, maar echt spannend zal het allemaal niet worden. Heeft Justitie nu al voor gezorgd.

31 Reacties op “Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. niemand
12 Sep 2007 om 13:44

Van meneer de Jong zijn persoonlijke weblogje:

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/483/koos-plooij-speelbal-van-spinnende-kwaliteitskranten.html (4 of 10) [3/11/2009 12:19:54 AM]

geweld.jpg

folkert2.jpg

Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten at Klokkenluideronline

“Er zijn talloze idioten die er van overtuigd zijn dat de regering Bush de aanslagen van 11 september zelf heeft gepland.”

Toch wel triest hoor dat je als “onderzoeksjournalist” zoiets nog durft te beweren ondanks de karrevrachten bewijsmateriaal. Weet meneer de Jong uberhaupt wel wat onderzoek is? Zijn “mening” (meer is het niet) is duidelijk geen knip voor de neus waard.

2. harry van groen 17 Sep 2007 om 14:50

Leden van de STATEN GENERAAL
MEA CULPA
Zoals u weet stel ik dat de leugen regeert.Ik ben wel eens waar onschendbaar ,maar mea culpa omdat ik de leugen maar voort laat regeren.Waar de VVD al 20 jaar geen mea culpa uit haar hete aardappelen strot kan krijgen ,kan en wil ik niet anders ,als een ORANJE telg ,waar ik bij GRATIE GODS regeer ,en ik volgens mijn wilhelmus GOD en GEWETEN boven alles moet stellen, dan mijn positie als staatshoofd ter discussie te stellen aan het volk.Etisch gezien kan en wil ik zo niet verder regeren
Waar een volkspartij voor vrijheid en democratie al jaren haar identiteit niet kan waarmaken ,en zij wel jaren als echte terroristen bommen leggen onder diverse kabinettten,zie Grave/Voorhoeve,Wiegel /nacht ,Zalm etc , brachten zij de opnbare orde zodanig in gevaar ,vooral de redenen van de val ,dat de wet stelt dat zij haarzelf dient op te heffen. Zij laten dat na ,zodat ik dat persoonlijk nuga bewerkstelligen ,gezien MIJN verplichtingen tav het volk
Mijn zoon moet zich maar beraden ,hoe het zo verder moet.
Ik heb er teveel belangen bij gehad.
De NOS ombudsman moet de gangen van vandaag Den Haag en NOS journaal voor 25 jaar berichtgeving controleren

3. harry van groen 17 Sep 2007 om 15:12

Noot bij MEA CULPA
VOLKSPARTIJ
Een partij die het volk zo knecht ,en benadeelt ,zo liegt terwijl zij een etica in de eertse kamer hebben zitten die nooit wil liegen , is niet van het volk. Zij maken dat de politiek niet van de mensen is ,maar van onmensen VRIJHEID ,ondanks dat wij die moeten koesteren volgens de huidige voorzitter van de tweede kamer ,en vragen moeten stellen ,zoals de ex-eerste kamer voorzitter ,thans vice voorzitter van de Raad van State ,wij als slaven door deze partij worden behandeld. Met een ware VOC mentaliteit wordt de bevolking ge-en misbruikt DEMOCRATIE.De partij baronnen maken de dienst uit,zo ook de scheiding der machten.
Waar er nog enig bekendheid is van de onderwereld ,is de boven wereld een totaal onbekende voor het volk. Zeker waar zij zichzelf en anderen boven de wet stellen.
Waar ambtenaren,politie,burgemeesters,hoofdofficieren van justitie,college van PG ,griffier van de verzoekscommissie van de tweede kamer ,al op de rechterstoel gaat zitten ,kan de onafhankelijke rechter ,die gecontroleerd wordt door de politiek ,als zij hun beëdigde verplichtingen zouden nakomen ,niet eens aan zijn of haar werk beginnen.

4. harry van groen 18 Sep 2007 om 15:43

Meldt misdaad anoniem
Onzin,wel met open vizier.Er is al jaren een meldpunt voor corruptie zaken,nl transp.int. te Berlijn.Een klacht over nederland stuur je naar Duitsland (terecht want een slager keurt ook zijn eigen vlees niet,Pieter van Vollenhoven ,schoonzoon van een persoon met 2 paspoorten en dubbelspel plegend)Vreemd is het dan dat in 1998 de zaak wordt verwezen naar de POLITIE in Nederland. Tot op heden heeft die commissie nooit hoor en wederhoor toegepast,laat staan onderzocht.Dus ik zou eerts maar eens aan deze commissie gaan vragen waarom zij de zaak niet behandelen.De minister van Bi Za en justitie moeten eerst hier maar eens naar vragen, voor andere commissies in te stellen.Ik vind dat bescherming van corruptie ook corrupt is ,toch geef ik deze lui nog de eer van de twijfel
Enkele belangrijke leden waren:Pieter van Vollenhoven-H Wiegel-B Staal-M.Ficq-E.Kist-J.A.van Manen-H.Suyver- H.Borghouts. AH Brouwer-korf-L.Hermans-E d’Hondt.L.van Leeuwen-EE Northolt-EW Roscam Abbing E. Salomons-JJ Vis-M Vos-van Gortel- E van Westerloo.-J Wioarda- Ik hoop snel iets te vernemen.

5. harry van groen 18 Sep 2007 om 15:48

Er was een amsterdamse crimineel dood gegaan.
De klokken van die ouwe wester klepperde er op los bij de uitvaart.De tilburgse klokkenluider (een priester) is nu de crimineel.
Knetter gek

6. harry van groen 20 Sep 2007 om 10:41

Zaak Smolders
Het lekken van criminele feiten ,terwijl een ieder die strafbare feiten KENT dit aan het OM moet melden ,is natuurlijk vele malen erger dan het verkopen van je ziel ,en je beëdigde verplichtingen niet nakomen
Ook ik heb wel eens vertrouwlijke stukken gehad ,met de bedoeling mijn mond te houden ,maar dat is wel heel naief.
Het lijkt wel oorlog zegt de heer Smolders ,maar dat is het ook. Maar dan wel met open vizier vechten.

knettergek.

7. harry van groen http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/483/koos-plooij-speelbal-van-spinnende-kwaliteitskranten.html (5 of 10) [3/11/2009 12:19:54 AM]

Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten at Klokkenluideronline

20 Sep 2007 om 10:51

Er was eens een koningin ,en die stelde heel schattig en vroom: wie ben ik ,dat ik dit werk mag doen ?
Als soldaat moest je natuurlijk trouw zijn aan haar,
Dat haar vader niet trouw was aan zijn vrouw ,en haar man niet trouw was aan haar ,was al erg genoeg ,zeker als vrouw ,maar haar man verklaarde haar

knettergek.
8. harry van groen

20 Sep 2007 om 11:13

als kind hoorde ik al het sprookje ,van de kleren van de keizer.Ik zag ooit een film … show.Daar was een man die opgegroeid,bleek later,in een soap.Laten wij het nu maar voor het gemak Harry’s show noemen In het begin ging het wel aardig ,de regie had hem goed op het verkeerde been gezet.Maar het ging te gladjes allemaal,en er waren een paar mensen die hem heel stiekum wakker schudde dat de regie hem een prinses als vrouw had gegeven ,die helemaal niet zo van hem hield.En zo werd hij recalcitrant.Hij wilde helemaal niet in die soap spelen ,maar werd door de regie steeds weer gedwongen.De regie wist niet ,buiten de camara’s om,hoe makelaars ,banken,rechters advocaten,notarissen de regie van politici hem maar door het slijk haalde ,of zelfs geen antwoord gaven op zijn levens vragen.Hij vroeg aan die mensen of hij knettergek was of de regie. Nou zij verzekerde hem altijd dat hij dat niet was.Harry werd steeds recalcitranter ,en de regie had hem niet meer in de hand.De regie kostte alleen al 100 miljoen ,en of de baan van deze persoon ,dus de show must go one Aangezien het voor harry steeds ondragelijker werd,en de zin des levens,door de regie onzin werd ,piepte hij er maar uitOm niet knettergek te worden,of worden gemaakt ,leeft hij nu als een a-sociale kluizenaar. Dat de regie tot haat aanzet moge wel blijken.

9. harry van groen 22 Sep 2007 om 09:22

Als gereformeerde bakkerszoon ,groeide ik op in een communistische volkswijk.Ik speelde met communistische , katholieke en protestanten vriendjes. Ik zat op de padvinderij van het leger des heils ,at bij arme ,maar wijze joodse ,schoenmaker.Mijn ouders hadden toen al verschillende homosexuele vrienden ,wij hadden een joodse arts ,dokter de Vries (vader van vera de vries ,zelf de happy hooker noemende).Dokter de Vries was zeer erudiet,kende simon vestdijk ,maar net als oltmans soekarno.

-waar blijven trouwens de 25 boeken van oltmans die een journalist van de elsevier beheert ?-Ik zat op school , hbs ,in zuid. Je kon niet merken of je een arbeiderszoontje in de klas had of de directeurszoon van die arbeider. Kortom je had respect voor elkaars opvattingen ,ook al was je het er niet mee eens.Maar hoe meer je naar politiek den haag verhuisde ,hoe meer er gediscrimineerd werd.Zie alleen maar art 1 ,discriminatie ,van de rechtsongelijkheid.etc.

10. harry van groen 22 Sep 2007 om 09:34

Nu hebben wij in ons dorp een vloekverbod.U begrijpt wel uit het vorige dat dat ook niet mijn hobby is. Burgemeester en gemeenteraadsleden zijn veelal beëdigd met de woorden: zo waarlijk helpe mij GOD ALMACHTIG .Nu zijn zij ook zo corrupt als het maar kan.De kroon helpe hen boven de wet te stellen,zodat zij aards niet schuldig zijn.Ik ga niet oordelen ,want in de bijbel staat:Oordeel niet ,omdat u niet veroordeeld wordt ,terwijl onze kroon maar niet daar over oordeeld ,wat zij bij dezelfde beëdigde wet wel moet doen.Zij gebruiken de naam des HEERE ook IJDEL.Daar zal onze aller hoogste rechter wel over oordelen .IK weet het volgens de telegraaf is het erg gezellig in de hemel ,want in nederland zijn wij zo arrogant,dat regelen wij wel even. Maar zo zal het denk ik niet werken.Bovengenoemde denken dat zij god zelfe al zijn ,zij wonen als gog al in frankrijk.Ik denk dat onze lieve heer zal zeggen :jullie waren

KNETTERGEK
11. harry van groen

23 Sep 2007 om 19:21

In Italië gaat een komiek hoge ogen gooien in de politiek. De Italianen zijn de corruptie na al die jaren spug zat. Er zitten 24 veroordeelde politici in het parlement telt hij. In nederland is het gelukkig anders.Hier zal je niet zo gauw crimineel zijn ,immers HM zei het van de week nog ,niemand staat hier boven de wet.Wij moeten solidair zijn ,saamhorigheids gevoel hebben.Die Italianen zullen wel jaloerd op ons zijn ,immers als mensen wel boven de wet geplaatst worden ,maakt dat jaloers en wekt dat haat op.

Pim had ook humor ,maar dat was zijn zwakte als politicus. Lekker saai maken ,net als ons recht. Zo saai dat gewone mensen wel gaan afhaken ,denken zij. Trouwens om aan de politiek mee te doen ,zal je nooit gelijk krijgen ,en moet je wel een bepaalde taal spreken. Maar als je dat niet wil?

12. harry van groen 23 Sep 2007 om 19:36

Onze minister van oorlog speelt al voor pontius pilatus ,en wast zijn handen in onschuld.Hij stelt nu ,bij de dood van een soldaat: de vorige kamer en parlement hebben de uitzending bevolen ,ik heb daar dus geen schuld aan. Hij vergeet dat hij en zijn partij ,en de helft van de kamer ,zo ook ministers ,nu,daar van deel uit maakten.Ik heb zijn partij,en een politiek college in leiden,proberen uit te leggen dat uitzending onrechtmatig is, constitutioneel ,juridisch ,en staatsrechtelijk.Zij hebben niet gereageerd ,maar voor kennisgeving aangenomen. Soldaten van nu doen dat werk vrijwillig.Zij hebben voor uirzending getekend ,zo zij zijn dan gewoon een huurleger.

MAAR omdat de politiek daar over heeft beslist ,en weigering wordt bestraft ,ligt het wel iets anders.Waar is die goeie ouwe krijgsraad? Bij Eric O zagen wij dat de politiek zich er mee gaat bemoeien natuurlijk is de politiek verantwoordelijk ,maar dan moeten zij die dan ook nemen.Voorhoeve is nooit opgestapt.Latere VVD minsters van oorlog moesten hem beschermen en obstructie plegen Als de minister bepaalde zaken heeft kunnen weten , dan dient hij zijn conclusies te trekken.De Raad van leiden is ook mede schuldig ,immers zij hebben hun partij niet ingelicht.

D 66 wist het wel ,als oud wethouder van leiden ,en die heeft wel zijn conclusies getrokken.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/483/koos-plooij-speelbal-van-spinnende-kwaliteitskranten.html (6 of 10) [3/11/2009 12:19:54 AM]

Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten at Klokkenluideronline

13. harry van groen 24 Sep 2007 om 10:04

Ik lees net dat de dochter van Jef van oekel iets wil hebben van den haag ter nagedachtenis van deze unieke artiest.Helaas moeten artiesten wel extreem zijn ,en een spiegel voorhouden. Alleen mensen die in die spiegel moeten kijken ,kijken daar niet in.Waren dat niet die lui van : ik ben gerrit ,en ik steel als de raven?.Zij hadden dus zeker een vooruitziende blik.Jef van oekelhad natuurlijk een grote mensenkennis ,als ex-kapper ,maar nog belangrijker was de liefde . Hij hield tenminste van zijn vrouw. Kom op den haag ,doe iets voor die man.

14. harry van groen 24 Sep 2007 om 10:09

In onze communistische buurt,hing iets met schuif letters. Er stond op ;GOD IS LIEFDE Door de tand des tijds ,en weer en wind ,vielen er lettrs af.
Op het laatst stond er
GOD IS L EF

Een boodschap ?
15. harry van groen

25 Sep 2007 om 09:26

Nederlanders hebben zeker nog een identiteit.Mevrouw van Buuren bedoelt dat politieke partijen geen identiteit meer hebben zeker ,maar dat is een geheel ander verhaal.Nederlanders roepen al gauw hosanna ,en je wordt dan ook populaire. Maar zij wachten ook op de foutjes ,en danworden zij distructief.Waar wij een brug te ver hebben ,hebben wij nu een koekje te veel. Met uw 2 paspoorten leek het wel of u ons een koekje van eigen deeg wilde geven.

Als de nederlander niet bestaat ,en wij geen identiteit hebben ,heeft u uw eigen positie ter discussie gesteld , immers waarom dan nog een nederlands staatshoofd ,die door genen,identiteit,bij nederlandse wet etc , geworden is ,ook door het nederlandse volk ,tot de monarchie die nu bepaald wat er in nederland gebeurt.
Of was het zo maar een regenten koffie uurtje ,wat schattig het gezellige ,kneuterige gepeupel.U heeft door de ramen wel naar binnen gekeken ,maar niet in hun hart.

16. harry van groen 25 Sep 2007 om 09:48

Waar de heer de jong nog rectificeerde ,terwijl hij niet de faforiet was van de opa’s (verzetskruis),rectificeert bijv andere tijden van de VPRO niet.Buiten dat de AIVD deze site wel moet bekijken ,zijn er toch journalisten , rechters ,advocaten ,politici ,noem maar op die mijn stellingen tenminste gaan onderzoeken.Vergeet niet dat de (parlementaire ) geschiedenis is vervalst.
Met die wetenschap moet de ombudsman vab de NOS maar eens beginnen ,in welke journaals en den haag vandaag ed. het gepeupel op het verkeerde been is gezet.Mijn stelling bij deze is dat 2 mei 1989 het kabinet niet is gevallen door de reiskostenforfait maar door corruptie.De Telegraaf en de grave lieten het kabinet vallen , volgens ook toen de journalisten.Als dan Mevrouw Dales en de heer Hirsch Ballin
een partij boven de wet stelt ,met de mededeling dat dit staatsgeheim is ,na chantage van ene heer Northolt , konden journalisten en hoogleraren daar niets mee ,maar wel wat er na gebeurde. Elke wet of beslissing in het voordeel van banken ,bouwbedrijven etc ,maar ook in het nadeel van het volk ,hadden zij openlijk ter discussie moeten stellen. Nu wordt het uitgelegd als zijnde omkoping ,immers de bovengenoemde worden steeds meer afhankelijk ,door het inkomen ,van regeringen ed.
Krantenlezers betalen niet voor onwaarheden ,wantdan kunnen zij de krant beter opzeggen. Hoogleraren worden ook door het gepeupel betaald.
Van dat aangaande geeft deze klacht een hoop werkgelegenheid.

17. harry van groen 25 Sep 2007 om 09:50

Meldt misdaad aniniem zijn ook klachten op deze site ,ook al zijn die bij OM al jaren ,en jaren gemeld. 18. harry van groen

25 Sep 2007 om 09:57

Ik heb niets met welke politicus dan ook,ook niet met de heer Wilders. Helaas moet ik hem soms wel gelijk geven ,maar soms moet hij zelf maar eens te raden gaan of hij niet knettergek is.
Zo was er een mijnheer Janmaat ,die wel heel veel van kamerleden wist ,maar dat niet vertelde
Ook hij wist wat de politieke mores was.

19. harry van groen 26 Sep 2007 om 09:58

Terecht moet de heer joustra die 100 marokkanen in amsterdam in de gaten houden.Maar hij moet niet de aandacht verplaatsen voor de terroristen ,die werkelijk een bedreiging zijn.In en met bijv banken wordt er meer gestolen ,dan alle overvallen bij elkaar. Zo hoorde ik laatst dat de slavenhandel de nederlandse bank en ABN AMRO op de been heeft gehouden.Met onze normen van nu was dat al crimineel.Absurde rijken mensen,uit rusland ,china ed ,maar ook de bankwered of bedrijfsleven ,kan het grootste gevaar voor de wereld gaan vormen.Gelukkig doet zo’n Bill Gates nog wat goeds met zijn geld ,zo ook Joop vander Ende ,maar als die verkeerde frustraties zouden hebben ,nou berg je dan maar.Je land te verdedigen als soldaat kan goed zijn , maar dat weegt niet op tegen die veenbrand ,knechten,van gefrustreede en op geld beluste mensen ,ook nederlanders.

20. harry van groen 26 Sep 2007 om 10:17

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/483/koos-plooij-speelbal-van-spinnende-kwaliteitskranten.html (7 of 10) [3/11/2009 12:19:54 AM]

Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten at Klokkenluideronline

DELTA LLOYD en ABN AMRO verzekeringen bestaan 200 jaar.Ik heb daar persoonlijk een uitnodiging voor gekregen ,met als prijs een Meet&Greet met ja Paul de Leeuw .Nu meot ik u wel even vertellen waarom dat feeste een misplaatste aktie van hen is.
Om te beginnen vindt de jeugd de tv reclames cool.Nou als je goed oplet zijn zij altijd anarchistisch.Het volk lekker bang maken ,zo ook onzeker ,zodat zij meer en meer verzekeringen nemen ,of voor hun oude dag gaan zorgen. ZEKER delta LLoyd. ,Nu was Delta LLoyd ook mijn huisbaas ,met als voorzitter van R vBestuur ene heer Zoutendijk.Delta Lloyd had als taktiek om dan weer dat te zeggen en dan weer dat ,dat resulteerde dan ook prompt in procedures.Waar zij in alle tarieven overvragen ,kunnen zij met het verschil spelen met het recht en advocaten .Geld zat dus. U betaald het dus al zelf.Nou stelede ook ooit eens de heer koos postuma ,oh,ja dat zijn die mensen die ook altijd winnen.Zij kijken in alle procedures welke advocaat van de tegenpartij corrupt is , en zo bouwen zij een legertje op van advocaten .Ja en voor wie kies je dan als advocaat? Je toekomst in zeker verzekerd. De heer Zoutendijk ging nog een stapje verder ,die lichtte zijn partij de VVD in,want daar was hij fractie voorzitter van in de controlerende eerste kamer ,en zijn minister van justitie ,met de mededeling ,Ik heb nog wel een werkbare advocaat voor onze partij die rechter kan worden.En zo geschied dan.Maar dat kan en mag natuurlijk niet ,dat is crimineel.

21. harry van groen 26 Sep 2007 om 10:30

Waar de heer zoutendijk dus al een afscheids feestje gaf ,in het concert gebouw ,dat was wel zo chique ,met veel politici ,zoals van mierlo ed,was hij ook zo integer om voorzitter van ons Rode kruis /U weet wel met ook die grote gebouwen ,heel chique.Maar zo was hij ook voorzitter van olympische spelen voor gehandicapten.Heel nobel allemaal.Maar nu komt het ,alle winnaars van die olympische spelen voor gehandicapten kregen een lintje. Behalve één.Deze zwakbegaafde crimineel had een strafblad.Dus de ene crimineel met lintje,moest de andere crimineel een lintje weigeren.De opvolger van zoutendijk bij Delta Lloyd kreeg ook een lintje Omdat mijn ervaringen met Delta Lloyd zijn dat zij een criminele organisatie zijn ,die miljarden gemeensschapsgeld er doorheen hebben gejaagd ,je vernederen ,knechten ,de wet en grondwet aan hun laars lappen,omdat zij zo integer zijn ,vond ik dat niet etisch ik heb de burgemeester van Maxima ́s woonplaats gevraagd hem daarom geen lintje te verstrekken,geen antwoord

22. harry van groen 26 Sep 2007 om 10:46

Nu wil die zelfde Delta Lloyd een feestje dus geven.Maar nodigen mij daar ook nog eens voor uit.Ik heb een zwak voor paul de leeuw ,hoe hij met gehandicapten omgaat.De heer zoutendijk deed dat ook,maar die misbruikte ze dus. Zo zei hij niet tegen HM is dat alles,ik ken nog wel ergere gevallen.Nee hij zou wel een boek gaan schrijven ,dat er nooit is gekomen ,zo ook van lubbers.Konden zij lekker mee chanteren.

De heer de Leeuw kent nu dus wel de achtergronden ,als hij dit leest Hij vond Anneke bezopen met die fles ,ik zou het bezopen vinden als hij hier aan meedeed ,zo ook van Henk Van Ulsen verder nog.
Mijn gevoelens ,want die moet je niet ttonen bij het recht in nederland ,voor Delta Lloyd,met mijn joodse corrupte advocaat ,nu RECHTER ,die ons gezin zo heeft behandeld ,zo ook zijn medewerkers ,ons heeft gedéporteerd ,)achteaf voor niets want de tegenpartij had zich niet gesteld ,zo zou nietig worden verklaard in een normale rechtstsaat’zijn net zo erg als dat je je in een concentratiekamp zou bevinden

Er komt nu een feessie.Waar een orkessie speelde bij de ondergang en dood van een boot ,speelde er ook een orkessie elders voor een dood,met het wijsje ,don ́t die,before you die.

23. iemand
27 Sep 2007 om 12:14

ehmmm, ga iets nuttigs doen? Als je alle tijd die je hier besteed aan het schrijven van onsamenhangende verhalen, aan vrijwilligerswerk besteedt, voel je je misschien beter en draag je iets bij aan de samenleving. Mvg

24. harry van groen 27 Sep 2007 om 17:02

iemand is voor mij niemand,zeker als zij anoniem zijn.Ik ga met niemand of iemand geen discussies aan ,ik houd mij aan feiten ,waar mensen die dat aangaan hun verplichte beëdigde werk mee moeten doen.Als ik u was ,zou ik maar eens dit archief doorlezen ,want gezien uw eerste opmerking blijkt al dat u daar al niet veel van begrijpt. Bent u bij een new yokse advocaat geweest ,die dat allemaal dondersgoed begreep? Nou ik wel>Hopenlijk gunt u mij de vrijheid om zeker aan dit vrijwilligerswerk te doen>Ik heb uitgelegd dat ik al 2 jaar vrijwilligerswerk ,als soldaat ,heb gedaan ,wat vrijheidsberoving was.

Ik heb hier een krant toevallig ,haarlems dagblad van woesdag 26/9 over chiphol.Koop die nu eerst maar.Deze heer is 83 ,ik denk aan uw wijselijke opmerkingen dat u die levenswijsheid leeftijd nog lang niet gehaald heeft. De heer kat vraagt op klokkenluiderslijn reacties ,geen discussies.
Een ieder doet het op zijn manier ,ik denk dat de politiek de beste is ,zo de plubieke opinie.

25. harry van groen 27 Sep 2007 om 17:20

Na de zesjes ,krijgt Balkenende nu een 9 ,van transp. int.Het bleek gelukkig niet voor niets dat ik al heb uitgelegd hoe die organisatie werkt.Stel : Wiarda zegt de amsterdamse politie is corrupt( na de velseraffaire ed niet ondenkbaar) en de ministers van justitie en binnenlandese zaken zeggen ,na klacht aan transp.int. , Northolt bekijk jij dat maar eens.Dat kan niet.Is ook niet gedaan ,nee northolt ging liever de irt onderzoek chanteren. Wiarda heeft nooit zijn woorden behoeven terug te nemen. Nu hij bij europol is ,kan hij wel beter zijn best gaan doen voor het nederlandse volk.U ziet het om op zo’n afstand corruptie te controleren ,is niet alleen knettergek ,maar de grootste poppenkast die er is.Gij zult niet begeren een 9 ,die niet van U is.
Noot bij IRT ; in haarlems dagblad staat: ik stel voorop dat ik als minister van justitie niet treed in individuele zaken . Dat is niet juist want hij heeft wel een politieke parij onschen dbaar gemaakt ,in een individuele geval. Regeren is vooruitzien ,in werkelijkheid hebben wij nu 2 ministers van justitie 1 van de raad van state 1 die zijn politieke verantwoording nog moet nemen uit een vorig kabinet.Die politieke partij mag van mij gerust iemand in de maling nemen,maar niet mij.

26. harry van groen http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/483/koos-plooij-speelbal-van-spinnende-kwaliteitskranten.html (8 of 10) [3/11/2009 12:19:54 AM]

Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten at Klokkenluideronline

27 Sep 2007 om 19:05

Ik heb mij gemeld bij de vrijwillegersclub Amnesty internationaal.Ik vond het vreemd dat bij de dood van Pim Fortuyn ,van Gogh ,Enschede ,maar ook de klokkenluiders ,je totaal niets hebt vernomen van deze organisatie. Op z’n minst voor de klokkenluiders wegens geestelijke wreedheden ,intimidaties ed.Ik kreeg een bekakte mr. aan de telefoon ,die nog een mooie carriére in het verschiet had.Nee daar begonnen zij niet aan.Dat brieven schrijven in verre landen ,nam al zo’n tijd in beslag.Toen naar antwerpen gebeld. Nee voor nederlandse misstanden moest je zijn in nederland ,daar was die slagerij.

27. harry van groen 27 Sep 2007 om 19:10

Ik heb mij als vrijwilliger gemeld bij het oorlogstribunaal. Omdat ik geen nederlandse advocaat kan krijgen ,en molosvoc er geen één wilde hebben ,gesteld dat zeker een nederlander hem niet kon verdedigen Die Wladimir stapte op. Dit voor eventuele vormfouten ,die een vrijlating zou bewerkstelligen

28. harry van groen 27 Sep 2007 om 19:20

Een klacht bij advocaten ,doe je ook voor eer en goede naam van deze orde. Dat zij hun naam kostte war het kost hoog houden staat voldoende op deze site van klokkenluiders ,die vrijwillig luiden.
Nu hebben wij ere leden van de VVD
Gisteravond kon korthals altes naar eer en geweten aan de anderen vertellen ,hoe de vork echt in de steel zit. De geschiedenisleraar ,die zijn hele leven met geschiedenis is bezig geweest ,zal die toch niet vervalsen?

En de sportsvrouw ,zwemster ,is nu in het diepe gesprongen ,maar zij niet anders dan de spelregels kan toepassen ,en de VVD een rode kaart geven.
Trouwens als ik mij meld als vrijwilliger bij de kies raad ,omdat de verkiezingen onrechtmatig waren (nu opeens wel een rood potlood bijv.) moet de heer korthals altes dit onderzoeken ,in zijn slagerij.

29. harry van groen 29 Sep 2007 om 10:25

Wij hebben een hoogleraar rechtsfilosofie .Om zijn referentiekader te vormen kent hij de wet ,maar ook vervalste rechtspraken.Zo zal hij dan ook wel elke dag deze site lezen ,zodat klokkenluiders het tenminste voor IEMAND doet.Heeft hij al contact opgenomen met al die klokkenluiders van deze site.U denkt toch niet dat het recht in nederland ook niet smadelijk bezig is.U denkt toch niet dat de heer spijker al die smaad over zich heen wilde hebben.25 jaar geleden melde ik mij vrijwillig bij de hoogleraar Hoetjes van corruptie zaken. Dacht u dat hij zijn beèdigde werk zou gaan doen.De hele leidse courant stond vol van corruptie van een bouwer ,maar ook van Brokx ,Nijpels ed./Brokx staat voor zijn allerhoogste rechter als CDA ́er .Nijpels mocht geen politieke bemoeienissen meer hebben ,ondanks dat hij nu vooraan bij frits zit ,en zijn benoeming als CDK.De rotterdamse vrouw van peper had hem gevraagd dit te doen ,nou hij heeft het geweten.En Hoetjes die zal wel met zijn oudere,ontgroende,)jaar’ genotenvan minerva bijv te doen hebben gehad van de leidse universitiet/ die herdenken nog een R M. uit 1942 ,die was wel integer.
U zal het toch aan IEMAND moeten uitleggen ,buiten u onterechte salaris dan ,zo ook uw pensioen.
Ik ga voor een paar weken weg ,hopenlijk laat de heer kat dit zo leesbaar op zijn site staan ,want anders wordt er weer opstuctie gepleegd ,terwijl OM dan weer gaat zeggen ,het is al weer zo lang geleden terwijl dagelijks men meer en meer corrupter wordt.En dat is toch de bedoeling.CORRUPTIE bestrijden ,als de overheid daar failliet in is.van deze site.

30. harry van groen 29 Sep 2007 om 10:42

Het is toch vreemd dat RECHTERS/wat een goede klokkenluiders zouden dat wel niet zijn,ook zonder te lekken of hun beroepsgeheim te schenden/ van HOF van Discipline van de orde van advocaten ,waarvan ik GEEN advocaat kan krijgen /wat in strijd is met wet en grondwet ,niet strafrechtelijk worden vervolgd. Immers de GEVOLGEN politiek ,juridisch zijn niet alleen strafbaar ,maar ook pölitiek/zie Molosovic/riod blom ed.

Deze uitspraak zal weleenswaar gepubiceerd zijn ,met veel rook ,maar niet mey het juiste verzoek ,maar de raad zal zeker moeten stellen dat advocaten hun werk niet mogen doen bij kortgeding en hogerberoep ,immers er is dan geen rechtsgelijkheid.Spong en knoop heb ik daar bijv op gewezen.Zij WETEN dat.Hof heeft nooit oorlogstribunaal ingelicht ,zo ook bijv Blom.
Wat gebeurt er, een muts vaneen rechter moet ik bij een kortgeding komen.Ik stel dat ik geen advocaat kan krijgen.Wat zij verder niet aan mij moet vragen ,maar aanHof.Daar zit een corrupte tegenpartij bij ,die dan nog weer corrupter kan worden met dzez informatie Als ik geen advocaat kan krijgen ,is de procedure ongeldig. Toch spreekt ,nee maakt deze knettergekke muts recht ,waaraan RECHTEN worden verleend.En de deurwaarder,die rechts en wets kennis heeft,van ARKEL kan je ook smadelijk behandelen.
In uitzonderlijke gevallen wordt deze BESCHERMD onder verantwoordelijkheden van de min.van justitie. Maar dat een volgende keer.

31. harry van groen 29 Sep 2007 om 10:56

Hoogleraar ed moeten ook onderzoeken HOE een wet tot stand komt. Ik heb nu weer problemen met de fortis bank .Die verwijzen naar een wet van ZALM ,die ik heb aangegeven bij de tweede kamer ,fiod ed ,oa door onbeschoft gedrag in een ervenis zaak ,zo mijn rouwverwerking ed.,in een koopsom polis azzk ,met de mededeling ±in het verleden …….Ik stel dan ook betaal nu uit ,maar dat doen zij niet.Tabaksblatt kent deze beschuldigingen ,maar staat verkoop Amro toe.

DE VERRADERS ZIJN ONDER ONS , IEMAND MOET DAT TOCH WETEN:

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/483/koos-plooij-speelbal-van-spinnende-kwaliteitskranten.html (9 of 10) [3/11/2009 12:19:54 AM]

Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten at Klokkenluideronline

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« ‘Topadvocaat’ Niels Koeman als gifboer

Hoe zit het met de nevenfuncties bij Deloitte? »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/483/koos-plooij-speelbal-van-spinnende-kwaliteitskranten.html (10 of 10) [3/11/2009 12:19:54 AM]

Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Webmaster behoudt ongeslagen proces-status
Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland

Gepubliceerd door Micha Kat 26 augustus, 2008 in Algemeen.

Ja, hooggeeerde lezers, u ziet het goed: naast de Krant van Pedofiel Nederland is er nu ook de Website van Pedofiel Nederland! Vorige week werd bekend dat De
Telegraaf Geenstijl (pedofielen-vriend Dominique Weesie van GS:”We blijven geheel onafhankelijk, maar als je ergens een goede prijs voor kunt krijgen, bent je gek als je het niet doet”) geheel in het bezit heeft gekregen en dat betekent dus steun voor de kinderverkrachtende elite van ‘boven ons geplaatsten‘ en veel, heel veel aandacht voor het weer, sport, lekkere wijven en geweld. We herinneren ons nog de zielige poging van De Krant van Pedofiel Nederland Joris Demmink af te schilderen als ‘het slachtoffer van een maffia-complot’ en die journalistieke lijn is nu reeds terug te vinden bij de dappere ridders van het shocklog. Die lijn betekent: mensen als Adam Curry die een podium hebben geboden om de pedofielen-netwerken aan de kaak te stellen moeten -geheel in lijn met de X-getuigen in Belgie- worden gedebiliseerd! Bij Geenstijl strijden we immers net als bij De Telegraaf voor een goede zaak en dat wil dus zeggen: vrij baan voor de kinderverkrachters!

Ook de Rammende Rechter Wiecher Wedzinga, met wie Geenstijl toen het nog een onafhankelijk medium was zo wegliep. wordt thans door het shocklog geheel en al
doodgezwegen, zelfs als hij als een ware Don Quichote zijn nek uitsteekt door te verklaren dat Demmink samen met Donner en Hirsch Ballin een SM-tent heeft bezocht in Breda. En de affaire- Lippens? Bestaat niet! Doen we niet aan! En wat is nu het leuke? We kunnen hier het gecorrumpeerde (Weesie: “Als iemand je fors wil betalen voor een artikel, ben je niet wijs als je daar niet op in gaat! We zijn nu een beursgenoteerde onderneming!”) shocklog ongestraft de grond in stampen, want van De Telegraaf mogen ze niet meer reageren op kritiek van incourante websites die niet behoren tot het establishment in medialand! Daar staan ze als ‘beursgenoteerde onderneming’ immers ‘boven’!

49 Reacties op “Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Micha Kat
26 Aug 2008 om 09:43

Het is toch niet te geloven! Du moment dat Geenstijl voor 100% in handen is van De Telegraaf en dus ook 100% mainstream is geworden, krijgt pedofielen-vriend Weesie een positief portret in De Volkskrant!
Wat een giller! http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1059852.ece/Eerlijke_jongen_met_flinke_onderbuik

Justitie criminaliseert, een tussenbalans »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

telegraaf.jpg

RS

S

weesie.jpg

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

kerstdemmink

Internationaal (8)

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/964/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.html (1 of 9) [3/11/2009 12:20:06 AM]

Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland at Klokkenluideronline

2. Observator 26 Aug 2008 om 09:52

De flinke jongens van Geen Stijl blijken dus volledig te koop te zijn. Letterlijk en figuurlijk. Ik zag het al een poosje aankomen. En niet alleen op het gebied van pedofilie.

3. Pierre Lebon 26 Aug 2008 om 10:48

Nee, dat geloof ik niet observator. Ik heb de schrijfsels van Geen Stijl nooit serieus genomen op een wijze zoals ik de berichtgeving van Kat volg.
Kat durft zich met naam en toenaam te storten op afschuwelijke misstanden waarvan wij ons allemaal afvragen of en hoe dit in onze maatschappij allemaal mogelijk is.

Die pretentie heeft Geen Stijl volgens mij nooit gehad. Ik ben in ieder geval nog nooit door een nouveauté van Geen Stijl getriggered om mee te doen aan een forum discussie en me zeer betrokken te voelen bij het onderwerp.
Kat heeft dat bij mij in ieder geval wel bereikt.

Grappig is inderdaad wel, dat de Azijnbode een dergelijk stuk over Weesie schrijft, grappig ook, zijn de recente reacties van Femke Halsema op Rutger van Castricum, die duiden op een heimelijke haat/liefde verhouding met GS of zelfs misschien wel met Rutger. Het wachten is nu op de handreiking van Hanneke Groenteman?

4. Pierre Lebon 26 Aug 2008 om 11:41

Soms doen de Mainstream media wel aan verslaggeving…..

http://www.telegraaf.nl/binnenland/1771979/__Pedofiel_vast_voor_kinderporno__.html

Alleen als je Demmink of Lippens heet, dan hoef je je hier nooit zorgen over te maken 5. E-bee

26 Aug 2008 om 13:25

Ze zullen wel blij zijn bij de Telegrof, ze kunnen dit breed uitmeten. Eindelijk eens een pedofiel!
Hoe erg ook, deze valt in het niet bij de topbestuurders die in de X-dossiers zijn genoemd. Die doen dat structureel om hun lusten te bevredigen, op grote schaal en internationaal en voor sinistere doeleinden. Dutroux was alleen maar een van de leveranciers van vleeswaren voor de elite. Wat is er met die 4 CD-roms van de zaak Zandvoort gebeurt? Daar stond de elite ook op.

6. E-bee
26 Aug 2008 om 13:37

Dus Geenstijl heeft zich voor wat geld uitgeleverd. Een mediale hoogstand betreft het hier toch al niet zou ik zeggen, een jack spijkermanachtige onderneming lijkt me. En je onmiddellijk een embargo laten opleggen door de mediagigant en vergoelijken met de rechtvaardiging van geld wat dom is. Geenstijl was verleden tijd, dit is de nieuwe website van de telegrof.

7. Sophie
26 Aug 2008 om 13:38

Nieuws over zulke “kleine” pedofielen staat haast dagelijks in de krant. Ik kan me veronderstellen dat zoiets nog steeds walging oproept bij de gemiddelde lezer. De vraag is wat er zou gebeuren als het nieuws over Maurice Lippens en de x-dossiers de voorpagina haalt. Vermoedelijk eerst een golf van ongeloof, discrediteren van de bron,… X1 alias Regina Louf doet in België nog steeds de wenkbrauwen fronsen. Er is dus meer nodig dan het openen van de doofpot.

Dutroux veroorzaakte een schokgolf omdat alles plots concreet werd: verborgen kelder, kinderlijken,… Tegelijk kwam het zo marginaal over dat het makkelijk werd zijn geval los te zien van netwerken.
Ik vraag me trouwens af wat Dutroux allemaal wist. Niet zo veel lijkt me, aangezien hij veroordeeld is zonder opmerkelijke onthullingen en zijn compaan Michel Nihoul, die wel connecties had binnen de elite, alweer vrij rondloopt.

8. E-bee
26 Aug 2008 om 13:44

Dutroux wist zeer veel en Nihoul nog veel meer. Maar zodra een naam van de elite viel of belgische hofkringen was het onderzoek over. De veroordelingen van justitie kunnen niet meer als maatstaf worden genomen dus evenmin het vrij rondlopen van Nihoul. Justitie is geheel vervallen alsook de politie.

9. AIRVD
26 Aug 2008 om 14:17

Geenstijl gebruikte ook altijd de term: “Meisjes aan stukken scheuren”, wat seks betekende. Rare term zou je zeggen maar sinds zij geen woord over Demmink reppen begint het me steeds duidelijker te worden waar deze term vandaan komt. “Meisjes aan stukken scheuren”, betekent niets minder dan seks hebben met zeer minderjarige.

In onderstaande link geeft Fleischbaum nog even seksuele voorlichting aan 12 en 15 jarige voordat hij ze aan stukken scheurt:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2005/11/masturberen_kun_je_leren.html

Bezoekers

● 17 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165340 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/964/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.html (2 of 9) [3/11/2009 12:20:06 AM]

logoquizzed.gif

Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/964/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.html (3 of 9) [3/11/2009 12:20:06 AM]

Geenstijl is m.i. nooit onafhankelijk geweest. Dominique Weesie is afkomstig van de Telegraaf. Het zou goed kunnen dat Weesie met een opdracht is weggestuurd; maak een ‘nieuwe media’ propagandakanaal en bij succes kopen we je eruit. Ze zijn namelijk vanaf het begin al gesteund door de Telegraaf met inlichtingen, opdrachten en ander materiaal.

De TMGroep is dan ook de link naar het Haagsche establishment. De van Puijenbroek familie is al sinds jaar en dag grootaandeelhouder. Deze familie heeft altijd al warme banden gehad met politiek Den haag, de Konuklukke Toko en Defensie.
Op www.leugens.nl wordt nog een link gelegd tussen het Haagsche establishment en TMG. TMG is samen met durfinvesteerder Permira partner in het Duitse TV bedrijf ProSiebenSat1. Gerrit Zalm werkt nu bij Permira. (volledige link: http://www.leugens.nl/2008/08/21/gerrit-zalm-i/)

10. M.
26 Aug 2008 om 14:56

Pierre Lebon schrijft:
‘Nee, dat geloof ik niet observator. Ik heb de schrijfsels van Geen Stijl nooit serieus genomen op een wijze zoals ik de berichtgeving van Kat volg.
Kat durft zich met naam en toenaam te storten op afschuwelijke misstanden waarvan wij ons allemaal afvragen of en hoe dit in onze maatschappij allemaal mogelijk is.
Die pretentie heeft Geen Stijl volgens mij nooit gehad.’

Zo voel ik dit ook. De manier waarop Geenstijl bericht, anoniem, niet openstaan voor openlijke (niet anonieme) discussies naar aanleiding van hun berichtgeving, hun ‘verslaggeving’ is in de vertste verte niet te vergelijken met wat Micha Kat doet.

En de uitspraak van Weesie is natuurlijk hilarisch, hij komt er in feite rond voor uit dat hij te koop is:
‘We blijven geheel onafhankelijk, maar als je ergens een goede prijs voor kunt krijgen, bent je gek als je het niet doet.’

11. Observator 26 Aug 2008 om 15:56

@ Pierre Lebon en @ M.

De benadering van Micha Kat is natuurlijk altijd al serieuzer geweest dan die van Geen Stijl. G.S. ‘berichtte’, Kat ‘handelde’(en handelt). Een groot verschil.

Toch had G.S. wel enige waarde in ‘onthullingszaken’. Maar de laatste (al wat langer durende) tijd bleef het angstig stil als er wérkelijk heikele zaken aan de orde moesten komen (net als bij Stan de Jong het geval werd wat betreft de zaak ‘Demmink’).

Er werd, als het zo uitkwam, de aandacht gericht op de boodschapper en niet op de boodschap. Vanuit een veilig hoekje.
Waarbij het ooit toch in enige mate aanwezige ’serieus’gehalte vrijwel dagelijks afnam, vooral in de dagen voor de ‘overname’.

In feite zijn wij het dus gewoon eens. 12. Pierre Lebon

26 Aug 2008 om 17:10

Precies allemaal, Geen Stijl lacht het hardst om zichzelf en dat kan wat mij betreft gewoon lekker zo blijven. Echte onderzoek journalistiek en zeker zoals Kat die bedrijft, gevoegd bij zijn “houten kop” op het gebied van vastbijten in een onderwerp, zie je weinig.
Alle juridische perikelen die Kat inmiddels over zich heen heeft gekregen verduidelijken waarom dit soort journalistiek niet populair is bij zijn vakbroeders.

Ik heb veel repsekt (om met GS te spreken) voor dit soort lef 13. AIRVD

28 Aug 2008 om 15:02

Het valt me op dat Geenstijl steeds vaker over pedofielen bericht. Hieronder een voorbeeldje:

http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2008/08/smile_je_krijgt_de_doodstraf.html

Maar dat zijn allemaal ‘kleine’ pedofielen. Een van de belangrijke functies van Geenstijl is het kanaliseren van de frustraties van het volk. Dus het kanaliseren van de frustraties richting kleine pedofielen zodat de echte grote sadistische criminelen uit beeld blijven.

14. Pierre Lebon 29 Aug 2008 om 15:33

Ik zal wel complotdenken en het gaat te ver om alle rare ervaringen van de laatste week te vertellen, maar ik zit al sinds vorige week vrijdag zonder internet, daags na mijn aantijgingen op de Fortis website over het aanblijven van de bestuursvoorzitter Lippens.
France Telecom/Orange hebben inmiddels 4 bezoeken en 5 helpdeskcalls aan mijn ‘probleem’ besteedt, en iedereen vindt het eigenaardig dat er ’schijnbaar’ geen storing/fout te vinden is. Indien het personeel van France Telecom een klacht over mij ontvangt, resetten ze ‘iets’ in de aansturing, waardoor ik weer toegang heb, indien iemand mij vervolgens via de telefoonlijn belt, valt de internetverbinding definitief weg.

Er wordt mij nu gemeld, dat dit een situatie is, waar ik mee moet leren leven, terwijl ik daarvoor 17 maanden (vanaf aanvang abonnement) continue internet heb gehad zonder een enkele storing.

Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland at Klokkenluideronline

Ben ik gek? 15. AIRVD

29 Aug 2008 om 15:49

@Pierre Lebon
Nee je bent niet gek. Het zou heel goed kunnen dat ze Geheime Diensten hebben ingeschakeld en die werken internationaal (als ze al niet actief waren). Maar het kan net zo goed toeval zijn, houdt daar ook rekening mee. Dat is altijd het lastige van dit soort dingen en daardoor kunnen zij vrijuit handelen.

16. M.
29 Aug 2008 om 15:56

@ Pierre Lebon,

jou reactie treft me! Heb zelf de afgelopen weken ook een paar vreemde voorvalletjes meegemaakt, en vroeg me af of ik lichtelijk paranoide begon te worden.

Maar wat AIRVD ook zegt, het kan ook toeval zijn. 17. AIRVD

29 Aug 2008 om 16:06

Maar laat je niet bang maken of intimideren. Het duistere zal nooit overwinnen, nooit. Hier nog een website over tactieken van deze diensten:
http://www.groepstalking.nl/
De schrijver slaat soms wat door maar dat is ook het gevolg van die manipulaties…

Ik ben benieuwd of Micha al wat gemerkt heeft wat ze zijn net zo goed in Thailand actief. 18. Pierre Lebon

29 Aug 2008 om 16:32

Dank jullie wel allemaal…
Mijn internet is nu sinds 2 uur stabiel en I count my blessings. Misschien zie ik spoken.
Hoe is het observator?

19. Pierre Lebon 29 Aug 2008 om 16:37

AIRVD….. ik ben niet zo snel bang.
Het niet hebben van Internet belet me om actief te blijven op de artikelen van Micha Kat, die me zeer shockeren.
Daarnaast ben ik samen met de locale fransen een fanatiek jager met een redelijk arsenaal binnen handbereik. En waar je zwijnen mee dood schiet, kan je je prima verdedigen.

20. A-nonima
29 Aug 2008 om 16:38

Bij verdachte personen kan de internet verbinding worden gehinderd, sommigen merken dat duidelijk bij het vertraagd verzenden van berichten, met name naar deze klokkenluideronline.nl. Een gezonde dosis wantrouwen is tegenwoordig dan ook op zijn plaats. Ook e-mail wordt gelezen.

21. Pierre Lebon 29 Aug 2008 om 16:40

vergat het woord: daarmee kan je je….. 22. Pierre Lebon

29 Aug 2008 om 16:54

Ja AIRVD, groepstalking is un peu te heftig en redelijk doorgeslagen.
Alhoewel ik door alle berichtgeving over de XDossiers en Demmink behoorlijk uit koers geslagen ben, hecht ik er wel aan gewoon mijn ‘nuchtere zelf’ te blijven behouden.
Ik ben ervan overtuigd dat Kat, net zoals X1 een groot geloofwaardigheids percentage verdient en ik steun zijn moedige acties voor 100%, maar ik wens wel mijn hoofd erbij te houden if you see my meaning

23. AIRVD
29 Aug 2008 om 17:07

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/964/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.html (4 of 9) [3/11/2009 12:20:06 AM]

Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland at Klokkenluideronline

@Pierre Lebon
Groepstalking is zeker doorgeslagen maar er zit zeker een deel waarheid in. Gevolg van die martelingen is dat de slachtoffers doorslaan en alles verdacht gaan vinden.
Maar de technieken worden steeds geavanceerder, zoveel is duidelijk!

24. Rudolf Paul 29 Aug 2008 om 18:01

Ik heb nog nooit zo’n lading bullshit gelezen als wat je die groepsstalking site va AIRVD kunt lezen. Oeps! Er vloog net een duif voorbij m’n raam, ik moet oppassen.

25. AIRVD
29 Aug 2008 om 19:08

@Rudolf Paul
Dat die man is doorgeslagen is duidelijk. De technieken van Geheime Diensten zijn echter niet zijn blijven hangen in de 15e eeuw. De middelen die ze gebruiken worden steeds geavanceerder.
Een deel van het verhaal klopt, een deel is doorgeslagen. Maar dat is juist het gevolg van zo’n behandeling lijkt me…
Hoe dan ook, de site is besmet, maar dat betekent niet dat zo’n groepstalking/netwerk niet bestaat.

26. Observator 30 Aug 2008 om 11:39

@ Pierre Lebon
Je vroeg me (gisteren) ‘hoe het ging’.
Nou, wel goed eigenlijk. Maar je zult wel iets anders op het oog hebben.

Mijn internet vertoont ook wat kuren, maar heeft er nog nooit uit gelegen.
Het opstarten gaat de laatste tijd wel wat langzamer. Terwijl de processor volop werkt.
Ik krijg op taakbeheer evenwel geen bijzondere processen te zien…beetje vreemd, maar het kan eventueel ‘Acer Empowering’ zijn.

Wat me óók en wel degelijk vreemd voorkomt is, dat deze site, Klokkenluider, ‘Geen Stijl: de Website enz.’ genoemd wordt in de ‘toepassingen’ in taakbeheer!!!!
Op DIT moment, nú.
Ook staat Norton (mijn beveiliging) bij de toepassingen en dat was niet altijd het geval Norton hoort volgens mij op de achtergrond te werken.

Daarbij nog, regelmatig, maar niet iedere dag, meldt Norton bij het opstarten dat ik niet beveiligd zou zijn of ben, en dat ik dit handmatig moet herstellen. Dat is dan wél snel gebeurd, maar vreemd is het wel.

Je bent dus niet de enige met vragen. 27. Observator

30 Aug 2008 om 11:43

@ Pierre Lebon

Aanvulling van 11:39:
Even heen en weer geswitcht en ontdekt dat het ‘Geen Stijl’ slaat op het stuk (de titel ervan) waarin we werken. Fout gedacht en geoordeeld dus van me.
Ik ben dan ook geen toppertje op computergebied.
Maar de andere zaken blijven staan. DIE kloppen wél. Of juist níet, dus.

28. A-nonima
30 Aug 2008 om 11:47

@Observator.

Uw computer is “besmet” door ? Ik herken uw sypmptomen uit ervaring. Op uw computer is een programmaatje geplaatst waarmee men uw berichten onderschept op de blog,s van uw keuze. Dit kost capaciteit. Verder is uw beveiliging gemanipuleerd. Ze kunnen alle beveiligingen omzeilen, lukt dit niet dan saboteren zij dit zodat u handmatig moet gaan herstellen. Vaak bevriezen zij de virusbank en kunt u deze niet meer updaten of geeft hij altijd aan dat hij is bijgewerkt!

29. Observator 30 Aug 2008 om 12:01

Wel, A-nonima, daar ben ik dan mooi mee. Aan de andere kant: ze mogen van me weten wat ik doe, schrijf en vind.
(Bedankt voor je reactie trouwens)

Ik denk namelijk, als dit zo is, dat men de argumenten en inzichten die ik tentoonspreid wel naar waarde kan inschatten, waardoor de paniek kan en zal toenemen (hoogmoedige veronderstelling, maar vermoedelijk waar). En als men daardoor grótere fouten gaat maken, valt dat alleen maar toe te juichen.

30. AIRVD http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/964/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.html (5 of 9) [3/11/2009 12:20:06 AM]

Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/964/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.html (6 of 9) [3/11/2009 12:20:06 AM]

30 Aug 2008 om 12:03

Slaat niet te ver door. Natuurlijk hebben Geheime Diensten subtiele middelen om uw PC te saboteren maar niet elk probleem wordt door hun veroorzaakt. Dan geef je ze teveel credit.
Maar dat al je gegevens bekeken kunnen worden en dat je reacties ‘gelogd’ worden is allang mogelijk.

31. Pierre Lebon 30 Aug 2008 om 12:28

Mijn problemen zijn gewoon wat “basaal-er” mijn hele Internet verbinding ligt er keer op keer uit, waardoor ik nu WIFI zit te werken op een vriendelijk terrasje aan een pittoresk frans dorpspleintje met een pichetje witte wijn en drie miljoen vliegen op mn beeldscherm
Ellek nadeel het ze voordeel

32. Observator 30 Aug 2008 om 12:39

@ AIRVD

Hoe zou ik te ver door kunnen slaan? Ik vraag me alleen bepaalde dingen af. Dat anonimiteit een illusie is, is me wel duidelijk. Dat was al zo in het pré-computertijdperk. Wie zich met bepaalde dingen bezig houdt en hield, wordt en werd door eveneens bepaalde lieden in de smiezen gehouden.
Zo had ik ooit (culturele) contacten achter het ijzeren gordijn (60-er jaren). In die tijd kwam er eens (wat lijvige) post uit Polen aan die uitsluitend was geadresseerd met mijn naam en mijn (zo’n 600.000 inwoners tellende) woonplaats. Vond ik toen ook al vreemd. De enveloppe was trouwens niet helemaal heel meer…
En een vriend van mij die bij de MID werkte vond mijn naam ook al eens ergens, in die tijd.
Dus doorslaan? Nou nee. Maar ik houd wél alles voor mogelijk.
Jij niet dan?

33. AIRVD
30 Aug 2008 om 12:47

@Observator
Ow absoluut, ik hou ook overal rekening mee en sluit niets op voorhand uit. Maar geef ze niet teveel credit, dat wou ik eigenlijk zeggen. Ze zitten niet overal achter.

34. BL
31 Aug 2008 om 11:07

“Maar dat zijn allemaal ‘kleine’ pedofielen.”
Hij schijnt meermaals gered te zijn door mensen met geld, heeft meer slachtoffers op zijn kerfstok staan en

wekt de indruk “producent” te zijn voor anderen (higer ups?): http://judicial-inc.biz/Duncan_Wackman.htm 35. Rudolf Paul

31 Aug 2008 om 11:52

Dit kwam ik zojuist tegen. Kan toch niet waar zijn? door paulus.de.boskaboutert 3 uur 46 minuten geleden

Wordt de internetsite GeenStijl.nl de hemel ingeprezen, blijkt dat een van de oprichters, nl.. Dominique Weesie (38) zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan het sexueel misbruiken en verkrachten van kleine kinderen in zowel de familie kring als rondom zijn ouderlijke woning. Destijds heeft hij enkel een werkstraf gekregen van 200 uur, maar ná nu blijkt is dat hij zelfs zeer jonge babies waar hij op moest passen, of het nu een baby meisje was of een jongentje, het voor hem niks uitmaakte. Dit volgens een toenmallig politie rapport, wat openbaar werdt in de plaatselijke krant. Het bleek dat enkele ouders, waar de GEENSTIJL.NL oprichter als oppas kracht moest werken via een oppascentrale, vreemde dingen zagen bij hun kroost van soms nog geen jaar oud. Infecties rondom de geslachts delen, rode plekken over het hele lichaam en resten van vermoedelijk sperma, wat later juist bleek te zijn. Schimmel infecties in de mond en rondom de lippen zelfs haarden daarvan, geven een duidelijk beeld van waar zelfs zijn “jonge heer” tussen en in heeft gezeten. Zelfs meisjes van tussen de vier en de acht jaar werden door hem professioneel begeleidt in het sexleven en zelfs ontmaagd door hem. Tegen vrienden zei hij dan zoiets als:” ach, die kleine kinderen hebben gewoon behoefte aan sex en waarom zou ik ze dan niet helpen?”.GEENSTIJL.NL is momenteel zeer populair onder vele jongeren en zelfs Dagblad de Telegraaf en Spits waar de redactie van GEENSTIJL.NL een eigen collumn heeft is erg “trots”op de hoofd- oprichter, Dominique Weesie. Dat deze man enkel maar een werkstraf heeft gekregen en geen tbs met dwang verpleging is nu een doorn in het oog van de vele media die eerst GEENSTIJL.NL de hemel in hebben geprezen. De andere schrijvers van GEENSTIJL.NL keuren de handelwijze van Dominique niet goed maar veroordelen hem ook niet echt. Het was gewoon een foutje van hem en anders niet, aldus GEENSTIJL.NL. Dat ze bij Geenstijl.nl dus net zó ziek zijn als Dominique Weesie, een echte pedofiel , blijkt dus maar weer uit dit berichtje.

bron: De Telegraaf , Spits.

GEEN STIJL.NL in OPSPRAAK ! GEENSTIJL.NL in OPSPRAAK ! _________________________________________________________ Dominique Weesie ( 38 ) ( hoofd oprichter )
Ambroos Wiegers ( mede-oprichter )

Redactie: Fleischbaum Prof. Hoxha De Chileen Pritt Stift Brusselmans Columnisten:

Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland at Klokkenluideronline

Starf*cker
Slamdunk!
Technische ondersteuning:
Joris von Loghausen
Lijkie
Moderators:
Joris von Loghausen natuurlijk G-unite
Redactie: redactie@geenstijl.nl Technische vragen: info@geenstijl.nl

Een beller is sneller. Onze servicedesk zit klaar voor al uw vragen op
084-8348496
Vergeet niet uw naam en nummer in te spreken. Geef ook aan wat het onderwerp van gesprek is, dan weten we of het de moeite van het terugbellen waard is.
Wat is GeenStijl?
Veel mensen noemen GeenStijl voor het gemak een weblog. Dat dekt de lading niet, maar goed. Op GeenStijl wisselen nieuwsfeiten, schandelijke onthullingen en journalistiek onderzoek elkaar af met luchtige onderwerpen en prettig gestoorde onzin. De redactie informeert dagelijks ruim 75.000 bezoekers over de andere kant van het nieuws. De site behoort tot de top 10 van best bezochte actualiteitensites van Nederland.
We zijn altijd op zoek naar journalistiek talent. Ervaring in de tijdschrift- internet of dagbladjournalistiek is een must. Een scherpe pen is verplicht. Ook DV-cam en audio-experts nodigen we uit te reageren.
Met wie werkt GeenStijl Samen?
Prolocation
Backbase
Garnier
Six Apart

Inmiddels overgenomen door de TELEVAAG

http://www.nujij.nl/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.3418479.lynkx

36. AIRVD
31 Aug 2008 om 12:11

@Rudolf Paul
Lijkt me heel erg nep en een poging om echte slachtoffers van misbruik belachelijk en ongeloofwaardig te maken. Dat Weesie aka Fleischbaum een voorkeur heeft om zeer jonge breezah’s kapot te scheuren (zijn woorden) is duidelijk. Maar dit lijkt een opzetje.

Nog een term van Geenstijl is trouwens: “meisjes volblaffen”, een verwijzing naar kinderporno met dierenseks (honden).

Maar wat is de bron? 37. BL

31 Aug 2008 om 12:14

Dit was vannacht mijn reactie op haar site:

Nujij.nl verwijst slechts naar andere sites met “nieuws”, in dit geval dus deze pagina. Degene die dit op Nujij.nl heeft gezet is “sks”, dus iemand van deze site.
De update die je hebt toegevoegd is een heel ander verhaal over geenstijl’s censuur over pedo’s aan de top en de aanval op Curry, er wordt niets gezegd over een pedofiele redactielid bij geenstijl.

Overigens staat hetzelfde artikel hier en daar verspreid op internet, met soms Dominique Weesie ipv Joris von Loghausen, en telkens als bron “De Telegraaf / Spits”, terwijl dit niet klopt. Dit bericht is al in 2006 op opvallend onbelangrijke sites gepost zoals: http://darrenhayes.web-log.nl/darrenhayes/2005/02/updates.html , en hier als Weesie: http://burns.web-log.nl/emma_burns/2008/08/ook-als-er-iema.html . Ik krijg dus niet de indruk dat de informatie uit dit bericht naar voren is gekomen uit eigen speurwerk/onderzoek.

Ze heeft vandaag gereageerd:

Aangezien ik nergens de bron van dit verhaal wat hier geplaatst is kan achterhalen, neem ik aan dat dit een gerucht is.Zelf heb ik dit niet geschreven en zal ook uitleg gaan vragen aan de desbetreffende auteur van dit stuk

38. AIRVD
31 Aug 2008 om 13:48

Hier nog de volledige lijst van termen van Geesntijl voor de geinteresseerde.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2006/11/weer_een_stapje_dichter_bij_we.html

Met stip op nummer 1 staat “aan stukken scheuren”. Er wordt niet vermeld dat ze hiermee kinderen van 8 jaar of jonger bedoelen.

Let ook op de megalomane karakter van het artikel. Waar zouden ze dat nou van hebben? 39. AIRVD

31 Aug 2008 om 13:52

Het megalomane karakter voordat mensen beginnen te huilen.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/964/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.html (7 of 9) [3/11/2009 12:20:06 AM]

Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland at Klokkenluideronline

40. juwita
2 Sep 2008 om 12:31

Het is niet alleen dit portret als zodanig van Weesie in de Volkrant. Veel kwalijker lijkt mij dit verschijnsel ”an sich” van dit ”elkaar ophypen in mediakringen”. Wat een armoe !

41. M.
2 Sep 2008 om 16:34

Nog even een late reactie op de ervaringen van Pierre Lebon, Observator en de reactie van A-nonima om 11:47; dit vind ik toch wel heel frappant allemaal.

A-nonima, je lijkt zelf ook met dit bijltje te hebben gehakt, heb je wellicht ook tips hoe hier het beste mee om te gaan?

42. E-bee
2 Sep 2008 om 19:57

@M.
Iedereen die hier blogt hakt met dit bijltje. Hoe bewustmakender uw opvattingen hoe meer last u daar van zult hebben. Ik heb te maken met 3 hackers, 1e is een prive persoon, 2e is een beveiligings-klusjesbedrijf van Job Cohen en zijn SAOA, die zijn rekeningen nog bij mij moet betalen van enige duizenden euro,s en een wonderlijke opvatting heeft van fatsoen. De 3e is een handlanger van deze kinderkruipers, een relatie van een bekende managementcoach uit Haarlem die als adviseur werkt voor deze sinistere internatinale organisatie van kindermisbruikers werkt, en als een goed illusionist betaamt, geinfiltreerd is in de Isckon Amsterdam, ook wel bekend als de krishnabeweging(.)

43. A-nonima
2 Sep 2008 om 20:13

Weinig aan te doen, regelmatig scannen met goede virusbestrijder en opletten dat je die kunt updaten. Ik heb meegemaakt dat die werd beschadigt en het weken leek alsof er nooit updates waren. Kennelijk vergemakkelijkt het hun op je computer te komen. Favoriete tactiek lijkt je vol te douwen met troep zodat je computer vertraagt. Verder is het soms lastig berichten te verzenden.

44. AIRVD
2 Sep 2008 om 20:17

@E-bee
Wat is dat toch met die Krishna in Amsterdam. Ik weet dat een Amsterdamse Krishna lid een louche onderwereldfiguur is. Hij heeft eerst in de drugshandel gezeten (in het officiële drugsnetwerk, zeg maar soort IRT) en investeert nu zijn zwart verdiende miljoenen in de Amsterdamse vastgoed. Zoals alle drugshandelaren dat doen, klein wereldje blijkbaar.
Ook in dat wereldje/netwerk werden (jonge) dochters gebruikt bij zakelijke transacties. Maar dat netwerk is dan ook een onderdeel van het grotere netwerk.

45. E-bee
2 Sep 2008 om 21:25

@AIRVD.
Dat is een van de vreemdste zaken die ik tot nu constateerde. Ik kwam tot de ontdekking dat er een link is met de huidige kwesties die hier genoemd worden en een artikel over kindermisbruik op internet in de instellingen van krishna-beweging in de VS. Ik meen Ted Gunderson, Black Krishna. Ik wist ook al 3 jaar dat eerder genoemde betrokkene van die kinderkruipers, bij deze krishna-beweging in Amsterdam zat, ik kon eerst echter maar niet vatten wat hij daar deed. Later zelfs meer. Inmiddels begrijp ik dat tussen de de grootste internationale organisatie van kindertransporteurs en misbruikers ter wereld en de Isckon zowel haast geen groter contrast mogelijk is maar zij in wezen precies hetzelfde doen. Zij het dat de een demonische opvattingen heeft en kinderen misbruikt en offert en de ander voedsel. Beide hebben ze daar een specifiek doel mee op het oog en beide menen het serieus. Het werkt zichtbaar voor die illuminati… Verder bleek mij dat deze krishna- beweging, na de dood van hun spiritueel leider in 1977, door die kindermisbruikers vergiftigd, volledig geinfiltreerd is geraakt door wat zij daar Illuminati noemen vanwege hun onzichtbaarheid, en er inderdaad misbruik van kinderen heeft plaatsgevonden bij haar instellingen en tempels. Wie zich tot deze beweging wendt komt meteen op een lijst te staan want er is niets wat deze illuminatie meer vrezen dan dat de kern van de boodschap die deze beweging verkondigd, publiekelijk bekend raakt.

Wat betreft dat “onderwereldfiguur”, het maakt daar niets uit wie je bent/geweest. Daarom viel die illuminati kinderkruiper ook zo uit de toon, die viel wel meteen op.

46. E-bee
2 Sep 2008 om 21:58

@AIRVD.
Eigenlijk is het ook al zo in de maatschappij. Wie zijn de criminelen? De bestuurders die kennelijk een fascistische vreemde mogendheid dienen en het volk bestelen van fatsoen tot pensioen? Of de criminelen die de bestuurders proberen te bestelen? Die zullen elkaar over en weer chanteren dat zie je overal terug in rechtszaken en briefjes ter vrijwaring vervolging(.) of handelen in wapens zonder serienummers(.) die afkomstig zijn uit Gladio depots. Korpsbeheerders die zich met hard-drugs inlaten, Krikke, en zij die zgn op papier besteedde subsidiegelden wegsluizen? Zoals de loze milieubeweging die slecht dient ter instandhouding van een goed salaris en de partner(s) van Duyvendak? Politie en justitie, die pedofiele pedocraten de hand boven het hoofd houden? Deze chaos is trouwens bewust georganiseert.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/964/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.html (8 of 9) [3/11/2009 12:20:06 AM]

Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland at Klokkenluideronline

47. M.
4 Sep 2008 om 16:45

@E-bee en A-nonima, bedankt voor jullie reacties.
Feit dat ik dus inderdaad niet de enige ben met ‘vreemde’ ervaringen bevestigt mijn vermoedens min of meer..

