Kees Engelhart – Zieleschijntje (27): VOORBEREIDING

Voorbereiding is beslist een der meest in het oog springende eigenschappen van de bewuste mens
Tegenover het onbewuste dier wat de mens in feite ook is maar desondanks is er een verschil

Voorbereiding staat lijnrecht tegenover paniek aangezien paniek precies is wat de bewuste mens
Terugbrengen kan tot het niet redenerende dier dat zogenaamd niet weet wat het doet ja in die
Toestand is de bewuste mens zeker de mindere van het dier dat het altijd op zijn gevoel doet

Voorbereiding draagt de kroon van het nadenken over wat komen gaat voorbereiding getuigt van
Inzicht een der beste eigenschappen van de mens daar ben je geheel van overtuigd het er voor
Zorgen dat je er werkelijk en naar alle redelijkheid voor zover mogelijk helemaal klaar voor bent

De deur van je geliefde caravan staat open het is een stille prachtige septemberavond je staat op om
Je een kleine hartversterking in te schenken een zeer oude Armagnac je wilt een echt heel fijne
Langspeelplaat opzetten maar de spanningen zijn je te veel je kunt er in het geheel niet toe komen

Vandaag opnieuw werd je door verscheidene burgers van de provinciestad aan zee aangesproken
Over wat dat nu toch is met de zeer vooraanstaande burger en hoe het nu toch allemaal zit en daar
Denk je nu over na vanzelfsprekend heb je een en ander helemaal zelf aangericht door almaar te
Schrijven over wat je zoal dagelijks overkomt en ook door je gedachten over een en ander voor zover
Mogelijk weer te geven maar toch meen je eveneens dat in werkelijkheid het Aviertje het heeft
Gedaan sterker nog de schrijver of schrijfster van het bewuste epistel heeft het gedaan en nog
Sterker mocht het waar zijn dan heeft beslist en zeker de zeer vooraanstaande burger het gedaan

Je zucht en nipt van de goddelijke drank en je voelt dat je behoorlijk en goed in de war bent en je
Arme en geplaagde nerven het zo ondertussen aardig aan het begeven en aan het instorten zijn je
Bent er zo ondertussen geheel van overtuigd dat je er meer dan genoeg van hebt je hele zomer is
Vrijwel geheel naar de knoppen gegaan je lijdt ernstig onder gewetenskwesties waar je part noch
Deel aan hebt en nergens kun je met je probleem terecht onderhuids voel je dat er grote duistere
Machten doodstil tegenover je staan en je bent echt angstig voor die machten geworden je meent
Dat je wanneer je ook maar voor het geringste onzorgvuldig bent de grote stille en duistere machten
Je zonder ook maar de geringste inspanning in een oogwenk meer dan geheel weg zullen vagen

En juist vanwege al dat heb je je koffers gepakt je hebt regelingen getroffen ten aanzien van de
Huishoudelijke gang van zaken je hebt de juiste boeken en dichtbundels uitgezocht je hebt de speling
Op je bankrekening bekeken om zo spoedig als maar mogelijk is te kunnen vertrekken naar het verre
Mediterrane land om te trachten enigszins op krachten en tot zinnen te komen je prachtige vrouw
Vindt het goed en je dochter die net achttien geworden is eveneens zij vinden namelijk ook dat je de
Laatste tijd toch wel wat gespannen geworden bent en ook zijn zij het erover eens dat een beetje zon
Weleens heel goed voor je zou kunnen zijn je nipt van je Armagnac en beseft dat je de kastanje en je
Caravan erg missen zult maar ook ben je er van overtuigd dat dit vooralsnog het beste is voor iedereen