Klaas Salverda – Reproductie van de werkelijkheid

Kunstenaar Rob Scholte maakte begin jaren tachtig furore met werk waarin hij heel precies beelden naschilderde en in een nieuwe context zette. Het lijken wel reproducties, zeiden critici. Originaliteit bestaat niet, vond Scholte zelf, en het meest gereproduceerde kunstwerk is ook het belangrijkste.
Ik wil mij als geboren journalist niet op eenzelfde niveau plaatsen als deze kunstenaar, maar kan me erg vinden in zijn gedachte achter de reproductie van de werkelijkheid. Door verzamelde stukjes (want dat zijn het) te selecteren en chronologisch achter elkaar te zetten, voeg je er iets aan toe. Het leerde mij althans iets van: ‘Zo zit de wereld in elkaar.’

Testament van de pers, Eburon, Delft, 2016, ISBN 978 94 6301 0511, blz. 19
http://www.eburon.nl

http://www.testamentvandepers.nl/storage/pdf/Preview_Testament_van_de_pers.pdf

http://www.testamentvandepers.nl/

PDF:
Klaas Salverda – Testament van de pers