1. Geen Stijl … · Tessonome Pingback op 28 Aug 2008 om 20:04

2. Curry weg bij Arrow: om de muziek of om de verhalen? « Apollo98 Pingback op 2 Sep 2008 om 12:21

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Webmaster behoudt ongeslagen proces-status

Justitie criminaliseert, een tussenbalans »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/964/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.html (9 of 9) [3/11/2009 12:20:06 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/telegraaf.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/telegraaf.jpg [3/11/2009 12:20:07 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/davidgoliath.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/davidgoliath.jpg [3/11/2009 12:20:07 AM]

Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Steun de Rammende Rechter! Hij heeft ons nodig!
Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters

Gepubliceerd door Micha Kat 24 augustus, 2008 in Algemeen.

Wat zich thans in Belgie afspeelt op het gebied van onttakeling van de rechtsstaat ter bescherming van de pedofielen-netwerken gaat elk begrip te

boven, zij het dan dat ons land hard op weg is richting eenzelfde duisternis met mensen als Joris Demmink, Ernst Hirsch Ballin en Piet-Hein Donner. Actievoerder Marcel Vervloesem, oprichter van de Werkgroep Morkhoven en ontdekker van de ‘Zandvoort-files’ met bijna 100.000 afbeeldingen van vermoorde en gemartelde kinderen die via internet werden verkocht, een man van wie de verdiensten voor de samenleving vaststaan en ook zijn erkend, wordt thans door de Belgische Staat willens en weten de dood ingedreven na te zijn veroordeeld in een schijnproces. De lezers van deze site worden opgeroepen een petitie te ondertekenen om Vervloesem te steunen en mogelijk nog te redden.

Media gelijkgeschakeld

Daarnaast weten we thans dankzij een wakkere inzender op deze site dat de Belgische media postings die verwijzen naar de zaak Lippens & Fortis/Micha Kat niet plaatsen. ‘Sophie’ deed een poging bij ‘kwaliteitskrant’ De Morgen (naar aanleiding van een zeer kritisch stuk over Lippens onder de kop Bye Bye Lippens) maar had geen succes. De lezers van deze site worden ook opgeroepen De Morgen te bombarderen met postings! Overigens behoeft de pedofielen-beschermende koers van De Morgen geen verbazing te wekken als we ons realiseren

dat voormalig Eurocommissaris Karel van Miert in de Raad van Commissarissen zit van eigenaar De Persgroep, dezelfde Karel van Miert die in de X-files wordt genoemd als deelnemer aan sex-orgieen waarbij kinderen werden misbruikt. Ook BBC-redacteur Olenka Frankiel constateerde reeds dat de media in Belgie compleet in handen zijn van het establishment en de macht.

15 Reacties op “Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Micha Kat
24 Aug 2008 om 07:03

Het Nederlandse AD doet het wat dat betreft stukken beter dan De Morgen. We plukten de volgende postings van de site van het AD:

Laatst las ik op een site dat die Lippens en zn broer die ergens burgemeester is hun lusten bevredigen mbv minderjarige kinderen, maar ja, verbaast mij dit nou? Het zijn ten slotte Belgen, dat volk is GEK op kinderen. Ik denk en hoop dat Fortis overgenomen wordt. Zoals het nu is is het 1 grote, corrupte boevenbende die

Webmaster behoudt ongeslagen proces-status »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/956/belgie-is-anno-2008-terreurstaat-van-kinderverkrachters.html (1 of 4) [3/11/2009 12:20:18 AM]

vervloesem.jpg

Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters at Klokkenluideronline

bovendien incapabel is en geen fatsoenlijke beslissingen kan nemen. [ Citeer ]
Fatih – Rotterdam – 19/08/08 – 17:57:52 2541060

Dat hele Fortis-gebeuren is een rare zaak. Daar komt nog bij dat Maurice Lippens door een journalist is beschuldigd van gepraktiseerde pedofilie, waarop deze -sámen met de Fortisbank nota bene- een proces aanspande en dat later weer terughaalde middels een ’schikkingsvoorstel’ aan de betreffende journalist. Dan sta je niet sterk denk ik zo.

Gek dat we hier in de media niets over lezen kunnen.

Voor graaf Lippens is LEED een relatief begrip: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/930/lippens-fortis-vs- kat-klokkenluideronline-de-feiten.html
[ Citeer ]
Pierre Lebon – Bonnes France – 19/08/08 – 07:32:03 2539001

2. Observator 24 Aug 2008 om 10:21

Het is toch bijzonder vreemd dat de media het vertikken om zelf berichtgeving te doen betreffende die onverkwikkelijke zaken.
De macht van een -naar we mogen hopen- toch betrekkelijk kleine groep moet wel heel groot zijn om dat voor elkaar te krijgen.
En waarop berust die macht? Dat lijkt me een heel goede vraag.

Zijn de journalisten en verslaggevers nu werkelijk allemaal zo beducht voor hun hachje dat ze ze zich in stilzwijgen hullen -op één na dan?

Kan men in gezamenlijkheid, bijvoorbeeld bij ‘De Morgen’, nu écht zo’n repressie van één of desnoods wat meer lieden niet overrulen?
De waarheid moet boven tafel komen, en dat kan alleen maar door gedegen -dus onafhankelijk- nader onderzoek van bijvoorbeeld de feiten zoals ze hier en daar al zijn aangegeven, én door het daarna erkennen van de resultaten van dat nadere onderzoek.

Op zijn minst geldt: waar rook is, is vuur.
En dat gegeven bestrijd je niet door eenvoudigweg te zeggen dat er geen rook is. Maar dat laatste gebeurt nu juist!

De keizer in het bekende sprookje had geen kleren aan. En de massa ging mee in de leugen dat dat wél het geval zou zijn. Het evenzeer bekende jongetje lukte het om de mensen te doordringen van die leugen. Waardoor ze eindelijk de waarheid accepteerden.

In dit geval hebben de keizers naar alle waarschijnlijkheid juist wél kleren aan. Vuile kleren.
Micha Kat en enkele anderen roepen dat laatste al een poosje.
Wanneer gaan de ogen van de massa in dit geval, dat wel eens géén sprookje zou kunnen blijken te zijn, open?

Mocht Kat’s verhaal, na dat beoogde eerlijke onderzoek, niet kloppen, dan kun je als ‘beschuldigde’ er altijd een proces wegens smaad tegenaan gooien.
O wacht even, zoiets deed men al…..
En toen weer niet…

En tóen geloofde ik die keizer(s) helemaal niet meer.
En WIE, met een gezond boerenverstand en ook maar énige ‘normen en waarden’ in zijn bagage zou nou níet zo’n reactie hebben?

3. Erik B.
24 Aug 2008 om 10:50

Nederland is net zo een staat van kinderverkrachters als Belgie, er wordt hier zelfs nog minder geschreven. Een collega hoofdtuinman van een stadsdeel in Amsterdam van wie ik 3 jaar lang tot in detail de praatjes heb moeten vernemen als hij terugkwam van zijn vakanties in vooral Aziatische en andere 3e wereldlanden, doet nu de schooltuin daar zag ik onlangs op internet(.) Het gaat dus overal zo. Men nijdt het onderwerp bewust in geval van Fortis. Een normale organisatie verwijderd deze man gewoon uit de gelederen. Maar aangezien deze organisatie meer lieden herbergt met de hobby,s van Maurice Lippens, ze ziten tegenwoordig op alle niveau,s, is er met veel geld een overeenkomst bedacht om de schade te beperken. Men heeft nog een beetje tijd nodig. Als topman heeft hij een merkwaardige verhouding met de waarheid, zou men naast zijn geld deze man ook zijn kinderen toevertrouwen? De Nederlandse samenleving is evenzeer vervallen, dat blijkt wel uit justitie, politie het embarge op vragen in de kamer. Korpsbeheerders kunnen zelfs ongestraft crimineel gedrag vertonen met behulp van politie en justitie. Het gaat allemaal om een grote internationale organisatie van kindermisbruikers voor sinistere doeleinden. Het vernis wordt overeind gehouden in semi kritische blog,s en kranten die nergens over schrijven. Deze organisatie zit in alle regeringen en koninklijke huizen van Europa en tot de laagste bestuurlijke niveau,s. Mediaconcerns worden volledig beheerst om de massa niet op deze ideeen te brengen. Wat mij ergert zijn personen die zich journalist noemen maar die je niet hoort over deze elite en hun gedrag.

4. AIRVD
24 Aug 2008 om 12:35

De Nederlandse media is inderdaad net zo vervallen. Zogenaamd kritische opiniesite’s (want een weblog is het zeker niet meer) zoals Geenstijl schrijven er geen woord over. Behalve dan het bedreigen van Adam Curry omdat hij over de kwestie Demmink durfde te praten. En dat was niet genoeg, daarna werd een kleine campagne gestart om Adam Curry belachelijk te maken.

Maar als websites als Geenstijl (en de media in het algemeen) er geen woord over reppen wat is dan de waarde van kritische artikelen die ze wel publiceren? Blijkbaar zijn die artikelen (zogenaamd kritisch) wel goedgekeurd door het establishment en wordt er een schouwspel opgevoerd.

Bezoekers

 • ●  17 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165340 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/956/belgie-is-anno-2008-terreurstaat-van-kinderverkrachters.html (2 of 4) [3/11/2009 12:20:18 AM]

logoquizzed.gif

Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters at Klokkenluideronline

5. Observator 24 Aug 2008 om 13:02

Klopt, AIRVD.
Zelfs Stan de Jong hoor je er niet meer over.

6. Sophie
24 Aug 2008 om 13:11

Hier is nog een site van een moedige enkeling op Belgische bodem. Hij is actief in Knokke(-Heist), hometown van de gebroeders Lippens en van een groot deel van het Belgische establishment.

http://knokke-waakhond.com/

7. Sophie
24 Aug 2008 om 13:30

Voorbeeld van censuur. Een forumdraad, naar aanleiding van de berichten over Maurice Lippens op deze weblog, op een grote Nederlandse beurssite (IEX.NL) werd gesloten door de moderators.

Hun commentaar: “Modbreak Thijs(forum@iex.nl): Deze thread is gesloten. Twee websites waarop de ongefundeerde beschuldiging is geplaatst hebben deze inmiddels ook verwijderd.”

Gelukkig kan je de draad nog nalezen. “Fortis – Graaf Lippens opnieuw in opspraak”

http://www.iex.nl/forum/topic.asp?forum=33&topic=1169626&Page=1

8. Erik B.
24 Aug 2008 om 14:03

Zo is het in Amsterdam ook, de burgemeester Cohen, directeur van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam SAOA, staat toe dat met ziektekostenvergoedingen wordt gefraudeerd van bij hem gedetacheerd personeel van het frauderende To Serve and Protect beveiliging. Die krijgen bij ziekte, ook niet na langdurig op 0- urencontracten te hebben gewerkt een vegoeding(.) Na aankaarten hiervan en verzoek tot rectmatige uitbetaling van de ziektedagen, wordt je geschorst. Tot bij het UWV ontstaan dan rare problemen door een vreemde beinvloeding… Alles is verweven. De elite vertoont ronduit fascistische trekken onder het opzetten van een vals sociaal gezicht en verrijkt zich.

9. Wijze van Zion 24 Aug 2008 om 22:54

‘ns kijken of hier wel gepost kan worden; op RECTIFICATIE LIPPENS in ieder geval -door mij- niet ! 10. Pierre Lebon

24 Aug 2008 om 23:52

ErikB.,
Je commentaar op deze site wordt zeer gewaardeerd, maar Cohen (hoe fout ook) is een niemandalletje in vergelijking met deze toppic.
Met respect,
Pierre Lebon

11. Erik B.
25 Aug 2008 om 07:56

@PierreLeBon
Geen niemendaletje helaas, de leraar van Paulien Krikke en maakt evenzeer lid uit van de elite. Is ook een berover van ons allen onder het opzetten van een socialisisch gezicht.

12. rudhar
25 Aug 2008 om 11:10

Erik B.:
===
De Nederlandse samenleving is evenzeer vervallen, dat blijkt wel uit justitie, politie het embarge op vragen in de kamer.
/===
Een voorbeeld van hoe de Nederlandse politiek reageert op vragen: http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080824.htm

13. rudhar
25 Aug 2008 om 11:13

===
Zogenaamd kritische opiniesite’s (want een weblog is het zeker niet meer) zoals Geenstijl schrijven er geen

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/956/belgie-is-anno-2008-terreurstaat-van-kinderverkrachters.html (3 of 4) [3/11/2009 12:20:18 AM]

Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters at Klokkenluideronline

woord over. /===

GeenStijl is eigendom van De Telegraaf, dus gewoon een mainstreamkrant vermomd in een jolig/jeugdig jasje. 14. Inanna

7 Sep 2008 om 20:52

http://www.standejong.nl/2008/09/07/onthuller-zandvoortse-kinderporno-ik-ben-slachtoffer-van-een-complot/

Wie volgt? 15. Jo

22 Nov 2008 om 11:44

In verband met “De Morgen” wou ik nog graag even aanvullen dat niet alleen Karel Van Miert lid is van de Raad van Commissarissen van de Persgroep, maar het hoofd van de Persgroep, Christian Van Thillo, lid is van de “Club van Lotharingen”, en wie komen we daar tegen?
Juist, ja … meer info op www.isgp.eu …

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Steun de Rammende Rechter! Hij heeft ons nodig!

Webmaster behoudt ongeslagen proces-status »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/956/belgie-is-anno-2008-terreurstaat-van-kinderverkrachters.html (4 of 4) [3/11/2009 12:20:18 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/vervloesem.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/vervloesem.jpg [3/11/2009 12:20:18 AM]

Steun de Rammende Rechter! Hij heeft ons nodig! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters » Steun de Rammende Rechter! Hij heeft ons nodig!

Gepubliceerd door Micha Kat 23 augustus, 2008 in Algemeen.

De Rammende Rechter Wicher Wedzinga heeft enorm zijn nek uitgestoken met de emails over Demmink, Donner en Hirsch Ballin die hij uw webmaster heeft

toegestuurd. Over de vraag of uw webmaster moreel geheel in zijn recht stond de emails te publiceren kan men van mening verschillen, maar ze zijn in elk geval journalistiek van groot belang, met name in het licht van de naderende beslissing over de vervolging van Joris Demmink. We zeggen het nog maar even: de reden om de mails te publiceren was er niet in gelegen de beide ministers aan de schandpaal te nagelen -hoezeer ze dat overigens wel verdienen- maar om een verklaring te bieden voor de absurde wijze waarop de Staat omgaat met het Demmink-dossier. Wedzinga heeft uitvoerig aangegeven uw webmaster te willen steunen in zijn strijd tegen de pedofiele kindermisbruiker Joris Demmink en zijn emails kunnen in deze strijd van groot belang zijn, vooral als er op grond van die mails aanvullende informatie wordt verkregen. Want zo werkt internet- journalistiek nu eenmaal, gebruikmakend van de wisdom of the crowd. Om Joris Demmink uit te schakelen willen wij geen middel ongebruikt laten! Zijn schuld staat juridisch en proces-technisch vrijwel vast en thans hangt het morele voortbestaan van ons land af van de vraag: krijgt de SG een ‘eerlijk proces’ of wordt gezegd: er bestaat in Nederland een geprivilegeerde groep van hoogwaardigheidsbekleders die zich ongestraft schuldig mag maken aan de meest weerzinwekkende zedendelicten? Maar terug naar de Rammende Rechter.

Dat hij een terugtrekkende beweging maakt door te zeggen niet meer achter de inhoud van de emails te staan, dat zij hem vergeven. We weten niet wat er speelt. Wellicht is hij geintimideerd zoals ook al eerder gebeurde toen hij een onwelgevallig stuk publiceerde op Geenstijl. Wat we echter wel weten is dat de Rammende Rechter de steun van ons allen, ook financieel, meer dan nodig heeft. We kunnen constateren dat de Rammende Rechter op een onvoorstelbare wijze is afgeserveerd na weliswaar een serieus delict -vrouwenmishandeling-, maar een delict dat in geen enkele verhouding staat tot de delicten waaraan ‘topjuristen’ zoals Fokke Fernhout, Joost Tonino en Hans Holthuis zich hebben bezondigd. Maar die mensen behoren tot de ‘geprivilegeerde kliek’ uit de Randstad. We hebben altijd al het gevoel gehad dat Wedzinga geen haar zou zijn gekrenkt als hij raadsheer geweest was in Amsterdam of Den Haag. Reden te meer dus om de Rammende Rechter een hart onder de riem te steken via een email (info@wedzinga-cs.com) of via een bijdrage op de rekening 654791600 tnv G. Stemkens te Zuidlaren.

11 Reacties op “Steun de Rammende Rechter! Hij heeft ons nodig!”

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/943/steun-de-rammende-rechter-hij-heeft-ons-nodig.html (1 of 3) [3/11/2009 12:20:29 AM]

collectant.jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Steun de Rammende Rechter! Hij heeft ons nodig! at Klokkenluideronline

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Pierre Lebon 23 Aug 2008 om 10:37

Ik zal aan deze oproep gevolg geven 2. Erik B.

23 Aug 2008 om 10:56

Ik heb dat artikel gelezen op geenstijl en de rammende rechter wekt zowaar sympathie op. Analoog aan zijn berichten vertoon ik verwantschap daar ik zijn situatie herken. Gestoorde vrouwen die met valse beschuldiging komen bestaan. Weet ik uit ervaring. En als de politie en justitie menen dat je te gevaarlijk bev=nt gebruiken ze alles tegen je, dat maak ik momenteel mee met Job Cohen en zijn klusjesbedrijven TSAP en SAOA, ordinaire fraudeurs. Met dergelijke zaken geconfronteerd kan ik me voorstellen hoe zo,n situatie escaleert en het is een zee van haaien als je uit de school klapt. Desalniettemin stond al vast dat we door criminelen werden geregeerd en bestuurd. Zijn aanvullingen zijn nog niet eens zo bijzonder.

Dus, als hij hier al voor onder kennelijk zware druk wordt gezet is dat omdat het waar is en mogelijk weet Wicher Wedzinga nog veel meer

En daar zal het wel om gaan… 3. Observator

23 Aug 2008 om 11:46

Iemand die tot tweemaal toe zo openlijk, duidelijk en vooralsnog alleszins geloofwaardig informatie verstrekt en zich dan, na openbaarmaking ervan (en er lag geen embargo op zijn info naar mijn weten), zich dan dus onverwacht van zijn uitingen distantieert lijkt mij inderdaad aan intimidatie onderhevig te zijn geweest.

Intimidatie dus?
Voor dat fraaie woord gebruik ik trouwens liever het woord bedreiging. Van welke aard die dan kan zijn? Heeft Wedzinga nog andere zaken op zijn geweten, of speelt er iets anders?

Hoe langer hoe meer MOET ik tot de slotsom komen dat er zeer duistere krachten in het spel zijn. Openheid van zaken lijkt mij iets te zijn dat aan een Zimbabwaanse inflatie onderhevig is.

4. AIRVD
23 Aug 2008 om 12:50

Bij de Rammende Rechter is er een keer geen sprake geweest van klassenjustitie. Bovendien heeft hij een advocatenkantoor en dat zijn nou niet bepaalde de zieligste mensen. Althans financieel niet de zieligste.

5. Rudolf Paul 23 Aug 2008 om 14:53

ahum… ik denk niet dat hij een advocatenkantoor heeft 6. AIRVD

23 Aug 2008 om 14:54

Juristenkantoor. 7. Inanna

23 Aug 2008 om 16:59

ahum… ik denk van niet, AIRVD.
En de manier waarop men hem heeft behandeld, dat was klasse-justitie in het kwadraat. Deze zoon van een landarbeider, die zichzelf met keihard werken en een grote intelligentie heeft opgewerkt tot leraar strafrecht aan de universiteit en later tot raadsheer, lag met zijn gebrek aan een klasse achtergrond toch niet helemaal lekker in zijn zelf verworven milieu.
Zo gaat dat in die kringen…

8. AIRVD
23 Aug 2008 om 17:19

@Inanna
Misschien ligt het niet zo zwart-wit als ik stelde. Maar de Rammende Rechter heeft een fout begaan door z’n voormalige vrouw te molesteren en is daarvoor bestraft. Maar je hebt een punt door te stellen dat iemand van het establishment hiermee was weggekomen (Demmink, Lippens etc.).

9. Erik B.
23 Aug 2008 om 17:21

Bezoekers

 • ●  15 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165341 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/943/steun-de-rammende-rechter-hij-heeft-ons-nodig.html (2 of 3) [3/11/2009 12:20:29 AM]

logoquizzed.gif

Steun de Rammende Rechter! Hij heeft ons nodig! at Klokkenluideronline

Dat zegt wel iets over zijn karakter dunkt me. Strijd om er te komen, je niet kunnen handhaven, gedeconfituurd worden en in de media neergezet door berovers van je eer en goed. Is het niet juister door het gebrek aan klasse van het justitiele apparaat? Eigenlijk horen die het veld dus te ruimen… Inderdaad zo gaat dat in die en lagere bestuurlijke kringen tegenwoordig.

Maar zijn geschrokken reactie geeft toch ook aan dat we zijn “mededelingen” over Demmink, Nijpels, Hirsch Ballin en Donner zeer serieus kunnen nemen.

10. Juriste
24 Aug 2008 om 18:48

Een juristenkantoor is meestal een digitaal kantoor. 11. groot

3 Dec 2008 om 13:38

Het OM vervolgt Wedzinga voor het schenden van het ambtsgeheim. Casus blue-collar crime. Uiteraard.

“Het OM wilde de rechter in eerste instantie niet vervolgen, maar heeft nu toch ‘voldoende aanknopingspunten’ om de rechter met succes strafrechtelijk aan te pakken.”

http://www.elsevier.nl/web/10214385/Nieuws/Nederland/OM-vervolgt-oud-rechter-voor-schenden- ambtsgeheim.htm

Gevalletje black-collar staatsterreur, dus.

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens

Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/943/steun-de-rammende-rechter-hij-heeft-ons-nodig.html (3 of 3) [3/11/2009 12:20:29 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/collectant.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/collectant.jpg [3/11/2009 12:20:30 AM]

Arrow-juristen leggen zender ‘beperkingen’ op at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Adam Curry woonde in Salomonson-martelpand
Arrow-juristen leggen zender ‘beperkingen’ op

Gepubliceerd door Micha Kat 30 juli, 2008 in Algemeen.

Verder zullen we Micha’s zaak en onderzoek blijven aanhalen in de Arrow uitzending, en kan ik wel verwijzen naar artikelen die hij schrijft. Ik ben

zelf niet bang voor het pedo-justitie apparaat, maar ik heb beperkingen opgekregen van de juristen van Arrow, die wel graag hun zender in de lucht houden, waar ik ook begrip voor heb. Dat schrijft Adam Curry, de anchorman van Arrow Classic Rock in een posting op deze website. Curry nam enige weken geleden een interview met de webmaster van deze site af (al bijna 20.000 keer beluisterd) over het Nederlandse pedofielen-netwerk en Joris Demmink, de SG van Justitie waarvan vast staat dat hij minderjarige kinderen misbruikt. Arrow is het zoveelste medium dat min of meer is kalltgestellt waar het gaat om Joris Demmink en het Nederlandse pedofielen-netwerk: eerder bogen het NOS Journaal, Panorama, Gay Krant, Netwerk en De Telegraaf voor de pedofiele staatsdwang en stopten hun onderzoek. Adam Curry gaat in de genoemde posting ook in op zijn ervaringen in het huis waarin oud-advocaat van Beatrix mr. Frits Salomonson Marokkaanse jongetjes zou hebben doodgemarteld en hebben begraven in zijn achtertuin.

Salomonson was volgens deze website de spil en de drijvende kracht achter het pedofielen-netwerk waarvan ook Joris Demmink deel uitmaakt(e). Curry laat ons weten: Bottomline, er hing een nare vibe in het appartement, en de achtertuin nog veel erger. Patricia zei vaak dat als de wind een bepaalde kant op waaide het er ook nog vreemd rook. Een lijk in de achtertuin? We zullen er wel nooit achter komen omdat er gewapend beton op is gestort, volgens Sietsema is het een meter dik.

10 Reacties op “Arrow-juristen leggen zender ‘beperkingen’ op”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. AIRVD
30 Jul 2008 om 11:58

Geweldig dat Adam reageerde. Maar kun je wel een lijkenlucht ruiken door een 1 meter dik beton? Naja, opgraven de boel. Mooi onderzoekje voor Justitie. Oh wacht, daar is Demmink de topman.

Die figuren van de Brauw advocaten hielden natuurlijk je website in de gaten ivm met Demmink en Salomonson en zagen hun kans schoon. Fortis was namelijk al een klant van hun.

2. Erik B.
30 Jul 2008 om 12:41

Eerder wilde ik ook al die bad vibrations en nare lucht vermelden, het is heel goed mogelijk dat met grondwater of ratten die overal in de binnenstad aanwezig zijn gangen worden gegraven en luchtjes aangevoerd.

Verdwijnende justitie-dossiers: het echte werk! »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Advocatuur (23)

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/902/arrow-juristen-leggen-zender-berperkingen-op.html (1 of 3) [3/11/2009 12:20:40 AM]

demmink_1_15.jpg

Arrow-juristen leggen zender ‘beperkingen’ op at Klokkenluideronline

Onderschat dus toch je reukvermogen niet. Er worden voor minder ljken opgegraven!

Bezoekers

 • ●  16 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165342 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/902/arrow-juristen-leggen-zender-berperkingen-op.html (2 of 3) [3/11/2009 12:20:40 AM]

Het is natuurlijk in Nederland net zo bevreemdingwekkend als in Belgie dat magistraten uit de wind worden gehouden en dossiers met 10.000en slachtoffers niet onderzocht. De zaak Ullrich/Zandvoort is van een ontstellende omvang.

Justitie is aan alle kanten dus discutabel, al deceniia ook in vele andere kwesties, en beschikt notabene over een S.G. die niet van onbesproken gedrag is maar anderen corrigeert op een zeer laakbare wijze.

Een geweldige doofpot en een moreel failliet. 3. Poldermajoor

30 Jul 2008 om 17:03

Ha Micha,

Gisteren heb ik me nogal onbeschoft uitgedrukt. Hoewel je dat uit m’n reactie niet kan opmaken voel ik wel degelijk verantwoordelijkheid voor m’n woorden. Ik ben nog steeds van mening dat je bij dit soort gevoelige kwesties uiterste voorzichtigheid moet betrachten, maar dat neemt niet weg dat je lef en moed te bewonderen valt. Als stilzitter/schreeuwer ben ik zo ongeveer de laatste die jouw profesionaliteit kan/mag betwisten. Zeker in dit soort kwesties. Toen ik me realiseerde dat we per saldo dezelfde overtuiging m.b.t. de inhoud hebben wist ik dat het tijd was voor excuses.

Bij deze.
“A hero is one who does what he can. The others don’t.” Waarvan akte.

4. Wijze van Zion 30 Jul 2008 om 21:09

Radio ‘Free Europe’ misschien? What’s left of it….. 5. Pierre Lebon

31 Jul 2008 om 12:30

Zie hier:

http://www.telegraaf.nl/buitenland/1592184/__Restanten_5_kinderen_gevonden__.html

6. tubby
31 Jul 2008 om 13:20

Prrrtkoeokoek ben ik weer!!! Nog effekes en dan feestje

Voor de speurneuzen en luistervinken die me schaduwqen wat zijn jullie traag!!! Krikke wil ik de groetjes doen. Pak me dan als je kan.
Lig nu op de Rijnkade te zonnen in het zonovergoten Arnhem.
Jan is de man Kleintje Muurkrant. Bij deze de groeten

7. Joha
31 Jul 2008 om 19:52

Micha, het kan misschien nog lastig worden, maar ik WEET gewoon dat je de zaken gaat winnen.
Laat je heel goed adviseren, pas enorm goed op jezelf en denk heel goed na of je er verstandig aan doet naar Nederland terug te komen voor een of andere rechtzaak…doe niets overhaast, kijk naar alles in deze zaak wat zich voordoet en een valkuil kan zijn en vertrouw in principe niemand. Volg je eigen koers…sukses, sterkte en alle beste wensen.

8. Lea
1 Aug 2008 om 23:54

Het blijft mij verbazen dat Demmink nog nooit gepakt is of in ieder geval dat er nog steeds geen écht onderzoek door Justitie/Politie heeft plaatsgevonden. Hoe lang speelt dit al niet?! Ik heb lang bij Justitie gewerkt en zeker toen Demmink DG Internationale Aangelegenheden was – een onzin DG met een paar medewerkers – werd er vrij openlijk gesproken over zijn seksuele escapades in Oost-Europa. We wisten wel dat hij jonge minnaars had, maar dat ze zó jong waren … dat wisten we niet. Nooit geweten ook. Wat ik wel weet is dat Joris er altijd voor zorgt dat hij mensen chantabel maakt. Hoe? Geen idee! Ik denk met seksschandaaltjes. Demmink doet heel amicaal, nodigt mensen thuis uit of voor een stapavond. Tja, en wat er dan gebeurt, laat zich misschien raden. Ik zelf ben nooit op zijn uitnodigingen ingegaan. Maar ja, interessant was ik ook niet voor hem natuurlijk – niet hoog genoeg in de boom.

Hilbrand Nawijn was in de jaren ‘90 hoofd van de IND. Hij heeft heel wat met Demmink te stellen gehad, dat heeft hem uiteindelijk zijn functie gekost. Nawijn is behoorlijk rancuneus, dus waarom Nawijn nooit een boekje open heeft gedaan over Demmink is mij ook een raadsel.

Toen Winnie Sorgdrager aantrad als minister (iets wat te hoog gegrepen was voor haar) waarde er wantrouwen

logoquizzed.gif

Arrow-juristen leggen zender ‘beperkingen’ op at Klokkenluideronline

door de top van Justitie. Zo ongeveer alle hoge heren werden verplaatst of ontslagen. Gek genoeg Demmink als enige niet. Sterker: hij werd SG. Toch ook vreemd. Ik was daar toen al weg, trouwens.

Hoofd woordvoering van Justitie is Wilfred Kortman. Dat is een gezworen kameraad van Demmink en ex- minnaar. Tja, daar zal Demmink dus ook wat wel chantabels tegen hebben. Op hem hoef je dus niet te rekenen. Maar Demmink moet toch ook vijanden hebben, lijkt mij.

Ik hoop igg dat de advocaten van Baybasin en Micha de Kat het voor elkaar krijgen dat de gangen van Demmink een serieus onderzocht worden. Ik ken de huidige minister Hirsch Ballin als een ‘rechtvaardig en onkreukbaar’ man. Echt waar! Dus waarom hij hier in mee gaat, dat verbaast mij zeer. Ik verwacht niet dat Demmink ook iets heeft kunnen vinden om Hirsch Ballin chantabel te maken.

9. Pierre Lebon 4 Aug 2008 om 09:48

Ieder woord in deze tekst berust of waarheid. Lees en huiver!

quote:Enkele jaren geleden kreeg RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven rond kinderpornonetwerken werkte, herhaaldelijk doodsbedreigingen en werden haar Belgacom- telefoonlijn en Internetverbinding gedurende verschillende maanden gesaboteerd. Belgacom wist de problemen zogenaamd niet op te lossen en kon ook geen Zöllertoestel plaatsen om te achterhalen wie er achter de pesterijen en doodsbedreigingen zat. Nadat haar zoon bijna omver werd gereden, ontving Gina een telefonische waarschuwing waarin haar gezegd werd om over de kinderpornonetwerken te zwijgen. Toen zij problemen ondervond met haar auto, begon G. Bernaer voor haar leven te vrezen. Kort na het schrijven van een afscheidsbrief kwam zij om in een nachtelijk ‘auto-ongeval’.

Enkele uren voor haar dood probeerde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar nog telefonisch te bereiken in verband met het antwoord dat hij in verband met al de voornoemde problemen van Justitieminister Stefaan De Clerck had ontvangen. Jan Boeykens was echter verplicht om het gesprek met G. Bernaer tengevolge van telefoonstoringen te onderbreken. Ook de herhaaldelijke pogingen om de brief van Stefaan De Clerck naar G. Bernaer door te faxen, mislukten alhoewel er met het faxtoestel niets aan de hand was. Pittig detail: de telefoonstoringen die gepaard gingen met een enorme geluidshinder, waren van dezelfde aard als de telefoonstoringen die de Werkgroep Morkhoven soms tijdens haar acties ondervond.

Unquote 10. M.

21 Aug 2008 om 17:55

Weet iemand of Adam Curry in de tussentijd inderdaad nog is teruggekomen op deze zaak? Of heeft verwezen naar deze site?

Vanmorgen las ik in ‘De Pers’ een stukje over de sidekick van AC, vond ik op zich niet zo interessant, het artikel trok echter mijn aandacht omdat ik benieuwd was of er iets gezegd zou worden over de aflevering met MK over Demmink, maar dit was (natuurlijk) niet het geval.

Hoe dan ook, feit dat AC hierover in gesprek is gegaan met MK en ook nog heeft gereageerd op deze site verdient sowieso respect. Hij blijft een van de zeer, zeer weinigen die het uberhaupt aandurft hier aandacht aan te schenken.

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Adam Curry woonde in Salomonson-martelpand

Verdwijnende justitie-dossiers: het echte werk! »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/902/arrow-juristen-leggen-zender-berperkingen-op.html (3 of 3) [3/11/2009 12:20:40 AM]

De grootste cover-up uit onze geschiedenis at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Terugkomend op het interview met Curry
De grootste cover-up uit onze geschiedenis

Gepubliceerd door Micha Kat 14 juli, 2008 in Algemeen.

De waarheid rond het Nederlandse pedofielen-netwerk en rol die vele hooggeplaatste landgenoten hierin spelen zal en mag nooit ‘officieel’ in de
openbaarheid komen. De belangen zijn eenvoudigweg te groot. Boodschappers op deze website melden dat De Telegraaf steevast alle postings die verwijzen naar deze website, de Demmink-zaak en/of het interview met Adam Curry weert, laat staan dat de andere ‘officiele media’ er enige aandacht aan willen besteden. In de tussentijd staat internet helemaal vol met Demmink-materiaal, maar op een of andere wijze moet er toch een brug worden geslagen tussen de waarheid op internet en de waarheid in de ‘bovenwereld’. Het is fascinerend om te reconstrueren hoe deze ‘bovenwereld’ na aanvankelijk wel degelijk onderzoek naar de zaak te hebben gedaan zich als een oester sloot toen de zaak really big werd en bleek dat er vele belangrijke Nederlanders bij betrokken waren. We beginnen bij de actualiteitenrubriek Netwerk die reeds in 1998 het basismateriaal in handen had om het pedofielen-netwerk in kaart te brengen en op te rollen. Na de twee baanbrekende uitzendingen in 1998 is niets meer van Netwerk vernomen, dus ook niet in 2003 en 2007 toen de zaak weer op de voorpagina’s belandde. De twee journalisten die de reportages op hun naam hebben staan, Martin Froberg en Roelf van Til, zijn niet meer bij Netwerk werkzaam en hebben zelfs hun medewerking verleend aan een cover-up door in 2004 te verklaren dat de ‘topambtenaar Joris’ die zo prominent in hun reportage optreedt niet Joris Demmink zou zijn, maar een ‘andere hoge ambtenaar’ die op VWS zou werken.

Deze draai van 180 graden van ‘onthullen’ naar ‘verhullen’ zien we vaker in deze zaak. Het NOS Journaal, zo blijkt uit de Runderkamp-papers, heeft tot 2003 serieus onderzoek naar de zaak gedaan en zelfs in de uitzending gemeld dat Demmink heeft toegegeven kinderen te misbruiken. Na intimidatie door de advocaat van Demmink, Harro Knijff, nam het Journaal reeds direct gas terug en is nadien nooit meer op de zaak teruggekomen. Dezelfde Knijff is erin geslaagd de bladen Panorama en de Gay Krant (zie feitenoverzicht) dermate de stuipen op het lijf te jagen dat het woord ‘Demmink’ sinds 2003 nooit meer is uitgesproken op beide redacties. Dan De Telegraaf, de krant van Pedofiel Nederland. Deze krant heeft wel de meest opzienbarende rol gespeeld door tot medio 2007 het voortouw te nemen in het blootleggen van de pedofielen-netwerk maar reeds een jaar later de rol van ‘onthullen’ te verwisselen voor die van ‘verhullen’ door out of the blue met het verhaal te komen dat Demmink ‘het slachtoffer zou zijn van een maffia-complot’. Hier zien we vermoedelijk de hand van Sjuul Paradijs die volgens diverse bronnen banden onderhoudt met Joris Demmink die hij ongetwijfeld goed heeft leren kennen in het Haagse party-circuit waar Paradijs zijn ’sporen’ als journalist eerder heeft achtergelaten dan verdiend. De laatste week is het radio-station Arrow Classic Rock in beeld gekomen dat de nek heeft uitgestoken door als eerste een interview te brengen met de webmaster van deze site, maar reeds direct daarop ‘in een juridische situatie’ belandde die ervoor zorgde dat de podcast van het interview niet op de eigen website geplaatst kon

Call to the international media: expose this! »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/876/de-grootste-cover-up-uit-onze-geschiedenis.html (1 of 8) [3/11/2009 12:20:52 AM]

doofpot.jpg

De grootste cover-up uit onze geschiedenis at Klokkenluideronline

worden. Ook een vervolginterview dat reeds was aangekondigd voor de dag na het eerste interview ging niet door, al kan dat nog altijd in het vat zitten: de signalen die we thans doorkrijgen zijn dat Arrow graag op het onderwerp door wil gaan. Het enige programma dat tussentijds (13 juli 2007) nog op een enigzins ‘onthullende’ wijze aandacht aan de zaak besteedde was EenVandaag waarin ook weer fragmenten te zien waren van de Netwerk-uitzendingen van 1998. Mede dankzij deze fragmenten waarin we horen dat er in 1998 sprake was van een ‘topambtenaar Joris’ die op Justitie werkzaam is, hebben we de zaak ‘rond’ kunnen krijgen.

Ronduit verbijsterend is de rol van ‘kwaliteitskranten’ als NRC Handelsblad en De Volkskrant. NRC heeft bijvoorbeeld twee keer aandacht aan Joris Demmink besteed: een keer in een groot portret waarin Demmink de hemel in wordt geprezen als ‘geestig, slim, scherp en teruggetrokken’ en een keer is een stuk waarin werd ‘onthuld’ dat ‘onderzoek heeft aangetoond’ dat Demmink ‘helemaal schoon’ is.

29 Reacties op “De grootste cover-up uit onze geschiedenis”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Mijn Partij 14 Jul 2008 om 19:33

Als ‘handhaving’ je stokpaardje is, moet jij je misschien eens bij Mijn Partij aanmelden. www.mijn-partij.nl, voor al uw handhavingsvraagstukken.

2. Micha Kat
14 Jul 2008 om 19:51

Zie nu dat De Telegraaf toch heel veel reacties met verwijzingen naar mijzelve en Demmink laat staan…

http://www.telegraaf.nl/binnenland/1483100/___Link_gruwelhuis_naar_Zandvoort___.html?p=25,1

er is nog hoop! 3. E-bee

14 Jul 2008 om 20:20

RECTA FICO!

Turks Fruit Olandese.
De zorgdragende toe dekkende Winnie-tou… Dekte het Turkse geslachte lam toe…
Voor de Turkse fijne vleeswaren dekkende S.G. Ook wel bekend als de dubbeldekkende Joris D.

Dit…

is wat ons allemaal staat te wachten…
Deze “behandeling”…
Deze rechteloosheid…
Van een gewetenloos “recht” systeem…
Wat onze maatschappij al heeft vergiftigd…
En de integriteit van onze regering al heeft aangetast…

Als we hier niet krachtig tegen in het geweer komen.

En met poppetjes verplaatsen zijn we er dan ook nog niet… Want de strijd zal dan nog heel lang duren….

Omdat het nog veel erger is en wijdverbreider dan u zich kunt voorstellen. 4. Kartonnen Hond

14 Jul 2008 om 20:54

@E-bee

Moraal van dit verhaal Joris neemt u anaal
en uw kind al helemaal

Bezoekers

● 16 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165342 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/876/de-grootste-cover-up-uit-onze-geschiedenis.html (2 of 8) [3/11/2009 12:20:52 AM]

logoquizzed.gif

De grootste cover-up uit onze geschiedenis at Klokkenluideronline

5. Verlopen Kaas 14 Jul 2008 om 21:40

Micha,

Waarom zoek je je heil niet in het buitenland? De Duitsers lusten wel een Hollands Schandaaltje – hebben ze eerder ook gedaan – en de Belgens zullen gráág laten zien dat Dutroux geen typisch Belgisch verschijnsel is. Ik zou voor de Der Spiegel/ Stern/ Bild-route kiezen. Pikken die het op, wordt het voor de Vaderlandse MainstreamMedia onontkenbaar.

6. Tsja
14 Jul 2008 om 22:23

Ik ben het ermee eens . Daily Mirror heeft en ontiegelijk druk bezocht forum, miljoenen berichten ( ik overdrijf niet, na ongeveer 50.000 berichten, worden deze telkens gearchiveerd ) aldaar. Bovendien heerst daar nog steeds de volkswoede betreffende Jersey en Madeleine, en de media heeft vaker zaken op moeten pikken vanwege de massale reacties op dat forum. Wordt keurig gemodereerd, dus schuttingtaal ed verwijderd, maar opinies en dergelijke NIET.

De krant kan zo maar gaan berichten over die hollanders die in eigen land weggejorist worden, en daarom zijn uitgeweken naar een forum van bijv, daily mirror.

7. Karin Vogelaar 14 Jul 2008 om 23:10

Ook leuk leesvoer met dit als onderwerp (heer Kat misschien iets voor u?)

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/sabotage-onderzoeksraad.html

8. AIRVD
15 Jul 2008 om 00:39

Je zou er haast kotsmisselijk van worden. Maar zo gaat dat al vele jaren, over gevoelige politieke onderwerpen is de media heel inschikkelijk en terughoudend. En dit ruikt naar een hele diepe stinkende beerput dus werkt men weer inschikkelijk mee.
Zoals ook de miljoen verdachte feiten rond 9/11 nooit door officiële media belicht worden en als het al gebeurd worden alternatieve theorieën over 9/11 geridiculiseerd. Zoals met alle doofpotaffaires.

9. L.J. Una
15 Jul 2008 om 00:55

@Mischa Kat
Even over het “Joris-beleid” van GeenStijl (en de Telegraaf): zowel GeenStijl als de Telegraaf hebben de afgelopen tijd consequent alle comments waarin de naam Joris Demmink voorkwam “weggejorist”. De naam Joris Demmink mocht gewoon niet genoemd worden.

Sinds een paar dagen lijkt in dit beleid van wegjorissen een kentering gekomen te zijn, lees vooral de laatste comments in het volgende artikel (waar GS gewezen wordt op het feit dat ze NB zelf over JD hebben gepubliceerd): http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2008/07/kolonel_ernesto_hirsi_ballin_p.html#comments

artikel uit 2007 over JD:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2007/05/topambtenaar_vuistdiep_in_eige.html

Met als statement van GS via een van hun “jorissen”: -weggejorisdemminkt – : de naam mag dus worden genoemd…….

Zag vandaag dat ook in de Telegraaf berichten over Joris Demmink gewoon mogen blijven staan………

Ik begin het vage vermoeden te krijgen (na o.a. het lezen van de X-files van Dutroux) dat er een kop gaat rollen: Joris Demmink, en dat ‘de rest’ buiten schot gaat blijven………….

10. L.J. Una
15 Jul 2008 om 01:19

Als de geruchten rondom Maurice Lippens waar zijn, neem dan ook in acht dat hij is:

– lid Trilateral Commission
– Bilderberg 2000 genodigde

11. G.Roos
15 Jul 2008 om 02:48

Dr.R Clavan om 14 juli 2008 om 11.12:
“Is er nou geen enkele ex-joego of zo die voor een paar meier die Demmink naar de hemel wil heloen? De hemel zit vol met minderjarige jochies, dat is smikkelen voor Demmink”.
Pesoonlijk vestig ik mijn hoop liever op advocate Van der Plas.
Misschien kan zij Demmink achter de tralies brengen en kan hij daar aan den lijve ervaren wat het is om tegen zijn zin door een paar grootgeschapen bajesklanten gejorist te wordem.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/876/de-grootste-cover-up-uit-onze-geschiedenis.html (3 of 8) [3/11/2009 12:20:52 AM]

De grootste cover-up uit onze geschiedenis at Klokkenluideronline

12. Max M.
15 Jul 2008 om 03:45

Zag daaarnet bij Zapruder het TV-interview op 1 Vandaag van april jl. met Adele van der Plas die de aangifte tegen Demmink heeft ingediend.
Die Baybasin boft wel met een advocate als Van der Plas.
Lijkt mij een klasse-wijf!

13. Wim Heitinga 15 Jul 2008 om 07:49

L.J. Una 15 Jul 2008 om 00:55

– Met als statement van GS via een van hun “jorissen”: -weggejorisdemminkt – : de naam mag dus worden genoemd…….

Zag vandaag dat ook in de Telegraaf berichten over Joris Demmink gewoon mogen blijven staan………

Ik begin het vage vermoeden te krijgen (na o.a. het lezen van de X-files van Dutroux) dat er een kop gaat rollen: Joris Demmink, en dat ‘de rest’ buiten schot gaat blijven…………. –

Scherpe observatie, u zou zomaar eens gelijk kunnen krijgen.
Ben benieuwd of GeenStijl/Fleischbaum de autorisatie van hogerhand al binnen heeft om los te mogen gaan!

14. Ton Nuiten 15 Jul 2008 om 11:04

WOW! Weer een schandaal van grote omvang in de publiciteit. Wanneer we echter naar programmas kijken zoals “Opsporing Verzocht” dan zou je haast denken dat de grootste misdadigers zich slechts in de onderste laag van de samenleving zouden bevinden. Nu er van tijd tot tijd iets bekend wordt over de “wapenfeiten” van lieden uit de wereld van de politiek en Justitie, wordt steeds helderder dat de wáre misdadigers eerder daar hun “verblijf” houden. Denk bijvoorbeeld eens aan onze grote “kindervriend” Joost Tonino. Diens computer was bij het oud vuil aan de straatkant gezet. Een vrachtwagenchauffeur ziet dit, geeft die vervolgens door aan onderzoeksjournalist Peter R. de Vries, en wat blijkt? Naast andere informatie bevindt er zich ook kinderornografisch materiaal op. Aanvankelijk wordt beweerd dat “onbekenden” dit materiaal op de computer van Tonino hebben geplaatst. Maar al snel wordt duidelijk dat de pornografische beelden en zelfs enkele dubieuze websites door niemand minder dan Tonino zelf op de computer geplaatst zijn. En wat zijn de sancties die Tonino worden opgelegd vanwege dit strafbare feit? None, zilch! Hoewel hij zelf zijn ambt als Officier van Justitie neergelegd heeft, is hem verder geen straf opgelegd. Volgens Mr. Harm Brouwers van het College van Procureurs Generaal zou Tonino doordat genoemde onbekenden pornografisch materiaal op zijn computer geplaatst hebben, door hen in discrediet gebracht zijn; Hoewel men niet heeft kunnen achterhalen wie die “onbekenden” dan wel zouden zijn geweest, zag Brouwers er geen probleem in om Tonino zijn functie weer te laten hervatten als Officier van Justitie. Nadat de compuetr door de Vries op zijn beurt bij Justitie ingeleverd en daar door de KLPD onderzocht was, werd pas goed duidelijk dat niemand minder dan Tonino zélf het gewraakte materiaal op zijn computer geplaatst had! Bij enkele verdachte websites had Tonino zich als lid aangemeld zoals “Gayteenpictures” en “Young Boys”. Tevens is hij bezoeker aan enkele sexuele ontmoetingsplaatsen aan de snelweg. Later is van veschillende zijden toch toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. Zo heeft Brouwers later zijn excuses aangeboden aan Peter R. de Vries omdat hij beweerd had dat onbekenden voor het materiaal op Tonino’s computer verantwoordelijk zouden zijn geweest, nu blijkt dat Tonino de pornografische beelden zelf gedownload en opgeslagen heeft. Voor twee Tweede Kamerleden Sybrand (CDA) en Frans Weekers (VVD) was daarmee de zaak beklonken; er hoefden volgens hen geen verdere maatregelen genomen te worden. Wat dit wil zeggen met betrekking tot Joris Demmink, is het volgende: naar buiten toe lijkt alles pais en vree te zijn binnen de overheidsinstanties. Maar soms -en dit lijkt nu steeds vaker voor te komen- komen er onverkwikkelijke zaken naar buiten waardoor we weten dat er op de “high places” achter de schermen dingen bekokstoofd worden waardoor het steeds meer duidelijk wordt dat de onderwereld zich eerder dáár bevindt dan in de gewone samenleving.

15. Lemon
15 Jul 2008 om 12:07

Wanneer gaan we leden van de tweede kamer bestoken met vragen over wat er hieraan gaat gebeuren? 16. noort

15 Jul 2008 om 12:29

Waar zijn de slachtoffers van deze misselijke praktijken. Die kinderen moeten inmiddels toch op een leeftijd zijn gekomen (als het al zo lang aan de gang is) dat ze beseffen dat dit niet ok is. Samen staan ze sterk !!! En de ouders van deze kinderen hebben die dan nooit iets gemerkt ??? Daar ben ik benieuwd na….
Dit is echt te bizar voor woorden en vraag me af hoe de mensen die dit moeten verwerken ermee omgaan. Lijkt me zo ontzettend frusterend om in zo een positie te zitten. Als de media het al probeert te verberen laat staan wat de slachtoffers moeten doorstaan. Hoe kan zo iemand ook minister worden.

17. Linx
15 Jul 2008 om 12:34

@Lemon,
Ja laten we dat nu eens doen met zijn allen. IPV alleen maar wat lopen mopperen. Het is tijd voor actie hierop. Anders blijft het doormodderen. De mail-adressen zijn zo te achterhalen op de websites van de partijen.

18. E-bee http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/876/de-grootste-cover-up-uit-onze-geschiedenis.html (4 of 8) [3/11/2009 12:20:52 AM]

De grootste cover-up uit onze geschiedenis at Klokkenluideronline

15 Jul 2008 om 12:49

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/876/de-grootste-cover-up-uit-onze-geschiedenis.html (5 of 8) [3/11/2009 12:20:52 AM]

Lemon: Zinloos…

Men kijkt bewust de andere kant op, dit is deel van het probleem.

Bakellende leest toch wel eens een krant……of niet? Dus kijken ze allemaal de andere kant op…

Waarom is in Amsterdam een pathologische leugenaar en betrokkene bij witwassende organisaties eigenlijk de Burgemeester?

Tja,……
Vuile kennis maakt macht…en macht is het beste afrodisiacum…

19. E-bee
15 Jul 2008 om 12:58

Noort:

65 melktandjes aangetroffen onder de vloer van…. men vermoed dat de kinderen zijn verbrand en de resten onder de vloer werden geveegd…etc. etc.

Daar zijn de slachtoffers gebleven omdat ze niet meer bruikbaar waren…en te veel weten. 20. bart de graaf

15 Jul 2008 om 20:42

opsluiten, getuigen vinden en veroordelen, en zijn joris eraf snijden…. oh ja en de sleutel weggooien, vergeet hem niet twee op een cel te doen met een levenslang veroordeelde verkrachter, die er nog wel eens eentje pakt in de gevangenis.
degenen die hem beschermen zijn even strafbaar zo niet nog schuldiger dit zaakje stinkt van alle kanten.

21. spinnenweb 16 Jul 2008 om 10:08

De wraak van ‘Dirty Harry’ door Joost de Haas en Bart Mos

Zo vernam de BVD dat Teeven thuis een diskette bewaarde met de namen van ‘foute journalisten, advocaten en recherchebureaus’. De geheime dienst wilde de diskette in handen krijgen, maar hoofdofficier Vrakking stak daar een stokje voor: het bestaan van de lijst werd als té gevoelig beschouwd.

De topagent had toen nog de hoop dat de corruptie verder kon worden uitgezocht. Hij liet de ‘Commissie stiekem’ zelfs weten dat de BVD het voortouw zou nemen in het onderzoek naar van corruptie verdachte belangrijke Nederlanders, onder wie raadsheren en leden van het openbaar ministerie.
Kort daarna kwam aan de naspeuringen naar Mink K. en corruptie echter een einde. Volgens geheime verslagen waaruit deze krant eerder citeerde gebeurde dat deels wegens capaciteitsgebrek. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) liet de Tweede Kamer naar aanleiding van onze publicaties begin dit jaar weten dat de corruptieonderzoeken niets hadden opgeleverd, met uitzondering van enkele kleine zaken die al bekend waren. Ingewijden rond Paul H. menen dat het stopzetten van gevoelige onderzoeken tot knallende ruzies binnen de BVD leidde. “Paul dreigde zich steeds feller te verzetten tegen de leiding en belandde in een arbeidsconflict”, vertelt een bron.

(Bron: Telegraaf, 6 mei 2006, www.telegraaf.nl) 22. spinnenweb

16 Jul 2008 om 11:38

De wraak van ‘Dirty Harry’ door Joost de Haas en Bart Mos

Een oorverdovende knal deed de Valkenboslaan in Den Haag op zijn grondvesten schudden in de vroege ochtend van dinsdag 9 maart 2004. Voor de deur van een makelaarskantoor was een bom tot ontploffing gebracht. De ruiten lagen eruit en auto’s waren beschadigd. Al snel kwam een verdachte in beeld: een man die alle expertise had en ook nog een mogelijk motief. Maar voormalig geheim agent Paul H. (49) bleek niet te pakken door politie en justitie.

Deze week belandde hij uiteindelijk toch in de cel en wel voor het schenden van staatsgeheime informatie over onderzoeken naar topcrimineel Mink K. en corruptie in de hoogste kringen.
Na zijn vertrek bij de inlichtingendienst AIVD, in 2001, raakte Paul H. verzeild in zijn eigen schemerwereld. De naam van H. dook de afgelopen jaren op in tal van affaires, variërend van faillissementen tot internationale wapenhandel en witwaspraktijken. Maar telkens verdween deze mysterieuze man net op tijd van het toneel en leek hij lang ongrijpbaar.

Een makelaar van het kantoor dat destijds werd getroffen door de bomaanslag zegt deze week: “Ik vond hem altijd een aardige vent. Dat hij als verdachte werd beschouwd, was voor mij een enorme schok. De politie heeft ons echter nooit meer iets laten weten, de zaak is als een nachtkaars uitgegaan.”
De ex-agent, zo was de veronderstelling in het onderzoek, zou de explosieven bij het kantoor hebben geplaatst uit woede over het kwijtraken van een pand in Den Haag. Na een faillissement werd onroerend goed van H. aan de Haagse Piet Heinstraat geveild. Koper was het makelaarskantoor waar de bom ontplofte.

Opvallend genoeg had H. eerder zaken gedaan met het kantoor. “Hij kreeg ooit van ons een bouwopdracht toen hij nog een aannemingsbedrijf had”, aldus de makelaar. “Destijds vertelde hij al uit eigen beweging dat hij jarenlang had gewerkt voor de geheime dienst.” De in 1956 in Den Haag geboren H. ging op 1 juli 1980 aan de slag bij de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Hij begon met een jaarsalaris van ruim 30.000 gulden.

De Koude Oorlog woedde nog volop en alle aandacht van de dienst ging uit naar het ‘rode gevaar’. Maar er

De grootste cover-up uit onze geschiedenis at Klokkenluideronline

waren ook andere operaties, zoals tegen zwaarbewapende terroristen van de IRA die in Nederland zaten ondergedoken.
Paul H. blonk volgens ingewijden uit door koelbloedig en heldhaftig optreden. Tot zijn meest waardevolle bezittingen rekende hij lange tijd een oorkonde van Arthur Docters van Leeuwen (BVD-chef van 1988 tot 1994). In de oorkonde werd H. uitbundig geprezen voor zijn aandeel in het oprollen van een IRA-cel.

Door het in de gaten houden van de IRA stuitte Paul H. als lid van het BVDteam WAPEN op een interessant spoor: de terreurorganisatie bleek nauwe contacten te onderhouden met de criminele groepering rond Robert Mink K., alias De Lange.
De groep K. beschikte volgens Paul H. over contacten en middelen om partijen wapens en kneedspringstoffen aan te kopen, in te voeren en door te verkopen. Er belandden wapens in het criminele milieu en af en toe doken ook berichten op over leveringen aan politiek-extremistische groeperingen. In dat verband werd steeds weer de IRA genoemd.

Ook zouden K. en diens toenmalige rechterhand, Stanley H., contacten hebben gehad met kringen rond RaRa – de Hollandse terreurbeweging die in de jaren tachtig en begin jaren negentig van zich deed spreken met bomaanslagen op de Makro in Duivendrecht, ministeries in Den Haag en het woonhuis van voormalig staatssecretaris Aad Kosto.

Mede op aandringen van Paul H. vormde de BVD het team MIKADO voor onderzoek naar de organisatie van K., die vanwege zijn enorme machtspositie in de onderwereld werd gezien als een potentiële bedreiging voor de staatsveiligheid.
Het onderzoek speelde zich af aan het einde van de jaren negentig, in de periode dat huidig minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) bij de BVD de scepter zwaaide over de Directie Staatsveiligheid. Ingewijden melden dat Paul H. op goede voet stond met Verdonk. Toen hij al geruime weg was bij de dienst, kwam hij wel eens in het Haagse perscentrum Nieuwspoort, vertelt een bekende van H. “Als hij daar minister Verdonk tegenkwam, was het: ‘Hallo Rita!’ Zij reageerde altijd opgewekt: ‘Ha, die Paul’. Die twee leken elkaar wel heel goed te kennen.”

Zoals De Telegraaf begin dit jaar meldde, beschikte de geheime dienst over twee belangrijke informanten in de organisatie van Mink K. Zij kregen de codenamen ‘Sentaro’ en ‘Herfstbos’. Paul H. toonde zich onder de indruk van hun verhalen. Hij beschouwde Sentaro, die dicht bij de top van de groepering zat, als een gouden bron. De man, die naar nu blijkt in 2003 werd geliquideerd, leverde schokkende informatie over corruptie in de hoogste kringen van het opsporingsapparaat.

Daarnaast bleek K. schuil te gaan achter zogeheten contrastrategieën, waarbij getracht werd justitie te beschadigen en de rechtsgang te ondermijnen.
Naar aanleiding van de verhalen over omkoping en bedreiging van de rechtstaat besloot de BVD ook de top van politie en justitie aan de tand te voelen. Paul H. was aanwezig bij enkele gesprekken in de nasleep van de geruchtmakende IRT-affaire, waarin de beschuldigingen over corruptie de boventoon voerden.
Het wantrouwen was intens, zo bleek uit de conversaties waarover nog nooit eerder is gepubliceerd. Tot de topambtenaren die door Paul H. en zijn collega’s van de BVD werden gehoord, behoorden eind jaren negentig officieren van justitie Fred Teeven, diens toenmalige baas in Amsterdam hoofdofficier Hans Vrakking en de destijds naar Zeeland overgeplaatste officier Jo Valente.
Zo vernam de BVD dat Teeven thuis een diskette bewaarde met de namen van ‘foute journalisten, advocaten en recherchebureaus’. De geheime dienst wilde de diskette in handen krijgen, maar hoofdofficier Vrakking stak daar een stokje voor: het bestaan van de lijst werd als té gevoelig beschouwd.
Officier Valente bleek in Zeeland te worden voorzien van vertrouwelijke informatie afkomstig van een medewerker van Teeven. Onder de codenaam ‘Strandjutter’ vertelde Valente de BVD alles wat hij wist over het Amsterdamse parket en de onderzoeken naar Mink K.
In de zomer van 1999 werd Paul H. naar de Tweede Kamer gestuurd om achter gesloten deuren de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten te informeren over het onderzoek naar Mink K. en diens vermeende corrupte contacten bij de overheid.
Hij onthulde in die supergeheime vergadering dat de Haarlemse rechercheurs, die het middelpunt waren van de omstreden IRT-methode om via doorleveringen van drugs de top van de misdaadwereld te pakken, volgens een BVDinformant zelf deel uitmaakten van de organisatie van Mink K. – de topcrimineel die het voornaamste doelwit was van het IRT.
Paul H. vertelde de aanwezige fractievoorzitters dat de BVD ook informatie had over buitenlandse investeringen van drugswinsten door de rechercheurs. Een en ander was door de geheime dienst aan justitie gemeld in de vorm van ambtsberichten.

Paul H. deed verslag van zijn bijeenkomst met de ‘Commissie stiekem’ van de Tweede Kamer aan het hoofd van de BVD, Sybrand van Hulst. Daarbij verklaarde H. ook contact over de affaire te hebben gehad met toenmalig minister van justitie Benk Korthals. H. meldde dat de minister hem zeer erkentelijk was.
De topagent had toen nog de hoop dat de corruptie verder kon worden uitgezocht. Hij liet de ‘Commissie stiekem’ zelfs weten dat de BVD het voortouw zou nemen in het onderzoek naar van corruptie verdachte belangrijke Nederlanders, onder wie raadsheren en leden van het openbaar ministerie.

Kort daarna kwam aan de naspeuringen naar Mink K. en corruptie echter een einde. Volgens geheime verslagen waaruit deze krant eerder citeerde gebeurde dat deels wegens capaciteitsgebrek. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) liet de Tweede Kamer naar aanleiding van onze publicaties begin dit jaar weten dat de corruptieonderzoeken niets hadden opgeleverd, met uitzondering van enkele kleine zaken die al bekend waren. Ingewijden rond Paul H. menen dat het stopzetten van gevoelige onderzoeken tot knallende ruzies binnen de BVD leidde. “Paul dreigde zich steeds feller te verzetten tegen de leiding en belandde in een arbeidsconflict”, vertelt een bron.

Aan het dienstverband met H. kwam in 2001 een einde. Directe aanleiding vormde een poging om zijn auto op te blazen. Paul H. beweerde dat collega’s een explosief in zijn auto hadden geplaatst. Hij deed aangifte, maar onderzoek van de politie wees eerder in de richting van H. zelf. De in ongenade gevallen topagent zou de liquidatiepoging in scène hebben gezet.

Bij zijn afscheid van de dienst kreeg H. een bedrag van zo’n 300.000 gulden mee. De rijksrecherche vermoedt dat hij destijds tal van geheime dossiers uit het hoofdkwartier van de BVD meenam, waaronder ook de stukken over Mink K. die een paar jaar later terechtkwamen bij dit kopstuk van de onderwereld.
Na zijn ontslag ging het steeds verder bergafwaarts met H., vertellen bekenden van hem. De 1.94 meter lange Hagenaar richtte een reeks eigen bedrijven op, die bijna alle failliet gingen. Hij belandde in een duister circuit en zou naar verluidt diensten hebben aangeboden aan internationale zakenlieden die zich bezighouden met de handel in wapens. Ook raakte H., blijkens documenten waarover deze krant beschikt, betrokken bij een buitenlands bedrijf dat in verband is gebracht met vermeende witwaspraktijken.

Gaandeweg zocht Paul H. ook contact met de man die hij in BVD-rapportages had bestempeld als ‘de machtigste crimineel van Nederland’, Mink K.
Enkele jaren na het verlaten van de dienst, die inmiddels was omgedoopt in AIVD, bouwde H. met de gedetineerde K. een wel heel bijzondere relatie op.

Uit een heimelijke briefwisseling tussen H. en Mink K., die wegens verdenking van een liquidatie in de zwaarbewaakte Scheveningse gevangenis zit, blijkt dat de voormalige agent bereid is de crimineel in ruil voor geld staatsgeheime informatie te leveren.
De correspondentie (in bezit van deze krant) bestaat uit een reeks van zogenaamde liefdesbrieven tussen ‘Barbertje’ (K.) en ‘Miranda’ (Paul H.), om de ware toedracht (een samenwerking) te verhullen.
In een van de eerste brieven vraagt K. de agent waarom hij de AIVD eigenlijk heeft verlaten, en of de kans bestaat dat hij weer bij de dienst terugkeert. De crimineel zou dat toejuichen. Paul H. antwoordt daarop dat hij uit vrije wil is vertrokken, en dat hij er nog volop contacten heeft.
“Naar mijn vroegere ‘vrienden’ kan ik niet meer terug. Echter, mijn voelsprietjes werken nog in volle gang. Hun ouders mogen er niet van weten.”
Mink K. is bereid om het door H. gevraagde bedrag (’de bruidsschat’) te betalen, in twee termijnen. In totaal zou het gaan om een kwart miljoen euro. Wel eist de crimineel dat de informatie in ruil daarvoor exclusief aan hem wordt geleverd. “Ik heb begrepen dat je een paar vuilniszakken vol materiaal hebt, ik zou die zo snel

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/876/de-grootste-cover-up-uit-onze-geschiedenis.html (6 of 8) [3/11/2009 12:20:52 AM]

De grootste cover-up uit onze geschiedenis at Klokkenluideronline

mogelijk allemaal in willen zien.”
(Bron: Telegraaf, 6 mei 2006, www.telegraaf.nl)

23. K. W.
17 Jul 2008 om 12:59

De Telegraaf modereert haar reacties slecht :) http://www.telegraaf.nl/binnenland/1508227/ __Meisje_getuigt_tegen_incestvader__.html

(Mijn) eerste reactie is integraal geplaatst:

Laat de man maar een flinke straf krijgen! En nu is het wachten tot justitie ook het lef heeft haar eigen Secretaris generaal aan te klagen. Want zoals iedereen kan weten is de top van justitie betrokken in een gigantisch pedo-netwerk. Onder leiding van Joris D.

24. Wim Slijptol 17 Jul 2008 om 13:15

Teneur van de gesprekken is dat zowel Teeven als K. menen dat er krachten op de achtergrond spelen, die zij niet kunnen duiden. Beiden vermoeden tijdens de gesprekken te worden afgeluisterd. ‘De Binnenlandse Veiligheidsdienst, het Haarlemse parket en het college van PG’s hebben opvallend veel interesse voor onze gesprekken’, zegt Teeven. ‘Ik koop iets, ik verkoop iets. Die mensen willen me daarop pakken. Ik wil niet worden gepakt dus stap ik eruit’, zegt Mink K. op samenzweerderige toon. ‘Maar die mensen zijn bezig met intriges en manipulaties. Wat gaan ze dan doen? Ze gaan strafbare feiten plegen om uit dat web te komen. Ze zitten vast en trappen ze naar degenen die onder hen staan.’

Wellicht dat de wapen- annex drugshandelaar hier doelt op zijn connecties met de Nederlandse geheime dienst. Zowel Teeven als K. lijken te suggereren dat er sprake is van een cover up-actie, waarbij de crimineel als bliksemafleider wordt gebruikt. Teeven heeft zich er altijd over verbaasd dat zijn deal met K. door zijn bazen werd afgeblazen. Of dit zo is zullen we niet te weten komen, want de rechtbank heeft het verzoek van de verdediging om Teeven opnieuw te mogen horen afgewezen. Hij zal dus niet reageren op de geopenbaarde citaten. Teeven: Als de rechtbank het niet honoreert, blijft wat mij betreft het deksel erop.’

Mmmmm…..Deksel eraf zou ik zeggen ! Wat let je…in de bouw is altijd werk ! (voor de goede orde….andere Wim)

25. Doordenker 17 Jul 2008 om 17:16

Meneer Slijptol,

Misschien moet u de rol van Teeven eens vanuit een ander perspectief gaan bezien en is zijn rol heel anders dan u denkt.

(voor de goede orde….een andere intelligentie en die niet van een slijptol) 26. Wim Slijptol

17 Jul 2008 om 20:33

Mijheer Doordenker !
Voor de goed orde…..een slijptol is een tool…! U verwijst naar een ander perspectief…! Welke ?

27. Rudolf Paul 17 Jul 2008 om 20:51

Wat is er met die lijst van Fred Teeven gebeurd? Daar horen we niks meer over.

