Kleintje Muurkrant – Waarom mag Catalonië niet wat wij deden?

Op 22 juli 1581 werd door een vergadering van de Staten-Generaal te ’s Gravenhage het ‘Plakaat van Verlatinghe’ aangenomen (later bekend geworden als ‘Acte van Verlatinghe’), waarin de Spaanse koning Filips II werd afgezworen. Na een paar jaar vergeefs zoeken naar een andere vorst werd in 1588 de Republiek uitgeroepen door de provincies, die in 1579 de Unie van Utrecht hadden gevormd.

436 Jaar later roepen ‘de Staten-Generaal’ te Barcelona hun ‘Acte van Verlatinghe’ uit en zweren Filipe VI af. Net als in 1581 zijn de hoon en afkeuring algemeen. Ook in het land, dat eeuwen geleden hetzelfde deed. Waarom mag Catalonië niet wat wij deden?

In een land, dat de ‘Anti Revolutionaire Partij’ en de ‘Christelijk Historische Unie’ voortbracht zou je geen revolutionaire geschiedenis verwachten en de meesten zijn het dan ook vergeten, maar ons land dankt zijn bestaan aan een opstand tegen een ‘wettige monarch’. Net als Catalonië nu. Ooit waren die gezagsgetrouwe calvinisten, die zelfs Hitler als de ‘Genade gods’ zagen, ordinaire opstandelingen … Nu verwijten ze Catalanen en Basken, dat ze onder het Spaanse juk uit willen. Als er al een gezagsgetrouw volkje is, dan zijn het de Nederlanders. Alles moet ‘wettig’ zijn. Zogenaamd. God hoort hen brommen.

‘Catalonië kan niet buiten de EU’, kopt een opinieartikel vandaag in een ochtendkrant, waarin de vlucht van bedrijven uit Catalonië wordt aangevoerd om de onmogelijkheid iets anders te doen, dan ‘wat Brussel wil’, te illustreren: ‘De Catalaanse Onafhankelijkheid is mislukt’ is de toon.
Wie het idee had, dat het uitroepen van de Onafhankelijkheid een simpele formaliteit zou zijn, de leiders van de Onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië niet. De ezel is hun symbool. Zij wisten, dat ze de strijd aanbonden met de erfenis van Franco; de Spaanse monarchie. Met Franco’s leger, Franco’s Guardia Civil, zijn Geheime diensten en zijn juridisch systeem. Gesteund door Brussel, in het leven geroepen door de grote bedrijven, zonder enige volksraadpleging. Ons opgelegd, zoals de Spaanse Monarchie in Iberië.
De Catalaanse nationalisten verwachtten Europese solidariteit. Ik probeerde ze uit de droom te helpen, maar ze geloofden echt in ‘Europa’ en met gelovigen moet je voorzichtig omgaan.
De enige steun, die ze in Brussel ontvangen, is van de Vlaamse nationalisten, die de Belgische regering Michel domineren. Voor de rest staan ze alleen. Net als de Republiek in 1588. Niemand erkende haar.
Interpretaties van de situatie als ‘Onafhankelijkheid Catalonië mislukt’ zijn dom en prematuur. Dit wordt een lange strijd. Die Madrid niet kan winnen. Hoe langer Madrid vast houdt aan Franco’s eenheid des te meer zet het haar voortbestaan op het spel.
En hoe langer EU-Brussel deze status quo steunt des te sneller zal de relevantie van de EU voor volkeren en naties afkalven.

Kleintje Muurkrant, donderdag 09 november 2017

https://www.stelling.nl/kleintje/waarom-mag-catalonie-niet-wat-wij-deden