Klaas Selie – To whom it concerns

Den Helder , 22 juli 2016

Geachte lezer,

Op 19 juli 2016 hebben Loes Vermeer-Lagerveld en ik een gesprek gehad met de directeur van Zeestad dhr. Ferdinand Vreugdenhil .
Het ging over de bijgesloten onderwerpen. Zie daarvoor de bijlage in PDF:
Lijst van ideeën en wensen met betrekking tot de stationsomgeving van Den Helder.
Dit schrijven is diverse malen aangeboden aan de gemeenteraad, ingesproken door Loes, als wel op 9 september 2015 in Windkracht 13  en op 22 september 2015 in de schouwburg op Willemsoord tijdens het stadsdebat .

Op 9 september 2015 hebben we in Windkracht 13, waar we met ca. 11 personen aanwezig waren, 12 moodboards ontworpen, waar veel werk in zat en wat uiteindelijk op niets uitdraaide, omdat het achteraf alleen bleek te gaan over de voorkant van het station. Dit werd ons pas aan het einde van de avond medegedeeld.
De wethouder Jacqueline van Dongen wist zogenaamd van niks en ging hier uiteraard niet op in.

Op 22 september 2015 zijn ons tijdens het stadsdebat in de schouwburg een aantal dia’s en moodboards getoond. Er werd uitdrukkelijk aan ons verteld, dat het alleen ging over de voorkant van het station.
De presentator van deze avond was de architect van Zeestad dhr. Edzo Bindels.
De Boerhaavestraat en het Rob Scholte Museum werden buiten beschouwing gelaten. Dit is zomaar een ander bestemmingplan geworden.

De punten uit het bijgaand schrijven zijn grotendeels behandeld, er is echter weinig uitgekomen.
Vooral het fietsenprobleem blijft een hot item.
Hier worden door Zeestad geen concessies meer toegelaten, alles is volgens hun zeggen al vastgelegd.
Ook heb ik laten weten, dat wij als omwonenden van de Boerhaavestraat en omgeving het zeer bezwaarlijk vinden om tot de lengte van jaren tegen zo’n 400 fietsen aan te moeten kijken. Ons woongenot wordt daar sterk door aangetast en het doet ernstig afbreuk aan de Boerhaavestraat als A–locatie.
Wij zullen al onze middelen gebruiken om dit gebeuren tegen te houden.
Als het bestemmingplan aan de orde is, zullen velen van en met ons een bezwaarschrift indienen.
Tevens hebben we voorgesteld dit punt nog eens ernstig te overwegen. Achter de telefooncentrale is ruimte genoeg om een fietsenruimte te creëren, maar volgens dhr. Vreugdenhil is dit uitgesloten, want volgens hem werkt dit niet.
Dat is natuurlijk onzin. In Alkmaar liggen de vaste stallingen al veel verder weg.
Toch zijn er bepaalde punten, die we doorgepraat hebben, om nog eens te overwegen .
Mogelijk denkt men hierover verder na.

We zullen het afwachten.

M. v. g.

K.H. Selie

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image