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/142327

28. doordenker 17 Jul 2008 om 23:25

Mijnheer slijptol,

Als je de juiste tools hebt ga je het vast begrijpen. Zoek en gij zult vinden.

29. Cornelia
19 Jul 2008 om 11:58

Volgens de heer Ronald Jan Heijn zijn ”

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/876/de-grootste-cover-up-uit-onze-geschiedenis.html (7 of 8) [3/11/2009 12:20:52 AM]

De grootste cover-up uit onze geschiedenis at Klokkenluideronline

de jongens van XS4ALL zeer goede vrienden”.

Met vriendelijke groet Cornelia van den Broek

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Terugkomend op het interview met Curry

Call to the international media: expose this! »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/876/de-grootste-cover-up-uit-onze-geschiedenis.html (8 of 8) [3/11/2009 12:20:52 AM]

Adam Curry woonde in Salomonson-martelpand at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Uit de X-files: pedo-horror in Holland
Adam Curry woonde in Salomonson-martelpand

Gepubliceerd door Micha Kat 24 juli, 2008 in Algemeen.

Adam Curry en zijn geliefde Patricia Paay hebben jarenlang gewoond in het pand aan de Amsterdamse Keizersgracht (497) waar het centrale lid -zeg maar de

’spil’- van het Nederlandse pedofielen-netwerk, de voormalige persoonlijk juridisch adviseur van HM Koningin Beatrix en lid van de zogeheten ‘voogdijraad’ van Wim Lex mr. Frits Salomonson, in zijn ‘martelkelder’ minderjarige jongetjes misbruikte. Het showbizz-stel kocht het huis zelfs van ‘ome Frits’ zoals de pedofiele raadsman door ondermeer onze kroonprins werd genoemd. Dit komt naar boven uit een recente publicatie op nwo-info.nl dat weer verwijst naar Kleintje Muurkrant. Zie deze link ook voor de basic backgrounds over Frits Salomonson, een van de meest weerzinwekkende maar ook meest ‘kleurrijke’ zedendelinquenten uit de Nederlandse geschiedenis die met gemak in aanmerking komt voor de titel ‘de Nederlandse Dutroux’. Deze onverwachte en bizarre link tussen Curry en Salomonson werpt een nieuw licht op het zeer geruchtmakende interview dat Adam Curry had met de webmaster van deze site dat thans op Youtube al -in de drie delen waarin het is geplaatst- meer dan 17.000 keer is beluisterd. Het is overigens veelzeggend dat de webmaster niets meer van Curry heeft mogen vernemen, ondanks zeer concrete plannen een vervolg te geven aan het genoemde interview op Arrow Classic Rock.

Maar verbazingwekkend is dat ook weer niet, want de zender kwam reeds direct na de uitzending van het interview in de ‘juridische problemen’ terecht die ervoor zorgden dat Arrow het interview niet eens op de eigen website ‘kon’ zetten in podcast. We zijn Adam Curry hoe dan ook nog steeds dankbaar voor het podium dat hij heeft geboden om de Demmink-horrorstory bij een groter publiek bekend te maken en hopen dat er in de toekomst misschien toch nog een mogelijkheid ontstaat op Arrow verder te praten over het Nederlandse pedofielen-netwerk, Joris Demmink en Frits Salomonson. Misschien hebben Adam en Patricia in hun tuin op de Keizersgracht wel wat botten gevonden van Marokkanse jeugd-prostitues die naar verluidt door de advocaat van Beatrix zouden zijn doodgemarteld…

27 Reacties op “Adam Curry woonde in Salomonson- martelpand”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Wijze van Zion 24 Jul 2008 om 15:04

Kijk- en fluistergelden….?

Arrow-juristen leggen zender ‘beperkingen’ op »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/888/adam-curry-woonde-in-salomonson-martelpand.html (1 of 6) [3/11/2009 12:21:03 AM]

currypaay.jpg

Adam Curry woonde in Salomonson-martelpand at Klokkenluideronline

2. Paus Harry VI 24 Jul 2008 om 15:07

Het zou interessant zijn om de rollen eens om te draaien, Micha. Dus dat jij nu Adam Curry eens interviewt voor je website en hem vraagt wat er allemaal is gebeurd sinds die radio-uitzending. Op last van wie hij nu moet zwijgen? Wordt er gedreigd? Door wie? Waarmee? Wat zijn de consequenties als je die dreigementen aan je laars lapt? etc. Zou trouwens een uitgebreider artikel kunnen worden, want je kunt ook andere journalisten bij zo’n verhaal betrekken, bijv. redacteuren van de Telegraaf, Netwerk, Een Vandaag, Panorama, Gaykrant etc. Wat gebeurt er in Nederland als je als journalist te dicht bij de waarheid in deze stinkende beerput komt?

3. AIRVD
24 Jul 2008 om 15:18

En vergeet het verkapte dreigement van Geenstijl niet daags na het interview. Er zou weleens iets met de helikopter van de heer Curry kunnen gebeuren was de grap. Over Demmink en andere high profile verkrachters zwijgen ze in alle toonaarden maar een verkapt dreigement kon er nog wel vanaf. Alleen bij kleine crmininelen durven ze man en paard te noemen de helden van Geenstijl.
Zogenaamd kritisch ten op zichte van Den Haag terwijl ze zelf een Goebeliaanse propaganda medium zijn van datzelfde Den Haag.

4. E-bee
24 Jul 2008 om 15:54

Curry had toen ook dat helicopter-taxi-bedrijf. Wat failliet ging.
En een oompje in de V.S., misschien is er van die kant wat lichte druk gekomen…

@Paus Harry VI

Wat zijn de consequenties als je dreigementen aan je laars lapt en van wie? Wat gbeurt er als je te dicht bij de wwaarheid komt?
Daar ben ik juist zo nieuwsgierig naar.

5. AIRVD
24 Jul 2008 om 16:37

Het zou zeer laf zijn van Adam Curry om zich nu terug te trekken. De “dreigers” zullen zeggen dat hij veel te verliezen en weinig te winnen heeft. Maar is dat wel zo?
Als je een bijdrage kan leveren aan het verminderen van dit complete zieke gedrag in de wereld, dat zich nu in de schaduw afspeelt. Er moet protest aangetekend worden tegen dit soort gang van zaken.

Er valt zoveel te winnen. Men heeft vrij baan zo en het zal alleen maar escaleren.
Of je nou zwijgt of niet: Iedereen is een potentieel slachtoffer van deze mensen als er niets gebeurd. Van kleine onschuldige kinderen tot een gem. burger.
Iedereen.

6. Alida
24 Jul 2008 om 21:36

@AIRVD.

Denk je daar nou niet te makkelijk over? Tenslotte hebben zij een kind. Aangezien er al getuigen zijn vermoord of onder verdachte omstandigheden om het leven zijn gekomen, zou ik daar ook niet zo licht over denken.

7. Tsja
24 Jul 2008 om 21:57

Patricia Paay heeft op TV eens verteld, dat haar moeder haar heeft verteld ( zelf weet ze er niets meer van ) dat ze ontvoerd is geweest in Duitsland toen ze kind was. Dat ze haar hebben teruggevonden, en dat ze onder de beten zat. Inderdaad dus moedig van Adam dat hij er aandacht aan heeft besteed.

8. Cornelia
26 Jul 2008 om 14:31

Hennie Huisman presenteerde een tijd geleden ‘ korenslag’,
Lee towers was ook aanwezig, de notaris van het progamma vroeg me of ik contact wilde opnemen, ik ben op zijn kantoor geweest.
Mijn realisatie is dat iedereen op de hoogte is: John de Mol
Joop van de Ende
Paul de Leeuw
enz……
De wereld draait door
het elfde uur
Paul en Witteman
Nieuwslezers
enz…….

Met vriendelijke groet Cornelia van den Broek

9. K. W. http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/888/adam-curry-woonde-in-salomonson-martelpand.html (2 of 6) [3/11/2009 12:21:03 AM]

Bezoekers

● 16 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165342 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

logoquizzed.gif

Adam Curry woonde in Salomonson-martelpand at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/888/adam-curry-woonde-in-salomonson-martelpand.html (3 of 6) [3/11/2009 12:21:03 AM]

27 Jul 2008 om 17:06

Adam Curry is zich waarschijnlijk rotgeschrokken toen hij besefte welke beerput hij opentrok. Zoals iedereen die dit verhaal voor het eerst hoort zal zijn reactie ook zijn geweest: dit is zo groot, dit kan/mag toch niet waar zijn?

Helaas weten de meeste bezoekers hier dat het wél waar is. Dat dit soort zieke figuren geen Tokkies zijn die vieze dingen doen op hun zolderkamertje, maar weledelgestrenge heren, de boven-ons-gestelden die tussen de cocktails en zalmsalades door gaarne hun geneugten botvieren op onschuldige kinderen.

Ik denk niet dat je Adam ookmaar iets kunt verwijten. De daders hebben macht, veel macht, en een onafhankelijk station als Arrow heeft het al moeilijk genoeg om zichzelf in leven te houden.

Adam: mocht je dit lezen, stuur eens een mail. Ik heb bepaalde info waar ik jouw hulp voor nodig heb. Wordt je zelf overigens ook beter van

10. Ton Biesemaat 28 Jul 2008 om 10:15

Kritiek:
Het valt me op dat Micha Kat soms onvoldoende is ingevoerd in al de zaken van Salomonson totenmet Demmink. Hij mist mij iets te vaak informatie die al jaren lang bekend is (als openbare bronnen). Wellicht verdient het aandacht eerst de research op orde te brengen voordat Micha Kat op internet te snel gaat roepen? De kritiek van Stan de Jong zou hij ook ter harte kunnen nemen om nodeloze problemen te vermijden.

11. jannes
28 Jul 2008 om 13:26

WTF!? Het laatste bericht met meer dan 75 reacties is verwijderd!?

Kindermisbruik was in de jaren 60 in kindertehuizen helaas heel gewoon. Mijn vader werd als kind van 8 jaar uit huis geplaatst in een kindertehuis in, dat door nonnen werd gerund. De oudere jongens (14-18) hebben daar stelselmatig de jongere jongens misbruikt. Nadat het licht op de slaapzaal uitging, waren de jongere kinderen aan hun lot overgeleverd. Aldus mijn vader die net als ik voor eigen veiligheid al lang geleden het land ontvlucht is.

Ook weet ik uit eigen ervaring dat een officier van justitie met zijn vrouw via seksboekjes in de jaren 90 contact zocht met jonge mannen voor gezamenlijke seks. Ik was in die tijd dakloos en zat zowel mentaal als financieel aan de grond en ben er zo toen achtergekomen. Dat dit zo gekomen is heeft ermee te maken gehad dat ook ik als kind van 14 ben misbruikt door mannen in Amsterdam waar ik nu nog steeds bang van ben. Betrouwbaar overkomende mannen die op straat geld aanbieden als je ‘aan een onderzoek wilde meewerken’. Ik hou maar op hier want ik word er nog woest over als ik eraan terugdenk. Alleen in Nederland kan een partij voor pedofielen bestaan. NL en BE staan wereldwijd bekend om de handel in kinderporno.

Nederland is een pervers land. Bestuurders en politici die in darkrooms hun vrije tijd besteden (melkert, fortuyn), regelmatig naar de (heroine-)hoeren gaan is blijkbaar een geaccepteerd verschijnsel in Nederland. Pechtold die zei dat Den Haag een vies en vunzig wereldje is. De openlijke (mensen-)handel in de duizenden prostituties die al dan niet illegaal in Nederland achter de ramen zitten. Het ‘tolerante’ drugsbeleid. Het openbaar ministerie die dit soort praktijken oogluikend toestaat. Het IRT onderzoek met het doorlaten van drugs. Welk belang had Dutroux erbij om te verklaren dat hij onderdeel van een netwerk was? Waarom is dit nooit tot op de bodem uitgezocht? Het plantsoen in Eindhoven, de verhalen over Salomonson, de buitenechtelijke kinderen van Bernhard, het zijn allemaal aanwijzingen voor een verachtelijke seksuele moraal. De verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld moet welhaast veel groter zijn dan dat tot nu toe naar buiten is gekomen. De mensen die de wet het beste kennen weten het beste hoe deze te omzeilen en buiten schot te blijven. Het tuig zit verdomme altijd hogerop.

Micha Kat is een held. 12. E-bee

28 Jul 2008 om 14:46

@Jannes.
Jammer dat dit je moest overkomen, zelf ben ik ook dakloos geweest, maar dit is een hele goede getuigenis van de verachtelijke mentaliteit van de bovenonsgestelde viezerikken die ons ook nog de mond trachten te snoeren. Ik zeg ook niet voor niets dat Job Cohen en de Politie Amsterdam corrupt zijn.

En Micha Kat is een Leeuw. HEAR, HEAR!

13. Adam Curry 28 Jul 2008 om 15:13

Voor alle duidelijkheid, het pand aan de Keizersgracht kochten wij van ene Sietsema, die het van Salomonsen had overgenomen nadat Sietsema hem eruit gepest had (zijn woorden). Pas enkele maanden nadat wij erin getrokken waren begrepen we de geschiedenis van het pand, wat ook een hoop gelul bevatte over een kachelpijp.

Bottomline, er hing een nare vibe in het appartement, en de achtertuin nog veel erger. Patricia zei vaak dat als de wind een bepaalde kant op waaide het er ook nog vreemd rook. Een lijk in de achtertuin? We zullen er wel nooit achter komen omdat er gewapend beton op is gestort, volgens Sietsema is het een meter dik.

Verder zullen we Micha’s zaak en onderzoek blijven aanhalen in de Arrow uitzending, en kan ik wel verwijzen naar artikelen die hij schrijft. Ik ben zelf niet bang voor het pedo-justitie apparaat, maar ik heb beperkingen opgekregen van de juristen van Arrow, die wel graag hun zender in de lucht houden, waar ik ook begrip voor

;-)

Adam Curry woonde in Salomonson-martelpand at Klokkenluideronline

heb.

Ik ben ervan overtuigd dat deze netwerken zeer goed zijn ingeburgerd in het systeem en dat niets minder dan een volksopstand het tot een eind kan brengen, net zo overigens als in de USA (boystown usa) en in de UK (kijk naar Jersey)

AC
14. Peter

28 Jul 2008 om 18:43

Bij elk ander die van moord verdacht wordt maalt justitie niet om een metertje beton. Een beetje lijkenhond moet het overigens kunnen ruiken.

Voor Angelique Leyenhorst is er destijds zelfs een talud afgegraven. 15. Tsja

28 Jul 2008 om 19:57

Wauw geweldig Adam, dat je reageerd en als bezorgd burger lig ik er gewoon wakker van dat dit allemaal kan in Nederland. Desnoods moet er maar wat aan fondsenwerving gedaan worden, om die dwangsommen te betalen. Maar nu het volgende, want we gaan nu wel naar een climax toe ( tenzij alweer geen krant het er aan waagt, net als de TV)

Micha Kat schrijft over 2 heren ( in mijn ogen honden)

Joris Demmink klaagt hem niet aan.
Maurice Lippens wel , vanwege zijn functie en de reputatieschade aan Fortis.

O, dus ons land, blijft de hoogst geplaatste ambassadeur van justitie, die direct onder de minister valt, op werkbezoek sturen naar Kazachstan en dergelijke, alsof hij ons land met zijn bezoedelde imago nog een beetje behoorlijk kan vertegenwoordigen !

Waarom klaagt die Demmink Mischa niet aan. Omdat er al veel te veel over is gezegd door diverse media, en door het kort geding dat Baybasin tegen hem heeft aangespannen.

Maurice Lippens had beter niet kunnen reageren, en had Mischa beter niet aan kunnen klagen. Godzijdank heeft hij dat wel gedaan, want dadelijk moeten alle onderste stenen boven komen.

Wel heeft Mischa nu steun nodig, en waar zijn de advocaten ? Wat iemand ook vind van Mischa Kat, hij is wel degene die bereid is te vechten , en ballen toont, waar alle anderen ( behalve stan de jong, klokkenluider en vrije volk) media, vooral de kranten de andere kant opkijken.

16. P,de Loor
28 Jul 2008 om 20:55

@ Ton Biesemaat
Heb je misschien ook niet gewoon een beetje last van broodnijd?

17. Erik B.
29 Jul 2008 om 19:23

Het is eng om te bedenken dat we nog maar enkele kritische media hebben die onafhankelijk een mening durven te verkondigen. Met name ook omdat ik verwacht dat in de zeer nabije toeomst dit nog verder zal worden beperkt.

Tja Demmink, wat doet een S. G. van Justitie van Nederland eigenlijk allemaal in Kazachstan en zo vaak? 18. AIRVD

29 Jul 2008 om 21:29

@Micha
Ik wou nog een tip geven voor je verdediging: Je verdediging zou volledig gebaseerd moeten zijn op de enige bron over deze kwestie; REGINA LOUF. Zij is DE bron voor de aantijgingen over Lippens. Hartstikke leuk dat het merendeel van de staats gecontroleerde Belgische pers haar voor gek heeft verklaard. Doet er niet toe. Jij baseert je op haar als bron. Als de bron niet klopt moet jij rectificeren maar dat is allerminst vastgesteld. Derhalve kan de rechter jou nooit veroordelen.
Het is niet eens nodig om te verwijzen naar secundaire bronnen als stelling.nl maar alleen te verwijzen naar de getuige hierover, Regina Louf. Daar draait deze hele zaak om. Laat haar desnoods getuige, dat is natuurlijk bijna uitgesloten, maar dat zou wel mooi zijn. Dan haal je heel die Belgische doofpot hierheen.
En vooral ook duidelijk maken dat er sprake is van een doofpot en een campagne om de getuige ongeloofwaardig te maken. En duidelijk de scheidslijn aangeven van enerzijds oprecht onderzoek en anderzijds de doofpotaffaire door onderzoeksrechter van Espen, wat zo mooi werd weergegeven door Zembla.
En dit blijven volhouden tot het hof van cassatie desnoods. Hopelijk gesteund door wat welvarende vrienden en/

of radio dj’s :) 19. Kojak

30 Jul 2008 om 17:39

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/888/adam-curry-woonde-in-salomonson-martelpand.html (4 of 6) [3/11/2009 12:21:03 AM]

Adam Curry woonde in Salomonson-martelpand at Klokkenluideronline

@Nanno
Hartelijk dank! *doet snel File/Save as/Webpage,complete*

20. petrossa
30 Jul 2008 om 18:53

indertijd was ik een stout jongetje van 15. kwam daardoor bij de kinderrechter. Die wilde dat ik mijn kleren uitdeed om te kijken ‘of mijn puberteit al begonnen was’. Heb onbeleefd geweigerd. Was verder een aardige vent.

21. indian
29 Nov 2008 om 00:15

het sterft van vuillakken in de gelederen van het zg bevoegd gezag.
pedofielen? vergeet het maar, ze houden alleen van zichzelf, narcisten met een nazi inslag zijn het, zonder enige kompassie uit op het eigen machtsgevoel van totale heerschappij over hun slachtoffertjes, het speelt zich af in die regionen, die zichzelf als onschendbaar zien en op die manier het een machteloos slachtoffer kunnen vernietigen, wat een grotere dan sexuele kik opleverd.
Tuig van de richel is het, ongedierte, het wordt tijd dat de firma rentokil wordt ingeschakeld.alles hangt met alles samen, alles is daar toegestaan, godvergeten demonen zijn het.
google maar eens: money as debts-bilderberg-illuminati-p2-vaticaan-bushthyssen-bernard-vonamsberg- fredmatser-jaygrigg-fed-soros-mabelwissesmit-zorriega-freemasons-nwo-baarnsemoordzaak-devilder- pietermenten-juliana(een lieve oranje)-dutroux-nihoul-mauricelippens-reginalouf-rk kerk en pedofilie enzovoort enzovoort- bilderberg 2007 istanbul etc etc een wekenlange taak maar de moeite waard. oorlog, leugens, dood, verderf, kindermoord,martelen, you think you are in heaven, but we are living in HELL.

22. E-bee
29 Nov 2008 om 11:05

@Indian.
The Last Shout. http://www.rense.com/general84/last.htm

23. Rudolf Paul 29 Nov 2008 om 11:24

E-bee
I have seldom read such hogwash. The Last Fart.

24. E-bee
29 Nov 2008 om 11:35

I smell a rat. 25. Joha

29 Nov 2008 om 13:56

@ E-bee,
Ben zo bang dat je gelijk hebt. De waarheid komt boven.

26. tess
30 Nov 2008 om 10:19

@ Jannes
Ik begrijp je reactie goed.
Maar toch wil ik enkele kanttekeningen plaatsen bij hetgeen je stelt:

Bestuurders en politici die in darkrooms hun vrije tijd besteden (melkert, fortuyn), […] De openlijke (mensen-)handel in de duizenden prostituties die al dan niet illegaal in Nederland achter de ramen zitten. Het ‘tolerante’ drugsbeleid. Het openbaar ministerie die dit soort praktijken oogluikend toestaat.

In een vrij land moet het mogelijk zijn dat je een darkroom bezoekt, zonder dat mensen je veroordelen over je sexuele geaardheid, zolang je de seks in the dark maar bedrijft met gelijkwaardigen (volwassenen dus).

Raamprostitutie is niet atijd gedwongen, er zijn veel prostituees die dit vrijwillig doen, nou ja, het is werk en werk is altijd een beetje gedwongen … immers je moet toch ergens van leven?

Het tolerante drugsbeleid, bedoel je daar dan mee dat er geen softdrugs verkocht mogen worden in Nederland?

27. tess
30 Nov 2008 om 10:21

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/888/adam-curry-woonde-in-salomonson-martelpand.html (5 of 6) [3/11/2009 12:21:03 AM]

:-P

Adam Curry woonde in Salomonson-martelpand at Klokkenluideronline

@ Micha
Heb je Adam Curry al weten te traceren? Heb je al recent contact gezocht met hem?

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Uit de X-files: pedo-horror in Holland

Arrow-juristen leggen zender ‘beperkingen’ op »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/888/adam-curry-woonde-in-salomonson-martelpand.html (6 of 6) [3/11/2009 12:21:03 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/currypaay.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/currypaay.jpg [3/11/2009 12:21:03 AM]

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Opnieuw officier ‘beroofd’ van koffertje
Uit de X-files: pedo-horror in Holland

Gepubliceerd door Micha Kat 19 juli, 2008 in Algemeen.

Adam Curry woonde in Salomonson-martelpand »

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (1 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

martelkelder.jpg

De zogeheten ‘X-files’ zijn dossiers uit de zaak-Dutroux die bestaan uit getuigenverklaringen van merendeels

anonieme (’X’) getuigen. Deze verklaringen zijn vaak zeer gedetailleerd en gruwelijk. Vanaf eind jaren ‘90 (Dutroux

werd in 1996 gearresteerd) zijn de X-files gelekt naar journalisten waarna delen op internet zijn gepubliceerd. In deze ‘X-files’ komen

verbanden ter sprake met een Nederlands pedofielen-netwerk dat vrij gedetailleerd wordt beschreven. De hele link naar de ‘bovenwereld’

uit het Dutroux-verhaal werd in Belgie reeds effectief buiten de procedures gehouden, laat staan dat de Nederlandse vertakkingen ooit ●

verder zijn onderzocht. Thans echter zijn deze vertakkingen door de ontmaskering van het ‘Demmink-netwerk’ van pedofiele ●

kinderverkrachters weer actueler dan ooit tevoren. Vast staat dat rond 2000 in de Nederlandse journalistiek, ondermeer bij het NOS

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

Maurice Lippens revisited: een gebroken man

RS

S

Journaal, serieus onderzoek is gedaan naar Nederlandse vertakkingen van het Dutroux-pedofielennetwerk. Recent is boven tafel gekomen ●

dat het zogeheten ‘Zandvoortse kinderporno-netwerk’ dat eind jaren ‘90 werd onderzocht in relatie stond met het ‘gruwel-kindertehuis’ op

het eiland Jersey waarover in deze link de meest weerzinwekkende details te lezen zijn. Tegen deze achtergronden presenteren wij thans –

Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie! ● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

voor zover we kunnen nagaan als eerste site- een belangrijk onderdeel van de X-files over Nederland waarin ook namen worden genoemd ●

OM behandelt Demmink-aangifte niet

van mensen en locaties. De stukken zijn gesteld in het Frans; mede daarom eerst een samenvatting van de belangrijkste feiten.
1. Er bestaat in Nederland een groep van rond de 300 ‘leden’ die zich bezondigen aan ritueel misbruik van kinderen vanaf de leeftijd van ●

drie jaar. Leden van deze groep zijn ‘advocaten, juristen, rechters, politici’.

2. De groep komt bijeen in wisselende samenstellingen (’12 personen met kinderen, 50 personen met 50 kinderen’) op locaties in de provincie zoals Villa Westflier te Markelo. De bijeenkomsten zijn gewelddadig in seksuele zin en er wordt drugs gebruikt. ‘Gevechten met kinderen’ worden op video geregistreerd. De kinderen van de participerende volwassenen nemen deel.

3. De kinderen krijgen willens en wetens een ‘MPS-stoornis’ ‘toegediend’ (multiple-persoonlijkheid) die ervoor dient te zorgen dat ze zowel kunnen deelnemen aan de seksuele riten en orgieen als dat ze een ‘normaal’ leven als kind kunnen leiden. Jonge kinderen wordt wijsgemaakt dat er tijdens de orgieen een ‘katje’ in hun lichamen wordt geimplementeerd dat uitgroeit tot een panter; als ze iets prijsgeven van wat ze tijdens de riten en orgieen hebben gezien zal deze ‘panter’ uit hun lichamen naar buiten komen om hen te ’straffen’. Psychotherapeuten die met het netwerk samenwerken ’stimuleren’ de MPS-stoornissen van de kinderen.

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

4. Rond Kerstmis vinden ‘kinderoffers’ plaats van baby’s van rond de 12 maanden oud waarbij de baby’s op het moment van ‘daadwerkelijke martelingen’ worden vervangen door ‘poppen’.

5. Als leden van deze ’sekte’ worden met name genoemd de notarissen ‘Van Maastricht’ (’Van Mastrigt?’) en ‘Glavimans’ alsmede ‘hoge officieren van het leger’.

Zie hieronder het orgininele excerpt uit de X-files, afkomstig van de verklaringen van ‘getuige Van Aller’:

LETTRE de VAN ALLER

SECTE – ORGIES – BALLETS ROSES en HOLLANDE

Adressée à la Justice Hollandaise au sujet de secte dans ce pays

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’ ● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

 • ●  JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
 • ●  Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en RozendaalHet Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
 • ●  Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapotGerelateerde BerichtenVanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool●●overheid●●

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

Il existe en HOLLANDE un groupe de 300 personnes qui forment une secte
Ils organisent des partouzes avec mineurs (03 ans et plus)
Membres = avocats – juristes – juges – policiers, …
Réunions dans propriétés campagnardes – hôtels – chez un des membres
Exemple : Villa WESTFLIER à MARKELO, plage de NOORDWIJK
Assemblée le premier samedi après la pleine luneainsi qu’au dates de fêtes chrétiennes ou les jours d’anniversaires Groupes de 12 personnes avec des enfants

Viols et tortures des enfants

Grandes assemblées = 50 adultes et 50 enfants – drogues boissons orgies viols

Enregistrement vidéo des ébats avec enfants

Les enfants des membres du groupe participent aux fêtes

Cela entraine la création de multiples personnalité chez les enfants

Explication des MPS

A Noël on simile le sacrifice d’un enfant de 01 ans qui subit des sévices mais qui est remplacé par une poupée au moment des véritables tortures

Simulacre d’un enterrement d’un enfant de 15 ans comme punition

On provoque les MPS par exemple en faisant croire aux petits enfants que l’on introduit en eux un chat qui grandit et devient panthère et qui les surveille s’ils veulent parler ou quitter le clan

Ces MPS sont entretenues par des psychothérapeutes
Les MPS provoquées permettent un contrôle continu même des adultes en créant un certain équilibre Cela faits de tous les auteurs des victimes
Membre de la secte : Mde BALM Jacqueline
Secte infiltrée par mde VERKIJK Rowin
Témoin qui apporte des preuves matérielles : RUMKE
Les autorités hollandaises ne croient pas les révèlations de BALM et n’agissent pas
Des déclarations et/ou lettres disparaissent
BALM a disparu sur ordre du clan

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

● Registreren
● Inloggen
● Berichten RSS ● Reacties RSS

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.

De affaire-Demmink: het feitenoverzicht

Categorieën

● Accountancy (29) ● Advocatuur (23) ● Algemeen (419)
● Corporate (19)

● Internationaal (8)
● Klokkenluiders (25)
● Media (150)
● Politiek (85)
● Rechterlijke macht (81) ● Schiphol (10)

Bezoekers

● 15 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165342 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

150.006 339 20/02/97 DHAINAUT

BAG CONTACT avec CATHARINA T913/96 Contact à MEERT les 17 et 31/01/97

Personne de 60 ans dont le nom est GROEN (selon ses dires)

Elle remet un journalier

Son père est un homme d’affaire très riche qui possède une villa à LUGANO

Toute sa vie CATHERINA a été abusée par son père et ses connaissances à l’occasion de fêtes sataniques

Elle héberge la nommée CHAPMAN Ruth qui est une ancienne victime-auteur d’une

kerstdemmink

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (2 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

logoquizzed.gif

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

secte satanique

Elle le suspecte d’être encore membre de la secte

CHAPMAN lui a remis des documents et disquettes qui seraient de grande valeur

CATHERINA les remet à Gd

CHAPMAN ferait aussi partie d’une filière de pédophilie et samission serait d’enlever des enfants en BELGIQUE pour les amener en HOLLANDE pour des films pédophiles

CATHERINA dit avoir subi plusieurs avortements

A partir de 09 ans il est habituel de donner des hormones aux enfants pour favoriser l’évolution des sexes

Elle est allée sur un lieu d’abus au départ du consulat d’ITALIE

A DORDRECHT dans la maison IN DE SPIJKERMANDT le grenier est aménagé pour une secte nazie

Des cadavres disparaissent via une boucherie de ROTTERDAM Van Hellemondstraat

Le siège principal de la secte est à ZURICH à l’hôtel du Lac

Membres = Notaires VAN MAASTRICHT, GLAVINMANS et des officiers supérieurs de l’armée

Des victimes viennent de pays de l’Est (POLOGNE, …)

Elle a été violée à l’aéroport de IEPENBURG et à GENEVE dans une ancienne maison de Nations Unies ainsi qu’en BELGIQUE

VERVIERS : Vieux cloitre = maison de retraite et dans un hôtel face à la gare LIEGE : prés d’une entrée pour véhicules de polices près de la cathédrale JUMET : restaurant près d’un bunker
Quand elle avait 25 ans elle a été témoin d’un snuff movie au lac de LUGANO

78 Reacties op “Uit de X-files: pedo-horror in Holland”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Joha
19 Jul 2008 om 20:04

Wat kan je hierop reageren? Welk mens met een hart kan zoiets bevatten? Je zou willen schreeuwen: nee, dit kan niet…maar ergens weten we dat geruchten al langer en veel langer de ronde deden…je wilde er niet aan denken… je wilde eigenlijk zoveel verschrikkelijks niet kunnen weten en toch wist je ergens van binnen dat in deze wereld ongekende zaken hun gang konden gaan…
Als het is dat we tot dit diepste diep moeten spitten om alle rottigheid, alle stank van diepgezonkenheid naar boven te halen…zou dan misschien, heel misschien, de basis van een nieuwe wereld in zicht kunnen komen?

2. Tsja
19 Jul 2008 om 20:54

Voor de mensen die dit allemaal ongeloofwaardig over komt, een heel korte samenvatting die jullie misschien nog goed kunnen herinneren :
Connerotte , die het onderzoek leidde naar Dutroux en zijn netwerken. Dat deze van het onderzoek is afgehaald , door de de advocaten van Dutroux. Dat omdat deze partijdig zou zijn, omdat hij een van de overlevende meisjes na een persconferentie had omhelst.
Hij is toen van het onderzoek afgehaald, omdat hij de onderste steen boven wilde hebben. En uiteraard niet omdat hij het meisje omhelst zoun hebben. De meeste mensen onder ons raad ik het ook af om deze x-files te lezen, het is zo heftig dat je er nauwelijks nog van kunt slapen. Ik zeg ook niet dat je het maar niet moet geloven, het is heel waarschijnlijk dat voor 80 % het allemaal WEL waar is.

Wel wil ik benadrukken dat we nu afdwalen, wij zitten nu met het probleem Joris Demmink. Door nu uit te weiden naar de vertakkingen en verbanden met Dutroux, douw je het zaakje naar de complottheorieen. Feiten zijn dat er nu getuigen verklaringen zijn, dat de rechtsgang wordt belemmerd en dat

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (3 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

een pedofiel in de hoogste regionen in ons justitie apparaat wordt beschermd, door Hirsch Ballin en Balkenende en door iedereen in de regering. Daar moet nu eerst de onderste steen boven komen, als het allemaal gelogen is zal dat blijken. En als blijkt dat het niet gelogen is, is het echt tijd voor een volksopstand om de Demminks en de Tonino’s voorgoed te verwijderen uit het justitie apparaat. Dan mag de hele regering van mijn part naar huis zonder wachtgeld, de regering moet er zijn voor het volk en niet andersom. Laat er dan ook meteen een nieuwe wet komen, zo een Hirsch Ballin had nooit meer terug mogen komen na Van Traa en dergelijke. Net als eeb Verdonk, die heel zinngige dingen zegt, maar na de schipholbrand echt voorgoed uit de politiek weg had moeten blijven.

3. Wim
19 Jul 2008 om 23:50

Ik ben het ermee eens dat we niet te ver moeten afdwalen, want al die gruwelverhalen zijn zeker niet allemaal even betrouwbaar en daarmee verzwak je alleen maar je positie. Je kunt je beter concentreren op de harde bewijzen die er tegen Demmink, Tonino c.s. zijn en de doofpotmethoden van de politiek. Wie te veel wil bewijzen, bewijst niets.

4. E-bee
20 Jul 2008 om 00:08

Vertoont eigenlijk satanistische trekken.

Poppetjes vervangen als de opvolger uit eigen gelederen, ongetwijfeld geinitieerd in de leer en kennelijk een staat in een staat vormend, al klaar staat… tja….het lost het kinderkruipersprobleem niet op.
Men staat bovendien kennelijk onder een druk die nog weer groter is dan de algehele morele verontwaardiging, zie Baybasin, dat is geen kattepis.
Die kwestie en de wijze van afhandeling is toch een toetssteen aan het worden. Als het tenminste zover komt gezien wat hier allemaal speelt… Maar zal misschien ook niet meer dan weer een draadje opleveren…maar dat terzijde.

Satanistisch dus.
Is ook internationaal sprake van.

5. AIRVD
20 Jul 2008 om 00:26

Deze praktijken worden exact verteld in het boek van Cathy o Brien “Transformation of America”. Micha dat boek moet je echt lezen, daarin komen o.a. mensen als Bush (junior en senior), Cheney, en Rumsfeld in voor. Het zijn dezelfe gruwlijke rituelen voortkomend uit het Vaticaan, en worden toegepast door hoge leden daarvan en hoge vrijmetselaren. Deze staan allemaal onder controle van het vaticaan, daarboven staan de 12 royal famalies. De apostolische raad, de 12 “prinsen” zoals in de bijbel staat. De 12 sterren in Eurpese vlag staan daar symbool voor.

Het is te gruwelijk voor woorden.
Hoge generaals en officieren zijn allemaal vrijmetselaars. Voor hoge ambtenaren en politici geldt hetzelfde.

6. AIRVD
20 Jul 2008 om 00:30

Let niet op de spelfoutjes, typ dit met een mobiel met heel klein toetsenbordje. 7. E-bee

20 Jul 2008 om 00:58

En deze whistleblowers even goegelen: Sybel Edmonds en
Sue Ann Arrigo.

8. AIRVD
20 Jul 2008 om 00:59

Van Hellemondstraat (what’s in a name?) bestaat niet in Rotterdam, wel een van Helmontstraat. Of zijn er plaatsnamen verwisseld? 9. John Mierenhoop

20 Jul 2008 om 01:06

Geachte AIRVD…ik ben lid van het Vaticaan, maar wij kennen geen geheime riten en gruwelijkheden, laat staan dat die ooit bestaan hebben. Alle boeken van ons zijn openbaar, en alle riten zijn van ons openbaar. Er zijn wel pedofiele priesters in de VS opgepakt (en terecht in de gevangenis verdwenen). Maar het is zeker niet waar dat er geheime riten bestaan of bestaan hebben om dit soort gruwelijkheden uit te voeren. En dat kunnen wij ook nog bewijzen.

10. AIRVD
20 Jul 2008 om 01:26

Geachte Mierenhoop,
Als lid van het Vaticaan moet u weten dat er ook heel veel geheimen zijn. Waar je alleen kennis van kunt nemen als je een ingwijde bent van de hogere ordes. De jezuieten zijn daar een mooi voorbeeld van.
Maar ga hier verder niet teveel over uitweiden. Ik wil namelijk ook nog blijven leven.

11. AIRVD
20 Jul 2008 om 01:55

Het is ook bijna volle maan. Dan vinden meestal deze rituelen plaats. Wat een nachtmerrie, wat een nachtmerrie. Moge dit een droom zijn en dat ik

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (4 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (5 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

hieruit moge ontwaken. 12. Micha Kat

20 Jul 2008 om 06:02

@tsja
@wim
de Nederlandse Dutroux-vertakkingen zijn in mijn ogen geen ‘afdwalingen’ van het dossier-Demmink maar raken er juist de kern van. Voor het overzicht: de zaak-Demmink bestaat uit drie onderdelen:

1. Vanaf 1990 tot 1998: de Nederlandse Dutroux-vertakkingen, de Rolodex- en HIK-onderzoeken. Deze lijn is ‘gekilld’ in 1998 door toenmalig PG Rene Ficq. Het staat vast dat Demmink in zowel het Rolodex als het HIK-onderzoek een sleutelrol speelde. Het ligt in de lijn der logica dat het ‘Demmink- pedonetwerk’ van het Rolodex-onderzoek onderdeel uitmaakte van de ‘Nederlandse 300′ uit de bovenstaande X-files. Alarmerend is dat vaststaat dat het HIK-onderzoek ging over de ‘import’ van kinderen uit Oost-Europa en dat in bovenstaande X-files sprake is van ‘Des victimes viennent de pays de l’Est (POLOGNE, …)

2. Het Eindhovense Anne-Frank Plantsoen waar Demmink in zijn dienstauto minderjarige Marokkaanse prostitues misbruikte. Dit onderdeel leidde tot de cruciale rol van het NOS Journaal in de zaak en genereerde de ‘Runderkamp-papers’. Bij dit deel hoort ook het (door Demmink zelf toegegeven) kindermisbruik in Tsjechie.

3. De Baybasin-affaire die in april 2007 weer in volle glorie naar voren kwam door de aangifte van Adele van der Plas. Vast staat dat het proces tegen Baybasin is gefaked en dat er een overdonderende hoeveelheid bewijs bestaat tegen Demmink van seksuele delicten gepleegd in Turkije.

Een mogelijke nieuwe 4e lijn is de veelvuldige aanwezigheid van Demmink in landen als Filippijnen (2004) en Azerbaidjan (2007). Bewijzen voor misbruik van kinderen in die landen is (nog) niet voorhanden.

13. hunter
20 Jul 2008 om 06:12

Er zijn wel pedofiele priesters in de VS opgepakt (en terecht in de gevangenis verdwenen).

@mierenhoop.
Breek me de bek niet los over priesters.
Alleen in Amerika pedo-priesters?
Omdat het Amerika is, zitten die pedo-priesters in het gevang. De Demmink affaire is verschrikkelijk.
Ik geloof het wel voor 100%.
Er lopen heel wat pedo-monsters rond.

14. L.J. Una
20 Jul 2008 om 11:04

Als je meer wilt weten over MPS en de genezing daarvan kun je deze speech van D.C. Hammond uit 1992 lezen (de zg. Greenbaum speech):

http://www.cassiopaea.org/cass/greenbaum.htm

En een tegenaanval van the False Memory Syndrome Foundation:

http://www.fmsfonline.org/

Ik zie net dat er in Nederland zelfs een hele startpagina over bestaat:

http://www.valseherinnering.eigenstart.nl/

Heel wat jaren geleden zijn in Nederland ook verhalen over ritueel misbruik in de pers gekomen (neem het verhaal van Yolanda uit Epe)……… 15. Inanna

20 Jul 2008 om 11:59

Micha, de link onder “delen op internet” doet het niet.
Wie wil weten hoe het Belgische netwerk in elkaar zit, kan deze link volgen: http://www.pehi.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm

16. AIRVD
20 Jul 2008 om 12:14

In de van Helmontstraat in Rotterdam heeft vroeger inderdaad een vleeswarenfabriek gezeten “Schop” genaamd. Deze is later overgenomen door Struik bv. Macaber detail; de locatie wordt nu gebruikt als feestgelegenheid.
Ben benieuwd wie de toenmalige eigenaren waren van deze zaak. Zij moeten natuurlijk dik betaald zijn voor zulke klussen.

17. Joha
20 Jul 2008 om 13:20

Misha, ik hoop van harte dat je via de buitenlandse media de ondersteuning krijgt die dringend noodzakelijk is. Pas goed op jezelf.

18. Hetty
20 Jul 2008 om 13:25

@ Alida,
Nog bedankt voor de link over Australie..

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (6 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

@ Micha Kat,
Ik heb de link Call to the international media: expose this! op een Amerikaans board geplaatst. Tot nu toe hebben 104 mensen het gelezen. Alle kleine beetjes helpen, nietwaar?

@ Micha Kat, @ Inanna,
Hier kun je ook heel veel vinden. Er staan ook weer linken in naar allerlei andere landen.

http://aangirfan.blogspot.com/2008/07/zandvoort-network-jersey-dutroux.html

Af en toe kan ik even niet verder lezen. Ik voel dan zo’n ongelofelijke woede, maar ook machteloosheid. Hoe ziek/slecht kunnen mensen zijn. Ik kan het niet bevatten.
Ik ben tegen de doodstraf, maar voor dit soort monsters maak ik graag een uitzondering.

19. Bastiaan
20 Jul 2008 om 14:05

@AIRVD
Ik zou me eerst eens wat beter informeren voordat je weer een krankzinnig geworden mevrouw Cathy o Brien opvoert. http://911-complotdenkers.blogspot.com/2007/01/cathy.html

20. L.J. Una
20 Jul 2008 om 14:41

Billy the Kid opvoeren als betrouwbare bron is ook een manier….. 21. AIRVD

20 Jul 2008 om 15:34

@ Bastiaan
Jij bent duidelijk een nitwit op dit gebied. Het verhaal van Cathy O’Brien komt exact overheen met de X dossiers (Belgische pedofiele netwerk) en vele andere Europese pedo netwerken. Het is een samensmelting van rituelen, drugshandel en pornografie. Oftewel black budget financieringen voor operaties waarvoor men geen officiële goedkeuring kan krijgen.
En dat zielige blogje waarnaar je verwijst in je link is niet serieus te nemen.
Naast het feit dat er nog zoiets bestaat als desinformatie en er genoeg mongolen op deze wereld rondlopen die een gebrek aan herseninhoud hebben om het uberhaupt te kunnen begrijpen. Waar jij er een van bent.

22. Guardian of the blind 20 Jul 2008 om 15:41

AIRVD, ik ben heel reg benieuwd naar de rituelen enzo die er in het vaticaan spelen. Heb je mischien ook nederlandstalige of vertaalde documenten. Ik zit in mn eigen onderzoek vast en volgens mij ben jij al veel verder gevorderd.. Hoe kom je aan de documenten e.d. ?

23. Tsja
20 Jul 2008 om 16:55

3. De Baybasin-affaire die in april 2007 weer in volle glorie naar voren kwam door de aangifte van Adele van der Plas. Vast staat dat het proces tegen Baybasin is gefaked en dat er een overdonderende hoeveelheid bewijs bestaat tegen Demmink van seksuele delicten gepleegd in Turkije.

2. Het Eindhovense Anne-Frank Plantsoen waar Demmink in zijn dienstauto minderjarige Marokkaanse prostitues misbruikte. Dit onderdeel leidde tot de cruciale rol van het NOS Journaal in de zaak en genereerde de ‘Runderkamp-papers’. Bij dit deel hoort ook het (door Demmink zelf toegegeven) kindermisbruik in Tsjechie.
Een mogelijke nieuwe 4e lijn is de veelvuldige aanwezigheid van Demmink in landen als Filippijnen (2004) en Azerbaidjan (2007). Bewijzen voor misbruik van kinderen in die landen is (nog) niet voorhanden.

1. Vanaf 1990 tot 1998: de Nederlandse Dutroux-vertakkingen, de Rolodex- en HIK-onderzoeken. Deze lijn is ‘gekilld’ in 1998 door toenmalig PG Rene Ficq. Het staat vast dat Demmink in zowel het Rolodex als het HIK-onderzoek een sleutelrol speelde. Het ligt in de lijn der logica dat het ‘Demmink- pedonetwerk’ van het Rolodex-onderzoek onderdeel uitmaakte van de ‘Nederlandse 300′ uit de bovenstaande X-files. Alarmerend is dat vaststaat dat het HIK-onderzoek ging over de ‘import’ van kinderen uit Oost-Europa en dat in bovenstaande X-files sprake is van ‘Des victimes viennent de pays de l’Est (POLOGNE, …)

Ik heb het even in de juiste volgorde gezet. Eerst Demmink, Dan de rest. Je wilt toch het klootjesvolk, de telegraaf lezers, eerst bereiken ? De Dutroux vertakkingen bestaan, maar is nooit onderzocht ondanks dat vele deskundigen hier bijna een levenstaak van hebben gemaakt. Geloof me, als er nu eindelijk eens grondig onderzoek gedaan wordt naar Demmink, en de feiten worden bevestigd, dan kan de consequentie niet anders zijn dat de bezem door justitie heen gaat en ook door de regering die al deze jaren hun handje boven het hoofd van Demmink houden. Het klootjesvolk wil het allemaal niet weten, vooralsnog, maar je moet serieus genomen worden door dat klootjesvolk. Houd het dus kort en bondig, en bij de feiten, in begrijpelijke taal. Had graag het engelse stuk op vele internationale fora geplemt, maar het is geen korte bondige taal. Het moet pakkend zijn, de interesse van de scared monkeys om het maar zo te zeggen, moet je raken . Dan gaan ze vanzelf googlen. Het zou helpen dat Demmink gewoon niet meer welkom is in diplomatieke kringen, dat niemand meer met een potentiele pedofiel geassocieerd wil worden. Dat KUN je bereiken door comments en fora van internationale kranten te benaderen, maar dan moet je toch wat korter en bondiger en je alleen bij de actuele zaken houden. Ik ben geen journalist, maar ik zou er wel degelijk aan paar uurtjes aan wijden om te copyen en pasten, en ook te reageren op de reacties, heb verder nog wel wat idee-en, ik vind echt dat het over moet zijn met Demmink. Maar dan moet je denk ik toch de platte mediatechnieken benutten, en vooral niet al te moeilijke taal bezigen. Maandag is er weer nieuws over Maddy, miljoenen mensen die zich betrokken voelen volgen dan overal weer het laatste nieuws. Dan is het een goed moment de fora te benutten !

24. AIRVD
20 Jul 2008 om 17:14

@tsja

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

“de bezem door justitie heen gaat en ook door de regering”
Dan zou de bezem door heel de westerse wereld gehaald moeten worden en dat m’n beste is nagenoeg onmogelijk. Demmink is geen alleenstaand incident. Systematisch kindermisbruik/seksrituelen komen voor in alle hoge echelons van de westerse wereld met de Vaticaan aan de top. Het enige resultaat van deze bekendmakingen zal zijn dat men nog meer in het geheim gaat werken. Men gaat de sekspraktijken geenszins aanpakken tenzij er een hele grote volksopstand ontstaat, wereldwijd.

@Guardian of the blind
Mijn bronnen zijn vooral Engelstalige boeken. Transformation of America is een mooi boek om mee te beginnen.

25. Wim
20 Jul 2008 om 17:33

Die Cathy O’Brien is duidelijk een grote fantaste. Als je dat soort onzin erbij gaat betrekken maak je alleen jezelf volkomen belachelijk. Zulke “bronnen” moet je zelfs met een “10-feet pole” niet aanraken, zoals ze in het Engels zeggen. Laten we het alsjeblieft bij simpele feiten houden.

26. Martijn
20 Jul 2008 om 19:13

Het onvoorstelbare van deze verhalen is tevens dat er een gerucht gaat dat Stan de Jong(ja de journalist die zoveel over pedofilie schrijft) in Sevilla zelf eens onderwerp van een onderzoek is geweest over sex met minderjarigen.Weet iemand hier iets van?

27. AIRVD
20 Jul 2008 om 19:36

@Wim
Drie woorden: Anus.

28. Bastiaan
20 Jul 2008 om 20:22

“Naast het feit dat er nog zoiets bestaat als desinformatie en er genoeg mongolen op deze wereld rondlopen die een gebrek aan herseninhoud hebben om het uberhaupt te kunnen begrijpen. Waar jij er een van bent.”

Natuurlijk, ga maar lekker weer schelden. En alles wat niet in je straatje past meteen maar weer ‘desinformatie’ noemen. Lekker geloofwaardige mevrouw he, die O’Brien, die zo’n beetje door iedereen zou zijn aangerand. Maar ach, dat interesseert je verder toch niet, als ze maar zegt wat je wilt horen, nietwaar AIRVD. Heb je dat koosnaampje helemaal zelf verzonnen? Knap hoor.

29. Bastiaan
20 Jul 2008 om 20:26

Trouwens, AIRVD, ben je toevallig ook DeathtotheNWO, die hier even David Icke kwam pluggen? Waarom niet meteen aliens en chemtrails erbij gesleept. Hebben we alles in een keer gehad.

30. AIRVD
20 Jul 2008 om 20:41

@bastiaan
Ik heb een grootse hekel aan David Ickel. Dat is HET voorbeeld van desïnformatie. Hij vermengt werkelijke en geverifieerde feiten met compleet gestoorde fictie zoals het verhaal van de shape shifters.
Voor de rest maak ik er geen woorden meer aan vuil. Je intelligentieniveau bepaalt immers of je in staat bent om het te begrijpen.

31. Wim
20 Jul 2008 om 20:52

Die AIRVD is het type van de Ware Gelovige. Heeft geen argumenten en gaat daarom maar schelden. Héél overtuigend, hoor! 32. G. Reven

20 Jul 2008 om 21:51

Ook zonder de X-files is het wel duidelijk dat Demmink zich heeft schuldig gemaakt aan pedosexuele misdrijven. Het lijkt mij inderdaad beter de discussie toe te spitsen op een aantal zaken die ook echt aantoonbaar zijn, omdat er getuigeverklaringen zijn. De beschuldigingen in de Baybasin-zaak dus.
Dat er rond Demmink een kwalijk riekend netwerk van perverse pedosexuelen hangt die enerzijds door hem – met gebruikmaking van bevriende officieren van justitie en rechters – beschermd worden en die anderzijds voor hem door het vuur gaan om hem op hun beurt in bescherming te nemen tegen al te waarheidsgierige journalisten, is een andere zaak. Het is lastig eenieders aandeel in deze kwalijk riekende beerput aan te tonen. Hooguit over de ex-advocaat van superstaatsparasiet Beatrix valt het een en ander met concrete feiten te staven. Wel kan van achtereenvolgende ministers van Justitie worden opgemerkt dat zij actief hebben meegewerkt om Demmink in het zadel te houden (Sorgdrager) of hem te promoveren tot de positie die hij nu bekleedt (Donner, die hypocriete christen, die vijfmaal daags tot zijn enge calvinistische kutgod bidt en die in zijn vrije tijd, als een soort deeltijddominee van de zwarte kous, vanaf de kansel de mensen vermanend toespreekt hoe verdorven ze wel niet zijn), ofwel geen poot uitgestoken hebben om die knapenschendende goorlap voor de rechter te brengen. Donner wist precies hoe de vork in de steel zat. In verband met Demmink’s benoeming als SG had hij een dik Rijksrechercherapport ontvangen, met liefst 40 discutabele punten, die nogal sterk tegen ’s mans benoeming pleitten. ‘Kan me niet schelen’, zei Donner. ‘Ik heb hem nodig met het oog op het komende Nederlandse EU-voorzitterschap.’ Hirsch Ballin zit er nu – naar verluidt – mee in zijn maag, maar ja, deze vrome katholiek is de Vaticaanse mores gewend, dus die zal niet zo snel optreden tegen kindermisbruik door hoogwaardigheidsbekleders. Zeker niet als daardoor de geloofwaardigheid van heel Justitie op het spel komt te staan, want als Demmink’s kop gaat rollen, rollen er spoedig meer, zoveel is zeker.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (7 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

33. Vries
20 Jul 2008 om 22:10

Pff, wat een onzin. AIRVD z’n reactie was misschien enigzins overtrokken, maar met zo’n artikel aankomen om te laten zien dat de getuigenis van Cathy O’Brien onbetrouwbaar zou zijn betuigt nou niet echt van scherpzinnigheid. Dat artikel is één grote drogredenering, en zeer zwak geschreven bovendien; ik heb oprecht moeite om me voor te stellen dat mensen zich daardoor over zouden laten halen.

Daarbij is het erbij halen van chemtrails en aliens in mijn optiek niet anders te zien dan als een zwaktebod en een poging om de ‘discussie’ te vervuilen. Prima dat er kritiek is op de bronnen die gebruikt wordt, er is genoeg desinformatie aan alle kanten van het verhaal. En een kritische visie is nodig ook om de journalistieke precisie te vinden die kan leiden tot een onweerlegbaar geheel van de feiten, zodat op een gegeven moment zelfs de ‘traditionele media’ hier niet meer omheen kunnen.

Cathy O’Brien is slechts één van de vele getuigen hiervan, en om op zo’n manier te proberen de discussie hier van het pad af te leiden vind ik op z’n minst getuigen van slechte smaak, zo niet kortzinnigheid.

34. E-bee
20 Jul 2008 om 22:40

Ruzie is het werk van satan…
Hoe dan ook, die rechter die destijds van het Dutroux proces in Belgie werd afgehaald, Connerotte, verklaarde in 1996 al dat in Belgie de feitelijke macht in handen was van mafia achtige groeperingen die het voor het zeggen hebben bij onder meer Justitie en sleutelposties innamen bij belangrijke organen in de regering. Die er voor zorgden dat de hele zaak in de doofpot verdween. Dat is ook in overeenstemming met de feiten Dutroux en in de zaak Zandvoort en elders, waarvan nu, eens te meer en te veel, blijkt dat er een verband was/is. Hier hebben we ook de al langere tijd spelende kwestie Baybasin die te heet is om aan te pakken maar bij Adele van der Plas in de best mogelijke handen lijkt. Afwachten. Ook hier spelen mafiachtige organisaties een rol. En niemand weet welke maar dat de macht kennelijk ver reikt is wel duidelijk… Het een heeft een verband met het ander en chantage speelt een grote rol. En er zijn kennelijk hoogeplaatste personen met dusdanige zwakheden die daar voor in aanmerking komen. Waarvan het hele instituut verrot is.
Dan is wat Connerotte in 1996 al kenbaar maakte hier dus ook al decennia aan de gang. En dat vormt ook wel een verklaring voor de huidige incompetente regering die we moeten dulden, kost kennelijk nog veel geld ook deze ongein. Nu moeten we al werken tot ons 70e…

35. Tsja
20 Jul 2008 om 23:44

Kunnen jullie die Cathy en David Icke allemaal alsjeblieft achterwege houden ! Dus ook niet andere medereaguurders ervan beschuldigen dat ze – vast en zeker – ook in die zooi geloven. Houd er nou eens rekening mee dat er ook mensen meelezen die voor het eerst met deze gaarbak worden geconfronteerd, en schrik ze niet af met die complottheorien, want dan is Demmink daar ook plotseling een van. En omdat dat natuurlijk absoluut niet mag gebeuren, houd die vage shit er toch eens buiten en ga toch ergens anders ruzie maken.

@ G. Reven :
Rijksrechercherapport ontvangen, met liefst 40 discutabele punten,
Hoe bedoel je , zit Ballin er nu mee in zn maag ? Hoe weet je dat ? Is dat Rijksrecherche rapport openbaar ? Zou Adele van der Plas, dat rapport op mogen vragen ? Zou wel handig zijn.

36. AIRVD
21 Jul 2008 om 00:17

Deze gaarbak is vele male groter dan je kunt voorstellen. En om te begrijpen hoe ver m’n zal gaan om het in de doofpot te stoppen moet je het grotere geheel zien.
Maar ben met je eens dat de focus eerst op Demmink moet liggen daar nu keiharde bewijzen lijken te zijn. Het is wel slechts het topje van de ijsberg, begrijp dat wel.

37. This is the Ant 21 Jul 2008 om 01:54

Deze pontifex is op grond van kinderkruiperij, hoe verzin je het, chantabel gebleken.
De hierom alleen al sterk te wantrouwen overigens incompetente Justitie en idem regering dekken hem. (figuurlijk)
De wakkere krant van Olanda en de traditionele media sussen iedereen in slaap, zijn het normale denken verleerd…
Het blijkt in het verleden al veel vaker te zijn voorgekomen in kringen van het Konunkluk kot, de politiek, Justitie en Politie, die alle de tekenen van verval vertonen. Met name bij Justitie.
De Nederlandsje polisjie vertoont halfhartige opstelling(en) in onderzoeken als de beerput van Zandvoort.(connecties naar Dutruoux, Oost Europa, Zuid Europa, Jersey, etc. etc. Mogelijk meer. Er wordt nauwelijks iets tot niets met onderzoeksaanvragen op dit gebied vanuit andere landen gedaan. Interpol bv. Onderzoeken lopen vast.
Er zijn dus meer dan vermoedens van een zeer grote internationale schaal die wordt afgedekt. (ter voorkoming van een opstand?)
Dit pedofiele misbruik en chantabiliteit door en van hoogeplaatsten vindt ook op allerlei sleutelposities op regeringsniveau in diverse landen in Europa plaats.
De pontifex wordt duidelijk met zijn zwakheden gechanteerd vanuit Turkse kringen waar hij zeer veel verbleef en naar toe reist.
Dit machtige land heeft zeer grote belangen en niet alleen met het oog op Europa en gebruikt de vuile oorlog met succes bij de Nederlandse ambtenaar (en?)…

Turkse mafia of de Turkse regering/geheime diensten?

Alleen Demmink wegzetten lost dus niets op. Een consument van vleeswaren maar die markt is gedoogd door de consumenten die ook de touwtjes in handen hebben op alle niveau,s. Blijkt iedere keer weer.
Ze hebben allemaal van die zwakheden ook in de regering is wel gebleken.

Maar in wezen hebben wij dus een marionetten regering als ik de juiste conclusies trek… 38. AIRVD

21 Jul 2008 om 02:21

@This is the Ant
Hij wordt m.i. niet gechanteerd vanuit Turkije. Je moet het meer zien als wederzijdse diensten. Er is drugshandel bij betrokken (noem alle black budget operaties van geheime diensten maar op) en daarvoor wordt iets terug gedaan door Baybassin op te pakken bijvoorbeeld. De officiële drugslijnen lopen

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (8 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

via Turkije. Het kindervermaak is meer ter ontspanning van de zakelijkse deals/besprekingen. Denk ik, voor de duidelijkheid. 39. Tjeerd

21 Jul 2008 om 07:17

“Pff, wat een onzin. AIRVD z’n reactie was misschien enigzins overtrokken, maar met zo’n artikel aankomen om te laten zien dat de getuigenis van Cathy O’Brien onbetrouwbaar zou zijn betuigt nou niet echt van scherpzinnigheid.”

Over onzin gesproken: we hebben een mevrouw die zegt dat ze is misbruikt door – houd even de adem in – Ronald Reagan, Bill Clinton, de Canadese premiers Pierre Trudeau en Brian Mulroney; de Mexicaanse president Miguel de la Madrid, dictator Baby Doc Duvalier, Manuel Noriega en Koning Fahd. George Bush senior zou haar 13-jarige dochter hebben verkracht en ze zou orale sex hebben gehad met Hillary Clinton.

En jij ben weer eens zo’n mafkees die dat allemaal gelooft. Gefeliciteerd. 40. Emile

21 Jul 2008 om 08:59

Even samenvatten:
1.Concentreer op duidelijke aanwijzingen pedofilie/ kinderporno van Demmink en andere duidelijk foute mannen bij Justitie & rechtspraak zoals Tonino en Fokke Fernhout. BTW Wie was de rechter die Tonino zo vlot vrijpleitte ?
2. Benader parlementsleden -vooral de oppositie. Dit is HOT.
3. Poog buitenlandse pers erbij te betrekken (in eerste instantie de Vlaamse: Humo, Knack, De Morgen, De Standaard, TV: VRT en VTM)
4. Ga geen Amerikaanse complotverhalen zoals David Icke (The Greatest Secret) e.d. erbij halen

41. AIRVD
21 Jul 2008 om 11:00

@Tjeerd
Het is geen kwestie van geloven (het is geen nieuwe religie), het verhaal van Cathy O’Brien is allang bevestigd en geverifieerd.
Jij moet alleen blijven geloven in de religie media met haar kranten als nieuwe bijbels. Dat is het “geloven” van de 20e en 21e eeuw. Het staat geschreven in de media dus is het waar, het wordt niet genoemd dus bestaat het niet. Zo beredeneerde de bijbelse fundamentalisten van vorige eeuwen ook, jou welbekend.
Maar zoals eerder (terecht) is aangegeven gaan we die discussie hier niet voeren. Je mate van kennis over dit soort zaken bepaalt of je in staat bent om het te begrijpen.

42. Wim
21 Jul 2008 om 12:51

Het verhaal van Cathy O’Brien is helemaal niet bevestigd en geverifieerd, als je die belachelijke onzin gelooft, ben je wel heel erg goedgelovig. 43. R. Hartman

21 Jul 2008 om 17:49

Micha,

Hoewel ik van mening ben dat je af en toe doorslaat en te stellig zaken beweert die je niet kunt aantonen (zie ook de Joris X discussie met Stan de Jong) heb je hier iets zeer concreets en erg belangrijks bij de kop. Bij mijn weten is dit blog nog niet zo sterk belaagd met pogingen er allerlei vage bijna buitenaardse theorieën bij te trekken, die afleiden waar het om gaat.

Zou het kunnen zijn dat hier bewust een web van ongeloofwaardigheid geweven wordt door de belanghebbenden, waarmee deze klokkenluiderij als dubieus product van verdwaalde geesten kan worden gebagatelliseerd?

Dit soort geruzie werkt hoe dan ook contraproductief. Let op uw saeck.

44. Marthijn Uittenbogaard 21 Jul 2008 om 18:14

Ik ben ooit op een bekende blogsite beschudigd dat ik zulke seksparty’s met peuters zou houden, vol met details erbij. Pure leugens maar we konden geen enkele advocaat vinden die ons wilde verdedigen. (Orde van advocaten (of andere instantie die dit regelt) zei zoek maar harder.) Ons is bestuur Martijn. Toendertijd een tweemans bestuur van mij en ander betrouwbaar iemand die geen vlieg kwaad doet. Dus waarom zou ik bovenstaande geloven? Heb ooit een heel boek gelezen over satanisch ritueel misbruik. Talloze berichten en uitzendingen zijn er over gemaakt. Echter blijft het altijd bij hysterische berichten en komt er nooit bewijs boven tafel, nergens in geen enkel land en in geen enkel jaar. Want iedereen zit in het complot, of is vermoord, of is gehersenspoeld. Tuurlijk.

45. This is the Ant. 21 Jul 2008 om 18:40

@AIRVD.
Hoezo m.i. geen chantage vanuit Turkije, wat weet jij daarvan?

Een S.G. van de Nederlandse Justitite met dergelijke zwakheden?
En stel ik had hele grote belangen om het pad te effenen naar Europa.( tis maar een voorbeeldje, tuurlijk…)

Nou dan wist ik het wel…
En die zig zag oorlogjes daar in het Midden Oosten… kan ik gelijk effe een paar proppeschieters verkopen…

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (9 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

en wat hero wegzetten meteen… Omkoping kost geld. Toch?

Maar waarom dus jouw inziens geen chantage? Zie de chaos hier te lande en bij Justitie. En omdat dit overduidelijk bij Baybasin vanuit die hoek aan de orde is namelijk.

46. AIRVD
21 Jul 2008 om 19:06

@This is the Ant
Omdat ik denk dat de pedofiele praktijken in hoge overheids kringen structureel voorkomen (en top bedrijfsleven). Demmink is geen losstaand incident. Verder lijkt het me dat hij niet alleen speciaal voor “kindervermaak” naar Turkije is afgereist maar dat het ter ontspanning is geweest van intergouvermentele besprekingen/ zakendeals etc.
En Turkse hoogwaardigheidsbekleders zullen net zo goed lid zijn van dit pedofiele netwerk.
Verder kan Demmink die valse audiotapes nooit helemaal alleen in z’n eentje in elkaar hebben geknutseld, hij moet hulp hebben gehad van Geheime Diensten. Dus behoorlijk wat ambtenaren moeten op de hoogte zijn geweest. Daarom lijkt me het meer een tegendienst, een verschuldigde dienst aan de Turkse Geheime Dienst voor gedane zaken/arbeid.

47. This is the Ant. 21 Jul 2008 om 19:57

@AIRVD.

Een verschuldigde tegendienst voor Demmink. Van de geheime dienst.(en)Goed van je…
Die hem geholpen hebben om de tapes in elkaar te knutselen (staat vast) om zijn “vervelende kinderkruiperij voor de voetengooier”, Baybasin, op te ruimen en en passant de kaliefs van dienst te zijn. Geen idee waarom de redenatie zou zijn dat hij daar niet bij kan als S.G. overigens…
Van deze kinderkruiperijen zijn we allemaal op de hoogte dus waarom zijn ambtenaren dan niet…al doen ze net of er niets te zien valt?
Het is net een besmettelijke ziekte die allang geleden is uitgebroken dus waarom niet daar ook, alhoewel dat voor mij niet meteen vaststaat. Het is een land met Islamitische invloeden en voor hun is hij ongetwijfeld een groter stuk vuil dan momenteel hier het geval is…
Intergouvermentale besprekingen, zakendeals, precies! Wisten we maar wat hij uitspookte.
We weten allemaal dat dit een oude hobby is van de “bovenonsgestelden”, overheid, politiek, Justitie (functioneert totaal niet meer) en Xtreem zakkenvullend bedrijfsleven die onze spaarcentjes verkwanselden de afgelopen jaren…
Ik zie niets weerlegt maar alles bevestigd worden door jou…

48. G.Reven
21 Jul 2008 om 20:28

@Tja

Rijksrechercherapporten zijn niet openbaar, al worden er wel eens uitzonderingen gemaakt, zoals destijds rond de IRT-affaire (ivm strapatsen CID Kennemerland). Maar dat gaat dan op aandringen van de Tweede Kamer. Een advocaat krijgt zo’n stuk niet op verzoek te zien. Misschien kan politieke druk helpen. Al is dat maar zeer de vraag, want het CDA zit tot over z’n nek in deze affaire en de PvdA gedraagt zich steeds meer als het laffe schoothondje van de christelijk-misdadige Balkenbende.

49. AIRVD
21 Jul 2008 om 21:16

@this is the Ant.
Ik ben misschien ook niet helemaal duidelijk geweest in mijn vorige reactie. Maar bedoel te zeggen dat het opsluiten van Baybasin een wederdienst is geweest maar niet onder chantage. Want hoe kun je iemand daarmee chanteren als iedereen het zo’n beetje doet en ze elkaar zullen blijven beschermen. Zoals nu ook gebeurd. Het is een wederdienst geweest maar voor wat weet ik niet (nog niet). Ik denk zelf dat het met drugshandel te maken heeft (zeg maar de voortzetting van IRT).
Maar dat Turkse hoogwaardigheidsbekleders ook in het pedo netwerk zitten is zo goed als zeker. Turkse “maffia” is sterk actief in Thailand met kinder- en drugsactiviteiten.
En nog even voor de duidelijkheid: De fabricatie van de valse telefoontapes is toch in Nederland gewbeurd. Dus Nederlandse Diensten hebben Demmink daarmee geholpen. Waarom zouden ze daar aan meegewerkt hebben? Toch niet alleen voor zijn perverse hobby?

