Kees Zwaan – Is Theo Meskers de ‘informele’ burgemeester van Hollands Kroon? + Mike Deutekom – Excuses Hollands Kroon aan West Friese gemeenten over ’datacenter verrassing’

Wethouder Theo Meskers (foto Rodi.nl)

Eerder zag het College van Hollands Kroon er zo uit, van linksonder met de klok mee: wethouder Mary van Gent Overdevest, gemeentesecretaris Wim de Twuijver, wethouder Theo Meskers, wethouder Theo Groot, wethouder Frits Westerkamp en burgemeester Jaap Nawijn (foto gemeente Hollands Kroon)

https://www.facebook.com/watch/?v=395638264824567

Makke schapen in Hollands Kroon (foto Noordkop Centraal)

Is Theo Meskers de ‘informele’ burgemeester van Hollands Kroon?

Hollands Kroon – In het programma ’Opstandelingen’ worden gemeenten, waarin van alles mis is, onder de loep genomen. Er blijkt vaak sprake te zijn van rechtsongelijkheid en vriendjespolitiek. Sommige inwoners worden tot wanhoop gedreven en liggen al jaren lang in de clinch met een gemeente, die ze dwarsboomt.

Presentatrice Sophie Hilbrand tracht de verantwoordelijke bestuurders te spreken te krijgen, maar dat lukt maar mondjes maat. Soms is er een raadslid, dat echt oppositie durft te voeren, het bestuur controleert en vervelende vragen durft te stellen. Maar meestal gedraagt de meerderheid van de raden zich als ’makke schapen’.

Hoofdredacteur Schaap van het programma zegt ”In een gemeente met weinig kritische journalisten en een gemeenteraad, die volgzaam is, heb je eigenlijk geen oppositie en dus geen controleurs. Als de macht niet wordt gecontroleerd, regelen mensen onderling hun zaakjes. Dan vallen er dus ook mensen buiten de boot.” Het lijkt, alsof dat gaat over de gemeente Hollands Kroon.

Kees Vendrig stelde in een interview, dat de raadsleden van de coalitie en D66 ’als makke lammetjes achter wethouder Meskers aanlopen’. Als dat werkelijk zo is, controleren ze niet meer en zijn ze beslist niet kritisch en veronachtzamen ze hun taak. We hebben dan wel Rian van Dam als burgemeester, maar in de wandelgangen wordt Meskers wel eens als ’de burgemeester van Hollands Kroon’ betiteld.

Is fractie en of coalitie discipline eigenlijk ondemocratisch? Wim Voermans en Geerten Waling schreven een boek getiteld ’Gemeente in de genen’, waarin ze de gemeente als bestuursorgaan van een gemeenschap beschrijven. Voermans, die in het programma van Hilbrand ook aan het woord komt, is hoogleraar Staats en Bestuursrecht.

Voermans gaf het volgende antwoord op mijn vraag, of die ’discipline’ van de raadsleden ondemocratisch is. ”Kort en goed: ik denk het eigenlijk niet. Wel kennen we in Nederland het vrije mandaat van volksvertegenwoordigers, maar zo lang dat niet juridisch wordt belemmerd (door contractuele afspraken) is tegen fractieafspraken weinig in te brengen. Zelfs als er contractuele afspraken zijn gemaakt over het mandaat dan gelden die als nietig. Dat fractiediscipline vragen oproept en – indien te rigoureus toegepast – onplezierig is is zeker waar, maar het is vooral een probleem van partijen en iets waar de kiezer mee moet afrekenen (en niemand anders).”

Noordkop Centraal, 21 juni 2020

https://www.hollandskroonactueel.nl/2020/06/21/column-is-theo-meskers-de-informele-burgemeester-van-hollands-kroon/

Excuses Hollands Kroon aan West Friese gemeenten over ’datacenter verrassing

VVD Hollands Kroon (foto VVD)

Medemblik – Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon biedt zijn excuses aan richting de gemeentebestuurders in West Friesland. Hij excuseert zich voor het feit, dat het gemeentebestuur van Hollands kroon niet actief informatie heeft gedeeld met hun collega’s in West Friesland over de komst van een nieuw datacenter op bedrijventerrein het Venster.

Het College van Hollands Kroon reageert daarmee op de zienswijze, die namens de Regio West Friesland is ingediend op de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan. In een brief aan de bestuurders in West Friesland schrijven B&W van Hollands Kroon, dat ze op 19 januari met de wethouders Andrea van Langen (Medemblik) en Arthur Helling (Hoorn) een gesprek hebben gehad.

Misverstand

Op de vraag of de koude uit de lucht is, zegt Theo Meskers. “We hebben een goed gesprek gehad, waaruit de conclusie is getrokken, dat er niets onoorbaars is gebeurd. Dat wordt door de ambtenaren bevestigd. Wel hebben we afgesproken elkaar in formele en informele sfeer meer over de ontwikkelingen op de hoogte te houden. Er is ook sprake geweest van een stukje misverstand. Corona Virus speelt wat dat betreft niet in ons voordeel, er zit altijd glas tussen.”

Tijdens het gesprek en ook via deze brief willen wij u graag bevestigen, dat wij altijd bereid zijn tot nadere toelichting op de ontwikkelingen rondom Agriport en de datacenters. In het overleg hebben we een toelichting gegeven op het gebied en de status van de verschillende lopende initiatieven“, staat te lezen in de brief, die door burgemeester Rian van Dam is ondertekend.

Bedrijvigheid

Zoals toegelicht gaan wij (in afwachting van het proces van het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie door met het faciliteren van vijf lopende initiatieven, passend in onze omgevingsvisie. Het ontwerp bestemmingsplan voor Deelgebied B1 (op het Venster, redactie) is daar één van. Behoudens de vestiging van een datacenter maakt dit ontwerp bestemmingsplan geen nieuwe bedrijvigheid of zelfstandige kantoren functie mogelijk.

Ook hebben we gezamenlijk geconstateerd, dat er betere bovenregionale informatiedeling zou kunnen plaats vinden, waarmee onduidelijkheid bij andere gemeenten of regio’s kan worden voorkomen. Graag sluiten we aan bij het recente voorstel van de provincie (mede naar aanleiding van wensen van de gemeenten) voor een bovenregionaal afstemmingsoverleg over bedrijventerreinen. Dit is wat ons betreft een goed vertrekpunt om alle gemeenten actief te informeren over de ontwikkelingen en procedures. Ook worden datacenters sinds kort als aparte categorie meegenomen in de monitor werklocaties, wat de afstemming en informatievoorziening ten goede komt”, besluit het College van Hollands Kroon de brief.

Helderse Courant, 10 februari 2021, 15:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210210_76537796

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Groot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mary+van+Gent
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wim+de+Twuijver
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frits+Westerkamp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+Nawijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rutger+Castricum
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Hofbar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sophie+Hilbrand
https://robscholtemuseum.nl/?s=Makke+Schapen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Vendrig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wim+Voermans
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geerten+Waling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Andrea+van+Langen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arthur+Helling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rian+van+Dam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agriport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Datacenter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wieringermeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Regio+West+Friesland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Microsoft
https://robscholtemuseum.nl/?s=Google
https://robscholtemuseum.nl/?s=ontwerp+bestemmingsplan
https://robscholtemuseum.nl/?s=afstemmingsoverleg
https://robscholtemuseum.nl/?s=bedrijventerrein