Kemal Rijken – MYSTERY BURGER: EMOTIES MAKEN AFGEWOGEN BESLUIT ONMOGELIJK

De Helderse Wethouder Visser (Stadspartij) zit in de raadzaal achter de collegetafel en kijkt recht voor zich uit. Alle ogen zijn op hem gericht, want sinds kort verdenkt de rest van het college hem van het sturen van seksueel getinte berichten naar vrouwelijke collega’s. Vorige week was de maat vol en moest hij van de andere wethouders opstappen. Visser tekende onder druk zijn ontslag, bedacht zich daarna en vecht zijn vertrek sindsdien aan. Intussen is hij tot 1 juli demissionair. Ook stapte hij naar de Rijksrecherche om aangifte te doen tegen het college.
Eerst is er een inspreker aan de beurt. ‘Burgemeester Schuiling maakt zich schuldig aan chantage en glashard liegen!’ zegt inspreker Theo Knippenberg. Hij neemt het op voor Visser, die aandachtig luistert. Er zijn vanuit de raad geen vragen, maar de schrik zit er al goed in. De voorzitter – VVD-burgemeester Koen Schuiling zit niet voor omdat hij zelf onderdeel is van het conflict – bepaalt dat Visser vanavond niet mag meepraten. ‘Hoe kan hij zich verantwoorden als hij niets mag zeggen?’ vraagt raadslid Joke Vorstman (Stadspartij) zich af. Ze is er emotioneel onder en vraagt om een schorsing.

Na de schorsing komt Vorstman met een motie, waarin haar fractie om een onafhankelijk integriteitonderzoek vraagt. Hierover zal later nog veel te doen zijn. Eerder al heeft oppositiepartij CDA een motie ingediend die oproept om Visser per direct te ontslaan ‘om erger te voorkomen’. Fractievoorzitter Edwin Krijns: ‘Wij vinden de demissionaire status van de heer Visser onwenselijk’. Raadslid Dolf Salverda (Stadspartij) pakt de microfoon: ‘U vraagt om hem weg te sturen zonder dat hij kan spreken. Ik stel voor dat hij dit wel kan doen!’ Maar Salverda krijgt geen steun. ‘Het lijkt me verstandig dat Visser zich niet uitlaat in de openbaarheid’, zegt raadslid Rachel Post (Helder Onafhankelijk!). ‘We staan er in Den Helder weer mooi gekleurd op! Dit heeft al genoeg schade veroorzaakt!’ buldert VVD-leider Bob Haitsma. Salverda: ‘De wethouder is onder andere in De Telegraaf aan de schandpaal genageld. De raad beschikt nog niet over de feiten!’

Daarna neemt ChristenUnie-voorvrouw Tjitske Biersteker het woord. ‘De wethouder is officieel nog steeds in functie. Hij heeft daarom spreekrecht. Verder moet het college nu een onafhankelijk onderzoek instellen en moeten wij vanavond nog uit elkaar gaan. Op deze manier beschadigen we elkaar en de situatie niet langer’, aldus Biersteker. Maar haar pleidooi is aan dovemansoren gericht. VVD’er Haitsma: ‘We hebben dit in het presidium al afgestemd!’. De andere raadsleden lijken het hiermee eens te zijn. Biersteker probeert het nog een keer: ‘Al heeft deze man misschien iets kwalijks gedaan, toch moeten wij hem onafhankelijk laten beoordelen’.

Vervolgens verzandt het debat in emotioneel gekrakeel over de volgorde van de te behandelen moties. Velen vinden dat de motie van het CDA – per direct ontslag – eerst besproken en in stemming gebracht moet worden. Als de wethouder ontslagen is, kan alsnog gesproken worden over een mogelijk onderzoek, menen ze. Na veel bekvechten concludeert de voorzitter dat de motie van het CDA eerst aan de beurt is en in stemming gebracht zal worden. Hij wordt besproken en met 18 stemmen voor aangenomen. Exit wethouder Visser. De geplaagde politicus verlaat snel de zaal. Later op de avond staken de stemmen op het voorstel om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Dat wordt verschoven naar de volgende raadsvergadering.

Het onderwerp van vanavond zorgde voor heftige emoties in de Helderse raad. Deze emoties namen de overhand en maakten een rationeel debat over de status van Visser onmogelijk. De raad wilde ook geen onafhankelijk onderzoek instellen zolang hij nog demissionair was. Had de raad dit wel gedaan, dan had ze uiteen kunnen gaan en een aantal weken later de uitkomsten kunnen bespreken. De emoties waren in dat geval meer bedaard waardoor er wel een afgewogen besluit mogelijk was geweest.

Klik hier voor het dossier met alle Mystery Burgers:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/mysteryburger

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/opinie/columns/mystery-burger-emoties-maken-afgewogen-besluit.9478201.lynkx