50. Tsja
21 Jul 2008 om 21:50

@G.Reven Waarom is er dan NIEMAND in de tweede kamer die dan eens kamervragen stelt, over dat rijksrecherche rapport ? Wat zijn die 40 punten dan ? Ik snap ook niet dat iemand die is afgetreden als minister, dan vrolijk weer een minister wordt, alleen een andere portefeuille. Donner heeft verschrikkelijk gefaald bij de schipholbrand, en bij zijn aftreden nog een beetje door laten schemeren het niet helemaal eens te zijn met de lzing van het rapport. Dan Hirsch Ballin, ook al eens afgetreden als minister van justitie, en dan jaren later wordt hij weer vrolijk minister ! Ik pleit er voor dat als je ooit bent afgetreden, dat je dan ook nooit meer minister mag worden. Tis al erg genoeg dat dit soort mensen niet gewoon ontslagen worden, maar de eer aan zichzelf mogen houden. Ik heb ook niet de indruk dat er na deze drama’s kritischer naar deze mensen wordt gekeken, daarmee blijt het een incestueuze zaak en geen hond in de 1e of 2e kamer die de cojones heeft nu eens vragen te stellen, en ze te blijven stellen totdat de waarheid aan het licht komt ( wat die ook mogen zijn) Alles wordt doodgezwegen, het wordt tijd voor een witte mars ofzo, als een tribute naar de slachtoffers van pedofiele topambtenaren, net zoals is gedaan voor de slachtoffers van misbruik binnen de katholieke kerk.

Nog een vraag :wie kunnen we bestoken met vragen en welke emailadressen, om ervoor te zorgen DAT er vragen gesteld gaan worden ? Geert Wilders misschien ? Persoonlijk had ik liever Femke Halsema, maar die maakt zich drukker om dieren dan mensen, en Wilders heeft WEL cojones , hoe scheef die ook mogen hangen.Wat een winst is er hier te halen , voor politieke partijen. De Anti-pedo partij, die de bescherming van kinderen voor die van volwassenen en dieren nastreeft !

51. Ex-Geenstijl lezer 21 Jul 2008 om 21:50

Hmmm, het is op Geenstijl door ‘De Chef’ verboten om een link naar deze site te plaatsen over de pedo-horror, dus Micha, of die lui van Geenstijl mogen je op de één of andere manier niet of er zitten pedo’s bij Geenstijl/de Televaag?!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (10 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

52. This is the Ant. 21 Jul 2008 om 21:55

@AIRVD.
KleintjeMuurkrant:
Cold Turkey (10)
Wel erg actueel geworden, niet?

53. Rudolf Paul 21 Jul 2008 om 22:04

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/130644

54. This is the Ant. 21 Jul 2008 om 22:06

@AIRVD.
Ik zag dat je deze link, cold turkey (10), niet krijgt bij Kleintjemuurkrant. Wel als je naar archief gaat en dan op interpol zoekt.
Interessante verbanden niet?
Verklaart ook wat liquidatietjes…

55. Rudolf Paul 21 Jul 2008 om 22:13

http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/UFMZ1175768438.html

56. AIRVD
21 Jul 2008 om 22:39

@This is the Ant.
Ik was “Cold Turkey” net aan het lezen.
Hieronder de volledige link.
http://www.stelling.nl/followup/turkey.html
Nummer 4 geeft de connectie met drugshandel en vervalste telefoontaps weer.

@Ex-Geenstijl lezer
Geenstijl heeft voor mij ook compleet afgedaan. Wat zijn die gasten door de mand gevallen. Ze hebben zich bewezen als propagandisten van de schaduw regering (de echte machthebbers). Het is een pure Goebeliaanse propaganda “kanaal”.

57. Wim
21 Jul 2008 om 22:58

Geenstijl is te vergelijken met het satirische blad “De Gil” dat tegen het einde van de oorlog in Nederland verscheen. Op het eerste gezicht leek het een illegaal verzetsblad met kritiek op nsb-ers en Duitsers, maar in feite was het een nationaal-socialistisch blad, afkomstig van Goebbels propagandaministerie.

58. This is the Ant. 21 Jul 2008 om 23:02

Dat rapport wat is opgesteld naar aanleiding van Arnhem/Krikke-gate is niet misselijk. Zie artikel op KleintjeMuurkrant. Krikke-gate. Een normaal denkend mens weet dan genoeg.
Totale verwevenheid van de onder en bovenwereld in Nederland en er worden mensen willens en wetens voor tot de bedelstaf gebracht. En de politiek zit hier tot aan hun nekken in.

Iets gelezen in de Telegrof of van de politiek of iets?
Ik heb zelf ook zoiets aan de hand met haar criminele leermeester…toevallig ook een korpsbeheerder… 3 X op een rij.

59. Joha
21 Jul 2008 om 23:12

Gatver, wat leven we hier in een land van verrotte hypocriete arrogantie en lafheid.
Wat een laffe, zielige en bedroevende bedoening is het hier en maar denken dat we de “meest ontwikkelden” zijn op deze planeet.
Wat een vertoning…met dat vingertje eeuwig op de ander gericht…wie neemt dadelijk dit volk nog serieus?
Dit “intelligente, tolerante, intellectuele” volkje dat het altijd zo goed weet en overal gaat “helpen” en nu zelf hulp nodig heeft om een heeeeeel groot

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (11 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

probleem op te lossen wat ze voor het gemak maar liever niet zien.
Je wilt nu toch geen hollander zijn, de schaamte voorbij.
Deze maatschappij hebben we met z’n allen gecreerd en toegestaan tot deze proporties.
Een enkeling die aan de weg timmert moet voor de hele meute de stront omhoog halen en dan krijgt ie nog geregeld kritiek ook van iedere simpele idioot die ernaar staat te kijken.
Hoe ver kan je nog vallen?

60. This is the Ant. 22 Jul 2008 om 14:14

@AIRVD.

Die aan elkaar geplakte tapes zijn waarop Baybasin valselijk was veroordeeld zijn in elkaar gezet door Comverse InfoSys. Tegenwoordig heet dat Verint. En dan zit je al gauw bij de mossad, de mafia en met Turks/ Israelische belangen. Half plottend Nederland is met hun apparatuur uitgerust die allerlei leuke softwaredingetjes hebben… Een dus WEL betrouwbare Amerikaanse whistleblower, Sybel Edmonds, is zeer interessant in dat verband. Ook rechtstreeks in verband met Baybasin.

Voor je de aandacht afleidde bracht ik die dus al ter sprake.

Het heeft alles met wapens, drugshandel, chantage van Demmink en andere overheidsfunctionarissen (m.n. ook in de Turkse overheid) en de regie in de handen van geheime diensten te maken. Ook de V.S. zijn in dit zelfde opzicht betrokken geraakt bij allerlei vuiligheid net als Nederland en andere landen om ons heen.
En die regie was de Nederlandse regering dus al lang kwijt, overigens. Lubbers liet zich dit destijds al ontvallen… dat ze dat nooit hadden moeten doen.

En dat heeft ALLES met het chanteren van Demmink, het afdekken van alle voor de Nederlandse autoriteiten belastende materiaal in pedofielen dossiers zoals bij rechtshulpverzoeken van Interpol(onlangs weer 200 voor Nederlanders belastende dossiers Niet in behandeling genomen), Zandvoort, Dutroux, G. B., etc. en het vernietigen van bewijsmateriaal te maken.

En Krikke-gate ook… 61. AIRVD

22 Jul 2008 om 16:41

@This is the Ant.
“…in elkaar gezet door Comverse InfoSys. Tegenwoordig heet dat Verint..”
Ik had het ook gelezen alleen soms gaan de jongens van stelling.nl ietsje tekort door de bocht. Tussen “Mossad” en de tapes moeten nog een hele rits Nederlandse Geheime Diensten zitten.

De betrokkenheid van Geheime Diensten bij drugshandel is even oud als de drugshandel zelf. Denk aan de opiumhandel van het VOC in de 18e eeuw en waarschijnlijk veel eerder. Toen ging het allemaal een stuk opener. Inmiddels zijn ze verdwenen naar de onderwereld en hebben ze een monopolie op drugshandel gecreëerd door het te verbieden. Alleen zij mogen er in handelen. Plus dat een verbod de prijs opdrijft. Twee vliegen in een klap. De VS zit er ook al eeuwen in. Denk aan de wapens voor drugs schandaal van Oliver North (Iran-contra’s).

62. Alida
22 Jul 2008 om 18:48

@ Hetty,

Graag gedaan! Ik had echter op 18 Jul 2008 om 22:09 nog 2 links geplaatst naar Australia, maar vraag mij af of je die kan lezen? Ik zie zelf staan dat mijn bericht nog steeds sindsdien wacht op instemming?

Laat me weten of je mijn rubriek van 18 Jul 2008 om 22:09 op Call to the International Media …. kan lezen.

Gr., Alida

63. HuisClos
22 Jul 2008 om 22:30

In bovenstaande Franse tekst wordt gesproken over een pand in Dordrecht: In De Spijkermandt.
Op deze Belgische site (www.pehi.eu/dutroux/Belgian_ X_dossiers_victims_and_witnesses.htm) wordt gesuggereerd dat dit een misverstand is en bedoeld zou zijn gereedschaps- en wapenhandel De Spijkermand op de Oude Binnenweg in Rotterdam.

Nader onderzoek zeert echter dat in genoemd pand, aan de Kuipershaven 141, een bedrijf is gevestigd met de naam Elmeco.

Dit bedrijf -gespecialiseerd in tuinbouwtechniek en klimaatbeheersing- heeft zijn wortels in Belgie. ELMECO BVBA
Mechelsesteenweg 134
2860 Sint-Katelijne-Waver Anvers

Belgium
web: www.elmeco.nl (NIET .be!)
Er is dus een rechtstreekse België-relatie met dit adres…

Overigens, de ‘boucherie’ aan de Van Helmontstraat in Rotterdam moet het voormalige bedrijf van Schop Vleeswaren en -conserven zijn, indertijd gevestigd op nr. 21.
(Tegenwoordig zitten er ‘hippe’ bedrijfjes en een danceclub, inclusief de koelcellen met zware deuren. Brrrrrr!)

64. Cornelia
23 Jul 2008 om 13:53

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (12 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

Ik heb zo’n twee jaar geleden gesproken met een vriendin, over Joris Demmink en zijn walgelijke praktijken. Ze is afkomstig uit Servie.
Ik heb haar vertelt dat hij degene is die mij bedreigde, via de heer Ronald Jan Heijn.

met vriendelijke groet Cornelia van den Broek

65. Cornelia
23 Jul 2008 om 14:30

In Bloemendaal is besproken dat na een bepaalde tijd, ( de heer Heijn en de zijnen waren overtuigt dat ik mee zou werken), ik mijn harde schijf zou overhandigen.
De ‘ suprise’ was dat deze ‘ vriendin’ me vroeg of ik haar de schijf wilde overhandigen.
Ik heb haar vriendelijk de deur gewezen.

Met vriendelijke groet Cornelia van den Broek

66. Cornelia
23 Jul 2008 om 21:20

ten eerste wil ik zeer duidelijk stellen dat ik ZEER verheugd ben, dat de oorlogsmisdader Karadzic is opgepakt.
In die tijd,zo’n twee jaar geleden, was ik blij dat ik een vriendin had waar ik mijn verhaal aan kwijt kon, de echte reden dat ik haar vertelde over Joris Demmink, en R.J.Heijn, was omdat ik besefte dat na het bezoek van de Belgische wijkagent,mijn leven in gevaar was.
En vroeg haar als er iets gebeurde, zij het bekend zou maken.
We hadden verschillende opvattingen over politiek, ze wist dat ik een voorstander was voor het uitleveren van Karadzic.
Die mening deelde we niet.
Zo ben ik b.v. al vanaf mijn 17e een fan van Simon Wiesental
Het was voor mij duidelijk, toen ze vroeg om de harde schijf.
Ze had haar keuze gemaakt.

Met vriendelijke groet Cornelia van den Broek

67. AIRVD
23 Jul 2008 om 21:42

@Cornelia van den Broek
Nou lekker zo’n ‘vrindin’. Wat stond er voor bijzonders op die hardeschijf?

68. Alida
23 Jul 2008 om 21:55

Zie Telegraaf vandaag:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/1546106/__Waarschuwing_komst_pedofiel__.html

69. Cornelia
23 Jul 2008 om 23:04

Het geen dat op de harde schijf staat mag iedereen zien. ( hun wilde zien met wie ik contact had of heb)

Met vriendelijke groet Cornelia van den Broek

70. Morkhoven 31 Jul 2008 om 15:09

Van: werkgroepmorkhoven Aan: redactie.hetvrijevolk Datum: 31 jul. 2008 15:59 Onderwerp: Micha Kat

Geachte Heer,

Ik zag dat de redactie van uw krant, de journalist Micha Kat als een baksteen heeft laten vallen (zie kopie van uw bericht in bijlage) terwijl er nog geen definitieve uitspraak is gedaan.

Is het dat wat Het Vrije Volk onder ‘persvrijheid’ en ‘vrijdenken’ verstaat ? In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (13 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

erkenningsn. 443.439.55
Tel 02 537 49 97 WerkgroepMorkhoven@gmail.com

———— Rectificatie

Redactie
29 juli 2008

In diverse publicaties van Micha Kat die gepubliceerd zijn op deze
website is gesuggereerd dat de heer M. Lippens zich zou hebben
schuldig gemaakt aan pedofiele praktijken, waaronder het verrichten
van seksuele handelingen met kinderen. Wij begrijpen inmiddels dat
deze aantijgingen geheel ongefundeerd zijn, dat daarvoor geen enkel
deugdelijk bewijs voorhanden is en dat wij daarmee onrechtmatig hebben gehandeld jegens de heer M. Lippens. Wij hebben de artikelen van de website verwijderd. Deze zullen niet terugkeren. ”

Bron: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6633 71. Erik B.

31 Jul 2008 om 15:48

@Morkhoven.
Ook hier, de macht der corruptie. Er zijn nauwelijks nog vrije media…

72. Morkhoven 3 Aug 2008 om 13:01

Aan Erik B.

Ja, in Nederland zullen de mediagroepen ook wel alles voor het zeggen hebben alhoewel Marcel Vervloesem van onze vereniging door het Nederlandse College van Procureurs-generaal in Den Haag onlangs wel werd uitgenodigd voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort terwijl het Belgische College van Procureurs-Generaal zich gewoon onbevoegd verklaarde in deze zaak en ons schrijven omtrent de gestolen cd-roms Zandvoort van de Koning op het hof van beroep te Antwerpen, enkel maar doorstuurde naar de procureur-generaal te Antwerpen.

Van de redactie van de krant ‘Het Vrije Volk’ die waarschijnlijk de ‘Week van de democratie’ in Nederland heeft georganiseerd (zie voorgaand berichtje) ontving ik intussen het volgende antwoord:

1 aug. 2008

Geachte heer Boeykens,

Onderwerp: Micha Kat

Micha Kat heeft zelf geen verdediging gevoerd tegens Fortis / Lippens. Dan wordt het voor Het Vije Volk natuurlijk onmogelijk om wel een verdediging te voeren. Immers de heer Kat kent de bewijzen tegen Lippens. Wij niet.

Dat betekent natuurlijk niet dat wij Micha Kat hebben laten vallen. Hoogachtend,
Duns Ouray

73. Erik B.
3 Aug 2008 om 20:06

Het is toch al weer even geleden dat het dossier Zandvoort ter sprake kwam en er sprake was van aanzienlijke aantallen slachtoffers tussen het materiaal.
Verder schijnt dit ook ter beschikking te zijn gesteld. Op dit materiaal zijn dus grote aantallen bekende en onbekende daders te zien. Nu is er dan een hoorzitting geweest. Het is natuurlijk zo dat er in andere gevallen, als er geen belangrijke personen te zien zouden zijn, deze al van hun bed werden geplukt op basis van herkenning. Tegen de tijd dat dit materiaal is onderzocht zijn de betrokkenen al dood. Ik zie in Nederland geen andere houding dan in Belgie tav pedofilie. Listig zijn ze.

74. Morkhoven 4 Aug 2008 om 12:56

Aan Erik B.
Ik weet niet of het in Nederland veel beter is dan in België.
De manier waarop de zaak Demmink werd aangepakt, lijkt mij toch ook niet correct te zijn.
Marcel Vervloesem van onze vereniging werd door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag wel uitgenodigd voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort (iets wat in België gewoon onvoorstelbaar is) maar het is nu natuurlijk afwachten wat de Nederlandse justitie nu verder met de informatie van Marcel Vervloesem gaat doen.
Hoe het met de persvrijheid in Nederland bestaat, weet ik niet.
Ik heb de indruk dat Misha Kat niet echt wordt ondersteund in de Nederlandse pers. Misschien is men zich niet voldoende bewust van het feit dat er, na Misha Kat, nog andere journalisten door middel van klachten zullen worden aangepakt. Het is dus belangrijk dat men reageert.
Persoonlijk vind ik het vreemd dat Maurice Lippens altijd gezwegen heeft en nu plotseling een klacht indient waarbij hij zich ontpopt tot sponsor van kinderrechtenorganisaties.
Misschien heeft het wel te maken met de artikels die Misha Kat rond de Fortis Bank geschreven heeft.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (14 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

Nederland kent natuurlijk ook zijn mediagroepen. Die zijn voor een deel verbonden met de mediagroepen in België die de kinderpornozaak Zandvoort (en ook andere zaken) mee in de doofpot stoppen. In die mediagroepen zetelen belangrijke industriëlen en politici die deel uitmaken van allerlei management-organisaties en die tevens op feestjes zoals die van de xxxxx-boys te zien zijn.
Voorts zullen er in Nederland wel hier en daar journalisten zijn die wel graag over bepaalde zaken zouden willen schrijven maar die van hun redactie de opdracht hebben gekregen om erover te zwijgen.

75. This the Ant 4 Aug 2008 om 17:59

@Morkhoven.
Terzake van de hoorzitting, we hebben een gezegde. Een zwaluw maakt nog geen zomer…
Gezien de gang van zaken rond de dossiers die door Justitie in Nederland zijn verdwenen:
Het betreft lieden die hier in Nederland en Belgie hoge bestuurlijke functies uitoefenen, in de politiek, bij Justitie, bij de Politie, korpsbeheerders en burgemeesters en in de top van het bedrijfsleven van bekende organisaties, waarin miljoenen omgaat.
Op het verdwenen materiaal staan 10duizenden(!) slachtoffers, kinderen veelal en betrokkenen. De houders van dit materiaal zouden kennis dragen van gevallen ontvoering, pedofilie, marteling, verkrachting, moord en mogelijke satanistische activiteiten als zwarte missen bezoeken en organiseren. Verder worden de slachtoffers die er zijn, overlevenden blijkt zelfs,(!) genegeerd door Justitie en politie… Het materiaal waar de grote aantallen daders op staan wordt zelfs verduisterd door de politie en Justitie. Medeplichtigen dus.
Van S.G. van Justitie, J. Demmink hoor je niets meer…
Moet je dan niet gewoon concluderen dat de samenleving ten prooi is gevallen aan crimineel gestoorden en moordenaars van kinderen ofwel hun medeplichtigen? En de politiek ook, die in Nederland volstrekt ruggegraatloos zijn en ook ten prooi gevallen aan hun hartstochten? En dat als de mediagroepen dit alles goedvinden, want al decennia hier te lande zwijgend, deze zodanig zijn geinfiltreerd door gelijkaardige criminele lieden die over zo een macht beschikken dat zij deze vuiligheid kunnen uithalen met kinderen en tegelijkertijd topposities bekleden, in het bedrijfsleven, als topambtenaar, als politiemedewerker, in de politiek of bij Justitie?
Het merendeel van deze mediagroepen doet er bewust het zwijgen toe, we weten welke dat zijn. Ook zij zijn dus geinfiltreerd.
Het is dus zeer, zeer kwalijk te noemen dat Micha Kat hier alleen in lijkt te staan. Macht.
En ja, het is verwonderlijk om niet te zeggen hilarisch, dat de heer xxxxx, topman van Fortis, nu een sponsor is van kinderrechtenorganisaties met de getuigenverklaringen die algemeen bekend zijn. Zie de X-files.
Maar de heer xxxxx is dan ook een Meester der Illusie.
Dat is de aard van het beestje.

76. harry van groen 5 Aug 2008 om 09:12

Beste Jan Morkhoven.
In het kort de persvrijheid in Nederland.
De hoofdredacteuren drinken elke maand een koppie thee bij ons staatshoofd.
Daar wordt fijntjes gezegd wat wel en niet ,in “staatsbelang
geschreven en gezegd mag worden.Eeen ieder wil natuurlijk dat koppie tehee wel blijven drinken met HM.
Dan worden hier TV programma’s gekocht.
Dan krijgen ze hier belastingvoordelen ,zo subsidies ed.van onze regering.
Dat heet dus persvrijheid.
Als een journalist buiten de pot pist ,dan wordt hij terug gefloten ,en ja wat wil je met een hypothekie van de bank en vrouw en 2 kinderen?
De voorzitter toen van hoofdredacteuren ,zo ook van TROUW ,hier een christelijk ,gristelijk blad heb ik verzocht HM niet meer haar kerstrede te laten houden ,gezien het op het verkeerde been zetten als gristen.
Heeft niet geholpen ,terwijl mijn vader dat blaadje in de tweede oorlog ,toen verzet krant dus ,met gevaar voor eigen leven ,in Amsterdam wel eens heeft rondgebracht.
Zelf heb ik 25 jaar lang stukjes naar kranten gestuurd ,met toch wel interessante gegevens ,nooit geplaatst ,onder mijn verantwoording dus.
Het zal in België wel niet anders zijn.

77. harry van groen 8 Aug 2008 om 13:42

Omdat mijn stukjes niet geplaatst werden ,heb ik bij NVJ geklaagd.Dit ging oa over advocaten. MR Boukema was voorzitter ,U begrijpt het al een advocaat.
Ik denk dat de verdere vereniging nooit mijn klacht heeft gezien.
Zo stond een fascistische deurwaarder voor de deur ,met 2 verhuiswagens.

Aangezien ik een zaak had ,hier ,goodwill,wilde ik een algemeen stukje plaatsen in het plaatselijk krantje. Werd geweigerd.Ik wilde het toen als advertentie op laten nemen ,ook dat mocht niet.
Ik werd niet ,onterecht ,smadelijk behandeld.

78. E-bee
8 Aug 2008 om 14:42

Het is hier te lande zo dat de zgn achtenswaardige media het gehele onderwerp structureel pedofiel kindermisbruik door bestuurders en al haar schandelijke facetten, wat hier bij een van de laatste verdedigers van vrije meningsuiting nog wordt behandeld, Micha Kat, negeert.

Het is niettegenstaande de ranzige feiten een onderwerp voor de zgn achtenswaardige media “waar men zich de vingers niet aan wil branden” Intussen distantieert men zich met intellectualistische prietpraat van de oude media en met name de linkse, die hier trouwens alle ook niet over willen schrijven.

Zij die dan toch in die “Laatsten der Mohikanen” nog proberen over te komen als vooral journalistiek verantwoord, onafhankelijk en deskundig, vallen door de mand zodra je maar even aan de boom gaat schudden. terzake van dit onderwerp…

Nu zie ik hier dat er financiele voordelen worden behaald als men gewillig zijn ongetwijfeld zeer intellectuele met feiten gestaafde mening geeft maar heikele onderwerpen, die deze topbestuurders heden ten dage betreffen, geheel uit de weg gaat.

Aangezien het hier dezelfde Sinistere Organisatie betreft die zich met dit op internationale schaal transporteren van kinderen en babys en kindermisbruik bezighoudt heb ik reden om aan te nemen dat dit dus hier ook het geval is.

Dat geeft wel aan met voor journalistiek geweten we te maken hebben, ook in Nederland, indachtig bijvoorbeeld alleen al de 88.539 verdewenen babys en kinderen van de 4 CD-roms die zijn verdwenen in slechts 1 zaak(!) namelijk Zandvoort.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (15 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

Uit de X-files: pedo-horror in Holland at Klokkenluideronline

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Opnieuw officier ‘beroofd’ van koffertje

Adam Curry woonde in Salomonson-martelpand »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html (16 of 16) [3/11/2009 12:21:17 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/martelkelder.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/martelkelder.jpg [3/11/2009 12:21:18 AM]

Opnieuw officier ‘beroofd’ van koffertje at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Call to the international media: expose this!
Opnieuw officier ‘beroofd’ van koffertje

Gepubliceerd door Micha Kat 18 juli, 2008 in Algemeen.

Reeds meer dan twintig gevallen van uiterst verdacht ‘informatie-verlies’ door mensen van Justitie en Defensie zijn de afgelopen jaren op opvallende wijze in de
media gekomen; deze week kwam daar weer een geval bij van een officier van justitie te Almelo. Deze website heeft er eerder op gewezen dat deze gevallen (zie hier een min of meer ‘complete lijst’) het ware drama vormen van het pornografische moeras waarin Justitie in ons land verzeild is geraakt. Het gaat namelijk maar door en door! In onze ogen kan er geen andere verklaring zijn voor al die verdwijnende (en al dan niet weer opduikende, nog absurder!) koffertjes en USB-sticks dan dat de ambtenaren in kwestie one way or another worden gechanteerd. Met pornografisch en mogelijk pedofiel materiaal, dat moge duidelijk zijn. Wanneer wordt de politiek nu eindelijk eens wakker?

11 Reacties op “Opnieuw officier ‘beroofd’ van koffertje”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Wijze van Zion 18 Jul 2008 om 08:03

Werd gisteren al gemeld: weer terecht….. 2. Dirk

18 Jul 2008 om 08:39

Standaard voor het gebruik van documenten buiten de deur een kopie maken en in een plofkoffer vervoeren, net als bij geldtransporten, oplossingen zijn soms eenvoudig, te eenvoudig blijkbaar.

3. Jurrien
18 Jul 2008 om 10:10

Beste M.,

Je draaft nu een beetje door hoor. Dit soort berovingen is standaard. Gewoon dom van de betreffende medewerker, maar in mijn ogen absoluut niet betrokken bij wat voor operatie dan ook.
Probeer feiten en in fictie te scheiden.
Hoe dan ook, ik lees met veel genoegen deze website.

4. Kartonnen Hond 18 Jul 2008 om 18:36

Ben het wel eens met Jurrien. Het is best mogelijk dat er tussen die reeks van knullig ‘verloren’ laptops of USB- sticks ook wel eens een geval zit dat dient om de werkelijke reden (chantage) van het op straat komen van gevoelige informatie te verbloemen, maar dat dit schering en inslag zou zijn…? Hoe erg moet de situatie in

Uit de X-files: pedo-horror in Holland »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/880/opnieuw-wordt-officier-beroofd-van-zijn-koffertje.html (1 of 3) [3/11/2009 12:21:28 AM]

koffertje.jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Opnieuw officier ‘beroofd’ van koffertje at Klokkenluideronline

Engeland dan wel niet zijn, getuige een bericht in de Telegraaf van vandaag (hoewel… remember Jersey…):

Bezoekers

 • ●  14 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165342 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/880/opnieuw-wordt-officier-beroofd-van-zijn-koffertje.html (2 of 3) [3/11/2009 12:21:28 AM]

Honderden laptops van Britse Defensie gestolen
LONDEN – Meer dan 650 laptops zijn de afgelopen vier jaar van het Britse ministerie van Defensie ontvreemd, dat is bijna het dubbele van het aantal waar het departement voorheen van uitging. Verder maakte Defensie ook bekend dat 131 usb-sticks met geheime documenten zijn gestolen of verdwenen.

FOTOJACQUES ZORGMAN
Volgens het liberale parlementslid Sarah Teather ,,kan deze regering gewoonweg geen geheime informatie bewaren”. Ze spreekt van een ,,stuitende incompetentie” van de kant van de regering-Brown. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zei dat een onderzoek gaande is en dat maatregelen worden genomen om de databescherming te verbeteren.
De afgelopen maanden is de regering opgeschrikt door een reeks schandalen waarbij de privacy van de burgers in het geding kwam. Vorig jaar november verloor de belastingdienst de gegevens van 25 miljoen burgers. En in januari meldde Defensie een laptop te hebben verloren met daarop de persoonlijke informatie van 600.000 mensen.

5. AIRVD
19 Jul 2008 om 01:37

Desinformatie is een belangrijk -zo niet de belangrijkste- wapen van geheime diensten.
Zo’n nieuwsbericht kan dus bijvoorbeeld bedoeld zijn om te laten zien hoe zwakzinnig die diensten zogenaamd zijn. Ze kunnen niet eens informatie geheim houden laat staan dat ze een complot in elkaar kunnen knutselen moet het volk dan geloven.
Is een mogelijkheid hoeft niet altijd.

Al geloof ik dat er achter de diefstal van deze koffer geen complot schuilgaat, het was gewoon diefstal. Maar ik ken de inhoud van de koffer natuurlijk niet. Misschien komt dat nog.

6. Micha Kat
19 Jul 2008 om 08:41

@jurrien
@kartonnen hond
het alarmerende zit m vooral in de ‘gretigheid’ waarmee het OM dit soort zaken geheel UIT ZICHZELF naar buiten brengt. Waarom op dit gebied opeens een overdaad aan ‘eerlijkheid’ terwijl het OM op alle andere gebieden de leugen tot uitgangspunt heeft verheven?
In het onderhavige geval waarin de koffer reeds na een dag weer werd terggebracht is de ‘openheid’ helemaal lachwekkend. Blijkbaar is het belangrijker reeds direct een persbericht over het verlies te verspreiden dan even een dagje af te wachten of de koffer wellicht toch ergens opduikt.
De info uit Engeland is erg interessant. Het zou ook daar heel goed om chantage kunnen gaan daar na Nederland en Belgie Engeland nadrukkelijk in beeld komt als land der sexual perverts!

7. Observator 19 Jul 2008 om 10:04

Je hoeft geen last te hebben van paranoïa om te erkennen dat Micha Kat een duidelijk punt heeft. In deze list-leugen-en-bedrog maatschappij is wantrouwen zéér op zijn plaats.

8. John Mierenhoop 19 Jul 2008 om 13:02

@Micha Kat,
Het kan nog gekker en nog bonter. Lees dit eens! http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/politieman-blijkt-lid-drugsbende.html Wat is er in hemelsnaam aan de hand hier?!?

9. Wijze van Zion 19 Jul 2008 om 21:35

Komt zoiets niet gewoon van de “politietelex”….? 10. Frederick

20 Jul 2008 om 14:34

Hihihi….dit is echt gíllen!

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/foto-hulp-aan-de-armen-kwam-uit-een.html

11. Kartonnen Hond 21 Jul 2008 om 06:59

De Britse klucht gaat nog verder:

Britse premier Brown verliest mobieltje Uitgegeven: 20 juli 2008 07:34

logoquizzed.gif

Opnieuw officier ‘beroofd’ van koffertje at Klokkenluideronline

Laatst gewijzigd: 20 juli 2008 08:26

LONDEN – De Britse premier Gordon Brown is zijn mobieltje kwijt nadat een naaste medewerker van de premier het verloor tijdens een bezoek aan China eerder dit jaar.

Volgens het Britse weekblad Sunday Times zit de Chinese inlichtingendienst erachter.

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Call to the international media: expose this!

Uit de X-files: pedo-horror in Holland »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/880/opnieuw-wordt-officier-beroofd-van-zijn-koffertje.html (3 of 3) [3/11/2009 12:21:28 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/koffertje.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/koffertje.jpg [3/11/2009 12:21:29 AM]

Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« De grootste cover-up uit onze geschiedenis
Call to the international media: expose this!

Gepubliceerd door Micha Kat 15 juli, 2008 in Algemeen.
Aan alle lezers van deze site: forward deze link naar as many as foreign

media as you can find!

The Netherlands faces the most criminal of paedophilic gangs and a total breakdown of law and order. Elite of Dutch politicians and Dutch law-enforcement involved. Government blackmailed for years and years. Biggest media-cover up in the history of Dutch press.

Outline of Dutch Demmink-case for the international media.

Facts about the Dutch Dutroux-case and the blackmailing of government

1. In the summer of 1996 Marc Dutroux was arrested in Belgium. In the ensuing process, which resulted in his conviction in 2004, many indications and documents pointed at the involvement of Dutch politicians and other important people in the abuse of children for sexual purposes. These leads however were never followed.

1. In 1998 the Dutch prosecutors in Amsterdam were working on the so called ‘Rolodex case’ in which a bunch of very high-ranking people were suspected of being member of a gang of abusers of children. Among those people were a former minister of the cabinet, the personal counsel of queen Beatrix and two leading criminal prosecutors. The police was already preparing to make arrests and search houses, when the whole operation was killed. It later emerged in the so called ‘Runderkamp-papers’ (named after a leading journalist from the NOS, the Dutch main news-medium, who worked on the case) that a very high official in the Ministry of Justice in the Hague, mr. Joris Demmink, played a strange role in the affair: he was suspected of being a member of the gang but also leaked information from the prosecution to the suspects. Police officers and also mr. Runderkamp thought that this role of Demmink was behind the decision to cancel the ‘Rolodex-operation’ as suspects were warned and had the chance to destroy evidence.

1. In april 1998 Dutch television-documentary Netwerk broadcasted two items about a bunch of criminals smuggling young children to the Netherlands from Eastern Europe for sexual purposes. Netwerk laid hands on telephone-taps from the Rolodex-case; in these taps we hear a very high ranking official from the Ministry of Justice named ‘Joris’ ‘ordering’ some children for the weekend. The official identity of this ‘Joris’ has never been officially clarified, although now it is a ‘public secret’ that it is Joris Demmink.

1. In November 2002 mr. Joris Demmink is appointed as the highest official on legal matters in

the Netherlands. As his appointment lay on the table, there were 40 warnings and indications

of his criminal sexual behavior. They were all laid aside.

Opnieuw officier ‘beroofd’ van koffertje »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (1 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

demmink.jpeg

Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

1. In October 2003 two Dutch magazines published long and detailed stories about mr. Joris Demmink abusing under-aged prostitutes in a public park in the south of the country. It was published that he used his state-paid limousine to abuse young children on the back bench. The cabinet reacted vehemently by saying it were all lies. One week later however, one of the abused children in the park indicts mr. Demmink for criminal offense. Two days later it is made known by the cabinet that the indiction was ‘false’. Demmink in the meantime confesses to two journalists that he has had sex with under-aged children . This is later reported by the NOS evening journal on television. But than the lawyers for Demmink start fighting the allegation, resulting in a ‘sort of’ rectification by the NOS.

1. In april 2007 the whole affair gets an international dimension as a lawyer for an important Turkish-Kurdish businessman and politician again indicts mr. Demmink for sexual abuse of children. This lawyer has the most shocking of stories, all very well documented with tapes, video’s and Turkish police-reports. The basis of this new allegation is that the Turkish government has blackmailed the Dutch government by threatening to ask for the eviction of mr. Demmink to Turkey for sexual crimes committed in Turkey if the Dutch did not put the Kurdish businessman in jale for life. The Turkish government wanted to get rid of this businessman because he had evidence that the Turkish government at that time (under Tansu Ciller) was heavily involved in exporting of drugs and was spreading this evidence around the world. The Dutch government succumbs to the Turks, mainly because the Turks have photographs of Demmink abusing children in Turkey, and organize a complete ‘fake-process’ to get the Kurdish businessman convicted. In this process they used specially fabricated and manipulated telephone-taps. That these taps were fake has been proven by more than ten specialists from the Netherlands and the USA.

1. In 2008 there are many more indications that the whole legal system in the Netherlands is corrupted by blackmail as many big criminals can walk free for the most bizarre of reasons. Again the Rolodex-case comes to the forefront: the indications of blackmail focus around cases handled by prosecutors who were also member of the abusive gang. Another indication for blackmail are the 20 or so cases in which highly classified files were ‘lost’ or ‘stolen’ from high-ranking officials. These files mostly contained information about high-profile criminal investigations.

1. In the summer of 2008 the Dutch government denies any indication of criminal offense by mr. Demmink or by other high-ranking officials. Demmink is still in function in the Ministry of Justice. The lawyer for the Kurdish businessman now has appealed against a court-ruling not to prosecute mr. Demmink. The higher court is due to rule in September about this appeal. This is the last chance of mr. Demmink being brought to justice.

The last medium in the Netherlands researching this case has stopped working on it in 2007. At this moment, the media keep quiet or are protecting mr. Demmink by writing that he is a ‘victim of a slandering-operation by criminal gangs’ without elaborating any further. I have written many stories about this case on the internet and want it to come out in the international media as I have not the slightest doubt on the extreme seriousness of the situation in my country.

This is a ‘master-link’ summarizing the basic facts. Underneath this link are many more links solidifying the evidence.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html

It is in Dutch however

Bezoekers

 • ●  15 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165343 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (2 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

logoquizzed.gif

Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

87 Reacties op “Call to the international media: expose this!”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. DeathtotheNWO 15 Jul 2008 om 09:13

Hallo Allemaal
Iemand zin in wat bewustwording?

Bekijk en beluister de volgende engelse speech. Type in google: David icke the big picture

Bovenste link

“An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it”.
“It is unwise to be too sure of one’s own wisdom.
It is healthy to be reminded that the strongest might weaken and the wisest might error”.

Mohandas Gandhi

Ejj en Joris als je dit leest…. je kan de pot op… Laten we het beschaafd houden.

Micha kat…. bedankt ;) 2. Nuance

15 Jul 2008 om 11:11

Goed initiatief. Micha, ik zou wel die HTML-codes eruit halen, en Baybasin bij naam noemen, plus de contact- informatie van zijn advocaten en concrete gegevens over het proces (datum, plaats e.d.). Ook buitenlandse journalisten kunnen immers niet zomaar wilde geruchten publiceren, ze hebben verifieerbare feiten en woordvoerders nodig. Zet daarom ook je eigen emailadres erbij.

3. Nick
15 Jul 2008 om 11:39

Hallo Micha,

Je brengt heel wat teweeg Micha.
Bij mij is deze materie voor het eerst gaan leven bij de onwezenlijke diepe onrechtvaardigheid gelinkt aan het lot van dappere mensen als Ad Bos en Fred Spijkers.
Nu komt het hele Demmink verhaal er nog overheen.
En wat gebeurt er? Veel te weinig…
Het is te ziek om het te kunnen bevatten.
Je wilt het niet weten en doorgaan met je eigen leven om er wat van te maken.
Micha, heel sterk dat je de samenleving probeert te mobiliseren. Ga door…Het gaat lukken.
Afgelopen week zag ik op TV de Paus verontschuldigingen stamelen over het misbruik van kinderen door kerkelijke autoriteiten.
Het werd tijd na al die honderden jaren……
Als onafhankelijke journalisten zoals jij zo doorgaan,
dan komt de tijd dat politici als J.H Donner of J.P Balkenende of Mark Rutte (Demmink is ten slotte VVD) net als de Paus publiekelijk door het stof moeten gaan.
Heb geduld dus!
Gisteren opnieuw door aanhoudende verhalen uit Jersey opgeschrikt. Tik ’s in Google “Jersey Children rape” en de verbijstering slaat opnieuw genadeloos toe. Je leest over links naar ons kikkerlandje. Volg bijv deze link:

http://www.droitfondamental.eu/07-ZandvoortBase.htm

Ik wil het allemaal niet weten maar..je moet wel!
groeten,
zomaar een bezorgde en verontwaardigde Nederlandse Burger.

4. AIRVD
15 Jul 2008 om 12:02

Beste Micha, de buitenlandse pers heeft in het verleden altijd al over gevoelige Nederlandse kwesties geschreven terwijl de Nederlandse media deze doodzweeg. Dit verbond is een mondelinge afspraak tussen politiek en hoofdredacteuren.

5. K. W.
15 Jul 2008 om 12:10

Micha, even nog eens door de spellingschecker!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (3 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

Jale? Ik neem aan dat je jail bedoeld :)
Zal een en ander weer eens gaan publiceren op de vrijspreker, zoals eerder in deze 2 artikelen: http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/06/corrupt-corrupter-justitie/

en

Justitie is corrupt

6. AIRVD
15 Jul 2008 om 12:17

Micha, ik zou je nog het volgende boek willen aanraden: “Transformation of America” van Cathy O’Brien. Lees dit boek en je wereld zal niet meer hetzelfde zi
n. Dit boek gaat over structureel seksueel misbruik van kinderen door hooggeplaatste Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Het boek is gratis te downloaden in pdf formaat. Ff googlen op de titel.

7. Nuance
15 Jul 2008 om 12:44

@K.W. “dat je jail bedoeld.” Als je corrigeert (prima), maak dan niet zelf zo’n domme taalfout (het is immers ‘bedoelt’).

En Micha, pas in al je emotionele verontwaardiging op voor ‘jumping to conclusions’ en andere onjuistheden. Zo schrijf je: “Demmink in the meantime confesses to two journalists that he has had sex with under-aged children.” Volgens de berichten op je eigen site had hij alleen gezegd dat hij niet altijd naar de leeftijd vroeg. Dat is iets anders! Ok, je kunt er veel bij vermoeden, maar hij heeft dat niet bekend. Kijk uit voor de tunnelvisie waar het OM af en toe zo sterk aan lijdt. Blijf ook kritisch naar jezelf. In je eigen belang, want het wordt nu al te makkelijk om je af te doen als een soort wild om zich heen slaande dorpsgek. Als er iets is waar doofpotbouwers behoefte aan hebben, is het wel aan het gek verklaren van hun belagers (kijk naar Regina Louf en de eerste Dutroux-onderzoekers, zie ook de vervalste gekverklaringen van Fred Spijkers, enz.).

8. tubbie
15 Jul 2008 om 13:09

Bonjourrrrr,

Nog even….. Dan vuurwerk in NEDERLAND en omstreken. Te beginnen in Arnhem!!Krikke-gate.

Maarten V
9. MIRJAM OOMS

15 Jul 2008 om 13:20

Goedemiddag,

www.leugens.nl

Adam Curry verlegen met beschuldigingen. mvg,

10. E-bee
15 Jul 2008 om 13:24

Paulien Krikke:
Waar zou ze het vak geleerd hebben? Ik denk bij oom Job. Dat zijn nu onze korpsbeheerders….snappie?

11. Emile
15 Jul 2008 om 15:34

Als je deze case zo aan internationale media voorschotelt, dan zou ik ook verwijzen naar andere fouten van Justitie cq overheid:
– affaire Spijkers: duurt al jaren, overheid zit goed fout en blijft toch tegenwerken
– affaire Oltmans: door de overheid jaren tegengewerkt. Door de vasthoudendheid van Oltmans toch gewonnen door Oltmans. NB Overheid moest 15 M Euro betalen

Dan de diverse foutjes van NL rechtspraak:
– Puttense zaak – 2 mannen onterecht veroordeeld
– Schiedamse parkmoord
– affaire Lucia de B- veroordeeld op onzinnig bewijs…. – Chipshol affaire

Man en paard noemen…. Aannemelijk maken dat er in Nederland weinig klopt van behoorlijke rechtsgang (zeker als je strijdt met overheid of grote maatschappijen als OHRA, KLM…)

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (4 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

12. Rudolf Paul 15 Jul 2008 om 16:02

Deventer Doofpot/Beerput 13. H.Krol

15 Jul 2008 om 16:41

H.Krol
Joost Tonino, Joris Demmink. Fokke Fernhout…
Wie volgen deze topmagistraten op als de beerput echt opengaat?

14. IL
15 Jul 2008 om 16:49

Heb het aan 5 kranten en drie T.V. channels gemeld, allen in het buitenland uiteraard. Micha, succes!!

15. E-bee
15 Jul 2008 om 17:32

H. Krol.

Ja, dat bedacht ik me ook, maar de ervaring heeft geleerd dat dit niet sinds eergisteren plaatsvind, zeer wijdverbreid is, internationaal vertakt is en er kinderen worden rondgepompt, tot in de hoogste toppen van het systeem zit, onder het oog van politieke struisvogels, genegeerd door de meeste media die zichzelf gewetensvol acht, en de gehele magistratuur van onder tot boven gecorrumpeerd en incompetent is. (zie K. de Werd, de oppositie) En waarbij de opvolgers in datzelfde systeem zitten.

Dat wordt inderdaad lastig… want met poppetjes verplaatsen zijn we er dan nog niet.

Maar op dit moment gaat alle aandacht natuurlijk uit naar de huidige dubbeldekkende Pontifex…maar er is veel meer aan de hand…

16. E-bee
15 Jul 2008 om 17:45

Waar een klein landje al niet groot in kan zijn…
17. Dr.Oetker ist nicht Kaltgestelt

15 Jul 2008 om 17:55

Hoi Micha,
Er is een stukje over je geschreven in het volgende blog: http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/wat-is-er-aan-de-hand-met-justitie.html

18. Kartonnen Hond 15 Jul 2008 om 18:35

Nu de link tussen het gruwelhuis met Jersey en de Zandvoortse kinderpornozaak is gelegd (zie Telegraaf van gisteren), vallen plotseling ook een paar andere kwartjes op hun plaats. We schrijven immers 1998, hetzelfde jaar waarin het Rolodex-onderzoek werd gefrustreerd. Wel staat er in onderstaand bericht van Kleintje Muurkrant wel een fout: in 1998 zat Docters van Leeuwen niet meer op zijn plek binnen het OM, laat staan dat hij binnen de BVD nog iets in de melk te brokkelen had (daar was hij al weg sinds eind 1994):

Van Estoril naar Zandvoort (4)
9 februari 2003
Volgens de voormalige verbindingsofficier tussen de Russische KGB en de Oostduitse Stasi Wanja Götz (alias ‘Grigori’) werden door zijn werkgevers heel wat vertegenwoordigers uit de top van de westelijke samenleving zoals ministers, rechters, industriëlen etc. gechanteerd met beeldmateriaal van hun pedofiele activiteiten. De jeugdige slachtoffertjes waren meestal door de Stasi uit Oostduitse weeshuizen geplukt en naar het westen gesluisd. Na de val van de Muur zou die kennis niet langer voor politieke doeleinden zijn gebruikt maar voor het verwerven van harde valuta. Deels door de kinderkruipers zelf uit te melken, deels door de verkoop van het bewuste materiaal aan de Duitse en Amerikaanse inlichtingendiensten. Een sleutelrol bij zowel die chantage- operatie als die uitverkoop zou zijn vertolkt door Stasi-agent Rainer Wolf, de vader van de in juli 1993 in het Nederlandse kinderpornowereldje zoekgeraakte Manuel Schadwald. De jongen zou een tijd lang werkaam zijn geweest in het Rotterdamse jongensbordeel van de tegenwoordig in Schiedam wonende Lothar Gandolf die ‘zijn’ pupillen ook beschikbaar stelde voor allerlei escort-klusjes. Niet zelden bij zogenaamde hoogwaardigheidsbekleders.
Een andere lowlife die binnen dit westeuropese netwerk van de Stasi actief zou zijn geweest, is Marc Dutroux. Gegevens daarover zouden via de CIA bij haar Belgische kleine broer terecht zijn gekomen. Maar die is blijkbaar zo van ze geschrokken dat ze aan een enorme tros witte ballonnen zijn gehangen bij een krachtige noordoosten wind. Nooit weg zo’n Atlantische oplossing. Dat Dutroux kinderen ‘leverde’ voor het verlevendigen van high society-parties was al eens eerder verklaard door Regina Louf alias X 1 (zie Het Kasteel in De Morgenster). Maar de sinistere aanwezigheid van de Stasi en de KGB achter dit soort vermaak is maar mondjesmaat aan de orde geweest. Zonder twijfel is dit alles wel van invloed geweest bij het onderzoek naar de moord op de Duitse pornoproducent Gerrie Ulrich. Zodra zijn ruwe heengaan in 1998 bekend raakte werd de

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (5 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

BVD-agent Theo Bot door zijn hoogste chef Docters van Leeuwen naar het OM gedirigeerd en opgezadeld met een geruisloze afwikkeling van de affaire. Dat wil zeggen het overvloedige beeldmateriaal en andere data veiligstellen en het onderzoek de berm induwen. Vooral omdat her en der werd gefluisterd dat ook een lid van het Koninklijk Huis uit spelevaren was geweest op de Apollo. Het schip van Ulrich waarop van tijd tot tijd filmmateriaal werd geschoten. Theo Bot is nu al weer een paar jaar de op een na hoogste functionaris van de AIVD, de opvolger van de BVD. En de zaak Ulrich is ter ziele. Net als de zaak Schadwald en de zaak Nihoul. Het wachten is op Dutroux.

19. E-bee
15 Jul 2008 om 18:48

Het kan zijn dat criminelen het materiaal hebben om ze een poot uit te draaien of hun activiteiten in de luwte te houden.
Het kan zijn dat Justitie ook het materiaal heeft om hun aan te pakken en ze elkaar bij de “strot” hebben.
En dat de zaak al gevaarlijke en controleerbare proporties heeft bereikt, decennia geleden.

Misschien is dat wel de reden voor al die passiviteit en het gebrek aan pro of contra bewijs… 20. E-bee

15 Jul 2008 om 18:49

sorry, oncontroleerbaar. 21. Verlopen Kaas

15 Jul 2008 om 19:28

Heel goed Micha. Ik mag aannemen dat je wat redacteuren in Duitsland, Engeland en Belgie hebt aangemaild? De kans dat zij per toeval op je site stuiten is natuurlijk nihil.

22. Grumble
15 Jul 2008 om 19:37

Ik heb hem hier aangemeld:

http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=49542.0

23. Wim
15 Jul 2008 om 20:21

Het hoeft geen perfect Engels te zijn (zo goed is mijn Engels nou ook weer niet), maar het lijkt me beter om toch een paar fouten even te verbeteren: jale -> jail, indiction -> indictment (indiction betekent iets heel anders!), april -> April, But thAn the lawyers for Demmink.. -> but thEn the lawyers for Demmink..

24. Joost T.
15 Jul 2008 om 20:56

Biesemaat is jaloers.
Ton Biesemaat is jaloers op de aandacht die Micha Kat genereert:
“Het is veelzeggend dat advocate Adele Van der Plas zich niet met Micha Kat lieert”(sic) Lees zijn “bijdrage” en reacties op Leugens nl.

25. abc
15 Jul 2008 om 22:50

http://www.spectator.co.uk/the-magazine/features/826056/the-establishment-paedophile-how-a-monster-hid- in-high-society.thtml

Lees het artikel, stuur dan een niet-hysterisch mailtje naar Charlotte Metcalf, p/a Spectator.co.uk. Zij kan adviseren over de juiste aanpak…

26. G.Roos
16 Jul 2008 om 03:05

Heb zojuist geprobeerd een comment over de zaak Demmink-Baybasin te posten bij het artikel van charlotte Metcalf.
Het haperde, dus ik weet niet of het gelukt is. Kreeg wel de mededeling dat het comment niet dierkt zal worden gepubliceerd.

27. Karel
16 Jul 2008 om 10:20

Kan Peter R de Vries, ”de held” van Nederland, als het gaat om opsporing van misdadigers hier niet eens aandacht aan besteden, of is ook hij bang om zijn vingers te branden? Of een ontploffing van de doofpot te veroorzaken..

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (6 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

28. waarheidsvinder 16 Jul 2008 om 12:29

Beste Karel,

Een tijd gelden sprak ik Adèle van der Plas over de zaak Baybasin. Zij en ik zijn de mening toegedaan dat Peter R de Vries zijn vingers niet durft te branden aan de zaak Baybasin/Demmink. De Vries wil wel zijn salaris en leven behouden. Als geheugensteun citeer ik Van der Plas: “Mensen waarschuwden ons: zijn jullie niet verschrikkelijk bang voor de gevolgen? Nou, dan gaan mijn vingers tintelen. De wet zegt dat het OM eventuele strafbare feiten in het overheidsapparaat moet onderzoeken. Ik doe dus niet meer dan mijn werk, mijn plicht. Maar ik begrijp heel goed waarop die mensen die ons waarschuwden doelen: de machinaties zijn zo sterk, zo machtig. Je loopt het risico op de een of andere manier verpulverd te worden – financieel of anderszins. Kijk naar de Gaykrant en Panorama die in 2003 over de seksuele escapades van de topambtenaar schreven. Zij kregen een publicatieverbod opgelegd. Het is duidelijk dat men geprobeerd heeft de zaak in de doofpot te stoppen.”

En beste mensen geloof me want ik ben een oprechte insider.

In 2002 kon het Nederlandsche volk met tips terecht bij Peter R de Vries toen Fortuyn vermoord was. Nooit heeft hij naar het volk over deze zaak verantwoording afgelegd. Ik weet dat hij niet gelooft in een wijder opgezet complot. En wanneer komt de Vries eens met een uitzending over Chris van Werken, de vermoorde milieuambtenaar?. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat die er nooit zal komen zoals er ook geen veroordeling met een parketnummer is van die andere Joris van VWS.

Maar SOLIDARITEIT kan elk systeem omverwerpen. 29. Hetty

16 Jul 2008 om 12:44

Niet alleen in Europa zijn al in de jaren tachtig onderzoeken gedaan naar misbruik van kinderen op “hoog niveau”.
Misselijk makend…..

30. Hetty
16 Jul 2008 om 12:45

Sorry.. ik was de link vergeten.

http://www.thelawparty.com/FranklinCoverup/franklin.htm

31. Inanna
16 Jul 2008 om 14:14

@ Hetty, op dit Nederlandse blog staat daarover een artikel met de verboden documentaire.

http://www.nwo-info.nl/2007/06/18/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-11/

32. E-bee
16 Jul 2008 om 16:25

Hetty:
Erg nteressant artikel, over die Law party betreffende The Franklin Cover up Scandal en een organisatie genoemd de Joint. Naar zeggen van geintervieuwde een Army intelligence Organisation. Een Israelische Zionistische Intelligence groep, met mogelijk Mossad lijntjes of meer waarbij de CIA een “bogey” is. Die het in feite voor het zeggen hebben. De amerikaanse regering hebben overgenomen en de touwtjes in handen heeft. En al net zo een vergelijkbare situatie opwekt als in Nederland. Kinder verkrachtingen, pedonetwerken, wapenhandel naar willekeurig wie, witwassen op grote schaal van drugsgelden en gelieerde wapenhandel. Dat doet een mens weer leven…
En de stelling op het einde vond ik ook wel aardig:

A nation that has an incompetent government is vulnerable to abuse from both its own citizens and foreign nations.

33. Wim
16 Jul 2008 om 16:28

Respect voor wat hier gebeurt !!!!!!
Middels the Arrow uitzending deze site gevonden….

Was niet geheel onbekend met de Demmink affaire, maar de info stroom die ik hier aantref is overweldigend ! Kan me niet aan de indruk onttrekken dat er ook een connectie met een aatal kopstukken uit het criminele mileu aanwezig is ! (beschikte immers MK niet over uitgebreide info over het destijds lopende Rolodex onderzoek ?)

Ja solidariteit maakt sterk…!
Je en masse vertrouwen in de staat der Nederlanden moeten opgeven!

Wat betreft de internationale link….waar mogelijk doorgelinkt… alle kleine beetjes helpen….Sneeuwbal moet gaan rollen !!!!

Mijn collega’s doen hetzelfde in hun enviroment !

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (7 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (8 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

GA DOOR…GROTE KLASSE….BUST THE PEDO’s (the seed of evil) Wim

34. F. Devriend 16 Jul 2008 om 16:31

“De werkelijkheud herken je aan haar onwaarschijnlijkheid” Gerard Reve.

35. Wim
16 Jul 2008 om 16:36

Iedereen is een klootzak todat het tegendeel is bewezen ! (Everyone is an asshole untill proven different)

Frank Zappa 36. Alida

16 Jul 2008 om 19:12

Ik vind het heel erg goed dat dit steeds meer aandacht krijgt. Die grote pedofielennetwerken waarbij allerlei hoogwaardigheidsbekleders kennelijk betrokken zijn uit verschillende landen is natuurlijk niet alleen ziek, maar zo ontzettend gevaarlijk vanwege de chantabele acties. Je kan immers niet weten in hoeverre een land daardoor ergens in gemanipuleerd wordt, waar we helemaal niet op zitten te wachten en met misschien schadelijke consequenties die wij nu niet kunnen overzien. Ik vraag mij af of daar wel genoeg bij wordt stilgestaan.

Het meest stuitende aan dit verhaal (als het waar is) is dat het niet gewoon om pedofielen gaat, maar ook kennelijk hoogwaardigheidsbekleders die zich mede schuldig maken aan het folteren van kinderen en babies en deze voor de ‘fun’ vermoorden en zelfs op video zetten of deze (ver)kopen en dit in stand houden. Dit zijn wat mij betreft ’sociopaten’. En dat lijkt mij zo ernstig als dit het geval is waarbij misschien grootgraaiers in het spel zijn of mensen die de gewone burger vertellen hoe wij dienen te leven naar bepaalde normen en waarden. Deze mensen dienen achter slot en grendel te komen en het moet niet uitmaken welke ambt zij bekleden of welke ambtenarij of bedrijf zij daarmee onverlet schade toebrengen als dit in het nieuws komt. Het is te schunnig en te smerig voor woorden om dit te laten gaan of in een doofpot te stoppen.

Getuigen zijn vermoord/of onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen, zowel in de NLse zaak als in de zaak Dutroux.

Ministerie van Justitie komt hiermee op den duur onbetrouwbaar over en dreigt een enorm gezichtsverlies te lijden als het niet in staat blijkt te zijn om in te grijpen door misschien belangenverstrengelingen of chantage.

37. Rudolf Paul 16 Jul 2008 om 19:50

Wie weet, Alida, is onze regering de huidige oolog in gechanteerd, hebben de Amerikanen tegen Balkenende gezegd: Doe met ons mee of wij laten plaatjes zien van jullie pedo-Claus met z’n klabanus in een jongens-anus, en van jullie billenhopsende Joris Demmink en andere hoogwaardigheidsbekleders.

38. Alida
16 Jul 2008 om 20:23

Beste Rudolf Paul,

Ik weet niet of je het grappig of cynisch bedoelt …. maar toch zit het mij niet helemaal lekker en voor een oorlog zijn m.i. wel andere pressiemiddelen voorhanden.

Maar de files gelezen: België, Engeland, Nederland, Australië en Amerika dan schrik je toch wel even. En toch schiet het wel door mijn hoofd in hoeverre dit invloed kan hebben op belangrijke beslissingen. We weten het niet en het is nu speculeren. Het mag wat mij betreft niet in een doofpot belamdem.

Of vind je dit soort gedachten gek of sensationeel? 39. Wim

16 Jul 2008 om 20:24

Even voor de goede orde: er zijn hier verschillende Wimmen… 40. J.Brink

16 Jul 2008 om 20:25

@Rudolf Paul om 19.50.

Met Balkenende cum suis en met hoogwaardigheidsbekleders als Fokke Fernhout, Joost Tonino en Joris Demmink zal ook mij niets meer verbazen.

Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (9 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

41. Rudolf Paul 16 Jul 2008 om 20:50

@ Alida
niet grappig of cynisch bedoeld
ik heb als 13-tot-18 jarige 5 jaar doorgebracht in een jongensinternaat in Australië en was als de dood voor sommige leerkrachten die een ongezonde belangstelling schenen te hebben voor naakte jongenslijven (we moesten iedere morgen in rijen onder de koude douche en daar kwam dan zo’n supervisor bij staan en je beloeren.
ik heb iets tegen pedo’s – te veel verhalen over gehoord van andere jongens toen.
het liefst zou ik alle pedo’s de hersens in slaan met een bijl

42. Wieteke
16 Jul 2008 om 21:25

@Rudolf Paul,
Voordat je begint met meppen….wake my up, call my!

43. Hetty
16 Jul 2008 om 21:42

vergeet portugal niet…

http://www.richardwebster.net/print/xportuguesekincora.htm

http://www.dailymail.co.uk/news/article-488654/Why-Portugal-haven-paedophiles–disturbing-backcloth- Madeleine-case.html

@Alida..
Australie, heb je daar een link van voor mij?

44. E-bee
16 Jul 2008 om 21:58

Alida:
De quote van collega reguurder F.devriend vind ik erg toepasselijk op je bericht, ik ben bang dat je een prima intuitie hebt…

45. L.J. Una
16 Jul 2008 om 22:35

Joris Demmink lijkt me wel beweze 46. Alida

17 Jul 2008 om 00:01

@ Hetty,

Ik heb hier een link naar UK Indymedia, maar ik raad je aan zelf ook te googlen op prominent paedophiles Australia, een ander woord is high-ranking paedophiles.

http://www.indymedia.org.uk/en/2007/06/373972.html

Ik heb hier meer over gelezen, maar ik kan het specifieke zo snel niet vinden. Als ik het tegenkom, plaats ik het hier alsnog.

47. Alida
17 Jul 2008 om 00:03

Rudolf,

Ooh dan kan ik het plaatsen. Naar voor je dat je dat hebt meegemaakt, maar zo te lezen is het gelukkig daarbij gebleven.

48. tess
17 Jul 2008 om 07:34

Waarom vervolgt het ministerie van Justitie Kat niet, als het allemaal leugens zijn: http://www.tessonome. com/?p=1141#respond

49. Ron
17 Jul 2008 om 09:10

Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (10 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

Misschien omdat het allemaal maar onzin is? 50. tess

17 Jul 2008 om 10:10

@ Ron,
of is dit nu een voorbeeld van de vrije meningsuiting?

Hoe dan ook … ik vind het wel een beetje raar, dat je zomaar over de hoogste ambtenaar van justitie belastend materiaal, in de vorm van zeer ernstige smaad, mag verkondigen en dat dan ook nog eens wereldwijd mag verspreiden!

Dus je mag hier dan ook zeggen dat Hirsch Ballin een kinderneuker dekt? 51. Nick

17 Jul 2008 om 10:47

Alle links hierboven genoemd geven een stuitend en schokkend beeld van wat er wereldwijd aan de hand is, tot op de dag van vandaag. Regelmatig lees je over beeld en video-materiaal waarmee hooggeplaatsten worden gechanteerd. Waar is het ultieme bewijsmateriaal? De foto’s of video’s waarop hooggeplaatsten bezig zijn met hun smerige praktijken. Het chantagemateriaal…

Zoiets als die schandelijke Nazi sexvideo met F1 baas Max Mosley in een overtuigende hoofdrol. Is er nooit foto of video-materiaal gelekt naar de media? Mag er tot slot fijntjes op wijzen dat Mosley niet is afgetreden.

Nick
52. marc

17 Jul 2008 om 12:18

ik heb het geplaatst op forum david icke i read the news today, oh boy

53. tess
17 Jul 2008 om 13:35

Oprah Winfrey is ook nog een mogelijkheid … ik bedoel als je van de texaanse beefburgers kan winnen … 54. marc

17 Jul 2008 om 13:38

eh Tess, JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA is het antwoord OP je vraag

55. tess
17 Jul 2008 om 13:41

Marc,
Bedoel je deze vraag: Dus je mag hier dan ook zeggen dat Hirsch Ballin een kinderneuker dekt? Of is he: ja op Oprah?

56. tess
17 Jul 2008 om 13:45

Overigens Dr. Phil is ook erg op kindermolesteerders. Ik bedoel, hij lust ze wel rauw! Is er trouwens een engelse vertaling van het Micha Kat Demmink Dossier?

57. Doordenker 17 Jul 2008 om 17:04

Beste Ron,

Je zou eens wat minder met die vork moeten denken tenzij jij ook uit die ruif eet. Want wiens brood men eet diens woord men spreekt.

Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

58. Nuance
17 Jul 2008 om 18:54

Laat Micha eigenlijk nog iets van zich horen? Of is hij al omgelegd, ik bedoel verongelukt, ergens in Bangkok? 59. Emile

18 Jul 2008 om 08:19

Recent was er ook het schandaal dat noodpaspoorten verstrekt waren aan (voor pedofilie) veroordeelde officieren van de KonMarine in Rio de Janeiro. Vanmorgen een stukje in De Telegraaf, dat niet de Consul hieraan schuldig was, maar de ambassadeur Van Wulften Palthe.
NB Minister Verhagen is heel tevreden met deze Palthe….. Ja, ja… ________________________________________________________________

Consul moest hangen
Ambassadeur fout met paspoorten in pornokwestie Rio
door Job Slok
DEN HAAG – De Braziliaanse kinderpornozaak krijgt mogelijk nog een vervelend staartje voor de Nederlandse ambassadeur in Duitsland, Van Wulfften Palthe.

De voormalig consul-generaal in Rio de Janeiro, die alle blaam kreeg in de kwestie, neemt geen genoegen met de afhandeling van de affaire waarbij ten onrechte noodpaspoorten werden verstrekt. Hij wil dat Van Wulfften Palthe gestraft wordt voor diens rol in de zaak.

“Palthe heeft een ‘politieke brandbom’ onder het ministerie gelegd, de bom vervolgens zelf aangestoken, en de verantwoordelijkheid daarvoor onmiddellijk bij de consul-generaal in Rio gelegd”, schrijft Brouwer aan minister Verhagen (Buitenlandse Zaken), die Brouwer eerder vrijpleitte.

Het departement laat nadrukkelijk weten dat Verhagen tevreden is over het functioneren van Palthe. “Er is absoluut geen sprake van vertrouwensbreuk of crisis.”

60. Nuance
18 Jul 2008 om 11:07

Eens met Emile dat die Palthe een vies spelletje heeft gespeeld, vooral door lange tijd zijn consul-generaal de schuld te laten krijgen. Kan me goed voorstellen dat die nu woest op hem is.

Ik moet wel zeggen dat ik begrip heb voor het afgeven van die noodpaspoorten. Natuurlijk moeten die marine- officieren verantwoording afleggen, maar wie de situatie in Braziliaanse gevangenissen kent weet dat celstraffen daar neerkomen op verkrachting, marteling en vaak de dood. Een van hen vertelde daarover een paar maanden geleden in De Pers. In zo’n situatie moet onze ambassade Nederlanders helpen het land uit te komen, om ze vervolgens in Nederland op een beschaafde manier te vervolgen en eventueel bestraffen.

61. Kartonnen Hond 18 Jul 2008 om 12:01

@Nuance

Afgezien van de vraag of pedo’s het wrange lot dat jij schetst niet zouden verdienen (dan wel over zichzelf hebben afgeroepen; als je in dat soort landen je met dit soort praktijken inlaat, tja…), vraag ik mij af hoe zich dit verhoudt tot de houding van Nederland inzake Wilders. Deze heeft zich niet eens schuldig gemaakt aan een misdaad, wordt door een achterlijke bananenrepubliek ter uitlevering opgevraagd en in plaats van dat Balkenende iets roept in de sfeer van: het mag een klootzak zijn en hij mag dan dingen zeggen die u misschien niet bevallen, maar u krijgt hem niet! En als u dat uitleveringsverzoek doorzet, gaan we uw land boycotten. het enige Westerse product dat u eventueel nog tegemoet kunt zien zijn bommen. Op Amman.

62. E-bee
18 Jul 2008 om 14:07

Gezien het geen waar het hier om gaat en bewust daarom gepleegd in Brazilie, zie ik geen enkel beletsel de tenuitvoerlegging ook daar te laten ondergaan. Punt.

In Nederland, worden onschuldigen uitvergroot te kakken gezet, vastgezet, gefolterd, gedemoniseerd. En die zelf niet van onbesproken gedrag zijn de overheid vertoond dit gedrag. Kunnen dus geen gezond standpunt innemen en gedraagt zich als een vlieg op een hoop stront…

63. hoe groter de ….des te groter het beest 19 Jul 2008 om 08:49

U spreekt met het geweten van Balkje. Ik slaap zo nu en dan in Hotel des Indes maar niet altyd alleen…….als die vrouw die de koelkast bijvult het maar niet gezien heeft en….

