Kees Engelhart – Zieleschijntje (3): ONKREUKBAARHEID

Als er iets is wat wij werkelijk willen dan is het wel
Onkreukbaarheid wie niet wil er blank zuiver en geheel
Zonder zonden zijn zelf streef je al gedurende je hele
Leven naar onkreukbaarheid maar het is echt heel moeilijk
En tot op de dag van vandaag is het je nog niet gelukt

Onkreukbaarheid is dan ook heel ingewikkeld en dat heb
Je helaas al vele malen aan eigen lijve mogen ondervinden
Dat je bijvoorbeeld vond dat je wel jokken moest terwijl
Je wist dat het belang van dat jokken meer dan totaal
Ondergeschikt was aan de kleine waarheid die je te berde
Had behoren te brengen zoveel pijn had dat niet gedaan

Wat daaropvolgend heel naar was was dat het wat je ook
Probeerde niet meer recht te strijken viel je was niet
Onkreukbaar meer en zou het ook nooit meer worden

Alleen God in de hemel naast alle andere goden op de
Olympus Jezus en de Boeddha onder de bodhiboom zijn
Wat men noemt onkreukbaar maar jij bent een mensenkind
En je weet dat hoe hard je ook je best zult doen je de ware
Onkreukbaarheid nooit zal kunnen bereiken wanneer
Je ook maar een enkel foutje maakt is het al gebeurd
En dat weet je maar al te goed te weten het enige wat
Er voor je overblijft is open en eerlijk te zijn ten aanzien
Van de vele fouten die je maakt en nog maken zult dat
Namelijk is het enige wat je tegen je eigen armzalige
Kreukbaarheid in stelling brengen kunt het is niet anders

Wij gaan een onkreukbaarheidsonderzoek in stellen
Betreffende uw handel en wandel hoor je plotseling
Een licht geaffecteerde en zeer afstandelijke stem
Tot je spreken en met een kleine schok word je wakker
Uit je onrustige middagslaap die zo zoet begonnen was