64. marc
19 Jul 2008 om 11:43

tess
ik had het over Hirsch Ballin oprah is niks mis mee

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (11 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

Politici zijn volgens mij allemaal klootzakken . ja echt
ik meen dit zeer en schrijf dit enorm weloverwogen neer.

65. Nuance
19 Jul 2008 om 15:32

@Kartonnen Hond en @ E-bee
Het ene kwaad praat het andere niet goed. Ik vind ook dat Nederland duidelijk en openlijk moet protesteren tegen die malle aanklacht tegen Wilders in Jordanie.
En @E-bee: pedofielen (of makers van kinderporno; die hoeven zelf overigens helemaal niet pedofiel te zijn) zijn ook mensen, en hebben (waar nodig) recht op een eerlijk proces in een veilig land. Dat vinden we van moordenaars toch ook?

66. lezer
19 Jul 2008 om 16:04

@Nuance
Ik zou zeggen: een eerlijk proces is een proces gevoerd in het land waar het kindermisbruik heeft plaats gevonden. Dat land mag
zelf bepalen hoe het omgaat met schenders van minderjarige burgers.

67. Alida
19 Jul 2008 om 19:13

Beste Micha,

Ik heb dit rubriek gemaild naar 5 verschillende newsites. Deze zijn Engelstalig, maar ik vermeld deze niet hier. Voor hetzelfde geld wil iemand daar een stokje voor steken. Mocht je willen weten welke, kan ik het alsnog mailen.

Op het moment dat ik dit rubriek mailde, realiseerde ik mij wel dat wanneer mensen op de link klikken op een Nederlandstalige site komen, waar zij niets mee kunnen. De Nederlandse taal is voor zo’n wezenlijk belangrijke informatie niet toereikend genoeg. De Nederlandse taal beknot feitelijk het doel.

Ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen er bij Klokkenluider Online werkzaam zijn, maar het lijkt mij raadzaam om een button met de Engelse vlag te plaatsen zodat mensen ook in staat zijn ‘wereldwijd’ deze informatie via google te vinden en te volgen. Kans is groter dat misschien mensen zullen reageren met zeer relevante informatie welke nu niet mogelijk is.

Denk daar svp over na: hoe meer mensen hiervan op de hoogte raken en kunnen reageren in de Engelse taal, des te beter en belangrijker het wordt. Over solidariteit gesproken: het is toch prachtig als je mensen kan bereiken dmv de Engelse taal en gezamnelijk wereldwijd er iets tegen wil ondernemen.

Men spreekt zelfs van oorlogstactiek, waarbij vrouwen, kinderen en zelfs babies stelselmatig worden verkracht en/of vermoord. Hoe ziek moet je toch zijn om dit te verzinnen, laat staan uit te voeren? Ik krijg de term ’sociopathie’ maar niet uit mijn hoofd.

Mtvrgr, Alida

68. E-bee
19 Jul 2008 om 19:29

Nuancering.
De straffen die hier worden opgelegd in Nederland zijn niet in overeenstemming met de zwaarte van het gepleegde delict: kinderkruiperij… En allerwegen solt men bij Justitie, wiens Pontifex zelf niet kan bogen op onbesproken gedrag noch weerleggen, op geslepen wijze.

Het lijkt me dat Brazilie ten opzichte van Nederland een strafoplegging zal hanteren die in overeenstemming is met mijn rechtsgevoel. Ook in Brazilie wonen mensen…
Hun rechtsgevoel is nog oprecht aangetast ook…moet je hier in Nederland om komen…
Dus wat is dan het probleem?

69. Cornelia
20 Jul 2008 om 11:59

Morgenvroeg tussen 9 en 11, doe ik aangifte bij het zelfde politieburo, mijn vraag zal ook zijn hoe het mogelijk is dat de heer David Moszkowicz mij kon vertellen wat er in mijn aangifte stond.
Ik heb het hem niet laten lezen,zijn reactie:” je bereikt er toch niets mee”.

Met vriendelijke groet Cornelia van den Broek

70. Ana R. Chie 20 Jul 2008 om 13:03

Na de dood van fortuyn wat postings geplaatst met aanmerkingen op aivd, conclusies getrokken. Binnen twee dagen kaart van politie met verzoek te komen voor gesprek. Aldaar bleek uiterlijk en status niet verontrustend en werd mij een waarschuwing gegeven geen postings meer te plaatsen op het net inzake aivd.
Terugtrekking is noodzakelijk geweest ivm verantwoordelijkheden. De drang tot verzet is heel groot.

Het volk wordt gedrogeerd en gehersenspoeld.Zo jong mogelijk sex (gayparade voor kinderen, sexuele

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (12 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

voorlichting op de basisschool), veel sex in media en reclames, bagatellisering van pedofilie, homofielen die kleine jongetjes mogen adopteren
Een kleine groep maar is zich bewust van machtsmisbruik.
Ik ben voorzichtig, ik ben namelijk niets vergeleken bij het Apparaat.

71. Erkan Karaagacli 20 Jul 2008 om 17:10

He…!?
Volgens mij ben ik ooit benaderd door deze groep/sekte en sinds ik geweigerd heb is mijn leven een hel!

En Tubbie, wat bedoel jij met:
“Nog even….. Dan vuurwerk in NEDERLAND en omstreken. Te beginnen in Arnhem!!Krikke-gate.

Maarten V”
Want ik woon namelijk in zelf in Arnhem.

72. tubbie
21 Jul 2008 om 12:57

Beste Erkan, ik kan je niet te veel vertellen alleen dat we geduld moeten hebben.Alles komt goed!!!!!!!!!! 73. tubbie

21 Jul 2008 om 13:01

Beste Erkan, lees Krikke-gate follow up en daar zit de oplossing voor een hoop problemen. Verder kan ik er weinig over vertellen. Heb geduld

74. Cornelia
21 Jul 2008 om 19:27

Vanmorgen was het politieburo te ST Willebrord gesloten! Ik heb nu een afspraak voor morgenvroeg, te Etten-Leur.

Met vriendelijke groet Cornelia van den Broek

75. L.J. Una
22 Jul 2008 om 00:24

Helaas, de door u opgevraagde pagina (http://www.justitie.nl/organisatie/wie-is-justitie/organogrammen/ Secretaris-Generaal_Plv._Secretaris-Generaal/sg.aspx) is niet gevonden. Deze kan zijn verplaatst of is niet langer beschikbaar.

…….
76. Cornelia

22 Jul 2008 om 12:01

Binnenkort zie ik Joris Demmink in de rechtzaal. God is met ons.

Met vriendelijke groet Cornelia van den Broek

77. This is the Ant. 22 Jul 2008 om 12:35

@Tubbie.
Wat weet jij van krikke-gate?
Zie jij verbanden met zaken die hier worden gemeld?

78. tess
7 Sep 2008 om 12:11

Tja … ik was vanochtend wel even geschrokken. Ik kon niet meer op deze site komen. Wat is er aan de hand? Onderhoud, hacking … blabla … hersenspinsels!

Ik heb Micha gemaild en gebeld … tja … ik merk toch wel dat mijn betrokkenheid is gegroeid.

Gelukkig staat er op vele plekken hetzelfde materiaal, dat is dus heel goed!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (13 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

Call to the international media: expose this! at Klokkenluideronline

Keep up the good spirits. 79. Pierre Lebon

7 Sep 2008 om 12:58

Ik had zelfs de wizzards van GS gemobiliseerd om uit te zoeken waarom de site onbereikbaar was. Geen reactie, dat dan weer niet

80. tess
7 Sep 2008 om 20:13

Ik ben ook maar eens on line gegaan bij de New York Times. Baat het niet, dan schaadt het niet, toch?

http://community.nytimes.com/article/comments/2008/09/07/magazine/07awareness-t.html

81. E-bee
7 Sep 2008 om 20:53

Hoor ik whizzards? Daar heb ik nou juist last van…

1. Rape … · Tessonome Pingback op 18 Jul 2008 om 10:18

2. NWO-INFO » Blog Archive » Micha Kat is op Joris-jacht Pingback op 22 Jul 2008 om 20:05

3. Networking … · Tessonome Pingback op 3 Sep 2008 om 11:26

4. Dear mister Balkenende · Tessonome Pingback op 6 Sep 2008 om 16:01

5. Dear Oprah … · Tessonome Pingback op 7 Sep 2008 om 12:07

6. Dearest Micha … · Tessonome Pingback op 7 Sep 2008 om 16:25

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« De grootste cover-up uit onze geschiedenis

Opnieuw officier ‘beroofd’ van koffertje »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html (14 of 14) [3/11/2009 12:21:41 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/doofpot.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/doofpot.jpg [3/11/2009 12:21:42 AM]

Terugkomend op het interview met Curry at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Nederland anno 2008 in portretten
Terugkomend op het interview met Curry

Gepubliceerd door Micha Kat 12 juli, 2008 in Algemeen.
Luister hier naar het interview als de Youtube-files uit de lucht zijn!

Mijn interview met Adam Curry van Arrow Classic heeft er behoorlijk ingehakt. Inmiddels zijn de drie delen waarin de welwillende inzender het interview op Youtube heeft gezet samen meer dan 5000 8000 10.000 13.000 keer beluisterd en bekeken (thanx, poster, je hebt er leuk beeld bij gevonden!) en staat het item op nummer 2 van de meest bekeken video’s op Youtube, mede omdat ze bij Arrow de uitzending zelf niet op hun site mogen zetten wegens ‘juridische problemen’ waar de webmaster van deze site overigens geen enkele weet van heeft. ‘Demmink-gate’ is hiermee ontegenzeggelijk op een hoger plan terechtgekomen. Down met de kinderverkrachter op Justitie! Overigens heb ik in het interview (dat super door Adam werd geleid!) op een punt een foutje gemaakt. Toen het plotse en alarmerende afblazen van de arrestaties van de leden van het pedofielen-netwerk ter sprake kwam naar aanleiding van het ‘Rolodex-onderzoek’ in het najaar van 1998 door PG Rene Ficq (zie feitenoverzicht) vroeg Adam of dat afblazen gebeurde onder verantwoordelijkheid van ‘minister Donner’. Ik zei toen ‘ja’ maar dat klopte niet omdat op dat moment niet hij minister van Justitie was, maar Benk Korthals in het kabinet Kok-II. Een kleinigheid, maar ik wil absoluut geen enkele fout maken in deze zaak en mocht ik een foutje ontdekken deze direct rechtzetten.

De rol van Donner kwam later in het gesprek uitgebreid ter sprake omdat hij verantwoordelijk was voor de benoeming van Demmink tot SG in 2002 en dat
moment ‘zat reeds in mijn gedachten’ toen ik die eerdere vraag beantwoordde. Overigens, nu we het toch over ministers hebben, moet ook de rol van de voorganger van Korthals, W. Sorgdrager, nog uitgebreid worden onderzocht, want zij was het het die verantwoordelijk was voor de chantage van de Nederlandse staat door de Turken met het dossier-Demmink. In die zin staat Winnie Sorgdrager in feite aan de wieg van het hele Demmink-drama. Want zij had toen in begin 1998 de verbijsterende ‘Turkse feiten’over Demmink aan het licht kwamen de kinderverkrachter natuurlijk directop de keien moeten schoppen. De hysterisch incompetente Winnie Sordrager heeft Nederland schade toegebracht die met geen pen te beschrijven is. Thans schijnt ze lid te zijn van de ‘Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie’.

Twee verbijsterende actuele ontwikkelingen blazen de hunt for Demmink thans stevig in de zeilen. De eerste is de ‘veroordeling zonder strafoplegging‘ van de voormalige vice-president van de rechtbank te Maastricht Fucken Fernhout, de tweede de druk die op Pieter van Vollenhoven is uitgeoefend zich terug te trekken als bemiddelaar in de zaak-Spijkers. Hiermee heeft Den Haag al het morele krediet verspeeld en lijkt een heuse volksopstand thans binnen handbereik. Nooit eerder in de geschiedenis van Nederland hebben we immers een kabinet gehad van een morele standaard die niet noemenswaardig afwijkt van de donkerste dictaturen van de laatste eeuwen.

De grootste cover-up uit onze geschiedenis »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

 • ●  Maurice Lippens revisited: een gebroken man
 • ●  Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
 • ●  Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
 • ●  Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
 • ●  OM behandelt Demmink-aangifte niet
 • ●  JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
 • ●  Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
 • ●  Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html (1 of 10) [3/11/2009 12:21:54 AM]

arrow.jpg

winnie.jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Terugkomend op het interview met Curry at Klokkenluideronline

Tot slot zou ik nog iets willen zeggen tegen de vrinden van Geenstijl die in een recent stuk over Ernst Hirsch Ballin de volgende zinsnede opnamen: “Deze minister Hirsi Ballin is ervoor verantwoordelijk (…) dat Adam Curry binnenkort een helikopterongeluk krijgt”. Waarom noemen jullie niet gewoon man en paard, of liever: Demmink en kinderverkrachter? Wie houdt jullie tegen mee ten strijde te trekken tegen de weerzinwekkende kinderverslinder op Justitie? Waarom wel hoog van de toren blazen over Fucken Fernhout maar niet over Joris Demmink? Kunnen jullie daar iets over zeggen?

52 Reacties op “Terugkomend op het interview met Curry”

Feed voor dit bericht

1. vander F
12 Jul 2008 om 19:49

Mag niet, van de Chef. 2. Solo@id

12 Jul 2008 om 19:56

Even een reactie over de ‘geen stijl’ alinea”….

is het niet zo dat de ‘geen stijl’ site indirect of direct van de verbonden met de uitgever van de telegraaf heb ik ooit eens vernomen ivm een schandaaltje over manon thomas (maar kan het mis hebben natuurlijk).

Anderzijds is het natuurlijk in het algemeen ongelofelijk dat verder niemand anders hier iets mee doet. niets op internet,kranten en televisie… de eerste reactie van mijn vrouw was ” Hoe kan dat nou ik heb er op de televisie niets over gehoord’ (dit is niet helemaal waar haar eerste reactie wat een viespeuk maar je begrijpt me wel)

Ik hoop dat in ieder geval Arrow hierop doorgaat. 3. Rudolf Paul

12 Jul 2008 om 20:01

Teevens lijst chantabe notabelen http://www.stelling.nl/followup/ Roze Balletten

“…bezorgde Teeven het college van Procureurs Generaal een lijst van lieden uit de topechelons van de Nederlandse samenleving, die zich op verschillende manieren in een chantabele positie hadden gemanouvreerd. In vierentwintig gevallen daarvan hadden betrokkenen ondoordacht hun broek laten zakken. Sommigen met de intentie om kinderen te bestijgen.”

“Korthals opgelucht rapport uitbrengen aan de bezorgde Kamerleden. Ja, in een paar gevallen was er inderdaad sprake geweest van een zweem van dubieus handelen. En ja, er leek hier en daar sprake te zijn van pedofilie. Maar de rijksrecherche had nergens kristalheldere feiten naar boven kunnen halen. Dus in wezen was er niet veel aan de hand.”

“Want er was daar wel degelijk heldere informatie voorhanden. Bijvoorbeeld over de sexuele escapades van professor dr. Job de Ruiter. Hoogleraar in personen-, familie- en jeugdrecht, voormalig minister van Justitie in de kabinetten Van Agt I, II en III en minister van Defensie in het kabinet Lubbers I. Daarna onder andere Procureur Generaal in Amsterdam.”

“Hoogleraar in het Persoons-, Familie- en Jeugdrecht De Ruiter is een kleine tien jaar minister geweest namens het CDA. Van Justitie tussen december 1977 en november 1982 en daarna van Defensie tot juli 1986. Geen toevallige passant dus. Maar tijdens dat ministerschap van Justitie heeft zich volgens politiebronnen een vervelend incident voorgedaan. De Ruiter zou een Jobstijding hebben ontvangen in de vorm van een mes, dat in zijn voordeur was gestoken. Het zou een bizar soort aanmaning zijn geweest van een uitzendburo van minderjarige Marokkaanse jongens, waar nog een rekening van De Ruiter als onbetaald te boek stond. Normaliter krijgen bewindslieden bij dit soort bedreigingen extra politiebewaking. Uit vrees voor lekkages zou in dit geval echter een beroep zijn gedaan op de veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis.”

Na zijn ministerschap werd De Ruiter benoemd tot procureur generaal en hij sprak daarbij de hoop uit die functie te mogen vervullen tot zijn pensioengerechtigde leeftijd, die hij ijs en weder dienende in 1996 zou bereiken. Maar het ijs bleek dun, want begin 1991 streek De Ruiter vrij onverwachts het vaandel en droeg dat over aan mr. R. graaf van Randwijck. Ook toen deden geruchten de ronde over De Ruiter’s eigen interpretatie van jeugdrecht. Maar op het oog bracht dat weinig schade toe aan zijn verdere carriëre. Dit in tegenstelling tot zijn opvolger Van Randwijck. Die zei in januari 1996 tegen Amsterdam “verwacht een ander heer” en vertrok met een forse bonus. Niet alleen was zijn gezag afgekalfd door falend beleid binnen het IRT-complex, maar ook door blote foto’s van hem die door onbekende tegenspelers in omloop waren gebracht. Inmiddels was ook de loopbaan van Koninklijk Huisvriend (!) en juridisch adviseur Frits Salomonson definitief in het slop geraakt en net als bij De Ruiter speelde bij hem de Marokko-gambiet een belangrijke rol.”

http://66.102.9.104/search?q=cache:6eGKFyOb72YJ:www.geenstijl.nl/mt/archieven/013215.html fokke fernhout&hl=nl&ct=clnk&cd=3&gl=nl

http://witheet.com/weblog/article/over_schandknapen_het_hof_en_de_dingen_die_maar_niet_voorbij_gaan

Bezoekers

● 15 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165343 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html (2 of 10) [3/11/2009 12:21:54 AM]

logoquizzed.gif

Terugkomend op het interview met Curry at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html (3 of 10) [3/11/2009 12:21:54 AM]

4. Rudolf Paul 12 Jul 2008 om 20:07

‘Hij heet Basin. Beetje merkwaardige naam. Wij noemen hem al een tijdje Zwembad. Hij zit daar onder erbarmelijke omstandigheden in totaal eenzame opsluiting. Hij wordt niet eens gelucht! En dat voor de rest van z’n leven… Dat mag natuurlijk helemaal niet in dit land! Deze Zwembad (Baybasin) is een Turks-Koerdische rebellenleider die wordt verdacht van aanslagen en drugshandel. Nu is hij door het Openbaar Ministerie op grond van zesduizend afgetapte telefoongesprekken veroordeeld tot levenslang. Er zou in die tapes zelfs bewijs zitten dat hij een moord zou hebben gepleegd in Canada. Maar in die tapes blijken talloze knippen en montages te zitten. De heleboel is aan elkaar gemanipuleerd. Vragen en antwoorden zijn met de schaar zo in elkaar geknutseld, zodat het bewijs tegen deze Zwembad (Baybasin) hard en onomstotelijk zou zijn.’
Alderlieste kijkt Manon fel aan.
‘Ik vertrouwde dit niet en vroeg om de originele tapes. Die kreeg ik niet omdat het OM zei dat ze gecheckt zijn door deskundigen. Ik ben tot het Europese Hof gegaan, maar geen bandjes… Dat is op z’n minst verdacht.’ Alderlieste greep grimmiger in Manons haar. Het voelde heerlijk. Veilig in Jezus’ armen. Warm en wollig in Zijn wurggreep.
‘Toen kreeg ik onlangs bericht uit Turkije en wat blijkt: minister Laztphak (Winnie Sorgdrager) zit nog steeds met die hele IRT-affaire in haar maag. Nederland heeft namelijk op overheidsniveau drugs helpen doorstromen. En onze Zwembad (Baybasin) was een van hun leveranciers. Dus deze man wist van de rol van Nederland in de IRT-kwestie.
Turkije vindt nu, om allerlei redenen, dat Zwembad (Baybasin) daar wel goed zit in Scheveningen (Alphen aan de Rijn). En toen Laztphak (Winnie Sorgdrager) zwakjes protesteerde, wreven ze haar niet alleen haar eigen rol tijdens de IRT-affaire in, maar ook die van haar hoge ambtenaar Doris Demper (Joris Demmink) onder de neus. Deze schone schijnman is al jaren vaste klant op de Turkse markt voor kleine jongetjes. En hoewel Demper (Joris Demmink) het zelf ontkent, vliegt hij nog steeds heen en weer naar Turkije voor zijn onwettige gerief.
En Laztphak (Winnie Sorgdrager) zou zelf opdracht hebben gegeven om die telefoontapes van Zwembad (Baybasin) aan gort te knippen!’

“Het hele verhaal van deze topambtenaar staat met schuilnamen beschreven in de roman Rachab van Annemiek Schrijver. Het speelde zich allemaal af onder Winnie Zorgdrager die in deze roman minister Lasztphak wordt genoemd. Zij is degeen die deze zaak heeft toegedekt.”

http://www.nujij.nl/topambtenaar-ontkent-beschuldiging-pedofilie.363930.lynkx http://www.stelling.nl/divers/AnnemiekSchrijver.jpg

5. eve
12 Jul 2008 om 20:10

Respect voor je moed en inzet Micha.
Inderdaad ongelooflijk hoe Geen Stijl met dit onderwrp (NIET) omgaat.
Zie op de Elsevier-site bij het aritikel over Fokke Fernhout de Maastrichtse kinderpornorechter, dat daar door reaguurders wel over de zaak gesproken kan worden.

6. De Chef
12 Jul 2008 om 20:24

Als je meer kan bieden dan Demmink praten we verder. 7. eve

12 Jul 2008 om 20:49

@ De Chef:
Is Demmink niet belangrijk genoeg?

8. KlasseJustitie 12 Jul 2008 om 21:19

Ik ben bang, beste Micha, dat dit kleine briesje niet veel gaat veroorzaken (hoe goed ook bedoeld). Zodra de wind is gaan liggen gaat men weer over tot de orde van de dag. Men stopt het in de doofpot, moffelt het weg, dekt het toe. Business as usual in Den Haag. Kwestie Spijkers is het voorbeeld hiervan, dat loop al 23 jaar.

9. AIRVD
12 Jul 2008 om 21:29

@eve
Geenstijl laat gelukkig Vrijheid van meningsuiting wel toe op hun site. En daar mogen ze voor geprezen worden. Maar ook zij zijn blijkbaar geadviseerd niet over Demmink te publiceren want dan krijgen ze problemen.
Of ze worden gecensureerd door ene Chef die dan uit Defensie kringen zou moeten komen. Dat zou betekenen dat Geenstijl in principe een forntoffice is van een of ander geheime dienst. Zou zo maar kunnen.

10. E-bee
12 Jul 2008 om 21:40

Diezelfde eitjes vertoonden barstjes en dorsten ze niet meer uit hun mandje te halen… Dus bleven ze tussen de firecrackers in het kippenhok liggen…
We weten allemaal in welke binnenstad dat kippenhok ooit stond…
Ze hadden de kip moeten slachten toen het nog kon…

Nog even en er kraait er geen haan meer naar….

Terugkomend op het interview met Curry at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html (4 of 10) [3/11/2009 12:21:54 AM]

11. E-bee
12 Jul 2008 om 21:45

Klassejustitie:
De spijker eitjes. sorry.

12. dhimmi
12 Jul 2008 om 22:09

Je hebt geen fout gemaakt. Alleen goed gedaan.

13. Wim Heitinga 12 Jul 2008 om 22:37

Micha, ik ben ervan overtuigd dat de GS-redactie -als ze zouden mogen- maar al te graag zou willen publiceren over de affaire Demmink.
Helaas zit de zaak gecompliceerd in elkaar. Buiten het feit dat zij de mogelijke consequenties van publiceren juist weten in te schatten, maakt ook GeenStijl deel uit van de reguliere media. De reguliere media volgen deze zaak intensief, maar zijn vooralsnog niet bereid mee te gaan in de berichtgeving. Onderschat in deze vooral niet de invloedsferen van meneer Demmink.

Het ”vuile werk” zal voorlopig toch echt opgeknapt moeten worden door moedige en onafhankelijke journalisten zoals uzelf.
En met alle respect Micha, u kunt en mag van GeenStijl -De Chef- niet verwachten dat ze linkjes naar dit weblog in hun comments laten staan.

Met vriendelijke groet 14. Rudolf Paul

12 Jul 2008 om 22:51

Ik heb wel eens een linkje op GeenStijl gemaakt naar deze site. Werd direct “weggejorisdemminkt”. 15. dhimmi

12 Jul 2008 om 23:26

Dat Nederland ziek is weten we onderhand “allemaal”. Maar dit is geen “ziekte” meer.
Ik ruik een afgrond……

16. AIRVD
13 Jul 2008 om 00:19

Was het vergeten, maar dat hele “Chef” verhaal komt van deze site vandaan. Waarvoor nog hulde.
Blijft een vreemde site Geenstijl. Ze hadden in het begin constant over wereldheerschappij en kwamen met allerlei primeurtjes aanzetten waardoor ze een soort autoriteit verkregen. Ook downplayen ze constant elke theorie over 9/11 en doen ze het af als “aluminiumhoedjes” oftwel gekkenpraat.
Defensie is nu ook een hele grote sponsor van Geenstijl, en ze hadden altijd al innige banden met Defensie.

17. waarheidsvinder 13 Jul 2008 om 00:23

SOLIDARITEIT kan elk systeem omverwerpen. 18. Nanno

13 Jul 2008 om 00:47

mirror

http://www.heetmail.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=446&Itemid=1

19. Emile
13 Jul 2008 om 07:51

Goed werk Misha !

Het is toch heel merkwaardig, dat al lange tijd over de SG Demmink van Justitie kan worden geschreven, dat hij een kinderverkrachter en kindermisbruiker is.

ALS Demmink onschuldig zou zijn, dan zou hij toch maar graag de mensen (zoals Misha Kat) aanpakken, die dit schrijven/ beweren.

ALS Demmink/ Justitie dan niet tot actie overgaat, dan BEWIJST dat SG Demmink hoogstwaarschijnlijk schuldig is aan kindermisbruik/ verkrachting. Dan hoort Demmink toch geen topman op Justitie te zijn.

Terugkomend op het interview met Curry at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html (5 of 10) [3/11/2009 12:21:54 AM]

20. Emile
13 Jul 2008 om 09:11

Suggestie:
Misschien is het verstandig om internationaal meer aandacht voot dit thema te krijgen.
M.n. In Belgie zal er na de Dutroux- affaire interesse hiervoor zijn. Als duidelijk is dat dit de SG van Justitie in NL betreft, dan is er direct aandacht in Belgie.

Mijn suggestie is: benader weekblad De Knack, en de dagbladen De Gazet van Antwerpen en De Standaard.

http://www.knack.be/index.jsp http://www.gva.be/ = Gazet van Antwerpen http://destandaard.be/

21. Inanna
13 Jul 2008 om 11:09

http://zapruder.nl/portal/artikel/micha_kat_en_de_jacht_op_de_demmink/rss

22. Hanna
13 Jul 2008 om 11:21

Misha, met respect voor de niet aflatende moed die je toont om deze beerput geopend te krijgen en daarmee ooit deze ellende te laten stoppen, wens ik je vanuit mijn hart liefde en wijsheid toe…
Je bent van een soort dat op een hand te tellen is in dit landje.

23. waarheidsvinder 13 Jul 2008 om 20:50

Een tijd gelden sprak ik Adèle van der Plas over de zaak Baybasin. Zij zei dat Peter R de Vries zijn vingers niet durft te branden aan de zaak Baybasin/Demmink. Overigens ben ik ook die mening toegedaan.

In 2002 kon het Nederlandsche volk met tips terecht bij Peter R de Vries toen Fortuyn vermoord was. Nooit heeft hij naar het volk over deze zaak verantwoording afgelegd. Ik weet dat hij niet gelooft in een wijder opgezet complot. En wanneer komt de Vries eens met een uitzending over Chris van Werken, de vermoorde milieuambtenaar?. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat die er nooit zal komen zoals er ook geen veroordeling met een parketnummer is van die andere Joris van VWS.

24. Zt
13 Jul 2008 om 23:31

Vestig hier eens de aandacht op van De Morgen en Humo. 25. William

14 Jul 2008 om 02:48

Micha, Lijkt mij inderdaad een goed idee om deze ellende ter kennis van de Belgische media te brengen. Of heb je dit misschien reeds geprobeerd?

26. William
14 Jul 2008 om 02:51

Micha, Lijkt mij ook een aardig onderwerp voor Afshin Ellian. Zou hij hierover durven schrijven, denk je?

27. Micha Kat
14 Jul 2008 om 03:09

Het lijkt me vooralsnog een goede zaak als zoveel mogelijk mensen aankloppen bij de reguliere Nederlandse media en vragen waarom Volkskrant, NRC, Trouw, Parool, Elsevier er geen aandacht aan besteden!
De schuld van Demmink is namelijk 100% zeker!

28. lezer
14 Jul 2008 om 07:38

In wezen hoeft Micha helemaal niet aan te kloppen bij de nedelandse media, want ze lezen allemaal zijn weblog, al die zetelklevende redacteuren die te lui zijn om op onderzoek uit te gaan.
Dit weblog is bekend bij heel veel mensen, zoals ook bij Jusutitie. de reden dat niemand wat schrijft is dat ze op de een of andere manier aan elkaar zijn geschakeld, een vent die lif is van in de eerste kamer, of was, zoals erik jurgens, zit, of zat, in de raad van journalistiek.
er zijn zoveel verbanden tussen journalistieke en politieke organen dat er al heel lang geen sprake is van onafhankelijke journalistiek. nu mensen weblogs kunnen maken – en werkelijk onafhankelikj schrijven wat ze willen- valt dat op. zie daar het failliet van het systeem.

Terugkomend op het interview met Curry at Klokkenluideronline

wat is eigenlijk een journalist? Is dat iemand die opschrijft wat anderen goedkeuren?
ik dacht dat een journalist waarnemingen die hij doet publiceert, een waarneming is een waarneming. niets meer, niets minder, heb je ook geen opleiding voor nodig. al die vervelende mensen met de hbo van 3 jaar van de jaren 70. wat hebben zij geleerd?

29. Emile
14 Jul 2008 om 08:46

Wikipedia is ook al aangepast nav recente radio interview.
Citaat Wikipedia URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_Demmink:

In 2007 kwam Demmink op een andere wijze in opspraak vanwege vermeende pedofiele contacten. Hüseyin Baybaşin, een naar eigen zeggen onterecht tot levenslang veroordeelde Koerd, spande een kort geding tegen Demmink aan. De Koerd beweerde onterecht in de gevangenis te zitten, omdat hij slachtoffer was van een complot tussen Demmink en de Turkse overheid. Demmink zou chantabel zijn vanwege misbruik van Turkse minderjarige jongens. De Turkse regering zou met deze wetenschap Demmink onder druk hebben gezet om in Nederland zijn invloed aan te wenden Baybaşin achter de tralies te krijgen. De rechter gaf Demmink gelijk.

Op 9, en 10 juli 2008 worden er door onderzoeksjournalist Micha Kat op de radiozender Arrow Rock oude en nieuwe onthullingen gedaan in het kindermisbruikschandaal.

30. Ron
14 Jul 2008 om 09:33

Tja, durf te wedden dat een paar mensen hier onder verschillende namen publiceren, waardoor het lijkt alsof heel Nederland zich hierover opwindt.

31. HS
14 Jul 2008 om 09:35

Zie artikel van 14 juli in de Telegraaf: “Link Engels gruwelhuis naar Zandvoort”

Mijn onderstaande reactie werd door de Telegraaf niet geplaatst.

Dit onderzoek zal weer in de doofpot verdwijnen. Enkele leden van onze regering, de top van het OM en enkele rechters zijn verweven in pedofilie en proberen ten koste van alles dit al jaren dood te zwijgen. Zie de artikelen van o.a. Mischa Kat in “klokkenluideronline.nl” , “Het Vrije Volk” ,“nwo-info.nl” en beluister de radio- uitzendingen van “Arrrow Classic Rock”.

32. dhimmi
14 Jul 2008 om 10:51

Zie artikel van 14 juli in de Telegraaf: “Link Engels gruwelhuis naar Zandvoort”

Mijn onderstaande reactie heb ik zojuist gepost op de Telegraaf. Wedden dat die niet geplaatst wordt?

Beste mensen,

Zolang de Telegraaf de zaak Demmink (Mischa Kat) blijft verzwijgen is het plaatsen van dit soort stukken volksverlakkerij.

33. Noor
14 Jul 2008 om 10:57

Het zal me niet verbazen als er een heleboel mensen met een hoge/belangrijke positie chantabel zijn (gemaakt). Is het niet zo , dat de hoofdredacteur van de Telegraaf ook innige betrekkingen heeft met Demmink? Geen Stijl is weer onderdeel van de Telegraaf…Demmink, als hoogste baas van justitie kan natuurlijk heel veel belastende informatie over mensen weten (prostituee bezoek bijvoorbeeld) en ze hiermee chanteren. Misschien heb je het al gedaan Micha, escortjongens uithoren tegen betaling? Het is vermoedelijk een hele grote beerput en ik vind het bijzonder moedig dat jij die probeert te openen!

34. Cornelia
14 Jul 2008 om 11:34

Zo;n anderhalf jaar geleden hen ik voor de eerste keer een aanklacht in gediend, i.v.m. het Ned. pedofielennetwerk, bij het zelfde politieburo, een dag later kreeg ik’ bezoek’ van de Belgische wijkagent.
Ronald Jan Heijn z’n woorden waren: je moet blij zijn, dat het pedonetwerk interesse heeft voor je kleinkind, dit is een van de bedreigingen die hij uitte tegen mij.
Over Madeline zei de heer Heijn, ” zodra jij doet wat wij willen,
laten ‘ze’ haar gaan.
De politie is hier van op de hoogte.

Met vriendelijke groet Cornelia van den Broek

35. lezer
14 Jul 2008 om 11:56

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html (6 of 10) [3/11/2009 12:21:54 AM]

Terugkomend op het interview met Curry at Klokkenluideronline

@Ron
zeg Ron, door wie wordt jij eigenlijk betaald?

36. Cornelia
14 Jul 2008 om 12:11

De’ gesprekken’ hebben drie jaar geleden plaats gevonden, in Bloemendaal.
een ‘ goede’ vriend van me, Harry Beckers, vroeg of ik mee wilde werken aan een film, die me vervolgens voorstelde aan de heer Heijn.

Ik heb verklaard tegenover de politie dat hij me vertelde over Madeline, wie haar ouders waren, dat ze zeer’ speciaal’ was,
en dat het de pedo’s niet alleen ging om Madeline, maar ook om de wanhoop en verdriet te zien, van de ouders. Deze gesprekken dateren van drie jaar geleden!!

Cornelia
37. Cornelia

14 Jul 2008 om 14:38

Belgie is totaal op de hoogte, bv: alle radiozenders, nieuwszenders,ze hebben zelfs beeld en geluid, ALLES wat in mijn huis gebeurde, adres: Heikantstraat 81A
Essen, Belgie,
Belgie verkocht deze info, aan bv: Engeland enz…..

Ieder kreeg verschillende info, zodat bijna niemand het totaalbeeld kon invullen.

minister Ronald Plassterk weet precies wie ik ben, in Bloemendaal
werd mijn brein door Ned, en Amerikaanse wetenschappers getest.
Voor hun was het resultaat schokkend, mijn brein was niet te meten, te diep.
‘ze’ hebben me allerlei advies ‘gevraagt’, politiek, economisch, finan, banken, beurzen.( en gekregen) Wall street weet wie ik ben, we hebben zo’n 8 maanden samengewerkt,
alleen ben ik nooit betaalt, door niemand.
Dit zou gebeuren als ik weer ging samenwerken met de heer R.J. Heijn.
Het belangrijkste voor mij is de veiligheid van al onze kinderen.
God is met ons.

Met vriendelijke groet Cornelia van den Broek

38. Ron
14 Jul 2008 om 14:43

@Ron
zeg Ron, door wie wordt jij eigenlijk betaald?

LOL. Wat is dat toch elke keer weer met die malloten die denken dat als je 1 kritische opmerking maakt je wordt betaald. Door wie, lezer? Demmink zelf? De minister? AIVD?

39. Cornelia
14 Jul 2008 om 15:05

Een bank uit Breda, genaamd ‘ Prinsenhof’ is vanaf het begin hierbij betrokken,( recht tegenover het casino). Tegen mij werd vertelt door de heer Heijn, drie jaar geleden, dat ik mijn geld moest halen bij ABN AMRO, en dat ik niet welkom was in de ‘ Prinsenhof’.
Ik ben toen naar Breda gereden, vele zijn hier van op de hoogte,ik ben bij de Prinsenhof binnen gestapt, ik werd onmiddelijk verwijderd. dit heb ik twee keer gedaan

(Dit geld was bestemd voor armoede bestrijding,)

Met vriendelijke groet Cornelia van den Broek

40. lezer
14 Jul 2008 om 16:35

Geachte Ron
Ah, we gaan schelden, het niveau stijgt.
Vond je het geen leuk grapje dan? Ik vond het namelijk uitermate geestig. Geraakt in een gevoelig punt? Iets wat iemand niet mag weten van je?
Maar zo heeeej, dat is raar.Vroeg jij niet zelf waarvan Kat zijn nog te werven medewerkers wilde gaan betalen? Ik wil niet lullig doen, maar noem jij jezelf nu een malloot? Wat zielig voor je. Arme Ron!
Ga je voortaan onder je nieuwe nickname publiceren? Je zegt het maar hoor, niemand hier die nog érgens vreemd van op kijkt. Zéker niet van een Ron die maar 1 kritische opmerking plaatst.
Nee, ik zou niet op het idee komen dat je voor Demmink of de AIVD werkt.

41. lezer
14 Jul 2008 om 18:06

@ Ron
Ron, voor het geval je denkt dat mijn laatste opmerking niet serieus is: dat is hij wel. Ik denk niet dat jij voor Demmink of voor de AIVD werkt omdat ik niet inzie wat Demmink en de AIVD opschieten met jouw

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html (7 of 10) [3/11/2009 12:21:54 AM]

Terugkomend op het interview met Curry at Klokkenluideronline

opmerkingen.
Ik zie het belang er niet van in voor de kwestie. Mar als je erover wilt praten, internet is geduldig, zeker voor jou, want jij kan posten in de baas zijn tijd in tegenstelling tot andere mensen die wel werken.
Tenzij dit je werk…. enfin,
ik zat maar wat te dollen. Kennelijk vond je het niet grappig. Goewd, ik zal je niet meer pesten.

42. dhimmi
14 Jul 2008 om 19:53

dhimmi
14 Jul 2008 om 10:51

Beste lezer,

U heeft gereageerd op een artikel op telegraaf.nl. Ons moderatingteam heeft uw reactie beoordeeld en geoordeeld dat uw reactie niet voldoet aan onze huisregels. Uw reactie is niet vrijgegeven voor publicatie op telegraaf.nl. Klik hier om naar het artikel te gaan waarop u heeft gereageerd en probeer het eventueel nogmaals.

Met vriendelijke groeten,

Het moderatingteam van telegraaf.nl

p.s

Micha, Sorry voor de verkeerde spelling van je naam. Zal niet meer gebeuren…….

43. Wieteke
14 Jul 2008 om 23:25

@Rudolf Paul,

“Korthals opgelucht rapport uitbrengen aan de bezorgde Kamerleden. Ja, in een paar gevallen was er inderdaad sprake geweest van een zweem van dubieus handelen. En ja, er leek hier en daar sprake te zijn van pedofilie. Maar de rijksrecherche had nergens kristalheldere feiten naar boven kunnen halen. Dus in wezen was er niet veel aan de hand.”

– Ach, en is de rijksrecherche toendertijd niet even langs De Dreef geweest? 44. DeathtotheNWO

15 Jul 2008 om 09:15

Hallo Allemaal
Iemand zin in wat bewustwording?

Bekijk en beluister de volgende engelse speech. Type in google: David icke the big picture

Bovenste link

“An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it”.
“It is unwise to be too sure of one’s own wisdom.
It is healthy to be reminded that the strongest might weaken and the wisest might error”.

Mohandas Gandhi 45. LookOut

15 Jul 2008 om 19:35

Wikipedia is ook al aangepast nav recente radio interview.
Citaat Wikipedia URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_Demmink:

Enne deze is ook al per 15-07-2008 “weggejorisdemminkt” ????
Micha… Ik ben verbijsterd. Ook ik zal kijken wat ik aan “feit materiaal” boven kan krijgen gaande is. I’m because I’m

46. Cornelia
16 Jul 2008 om 21:52

Aanstaande Maandag doe ik voor de derde keer aangifte, tegen Joris Demmink, en minister Donner

Ik begrijp dat mijn laatste email is verwijderd, maar ik laat mij door niets en niemand tegenhouden.
Ik ben vanaf mijn 5e onderwezen door een kapucijn, hij zag, en vertelde me dat dit een van mijn taken zou zijn. Hij vertelde me dat het zwaar zou worden, en bad tot God, om over me te waken, ik heb toen Heilige beloftes uigesproken.
Ik heb hier over gesproken met de bisschop van Haarlem, Jos Punt.
De kapucijn heeft me gevraagt of ik voor de bisschop wilde bidden,

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html (8 of 10) [3/11/2009 12:21:54 AM]

Terugkomend op het interview met Curry at Klokkenluideronline

ik was toen 6 of 7 jaar.

Goede vrienden van me lachen waneer ik zeg: ik weet weer wat het is om in de arena te staan, het zwaard gereed, de leeuwen, en het gejoel van de romeinen.

Ik heb altijd alles beleeft en doorleeft, en overleeft door te zijn wie ik ben.
En niemand die het zag.

Met vriendelijke groet Cornelia van den Broek

47. Splat
17 Jul 2008 om 19:18

Wanneer komt het volk nu toch eens echt in opstand hier? Zijn we nu echt zo ingedut dat we ons alleen nog maar laten betuttelen en besodemieteren? Wanneer beseft de minder betaalde klasse nu eens dat het zo niet langer kan en dat we weer eens toe zijn aan de waarheid en niet aan het zakkenvullen? Waarom is iedereen zo bang voor de waarheid en laten we ons door die uitgestreken smoelen nog langer vertellen dat het allemaal zo goed gaat en dat we integere mensen hebben in de regering?

48. rob dekker 22 Jul 2008 om 16:12

De link met wikipedia bij bovenstaande reacties is niet correct. De juiste is http://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_Demmink

49. Klaaz
25 Jul 2008 om 19:45

Bump.

Ik doe mn best maar om het onderwerp warm te houden is meer nodig dan ik geven kan. Ook op Nujij wordt alles weggehaalt wat stijgt en over demmink gaat…

Blijf praten mensen…Bedankt vast :) Klaaz

50. Hanz
27 Jul 2008 om 17:38

Weet iemand iets met mogelijke relaties Vrijmetselaars vs. Demmink ? 51. waarheidsvinder

28 Jul 2008 om 13:34

Beste Hanz,

INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit “De Witte” te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003] De andere leden kunt u hier zien:
http://www.sdnl.nl/de-witte.html

52. Jan Boeykens 28 Jul 2008 om 21:48

In bijlage publiceer ik een berichtje van Marcel Vervloesem van onze vereniging. Op justitie hoeft Micha Kat in ieder geval niet te rekenen. In België verdwijnen er zelfs hele kinderpornodossiers op de gerechtshoven omdat men de kinderpornozaken niet wenst te onderzoeken…

——-

Het is toch niet te geloven. De koning en gewezen Minister van Justitie Tony Van Parys geven een kinderpornodossier voor onderzoek aan de Procureur Generaal te Anwerpen, hetwelke door mij en de Vzw Werkgroep Morkhoven in vertrouwen aan hen was overgemaakt, en dat dossier wordt simpelweg gestolen binnen het Parket Generaal te Antwerpen.

Vreemd en onbeschrijfelijk is de wijze waarop iedereen die verantwoordelijk is voor deze diefstal, zich onderwerpt aan een struisvogelpolitiek.
De Hoge Raad van Justitie bevestigde na haar onderzoek in deze onfrisse justitiezaak, de verdwijning van het dossier; Advocaat Generaal M. Tack probeerde maandenlang de valse indruk te wekken dat er géén vuiltje aan de hand zou zijn; Onze Minister van Justitie beweert niet bevoegd te zijn om de klachten rond die diefstal te onderzoeken en maakte de klacht over aan de Procureur Generaal onder wiens gezag de diefstal gebeurde; De Procureur Generaal zwijgt in alle talen en laat ook de klacht en de brief van onze Justitieminister zonder gevolg en zonder antwoord; Het belgische College van Procureurs Generaal schrijft dan dat het ‘onbevoegd’ is en dat zij de zaak overdroeg aan weerom de zwijgende Procureur Generaal; De Eerste Minister die op zijn beurt dan weer de Minister van Justitie aanschrijft over de zaak; De Kamervoorzitter e.a. die de Minister van Justitie aanschrijven en dan tot het besluit komen dat niemand in ons land bevoegd is om deze diefstal binnen de magistratuur van het Hof van Beroep te Antwerpen te onderzoeken…
Is dat nu het democratisch rechtssysteem in ons land, zoals men dat noemt ?

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html (9 of 10) [3/11/2009 12:21:54 AM]

Terugkomend op het interview met Curry at Klokkenluideronline

Onlangs nog stelde de antwerpse Procureur Generaal Yves Liègeois die mij al maandenlang geen inzage in mijn dossier wil geven, nog dat hij de ‘grondbeginselen van onze rechtssysteem belangrijk vindt’. Natuurlijk ligt er tussen die uitspraak van Liègeois en de werkelijkheid een hemelsbreed verschil. Dat bewijst de lacune die er onder diens gezag binnen zijn diensten rond de verdwijning van het kinderpornodossier bestaat.

Op die manier is het natuurlijk gemakkelijk om, zoals de antwerpse Advocaat Generaal M. Tack begin dit jaar deed, om de meer dan 88.000 gefolterde en misbruikte kinderen op die cederoms een ‘luchtbel’ te noemen. Een luchtbel die zulk een gevaar voor onze justitie was dat die ‘luchtbel’ dringend diende gestolen te worden en dat omdat er zelfs een magistraat op de cederoms is aan te treffen die een jongetje misbruikt.

De vraag is en blijft wie er nu verantwoordelijk en bevoegd is in deze zaak. Graag kregen wij hierop een reactie van de lezer.

Als u raad weet, laat het ons dan weten zodat wij die kunnen doorzenden aan onze minister van justitie die radeloos is in deze zaak.

Meer nieuws op:

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Nederland anno 2008 in portretten

De grootste cover-up uit onze geschiedenis »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html (10 of 10) [3/11/2009 12:21:54 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/arrow.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/arrow.jpg [3/11/2009 12:21:55 AM]

Nederland anno 2008 in portretten at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Vandaag server down voor onderhoud
Nederland anno 2008 in portretten

Gepubliceerd door Micha Kat 11 juli, 2008 in Algemeen.

57 Reacties op “Nederland anno 2008 in portretten”

Feed voor dit bericht

1. Marthijn Uittenbogaard 11 Jul 2008 om 13:05

Goebbels geldt voor alle westerse landen. Eigenlijk alle landen ter wereld, maar in het Westen meent men dat er persvrijheid bestaat. Ja op papier maar zeker niet in de praktijk. Ik bijvoorbeeld kan alleen dankzij internet mijn mening kwijt. Echter staat internetvrijheid steeds meer onder druk want men wil ook dit controleren / beheersen. En kan ik overal mijn mening kwijt? Nee, bij sites met veel kijkers word ik standaard geband. GeenStijl, FOK, Volkskrant-blog die de helft van mijn artikelen wiste, Frontaal Naakt van vrijheidstrijder, kuch, Peter Breedveld, gay.nl, vele reacties op diverse krantensites waar van vooral controleert op de inhoud.
Straks krijgt deze site reclame (lijkt me vreemd dat bedrijven hier willen adverteren eigenlijk maar je weet nooit) en dan ben ik zo geband hier want dan kiest Micha vast voor het behouden van zijn extra inkomsten i.p. v. vrijheid van meningsuiting. Toch Micha?

Ik denk dat massa-media door adverteerders deels politiek correct zijn maar vooral omdat de zittende macht infiltreert in alle belanghebbende ‘opiniemakers-media’. Alle opkomende media zullen ten prooi vallen. Enkel internet kan soelaas bieden. Mensen zeg alle kranten, opiniebladen op en haal je nieuws van het net.
Ook dagelijkse humorsoaps vind je op het net. Zie deze site.

Blijf wel strijden tegen internetcensuur en tegen de afschaffing van privacy. We leven in een semi- fascistenstaat. Met de dag inhumaner. Micha Kat loopt enkel te jagen uit frustratie. Doe mee met de PNVD als je echt verbetering nastreeft. Jouw ‘pedohaat’, denk amper dat die gemeend is gezien je schrijven, meer stoken, is dezelfde als Goebbels’ Jodenhaat. Het pedoprobleem alsook toen het Jodenprobleem leidt af van de ware problemen: de fascisten die hun macht vergroten. Zonder de leugens over de Joden geen Hitler-Duitsland. Hij had zondebokken nodig. Zonder de leugens over de pedofielen geen nieuw Derde Rijk of fascitische VS. Pedofilie is de sleutel tot humanisme!

2. Rudolf Paul 11 Jul 2008 om 14:22

Pedohaat is zoiets als Jodenhaat? Dat vind ik pas een obscene vergelijking, zeg!
Als ik pedo was zou ik rechten gaan studeren en zorgen dat ik een baan kreeg bij het Openbaar Ministerie onder Joris Demmink en ander gespuis. Daar zit je tussen je soortgenoten, daar zit je dus goed.

3. MIRJAM OOMS 11 Jul 2008 om 18:55

HET GESPREK OP ARROW CLASSIC ROCK RADIO VAN GISTERENMORGEN 08.30 UUR TUSSEN MISCHA KAT EN ADAM CURRY KUNT U VINDEN OP:
WWW.YOUTUBE.NL
TREFWOORDEN:

MICHA KAT ADAM CURRY

Terugkomend op het interview met Curry »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

Registreren Inloggen Berichten RSS Reacties RSS

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.

De affaire-Demmink: het feitenoverzicht

Categorieën

Accountancy (29) Advocatuur (23) Algemeen (419) Corporate (19) Internationaal (8) Klokkenluiders (25) Media (150)
Politiek (85) Rechterlijke macht (81) Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

● ● ● ●

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/870/nederland-anno-2008-in-portretten.html (1 of 10) [3/11/2009 12:22:06 AM]

beaqueen.jpg

spijkers.jpg

demmink_1_14.jpg

vollenhoven_anp_332026d. jpg

balkenende.jpg

goebbels.jpg

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Nederland anno 2008 in portretten at Klokkenluideronline

GEEFT HET DOOR. MVG,

4. E-bee
11 Jul 2008 om 19:40

MU,s stelling: “Zonder pedovervolging geen fascisme en pedofilie de sleutel tot het humanisme…” is interessant geperveteerd gedachtegoed.

Is dat de nieuwe religie die in die kringen rondwaart? 5. Micha Kat

11 Jul 2008 om 21:05

@Mirjam Ooms
Thanx, maar ik krijg steeds te zien ’sorry, this video is no longer available’. Doe ik iets fout? groet!
Micha

6. Rudolf Paul 11 Jul 2008 om 22:20

http://nl.youtube.com/results?search_query=micha adam curry&search_type=&search=Zoeken 7. Marthijn Uittenbogaard

12 Jul 2008 om 01:45

@ E-bee; Nee jij houdt er een religie op na. Een dogma, een leugen.
Het sekstaboe is er enkel om een afstand te creëren, wat blijkbaar nodig is in een patriarchale samenleving. Vrouwen worden ook onderdrukt zolang ze tegen pedofilie blijven. Vrouwen hebben een passieve seksualiteit; pas als een man ze neukt zijn ze heteroseksueel.
Ze masturberen amper (was vroeger zo en nu komen ze langzaam aan langszij), zoeken geen vriend maar moeten veroverd worden (ook dit gaat nu pas een beetje veranderen), zijn nooit homoseksueel (werd althans amper erkend of serieus genomen zelfs in de wetgeving). Vrouwen worden als passief gezien, nog steeds. Pas wanneer dit verandert en ze hun eigen seksualiteit claimen zullen ze er ook achter komen pedofiel te zijn en dan worden ze (en kinderen) pas echt bevrijd. Zie ook: Zijn vrouwen ook pedofiel?: http://www.martijn.org/ blog/?p=277

Dat pedoseksualiteit schadelijk is is een aantoonbare leugen. Iedereen weet dat het pure nonsens is. Durf er maar eens echt over na te denken. Je slaat een kind: ach ja; je masturbeert een kind: doodstraf voor die pervert! Wie is hier nu gestoord? Wie liegt er nu? Wetenschappelijk onderzoek, al het onderzoek, geeft mij gelijk en wordt daarom verzwegen of manipulerend geïnterpreteerd.

8. anti Pedo
12 Jul 2008 om 07:57

@ Micha In 1 woord klasse wat je doet! Openbaar maken die handel.
Ik zie dat www.stopkindersex.com alles van je overneemt.
@ Marthijn Uittenbogaard
Wat ben je toch een misselijk makend smerige mannetje.
Pedoseksualiteit is schadelijk en hoe, mijn man heeft er al 35 jaar last van!

9. E-bee
12 Jul 2008 om 10:10

MU: Zum Kotzen. Amen. 10. MIRJAM OOMS

12 Jul 2008 om 11:36

GEACHTE HEER KAT,

HEEFT U HET GESPREK NU GEVONDEN? ZO NIET, WAT IS UW E-MAIL ADRES? MVG,

11. Caroline
12 Jul 2008 om 12:54

Ik heb helemaal geen passieve seksualiteit, ik ben -ongeacht of er nu wel of niet een man in de buurt is- gewoon hetero. De gedachte aan seks met kinderen vervult me met afschuw, niet omdat ik niet bevrijd ben maar omdat seks met kinderen niet deugt, net zo als het niet deugt kinderen te slaan. Hoewel, gesteld voor de keuze zou ik liever een pak slaag krijgen dan tegen mijn (zelfs volwassen) wil seksueel belaagd te worden door iemand van wie ik niets moet hebben.

Kinderen hebben wel iets anders aan hun hoofd dan de wens oude mannen te bevredigen.

En waarom het toch steeds over mishandeling hebben? Is dat wellicht omdat de makkelijkste doelgroep van

Bezoekers

● 16 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165344 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/870/nederland-anno-2008-in-portretten.html (2 of 10) [3/11/2009 12:22:06 AM]

logoquizzed.gif

Nederland anno 2008 in portretten at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/870/nederland-anno-2008-in-portretten.html (3 of 10) [3/11/2009 12:22:06 AM]

seksueel misbruik kinderen zijn die thuis ook al geen leven hebben, en dan maar in de armen van een zogenaamd begrijpende, andere volwassene vluchten?

Mij lijkt een pedoseksueel geen enkele kans te maken bij een kind dat van huis uit liefde en eigenwaarde heeft meegekregen.

Maar allez, daar gaat het hier allemaal niet over. Het gaat hier over de merkwaardig aandoende weigering van de staat om een onderzoek in te stellen naar de handel en wandel van de hoogste justitie-ambtenaar in het land.

Tel daarbij de verklaring van Donner en het feit dat het strafrecht geen ‘onschuldigverklaring’ kent, en dan wordt de onschuldigverklaring van D. des te vreemder.

Ik weet niet wat er aan de hand is, maar de zaken niet onderzoeken, dat is wel heel vreemd.

Als kamerlid zou ik in ieder geval inzage willen hebben, desnoods vertrouwelijk, in de stukken die op de zaak D. betrekking hebben en het rolodex-onderzoek.

12. MIRJAM OOMS 12 Jul 2008 om 13:44

GEACHTE HEER KAT,

VIA ZAPLOG.NL KAN ER WORDEN DOORGEKLIKT NAAR HET GESPREK TUSSEN U EN ADAM CURRY. MVG,

13. Wijze van Zion 12 Jul 2008 om 14:32

@Marthijn Uittenbogaard
Wat mij betreft mogen de kindertochten tegen uw kruis een aanvang nemen…….

14. Inanna
12 Jul 2008 om 14:47

http://www.youtube.com/watch?v=9VeDViIuVI8 http://www.youtube.com/watch?v=pl5VIBx7bi8 http://www.youtube.com/watch?v=wfQtR48y0hQ

In de hoop dat het helpt!
15. Marthijn Uittenbogaard

12 Jul 2008 om 15:48

@ Wijze van Zion

Ja iemand met een andere mening moet je met geweld te lijf gaan. Dat zie je vaker bij mensen die geen argumenten hebben.

@ Caroline

Bedankt voor je reactie. toch zijn er genoeg personen die een fijne pedoseksuele relatie hadden en tevens een goede band met hun ouders hadden. jij denkt deels terecht dat alleen kinderen seks kunnen ‘willen’ in ruil voor aandacht en/of bescherming die ze thuis te kort komen. Dit gevaar is inderdaad reëel. Maar op te lossen door gezinnen opener te maken i.p.v. kinderen juist zoals nu af te schermen van alle volwassenen uitgezonderd afstandelijke gezagsrelaties: onderwijzer(er), trainer, et cetera. De reden dat je dit denkt (alleen in ruil voor een seksuele relatie aangaan) is omdat jij je niet kan voorstellen dat kinderen zo’n relatie fijn zullen vinden. Dat je dit niet kan voorstellen komt vooral door onze cultuur die deze ‘mening’ opdraagt en andersdenkenden verkettert (zie reactie Wijze van Zion). We leven in een cultuur waarin mannen de dienst uitmaken over vrouwen en vrouwen over kinderen. Kinderen worden geleefd. Je hoort bijna nooit ergens hun mening want ze zijn zogenaamd meningloos. Hun mening is gevaarlijk omdat ze de huidige orde kunnen verstoren. Ze moeten gehersenspoeld worden voordat ze gehoord mogen worden. We laten ze enkel toe in een niet-live programma om schattig te zijn: mini-playbackshow en noem maar op.

Als Paul de Leeuw live met ene kind spreekt op een respectvolle manier dan verdenkt men hem er meteen van pedofiel te zijn. Pedofiel is iedereen, het zit in iedereen. Alleen durft bijna niemand er naar te handelen.

Hennie Huisman in mini-playbackshow vaak tegen een jongetje: ‘Heb je al een vriendinnetje?’ Jongetje stamelt wat. Hele zaal lacht. Zo wordt de heteronorm ingeprent. Om te zeggen of om op het idee te komen wat voor iemand van hetzelfde geslacht te voelen wordt moeilijker en moeilijker. Je moet daarvoor ooit uit de kast komen. Dit uit-de-kast-komen zou niet hoeven te bestaan! Jongen doet worst voor kruis, in ander programma; Hennie Huisman: ‘doe toch normaal.’ En de jongen weet dat hij niet verder mag gaan hiermee in het bijzijn van Hennie. Zo plaatsen ze mensen in een keurslijf en zie je enkel een karikatuur van de echte persoon. De meeste mensen zijn nep en eigenlijk leugenaars.

16. Steen
12 Jul 2008 om 15:57

;-)

Nederland anno 2008 in portretten at Klokkenluideronline

Ik sta versteld van het geduld waarmee de heer Kat ene M.U. zijn zieke ideeën laat neerpennen. Of is het stilte voor de storm?
M.v.g.
Steen.

17. E-bee
12 Jul 2008 om 17:00

Tja, het is niet alleen Demmnink, er zijn er nog meer. Sterker, het is er van vergeven…
Het zit gewoon in het hele systeem…

En nu zijn we al zo ver dat men denkt dat de dialoog kan worden aangegaan.

Dit zijn natuurlijk hele zorgelijke ontwikkelingen.
Die ook al een tijdje aan de gang zijn, ik bedoel, dit is niet van eergisteren. Het is al decennia aan de gang en vreet zich een weg door de samenleving heen.
De onderwereld chanteert de bovenwereld met vuile kennis en andersom.
Zie bv. Adele van de Plas.
Dan krijg je een selectief onrechtvaardig systeem. Zover zijn we nu al.

En heel af en toe maar sijpelt een beetje daarvan naar buiten….kan je nagaan wat er echt aan de hand is… 18. Cornelis

12 Jul 2008 om 18:10

Walgelijk mannetje ben je mu,
vraag mij Toch ernstig af waar zijn de ouders van kinderen die door zeer zieke geestjes misbruikt werden ?

Ik zweer op alles wat mij lief is als er ooit iemand op deze aarde zich zoals hier beschreven aan mijn dochter of vrouw, geliefde zit waar wij alles voor ondernemen omdat te voorkomen ik geen middel zal schuwen om de dader’s wreder dan wreed aan te pakken, daarna zal ik zoveel mogenlijk pedofielen goedpraters opzoeken en hen als voorbeeld stellen zodat alle geestenlijk gestoorden zich bedenken voordat ze zich aan een kind vergrijpen.

19. Caroline
12 Jul 2008 om 18:49

Vzv mij bekend worden kinderen in het geheel niet afgezonderd van volwassen, de kinderen van mijn familie en vrienden mogen dan ook gewoon met mij omgaan. Wat ik me wel goed kan voorstellen is dat ouders hun kinderen van contact met jou zullen weerhouden.

En van kinderen die aan hun ouders vragen of ze eens met een oude vent naar bed mogen, daar heb ik nog nooit maar dan ook nog nooit van gehoord. En nu zal jij wel vinden dat dit komt omdat ik niet weet wat er in het leven te koop is en omdat kinderen wordt verboden dergelijke, normale verzoeken te doen, maar dat is gewoon niet zo. Kinderen hebben, als gezegd, wel iets anders aan het hoofd dan wellustige gedachten voor oude mannen.

En mijn vraag waarom je het niet met mannen wil doen als dat naar jou zeggen zo ontzettend lekker is, die heb je nog steeds niet beantwoord. Ik bedoel, je bent toch geen kind meer en kan dan toch gewoon antwoord geven?

20. Steen
12 Jul 2008 om 19:27

Nou ja, ik ben dus ook een ouwe vent, (volgens sommigen heb ik de laatste dinosaurussen nog meegemaakt), maar ik wens toch echt niet geassocieerd te worden met de “hobbys” van tiepes als ene M.U.

M.v.g. Steen.

21. Rudolf Paul 12 Jul 2008 om 19:43

Kijk, hier heb je nou zo’n typische pedosmeerlap:

http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2008/07/spijbelen_uit_angst_voor_pedo.html

22. Rudolf Paul 12 Jul 2008 om 19:46

Lijkt sprekend op onze Ome Adje.

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/79798

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/870/nederland-anno-2008-in-portretten.html (4 of 10) [3/11/2009 12:22:06 AM]

Nederland anno 2008 in portretten at Klokkenluideronline

23. Rudolf Paul 12 Jul 2008 om 19:49

of is het Joris Demmink onder een schuilnaam Down Under? lijkt er wel een beetje op. 24. E-bee

12 Jul 2008 om 21:14

Mu!

Wat ben je stil….Je wilde toch de dialoog aangaan? Er werd je iets gevraagd door Caroline….

25. Wijze van Zion 12 Jul 2008 om 22:28

@Marthijn Uittenbogaard
Het meest verontrustende aan u, is dat u bent gaan geloven in uw eigen -goedpratende- verklaringen. Ik kan dat beoordelen, een kind niet….

26. Rudolf Paul 12 Jul 2008 om 23:05

Dit kwam ik zojuist tegen op GeenStijl (waar je de naam van Joris Demmink niet mag noemen van “De Chef”):

‘Gelooft u in het hiernamaals? Zie hier Hirschi Ballin en tweede man van justitie Joris Demmink in hun volgende leven: nl.youtube.com…
Dr.Draaibaar | 12-07-08 | 20:31′

27. Rudolf Paul 12 Jul 2008 om 23:07

die YouTube link werkt niet zie ik. Weer eens proberen:

http://nl.youtube.com/watch?v=UuSYFmL8RoM&NR=1

28. Marthijn Uittenbogaard 13 Jul 2008 om 00:20

@ Wijze van Zion
Het is gewoon de heteronorm die men oplegt wat het probleem is.
Al het onderzoek, ook recentere trouwens, wijst op geen schade van pedoseksualiteit op zich. Hier wat onderzoeken: http://www.martijn.org/blog/?p=282
Onthoofdingen zijn erg, bijna iedereen is het daar mee eens, een enkele terrorist uitgezonderd. Filmpjes ervan zijn niet strafbaar.
Vrouwenverkrachtingen zijn erg, bijna iedereen is het daar mee eens, een enkele Jack the Ripper uitgezonderd. Filmpjes ervan zijn niet strafbaar.
Kinderporno schijnt erg te zijn, bijna iedereen is het daarmee eens, een enkele pedofiel uitgezonderd. Filmpjes ervan zijn strafbaar.

Waarom nu ineens wel? Niet vanwege de gruwelijke verkrachtingen, anders zouden zulke filmpjes het niet strafbaar zijn, maar juist omdat men de leugen in stand wil houden dat kinderen met elkaar of met volwassenen niet van seks kunnen genieten. Daarom is het strafbaar.
Het is juist van de zotte dat kinderen geen niet-gewelddaige seks mogen – seks uit liefde, tederheid, genot – zien maar wel geweldfilms. Seksonderdrukking leidt tot geweld. Vandaar dat tieners elkaar in GB doden. Hoe groter de seksonderdrukking des te gewelddadiger of haar burgers en/of de staat.

Zie: http://www.violence.de
Zeer Wijze Anonieme Zion-Persoon, heb je mij opgegeven dat je al weer niet met ook maar één argument komt aanzetten om mijn ‘onzin’ te weerleggen?

29. E-bee
13 Jul 2008 om 01:13

marthijn.

Caroline wou ook nog wat vragen aan je. Wou ik ook wel even weten…..hoe of dat zit.

30. Caroline
13 Jul 2008 om 12:46

Kinderen, hoewel, we hebben het in de UK over pubers, zijn natuurlijk wel op allerlei manieren met elkaar bezig. Ik kreeg mijn eerste echte zoen op mijn 13e bijvoorbeeld, maar dan wel van een jongen van 15, niet van een of andere volwassene. Ik durf te stelling wel te verdedigen dat die pubers uit ongelukkige gezinnen komen en thuis geen normale omgang met volwassenen, geen vaderfiguur, hebben gehad, en een grote kans hebben om nu juist wel door volwassenen misbruikt (al dan niet seksueel) te zijn geweest. Kortom, pubers die in volstrekte onveiligheid kind zijn geweest, Life at the bottom van Dalrymple geeft hiervan onthustende en talloze voorbeelden uit de praktijk.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/870/nederland-anno-2008-in-portretten.html (5 of 10) [3/11/2009 12:22:06 AM]

Nederland anno 2008 in portretten at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/870/nederland-anno-2008-in-portretten.html (6 of 10) [3/11/2009 12:22:06 AM]

Die pubers in de UK die elkaar afmaken zullen dat niet doen omdat ze geen seks mogen hebben met volwassenen, juist in hun milieu zijn er geen volwassenen die hen daartegen beschermen. Wel zijn er problemen met de sekusalisering van de samenleving, daar en hier. En daar bedoel ik dan niet mee ‘blote foto’s’ en dergelijke maar de (vaak religieus gestuurde) segregatie van de seksen. Drijf je dat te ver door dan krijg je situaties als in de ergste moslimlanden, waar man en vrouw niet eens in dezelfde rij voor een stembureau kunnen staan, gewoon omdat dat daar een seksuele bijbedoeling zou kunnen hebben. Ook het bedekken van tafelpoten wegens mogelijke seksuele connotaties in de Victoriaanse tijd, valt me te binnen.

Het onthoofden van mensen is gruwelijk en bekijken we waar die dingen plaats vinden, dan is dat vreemd genoeg vooral in landen waar meisjes seksueel vogelvrij zijn, en al vanaf jonge leeftijd op allerlei manieren misbruikt mogen worden. Met jongetjes in die landen zal het niet veel beter gesteld zijn, vrees ik.

Dus, als je al een relatie wilt leggen tussen gewelddadigheid en seks met kinderen, dan lijkt die me precies andersom te liggen dan Marthijn stelt.

Maar nogmaals M, waarom niet zelf aan de volwassen man, als dat zo fijn en heilzaam is? 31. Nuance

13 Jul 2008 om 14:48

Ik denk dat zowel Marthijn als zijn aanvallers gelijk hebben. Jullie belichten nl. twee zijden van dezelfde medaille. Absoluut vrijwillig aangegane seksuele ervaringen door kinderen met ouderen zijn niet schadelijk, zo blijkt inderdaad uit (veelal gecensureerd) onderzoek. Tegelijk tonen die onderzoeken (en de alom bekende praktijk) ook aan dat dwang daarbij (of hysterisch afwijzende reacties uit de omgeving, en vervolging) vaak tot trauma’s leiden. Dat laatste is vreselijk, en daarom moeten pedonetwerken als rond Dutroux en mogelijk Demmens fel bestreden worden. Overigens zei getuige Regina Louf, die in Belgie de gruwelijkste dingen heeft meegemaakt, dat het eigenlijk niet ging om pedofielen, maar allerlei gezagsdragers die opzettelijk in het netwerk verstrikt raakten (en zo medeplichtig werden, en dus hun mond hielden): zie http://video.google.co.uk/videoplay?docid=-4881275779347250862&q=PANORAMA 22 JANUARI 1998 REGINA LOUF&ei=kvh5SJWaD5KuiwKrzezwDw

32. Nuance
13 Jul 2008 om 14:52

Hier de link naar alle uitzendingen van Panorama in 1998: http://video.google.co.uk/videosearch?q=PANORAMA 22 JANUARI 1998 REGINA LOUF# Genoemde uitspraak doet ze in deel 3.
In dit verband zijn ook de uitzendingen van Zembla uit 2004 de moeite waard weer eens te zien: Deel 1:
http://redir.vara.nl/tv/zembla/welcome2.html?20040311/zembla
Deel 2:
http://redir.vara.nl/tv/zembla/welcome2.html?20040318/zembla

33. Wijze van Zion 13 Jul 2008 om 15:05

“Het is gewoon de heteronorm die men oplegt wat het probleem is.”. @Marthijn Uittenbogaard
.
Kijk, dit geeft uw verdwazing aardig weer.

Is er dan eveneens sprake van een “homonorm”?
Pedofilie heeft simpelweg betrekking op mentaal onvolgroeide kinderen die nog niet in het stadium “des onderscheids” zijn aanbeland, en juist op die onschuld wordt door u ‘gekickt’.
Een en ander maakt u tot een incompleet persoon.
Duidelijk is dat bij u de zelfkennis ontbreekt dit in te zien, gezien de hardnekkigheid waarmee u ongelijkwaardige relaties nastreeft.

Een normaal mens leert met zijn handicaps te leven, u kennelijk niet!

Onthoofdingen tracht men te voorkomen, evenals vrouwenverkrachtingen en de filmpjes ervan zijn te ziek om aan te zien; immers het recht van de sterkste geldt!
Dat is ook van toepassing op de door u nagestreefde relatie(s).

34. Marthijn Uittenbogaard 13 Jul 2008 om 15:16

Caroline: En mijn vraag waarom je het niet met mannen wil doen als dat naar jou zeggen zo ontzettend lekker is, die heb je nog steeds niet beantwoord.

Ik heb enkel seks met mannelijke personen boven de 16. 35. Marthijn Uittenbogaard

13 Jul 2008 om 15:20

@ Caroline Over Dalrymple heb ik dit geschreven: http://www.seksencyclopedie.nl/columns/ ca/20051226_Beschaving.html

36. Willem
14 Jul 2008 om 12:27

Het vermeende Zandvoortse kinderpornonetwerk, tien jaar geleden onderzocht door de Haarlemse politie en

Nederland anno 2008 in portretten at Klokkenluideronline

justitie, duikt op in de gruwelmisdrijven in een voormalig kindertehuis op het Britse kanaaleiland Jersey.

http://www.newsoftheworld.co.uk/1307_jersey.shtml

En via Zandvoort kom je weer in de X-Dossiers, en via de X-Dossiers kom je dan weer terecht in de Anne Frank plantsoen en in absolute top van de wereld/overheid. Zo ziek zijn ze dus.

37. Felicx Drziynszki 14 Jul 2008 om 17:43

Meester Pieter mag kennelijk geen onderzoek doen naar de TU-brand op 13 mei jongsleden…

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/sabotage-onderzoeksraad.html

38. Nuance
14 Jul 2008 om 23:13

Ik denk dat zowel Marthijn als zijn aanvallers gelijk hebben. Jullie belichten nl. twee zijden van dezelfde medaille. Absoluut vrijwillig aangegane seksuele ervaringen door kinderen met ouderen zijn niet schadelijk, zo blijkt inderdaad uit (veelal doodgezwegen) onderzoek.

Tegelijk tonen die onderzoeken (en de alom bekende praktijk) ook aan dat dwang daarbij (of hysterisch afwijzende reacties uit de omgeving, en vervolging) vaak tot trauma’s leiden. En geweld natuurlijk helemaal. Daarom moeten pedonetwerken als rond Dutroux en mogelijk Demmink fel bestreden worden.

Overigens zei getuige Regina Louf, die in Belgie de gruwelijkste dingen heeft meegemaakt, dat het eigenlijk NIET ging om pedofielen, maar om allerlei gezagsdragers die opzettelijk in het netwerk verstrikt raakten (en zo medeplichtig werden, en dus hun mond moesten houden): http://video.google.co.uk/videosearch?q=PANORAMA 22 JANUARI 1998 REGINA LOUF# (als de link is afgebroken: kopieer dan de hele link naar het adresveld van je browser).
Genoemde uitspraak doet ze in deel 3.

In dit verband zijn ook de uitzendingen van Zembla uit 2004 de moeite waard weer eens te zien: Deel 1:
http://redir.vara.nl/tv/zembla/welcome2.html?20040311/zembla
Deel 2:

http://redir.vara.nl/tv/zembla/welcome2.html?20040318/zembla

39. vmail
15 Jul 2008 om 13:51

Wat een uit-de-nek-nivo gezwets van pedolul MU weer en geblaat van iemand die blijkbaar nuance(ring) probeert aan te brengen.
Ieder wel denkend mens weet dat er bij seks van volwassenen met kinderen (ook bij zogenaamde vrijwilligheid) sprake is van een ongelijkwaardige machtsverhoudingen. Kinderen kunnen nog geen gevolgen zien of onderscheiden.
Onderzoeken die daar geen rekening mee houden, kunnen dus regelrecht de prullenbak in en dat heeft niets te maken met vermeend doodzwijgen, maar gewoon met wat het zijn ‘prutsonderzoeken’.
Voor wie wil weten wat werkelijk de gevolgen zijn van wat MU & consorten zo graag met kinderen uit halen, moet maar eens wat rondlezen in serieuze wetenschappelijke artikelen daarover: http://www.empty-memories.nl/www_1.html

40. P.Knoops
16 Jul 2008 om 22:11

@ Uittenboogaard.

Iedere pedofiel is als kind zelf sexueel misbruikt.
Wat niet wil zeggen dat iedereen die zelf als kind sexueel misbuikt is ook zelf kinderen gaaat misbruiken.

In honderden lezersbrieven op de website van Alice Miller Schrijfster van “Het drama van Het begaafe kind”) Alice-Miller Child Abuse and Mistreatment, zijn de trieste verhalen te lezen van de verwoestende gevolgen van sexueel misbruik van kinder

41. Marthijn Uittenbogaard 17 Jul 2008 om 22:04

@ P.Knoops Iedere pedofiel is als kind zelf sexueel misbruikt. Is pure onzin.

@ vmail
Zie de onderzoeken van Rind. Daarin is statistisch gerekend met alle cijfers van de bestaande onderzoeken van de laatste decennia. Zij merken terecht op dat er verschil is tussen echt abuse en niet-abuse. De term victims en abuse zijn manipulatieve termen omdat die niet voor alle relaties gelden.
De onderzoeken waar jij naar linkt maken allemaal deze ‘fout’ (fout tussen quotes omdat het een bewuste leugen is en geen fout): men gooit alle relaties op 1 hoop. Men onderzoekt biased groepen: groepen bijvoorbeeld die met een psychiater e.d. in aanraking zijn gekomen. Treft men in de gehele vaak biased groep een lichte significatie van schadelijkheid aan dan is pedosesk zogenaamd schadelijk.
Heteroseks in blijf-van-mijn-lijf huizen onderzoeken is ook onzin, plus moet je de relaties splitsen omdat een groot deel geen schade heeft. Dit weigert men want het moet schadelijk zijn.
Machtsverschilargument is onzin. Als je je kind naar school brengt is er hetzelfde machtsverschil… Kinderen worden constant gedwongen tot van alles, iets waar ik juist kritiek op heb. De kijk op seksualiteit is het probleem, met de huidige seksnormen dwingt men een onderdrukkende orde af in de samenleving. Jij bent totaal niet tegen dwang ik ben daar juist tegen.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/870/nederland-anno-2008-in-portretten.html (7 of 10) [3/11/2009 12:22:06 AM]

Nederland anno 2008 in portretten at Klokkenluideronline

Al die onderzoeken kun je zo onderuit halen daar ze het resultaat zijn van manipulatie wat de interpretatie betreft. Met wetenschap heeft het niets te maken, met leugens wel.
Wetenschappelijk heb ik allang gelijk maar ik strijd tegen een ideologie!

Durf Bruce Rind eens in debat te laten gaan met iemand van zo’n onderzoek en Rind wint glansrijk. Vandaar dat Rind is ontslagen. De nazi’s werken iedereen weg die de waarheid verkondigt. In GB weer recent iemand die studie deed naar man/jongen seks met conclusie dat die relaties vaak goed zijn. Hij werd verketterd; kranten riepen letterlijk op om hem aan te vallen; adres erbij van zijn huis. Hij werd aangevallen en is vluchtende uit GB. Zeer vergelijkbaar met 1930/40. Dat is het doel, haat afreageren na een liberale periode. Nu tegenreactie op jaren 70, toen 1880-1920. Geschiedenis herhaalt zich.

Geen wetenschapper van de anti’s die met mij in debat durfde aan universiteit. Men durft nooit. Ik toon hun leugens en manipulaties zo aan.
Die man die zich nuance noemt heeft gelijk.

42. Nuance
18 Jul 2008 om 11:13

@Marthijn:

Een treffende illustratie van de anti-pedo hysterie in Engeland stond gisteren in De Telegraaf:
‘Walgelijke man’ fotografeert eigen kinderen http://www.telegraaf.nl/buitenland/1501221/___Walgelijke_man__fotografeert_kinderen__.html?p=35,2

Uit een van de reacties onder het artikel blijkt dat het in veel pretparken daar verboden is kinderen te fotograferen! Let wel: dit zijn gewone kinderen: aangekleed, spelend, niks seksueels of erotisch. Gekker moet het toch niet worden. Gaan we straks alle kinderen op straat in een boerka hijsen?

43. D. Bolt
18 Jul 2008 om 23:23

@ Uittenboogaad.
Hoe ziek moet je zijn om het naar school brengen van je kind op een lijn te stellen met met sexueel mosbruik!

44. D. Bolt
18 Jul 2008 om 23:24

Misbruik
45. J.linssen

18 Jul 2008 om 23:46

@P.Knoops. @Uittenboogaard

Knoops, bedankt voor je verwijzing naar de website van Alice Miller.
Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik kennis nam van de inhoud van de brieven aan Alice Miller door volwassenen die als kind sexueeel gebruikt zijn.

46. lezer
19 Jul 2008 om 10:26

@Linssen @Uittenboogaard

Uittenboogaard leidt aan een pathologische vorm van verdringing en projectie, die op deze website tot uitdrukking komen.

47. lezer
19 Jul 2008 om 10:28

@Linssen @Uittenboogaard

Ik bedoel:
Uittenboogaard
lijdt
aan een pathologische vorm van verdringing en projectie, die op deze website tot uitdrukking komen.

48. Rudolf Paul 19 Jul 2008 om 13:08

@ Uittenboogaard

Had de paus in Australië volgens jou helemaal niet z’n excuus moeten aanbieden voor de pedofiele priesters maar integendeel moeten verkondigen hoe goed en heilzaam dat gebipsneuk was voor zowel de jongetjes als de priesters?

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/870/nederland-anno-2008-in-portretten.html (8 of 10) [3/11/2009 12:22:06 AM]

Nederland anno 2008 in portretten at Klokkenluideronline

49. P-Terodactyl 19 Jul 2008 om 13:42

Wat wil MU hier mee bereiken? 50. L.J. Una

19 Jul 2008 om 15:10

Wat betreft de paus en zijn excuses:

http://www.guardian.co.uk/world/2005/apr/24/children.childprotection http://www.infowars.com/articles/world/pope_benedict_pedophilia_in_church.htm

51. lezer
19 Jul 2008 om 15:57

@P-Teringdactyl
Ha ha wat een onzettend leuke grap.
Goed,
wat wil MU bereiken. Wat elke psychopaath wil: bevestigd worden in en vervulling zoeken voor datgene wat hem is ontzegd, wat hij heeft verdrongen en wat hij nu projecteert op het scherm van deze website.

52. harry van groen 21 Jul 2008 om 09:21

Waarom worden dit soort zaken niet behandeld ,na bijvoorbeeld het vragenuurtje in de tweede kamer? Waarom kan het gepeupel niet gewoon na het roepen van ministers naar de tweede kamer ,het gepeupel de gehele tweede kamer verplichten te blijven zitten ,en vragen te stellen ,na korte uitleg of eventuele stukken vooraf toesturende van verzoeker ,aan betrokkenen.
Dit natuurlijk alleen ,mocht blijken dat de politiek of justitie hun werk niet goed hebben gedaan ,of dat zij niet meer reageren ,terwijl deze zaken dus niet zijn afgehandeld.
Zo heb ik een klacht tegen de heer Zalm ingediend bij vaste kamercommissie financiën.Ik kom niet eens binnen ,en zijn al bij voorbaat beledigd.Zij kunnen natuurlijk nooit beledigd zijn voordat de zaak in zijn geheel is behandeld.
Ik verzoek wel om de FIOD ,die dat weigeren ,toch heb ik nu een belastingaanslag van 300.000.00 euro ,die onterecht is ,die ik niet kan betalen ,zo beledigde procedures gaan volgen.De heer Bos blijft de heer Zalm beschermen ,zo de jager ook.
Zalm die nog een onderonsje had een paar maanden geleden met de heer Votron ,zo verantwoordelijk is voor de geloofwaardigheid van financieel Nederland ,en België.
Waarom verzoekt de heer Kat ,onder politie bewaking ,niet dat de gehele kamer ,in het openbaar ,een vragenuurtje te organiseren ,zo ook de heer Spijkers ed.?

53. harry van groen 21 Jul 2008 om 10:58

Het blijft vreemd dat Willem Alexander ,terecht boos,de pers opzoekt ,dat de pedo-site met hun poten van zijn kinderen af moet blijven.
Maar het is wel een POLITIEKE uitspraak.
Maar als HM haar advocaat blijft beschermen ,omdat zij elkaar kunnen chanteren met wat zij weten ,is dat ook POLITIEK

Waar je rechters kan wraken,wat niet helpt ,maar dat terzijde,is het vreemd dat zo’n Knijff pedo’s kan verdedigen,een huisadvocaat van banken is ,dan weer deken is en obstructie kan plegen in procedures tegen deze banken waar ik procedures tegen heb ,etc.Nergens kan je hem er in wraken.
Nu staat er wel in de advocaten wet dat een advocaat geen 2 zaken tegelijk mag behandelen ,maar jurisprudentie daarin blijkt dat een mr.Laanen /Vink ,in mijn geval dat wel mag ,erger nog hij gebruikt en misbruikt de ene zaak met de andere.En de orde? Die zijn te integer om in te grijpen.
De deken ? niets van gehoord.
Ik weet het HM is onschendbaar ,maar eerdaags staat er weer een fascistische deurwaarder ,onder bescherming van Hirsch Ballin ,de joods -gristen ,voor de deur .met in naam der KONINGIN ,met een procedure wegens smaad in een zaak of banken geloofwaardig zijn.Fortis weet nu dat zij dat niet zijn ,gelukkig gaat het gepeupel dat wel bepalen.
En Willem ,die koopt met spiegeltjes en kraaltjes een aardig optrekje in het geliefde werelddeel van zijn opa en vader,terwijl zijn vader hem toch altijd op het hart drukte zuinig met water te zijn(terecht) met tandenpoetsen kijkt Willem niet zo nauw op een litertje benzine met het regeringsvliegtuig.
Maar ja zakendoen blijft een kwestie van gunnen.

54. harry van groen 21 Jul 2008 om 12:10

Er is een wet in Italië aangenomen ,die Berlusconi onschendbaar maakt en boven de wet moet stellen. Natuurlijk mag en kan je niet zeggen tegen een bevriend staatshoofd dat dat naar maffia riekt.
Ook in ons land is het staathoofd onschendbaar ,maar ook zeer wijs.
Dat het staatshoofd bepaalde privileges heeft is nog te begrijpen ,maar deze moet met die privileges wel wijs omgaan.

Stel dat HM en haar vader boven de wet zouden staan ,wat dan ook begrijpelijk zou zijn ,wordt het natuurlijk onbegrijpelijk dat medeplichtigen in deze dan ook maar boven de wet zouden staan ,dat kan natuurlijk niet.,dat is heeeel onwijs.
Ja dan zit je dus met het dilemma wat prevaleert ,staatshoofd ,oranje,moeder,dochter,gristen ,gepeupel…..
Je moet wel bovenaards zijn om daar wijs een keuze in te maken.

55. harry van groen http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/870/nederland-anno-2008-in-portretten.html (9 of 10) [3/11/2009 12:22:06 AM]

Nederland anno 2008 in portretten at Klokkenluideronline

21 Jul 2008 om 12:26

Incest is natuurlijk vaak ook pedofilie.
Ik kan mij dan ook best voorstellen ,dat mannen met macht ,hoerenlopers ,paaltjes pissent de grenzen betasten en aftasten ,het van boven net zo laten doorlopen als beneden ook kinderen en hun eigen kinderen nemen.
Ik hoop maar dat justitie zich dat ook kan voorstellen.

56. harry van groen 21 Jul 2008 om 17:55

Een ieder die werkelijk iets toe te voegen heeft aan de klokkenluiderslijn zal natuurlijk van harte welkom zijn. Maar om weggedrukt te worden ,terwijl je niet weet wat voor belang daar achter steekt ,zelfs dezelfde dag ,is jammer ,en komt de geloofwaardigheid van deze site niet ten goede.Zo kan een anoniem persoon ,die bijv bij de AIVD werkt de site saboteren.

Om ten strijden te gaan in het buitenland ,of mensen op te hangen ,daar schieten we niets mee op.
Gewoon strafvervolging in Nederland ,zodat er voorbeelden geteld worden,zodat anderen het niet in hun hoofd halen dat ook maar te gaan doen.

57. Cornelia
21 Jul 2008 om 18:20

Het politieburo, te Sint Willibrord was vanmorgen gesloten!
Toen ik vanmiddag kwam werd mij vertelt dat ik een afspraak moest maken in etten-Leur, de afspraak is morgenvroeg op 10 uur

Met vriendelijke groet Cornelia van den Broek

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Vandaag server down voor onderhoud

Terugkomend op het interview met Curry »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/870/nederland-anno-2008-in-portretten.html (10 of 10) [3/11/2009 12:22:06 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/beaqueen.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/beaqueen.jpg [3/11/2009 12:22:07 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/spijkers.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/spijkers.jpg [3/11/2009 12:22:08 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/vollenhoven_anp_332026d.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/vollenhoven_anp_332026d.jpg [3/11/2009 12:22:09 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/balkenende.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/balkenende.jpg [3/11/2009 12:22:09 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/goebbels.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/goebbels.jpg [3/11/2009 12:22:10 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/06/reneficq.jpeg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/06/reneficq.jpeg [3/11/2009 12:22:12 AM]

Justitie-orgieen en chantage op Antillen at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Schijn-aanval Justitie op pedo-log Geenstijl
Justitie-orgieen en chantage op Antillen

Gepubliceerd door Micha Kat 27 juni, 2008 in Algemeen.

Het Nederlands justitieel apparaat wordt op enorme schaal gechanteerd met pornografisch materiaal over officieren van justitie en rechters. Aan die conclusie

valt niet meer te ontkomen. Mensen als Eddy de Kroes -hij werd drie keer veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf- wisten uit de cel te blijven door topmensen van justitie te confronteren met beeldmateriaal waarop ze in hoogst compromitterende standjes te zien zijn. In het geval van de Kroes betrof de chantage Hans Holthuis die het OM met de staart tussen de benen heeft moeten verlaten. Holthuis behoorde tot het ‘Demmink-netwerk’ van pedofiele ‘topmensen’. Maar ook officieren als Jan Wolter Wabeke (door Bram Peper) en Joost Tonino (topmensen uit het bedrijfsleven komen in beeld zoals Cor Boonstra) lijken het slachtoffer te zijn geworden van dergelijke chantage-praktijken. Een belangrijke aanwijzing hiervoor is dat ‘grote zaken’ van deze officieren uitdraaiden op (peperdure) mislukkingen terwijl voor iedereen tegelijkertijd ook duidelijk zichtbaar was dat de verdachten guilty waren as hell. Maar die chantage kan ook de andere kant op werken en er juist voor zorgen dat onschuldige mensen worden veroordeeld, zoals het geval was bij de Koerdische zakenman Baybasin die levenslang moest slikken omdat Justitie-topman Joris Demmink werd gechanteerd met openbaarmaking van zijn pedo-files als Baybasin niet achter de tralies zou verdwijnen. De complete Nederlandse rechtsstaat is inmiddels ontwricht door al die magistraten die hun penis-nijd maar niet weten te beperken tot de echtelijke sponde of desnoods tot een bordeel van standing. Nee, het moet allemaal veel smeriger, in plantsoenen, op achterbanken van dienstauto’s, bij sinistere en illegale orgieen met geimporteerde minderarigen. Anders krijgen we ‘m toch echt niet meer overeind onder onze toga’s.

Dit alles gezegd zijnde, durven we hier ook best de stelling aan dat Joran van der Sloot nog altijd op vrije voeten is omdat zijn vader Paulus zoveel dirty shit in file heeft over Nederlandse magistraten op de Antillen dat daarmee minimaal drie parlementaire enquetes gevuld zouden kunnen worden. Uit algemeen toegankelijke bronnen komt al zoveel smerigheid naar boven, dat we met gemak kunnen stellen dat het op de Antillen een continue orgie is van copulerende en ejaculerende magistraten die uit verveling en verdorvenheid niet meer weten waar ze hun leuter nu weer moeten instoppen. Wat te denken van de aan lager wal geraakte crimineel Cor Merx, tot 2005 de topman van het OM op de Antillen, die ten onder ging in een tsunami van corruptie, fraude en sex? Lees hier de (bijna) complete Merx-files waarbij de lezer zich moet beseffen dat het OM -ja, we zijn goed voor onze mensen!- deze Merx nadat hij op de Antillen was uit-geejaculeerd zelfs nog heeft benoemd tot advocaat-generaal te Den Haag. Is het geen bekend gegeven dat ondergeschikten het gedrag van hun baas nadoen? Nou, dan weten we direct wat de gemiddelde Antilliaanse OM’mer als eerste daad van de dag ging doen na het openen van de reeds vermoeide ogen en die daad betrof niet het nog eens doornemen van de dossiers van de lopende zaken. Dan zijn daar de -tot dusver nog niet uitgegeven- gedetailleerde beschrijvingen van het hoeren en sloeren door de officier van justitie

Demmink-gate: het meta-netwerk (1): Rene Ficq »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/811/justitie-orgieen-en-chantage-op-antillen.html (1 of 4) [3/11/2009 12:22:22 AM]

antillensex.jpg

Justitie-orgieen en chantage op Antillen at Klokkenluideronline

Ernst Wesselius die in naam der koningin is gestationeerd op Bonaire en lange tijd zelfs verslag deed van zijn ‘interessante belevenissen’ op de eilanden in het huisblad van het OM. Ook gechanteerd, dat is voor de ingewijde lezer van de link reeds direct duidelijk. Dan verdient ook nog te worden genoemd de grootste crimineel uit de geschiedenis van het Nederlandse OM, Frans Pommer, billenmaat van Merx op het parket te Maastricht tot 2000 toen beiden op de Antillen onder de palmbomen gingen liggen relaxen. De grond was Pommer in Nederland een beetje heet onder de voeten geworden nadat was gebleken dat hij als officier in een grote drugszaak maar liefst acht observatie-bevelen had vervalst. Voor een gewoon burger reden opgeknoopt de worden, maar binnen het OM worden dergelijke vormen van corruptie beloond met een ticktet naar Willemstad. Op de eilanden raakte Pommer die vrijwel geheel uit de media is weten te blijven dermate verstrikt in het bekende web van fraude, sex, chantage en corruptie dat het OM niets anders restte dan hem maar weer terug te halen naar Nederland waar hij thans verbonden is aan het parket te Roermond. Nu begrijpen we ook waarom de reeds gepensioneerde ex-PG Dato Steenhuis bij nader inzien toch nog graag een post op de eilanden wilde gaan bekleden, u weet wel, dat bijklussende snelheidsmonster!

Goed, in dit gezellige klimaat van geven en nemen was ene Paulus van der Sloot, trotse vader van de ambitieuze Joran, rechter-in-opleiding. Need we say more? Paulus is nog altijd een verdachte in de zaak-Holloway maar erger is nog dat er nooit echt onderzoek is gedaan naar het leven en werk van Paulus op de eilanden. We vermoeden daarom dat Paulus door Justitie op Aruba was gestationeerd als een soort maitre de plaisir zoals we die kennen uit de tijden van het Romeinse keizerrijk en Lodewijk XIV te Versailles met als taak het organiseren van interessante juridische lezingen en jurisprudentie-avondjes. Met andere woorden: Paulus weet als geen ander welke magistraat zijn leuter op welke dag en in welke strandstoel in welk minderjarig schandknaapje heeft gestoken en hij deinst er als goede vader niet voor terug deze kennis in te zetten ter bescherming van zoonlief. Hiermee lijkt de macabere cirkel van ultieme verdorvenheid helemaal rond: het OM wordt zelfs gechanteerd door de eigen rechterlijke macht! Laten we binnenkort eens wat nader gaan kijken naar die andere mysterieuze justitie-figuur over wie eigenlijk nauwelijks iets bekend is: Ernst Hirsch Ballin, minister van justitie.

9 Reacties op “Justitie-orgieen en chantage op Antillen”

Feed voor dit bericht

1. Pedowatcher 27 Jun 2008 om 13:30

Je kunt ook zeggen: als je geen materiaal ter beschikking hebt om een officier te chanteren ben je driedubbel de lul zoals Kees B. Lucia de B. en Ernst L! (En al die andere natuurlijk die het geld niet hebben om foto’s te kopen van kinderverkrachtende magistraten)

2. K. W.
27 Jun 2008 om 15:15

Dat is de ene kant van de wereld, aan de andere kant van de wereld ging het er net zo min fris aan toe. Of dachten we nu echt dat minister Johan Remkes gewoon aan het genieten was van de lokale theater-cultuur in Thailand, destijds toen de Tsunami uitbrak?
Ook heer Remkes zette de corrupte traditie van politie en justitie netjes voort, door te genieten van Thaise ‘zuignapjes’, om maar in jargon te blijven.

Mooi onderwerp voor een volgend stukje. 3. Theo Ichtus

28 Jun 2008 om 06:53

Sabotage! De site ligt er uit! We wijken uit naar Het Vrije Volk! Hmmm… lijkt toch mee te vallen.
Wat=Waar?
In ieder geval niet ALLES wat Micha Kat beweert.

(Merkt op dat zelfs het vermaledijde NRC toch WEL berichtte over Cor M.)

Bezoekers

● 17 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165345 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/811/justitie-orgieen-en-chantage-op-antillen.html (2 of 4) [3/11/2009 12:22:22 AM]

logoquizzed.gif

Justitie-orgieen en chantage op Antillen at Klokkenluideronline

4. Hetty
28 Jun 2008 om 11:56

@ Micha Kat,

Ik lees je stukjes altijd met veel plezier, en heb tot nu toe ook altijd gedacht dat de stukken die je schreef op vast staande feiten berusten en niet op roddel en achterklap. Misschien naief van mij?
Maar nu heb ik bij het lezen van dit stukje ongeveer hetzelfde gevoel als bij de uitzending van Peter de vries waarin hij claimt dat de zaak Holloway is opgelost. Wat hij doet met Joran doe jij nog even dunnetjes over met Pa van der Sloot. Je verwijst naar een site van Aruba Dirty Police die zeggen dat Pa van der Sloot, Joran EN Natalee Holloway heeft opgepikt bij McDonalds. Het verhaal ging dat hij ze om 4 uur s’middags had opgepikt en is allang naar het rijk der fabelen verwezen. Ze was op die tijd nog op het strand met haar vriendinnen.

Zie de verklaring van Laraine Watson. Reverence – FBI 302 Forms – Watson 6/28/05

http://www.hollowaycase.com/

Ik dacht dat Klokkenluider een site was die misstanden onder de aandacht wil brengen, en geen misinformatie. Met vriendelijke groet, Hetty

5. Black Mamba 30 Jun 2008 om 05:32

To those who commented above: You must be fools to be so blind. It is overtly obvious you aren’t aware of all the facts of the case that we know of, and have based your opinion off an admitted pathological liar, and one American girl’s “testimony” that was done half-heartedly and never even considered. None of those kids Natalee was with had a clue what was going on. They were all just as naive as Natalee to the predator, Joran…and his conspirator, Paulus.

Before you ‘diss’ this great article, do your homework. Here’s a great place to start.

http://arubanboycott.blogspot.com

Think before you speak. Check out the link on this blog called “Natalee’s Freebirds”. They’ve done thousands of hours of research and have the TRUE DIRT on them all. And it’s all backed up. No “gossip”.

I like to quote lines from great movies, so here’s one for you: “YOU CAN’T HANDLE THE TRUTH!”–Jack Nicholson

6. Quirine de Kok 3 Jul 2008 om 13:10

Justitie is wel degelijk een pedobeerput, Roze balletten, minderjarige schandknapen die mn. justitie als klant hebben. Onschuldige mensen die veroordeeld worden (Schiedamse Parkmoord, Lucia de B. en nog veel meer slachtoffers maakt Juatitie) en De Kroesjes alsook H. Angels lopen nog vrij rond. Justitie is vele male crimineler dan de gemiddelde burger, scoort alleen maar op schandalen en blundert bij 90% van de vonnissen. Niemand gelooft nog in een rechtstaat en ik hoop dat daar integere onafhankelijke vrouwen op topposities komen, die al die demminkjes, tonino’s e.c. er uit flikkeren, de pedopartij verbiedt etc.etc. Die zich niet laten fêteren door vastgoed e.a. maffia, want op dit moment is het een incestueus good old boy’s clubje, een heel vies kliekje.

7. Cornelia
13 Jul 2008 om 20:57

Verbind dit alles wereldwijd, en je ziet de verbindingen.

Als er iemand twijfeld, over mijn verklaring, i.v.m. pedofielennetwerk, stuur me een faxnummer, zodat ik je het dokument
kan faxen.

Met vriendelijke groeten Cornelia

8. E-bee
13 Jul 2008 om 21:09

Black Mamba:
Thanks for the info. Me too..
Never give in. Never give in. Never give in. Winston Churchill.

9. Black Mamba 14 Jul 2008 om 01:33

Check out the latest research done regarding Deepak Kalpoe’s car. Could it be that more conspiracies and lies have been uncovered? The whole place is a cest pool. Please do not this construe this as “ripping” on the Dutch people. It’s all about Aruba. I just hope you Dutchmen and women are on the same page as we (Americans)

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/811/justitie-orgieen-en-chantage-op-antillen.html (3 of 4) [3/11/2009 12:22:22 AM]

Justitie-orgieen en chantage op Antillen at Klokkenluideronline

are by not letting this case slide.

http://arubanboycott.blogspot.com

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Schijn-aanval Justitie op pedo-log Geenstijl

Demmink-gate: het meta-netwerk (1): Rene Ficq »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/811/justitie-orgieen-en-chantage-op-antillen.html (4 of 4) [3/11/2009 12:22:22 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/06/antillensex.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/06/antillensex.jpg [3/11/2009 12:22:22 AM]

Schijn-aanval Justitie op pedo-log Geenstijl at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie?
Schijn-aanval Justitie op pedo-log Geenstijl

Gepubliceerd door Micha Kat 27 juni, 2008 in Algemeen.

Nogal doorzichtig, het trompetgeschal waarmee Justitie thans het zogenaamd ‘rebelse’ Geenstijl aanvalt! En dan het verlekkerde gekir waarmee het ’shocklog’
zich deze liefkozingen laat welgevallen! Het lijkt Joris Demmink wel die een van zijn schandknaapjes verorbert. Het zwijgen van Geenstijl over de Demmink-zaak bewijst eens te meer dat het ’shocklog’ tegenwoordig de kant heeft gekozen van de pedofielen. In juni 2007 ging Geenstijl nog voor de NRC Ombudsman door het stof en tikte wel een braaf stukje op over de kinderverkrachter op Justitie maar anno 2008 ligt de loyaliteit geheel en al bij Demmink, net als die van grote broer De Telegraaf overigens dat via Joost de Haas een nogal doorzichtige poging deed ervoor te zorgen dat de kinderverkrachter zijn gang kan blijven gaan. Maar de collaboratie van Geenstijl gaat nog veel verder en is nog veel smeriger, want niemand neemt die aanval van Justitie toch serieus op basis van drie zogenaamd ‘foute’ postings? Laten wij u voor uw gemak maar even uitleggen hoe de vork in werkelijkheid in de steel zit! De actie tegen Geenstijl is een afleidingsmanoevre voor de toenemende pogingen van Justitie deze website uit de lucht te halen. Terwijl de mainstream-media zich druk maken om Geenstijl probeert Justitie achter ieders rug om deze site te kraken. Want Klokkenluideronline is bezig met het ontrafelen van de grootste boevenbende uit de Nederlandse geschiedenis en die boevenbende heet niet Camorra of Cosa Nostra of Triaden of Vrijmetselarij
maar …….

het Ministerie van Justitie onder leiding van kinderverkrachter Demmink! Het is een van de eerste lessen uit de spindoctors-kunde: leid de aandacht af van wat er werkelijk toe doet! Intussen verrichten onze technici wonderen door de ene aanval na de andere op deze site af te slaan…. Wordt vervolgd!

12 Reacties op “Schijn-aanval Justitie op pedo-log Geenstijl”

Feed voor dit bericht

1. Rabarberke 27 Jun 2008 om 11:53

Oh als justitie dit probeert te kraken, blokkeer je die ip nummers toch gewoon?
En laat maar eens logs zien dat justitie dat is en niet de reguliere shit die elke website voor zijn kiezen krijgt.

2. Lion Cachet http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/809/schijn-aanval-justitie-op-pedo-log-geenstijl.html (1 of 3) [3/11/2009 12:22:32 AM]

Justitie-orgieen en chantage op Antillen »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

Registreren Inloggen Berichten RSS Reacties RSS

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.

De affaire-Demmink: het feitenoverzicht

Categorieën

Accountancy (29) Advocatuur (23) Algemeen (419) Corporate (19) Internationaal (8) Klokkenluiders (25) Media (150)
Politiek (85) Rechterlijke macht (81) Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

● ● ● ●

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

geenstijl2.jpg

RS

S

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Schijn-aanval Justitie op pedo-log Geenstijl at Klokkenluideronline

27 Jun 2008 om 12:42

Bezoekers

● 17 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165345 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

LS…

Wat een naïef manneke ben ik toch mijn leven lang geweest. Dat er viezerikken rondlopen heb ik mijn hele leven lang geweten. Altijd gedacht dat het RECHT daar wel raad mee zou weten. Zelf ook het een en ander meegemaakt. Dat werd afgedaan met: Je moet je niet aanstellen…
Nu hoop ik werkelijk dat de tijd van WRAAK is aangebroken en dat het vuur van de VERGELDING tot in de hemel zal reiken…

Branden zullen ze !
3. Marthijn Uittenbogaard

27 Jun 2008 om 18:27

Ik wil weer kunnen posten op GeenStijl. Nu beschouw ik ze als oude media, d.w.z. manipulatief. Micha vertel me eens jouw seksuele perversies. Daar ben ik nu toch wel benieuwd naar.

4. Rudolf Paul 27 Jun 2008 om 19:34

Voor de pedo’s die hier komen lezen:

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/79798

5. Wieteke
27 Jun 2008 om 20:25

Marthijn schreef: Ik wil weer kunnen posten op GeenStijl.

Goh, ik heb ook (uit zeer betrouwbare bron) vernomen dat je je politieke inspiratie’s nog niet aan de wilgen hebt gehangen! Hoe zat dat ook al weer? De vorige naam was gekoppeld aan een pedopartij (!) en was voor veel mensen te lastig en/of moeilijk uit te spreken. Dusse…als je even je nieuwe partijnaam doorgeeft kunnen wij horen of dat het ‘lekker’ klinkt. Succes met je studietoelating!

6. Marthijn Uittenbogaard 27 Jun 2008 om 23:00

Mevrouw Wieteke zonder achternaam. Informatie over mijn partij is hier te vinden: http://www.pnvd.nl
Daar kunt u ook zien dat niet ik maar Norbert de Jonge wil studeren. Zelf ben ik al wijs genoeg en hoef niet te studeren om een papiertje te krijgen waardoor je zogenaamd officieel deskundig bent. Universiteiten zijn meer en meer banenfabrieken voor het bedrijfsleven dan dat er onderzoek wordt verricht en kritisch wordt gedacht.

@ Rudolf Paul
Ik lees toch echt liever een boek van Gerard Reve.
Ik heb de echte Ad nog helpen verhuizen wat zijn campingspullen betreft; geen pop aangetroffen. Ook zat Demmink, Paul de Leeuw of André van Duin niet in zijn caravan. Dit ter informatie voor Micha.

7. Ad
28 Jun 2008 om 08:19

Uittenbogaard schei toch een keertje uit, ga borden wassen of zo, maar maak jezelf niet belachelijker dan je al bent.

8. Mirror
28 Jun 2008 om 08:46

@ Ad-Yvonne
Ga eens terug naar jou eigen leugens weblog!

9. DNH
28 Jun 2008 om 13:32

“leid de aandacht af van wat er werkelijk toe doet!”
Maar mijn beste Micha, waar dacht je dán waar justitie de afgelopen vijfentwintig jaar mee bezig was? Kinderen beschermen tegen kinderlokkers of zo?

10. balinees
28 Jun 2008 om 14:44

Bemoei je er niet mee DNH.
Naast Norbert die nog moet studeren heb JIJ al HELEMAAL geen verstand!

11. Leo http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/809/schijn-aanval-justitie-op-pedo-log-geenstijl.html (2 of 3) [3/11/2009 12:22:32 AM]

logoquizzed.gif

Schijn-aanval Justitie op pedo-log Geenstijl at Klokkenluideronline

28 Jun 2008 om 15:24

Mirror ga er maar eens lezen op stopkindeseks.nl kun je misschien nog wat van opsteken. 12. lolke

28 Jun 2008 om 21:55

zie www.dedoorzetter.nl
Ook nu weer als je bovenstaande leest, wat een vuiligheid

Ik kan het niet genoeg benadrukken hoe groot crimineel rechtsijsteem
wij hebben hier in Nederland, en hier doen adv deurwaarders burgm en noem maar op allemaal aan mee En ik spreek al jaren uit ervaring maar niemand durft het naar buiten tebrengen
klik maar eens op

VERVALSINGEN EN LEUGENS EEN CRIMINEEL ONSCHULDIG MET BEWIJZEN

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie?

Justitie-orgieen en chantage op Antillen »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/809/schijn-aanval-justitie-op-pedo-log-geenstijl.html (3 of 3) [3/11/2009 12:22:32 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/06/geenstijl2.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/06/geenstijl2.jpg [3/11/2009 12:22:33 AM]

Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie? at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Smeekbede aan de minister: het kan nog steeds!
Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie?

Gepubliceerd door Micha Kat 26 juni, 2008 in Algemeen.

Spectaculaire ontwikkelingen in de Demmink-zaak, opnieuw. Bronnen melden deze website dat er in Praag over wordt gesproken om om uitlevering te vragen van
Justitie-SG Joris Demmink op grond van het Europees Arrestatie Bevel (EAB) wegens delicten – opnieuw sex met minderjarigen- die Demmink op Tsjechische bodem heeft gepleegd en zelf ook reeds heeft bekend. Een bizarre ontwikkeling, maar ook voor de Nederlandse Staat lijkt dit niet eens zo’n gekke oplossing. Ik zal later uitleggen waarom, maar eerst iets vertellen over het EAB waarover waar weinig wordt geschreven en dat is niet zonder reden. Want als de burger zich echt ten volle zou beseffen wat de EU-lidstaten in het Verdrag van Lissabon over dat EAB hebben afgesproken, zou het definitief finito zijn met de EU. Het EAB komt er om kort te gaan op neer dat elke EU-lidstaat om de uitlevering kan vragen van een burger van een andere lidstaat als die burger ervan wordt verdacht op het grondgebied van de verzoekende staat een delict te hebben gepleegd dat onder het EAB valt. Dat zijn zo’n beetje alle delicten en zeker ook sex met minderjarigen. Het EAB is door de Euro-maffia bedacht om een soort ‘juridische eenheid’ van de EU te maken in de opmaat naar de totalitaire Europese superstaat, maar wordt tot nu toe in de praktijk gebruikt -of liever misbruikt- om lastige mensen uit de weg te ruimen dan wel om ‘propaganda’ te maken voor een verenigd Europa.

De zakenman Robert Horchner was de eerste Nederlander die op grond van het EAB aan Polen werd uitgeleverd waar hij nu in de cel zit. Nederland moest van Horchner af omdat hij een procedure was begonnen tegen het OM dat hem met vervalste telefoontaps (waar hebben we dat meer gezien?) veroordeeld had proberen te krijgen voor de productie van XTC. De lidstaten van de EU hebben afgesproken elkaar in zo’n geval te ‘helpen’ door lastige mensen eenvoudigweg ‘op transport’ te kunnen zetten. Over de machinaties van de Staat in de Horchner-zaak schreef deze website eerder. In mei 2005 werd -en dit schokkende verhaal is tot dusver geheel buiten de mainstream-pres gehouden, net als trouwens de Horchner-zaak- een Friese vrachtwagenchauffeur aan Frankrijk uitgeleverd op grond van het EAB om terecht te staan in een propaganda-proces waarin de Franse overheid claimde een gigantische trucker-drugslijn te hebben opgerold. Lees hier een relaas over deze ‘Europese rechtsgang’ die een mooie voorspiegeling lijkt te bieden van wat we de komende jaren in de EU nog allemaal kunnen verwachten. Maar nu terug naar Demmink en Tsjechie.

Het is niet bekend wie het initiatief heeft genomen voor deze ingenieuze oplossing van het probleem- Demmink, mar dat zou goed de Nederlandse staat kunnen zijn. Het OM kan Demmink immers niet vervolgen vanuit het simpele feit dat zoiets qua psychologie vele stappen te ver zou zijn: het OM zit zelf immers stampvol met pedofielen en andere perverts, dat werkt gewoon niet. Maar de Staat is aan de andere kant toch ook wel erg bang dat er grote problemen gaan ontstaan als er in augustus door het Amsterdamse Hof zal moeten worden besloten dat de pedofiel en kinderverkrachter Joris Demmink boven de wet blijkt te staan. Ergo: uitlevering aan de Tsjechen is het ei van Columbus! Justice after all. En een forse impuls voor de Europese samenwerking en het verenigd Europa als

Schijn-aanval Justitie op pedo-log Geenstijl »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/806/joris-demmink-uitgeleverd-aan-tjechie.html (1 of 3) [3/11/2009 12:22:43 AM]

tsjechie.jpg

Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie? at Klokkenluideronline

blijkt dat de lidstaten zelfs bereid zijn belangrijke ambtenaren aan elkaar uit te leveren!

Bezoekers

16 momenteel online
107 gezamenlijk maximum 1165346 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/806/joris-demmink-uitgeleverd-aan-tjechie.html (2 of 3) [3/11/2009 12:22:43 AM]

10 Reacties op “Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie?”

Feed voor dit bericht

1. Inanna
26 Jun 2008 om 17:14

Bronnen?
Wishful thinking?
En zelfs dan: Baybasin is onschuldig, hij hoort vrij!
Hillenaar en NN zijn eveneens betrokken bij de aanklacht van Baybasin, namelijk dat het OM zich schuldig maakt een een criminele organisatie.
En het zijn niet alleen de pedo’s die elkaar dekken. Het lijkt me meer een beroeps-deformatie! De Trias Politica, dat is drie handen op een buik…
Maar het uitleveren van Joris D. aan Tsjechië lijkt me wel een leuke steen in de vijver!

2. Olivier Dhuysthergast 27 Jun 2008 om 04:03

Is die bron waar Kat over spreekt dezelfde bron die eerder opdook in het interview met De Haas in De T.? 3. Janz

27 Jun 2008 om 09:54

dit werpt ook weer een zeker licht op de vreemde handelingen van justitie tijdens een onderzoek: Quote:

De Arubaanse politie heeft betrouwbare informatie dat Joran zich verhuurde aan toeristen toen hij pas zeventien jaar oud was. Volgens Patrick van der Eem heeft onderzoeksleider Adolph Richardson hem dat verteld. “Die overigens niet blij zal zijn dat ik dit verklap”, aldus Van der Eem.

Schandknaap

“Waarom het relevant is dat hij schandknaap was?”, vraagt Van der Eem zich hardop af in het interview met Revu. “Sommige mensen hebben dingen gedaan voor hem waarvan je kunt denken: waarom zouden ze dat doen?”

Het Openbaar Ministerie op Aruba onthoudt zich van commentaar. 4. Inanna

27 Jun 2008 om 11:54

Janz, als Patrick van der Eem het zegt, dan zal het wel weer niet waar zijn! 5. Joris Driepinter

27 Jun 2008 om 14:01

Zeg,
Woont die zak patat ook ergens?
Laten we hem eens een paar keer opzoeken thuis. Zomaar, ’s-avonds, in het weekend. Wat toeters, wat spandoeken. “Wij eisen vervolging” misschien?
Eens kijken of het dan nog lang(er) stil blijft in de ‘doofpot’- media.
Joris driepinter.

6. Kartonnen Hond 27 Jun 2008 om 18:20

azijnman zegt:

vrijdag 26 oktober 2007 at 17:23
Demmink is een goede bekende in Haagsche homokringen. Net zoals zijn compaan Mr Henk van de Stolpe, een leidinggevende jurist op Justitie. Deze heren gaat geen zee te hoog om in beschonken staat aan de bak te geraken.

● ● ●

logoquizzed.gif

Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie? at Klokkenluideronline

Zo randde Demmink lang geleden op een feestje van Mr Stapel (oud ambtenaar juridische zaken) in de Celebestraat een een 16jarige ober aan op de WC. De jongen had zijn valse gebitje gebroken en liet dat ludiek aan de gasten zien.
Demmink trok zich -uit eigen waarneming- met de jongen op de WC terug.

Ach ja, heren en knechten zullen er altijd blijven. 7. Ron

27 Jun 2008 om 20:03

“En zelfs dan: Baybasin is onschuldig, hij hoort vrij!” Nee, die is lekker onschuldig.

8. deOppositie 4 Jul 2008 om 18:36

Het Openbaar Ministerie stinkt vele malen erger dan de burgers bij gebrek aan wetenschap ooit zouden durven vermoeden. Als meerkoppig totaal gewetenloos van kop tot staart gecorrumpeerd juridisch monster zijn de minderebegaafden binnen de gelederen van de Zittende en Staande Magistratuur ter destabilisering van het hier ten lande geldend rechtssysteem uit de kooi ex art. 1 Wetboek van Strafvordering gekropen hebben zodoende binnen de Staat der Nederlanden een eigen staat gecreeerd niet gebaseerd op de Formele Wet, Grondwet en/of Inernationale Verdragen doch op hun verwoeste Psyche evident waaraan de Staat der Nederlanden heden ten dage, de rechtszekerheid en veiligheid van allen op Nederlands grondgebied niet meer kan garanderen, waarvan akte!

de Werd: deoppositie.nl 9. victor

22 Jan 2009 om 14:11

Aan de rij van ten onrechte veroordelingen waarbij sprake is van machtsmisbruik en corruptie kan de zaak Horchner worden toegevoegd.
Hier is absoluut geen sprake van een omissie, foutje of slordigheid. Nee.. het is de zoveelste keiharde corruptie gepleegd door Justitie en Politie in een drugs-gerelateerd politiek verworden proces. Net als bij Demmink vs Baybasin. Hierbij nog eens de aandacht op het dossier Horchner.

Demmink vroeg Polen een fake-uitleveringsverzoek aan Nederland te richten op basis waarvan H. aan Polen kon worden uitgeleverd. Om zodoende de rechtszaak van Horchner tegen de NL-Staat te dwarsbomen.
Hoe staat het met deze affaire?
Graag zie ik reacties van in Nederland ten onrechte veroordeelden tegemoet. De oprichting van een Comite heeft in Praag in de tijd van Havel gewerkt.

10. E-bee
22 Jan 2009 om 15:47

Jammer, dat deOppositie niets meer van zich laat horen…

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Smeekbede aan de minister: het kan nog steeds!

Schijn-aanval Justitie op pedo-log Geenstijl »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/806/joris-demmink-uitgeleverd-aan-tjechie.html (3 of 3) [3/11/2009 12:22:43 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/06/tsjechie.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/06/tsjechie.jpg [3/11/2009 12:22:43 AM]

Smeekbede aan de minister: het kan nog steeds! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Overzicht van alle Demmink-artikelen op deze site
Smeekbede aan de minister: het kan nog steeds!

Gepubliceerd door Micha Kat 25 juni, 2008 in Algemeen.
Excellentie, minister van Justitie van de Staat der Nederlanden,

Bij deze richt ik mij tot u via dit smeekschrift. In tijden van crisis biedt de geschiedenis vaak houvast en af en toe zelfs uitkomst. Alvorens mijn smeekbede te verwoorden zou ik met u willen terugkeren naar de dagen van de Romeinse Republiek toen een jurist actief was genaamd Cicero. Naast advocaat was Cicero ook filosoof, historicus en zelfs ook politicus. Deze combinatie van hoedanigheden verschafte Cicero als geen ander de weidsheid van geest over bestaande grenzen heen te kijken en aandacht te vragen voor zaken die het belang van de Staat bij uitstek bedreigden. Een van die zaken was klassenjustitie. In zijn monumentale filosofische werk De Officiis schreef hij hierover het volgende: Als de geldelijke middelen in de samenleving niet gelijk zijn verdeeld, als ook de mogelijkheid tot het uitoefenen van macht niet aan iedere burger is gegeven, als we tevens moeten constateren dat de geestelijke vermogens van mens tot mens verschillen en de natuur het zelfs zo heeft gewild dat de fysieke krachten bij de een groot zijn maar bij de ander grotelijks afwezig: laat er dan een ding zijn dat wel gelijkelijk wordt toegedeeld aan een ieder die zich een burger mag noemen van dezelfde samenleving: het recht. Gelijke behandeling van alle burgers die samen een Res Publica vormen door het bevoegde gezag is een conditio sine qua non voor het voorbestaan van welke beschaafde samenleving dan ook. Een van de burgers uit de Res Publica Staat der Nederlanden is Joris Demmink, de SG van het ministerie waar u minister bent. Demmink maakt zich reeds meer dan tien jaar schuldig aan het delict van seksueel misbruik van minderjarigen, maar het Openbaar Ministerie dat onder uw verantwoordelijkheid en zelfs onder uw gezag valt, weigert hem voor de rechter te brengen.

Hiermee zadelt uw eigen OM u op met een probleem van historische proporties waarvoor u tot op dit moment bent weggelopen. Maar een minister van Justitie die
met een acute crisis wordt geconfronteerd kan het zich niet permitteren weg te lopen. Die moet handelen. Mijn smeekbede waar ik eerder over sprak is geen andere dan deze: handel! Pas de wet toe die voorschrijft dat burgers die (ernstige) delicten plegen ten dienste van de samenleving worden berecht! Dwing het OM via een ministeriele aanwijzing vervolging in te stellen tegen Joris Demmink! Nog is het niet te laat, want het zal nog enige maanden duren voordat het Amsterdamse gerechtshof uw OM zal dwingen Demmink te gaan vervolgen -er is immers geen enkele juridische redenering te fabriceren op grond waarvan het Hof vervolging zal afwijzen nu de hoeveelheid bewijs tegen Demmink zo overweldigend is. Als het OM Demmink gedwongen zal moeten gaan vervolgen, ontstaat een hoogst onwenselijke en ontwrichtende situatie die u thans nog altijd kunt voorkomen. Daarom nogmaals: handel. De volledige toekomst van Nederland als rechtsstaat ligt thans in uw handen. Wij vertrouwen op u. Wat kunnen wij anders? Beschaam ons vertrouwen niet. Lex dura, sed lex. Ook die woorden komen van Cicero.

Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie? »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

 • ●  Maurice Lippens revisited: een gebroken man
 • ●  Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
 • ●  Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
 • ●  Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
 • ●  OM behandelt Demmink-aangifte niet
 • ●  JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
 • ●  Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
 • ●  Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

hirschballin.jpg

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

cicero.jpg

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/803/smeekbede-aan-de-minister-het-kan-nog-steeds.html (1 of 2) [3/11/2009 12:22:53 AM]

Smeekbede aan de minister: het kan nog steeds! at Klokkenluideronline

5 Reacties op “Smeekbede aan de minister: het kan nog steeds!”

Feed voor dit bericht

1. Gypsy
25 Jun 2008 om 08:54

Smeekbede???

Is men nou helemaal van de zotte….iedereen die hier verantwoordelijk voor is moet opstappen (voor de zoveelste keer)

Als het mijn buurman had geweest dan had die man allang in de kerker gezeten.

Ik schaam mezelf dood alszijnde nederlander met dit soort lieden
binnen de regering en al jaren de wet verkrachten en burgers hun rechten ontneemt.

Niks smeekbede……wij behoren alle aangifte te doen en als volk een motie van wantrouwen in te dienen tegen deze regering, ambtenaren die misbruik maken van hun toppositie en van mijn belastingcenten en reis naar het kinderparadijs boeken.

Groetjes, Gypsy

2. Inanna
25 Jun 2008 om 09:21

Beste Micha, misschien is die Hirchi Balli wel een mede-pedo. Dat zou in elk geval een hoop verklaren. Maar hij moest ook ooit weg vanwege de IRT-affaire. Inmiddels is hij terug!

Het gaat in deze zaak niet alleen om Demmink en pedofilie, het gaat ook om heroïne en het belang van onze ongezonde handelsrelatie met Turkije.

3. lolke
25 Jun 2008 om 13:02

Hetis 1grote leugenachtige zwijnenstal hier met die
GROTE HEREN in Nederland
Ik heb hier alle bewijzen voor maar word niet geplubliceerd zie www.dedoorzetter.nl klik op EEN CRIMINEEL

4. Ex falso sequitur quod libet 26 Jun 2008 om 00:40

Van hare excellentie EHB is bekend dat zij bepaald gelegenheden frequenteert waar smeekbedes voor harde plassers gegeven worden.

5. Ron
26 Jun 2008 om 08:56

“Beste Micha, misschien is die Hirchi Balli wel een mede-pedo. Dat zou in elk geval een hoop verklaren.””

Nou nou, Inanna, ik zou even flink dimmen met al dit soort loze beschuldigingen. Begint nu aardig op een heksenjacht te lijken, terwijl je geen enkel bewijs hebt aangedragen. Maar ach, het is internet, en dan kun je kennelijk maar van alles roepen.

Bezoekers

 • ●  16 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165346 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/803/smeekbede-aan-de-minister-het-kan-nog-steeds.html (2 of 2) [3/11/2009 12:22:53 AM]

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Overzicht van alle Demmink-artikelen op deze site

Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie? »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/06/demminkarchieven.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/06/demminkarchieven.jpg [3/11/2009 12:22:54 AM]

Ook FBJP rekent nu af met Arthur van Amerongen at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Het farmaceutisch complot (6): de spindoctors
Ook FBJP rekent nu af met Arthur van Amerongen

Gepubliceerd door Micha Kat 31 mei, 2008 in Algemeen. BERUFSVERBOT TEGEN ‘FOUTE’ JOURNALISTEN GAAT DOOR

In 2005 en 2006 was hij nog het troetelkind van de ‘linksmedia’ in Nederland en kreeg hij -waarschijnlijk als enige journalist ooit- na elkaar

de twee meest prestigieuze prijzen: de Zilveren Reismicrofoon (in 2005; met Rob Muntz; zie foto) en, in 2006, de Prijs voor de Dagbladjournalistiek voor multiculti-reportages in Het Parool. Arthur van Amerongen was bovendien getrouwd met het aanstormende PvdA-talent (goed, daar werd wisselend over gedacht) Edith Mastenbroek en dus leek een gouden toekomst weggelegd voor deze talentvolle arabist die zulke mooie en opbouwende stukken schreef over de zegeningen van de multiculturele samenleving. Maar wat gebeurde er toen? Arthur van Amerongen ontdekte dat die multiculturele samenleving in werkelijkheid een blackbox vormt waar louter ellende en geweld in zitten! Zijn laatste boek BXL (Brussel) Eurabia is bij zijn multiculti-vrinden dusdanig in het verkeerde keelgat geschoten, dat er een ongekende operatie ’sloop van Amerongen’ in gang is gezet die opnieuw bewijst dat we in Nederland te maken hebben met een vorm van journalistiek Berufsverbot die we slechts kennen uit de donkerste dictaturen van de vorige eeuw. Het begon allemaal met het plotse doorhalen van zijn optreden in De Wereld Draait Door. De laatste ontwikkeling in deze operatie: het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten heeft aangekondigd de subsidie…

van 15.000 Euro die het had verstrekt in de verwachting dat Van Amerongen een multicultureel pareltje zou vervaardigen wellicht terug te

gaan vorderen! Arthur van Amerongen legde deze email over van Geke van der Wal, bestuurslid van het Fonds (en partner van PvdA-coryfee Max van den Berg):

Amsterdam, 30 mei 2008 Geachte heer Van Amerongen,

Het bestuur van het Fonds BJP heeft uw eerder dit jaar uitgekomen boek Brussel: Eurabia gelezen en met verbazing kennis genomen van de inhoud. De inhoud Brussel Eurabia stemt namelijk niet overeen met het oorspronkelijke plan waarvoor destijds een subsidie is verstrekt. U zou volgens het projectvoorstel langdurig in Brussel verblijven om min of meer semi-undercover door te dringen tot de grote islamitische gemeenschap daar. U zou verslag doen van de aldus opgedane ervaringen, u hoopte te kunnen laten zien welke gedachten, ideeën en gevoelens binnen de Brusselse moslemgemeenschap leven en in hoeverre de radicale islam de gemeenschap is gaan beheersen. U hoopte zelfs in contact te komen met jihadististische groeperingen. We hebben verschillende malen over het project gesproken.

Geweigerd artikel over vervanging van rechters »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

 • ●  Maurice Lippens revisited: een gebroken man
 • ●  Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
 • ●  Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
 • ●  Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
 • ●  OM behandelt Demmink-aangifte niet
 • ●  JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
 • ●  Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
 • ●  Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

vanamerongen1.jpg

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

brusseleurabia1.jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/746/ook-fbjp-rekent-nu-af-met-arthur-van-amerongen.html (1 of 3) [3/11/2009 12:23:04 AM]

Ook FBJP rekent nu af met Arthur van Amerongen at Klokkenluideronline

Twijfel heerste hier over de inzet en aanpak. Het bestuur vroeg zich af of undercover wel de meest geëigende methode was, of het plan en vraagstelling goed doordacht waren, etc, maar uiteindelijk is men akkoord gegaan met uw voorstel. Het bestuur veronderstelt nu, na kennis te hebben genomen van de inhoud, dat de subsidie u op oneigenlijke gronden is verleend. Het grootste
deel van het boek is autobiografisch, het gaat over uzelf, uw jeugd, uw
familie en het lief en leed dat gepaard ging met uw ontwikkeling als
journalist. Niet alleen vallen autobiografische projecten buiten onze doelstellingen, u hebt in uw projectvoorstel ook geen melding gemaakt van dergelijk autobiografisch onderzoek. Het kleine deel in het boek dat wel
over Brussel en de moslemgemeenschap gaat, geeft geen verslag – althans niet zichtbaar of aantoonbaar – van het al dan niet ‘semi-undercover’ doordringen tot de gemeenschap. U doet slechts verslag van uw aanwezigheid op publieke bijeenkomsten en van de gesprekken die u daar en elders hebt gevoerd.

Het had op uw weg gelegen het bestuur van het Fonds BJP tijdig op de hoogte te stellen van de nieuwe opzet. Het bestuur verwacht van u een uitvoerige toelichting op de gang van zaken om te kunnen beoordelen of de aan u verstrekte subsidie geheel of gedeeltelijk dient te worden teruggevorderd.

In afwachting,
met vriendelijke groet, namens het bestuur Geke van der Wal

Om de zaak tegen van Amerongen vast wat verder vooruit te helpen heeft FBJP-bestuurslid John Jansen van Galen het boek maar vast volledig afgekraakt in Het Parool. Tsja, je moet in Nederland natuurlijk wel member blijven van de multiculti-club anders zwaait er wat! Lees hier de lotgevallen van negen andere journalisten die weigerden nog langer mee te janken met de gevestigde orde. Ook de webmaster van deze site heeft kennis mogen maken met de ‘Operatie Opschoning Journalistiek’ die thans in volle gang is met Van Amerongen als laatste slachtoffer. Overigens is Van Amerongen inmiddels ook gescheiden van zijn talenvolle PvdA-politica, dus om die reden hoeft de gevestigde orde hem ook al niet meer de hand boven het hoofd te houden. De hele gang van zaken wordt wellicht nog het best duidelijk door de vraag die het Belgische blad Knack hem onlangs stelde: In het Parool schreef u dat u van Marokkanen hield, ondanks de laffe moord op Theo van Gogh. Na een dik jaar van infiltratie in de Brusselse moslimwereld schrijft u dat u het gros van de Marokkanen niet meer kunt luchten. Waar is het fout gegaan?

3 Reacties op “Ook FBJP rekent nu af met Arthur van Amerongen”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Arthur van Amerongen/reactie 1 Jun 2008 om 07:17

aan: redactie@villamedia.nl
Geachte redactie, graag maak ik u attent op het

volgende: ik ontving onderstaande email vandaag, van het FBJP. Die eisen min of meer de 15.000 euro subsidie terug die ik kreeg voor het schrijven van Brussel Eurabia. Een van de opmerkingen was dat het boek deels autobiografisch was en dat kan volgens het Fonds niet. Lijkt mij geen geldig argument, zie het

Bezoekers

● 15 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165346 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/746/ook-fbjp-rekent-nu-af-met-arthur-van-amerongen.html (2 of 3) [3/11/2009 12:23:04 AM]

logoquizzed.gif

Ook FBJP rekent nu af met Arthur van Amerongen at Klokkenluideronline

boek van Stella Braam over haar dementerende vader, daar heeft ze net als ik een grote subsidie voor gekregen van het FBJP. Verder wordt getwijfeld in hoeverre ik werkelijk undercover was. Wel, dat is in het boek terug te vinden, klaar en duidelijk. Het autobiografische deel is bijzonder relevant voor het verloop van mijn verblijf in Brussel, ik voldeed in

veel opzichten aan de karakteristieken van veel
westerse bekeerlingen. Ingewikkelde materie, dat wel, maar het staat allemaal in het boek. Bovendien volgde
ik tussen louter Marokkanen een opleiding tot godsdienstonderwijzer, staat allemaal in het boek.
Lijkt mij typisch undercoverwerk. Enfin, daar kan heel lang over gediscussieerd worden. Ik heb lovende
reacties gekregen over het boek, anderen noemen mij een Wilders-aanhanger en een Bataafse racist. Welnu, dat ben ik niet. Daar wringt de schoen: ik denk dat de boodschap van het boek niet in het straatje van het
FBJP past, dat geheel betaald wordt door de overheid. Daar houdt het verhaal niet mee op. Ik weet van Geke van de Wal dat John Jansen van Galen zich met man en macht verzet heeft tegen het toekennen van mijn subsidie. Ik heb hem nooit ontmoet. Kasba Holland, het boek gebaseerd op de serie Kasba Amsterdam waar ik de Prijs van Dagbladjournalistiek 2006 won, kraakte hij volledig af in het Parool. Datzelfde gebeurde
recentelijk met Brussel:Eurabia, ik stuur u een kopie mee. De mail van het Fonds is van dezelfde schrijver
als van de recensie. Ik kan vrede hebben met een slechte recensie maar dit lijkt op een persoonlijke wraakoefening. Waar ik moeite mee heb, is dat JJVG met twee petten spreekt. Hij heeft zijn schoenen opgegeten toen ik de subsidie kreeg, en neemt vervolgens wraak met een kinderachtige recensie die wemelt van de aantoonbare fouten. Hij had daarbij kunnen vermelden dat hij als bestuurslid van het Fonds tegen het toekennen van de subsidie was.
Er is hier dus meer aan de hand. Mijn boek zal ik ten
alle tijde verdedigen, er zijn inmiddels al vijf
drukken verschenen. En dat het qua opbouw soms rammelt, soit. Maar ik wens niet de dupe te worden van een persoonlijke wraakactie van JJVG, en ik denk dat
dat het Fonds niet waardig is. Ik denk dat dit een aardige journalistieke kwestie is. Hartelijks, Arthur
van Amerongen

2. Maarten
1 Jun 2008 om 10:34

Toen ik onlangs mijn diploma journalistiek haalde, met een hoog cijfer, zei de docent tegen mij “Je bent nu één van ons.” Als groot filmliefheber kende ik die referentie al: Een stel mismaakte kermisfiguranten ontfermt zich over gemeen pestwicht als ze eenmaal zelf hulpeloos is: “You’re one of us…one of us…one of us.” (Todd Browning’s Freaks uit 1932).

3. els
27 Jun 2008 om 00:29

Ik heb het boek “brussel eurabia”van arthur van amerongen aandachtig gelezen en die man lijkt me oprecht en vol goede bedoelingen.
Zijn relaas heeft me dan ook niet onberoerd gelaten,vol goede moed heeft hij zich een jaar ondergedompeld in het moslim-milieu te brussel…maar is er uiteindelijk bedrogen uitgekomen en geeft dit op het einde van z’n boek ook toe zonder rond de pot te draaien

.Mijn bewondering voor deze meneer is erg groot en ik vind het dan ook ronduit schandalig dat men hem aan de schandpaal nagelt omdat de inhoud van zijn boek niet in het multiculturele “plaatje” past.
Hij heeft enkel zijn ervaringen met iedereen gedeeld…maar blijkbaar mag de waarheid niet gezegd worden omdat die in et nadeel spreekt van de islam en de moslims van brussel.

Dolgraag zou ik arthur een keer ontmoeten,ik zou het zelfs een hele eer vinden van met hem te mogen praten. Dus,…stop ermee die mens zwart te maken,dit verdient hij immers niet !!
Arthur,keep up the good work !! Je hebt daar een prachig boek geschreven,dus laat ze maar praten,ik sta volledig achter je !!

groetjes van els uit waregem

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Het farmaceutisch complot (6): de spindoctors

Geweigerd artikel over vervanging van rechters »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/746/ook-fbjp-rekent-nu-af-met-arthur-van-amerongen.html (3 of 3) [3/11/2009 12:23:04 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/vanamerongen1.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/vanamerongen1.jpg [3/11/2009 12:23:05 AM]

Het farmaceutisch complot (6): de spindoctors at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Het farmaceutisch complot (5): Trouw doet mee!
Het farmaceutisch complot (6): de spindoctors

Gepubliceerd door Micha Kat 30 mei, 2008 in Algemeen.

Wat doet een industrie-tak die langzaam maar zeker wordt ontmaskerd als crimineel maar die kan beschikken over ongelimiteerde geldbronnen? Juist: die gooit er een
extra batterij spindoctors tegenaan in een poging het imago een boost te geven! Het spinnen van succesverhalen in de reguliere media is wat lastig geworden na het wonderpillen-debakel van Sanofi- Aventis dus moet er uit een ander vaatje worden getapt: ’strikt onafhankelijke imago-onderzoeken’ door ‘gerenommeerde bureau’s’. Daar kunnen de reguliere media dan wel weer mooi over berichten: schade imago farmaceutische industrie beperkt. Nu heeft het ‘geheel onafhankelijke kwaliteitsbureau’ dat dit onderzoek uitvoerde een nogal dubieuze reputatie als een club van ‘de opdrachtgever programmeert, wij printen uit’. Eerder ‘onderzocht’ dit bureau in opdracht van de heimelijke farma- propagandist dagblad Trouw (bij gelegenheid van de eerste tabloid-uitgave) het ‘vertrouwen van de Nederlanders in de krant’ en dat was natuurlijk enorm groot! De sukkels van het bureau waren daarbij vergeten PCM even te deleten van de lijst van vaste opdrachtgevers. Maar als we deze lijst nu weer even naar voren halen komt een veel onrustbarender beeld naar voren! Het ‘geheel onafhankelijke’ en ‘gerenommeerde’ bureau blijkt te werken voor zowat de hele farmaceutische industrie! Zelfs wonderpillen-fabrikant Sanofi-Aventis is aanwezig!

Twee conclusies: als het bureau De Vos & Jansen wordt genoemd, kun je er welhaast een wonderpil op innemen dat het onderzoek een fake is. En twee: het feit dat de farmaceutische industrie thans met dergelijke fake-onderzoeken moet komen, bewijst dat er sprake is van grote reputatieschade.

12 Reacties op “Het farmaceutisch complot (6): de spindoctors”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. reinder de milde 30 Mei 2008 om 07:21

Ik ben het met dit artikel eens.
De farmaceutische industrie heeft bijna alle burgers in haar klauwen.
In bijna elk huishouden puilen de medicijnkastjes uit.
1 miljoen cholesterol-patienten krijgen medicijnen met ernstige bijwerkingen.
1 miljoen depressive patienten krijgen medicijnen met bijwerkingen.O.a. zelfmoord.
100 soorten kanker worden met verschrikkelijke medicijnen bestreden.
Etc. etc.
Dat bijna alle ziektes zich vermenigvuldigen onder de bevolking komt bijna zeker door 100 jaar regulier medicijngebruik.
Kinderen worden geboren in een door reguliere medicijnen verziekte baarmoeder.
Het is een grote criminele bende die door alle lagen van de bevolking, overheid, verzekeringen,banken en brdrijven wordt geeerd.
Schande ook aan de media die dit laten. liggen.
Waarschijnlijk zijn zij ook aan de medicijnen.

Ook FBJP rekent nu af met Arthur van Amerongen »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

Registreren Inloggen Berichten RSS Reacties RSS

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.

De affaire-Demmink: het feitenoverzicht

Categorieën

Accountancy (29) Advocatuur (23) Algemeen (419) Corporate (19) Internationaal (8) Klokkenluiders (25) Media (150)
Politiek (85) Rechterlijke macht (81) Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

● ● ● ●

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/744/het-farmaceutisch-complot-6-de-spindoctors.html (1 of 3) [3/11/2009 12:23:15 AM]

bouma.jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Het farmaceutisch complot (6): de spindoctors at Klokkenluideronline

Of zien zij het tv-programma Radar niet ? 2. anna

30 Mei 2008 om 19:12

Mischa, je hebt een enorme gave om deze vreselijke zaken helder en duidelijk neer te zetten.
Vroeg of laat komt men massaal erachter dat dit onze huidige realiteit is waarvoor we allemaal onze verantwoordelijkheid zullen moeten nemen.
Niet meer weg kijken, maar het spook in de ogen te kijken.
Pas dan kan het kwaad zich oplossen…
Ook onze media hebben dadelijk veel uit te leggen.

3. Meneer
30 Mei 2008 om 23:11

Al in de jaren 90 werd er via boeken van een medicus gewaarschuwd dat dergelijke “bureau’s” in feite door de farmacuticals worden geregeerd. Dan lijkt het inderdaad net alsof er sprake is van een “onafhankelijk onderzoeks bureau”. Het zijn echter de farma-bedrijven die op deze manier hun “waren” willen lof- trompetteren.

Daarom: eerst onderzoeken of zo’n onderzoeksbureau werkelijk wel zo “onafhankelijk” zijn, zoals ze zo vaak pretenderen!

4. Inanna
31 Mei 2008 om 06:54

Beste Micha,
Let ook eens op de AIDS-bestrijding. Er staat vandaag een goed artikel over AIDS op Zapruder, oorspronkelijk geplaatst op Kleintje Muurkrant.

http://zapruder.nl/portal/artikel/aids_is_niet_het_probleem_in_afrika/rss

Maar Big Farma wil graag dat zo’n beetje heel Nederland preventief aan de AIDS-remmers gaat! Die troep was oorspronkelijk een chemotherapie tegen kanker, maar afgekeurd wegens dodelijke bijwerking.

En de Volkskrant gaat ons vandaag in het Wetenschaps-katern uitleggen hoe goed die pillen zijn tegen AIDS.

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article543243.ece/Hiv-behandelingen_beginnen_te_laat

Ik ga die krant niet kopen, ik hoef dat niet te lezen, maar ik vind het bij voorbaat een grof schandaal! 5. Deborah

1 Jun 2008 om 20:29

Hoi!
Goeie serie artikelen.
Ik heb ze geplaatst op mijn website: http://alleskannatuurlijk.hyves.nl

6. Meneer
3 Jun 2008 om 23:44

Nog een leuk artikel. Hoe het komt dat de RK-kerk steeds negatief in het nieuws is. Dat komt doordat de Kerk geen plat-maakcentjes betaalt aan corrupte journalisten.

http://blogger.xs4all.nl/pgv123/archive/2008/06/03/394102.aspx

7. Jansen&Janssen 19 Jun 2008 om 14:56

Hieronder een leuk artikel over de moordpil RU-486, of wel Abortuspil genoemd. Niet alleen het ongeboren kind wordt vermoord, ook diegene die de pil slikt verdwijnt onder de groene zoden:

===============================================================
Een Britse tiener is in 2005 overleden na het innemen van een abortuspil, ook bekend als RU-486. Dat blijkt uit een juridisch rapport. Ze was de derde moeder in Groot-Brittannië die overleed na het innemen van RU-486 en de veertiende wereldwijd. Manon Jones, een 18-jarige student uit Caernarfon, Gwynedd, besloot over te gaan tot een abortus om een conflict met de islamitische familie van haar vriend te voorkomen. Jones’ moeder Llywela reageerde vorige week donderdag op vragen omtrent de dood van haar dochter in een rechtszitting. “Manon vond het erg moeilijk om te besluiten de zwangerschap af te breken”, gaf ze aan. “Ze wilde het kind houden, maar er waren moeilijke omstandigheden rondom de familie van haar vriend en hun moslimgeloof waar zij rekening mee moest houden.” Manon’s moeder reisde destijds af naar Bristol om bij haar dochter te zijn nadat ze de abortuspil ingenomen had. Manon was toen zes weken zwanger. “Ze was bang en ik probeerde haar gerust te stellen. Het was een erg emotionele ervaring voor ons allebei om haar baby en mijn kleinkind in de emmer te zien verdwijnen”, vertelde de moeder. Nadat een scan liet zien dat er niets aan de hand was, ging Manon met vrienden op reis. Toen ze terugkeerde was haar toestand verslechterd en werd ze direct naar de intensive care gebracht. Vier dagen na aankomst in het ziekenhuis, overleed Manon Jones. De abortuspil is ook de oorzaak van acht andere gestorven moeders in de Verenigde Staten, een in Canada, een in Zweden en een in Frankrijk.

Bronnen: CNA en Katholiek Nieuwsblad.

Bezoekers

 • ●  15 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165346 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/744/het-farmaceutisch-complot-6-de-spindoctors.html (2 of 3) [3/11/2009 12:23:15 AM]

logoquizzed.gif

Het farmaceutisch complot (6): de spindoctors at Klokkenluideronline

8. Bokkem
20 Jun 2008 om 14:08

@allen,

Ook ik vind het goede artikelen en reacties, maar m.i. wordt steeds slechts 1 kant van de zaak belicht, en ook nog met galmende woorden: genocidaal etc…
De andere kant van het verhaal is dat we door de farmaceutische industrie langer leven, langer gezond leven en dat we allemaal minstens 1 familielid hebben die door de producten van deze industrie langer in leven is gebleven of langer gezond is gebleven. Het massaal NIET geven van werkzame pillen is genocide!!

Maar zoals alles op deze wereld barst ook deze zaak van de paradoxen. Deze zien en omhelzen leidt tot een beter inzicht, tot doorzicht en mededogen. Maar daarmee zeg ik niet dat er niets moet gebeuren tegen de excessen. Maar excessen op deze manier belichten en de lezer eenzijdig informeren is niet goed. Daarmee plaats je jezelf in het rijtje instituties dat je zelf verfoeit en ben je dus geen haar beter.

Wat me zorgen baart is dat artsen nog steeds gefeteerd worden op kosten van de farma (dus op kosten van de consument). Goede nascholing is nodig, en daar mag de farma 50% van betalen, maar nog steeds wordt eze regel masaal ontdoken door artsenbezoekers, zonder dat hun eigen directeuren hiervan weten. Sterker, farma- marketeers namen kortgeleden nog oncologen mee naar een groot congres in Chicago (wat volgens de regels mag, dus daar geen kwaad woord over), en lapten de regels wel aan hun laars door de artsen te tracteren op een topwedstrijd baseball (of het was basketbal, maar het gaat om het principe). Het is maar 1 voorbeeld, maar ook fietsen, karten, wijnproeven etc etc (onder het mom van nascholing) is nog steeds schering en inslag.

9. Jansen&Janssen 20 Jun 2008 om 19:40

U kunt dat wel zeggen, dat u langer leeft dankzij de farma bedrijven. We hebben het daar ook niet over. We hebben het hier over desinformatie, misbruik van wetenschap (Softenon!) en moordpillen als Rimonabant en de moordpil RU-486.

Aan slappe tienussen hebben we hier niks. Wij zijn gekomen om met een ijzeren bezem de maatschappij schoon te vegen van het farmaceutisch gajus dat deze aardbol bewoond.

10. Bokkem
22 Jun 2008 om 21:22

@Jansen&Janssen:

Een beschaafde vorm van discussieren begint met het goed lezen van hetgeen waarop u reageert. Om heel even in uw stijl mee te gaan: U kunt niet lezen en u schiet uit de heup. Dat is m.i. geen basis om verder te discussieren en hiermee doodt u een onderwerp dat van wezenlijk belang is. Is dat uw doel?

Overigens: in uw laatste zin behoort u een t te gebruiken waar een d staat. In de enkelvoudig tegenwoordige tijd komt er na de stam een t. Het is in dit geval dus ‘bewoont’, maar dit terzijde.

Vliegen vang je met stroop, niet met azijn. 11. somber zicht

14 Sep 2008 om 23:11

Codex Alimentarius, of de pharma roadmap, helder uiteengezet door Ian R. Crane.

http://video.google.com/videoplay?docid=5800206429960925518

12. somber zicht 15 Sep 2008 om 11:24

John Braithwaite’s “Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry” is niet meer verkrijgbaar in print, maar wel digitaal.

Methodisch en integer gemaakte eye-opener.

http://www.anu.edu.au/fellows/jbraithwaite/_documents/Manuscripts/Corporate_Crime.pdf

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Het farmaceutisch complot (5): Trouw doet mee!

Ook FBJP rekent nu af met Arthur van Amerongen »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/744/het-farmaceutisch-complot-6-de-spindoctors.html (3 of 3) [3/11/2009 12:23:15 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/bouma.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/bouma.jpg [3/11/2009 12:23:15 AM]

Het farmaceutisch complot (5): Trouw doet mee! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« BERUFSVERBOT IN NEDERLANDSE JOURNALISTIEK?
Het farmaceutisch complot (5): Trouw doet mee!

Gepubliceerd door Micha Kat 28 mei, 2008 in Algemeen.

De ex-communist Willem Schoonen (thans hoofdredacteur van Trouw) die zich eerder onsterfelijk maakte bij de uitverkoop van zijn krantje aan de ‘goede zaak
van Doekle Terpstra’ (hij gaf aan de voorpagina ter beschikking te hebben gesteld tegen een ‘gereduceerd tarief’) laat weer van zich spreken, maar nu op een vele malen schadelijker punt. Schoonen durft namelijk in al zijn onkunde de loftrompet af te steken over zijn redacteur en stiekume farma-propagandist Joop Bouma. Schoonen schrijft in een commentaar naar aanleiding van de uitreiking van de journalistenprijs ‘De Tegel’ na zijn teleurstelling te hebben geuit dat niet Bouma maar iemand van het Brabants Dagblad met de hoogste eer ging strijken: “Het werk van Bouma mocht er ook zijn. Die is maanden bezig geweest om de financiële relaties tussen farmaceuten en patiëntenverenigingen in kaart te brengen. Dat heeft een compleet overzicht opgeleverd, dat voor de krant een rijke bron van nieuws werd.” Schoonen speelt hier een zeldzaam smerig en zelfs dodelijk spel! Want de artikelen van Bouma draaien compleet om de afgrijselijke kern van het farmaceutisch complot heen:

namelijk dat de farmaceutische industrie willens en weten bezig is met een offensief de wereldbevolking massaal te vergiftigen en te vermoorden uitsluitend vanuit geldzucht! Sterker: de verrader Bouma durft niet eens vraagtekens te zetten bij de kwaliteit van de medicijnen zelf! Hij beperkt zich tot het oude, uitgemolken en al tientallen jaren bekende verhaal van de (is inderdaad ook fout) commercieele banden tussen de medische wetenschap en de farmaceutische industrie. Wat het werk van Bouma misdadig maakt, is dat hij dit willens en wetens doet en zich daarmee de facto dus opstelt als een verdediger van de belangen van big farma en zijn killing factories. Wat zouden we immers vinden van een journalist die in 1942 een artikel schrijft over Adolf Hitler waarin hij ‘onthult’ dat de man zijn hond niet goed verzorgt en ook wel eens een reep chocolade steelt bij de kruidenier? Door het ‘aan de kaak stellen’ van dergelijke ‘pseudo-misstanden’ wordt immers slechts bereikt dat de werkelijke misstand -in het geval van Hitler het uitmoorden van de joden, in het geval van big farma het vergiftigen van de wereldbevolking- kan doorgaan. Zo’n levensgevaarlijke journalist is Joop Bouma van Trouw. En zijn hoofdredacteur, de ex-communist Schoonen? Ach, die heeft van dit alles geen flauw benul. Hiermee is aangetoond dat zowel NRC Handelsblad als De Volkskrant (deze krant schreef ook een verhaal over de dodelijke ‘wonderpil’ Rimonabant) als Trouw slippendragers zijn van de grootste moord-machine sinds de Tweede Wereldoorlog. Het zal wel een opdracht zijn van het PCM-bestuur dat om het hoofd boven water te houden geen andere keuze meer heeft dan zich uitleveren aan moordenaars en zakkenvullers. Arme Joop!

0 Reacties op “Het farmaceutisch complot (5):

Het farmaceutisch complot (6): de spindoctors »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/739/het-farmaceutisch-complot-5-trouw-doet-mee.html (1 of 2) [3/11/2009 12:23:25 AM]

schoonen.jpg

Het farmaceutisch complot (5): Trouw doet mee! at Klokkenluideronline

Trouw doet mee!”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Geen reacties

Bezoekers

● 14 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165346 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/739/het-farmaceutisch-complot-5-trouw-doet-mee.html (2 of 2) [3/11/2009 12:23:25 AM]

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« BERUFSVERBOT IN NEDERLANDSE JOURNALISTIEK?

Het farmaceutisch complot (6): de spindoctors »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/schoonen.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/schoonen.jpg [3/11/2009 12:23:25 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/telegraafkantoor.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/telegraafkantoor.jpg [3/11/2009 12:23:26 AM]

Rijkssubsidie voor eminente klokkenluiderssite? at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Deloitte breekt met Zuid-Holland om corrupte CdK BERUFSVERBOT IN NEDERLANDSE JOURNALISTIEK? » Rijkssubsidie voor eminente klokkenluiderssite?

Gepubliceerd door Micha Kat 24 mei, 2008 in Algemeen.

Minister van BiZa Guusje ter Horst gaat nu echt werk maken van het op de kaart zetten van de klokkenluider in Nederland! Na jaren van geduw en getrek en plannen
en onwil en tegenstand gaat het nu toch echt gebeuren: klokkenluiders worden nu niet alleen echt beschermd, maar ook geholpen aan geld en indien nodig aan een nieuwe baan! Nee, we gaan nu niet cynisch en sarcastisch doen, maar deze site zal proberen mee te liften op de klokkenluidershype en een aanvraag indienen voor subsidie na bijna vijf jaar te hebben gedraaid -in het algemeen belang- op giften van private partijen. Deze site mag zich immers met recht de eerste echte klokkenluiderssite van Nederland noemen en heeft zelfs een lemma op wikipedia dat zoals iedereen kan constateren niet is geschreven door de webmaster! Talrijke zaken zijn door deze site onthuld, zoals (het is slechts een kleine greep!) de corruptie van CdK Jan Franssen van Zuid-Holland (zie onderstaand stuk), de corruptie van de vice-president van de Haage rechtbank Hans Westenberg, de moorddadige werking van de farmaceutische industrie (ook recent),

de leugens van super-PL Harm Brouwer van het OM zijn hier aan de kaak gesteld alsmede de mogelijk pedofiele praktijken van de SG van Justitie Joris Demmink…. alle mensen die nu zijn genoemd zijn verbonden aan de rijksoverheid, precies de doelgroep die u met uw nieuwe regeling op het oog heeft! Daarnaast heeft deze website ook heel veel informatie verzorgd over het fenomeen klokkenluider als zodanig! Goed, mevrouw ter Horst, af en toe hebben we hier ook meer dan stevig uitgehaald naar uw eigen persoon, maar we mogen er toch vanuit gaan dat u daar overheen kunt stappen, alweer in dienst van het algemeen belang?

2 Reacties op “Rijkssubsidie voor eminente klokkenluiderssite?”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. harry van groen 25 Mei 2008 om 13:49

Wij wachten het af ,wat niet wil zeggen dat men wantoetanden moet blijven melden.
Nu dus op deze lijn ,zo lang andere lijnen gesloten zijn.
Ik hoop echt dat mensen zoals de heer Kat no ook eens waardering krijgen voor hun inzet .
Of je het nu wel of niet eens bent met de stukjes ,wat getuigenissen zijn ,zo geen discussies ,zeker niet anoniem ,want
ook de heer Kat wordt zo af en toe door het slijk gehaald.
Logisch dat reacties ,zeker als die met voor kennisgeving ontvangen ,wat op zich al agressie opwekt, in een la worden gestopt,steeds extremer worden.
Zeker als mensen met stenen gooien,maar met raketten worden beantwoord.
Sterkte heer Kat ,zo ook de anderen zoals Paul uit gouda.

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/728/rijkssubsidie-voor-eminente-klokkenluiderssite.html (1 of 2) [3/11/2009 12:23:37 AM]

subsidie.jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Rijkssubsidie voor eminente klokkenluiderssite? at Klokkenluideronline

2. harry van groen 25 Mei 2008 om 13:50

sorry wantoestanden niet moet blijven melden op deze site.

● ● ●

Bezoekers

14 momenteel online
107 gezamenlijk maximum 1165346 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Deloitte breekt met Zuid-Holland om corrupte CdK

BERUFSVERBOT IN NEDERLANDSE JOURNALISTIEK? »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/728/rijkssubsidie-voor-eminente-klokkenluiderssite.html (2 of 2) [3/11/2009 12:23:37 AM]

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/subsidie.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/subsidie.jpg [3/11/2009 12:23:37 AM]

Deloitte breekt met Zuid-Holland om corrupte CdK at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Kwetsende kunst: het complete overzicht
Deloitte breekt met Zuid-Holland om corrupte CdK

Gepubliceerd door Micha Kat 22 mei, 2008 in Algemeen.
Geachte Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Helaas zullen wij met onmiddellijke ingang, dat wil zeggen bij sluiting van boekjaar 2007, terugtreden als accountant van de provincie. Ga maar lekker op zoek naar een andere club. Niet dat jullie slecht betaalden of zo, integendeel; door overdadig meerwerk te declareren hebben we onze zakken meer dan goed gevuld. Nee, de reden van ons subiete vertrek is dat we van jullie af willen omdat we het belangrijker vinden Jan Franssen, jullie CdK, op onze payroll te blijven houden. Immers: Franssen is een van de meest invloedrijke Nederlandse politici en hij kan allerlei cruciale hand- en spandiensten voor ons verrichten, nieuwe klanten aanbrengen (zoals hij in het verleden ook al zo vaak heeft gedaan) en vermijden dat we door de rechter worden veroordeeld voor al die fraude- en corruptezaken waar we tot over onze oren inzitten. Franssen ondertekende eind 2003 een contract met ons voor minimaal drie jaar, dus tot en met 2007. Op dat moment werd hij reeds met tienduizenden Euro’s door ons betaald. Nee, daar is volgens Deloitte niets mis mee! Wie betaalt er tegenwoordig geen smeergeld? Een club als Deloitte die het bij gebrek aan kwaliteit van fraude en corrupte moet hebben heeft toch geen andere keus? Maar helaas is de belangenverstrengeling van Franssen inmiddels uitgelekt zodat we nu eieren voor ons geld moeten kiezen en de provincie en het publieke belang: goed, daar vegen we nu lekker onze reten mee af!

Dat had Deloitte aan GS van ZH moeten schrijven als het eerlijk zou zijn. Maar Deloitte is nooit eerlijk, zeker niet als het gaat om het afstoten van high-profile controleklanten!

Dan worden de meest weerzinwekkende leugens verteld waarom er (”helaas, het was een eer voor jullie te mogen werken, echt heel fijn geweest allemaal en ook heel erg leerzaam”) afscheid moet worden genomen. Op een verglijkbare wijze vertrok Deloitte door de achterdeur bij Spyker Cars na de boel daar jaren te hebben belazerd waardoor de aandeelhouders sportwagen-fabrikant voor tientallen miljoenen het schipm ingingen. Op de site van Accountancynieuws staat de ‘afscheidsbrief’ van Deloitte en de verbijsterde reactie van de provincie. Uiteraard schuiven de arrogante mensen van Deloitte de schuld voor de gang van zaken geheel in al in de schoenen van de provincie: de interne accountants leverden de jaarstukken immers steevast veel te laat in waardoor de arme RA’s van Deloitte geen goede planning meer konden maken!

De conclusie over de gang van zaken luidt as volgt: Jan Franssen dient ASAP door het OM te worden vervolgd wegens ongekende en nimmer eerder vertoonde corruptie die naar thans is gebleken enorme schade oplevert voor de publieke zaak! En Deloitte? Ach, net zoals de boer uit het beroemde gedicht ‘voortploegte’ zal Deloitt blijven liegen, frauderen en bedriegen tot er niemand meer gevonden kan worden die wil werken voor deze corrupte en abjecte club die nu zelfs de orkaan-ramp in Birma moet gaan misbruiken in een poging om het imago nog een laatste boost te geven.

Rijkssubsidie voor eminente klokkenluiderssite? »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

Registreren Inloggen Berichten RSS Reacties RSS

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.

De affaire-Demmink: het feitenoverzicht

Categorieën

Accountancy (29) Advocatuur (23) Algemeen (419) Corporate (19) Internationaal (8) Klokkenluiders (25) Media (150)
Politiek (85) Rechterlijke macht (81) Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Recente Berichten

 • ●  Maurice Lippens revisited: een gebroken man
 • ●  Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
 • ●  Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
 • ●  Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
 • ●  OM behandelt Demmink-aangifte niet
 • ●  JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
 • ●  Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
 • ●  Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

● ● ● ●

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/725/deloitte-breekt-met-zuid-holland-om-corrupte-cdk.html (1 of 3) [3/11/2009 12:23:49 AM]

janfranssen1.jpg

Deloitte breekt met Zuid-Holland om corrupte CdK at Klokkenluideronline

7 Reacties op “Deloitte breekt met Zuid-Holland om corrupte CdK”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. harry van groen 23 Mei 2008 om 17:48

Dat de heer J.Fransen CdK van Zuid-Holland corrupt is,dat is al meerdere malen,ook door mij ,verteld. Maar nog erger is dat hij a.s. burgemeesters moet beëidigen, ook bij wet in het openbaar.
Hij doet net of hij gek is ,en gaat over VVD lijken,en beëdigd zijn partij genoot van Aartsen in een achter kamertje.

Buiten dat het natuurlijk een feest moet zijn voor de familie van van Aartsen,zo’n beëdiging,stelt de wet ook nog eens dat dat openbaar moet zijn.
Na Nijpels,die zijn vrouw nog voor een jaartje gaat volgen,zou het ethisch zijn als de heer Fransen ook maar eens opstapte.

Door Fransen beëdigde burgemeesters stellen aan de ene kant dat een constitutionele oorlog niet gewonnen kan worden,maar aan de andere kant zijn ze beledigd als ik mijn getuigenissen aan ze mededeel.Eeen bewijs , foto ,krijg ik niet van de beëdiging ,terwijl ik daar 6 burgemeesters om heb gevraagd.Voor mij zijn ze dan ook geen burgemeester,en kunnen dan ook niet in die hoedanigheid beledigd zijn.
Als ik deze dan ook aanbreng bij de politie ,terwijl transp.int ,met als voorzitter,hier ,de heer van Vollenhoven , zo ook voorzitter bij politie veiligheid ,de zaak niet onderzoekt,laat staan mij toe te voegen als klokkenluider dan is het de vrrag of de heer van Vollenhoven al 10 jaar geleden heel wat ,oeite van klokkenluiders had kunneen voorkomen ,door zijn werk goed te doen.Nu zegt de politie rustig dat zij de zaak dan ook niet behoeven te behandelen.

2. harry van groen 23 Mei 2008 om 19:17

Het is vreemd dat de heer Kat niet als klokkenluider wordt erkend.
Zonder zijn inzet en moeite was het klokkenluiden een stuk minder geweest.Het heeft dus zeker nut gehad dat hij zoveel zaken in de openbaarheid heeft gebracht.
Mevrouw ter Horst zou buiten de nationale ombudsman ,een ambtenaar,ook hem kunnen aanstellen als tegenhang.
Als de nationale ombudsman wordt ingeseind door klokkenluiders ,moet deze zaak wel in het openbaarheid worden gebracht ,desnoods met gefingeerde namen ,tot dat strafvervolging ed. kan plaats vinden.
Let wel ,als het strafbare feiten zijn ,dan ook als zodanig behandelen,en niet schikken ,of in de doofpot doen.

3. harry van groen 23 Mei 2008 om 19:26

Klokkenluiders zijn zeurpieten ,volgens onze minister-president
Het is vreemd dat je in Nederland kan zeggen :ik ben christen,socialist,etc.,maar niemand dat ook controleert, ook de tweede kamer niet,zo ook dominees etc.
Waar klokkenluiders vaak van gereformeerde huizen komen ,volgens onderzoeken ,is onze Zeeuwse christen ,: ons bin zunig ,niet zuinig op onze klokkenluiders.
Erger nog,waar niemand in Nederland nog verantwoording voor heeft,of behoeft af te leggen ,speelt hij de zwarte piet naar morrende gepeupel ,met hun getuigenissen,
Ik denk alleen dat onze aller hoogste rechter dat niet accepteert,zeker als ze wel of niet beëdigd zijn.

4. Lolke v d Meulen@hotmail.com 23 Mei 2008 om 22:18

Dus er zijn meer corrupte zaken
Zie ook www.dedoorzetter.nl
En klik boven in de rode balk op diverse onderwerpen zoals FRAUDE
ONSCHULDIG MET BEWIJZEN
KAN DIT?
EERHERSTEL enz

CDK Dhr Nijpels is hier volkomen van op de hoogte En geeft ook aan dat ik totaal onschuldig ben

Maar schrijft gedane zaken nemen geen keer Jammer dat het zo gelopen is
U moet zich er maar bij neerleggen

klik ook eens op OOK DIT IS BURGM CAZEMIER beiden heren zijn van de VVD net als rechter vd Meer die mij onterecht veroordeelde tot 50.000 euro

??
5. harry van groen

25 Mei 2008 om 18:45

Ja Lolke v d Molen ,ook ik ken uw frustratie.

Bezoekers

 • ●  15 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165347 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/725/deloitte-breekt-met-zuid-holland-om-corrupte-cdk.html (2 of 3) [3/11/2009 12:23:49 AM]

logoquizzed.gif

Deloitte breekt met Zuid-Holland om corrupte CdK at Klokkenluideronline

Eigenlijk door de onafhankelijke rechter onschuldig te zijn,maar toch als schuldige wordt veroordeeld ,terwijl HM gezworen heeft de rechtsstaat goed te onderhouden.
Inderdaad is de heer Nijpels een crimineel.
Nou mag je dat zo maar niet zeggen ,want dan zijn deze mensen beledigd.

Maar als mensen boven de wet worden gesteld,terwijl zij strafbare feiten hebben gepleegd ,zo dat dit niet bewezen kan worden ,dan moet er eerst maar eens in de tweede kamer worden gedebatteerd over normen en waarden bij een failliete democratie/rechtsstaat,en iemand pas echt schudig of onschuldig is tot in cassatie ,zo europees Hof.Dus niet bij schikken ed.
BIj JP ,MP,christen zeeuw worstelt het gepeupel al jaren met de rechtsstaat,terwijl het VOLK boven moet komen.
In 1985 heeft de heer Nijpels dus strafbare feiten gepleegd.
In 1989 is hij daar voor opgestapt.
Hij was de rechterhand van de heer Zoutendijk ,wat u daarvan op de site leest is maar de halve waarheid. Deze stelde altijd,eerst betalen ,zodat je dan “schuld”had erkend.
Wij laten de tijd in ons voordeel werken ,terwijl hij al lang dood is ,werkt dat systeem dus inderdaad nog ,nu middels oa. Nijpels.
Dat Nijpels dus tegen u zegt :dat gedane zaken geen keer nemen ,begrijpt u nu beter. Het fascistische systeem zal nooit schuld bekennen ,dan liever dood.
Nijpels heeft als crimineel een lintje gekregen ,wat al niet kan.Maar nog erger is dat hij niet meer mocht terugkeren in de politiek ,maar wel door Peper snel CvK werd gemaakt ,die daar dan ook weer voor op moets stappen.
En zo kon een crimineel,in Friesland burgemeesters beëdigen
Nu wil hij burgemeester van Mokum worden ,u weet wel met de dokwerker.
Hij speelt met uw en mij gevoelens ,laat hij met zijn treintjes gaan spelen ,en die Amsterdammers met rust laten.
U ziet het,het heeft geen zin nog iemand aan te schrijven,maar JP weet het ,Hirsch Ballin als landverrader,niet als staatsverrader ,de minister van BZ,hoofd BVD /NIOD/AIVD en politie ,dat wij in een politie staat leven ,zo ook in een MR staat ,of advocatenstaat.
Zo ook rechters die recht blijven maken ,terwijl ik mijn getuigenissen aan hun meld.
Ik heb het niet geweten ,kunnen zij dan ook niet meer zeggen.
Hopenlijk voor u een troost,
Sterkte.
U valt ook onder de criteria van klokkenluider,zo dat u nu snel bericht hoort van de heer van Vollenhoven,of mevrouw ter Horst,denk ik.

6. harry van groen 26 Mei 2008 om 11:34

Opmerkelijk is dat de 2 mannen uit putten het meest verschrikkelijke vonden dat de “dader”uit hun dorp niet had vertelt dat hij dat had gedaan ,zo hij SCHULD had.
Omdat ik uit een buurt kom met veel inbrekers ,weet ik dat de grootste boeven,vroeger, blij waren dat zij konden bekennen.

U weet het,advocaten met verschillende normen en waarden ,zo referentie kaders ,denken niet aan de psyche van de mens ,zo ook van de slachtoffers ,zoals de daders ,maar nooit schuld bekennen ,vinden ZIJ.
In uw geval ,Lolke zo ook de mijne,WEET een ieder dat wij niet schuldig zijn in deze rechtsstaat,met schuld en boete,maar een ieder die u opnoemt.

En als je iets weet ,heet dat ge weten
En wij maar schuld hebben,voor zaken waar anderen schuld aan hebben.En een ioeder deze schuld maar afwentelen door te stellen dat ik civiele procedures moet beginnen,terwijl ik geen advocaat kan krijgen,ook niet van de orde.
Zo heb ik nu een zaak met de RABO bank,die stelt dat zij onschuldig is.
Ik stel stuur dan uw huisadvocaat op mij af ,de heer Knijff.
Begint er al weer een probleem.de heer Knijff was deken ,die voor een advocaat moest zorgen ,in bijzondere gevallen ,in een zaak tegen oa. de RABO bank.Ik kon geen advocaat krijgen,en zo werkt het dan.
En een ieder stelt:dat weet je toch hoe dat werkt,wat JP negatief vindt ,heel vies,In de oorlog had ik dat en dat gedaan ,maar toch maar meeheulen met de meute
Heel wat journalisten weten het ook,maar wat doen zij eraan?
Dat geldt niet voor de heer Kat natuurlijk ,die doet zijn best ,om net als ik en hansje de duim in de zeeuwse dijken te houden,terwijl je hem er eigenlijk maar eens uit moet halen.

7. henk
28 Mei 2008 om 09:03

In de Vokskrant van woensdag 17 mei:
(…) Reden voor een lijmpoging? Juist niet, zegt de commissaris. ‘Daar wil ik heel zuiver in zijn. Ik heb nooit iets met de accountancy-tak te maken gehad. En bovendien: de club waar ik bij betrokken was, hoort sinds 2006 niet meer bij Deloitte.’

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Kwetsende kunst: het complete overzicht

Rijkssubsidie voor eminente klokkenluiderssite? »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/725/deloitte-breekt-met-zuid-holland-om-corrupte-cdk.html (3 of 3) [3/11/2009 12:23:49 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/janfranssen1.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/janfranssen1.jpg [3/11/2009 12:23:50 AM]

CdK J. Franssen op payroll van provinciale accountant at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Joost Oranje (NRC) neemt geld aan van juristerij
CdK J. Franssen op payroll van provinciale

accountant

Gepubliceerd door admin 22 februari, 2005 in Accountancy.
JAN FRANSSEN: BELANGENVERSTRENGELING MET DELOITTE

Eerder deze maand ontstond grote commotie rondom de bijverdiensten van Commissarissen van de Koningin. De naam Jan Fransen voerde de lijst aan met dertig nevenfuncties. Naar nu blijkt zit Franssen, Commissaris van de Koningin (CdK) van Zuid-Holland, al vanaf 1996 in de Raad van Advies (RvA) van Deloitte Consultancy BV. Over de vergoeding die hij daarvoor ontvangt doet Deloitte geen mededelingen. Dezelfde Jan Franssen tekende op 12 november 2003 namens de provincie Zuid- Holland een contract met Deloitte Accountants voor ‘de opdracht voor de accountantscontrole van de provinciale jaarrekening en additionele controleopdrachten’ voor een periode van minimaal drie en maximaal vijf jaar.

Namens Deloitte tekende Lead Client Service Partner P. van der Linden. De ‘baas’ van een te controleren organisatie die een contract tekent met een externe accountant waarbij hij zelf al bijna tien jaar een functie bekleedt waarvoor hij ook nog eens geld ontvangt: dat lijkt nog niet eerder voorgekomen. Aan de benoeming van Deloitte ging een tender vooraf waaraan ook KPMG, PWC en Accon deelnamen.

Jan Franssen is tevens voorzitter van het IPO, het Inter Provinciaal Overleg. Bij vergadering van 30 oktober 2003 werd Deloitte ‘aangewezen als accountant van de
vereniging IPO voor de periode tot aan de vaststelling van de jaarrekening 2004′. Deloitte blijkt tevens de accountant te zijn van het Provinciaal Fonds Nazorg. Deloitte krijgt ook vele andere opdrachten van Zuid-Holland.
Zo deed het bureau Deloitte Bakkenist in 2001 een haalbaarheidsonderzoek naar twee regionale archiefdiensten ad 55.000 Euro. Ook kreeg Deloitte omvangrijke advieswerkzaamheden toebedeeld inzake twee veiligheidsprojecten (de Interactieve Veiligheid Scorecard en het VeiligheidsVizier) die Zuid-Holland mede ontwikkelde. Franssen is tenslotte ook nog voorzitter van de Adviescommissie Elektronische Provincie; in die hoedanigheid kreeg Deloitte de opdracht voor het maken van de ‘Innovatiekanskaart Milieuhandhaving’.
Franssen is volgens Deloitte lid van de RvA van ‘Deloitte Consultancy BV, afdeling ICS Adviseurs’. Volgens de website heeft dit bureau ‘ruim 50 jaar ervaring met ruimte-energie op de publieke markt’. Deloitte kan niet aangeven hoeveel onderdelen van het concern werken met een eigen RvA. Naast Franssen hebben zitting in deze RvA prof. dr. R. in ‘t Veld en drs. R. Kottman.
In de RvA van Deloitte Nederland zitten J. Kleiterp, R. den Besten, R. Lubbers (niet Ruud, maar Rob), W. Meijer, A. Risseeuw, mevr. Y van Rooij en H. Wiegel. Saillant detail is dat het offici?le cv van de Commissaris Franssen geen melding maakte van deze nevenfunctie, maar dat dit is aangepast direct nadat deze belangenverstrengeling werd onthuld op de website accountingweb. De webmaster van

een andere accountants-site, accountantsonline, die het bericht overnam, is door de woordvoerder http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/131/cdk-j-franssen-op-payroll-van-provinciale-accountant.html (1 of 4) [3/11/2009 12:24:00 AM]

Meer belangenverstrengelingen bij Deloitte »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Jan Franssen

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

CdK J. Franssen op payroll van provinciale accountant at Klokkenluideronline

van Franssen onder zware druk gezet het bericht te verwijderen. Dat gebeurde ook.

13 Reacties op “CdK J. Franssen op payroll van provinciale accountant”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Anoniem
22 Feb 2005 om 19:45

Dat bericht staat er gewoon nog steeds. Zoek maar op google naar Franssen.

Inderdaad een waarlijk voorbeeld van corruptie. Ik zou zeggen, fuck NRC, richt je pijlen op deze volksverlakker en breng hem ten val.

De provincie ZH zou er overigens goed aan doen om de jaarrekening nog eens opnieuw te laten controleren, het zou me niet verbazen als Toilet en Douche de handtekening zowiezo wel zet, ook al staan er dingen in die het daglicht niet kunnen verdragen.

Rabarberke Dullemond Groningen

2. Anoniem
23 Feb 2005 om 12:39

RD schreef: “Ik zou zeggen, fuck NRC, richt je pijlen op deze volksverlakker en breng hem ten val.”

Als de NRC een niet establishment-gerelateerde krant was geweest had zij dit nieuws gebrachten Franssen al lang ten val gebracht. NRC heeft dit nieuws echter ontdekt noch gebracht wat weer een argument aandraagt dat de structurele en fundamentele kritiek van Kat zeer wel gegrond kan zijn.

3. Anoniem
23 Feb 2005 om 13:16

Deze site had zich tot doel gesteld misstanden bloot te leggen. Met dit artikel doet zij dat.

Het steeds wijzen op het feit dat NRC niet deugtis slaapverwekkend aan het worden. De Groninger Gezinsbode heeft ook geen aandacht besteed aan Franssen. Moet Klokkenluideronline nu de vaderlandse pers gaan zitten controleren en corrigeren? Als je vindt dat een krant niet voldoet, koop dan een andere. Het is maar een krant tenslotte. Hoe erg je het vindt dat NRC niet deugt heeft m.i. vooral te maken hoeveel waarde je aan een dagbladprul schenkt. Kennelijk te veel. Folkert Jensma…who gives a shit.

Maar dat een benoemde CdK, die betaald wordt de belastingbetaler die niet voor de man gekozen heeft, de schijn van corruptie tegen heeft, is een kwestie van een heel ander kaliber.

RD
4. Anoniem

23 Feb 2005 om 14:57

Je kan het aan de kaak stellen van vermeende misstanden ook overdrijven en dat is wat deze site met name doet. Op negatieve wijze speculeren lukt ook vrij aardig.
Ik vind dat niet zo zeer slaapverwekkend als wel buitengewoon armoedig.

5. Anoniem
24 Feb 2005 om 19:36

Zit Franssen er nog? Zijn er geen provinciale impeachment procedures? Is er dan geen gerechtigheid in dit land? To arms!

RD
6. Anoniem

25 Feb 2005 om 17:43

RD, je haalt zelf NRC erbij. Wat heeft dat hiermee te doen? 7. Anoniem

15 Mrt 2005 om 18:40

Bezoekers

 • ●  16 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165348 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/131/cdk-j-franssen-op-payroll-van-provinciale-accountant.html (2 of 4) [3/11/2009 12:24:00 AM]

logoquizzed.gif

CdK J. Franssen op payroll van provinciale accountant at Klokkenluideronline

Ja, ja, je vertrouwt een dief net zo lang tot je zelf beroofd wordt. Is Het niet? En als je baas de dader is dan zeg je gewoon dat je het niet zeker weet(, of zeker niet weet).
Geen wonder dat je het armoedig vindt. Geestelijke armoede, dat straal je schrijven helemaal uit.

Jan Stoel 8. Piet

23 Okt 2007 om 14:15

Jan Franssen -NEDERLAND KAN MIJ NIET ZWART GENOEG WORDEN!-
heb ik een briefwisseling gehad. Het is een uiterst onaangenaam persoon. Dat hij corrupt is, is in de politiek niets bijzonders meer in Nederland, waarschijnlijk zelfs een pré!

Verbannen en zijn vermogen afpakken! Piet

9. harry van groen 23 Okt 2007 om 17:48

Hij is ooit wethouder van leiden geweest ,kom ik in zijn cv niet tegen.
Zoals u weet kom ik hem tegen in een art.19 procedure. De burgemeester ,gemeenteraad (geen hoor en wederhoor bijv),rechter ,grootgrutter ,advocaat,rechter ,maar ook J.Fransen zijn allemmaal corrupt.Er is tot op heden nooit een uitspraak geweest.Onze burgemeester stapt hierom op -augustus 2007- maar let op hij bedingt bij Jan ,omdat ook zijn partij in het geding is ,een grotere gemeente ,zo meer salaris.Over een vertrouwenscommissie ,daar hoor ik niets van ,terwijl alle gemeenteleden hier van weten.
2 weken geleden zag ik de burgemeester nog op de TV ,hij wist niet dat er een gasleiding was. De ex wethouder ,ook door JAN hierom burgemeester gemaakt ,wordt bedreigd.
Deze mensen zijn mijn bloedgroep niet zei mijn moeder altijd ,maar ook de Heere straft meteen.

10. harry van groen 24 Okt 2007 om 09:49

Na een koekje teveel ,hebben wij nu weer een Na druppel die de emmer doet overlopen. Wanneer wordt de politiek en kroon eens volwassen en gewoon zegt dat Jan corrupt is ,en daar voor moet opstappen.
Mijnheer heeft een chauffeur ,waar mee hij ook zijn goedbetaalde bijbanen mee afrijdt.Er wordt over deze overheidsgelden nooit gesproken. Hoeveel uur kost zijn baan ,betaal hem daar voor .Ook bij bijstandsfraude blijken er mensen te zijn die 30 uur werken in een etmaal.Als hij zoveel nog bijverdient ,en zonodig naar zijn politieke vriendjes moest ,immers als argument wordt gebruikt dat hij burgemeester van Zwolle was,kan hij dan niet een student dan nog inhuren ,of een taxi nemen.Ik zal hem niet aanraden wat henk Koning altijd deed ( op dienstreis in den landen ,ging hij de avond daar aan vooraf al in de meest chique hotels slapen,zo behoefde hij ook zijn eigen prakkies niet te koken ,en te kopen ),want zo maak je weer misbruik van onze belastinggelden etc.

Nee die poppenkast moet maar eens afgelopen zijn ,Jan moet aan de galg,en weg met al die bijbanen ,bij iedere beëdigde ambtenaar in dienst van de kroon.
En geen oogsjes dicht en snaveltjes toe,ook niet van de pers.

11. En weg is mijn kunstgebid! 4 Nov 2007 om 14:00

De CV van Franssen is van het NET gehaald. Klaarblijkelijk leest hij ook deze site. Wie kan nog een kopie van de CV hier plaatsten?

12. harry van groen 3 Jan 2008 om 15:34

Je zou toch zeggen dat deze site een begin is van een dialoog van in ieder geval beëdigde ambtenaren.Aan die klokkenluiders ligt het niet HM.Had u maar met carbiet alle doofpotten de deksel er af laten blazen ,was al dat vuurwerk nog ergens goed voor geweest.
Ja iedereen bleek op eens in het buitenland te zitten,zelfs Wilders die zijn ballonnetjes maar had opgelaten ipv met carbiet spelen.

Nee U ziet het Jan Fransen,Ed Nijpels ,van Delden,Hirsch Ballin etc,etc, ze doen net of ze gek zijn,en blijven rustig zitten ,waar ze zitten.
Zij zijn al lang niet GELOOFWAARDIG meer,maar wie zijn er nu KNETTERGEK ?

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/131/cdk-j-franssen-op-payroll-van-provinciale-accountant.html (3 of 4) [3/11/2009 12:24:00 AM]

1. Corrupte Jan Franssen weer in opspraak | Pingback op 24 Okt 2007 om 01:06

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Joost Oranje (NRC) neemt geld aan van juristerij

Meer belangenverstrengelingen bij Deloitte »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2

CdK J. Franssen op payroll van provinciale accountant at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/131/cdk-j-franssen-op-payroll-van-provinciale-accountant.html (4 of 4) [3/11/2009 12:24:00 AM]

RSS berichten en RSS reacties

Kwetsende kunst: het complete overzicht at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Project Freestate Laos
Kwetsende kunst: het complete overzicht

Gepubliceerd door Micha Kat 20 mei, 2008 in Algemeen.

Als eerbetoon aan Gregorius Nekschot, de eerste cartoonist die wellicht een kabinet laat vallen, biedt deze website via deze link een compleet overzicht

aan van alle kwetsende kunst van de laatste jaren. Via een dubbelklik op de afbeeldingen wordt achtergrondinformatie verkregen. Veel plezier ermee, Jan Peter Balkenende, Piet Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin! Wellicht kunnen jullie net als jullie grote voorganger en inspirator Adolf Hitler ooit deed een overzichtstentoonstelling organiseren om het Nederlandsche Volk (Een Volk! Een Censor! Een Kunst!) te leren wat ‘entartete Kunst’ is!

Op de Kulturtagung in 1935 hield Adolf Hitler een rede waarin hij demonstreerde dat, in de korte tijd dat het volk en de staat werden geleid door de nationaalsocialisten, aan het Duitse volk vooral op het gebied van culturele prestaties meer was toegevallen dan in de voorgaande decennia. Kunst moest de verkondigster zijn van het hoogstaande en mooie en daarmee draagster zijn van wat natuurlijk en gezond is.

Als zij hieraan niet voldeed was dit een teken van degeneratie en verval. Met dit laatste refereerde Hitler aan de schilderijen en beelden van de dadaïsten, kubisten
en futuristen en van de ‘ingebeelde’ impressionisten met hun primitieve manier van uitdrukken

2 Reacties op “Kwetsende kunst: het complete overzicht”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. P.uncia
21 Mei 2008 om 01:23

Is op het Zaplog gezet Micha ;) http://zaplog.nl/zaplog/article/kwetsende_kunst_het_complete_overzicht

2. Myriam
21 Mei 2008 om 13:55

De quilt van kwetsende kunst is een eerbetoon aan ALLE kunstenaars die in hun vrijheid van artistieke expressie op onzinnige en oneerlijke wijze worden belemmerd. Daar is Gregorius Nekschot slechts een van.

Deloitte breekt met Zuid-Holland om corrupte CdK »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

woman-thumb.jpg

RS

S

entartet.jpg

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

kerstdemmink

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/721/kwetsende-kunst-het-complete-overzicht.html (1 of 2) [3/11/2009 12:24:10 AM]

Kwetsende kunst: het complete overzicht at Klokkenluideronline

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren. « Project Freestate Laos

Deloitte breekt met Zuid-Holland om corrupte CdK »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

Bezoekers

 • ●  16 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165348 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/721/kwetsende-kunst-het-complete-overzicht.html (2 of 2) [3/11/2009 12:24:10 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/woman-thumb.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/woman-thumb.jpg [3/11/2009 12:24:10 AM]

Project Freestate Laos at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Het einde van de onafhankelijke journalistiek Project Freestate Laos

Gepubliceerd door Micha Kat 17 mei, 2008 in Algemeen.

Kwetsende kunst: het complete overzicht »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

Nederland is een lost cause voor vrije denkers geworden. De Balkenendetjes, Donnertjes, Hirsch Ballinnetjes en Harm Brouwertjes hebben ons land met hun
leugens en geblunder definitief om zeep geholpen! Maar er is hoop! Onder de bezielende leiding van voormalig Lux et Libertas-Ombudsman Micha Kat wordt er thans in het tropische Laos gewerkt aan een FREESTATE voor teleurgestelde Nederlanders die vanuit daar zullen gaan strijden voor de bevrijding van hun land! Het is allemaal gratis en voor niets zolang de deelnemers maar bereid
zijn hun vermogens en talenten om niet in te zetten voor het project! O ja, nog eens eis: elke deelnemer moet Atlas Shrugged van Ayn Rand hebben gelezen!

6 Reacties op “Project Freestate Laos”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Alex
17 Mei 2008 om 10:44

Mooi initiatief. Ik zie het in een wat groter plaatje allemaal, bepaalde dominante processen kun je niet stoppen. We weten allemaal wat de waarheid is maar er op een harde manier tegenin gaan heeft wat mij betreft weinig zin tot deze trend tot een einde is gekomen.

Het lijkt me beter om na de piek van de trend, die waarschijnlijk het ergste zal zijn wat de aarde ooit meegemaakt heeft, een betere wereld op te bouwen in een tijd dat de mensen daar voor open staan.

Dus, nu rustig blijven, laat gebeuren wat gaat gebeuren, bereid je zo goed mogelijk voor op de tijd die komen gaat en bouw op het goede moment aan een betere wereld zodat we nooit meer ellende mee hoeven te maken, dat kunnen we met gemak realiseren met z’n allen.

2. Egor van Elven 17 Mei 2008 om 13:16

interessant project. waar zijn de ontwikkelingen over dit project te volgen? 3. Thijs

17 Mei 2008 om 19:38

Mooi land, fantastisch volk, ben er een paar keer geweest en geeft een heerlijk gevoel. Begrijp de drang om vanuit het buitenland te bloggen. Maar Laos is verschrikkelijk qua mensenrechten: “Nightmare in Laos. The True Story of a Woman Imprisoned in a Communist Gulag.” Over een westers echtpaar dat volledig onterecht verdacht wordt van anti-regeringspraktijken, 11 maanden in een beulkamp. Verder is het ontbreken van vrije pers in Laos een teken aan de wand; niemand weet wat er momenteel met de Hmong gebeurt. Thailand doet het wat dat betreft iets beter.

4. wim heitinga 18 Mei 2008 om 21:00

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’ ● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

RS

S

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal


● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix ● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/718/project-freestate-laos.html (1 of 2) [3/11/2009 12:24:20 AM]

freestate.jpg

Project Freestate Laos at Klokkenluideronline

ik zit al enige tijd in ballingschap in london omdat mij hier het leven onmogelijk wordt gemaakt door fleischbaum en de geenstijlhorden.

met vriendelijke groet, wim heitinga

5. anna
25 Mei 2008 om 14:54

…onlangs bezocht ik een fantastisch mooi en vrij geisoleerd land in latijns amerika waar de mensenrechten nog redelijk gerespecteerd worden en de mensen zelfs zachtaardig voor hun dieren zijn, voor zover ik dit kon beoordelen. Ik hoop binnenkort terug te gaan.
Hier zou ik met mensen een bijzondere woongemeenschap willen starten waar ieder z’n ding kan doen in vrijheid.

Interesse?
6. Een fan

4 Jun 2008 om 02:24

Atlas shrugged, nou kijk eens aan, daar komt de culturele bagage van aapje kat uit de mouw. En wat een een mooie schat is dat zeg. Nou nou, poeh poeh. LEKKER MET ZE ALLEN OM NIET ATLAS SHURGGED GAAN ZITTEN LEZEN IN LAOS MEDELANDERS! Veel succes toegewenst met dit niet-charitatieve project.

Bezoekers

 • ●  16 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165348 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/718/project-freestate-laos.html (2 of 2) [3/11/2009 12:24:20 AM]

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Het einde van de onafhankelijke journalistiek

Kwetsende kunst: het complete overzicht »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/freestate.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/05/freestate.jpg [3/11/2009 12:24:21 AM]

Het farmaceutisch complot at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« PvdA nu echt een criminele organisatie!
Het farmaceutisch complot

Gepubliceerd door Micha Kat 30 april, 2008 in Algemeen.

Het farmaceutisch complot (2) »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

big-farma.jpg

De farmaceutische industrie is thans begonnen met een demonisch offensief zo veel mogelijk mensen leeg te plunderen en vervolgens te vergiftigen. De ene na
de andere ‘nieuwe ziekte’ wordt ‘ontdekt’ om daar vervolgens peperdure medicijnen tegen in te zetten die bijna altijd levensgevaarlijke maar verzwegen bijwerkingen hebben. Dat deze pillen desondanks worden toegelaten is het gevolg van het en masse omkopen van wetenschappers en ambtenaren door de farmaceutische industrie. Ook de media werken met graagte mee aan de vergiftiging van hun lezers door zich open te stellen voor farmaceutische propaganda. Hoe vernietigend en alarmerend dit alles kan uitpakken werd voor het eerst duidelijk (althans in Nederland) door de ‘wonderpil-propaganda’ in NRC Handelsblad door Wim Kohler. Thans heet de nieuwe ziekte die met pillen moet worden bestreden HSDD, verminderde sexlust bij vrouwen. In dit stuk in dagblad Trouw -een zeldzame kritische uitzondering temidden van de farma-propaganda- wordt de onstaansgeschiedenis van deze ziekte beschreven. Het aantal doden dat de farmaceutische mafia reeds op zijn geweten heeft moet inmiddels in de tienduizenden lopen.

Een turning point in de bewustwording van de criminele en zelfs genocidale handelswijze van de farmaceutische industrie vormde het medicijn Vioxx van MSD.
Maar de knieval die big farma toen moest maken lijkt de industrie juist eerder te hebben aangezet tot het nemen van nog meer risico’s en het introduceren van nog veel meer dodelijke pillen! Het probiotica-schandaal in Utrecht leek ons opnieuw de ogen te zullen openen, maar dankzij de farma- miljarden werden de media al snel zodanig ‘ingekapseld’ dat er nauwelijks schade werd toegebracht aan de samenzwering van big farma om gewoon door te gaan met hun pillen-plannen. Grote drivers hier zijn natuurlijk de beurskoersen van de farmaceutische bedrijven en de daaraan gerelateerde bonussen van het management. In dit opzicht is het huiveringwekkend te lezen over het Nederlandse beursgenoteerde bedrijf Pharming dat nog geen producten op de markt heeft en alle troefkaarten heeft gezet op het medicijn Rhuncin. Maar dat werd dus afgekeurd wegens de levensgevaarlijke bijwerkingen. De onderneming legt zich niet bij de afkeuring neer en gaat een nieuwe aanvraag indienen, uiteraard na de betreffende Euro-ambteneren eerst te hebben ‘voorgelicht’ over de ‘unieke pillen’ in de bordelen van Straatsburg en Brussel. Want ja, al die investeerders en aandeelhouders moeten natuurlijk wel uitzicht houden op return on investment en daar mogen best een paar honderd doden tegenover staan. Pfizer timmert ook hard aan de weg met de nieuwe antirook-’wonderpil’ Champix. Hier leest u het een en ander over de gevaarlijke bijwerkingen. Hoe de media ook hier – levensgevaarlijke- propaganda bedrijven leest u in dit artikel uit het AD: ‘de bijwerkingen zijn over het algemeen mild’. Dit is ‘farma-Kremlintaal’ voor: hier heeft u te maken met een levensbedreigend medicijn! En dan zwijgen we nog naar even over hoe big farma er reeds in is geslaagd de helft van onze kinderen aan de ritalin te krijgen omdat ze ADHD of ADD of wat dies al niet meer zij zouden hebben…. In een recent stuk las ik zelfs dat ‘angst voor de belastinginspecteur’

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

RS

S

ritalin.jpg

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/696/het-farmaceutisch-complot.html (1 of 7) [3/11/2009 12:24:32 AM]

Het farmaceutisch complot at Klokkenluideronline

tegenwoordig al een erkend ziektebeeld is waarvoor medicijnen worden ontwikkeld! Het lijkt inderdaad wel cabaret.

31 Reacties op “Het farmaceutisch complot”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Meneer
30 Apr 2008 om 17:45

Heer Kat, u bent op de goede weg. Ga zo door, want de pillenmaffia is machtiger dan u denkt en de lui zijn niet vies van een spelletje dirty-trickery.

Kortgeleden heb ik vanwege een ontsteking Diclofenacnatrium gekregen. En wat staat in de bijsluiter? Effe niet schrikken a.u.b. Ik citeer:

Wees extra voorzichtig met Diclofenacnatrium ratiopharm:

1. Wanneer u overgevoeligheidsreacties krijgt. Overgevoeligheidsreacties (zelfs ernstige) kunnen optreden, ook zonder dat u dit geneesmiddel al eerder heeft gebruikt.

2.Wanneer u maag, darm, lever, hart of nierpatient bent. Het is dan raadzaam om Diclofenacnatrium alleen onder strikte controle van de behandelend arts te gebruiken.

3.Wanneer u bloedverdunners gebruikt. Omdat Diclofenacnatrium een bloedverdunnend effect heeft dient u aan de Trombosedienst te melden dat u ook Diclofenacnatrium slikt.

4.Wanneer u wat ouder bent. Aangezien bij oudere mensen de concentratie van Diclofenacnatrium hoger is dan bij jongere mensen kan door de arts de dagelijkse dosis worden verlaagd.

5.Indien u Diclofenacnatrium langere tijd gebruikt. Bij langere therapieduur zijn controles van het bloedbeeld en van de lever en nierfunctie als voorzorgsmaatregel aan te bevelen.

6.Geneesmiddelen zoals Diclofenac Ratiopharm kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartinfarct of beroerte. Neem niet meer dan de voorgeschreven dosis, en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer wordt gebruikt.

7. Wanneer u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (hoge bloeddruk, diabetes (melites), hoog cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt, dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit middel gebruikt.

————— 2. henk

30 Apr 2008 om 18:49

@meneer: omzeil toch die maffia. Gebruik gewoon, zekeer als het een ontsteking betreft, homeopatische korreltjes of andere zogenoemde ‘alternatieven’. Houdt u nog meer energie over om te ageren. (Ontstekingen staan namelijk voor verhit denken.)

3. Micha Kat
30 Apr 2008 om 18:52

Zie ook deze link over de ‘farmaceutische klokkenluider’ Hans van der Linde

http://www.gezondheidssite.nl/extra/documenten/Tgrf_ZiekMedicijnen.pdf

4. Luuk van Dinter 30 Apr 2008 om 21:24

Ik ben geschokt door wat ik lees; natuurlijk weten ook wij dat er “iets” niet klopt, maar dat het zo ver gaat als dat Micha en dokter Van der Linde hier bewijzen…..
Alleen al op “ons” vakgebied (straling van mobiele telefonie) worstelen we met artsen en GGD’s, die stug volhouden dat er geen bewijs is van gezondheidsrisico’s door straling. Plaats ik dat in een groter geheel, dan begint een hoogst verontrustend kwartje te vallen.

Op dit moment van reageren kan ik niets beters bedenken, dan dit binnen onze kring van de daken te roepen. Hopenlijk valt mij een dezer dagen meer in om dit soort wanpraktijken aan de kaak te stellen.

5. Meneer
1 Mei 2008 om 00:13

@Henk. Probleem is dat ik een chronische ontsteking heb in beide Archillespezen. Als dat niet juist behandeld wordt, dan moet het “mes”erin en daar heb ik geen zin in. Ik ben alleen geschrokken van de bijwerkingen van het middel dat in de bijsluiter staat. En dan komt heer Kat in het verhaal waarbij hij (terecht) wijst op de gevaren van bepaalde medicijnen. Softenon was ook zogenaamd “veilig” weten we nog van 50 jaar geleden??

Bezoekers

 • ●  14 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165348 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/696/het-farmaceutisch-complot.html (2 of 7) [3/11/2009 12:24:32 AM]

logoquizzed.gif

Het farmaceutisch complot at Klokkenluideronline

6. Charles
1 Mei 2008 om 11:14

Onlangs in het nieuws dat een onderzoeker de ontbrekende ton aan euros niet kan krijgen om definitief aan te tonen dat een bepaald dieet bij veel kids net zo goed werkt als ritalin. Vreemd!

7. micha kat
1 Mei 2008 om 13:03

@Charles
Het gaat om Lidy Pelsser. Zie http://www.pelsser.nl/
Tot ieders verbijstering blijkt de farma-mafia haar kansrijke ADHD-therapie reeds in de knop kapot de willen maken.

8. Peter Rood 4 Mei 2008 om 16:58

Hardstikke goed. Lees voor meer info bovenstaande website. Het is de Big farma samen met het psychiatrie bolwerk. De psychs vinden steeds nieuwe ziekten uit ( zie hun bijbel DSM (Diagnostic Statistical Manuel) genaamd) en dan holt de farma er achteraan als een lijkenpikker om er geld uit te slaan.

groeten, Peter

9. P.uncia
6 Mei 2008 om 01:52

Yeah Micha, goed stuk, ik heb het al op het Zaplog gezet :) http://zaplog.nl/zaplog/article/het_farmaceutisch_complot

Ik neem aan dat je geen bezwaar hebt dat ik het ook op mijn site zet ;) 10. Ron

6 Mei 2008 om 10:34

“De farmaceutische industrie is thans begonnen met een demonisch offensief zo veel mogelijk mensen leeg te plunderen en vervolgens te vergiftigen””

Dat zou wel een domme zet zijn van een bedrijf dat geld wil verdienen. Oftewel: hier gaat Kat weer eens erg door de bocht.

11. danny
6 Mei 2008 om 11:09

Ff over die ritalin,
Ik hoop wel dat je weet dat adhd echt bestaat, al wordt de diagnose soms te snel gesteld en dus te vaak.
Ik kwam er na 35 jaar achter, opleiding weg(maar heb nu herkansing), resultaat, overspannen en doodongelukkig, niet ineens, maar dat bouwt zich langzaam op, helaas heb je het niet door.
Maar de ritalin dus, ik slik het nu voor de concentratie, maar als men er op tijd bij is, is dat niet nodig denk ik. Troep is het eigenlijk, maar nog even.
In het begin was het fantastisch, vond ik, maar het pakte mijn persoonlijkheid af. Structuur is het woord, maar na 35 jaar is dat niet 123 te veranderen, dus om mijn opleiding af te maken ivm tijdnood, slik ik het. Daarna weg ermee

12. Pineut
7 Mei 2008 om 22:42

Eén van de bijwerkingen van het middel “Stocrin” (een anti hiv middel van MSD) is ook leuk ik citeer : Psychiatric Symptoms: Serious psychiatric adverse experiences have been reported in patients treated with efavirenz. In controlled trials of 1,008 patients treated with regimens containing efavirenz for an average of 1.6 years and 635 patients treated with control regimens for an average of 1.3 years, the frequency of specific serious psychiatric events among patients who received efavirenz or control regimens, respectively, were: severe depression (1.6%, 0.6%), SUICIDAL IDEATION (0.6%, 0.3%), non-fatal suicide attempts (0.4%, 0%), aggressive behavior (0.4%, 0.3%), paranoid reactions (0.4%, 0.3%) and manic reactions (0.1%, 0%). Patients with a history of psychiatric disorders appear to be at greater risk of these serious psychiatric adverse experiences, with the frequency of each of the above events ranging from 0.3% for manic reactions to 2.0% for both severe depression and SUICIDAL IDEATION. There have also been occasional post-marketing reports of death by suicide, delusions and psychosis-like behavior, although a causal relationship to the use of efavirenz cannot be determined from these reports. Bron Website : http://www.msd-gulf.com/product/stocrin.html

Vr. Gr. Pineut 13. Pineut

7 Mei 2008 om 23:14

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/696/het-farmaceutisch-complot.html (3 of 7) [3/11/2009 12:24:32 AM]

Het farmaceutisch complot at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/696/het-farmaceutisch-complot.html (4 of 7) [3/11/2009 12:24:32 AM]

Aanvulling : Het Farmaceutische complot is overigens onderdeel van een veel groter complot van de komende Nieuwe Wereld Orde waarbij de wereld bevolking teruggebracht dient te worden tot 500.000.000.
(volgens de 10 geboden van de Georgia Guidestones)
De rijkste en machtigste elite, de illuminati zijn hier al jaren mee bezig. Vergif door middel van het dogmatische woord medicijn is één handige manier om mensen in het westen op te ruimen, andere manieren zijn vaccinaties met gecorumpeerd dna die het gezonde dna kapot maken.

Als de Nieuwe Wereld Orde een feit is en er een nieuwe facistische dictatuur is ingesteld zullen alle dissidenten die tegen de NWO zijn en die op de red en blue list staan netjes worden opgeruimd in de kant en klaar gebouwde FEMA kampen die wereldwijd klaar staan !

Referentie : www.stormwaarschuwing.nl

Vr. Gr. Pineut

(misschien worden mensen nu wat globaler wakker ? http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&l=NL)
Filmpje : http://video.google.nl/videoplay?docid=2025737815077941161

14. Heremetijd 8 Mei 2008 om 13:49

We willen allemaal verzekerd zijn van niet te dragen zorgkosten.
Maar omdat niemand het recht heeft om zich desnoods niet te verzekeren zullen we met dit totalitaire zorgstelsel bedrogen uitkomen.
Geld speelt dan een steeds belangrijkere rol. Het wordt dan je geld en desnoods je leven. Omdat dit proces zo langzaam gaat merken de mensen het nauwelijks. Als je het wel merkt, kun je wel gaan schreeuwen, maar dat heeft net zoveel zin als schreeuwen bij het omslaan van de boot. Pas als je het recht opeist om uit die boot te mogen stappen zullen de machthebbers op hun tellen moeten gaan passen! Zij hebben een hekel aan een dergelijke vrijheid. Bent u bang voor alleen al dat recht op die vrijheid?
Zo niet, ga dan naar www.ziekvanzorg.nl.
Lees de 14-daagse columns en wordt wakker!
Heremetijd

15. Bokkem
13 Mei 2008 om 23:41

In alle fenomenen bestaat een paradox. De farmaceutische industrie heeft veel goeds gebracht, maar slaat soms door. Bijwerkingen zijn onontkoombaar (om dat te snappen is kennis van het menselijk lichaam onontbeerlijk, alsmede kennis van farmaca). Als uw Willy het niet meer doet, ben ik benieuwd of u de belangrijkste bijwerking van sildenafil (erecties!) links laat liggen…

Echter, de reacties op dit artikel lijken van doorgeslagen neuroten, pathologische achterdochtici en mensen met

achtervolgingswaanzin. Zijn genoeg pillen voor en de bijwerkingen vallen best mee Vergeet niet te lachen af en toe en geniet van het mooie lenteweer, Bokkem

16. joep
14 Feb 2009 om 11:15

in de Trouw van vandaag, zaterdag 14 februari 2009, op pagina 4 een artikel “Waakhond ontmaskert farmaceuten, maar onderneemt geen actie; Inspectie lijkt angstig keffertje” een analyse van Joop Bouma. In dit geval gaat het om de marketing van cholesterolpillen Lipitor van fabrikant Pfizer en Crestor van AstraZeneca.
Door deze fabrikanten gaat er in de zorg jaarlijks 170 miljoen Euro extra om; deze pillen kosten 20 euro per maand, het merloze alternatief 0.77 euro.

eerder schreef Joop al: http://www.trouw.nl/achtergrond/Dossiers/article1431540.ece
zoek met de zoekmachine op de Trouw site maar naar meer bijdragen van Joop Bouma; aanrader.

In diezelfde TRouw overigens ook op pagina 81 een vrijwel kritiekloze recensie (gaat het om een roman of om toetsbare / getoetste feiten?) van Ivo Barends van het boek van Bas de Haan, de Deventer Moordzaak, het complot ontrafeld. Bizar hoe verschillende bijdragen in een krant van kwaliteit kunnen verschillen.

Wat leert de tijd ons inmiddels over inspecties:
– inspectie gezondheidszorg: tandeloze blinde hond
– inspectie verkeer en waterstaat (IVW): veelal transparante open rapportages; daarbovenop nog een extra laag: de Onderzoeksraad van Prins Pieter die, zo leerde de Schipholbrand, daar nog is een keer (veelal) onafhankelijk boven staat
– de Nederlandse Bank, als toezichthouder van het bankwezen: hoop vraagtekens. Ho ekan het trouwens zijn dat “idereen, de Haagse politiek inclusief” zijn pijlen richt op speculerende provincies die naar eer en geweten het geld van de gemeenschap hoog rentend wegzetten bij een Bank die de goekeuring van onze inspecteur heeft?
– Onderwijsinspectie: jaren geleden heeft het dagblad Trouw met een jaarlijks overzicht deze tak van sport veel transparanter gemaakt.
– Inspectie Landbouw en Visserij: heb ik geen beeld van. Afgezien van zaken als een Urker visfraude waar de burgemester bij betrokken was.

17. Justanother cowboy 15 Feb 2009 om 01:45

Een nieuw complot ?

http://www.opinieleiders.nl/techlog/pivot/entry.php?id=5612

;-)

Het farmaceutisch complot at Klokkenluideronline

18. RuudHarmsen 15 Feb 2009 om 11:33

Justanother cowboy, 15 Feb 2009 om 01:45 ===
Een nieuw complot ?

http://www.opinieleiders.nl/techlog/pivot/entry.php?id=5612

/===

Ik ken de schrijver van dit stukje, en geloof mij: hij is absoluut niet serieus te nemen. Hij is een trol op eigen website. Hij verdiept zich in geen enkel onderwerp, weet niet waar hij over schrijft, maar heeft wel over alles en nog wat een mening.

Zijn enige drijfveer is om overal dwars tegenin te gaan. 19. Cpt. Iglo

15 Feb 2009 om 11:57

Ruud Harmsen kletst uit zijn nek. Hij kent de schrijver van het stukje helemaal niet en heeft absoluut geen inzicht in waar de schrijver zich wel of niet in verdiept. Ruud Harmsen is echter boos omdat wij het niet met hem eens zijn in het geval Ernest Louwes (google maar even op [site:opinieleiders.nl ruud harmsen]). Dus Ruud: Louwes heeft het gewoon gedaan. En nu ophouden met onzin uitkramen.

20. RuudHarmsen 15 Feb 2009 om 13:54

Ik ken je wel want je was maandenlang op een forum waar ik ook was en nog steeds ben, en we hebben elkaar ontmoet en tot diep in de nacht op een terrasje zitten kletsen (wij en enkele anderen die van het grotere gezelschap waren overgebleven) (het was toen eens een keer geen winter!), en dat weet je vast nog wel. Het was ook heel gezellig, want lachen kan je best wel met jou.

Zo zijn de stukjes op je site vaak ook best grappig en amusant, maar inhoudelijk gaan ze vrijwel altijd nergens over. En dat geldt echt niet alleen voor je stukjes over de Deventer moordzaak, want ik heb ook heel veel andere stukjes gelezen.

Je weet niet de juiste mix van serieuze aandacht en parodie te maken (het alleen maar persiflage, en 0% serieus), er is geen enkele nuance en geen enkele feitelijkheid. Je kiest gewoon mikpunten (Balkenende, Maurice de Hond, Wim Dankbaar, het maakt niet uit) en die maak je dan belachelijk. Als gezegd: best grappig en amusant, maar inhoudelijk niet serieus te nemen.

21. RuudHarmsen 15 Feb 2009 om 13:59

> (google maar even op [site:opinieleiders.nl ruud harmsen])
Klopt. Ik promoot trouwens ook je site (natuurlijk, want hij is echt leuk!) in deze pagina:

http://rudhar.com/politics/devmrdzk/devmlink.htm

Dat je helemaal onderaan staat is geen toeval en de aanduiding “serieuze artikelen” staat opzettelijk niet tussen aanhalingstekens maar is natuurlijk wel sarcastisch bedoeld.

Warm aanbevolen — en dat meen ik, laat iedereen gerust zelf oordelen en het desgewenst niet met mij eens zijn.

22. Cpt. Iglo
15 Feb 2009 om 15:00

@RuudHarmsen: je vergist je. Klaar. 23. RuudHarmsen

15 Feb 2009 om 15:01

Captain Iglo:
===
Ruud Harmsen is echter boos omdat wij het niet met hem eens zijn in het geval Ernest Louwes (google maar even op [site:opinieleiders.nl ruud harmsen]). Dus Ruud: Louwes heeft het gewoon gedaan.
/===

Uit je reactie blijkt ook al hoezeer ik gelijk heb met mijn bewering dat je je niet in je onderwerpen verdiept. Je hebt dan ook merkbaar de DMZ-stukjes op mijn site niet gelezen.
(De mijne zijn wél serieus, maar — dat geef ik meteen toe — lang niet zo leuk als de jouwe.)

Ik heb namelijk vanaf het allereerste begin gesteld, en dat tot op de dag van vandaag volgehouden, dat ik niet overtuigd ben van de onschuld van Ernest Louwes (wat niet betekent dat ik die schuld ook waarschijnlijk acht). Je argument “Louwes heeft het gewoon gedaan” slaat dus helemaal nergens op en is een totale miskenning van alles wat over die zaak geschreven heb.

http://rudhar.com/politics/devmrdzk.htm

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/696/het-farmaceutisch-complot.html (5 of 7) [3/11/2009 12:24:32 AM]

Het farmaceutisch complot at Klokkenluideronline

24. RuudHarmsen 15 Feb 2009 om 15:19

Met andere woorden, ook al heeft Louwes het wel gedaan, wat ik dus onwaarschijnlijk vind maar zeker niet uitsluit, dan nog blijft ca. 95% van mijn artikelen over de DMZ volledig overeind.

Evenzo: ook als Demmink volledig onschuldig is aan alle hem aangewreven misdaden, dan nog had hij al jaren geleden geschorst moeten zijn en had er eerlijk, volledig en onafhankelijk, onbeïnvloedbaar onderzoek gedaan moeten zijn, waarna een rechter en niet het Openbaar Ministerie over zijn eventuele schuld had moeten oordelen. Het is en blijft een misstand dat dat niet gebeurd is, de regering heeft het ook dan volledig fout aangepakt en het parlement en de media zijn ernstig tekortgeschoten.

25. RuudHarmsen 15 Feb 2009 om 15:52

Cpt. Iglo, 15 Feb 2009 om 15:00 ===
@RuudHarmsen: je vergist je. Klaar. /===

Hahaha, wat kan jij toch grappig liegen. Denial is futile. Ik ben even in het archief gedoken:

Het was op 13 juli 2001, in Utrecht, eerst terras van “Joops” op het Domplein, later een Grieks restaurant in die straat na onder het poortje door, nog later café Postillon. Ik heb er zelfs foto’s van waar je herkenbaar op staat, ook een waar alleen jij opstaat, met een speciaal T-shirt aan, wit met zwarte letters.
Herkenbaar ondanks dat mijn foto’s allemaal totaal mislukt waren, want ik had een knopje op de bloemen- en kikvorsstand laten staan waardoor ook de flits niet werkte.

Er waren getuigen bij die dag, en ze kennen je allemaal nog, echt wel! Om de zoveel maanden word je nog genoemd “hoe zou het toch met XXX gaan?”. Ik antwoord dan altijd “alive and kicking” en verwijs naar je sites.

Za nazdraztvujtje (of is het daar nog te vroeg voor? Ja dus.) 26. RuudHarmsen

15 Feb 2009 om 15:55

O ja, jij was het ook die me (ook al toen al min of meer zelfverklaard Portugeesdeskundige) er terecht aan herinnerde dat ‘kunnen’ in die taal vaak met ‘weten’ (saber, in de ik-vorm: sei) wordt vertaald, en niet met ‘poder’.

Ook vergeten zeker? Ik onthoud alles. 27. RuudHarmsen

15 Feb 2009 om 17:02

Captain Iglo:

http://www.youtube.com/watch?v=RFNmSyJY9IQ

Ook errug grappug!
Ondanks het balkje herken ik je. Op die mislukte foto die ik heb (maar niet zal openbaren), die je er net zo uit.

Ik hoor op de achtergrond dat je sinds niet al te veel jaren gezinsuitbreiding hebt gehad!? Leuk! 28. RuudHarmsen

15 Feb 2009 om 17:11

http://www.youtube.com/watch?v=qq-mLS6egn8

Ik heb me kapotgelachen, echt! Je hebt echt humor!

29. Cpt. Iglo
16 Feb 2009 om 16:18

@RuudHarmsen: hartstikke leuk allemaal. Je weet wie ik ben, maar hoe vaak je ook in je archief duikt, je kent mij niet.

Dat wij elkaar in 2001 een keer gesproken hebben doet daar niets aan af. Op grond van een grijs verleden beweerde jij: “Ik ken de schrijver van dit stukje, en geloof mij: hij is absoluut niet serieus te nemen. Hij is een trol op eigen website. Hij verdiept zich in geen enkel onderwerp, weet niet waar hij over schrijft, maar heeft wel over alles en nog wat een mening.

Zijn enige drijfveer is om overal dwars tegenin te gaan.”

Dat je mij niet serieus wilt nemen, moet je zelf weten.
Dat je denkt de rest van de wereld te moeten vertellen dat ik absoluut niet serieus te nemen ben: soit. Ook de kwalificatie “een trol op eigen website” is je van harte gegund.

Met “Hij verdiept zich in geen enkel onderwerp, weet niet waar hij over schrijft” ga je echter te ver. Dat kun jij namelijk helemaal niet beoordelen. Ook in mijn drijfveren heb jij geen inzicht, dus ook daarover kun je geen zinnig woord zeggen, wat je dan ook niet doet.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/696/het-farmaceutisch-complot.html (6 of 7) [3/11/2009 12:24:32 AM]

Het farmaceutisch complot at Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/696/het-farmaceutisch-complot.html (7 of 7) [3/11/2009 12:24:32 AM]

En laten we er dan nu maar over ophouden, ja? 30. groot

16 Feb 2009 om 17:58

@RuudHarmsen 15 Feb 2009 om 17:11

Heb zijn oevre op youtube gewaardeerd met een welverdiende ster 31. RuudHarmsen

16 Feb 2009 om 22:22

Met “Hij verdiept zich in geen enkel onderwerp, weet niet waar hij over schrijft” ga je echter te ver. Dat kun jij namelijk helemaal niet beoordelen.
/===

Het is al gebleken dat ik ook dat wel degelijk kan, want je commentaar over Louwes en mij sloeg de plank volkomen mis. Er bleek uit dat je geen idee hebt van wat ik op mijn site over de DMZ heb geschreven. Dan heb je je dus niet in het onderwerp verdiept, QED.

Het is een hard oordeel, maar iets anders kan ik er nou eenmaal niet van maken.

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« PvdA nu echt een criminele organisatie!

Het farmaceutisch complot (2) »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

:-)

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/04/big-farma.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/04/big-farma.jpg [3/11/2009 12:24:33 AM]

PvdA nu echt een criminele organisatie! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Fraude-update Deloitte
PvdA nu echt een criminele organisatie!

Gepubliceerd door Micha Kat 28 april, 2008 in Algemeen.
AD doet aangifte tegen inbrekend PvdA-raadslid

ANP- Krimpen aan de Lek. Het dagblad AD doet maandag aangifte van ondermeer huisvredebreuk tegen PvdA-raadslid Liesbeth Troe van de gemeente Nederlek. Troe haalde vroge week vertrouwelijke gemeentestukken uit de woning van haar buurvrouw en AD-verslaggeefster Jorina Haspels. Dit heeft de hoofdredactie van het AD Rotterdams Dagblad maandag besloten, zegt plaatsvervangend hoofdredacteur Dick van der Meer. “We zijn bezig met de aangifte. Ik zet straks mijn handtekening en dan gaat de aangifte vandaag nog per fax de deur uit naar de hoofdofficier van justitie” zegt Van der Meer. De aangifte richt zich behalve op het PvdA-raadslid op de gemeentesecretaris, burgemeester en wethouders en op de bode die afgelopen donderdagavond door de gemeente op pad was gestuurd…

met de opdracht vertrouwelijke stukken over een grondtransactie op te halen bij de AD- verslaggeefster thuis.

Voor meer fraude- en corruptienieuws over de PvdA zie dit artikel op HetVrijeVolk.

6 Reacties op “PvdA nu echt een criminele organisatie!”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Meneer
28 Apr 2008 om 19:00

Bij huisvredebreuk moet de eigenaar of rechthebbende kenbaar gemaakt hebben dat men het huis uit moet gaan (en vervolgens niet doet na 2x vorderen). Maar daar is hier geen sprake van in de zin der wet. Inbraak is het ook niet, omdat de bode via een sleutel binnenkwam die hij bovendien niet zelf had, maar de buurvrouw. Die buurvrouw had toestemming deze sleutel te gebruiken. Diefstal waarbij men de toegang heeft verschaft met een valse sleutel gaat hier dus juridisch ook niet op. Blijft dan nog insluiping over (hoewel dit niet in het Wetboek van Strafrecht zo staat beschreven). Diefstal was het ook niet, want de papieren behoorden tot overheid. Juridisch gezien ligt deze zaak wat gecompliceerd.

Ik ben eens benieuwd wat het OM gaat doen in deze zaak (of er wel vervolging komt). Als dit toch voor de rechtbank wordt gebracht, dan ben ik eens benieuwd wat de Rechter gaat zeggen…

2. Lv d Meulen 29 Apr 2008 om 22:26

Het is 1 groot complot
zie www.dedoorzetter.nl
klik boven in de rode balk op diverse onderwerpen

Het farmaceutisch complot »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

Registreren Inloggen Berichten RSS Reacties RSS

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.

De affaire-Demmink: het feitenoverzicht

Categorieën

Accountancy (29) Advocatuur (23) Algemeen (419) Corporate (19) Internationaal (8) Klokkenluiders (25) Media (150)
Politiek (85) Rechterlijke macht (81) Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

 • ●  Maurice Lippens revisited: een gebroken man
 • ●  Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
 • ●  Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
 • ●  Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
 • ●  OM behandelt Demmink-aangifte niet
 • ●  JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
 • ●  Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
 • ●  Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapotGerelateerde BerichtenVanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool●●overheid●●

● ● ● ●

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/694/pvda-nu-echt-een-criminele-organisatie.html (1 of 2) [3/11/2009 12:24:42 AM]

inbreker.jpg

PvdA nu echt een criminele organisatie! at Klokkenluideronline

zoals NORMEN en WAARDEN CDA reacties kan dit OPGELICHT DOOR LEUGENS EN SAMENZWERING enz

3. Meneer
29 Apr 2008 om 23:48

Wat politici niet zeiden over “normen en waarden” is dat er authentieke normen en waarden bestaan (Tien Geboden). Maar omdat de huidige maatschappij dermate anti-Godsdienstig is geworden en zelfs een Haat tegen God wordt gepredikt, worden de echte normen en waarden verruild voor nep-normen en waarden, zoals het verdedigen van kindermoord (abortus).

4. Mevrouw
30 Apr 2008 om 10:46

Meneer is – zacht uitgedrukt – gek. 5. Meneer

1 Mei 2008 om 17:47

Dank u mevrouw, maar een spycholoog heeft mij gezond verklaard tijdens een sollicitatie, alwaar de procedure bij de arts (lichamelijk) maar ook geestelijk aan bod kwam. Aangezien een arts beter is in het formuleren van een diagnose en U NIET en nu probeert op de man-te-spelen- (manipulatief gedrag) zou ik u dringend willen adviseren eens een afspraak te maken met uw dokter om te zien of er geen schroeven bij u los zitten…

6. Lolke
5 Mei 2008 om 22:30

Mevrouw en Meneer ik vind het weinig zin hebben om zo met elkaar om te gaan, hoogstwaarschijnlijk kent u elkaar niet eens, hou het gewoon netjes dit is voor beiden plezieriger
ik ben nu meer dan 8jaar zo behandeld ,ik hoef geen medelijden
Maar mijn site www.dedoorzetter.nl is meer bedoeld als een waarschuwing hoe de grote HEREN je proberen kapot te maken

Bezoekers

● 14 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165348 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/694/pvda-nu-echt-een-criminele-organisatie.html (2 of 2) [3/11/2009 12:24:42 AM]

Er komt nu enige verandering in na meer dan 8 jaar Klik boven in de rode balk op EERHERSTEL

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren. « Fraude-update Deloitte

Het farmaceutisch complot »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/04/inbreker.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/04/inbreker.jpg [3/11/2009 12:24:43 AM]

Fraude-update Deloitte at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Kabinet gaat nu ook familieleden spekken Fraude-update Deloitte

Gepubliceerd door Micha Kat 28 april, 2008 in Algemeen. Boekhoudfraude Vie d’Or

PvdA nu echt een criminele organisatie! »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

Vorige week werd bekend dat er een doorbraak op handen lijkt te zijn in het oudste boekhoudschandaal van Nederland dat reeds 15 jaar loopt. Vlak na het uitbreken van het schandaal zei toenmalig Deloitte-voorzitter Piet Hogendoorn tegen NRC Handelsblad: “We zien de uitkomst van een eventuele procedure met het volste vertrouwen tegemoet.” Deloitte werd vier keer veroordeeld en nog niet eerder kwam falen van een accountantsorganisatie op dergelijke schaal aan het licht. De accountants van Deloitte tekenden met de ogen dicht jaarrekening op jaarrekening af met desastreuze gevolgen voor de verzekerden waarvan de inleg door het criminele management werd gestolen. Echter, de Nederlandse rechters hebben het al die tijd niet aangedurfd Deloitte tot uitbetaling van een schadeloosstelling te dwingen. Volgens bronnen zou er thans 45 mio Euro beschikbaar zijn voor de nog levende polishouders, iets meer dan de helft van het gevorderde schadebedrag. Het leeuwendeel hiervan wordt opgebracht door Deloitte, de hoofdschuldigen. De andere partijen die bijdragen zijn de Nederlandsche Bank en de actuaris Hewitt. Mocht er een schikking tot stand komen zal dat vermoedelijk gebeuren met een verklaring van Deloitte dat er ‘geen sprake is van welke erkenning van schuld dan ook’ en dat er ‘op geen enkele wijze getwijfeld kan worden aan de kwaliteit van de controle bij Vie d’Or’. Het gevolg van een schikking zonder einduitspraak van de rechter is dat er 15 jaar lang voor niets is geprocedeerd en dat de tientallen miljoenen die werden uitgegeven aan advocaten weggegooid blijken te zijn.

Zaak Fred Spijkers

De grootste klokkenluiderszaak uit de Nederlandse geschiedenis is de laatste weken weer volop in het nieuws nadat een team onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam concludeerde dat verschillende overheden jaren achtereen onrechtmatig en zelf ‘kwaadaardig’ hebben geopereerd. De druk op dit kabinet om alsnog een royale regeling met Fred Spijkers overeen te komen en deze zaak definitief te regelen neemt sterk toe na publicaties en oproepen in diverse media zoals De Volkskrant en NOVA. De burgemeester van Culemborg, de woonplaats van Spijkers, heeft een tweede brief aan Balkenende geschreven met een dringende oproep de kop niet in het zand te blijven steken. Door dit alles komt de rol van Deloitte in deze affaire ook weer in volle omvang naar voren. Deloitte heeft de meest kwalijke rol gespeeld onder leiding van onderzoeker Paul Hofstra van Deloitte Enterprise Risk Services.

Boekhoudfraude Ahold

Vorige week werd bekend dat uitspraak het hoger beroep van de tuchtzaak die SOBI aanspande tegen de inmiddels gepensioneerde RA John van den Dries met zes weken is uitgesteld tot 10 juni. Eerder werd Deloitte veroordeeld wegens met name falende controle van US Foodservice. Van den

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

 • ●  Maurice Lippens revisited: een gebroken man
 • ●  Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
 • ●  Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
 • ●  Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
 • ●  OM behandelt Demmink-aangifte niet
 • ●  JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
 • ●  Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
 • ●  Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
 • ●  Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/691/fraude-update-deloitte.html (1 of 2) [3/11/2009 12:24:52 AM]

fraude.jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Fraude-update Deloitte at Klokkenluideronline

Dries probeerde zich eerder aan de tuchtrechter te onttrekken door ziekte voor te wenden. Inmiddels is er hierom tegen hem een nieuwe tuchtklacht ingediend net als tegen Deloitte-voorzitter Roger Dassen die een veel grotere rol bij de Ahold-controle heeft gespeeld dan eerder aangenomen en door Deloitte via een ingewikkeld gegoochel met titels uit de wind werd gehouden. In de strafzaak tegen de voormalige top van Ahold kwam aan het licht dat Deloitte alles op alles zet een intern rapport over het eigen optreden inzake Ahold onder tafel te houden. Eind vorige week briesten aandeelhouders van Ahold van woede toen duidelijk werd dat voormalig topman Moberg bij zijn vertrek 7,2 mio Euro meekreeg (met opties 12,2 mio.) Deze bedragen werden door Deloitte ‘weggemoffeld’ in het jaarverslag. Een accountant van Deloitte werd door de aandeelhouders aan de tand gevoeld, maar kon geen duidelijkheid scheppen.

1 Reactie op “Fraude-update Deloitte”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. juwita
10 Sep 2008 om 14:12

Micha,

Wat betreft de Vie d”Or zaak, lijkt mij het een beetje (te) kort door de bocht om de redeneren dat de miljoenen die aan advocaatkosten zijn gebruikt -door wie door de Stichting Vie d”Or of door aangeklaagden ?- weggegooid geld is. Zonder de druk van de rechtszaken was er helemaal niets uitgekomen. Vastgesteld kan wel worden dat advocatenkantoren handig in het gat zijn gesprongen dat consumentenorganisaties blijkbaar lieten liggen. Veel initiatieven van massaclaims komen van advocatenkantoren.

Wel lijkt mij de Vie d” Or affaire (iets voor rechtshistorici !) een zaak par excellence die door alle betrokkenen (gedaagden en rechters) handig het juridische moeras is ingewerkt. Veertien jaar procederen heeft uiteindelijk inderdaad verdomd weinig opgeleverd voor de circa 18.000 polisbezitters. Misschien hebben de ervaringen opgedaan in de Vie d”Or affaire er aan bijgedragen dat zichzelf-benoemde-belangenorganisaties als Leaseverlies (lees: de advocatenkantoren Barents & Krants en Pels Rijken c.s.) de Stichtingen Woekerpolisclaim (advocatenkantoor Wendelgelst) resp. Verliespolis (wederom Barents & Krants en Pels Rijken) tegenwoordig voor een appel en een ei schikken. Zie eerder de Duisenberg-regeling (Dexia) en ook de Delta Lloyd schikking van vandaag.

Bezoekers

● 14 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165348 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/691/fraude-update-deloitte.html (2 of 2) [3/11/2009 12:24:52 AM]

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Kabinet gaat nu ook familieleden spekken

PvdA nu echt een criminele organisatie! »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/04/fraude.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/04/fraude.jpg [3/11/2009 12:24:53 AM]

Kabinet gaat nu ook familieleden spekken at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Zaak-Spijkers, Balkenende en de landmijnenramp
Kabinet gaat nu ook familieleden spekken

Gepubliceerd door Micha Kat 26 april, 2008 in Algemeen.

“Minister Maria van der Hoeven (CDA) van Economische Zaken heeft het salaris van de broer van collega-minister Maxime Verhagen (CDA) laten optrekken met
duizenden euro’s tot boven de twee ton, inclusief pensioen- en sociale lasten. Daarmee komt ze terug op een eerdere stellingname. Volgens de minister was het optrekken van het salaris onontkoombaar ‘vanwege de rechtspositie van Verhagen’, zo blijkt uit een schriftelijke reactie van het ministerie”. Aldus het Financieele Dagblad van vandaag. Deze broer van minister Verhagen, Jerome Verhagen, bekleedt een functie die niemand begrijpt in Limbabwe binnen een ‘dochterbedrijf van Economische Zaken’ genaamd Liof. Met deze ongehoord onbeschaamde stap van minister Van der Hoeven -die zelf in haar functie door vrijwel iedereen wordt weggelachen als Vogelaar-incompetent- zoekt ze bewust aansluiting bij de meest corrupte regimes die onze aardkloot ooit hebben geteisterd. De broer van Verhagen gaat zelfs meer verdienen dan Balkenende, zo schrijft de zakenkrant. Opnieuw wordt het beeld bevestigd van een plunderende en stelende elite die totale schijt heeft aan het wedervaren van het volk en slechts uit is op…

eigen genot en gewin. Hoezeer ook de PvdA in de greep van de criminele organisatie is beland, werd dit weekeind weer duidelijk toen een raadslid van de gemeente Nederkerk toevlucht moest nemen tot inbraak in de woning van een journaliste om stukken weg te halen die de corruptie van de partij eens te meer zouden aantonen. Waar houdt dit op? Gaan leden van het kabinet binnenkort moordend en plunderend door de winkelstraten van ons land? Gaat het net zo worden als bij de familie Somoza in Nicaragua of de Marcosjes op de Philippijnen waar complete winkelstraten werden afgezet en de mensen werden weggejaagd om de families ruim baan te geven hun keuze te maken uit de artikelen in de diverse luxe winkels?

4 Reacties op “Kabinet gaat nu ook familieleden spekken”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Francois
27 Apr 2008 om 10:45

mag ik het artikel overnemen op www.venv-blog.nl 2. Ex falso sequitur quod libet

29 Apr 2008 om 11:44

Fraude-update Deloitte »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

Registreren Inloggen Berichten RSS Reacties RSS

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.

De affaire-Demmink: het feitenoverzicht

Categorieën

Accountancy (29) Advocatuur (23) Algemeen (419) Corporate (19) Internationaal (8) Klokkenluiders (25) Media (150)
Politiek (85) Rechterlijke macht (81) Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

● ● ● ●

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

overheid

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/689/kabinet-gaat-nu-ook-familieleden-spekken.html (1 of 2) [3/11/2009 12:25:03 AM]

maxime.jpg

Kabinet gaat nu ook familieleden spekken at Klokkenluideronline

Enne .. de broer van JP ?

Bezoekers

 • ●  14 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165349 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

Ronald Balkenende heeft een topfunctie bij een amerikaanse onderneming die gasleidingen in Afghanistan aanlegt die de Taliban niet wilden beschermen

http://www.google.nl/search?hl=nl&q=“ronald balkenende”&btnG=Google zoeken&meta= 3. eric

29 Apr 2008 om 14:14

Iedereen die zich hierover verbaast kan zich melden voor een wajong uitkering op basis van een geestelijke handicap.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/689/kabinet-gaat-nu-ook-familieleden-spekken.html (2 of 2) [3/11/2009 12:25:03 AM]

1. Nederlands Nepotisme, made in Limburg – V&V | het Weblog Pingback op 27 Apr 2008 om 11:07

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Zaak-Spijkers, Balkenende en de landmijnenramp

Fraude-update Deloitte »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/04/maxime.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/04/maxime.jpg [3/11/2009 12:25:03 AM]

Zaak-Spijkers, Balkenende en de landmijnenramp at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Kinderen van NL-’celebs’ door media beschermd
Zaak-Spijkers, Balkenende en de landmijnenramp

Gepubliceerd door Micha Kat 25 april, 2008 in Algemeen.

Grote ontwikkelingen in de zaak-Spijkers waarover deze site reeds zo veel heeft geschreven en die door journalist Alexander Nijeboer op prachtige en indringende
wijze voor het nageslacht is samengevat! Dankzij de burgemeester van Culemborg -de woonplaats van de klokkenluider- en dankzij NOVA wordt de druk op JP ‘normen en waarden’ Balkenende nu zo groot, dat er wel een oplossing moet komen! Dat laat natuurlijk onverlet dat Fred Spijkers met zijn zaak het complete morele failliet heeft aangetoond van de Nederlandse gevestigde politiek. Maar
zoals altijd is er een reden voor het weerzinwekkende gedrag van de overheid, een verhaal achter het verhaal waarbij het gaat om een fataal complot, enorme financiele belangen van topmensen van de overheid, het maskeren van genocidale feiten begaan tegen de eigen bevolking, een horror-story van incompetentie en intimidatie….. De lezing dat de vuurwerkramp in Enschede in feite een landmijnenramp was waarbij de Staat in een keer verlost werd van de fatale restvoorraden van de AP- 23 landmijn die alle ellende heeft veroorzaakt mag nog altijd niet worden gehoord of worden uitgezocht. Ter ere van Fred Spijkers en alle mensen die bijdragen aan zijn uiteindelijke overwinning volgt hier nogmaals het beslissende artikel over de vuurwerkramp die eigenlijk een landmijnenramp was.

8 Reacties op “Zaak-Spijkers, Balkenende en de landmijnenramp”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Meneer
25 Apr 2008 om 19:08

En waarom wordt altijd gedaan of journalist Nijboer “onderzoek” gedaan heeft naar de AP-23 affaire? Er is maar EEN journalist geweest die het hele onderzoek naar de affaire heeft afgerond, en dat is nog altijd Henk Rijkers van het Katholiek Nieuwsblad die al vanaf 29 augustus 1997 schreef over deze zaak. Het is Rijkers geweest, en niet Nijboer die met de eer mag strijken!

2. Meneer
25 Apr 2008 om 19:10

Zie daarvoor de volgende link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/dossier_spijkers.htm

3. Inanna
26 Apr 2008 om 06:49

Kabinet gaat nu ook familieleden spekken »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

overheid

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

kerstdemmink

Klokkenluiders (25)

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/686/zaak-spijkers-balkenende-en-de-landmijnenramp.html (1 of 3) [3/11/2009 12:25:13 AM]

spijkers1.jpg

Zaak-Spijkers, Balkenende en de landmijnenramp at Klokkenluideronline

Meneer heeft gelijk, groot gelijk! 4. Francois

27 Apr 2008 om 10:43

stem op de poll op www.venv-blog.nl over klokkenluiders! 5. Dirk Bontekoe

14 Jun 2008 om 20:24

Namens de Doopsgezinde / Remonstrantse gemeente Hoorn, ben ik op zoek naar een `klokkenluider`(denk aan Spijkers) die kan vertellen hoe het is om buiten de maatschappij te staan. Dit is namelijk het thema.

Weet u of een dergelijke afspraak te regelen is met Spijkers, Bos of ??? Namens de gemeente,
Dirk Bontekoe

6. harry van groen 16 Jun 2008 om 09:43

Beste Dirk,
Als je de klokkenluiderssite volgt,met alle archieven ,dan kan je je best indenken hoe de overheid of gristenen ( geen christenen) die beëdigd zijn isoleert en je in een a-sociale toestand kunnen brengen.
Dat weerhoudt je natuurlijk niet er van om mensen zoals Balkenende ,Hirsch Ballin ,gewoon te vragen hoe het voelt geen schuld te behoeven te erkennen,en het gepeupel te isoleren of te deporteren
Dan zullen dominees toch meer politici etc ,ook de CU ,moeten wijzen op wat zij weten ,of dienen te weten ,zo ook daar naar handelen.
Om brieven te krijgen in de trand van ter kennisgeving aangenomen ,dat is je verantwoording niet.
Stel ik schreef David ,dat het moord was dat hij zijn rivaal naar het front toestuurde ,alleen maar om haar in zijn bed te krijgen ,en dit ter kennisgeving had aangenomen.
Waar een dominee de ene crimineel als vader niet in de kerk toelaat,in een scheiding van kerk en staat ,wel de andere crimineel bijzet in Delft,terwijl deze in het niemandsland had moeten worden begraven,ter volle eer en glorie van deze persoon,waar telt :U zult niet begeren anders vrouwen ,zo ook gelden,dat kan natuurlijk niet. ER IS GEEN EEN GRISTEN DIE DAAR TEGEN GEPROTESTEERD HEEFT
Al de klokkenluiders kunnen nu wel schreeuwen in die woestijn:Oh God ,waarom heeft Gij mij verlaten ,maar in Nederland kom je niet eens een barmhartige Sameritaan tegen.
In het bejaardenhuis van mijn vader kom ik regelmatig een oude dame tegen ,heel Christelijk opgevoed ,die nu stelt ,ik wil alleen met mijn kinderen erbij begraven worden ,zonder dominee.Ik heb teveel meegemaakt ,zodat ik het allemaal niet meer weet.Ik hoop nog op de Heer ,maar heb geen vertrouwen meer in het Christendom , ook niet van die van Balkenende ed.Laat staan van CU
Anderen kunnen zich niet indenkenwat mensen werkelijk overkomt,het moet je eerst zelf overkomen.
Wanneer biedt de Kroon haar excuses aan ,terwijl de paus dat wel deed tav pedofiele priesters ,of de Canadese regering tov.de Indianen..in ieder geval zijn het geen mensen ,maar onmensen die klokkenluiders zo behandelen ,en laten behandelen ,ook ons staatshoofd.

7. Dirk Bontekoe 16 Jun 2008 om 19:44

Beste Harry,

Uit je schrijven maak ik op dat je enorm boos bent hoe bepaalde `gristenen` er een dubbele moraal op na houden. Ik denk dat je daar zeker een punt hebt.
Daarom vindt ik het belangrijk om de stem van een minderheid te laten horen in onze gemeente. Ik ben namelijk wel benieuwd naar het verhaal van de klokkenluider wat hem er toe heeft gebracht om zaken openbaar te maken. Waarom pas na zoveel jaar? Last van zijn geweten?

Het kan onze blik, waarop wij tegen de klokkenluider / overheid aankijken, wel eens in een geheel ander daglicht plaatsen.

Ik weet echter nog steeds niet hoe ik in contact kan komen met een klokkenluider. 8. harry van groen

17 Jun 2008 om 09:42

Beste Dirk,
Een mensenleven wordt bepaald door de eerste 6 levensjaren.
Heel veel mensen worden best wel””eerlijk”opgevoed ,met weer andere sociale achtergronden.
Natuurlijk zijn er gezinnen waar het niet eerlijk toegaat ,maar dat is maar een minderheid.
Zelfs in de jordaan moesten de gordijnen wit zijn ,en kwam niet aan hun kinderen.
Ik denk dan ook dat mensen die oneerlijk dan worden ,en zij wel een geweten hebben ,dat altijd gaat opbreken , vooral als zij ouder worden ,
Mijn levensstijl is dan ook ,ondanks mijn menselijke gebreken,ik wil rustig dood kunnen gaan.
Dan heb ik te maken gehad met ,25 jaar geleden ,een corrupte advocaat ,die RECHTER ,om mijn zaak werd.
Je begrijpt wel om dan nog je recht te kunnen krijgen ,moet eerst dan het strafrecht zijn beloop hebben ,want anders begin je niets met ceviele zaken ,waar ALLE rechters en advocaten dan medeplichtig worden ,zo corrupt. Dan heb ik nog een klacht wegens HOOGVERRAAD in 1986 ,ook tegen een prins die koning bleek te zijn gedaan bij de tweede kamer,welke nooit is onderzocht omdat kabinetten als de dood voor deze koning waren.
Je begrijpt natuurlijk dan wel ,dat je dan vogelvrij bent verklaard.
Maar daar hebben wij geen democratie ,cq wetten voor.
Ik weet dus dat wij dan in een fascistische staat leven.
Je moet dan niet als de mannen van putten ,je uitputten,maar knoppen omdraaien en accepteren dat je in zo’n staat leeft.
Onderhand stelen de RABO bank Fortis NN,Familie

Bezoekers

 • ●  14 momenteel online
 • ●  107 gezamenlijk maximum
 • ●  1165349 totaal aantal bezoekersTest uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/686/zaak-spijkers-balkenende-en-de-landmijnenramp.html (2 of 3) [3/11/2009 12:25:13 AM]

logoquizzed.gif

Zaak-Spijkers, Balkenende en de landmijnenramp at Klokkenluideronline

,advocaten ,FIOD ,staat,gemeentes etc tonnen van mij ,wetende dt ik vogelvrij ben.
Mij houdt op de been dat ik weet dus dat ik in een fascistische staat leef ,en dat een ieder indeze ,knettergek is , ook het staatshoofd.
Dat zij zo “onwijs”is haar vader te beschermen,dat is voor haar geweten.
Als je liegt moet je een goed geheugen hebben,zo je kan beter dan maar eerlijk zijn.Zeker voor zo’n complex van zaken.
Men kan mij dus op geen leugen betrappen ,terwijl het staatshoofd de leugen ook laat regeren.
Zo last van gewetensnood heb ik niet ,zo iook geen doodsstrijd zal hebben.
Schuld bekennen ,dat behoort niet in de VOC /joods christelijke staat mentaliteit.Dat kost te veel.
Natuurlijk denk ook ik wel eens aan een molotov cocktail,maar aan zelfmoord nooit.Dat is het laatste wat ik zou doen ,terwijl mijn kinderen dan weer zeggen dat is ook het laatste wat je kan doen.
Nu dan weer het geval in Almelo U ziet waar zo’n overheid je toe kan aanzetten.Niet alleen de dader is nu schuldig ,maar ook de gemeente.Als je gemeentes daar op wijst zijn ze beledigd ,terwijl Ik dan weer beledigd ben ,omdat zij zich beledigd voelen ,terwijl ik geen advocaat kan krijgen om smaad te vereffenen.
Zo een ieder begint dus eerts bij het RECHT ,maar als dan blijkt dat de overheid corrupt is ,en niet goed in hun vel zitten ,zo in hun schoenen staan ,ja dan wordt je klokkenluider ,die dan ook nooit zijn /haar gelijk kan krijgen,want ons staatshoofd blijkt dan opeens een GOD te zijn,zo ook haar vader.terwijl haar moeder altijd zei : wie ben ik dat ik dit werk mag doen ,en haar man misbruik maakte van deze onzekerheid.En een ieder maar meeheulen,en vertellen wat zij wel niet in de oorlog zouden doen.
Laffaards.
Dan heb ik nu ook nog de verantwoording voor mensen die wel hun verantwoording kenden,en om deze zelfmoord hebben gepleegd ,en hopenlijk dus niet voor niets.
U kent de film dasLeben der Anderen.Daar werden zelfmoorden ook in verzwegen.
En dan het christendom ±heb Uw naaste lief ,aan m ́n hoela.

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Kinderen van NL-’celebs’ door media beschermd

Kabinet gaat nu ook familieleden spekken »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/686/zaak-spijkers-balkenende-en-de-landmijnenramp.html (3 of 3) [3/11/2009 12:25:13 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/04/spijkers1.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/04/spijkers1.jpg [3/11/2009 12:25:14 AM]

Zaak-Spijkers: journalist moet bloeden at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Rechter Westenberg in hoger beroep tegen Kat
Zaak-Spijkers: journalist moet bloeden

Gepubliceerd door Micha Kat 14 april, 2008 in Algemeen.

Onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer is bij vonnis van de Amsterdamse rechtbank van 2 april veroordeeld tot het betalen van een

schadevergoeding van 7.500 Euro aan Diederik Fabius (thans Generaal-majoor b.d. een raadsadviseur van de Minister van Justitie) -een bedrag dat hij samen met zijn uitgever moet opbrengen- en het inleggen van een uitgebreide rectificatie in de nog niet verkochte exemplaren van zijn boek Een Man Tegen De Staat over de klokkenluidersaffaire-Spijkers. Ook op de corresponderende internetsite en de site van de uitgeverij moet de rectificatie worden geplaatst, dit alles onder dwangsom van samen 200.000 Euro. Samen met de veroordeling in de proceskosten worden Nijeboer en de uitgeverij (De Papieren Tijger) aangeslagen voor een kleine 10.000 Euro. De uitspraak is te lezen op rechtspraak.nl onder LJN-nummer BC 9288. Nadere analyse van deze voor de journalistiek uiterst belangrijke uitspraak -waaraan overigens geen enkel medium aandacht besteedde- leert dat Nijeboer niet door de rechter is opgeknoopt omdat hij slecht werk heeft geleverd, maar vanwege enkele ‘roekeloze’ en op zichzelf onnodige kwalificaties die ‘nodeloos grievend’ werden genoemd en bijgevolg onrechtmatig weden geacht. Op vijf van de zeven bestreden passages won Nijeboer. Tevens lijkt de journalist het slachtoffer van een zich terugtrekkende bron, een oud-officier van justitie die mogelijk is bewerkt zijn verklaringen in te trekken. In algemeenheid concludeert de rechter dat ‘de onrechtmatig bevonden passages in het kader van de grote misstanden die het boek aan de kaak stelt slechts een marginale rol spelen’.

Diederik Fabius was ten tijde van het noodlottige ongeval met de AP-23 landmijn in 1984 waarbij munitiespecialist Rob Ovaa om het leven kwam een

hoge officier bij de Marechaussee en belast met het onderzoek naar het ongeluk. In een rapport concludeerde Fabius ondermeer dat de dood van Ovaa het gevolg was van zijn eigen fouten, een conclusie waarover de Nationale Ombudsman in 1999 oordeelde dat deze ‘niet houdbaar’ was, vooral omdat er reeds voor 1984 kennis aanwezig was over het levensgevaarlijke karakter van de mijn. Dat Fabius destijds bewust de doofpot heeft gehanteerd en Defensie willens en wetens vrijuit liet gaan staat buiten kijf. In maart 2007 verloor Fabius een kort geding tegen Nijeboer over dezelfde feiten. Hierop besloot hij een bodemprocedure aan te spannen waarvan hij nu dus kan claimen dat hij deze heeft ‘gewonnen’. Opmerkelijk in de procedure was dat het vonnis na een comparitie opeens met twee maanden werd uitgesteld en de enkelvoudige kamer werd vervangen door een meervoudige.

De eerste passage waarop Nijeboer is veroordeeld betreft een verklaring van oud-officier Veurink die stelde dat Fabius ‘een schandelijk onderzoek’ heeft afgeleverd naar het ongeluk in 1984. Hoewel dit alles op tape staat, achtte de rechtbank deze passage onrechtmatig op basis van een email van Veurink waarin hij stelt in zijn uitlatingen niet op Fabius te hebben gedoeld, maar op ‘iemand anders’. Op dit punt is het verweer en het bewijs van Nijeboer door de rechtbank eenvoudig terzijde geschoven. In de tweede passage gaat het om twee opmerkingen over Fabius: hij zou zijn

NVJ steunt Kat in zaak-Westenberg »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

alexander-nijeboer.jpg

RS

S

spijkersboek.jpg

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/671/zaak-spijkers-journalist-moet-betalen-en-rectificeren.html (1 of 3) [3/11/2009 12:25:24 AM]

Zaak-Spijkers: journalist moet bloeden at Klokkenluideronline

‘bliksemcarriere’ te danken hebben aan de ‘fraude’ die hij in de Spijkers-zaak bereid was te plegen en hij wordt omschreven als de ‘lijkenruimer’ van voormalig defensieminister Job de Ruiter. Deze opmerkingen noemt de rechtbank ‘buitengewoon grievend’ en dus onrechtmatig, ook omdat ze ‘een persoonlijke aanval opleveren jegens Fabius die een onrechtmatige inbreuk vormen op zijn persoonlijke levenssfeer’. De rechtbank neemt het zwaar op dat Nijeboer deze kwalificaties op zijn website heeft herhaald en valt ook hevig over de oproep van Nijeboer (’onrechtmatig jegens Fabius’) aan lezers om ‘meer (bewijsbare) zaken aan te dragen die door Marechaussee-bevelhebber Fabius middels misleidende PV’s bij het OM, de Tweede Kamer of de media werden weggehouden’. Als laatste wordt Nijeboer opgehangen aan een citaat uit zijn mond in het dagblad De Stentor: “Het maakt geen verschil of je een topcrimineel bent als Willem Holleeder of Diederik Fabius heet; ik denk dat de samenleving erbij gebaat is dat dit soort mensen, die zo structureel uiterst dubieuze dingen hebben gedaan, achter de tralies belanden.”

De geest van deze uitspraak is verbazingwekkend enige weken nadat een team van onderzoekers van de UvA met voor de overheid verbijsterende conclusies kwam over de wijze (’kwaadaardig’) waarop in de Spijkers-zaak is geopereerd, zelfs ook door de Nationale Ombudsman die aanvankelijk dus een opening leek te bieden voor het oplossen van de affaire door vast te stellen dat ondermeer Fabius bewust gemarchandeerd heeft met de feiten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het Fabius was die met zijn manipulaties aan het begin van de affaire een van de hoofdverantwoordelijken is voor het escaleren ervan. Zoals reeds opgemerkt is deze rechtsgang op tal van punten opmerkelijk verlopen: de plotse wijziging van enkelvoudige naar meervoudige kamer, de wijze waarop zonder blikken of blozen geloof wordt gehecht aan het herroepen van zijn -vaststaande- verklaringen door een oud-officier van justitie en de wijze waarop op tal van punten voorbij is gegaan aan de weren van de gedaagde. Deze uitspraak lijkt het zoveelste schandelijke hoofdstuk te vormen in de nachtmerrie- Spijkers die maar niet tot een einde wil komen. Journalist Nijeboer wordt hierin door niemand gesteund: niet door de media en niet door vakbond NVJ.

7 Reacties op “Zaak-Spijkers: journalist moet bloeden”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. Emile
15 Apr 2008 om 09:00

Het is wel weer raak met de mijnen-affaire.
Denkt die Fabius dat er nog iemand is die zijn optreden kan respecteren. De man moet zich schamen.

Tja, en dan een Officier van Justitie die zijn eerdere verklaring herroept. Wat duurde het lang voordat de mijnen-affaire duidelijk was.

Wat een rechtsgang… Wat een land !

2. Willem
15 Apr 2008 om 14:28

Tot voor kort was ik geen aanhanger van juryrechtspraak in Nederland, maar die visie is snel aan het veranderen. Over de journalistiek zeg ik maar één ding: teveel zich journalist noemende vakbroeders hebben boter op het hoofd.

3. Ex falso sequitur quod libet 16 Apr 2008 om 21:14

Dit is toch zo zachtjes aan materiaal waarvoor de buitlandse media zich ook zouden moeten interesseren 4. Jan-Willem Udo

21 Apr 2008 om 12:28

Bezoekers

● 14 momenteel online
● 107 gezamenlijk maximum
● 1165349 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/671/zaak-spijkers-journalist-moet-betalen-en-rectificeren.html (2 of 3) [3/11/2009 12:25:24 AM]

logoquizzed.gif

Zaak-Spijkers: journalist moet bloeden at Klokkenluideronline

Het ‘griepje’ van de secretaris van de Amsterdamse rechtbank was heviger dan voorzien waardoor de uitspraak in de bodemprocedure Fabius/Nijeboer met twee maanden werd vertraagd. De uitspraak was geen verrassing: Nijeboer werd op 5 van de 7 punten in het gelijk gesteld en Fabius kwam er met een troostprijs mee weg. Blijft de constatering dat Fabius de beginselen van de formele behoorlijkheid heeft geschonden en zijn plicht tot onpartijdige waarheidsvinding heeft verzaakt door een suggestief en in sommige opzichten tendentieus proces verbaal over de zaak Spijkers. Hij misdroeg zich als ambtenaar en schond de beginselen van de materiele behoorlijkheid.

You ought to be (thoroughly) ashamed of yourself, Diederik 5. Bert Maathuis

25 Apr 2008 om 17:10

Onze overheid (volkomen gecollusioneerd met de rechterlijke macht) kan nog steeds met woorden weg komen. Maar alles heeft zijn tijd. (!!!! Zie de ontwikkelingen betreffende het echtpaar Ceaucescu).
Waarom zoveel menselijk respect op het spel gezet, ter bescherming van de eigen (ego-) positie (aanzien, inkomen); ter verwaarlozing van de kwaliteit van leven, van een hartelijke en sociale maatschappij?

Middels de houding van de gecollusioneerde combinatie overheid/rechtspraak(/journalistiek) is hiermee heel Nederland zwaar geschoffeerd.

Laat deze combinatie (het lijkt wel paardensport) in wezenlijk kontakt treden met de nederlanders op “de werkvloer”. (Pardon? Och, gewoon wennen aan eerlijkheid.)

Helaas; poliek/rechtspraak WIL grote afstand houden tot het essentiele, natuurlijke leven. Met ontkenning, uitbuiting en diepgaande vernedering van de burger (= het ultieme leven) als gevolg. Deze “afgedwongen” diepgaande vernedering is echter wel een kwestie van projectie! Op gegeven moment wordt zichtbaar dat het om projectie gaat!!! Mark these words!

Het voorbeeld van het echtpaar Ceausescu is een gegeven, een feit, ……

Samen (SAMEN) willen wij echter duizend maal liever een andere oplossing. Dat kan echter alleen maar, wanneer betrokkenen (politici en rechters) zich openstellen, hun kwetsbaarheid en hun falen (m.b.t. waardigheid)tonen! (Ik besef dat dit bijna het onmogelijke van hen vraagt; dat politici en rechters van ACHTER hun gefixeerde maskers: hun persona [persoonlijkheid, ego] vandaan komen.)

Maar het KAN! Laten wij (politici en rechters en alle andere waardige nederlanders) leren van de gebeurtenissen rond de Ceauscecu’s!

Bert Maathuis, Almelo 6. Lv d Meulen

18 Mei 2008 om 20:18

zie www.dedoorzetter.nl
klik boven in de rode balk op

ONSCHULDIG MET BEWIJZEN en klik op KAN DIT? enz Onvoorstelbaar dat dit kan in Nederland?

1. De nieuwe reporter » Blog Archive » Het einde van de onafhankelijke journalistiek Pingback op 18 Mei 2008 om 11:17

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« Rechter Westenberg in hoger beroep tegen Kat

NVJ steunt Kat in zaak-Westenberg »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/671/zaak-spijkers-journalist-moet-betalen-en-rectificeren.html (3 of 3) [3/11/2009 12:25:24 AM]

‘Vuurwerkramp’ blijkt landmijnenramp at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« NRC reageert op klacht over lezersbedrog Kamervragen van Van Velzen (SP) over landmijnen » ‘Vuurwerkramp’ blijkt landmijnenramp

Gepubliceerd door admin 18 oktober, 2005 Geen categoriein . ONDEUGDELIJKE MIJNEN VEROORZAAKTEN ‘VUURWERKRAMP’

Hier volgt de complete tekst van het verhaal dat vanochtend verscheen in Metro

Door Pamela Hemelrijk

Bij de vuurwerkramp in Enschede zijn indertijd niet alleen rotjes en voetzoekers in de lucht gevlogen, maar ook militaire explosieven. Twee militaire experts, die kort na de explosie op het rampterrein arriveerden, hebben in de ravage ontstekingsmechanismen zien liggen (vermoedelijk van landmijnen) en dat ook hun superieuren gerapporteerd. Ze werden prompt weggestuurd met de instructie om over hun vondst te zwijgen. In de weken na de ramp zijn ze diverse malen anoniem met de dood bedreigd.

Dat schrijft de onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer in Nieuwe Revu van deze week. De auteur, die werkt aan een boek over de beruchte landmijnen-affaire, zegt zelf ook te zijn bedreigd. Via anonieme nachtelijke telefoontjes is hem te verstaan gegeven dat hij, in het belang van zijn eigen gezondheid, zijn onderzoek beter kon staken.

De branchevereniging van vuurwerkfabrikanten (VEN) heeft altijd staande gehouden dat een schokgolf zoals die zich in Enschede heeft voorgedaan, nooit veroorzaakt kon zijn door
vuurwerk alleen. “We hebben begin 2003 voorgesteld dit proefondervindelijk te bewijzen door een lege bunker te vullen met 5000 kilo van het zwaarste vuurwerk, en die in brand te steken” zegt VEN- voorzitter Gerrit Wagenvoort. “Maar het ministerie van VROM, waar het Vuurwerkbesluit onder valt, weigerde daarvoor toestemming te geven. Al onze pogingen om de waarheid aan het licht te brengen zijn gedwarsboomd. Iedereen die iets weet of aandraagt wordt stelselmatig monddood gemaakt.” Saillant detail is volgens Wagenvoort dat de gemeente Enschede keer op keer ‘illegaal’ extra vergunningen aan SE Fireworks heeft verleend op voorspraak van Defensie. Dit departement werd verondersteld toezicht te houden op de veiligheid van het opgeslagen vuurwerk. Bovendien is er, zoals intussen is komen vast te staan, een onschuldige veroordeeld voor het stichten van de brand. Rechercheurs die beweerden dat hiertoe bewijsmateriaal was vervalst, werden van de zaak afgehaald..
Defensie wenst niet te reageren op de onthullingen van Nijeboer. De landmijnen-affaire, waaraan klokkenluider Fred Spijkers zijn faam dankt, speelt al sinds de late jaren zestig. Defensie nam toen het initiatief om een nieuw type anti-personeelsmijn te laten ontwikkelen, de AP-23. Diverse hoge ambtenaren van Defensie zouden in dit project een persoonlijk financieel belang hebben gehad. De mijnen bleken van meet af aan ondeugdelijk te zijn, en op gezette tijden spontaan te exploderen. Bij instructielessen in de kazerne zijn daardoor in 1983 en 1984 acht doden gevallen. De AP-23 bleef niettemin gehandhaafd. Volgens een (overigens vernietigend) onderzoeksrapport van de Nationale Ombudsman is pas in 1997, onder druk van toenmalig staatssecretaris Gmelich Meijling, besloten de

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)
 • ●  Politiek (85)
 • ●  Rechterlijke macht (81)
 • ●  Schiphol (10)

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

RS

S

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/202/vuurwerkramp-blijkt-landmijnenramp.html (1 of 3) [3/11/2009 12:25:34 AM]

Metro

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

‘Vuurwerkramp’ blijkt landmijnenramp at Klokkenluideronline

hele partij van 30.000 afgekeurde exemplaren te laten vernietigen – door een gespecialiseerd bedrijf in Frankrijk.
Volgens bronnen bij Defensie is echter een groot deel van de afgekeurde mijnen (20.000 stuks) in 1998 weliswaar uit de militaire opslagplaatsen en voorraadlijsten verwijderd, maar niet vernietigd. Men durfde het transport niet aan. Besloten werd de mijnen op te slaan op particuliere opslagterreinen. Zo had Defensie tenminste ‘op papier’ aan zijn verplichtingen voldaan, aldus Nijeboer in de Nieuwe Revu..

Onlangs heeft de huidige staatssecretaris van Defensie, Van der Knaap, tegen de wil van de Tweede Kamer in, besloten alle dossiers over de landmijnen-affaire ontoegankelijk te maken tot 70 jaar na Spijkers’ dood.
Spijkers, bedrijfsmaatschappelijk werker bij Defensie, werd in 1984 op pad gestuurd met de opdracht om de weduwe van een bij instructielessen omgekomen militair mee te delen dat haar man door eigen onzorgvuldigheid om het leven was gekomen. Hij negeerde dat bevel en ging zelf op onderzoek uit. De gevolgen waren desastreus: de bedrijfsarts rapporteerde dat Spijkers aan wanen leed, paranoide was en indianenverhalen rondvertelde. Enige jaren later werd hij op grond daarvan ontslagen, in weerwil van drie contra-expertises van psychiaters, die verzekerden dat Spijkers volstrekt normaal was. Hij vocht zijn ontslag aan bij de Centrale Raad van Beroep, maar werd in het ongelijk gesteld. Later bleek dat de rechter die het ontslag had bekrachtigd, mr. H.A.A.G. Vermeulen, eerder top-ambtenaar was geweest op Binnenlandse Zaken, het ministerie dat belast is met het personeelsbeleid van de overheid. Met andere woorden: het ontslag van Spijkers was onder zijn supervisie in gang gezet. Over mr. Vermeulen zijn tot twee maal toe kamervragen gesteld, maar die werden door kamervoorzitter Jeltje van NIeuwenhoven terzijde gelegd met een beroep op de scheiding der machten.

Ook Spijkers is bedreigd, o.a. door staatssecretaris van Hoof zelf. Die nodigde hem in 2000 uit voor een etentje, nadat bij een onderzoek van bureau KPMG zeer belastende documenten waren opgedoken over diverse politici en topambtenaren. “Wanneer jij deze stukken naar buiten brengt” sprak de bewindsman, “dan heb ik ook een wapen dat voor jou absoluut en onherroepelijk dodelijk is”. Later verklaarde Van Hoof dat hij het niet letterlijk had bedoeld.

Tot twee maal toe zijn er voorts aanslagen op Spijkers’ leven gepleegd. Toen hij, op 18 juni 1989, op de parkeerplaats van McDonalds in Huis ter Heide, uit zijn auto stapte werd het vuur op hem geopend, naar later bleek door dienstplichtige militairen uit Soesterberg. Bij de fotoherkenning identificeerde Spijkers 5 daders. Zij werden slechts disciplinair gestraft. Later deed Defensie het voorval af als ‘een kwajongensstreek’. Op 16 februari 2003 werd Spijkers in zijn woonplaats moedwillig aangereden door een lichtgrijze Ford Mondeo. Hij deed aangifte, maar de daders zijn nooit gepakt.

Spijkers is geadopteerd door de mensenrechtenorganisatie Geneva Initiative on Psychiatry (GIP), die het medisch onderzoek van Defensie heeft betiteld als ‘een duidelijk geval van politiek misbruik van de psychiatrie, echter ditmaal niet in de Sovjet-Unie maar in Nederland’.
In 2002 ging Defensie ogenschijnlijk door de knieen en kende Spijkers een schadevergoeding toe van 1,6 miljoen euro, belastingvrij. Voorwaarde was dat Spijkers nooit meer iets naar buiten zou brengen over wat hem was overkomen. Spijkers heeft dat nooit willen beloven; hij wilde geen zwijggeld, maar gerechtigheid. Derhalve heeft hij nooit een cent van dat bedrag in handen gerkregen. Kort geleden ontving hij van de fiscus echter toch een belastingaanslag over het jaar 2002: van in totaal 1,1 miljoen euro. Volgens de belastingdienst is er geen sprake van een vergissing.

5 Reacties op “‘Vuurwerkramp’ blijkt landmijnenramp”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. halfgaar http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/202/vuurwerkramp-blijkt-landmijnenramp.html (2 of 3) [3/11/2009 12:25:34 AM]

● ● ●

Bezoekers

14 momenteel online
107 gezamenlijk maximum 1165349 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider- kennis!

logoquizzed.gif

‘Vuurwerkramp’ blijkt landmijnenramp at Klokkenluideronline

26 Apr 2008 om 13:26

Kan er ook een lijst van referenties worden gegeven? Ik ga graag even op onderzoek uit. 2. indian

2 Jan 2009 om 14:39

halfgare, ik heb geen refs, maar weet wel dit: 2 dagen voor de explosie is een convooi militaire vrachtwagens het terrein van fireworks opgereden, waarna de toegangsdeuren in de tollenstraat direct weer werden gesloten. dit is een getuigenis van bewoners 3 huizen ervandaan.toen beatrix met kok na de totale verwoesting van het gebied errond liepen, met mans de burgermeester, keek ze op de journaalfilm verschrikkelijk vals naar mans. dit moet terug te vinden zijn, dat duurde maar een seconde trouwens maar is mij niet ontgaan.deze mans wist natuurlijk meer vabn de zaak, maar heeft nooit wat gezegd. de burgers noemden de stad daarna trouwens nomansland
in die tijd had de regering een nationaal bericht uitgezonden dat het volgende inhiedld: bij een ramp allemaal naar binnen gaan, ramen en deuren sluiten, de tv aanzetten, en instructies van de overheid afwachten. dit is ook te controleren.
Degene die zich daaraan gehouden hebben zijn allemaal dood.Degene die zo snel mogelijk hard rennend alle kanten zijn opgevlogen hebben het overleefd.zelfs bakker de directeur heeft hardrennend zijn dikke lijf gered. En zelfs deze schreeuwde tijdens de brand MET BOX C MAG NIETS GEBEUREN, en later toern het echt raar ging juist voor de grote 2e knal, MUNITIE,MUNITIE.
Tubantia de krant van enschede toendertijd heeft veel info, maar heeft nooit de link landmijne gelegd of onderzoek daarna gedaan.
Ik heb de redaktie 2 dagwen later nog gebeld en daarop gewezen, maar helaas is er niet op gereageerd.
WHO CARES? NOT OUR GOVERNMENT.

3. groot
2 Jan 2009 om 18:52

@Indian

Sterker nog, Bakker heeft persoonlijk een spoor van ingeslagen ruiten op de Kottendijk achtergelaten, waarvan zijn bebloede armen op de foto’s nog getuigen.

4. Gebruikersnaam 2 Jan 2009 om 19:10

Je kunt ook nog een stapje verder gaan. Misschien hebben ze DOELBEWUST de boel opgeblazen met explosieven. Nu beginnen de mensen die telegraaf lezen en heilig in het NOS journaal geloven zenuwachtig te worden. “Dat zouden ze toch nooit kunnen doen”.

Als testcase, oefening. Explosie in grote stad: hoe reageren de mensen, de media, de overheid etc etc. In Amerika hebben ze daar een speciale overheidsinstantie voor FEMA. Fedral Emergency Management Agency. Leiden dmv van een crisis.

Ik sluit het niet uit. Mede omdat het relatief kort voor 9/11 was. Om precies te zijn 1 jaar en 3,5 maand voor 9/11.
Diezelfde shocktoestand waarin de mensen in Enschede verkeerde (en Nederland) werd later op wereldschaal herhaald.

5. groot
3 Jan 2009 om 09:40

@gebruikersnaam

Ik weet toevallig zeker dat het een ongeluk is, veroorzaakt door een uit de hand gelopen demonstratie van vuurwerk.

Wel lagen de plannen voor het Roombeek al lang voor die ramp klaar, het museumcafe van het Rijksmuseum aan de Lasondersingel als vergaderlocatie.

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.
« NRC reageert op klacht over lezersbedrog

Kamervragen van Van Velzen (SP) over landmijnen »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2 RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/202/vuurwerkramp-blijkt-landmijnenramp.html (3 of 3) [3/11/2009 12:25:34 AM]

Kinderen van NL-’celebs’ door media beschermd at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline

Trek ook aan de bel!

●StaRretgAirscthreierfeCnontactOver

« Huis van Oranje lost zaak-Spijkers op
Kinderen van NL-’celebs’ door media beschermd

Gepubliceerd door Micha Kat 24 april, 2008 in Algemeen.

We kennen allen de kolderieke avonturen van Mark Thatcher, de zoon van de iron lady. Het valt niet mee kind te zijn van machtige en succesvolle ouders!
Vergelijkbare verhalen doken op over het nageslacht van Ronald Reagan en George Bush. Elk glas teveel van de dochters van George W. mocht zich verheugen in uitgebreide coverage door de media. Maar ook in ons land gaan kinderen van de high and mighty met de regelmaat van de klok over de schreef alleen Nederland zou Nederland niet zijn als de corrupte media hier daarover zwijgen in alle toonaarden. Recent zagen we deze walgelijke vorm van zelfcensuur terug in de ‘afspraak’ tussen media te zwijgen over de aanwezigheid van Dennis van Uhm in Uruzgan louter en alleen omdat hij de zoon was van de CDS. De Taliban zou anders wel eens op het idee kunnen komen hem op te blazen, zo was de achterliggende gedachte. Dat de eerste luitenant desondanks het slachtoffer werd van een bernbom onderstreept slechts de waanzin van dat soort zelfcensuur. Toch zijn onze media al sinds jaar en dag te ‘netjes’ om te publiceren over de peilloze tragiek van het leven van veel van de kinderen van onze elite, afgezien dan van een verdwaald stuk in een roddelblad. Zo heeft volgens een betrouwbare bron een van de kinderen van Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine recent een ander kind op school bedreigd met een mes. Schandaal! In Engeland zou het nieuws van de voorpagina’s spatten! Niet zo in ons beschaafde Nederland waar een bekende vastgoedadvocaat die met Gerlach is bevriend…

het nieuws uit De Telegraaf wist te houden. Maar er zijn veel meer voorbeelden. Een zoon van oud- korpschef Jan Wiarda van het korps Haaglanden heeft als student in Leiden iemand zwaar mishandeld, zo meldden klokkenluiders al jaren geleden. Wiarda zou er via zijn vrinden en zijn machtspositie niet alleen voor hebben gezorgd dat zijn zoon niet werd vervolgd, maar het nieuws ook nog buiten de media hebben weten te houden. Een van de zonen van Hans van Mierlo was ooit verwikkeld in een frauduleus faillissement van een Amsterdams cafe op de Nieuwe Achtergracht. En ook met een zoon van Frits Bolkenstein waren allerlei rare zaken aan de hand, zij het dat een van de roddelbladen daarover wel ooit heeft bericht. Niet dat dit alles wereldschokkend is, maar het geeft wel de hypocrisie aan van onze media die nergens voor terugdeinzen en niets te gortig vinden zolang de belangen van de high and mighty maar geen haar wordt gekrenkt.

3 Reacties op “Kinderen van NL-’celebs’ door media beschermd”

Feed voor dit bericht Trackback adres

1. orca http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/682/kinderen-van-nl-celebs-door-media-beschermd.html (1 of 2) [3/11/2009 12:25:44 AM]

Zaak-Spijkers, Balkenende en de landmijnenramp »

Klokkenluideronline

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen.

Klokkenluidermenu

 • ●  Registreren
 • ●  Inloggen
 • ●  Berichten RSS
 • ●  Reacties RSSStichtingSympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer is 672997150. te Amsterdam.De affaire-Demmink: het feitenoverzichtCategorieën
 • ●  Accountancy (29)
 • ●  Advocatuur (23)
 • ●  Algemeen (419)
 • ●  Corporate (19)
 • ●  Internationaal (8)
 • ●  Klokkenluiders (25)
 • ●  Media (150)

Onderteken voor vervolging Demmink

Recente Berichten

● Maurice Lippens revisited: een gebroken man
● Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
● Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
● Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!
● Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
● OM behandelt Demmink-aangifte niet
● JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
● Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal ● Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
● Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Onderteken petitie voor vervolging Demmink

gerlach.jpg

RS

S

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

kerstdemmink

Politiek (85)

 • ●  Rechterlijke mac