Kees Engelhart – Zieleschijntje (23): SCHAAMTE

Licht somberend zit je in de deuropening van je kleine
Caravan jawel eerstdaags was je zo heldhaftig te zeggen dat
Je het niet nog uithield aangezien je te weten was gekomen
Dat er naast jou een fiks aantal veel invloedrijkere burgers
Dan jij bleek te zijn die niet alleen de inhoud van het
Anonieme Aviertje tot zich hadden genomen maar zelfs het
Bewuste epistel op de eigen deurmat hebben mogen
Ontvangen wat in Gods naam is er gebeurd met hun
Burgerplicht die zo invloedrijk is ten aanzien van de
Ingezetenen van de provinciestad aan zee het is je een
Volkomen raadsel is het weer de zeer vooraanstaande burger

De licht gure septemberwind trekt aan en ook jij zucht maar
Eens diep ja beslist zou je de inhoud van het anonieme briefje
Bekend gaan maken en nu durf je niet meer dan sta je op om
Jezelf van een klein glaasje gin te voorzien en opnieuw
Neergezeten luister je naar de kastanje die zwaar ademt
Onder de almaar in kracht toenemende wind jawel je echt
Heldhaftige voornemens zijn nu wel goed verdwenen en in
Feite schaam je je voor alles wat er plaatsgrijpt jezelf incluis
Schaamte is heel erg en wel in het bijzonder wanneer die
Schaamte jezelf betreft want schaamte verlamt en brengt
Oneindige twijfel te weeg door schaamte ben je op zijn lafst

Je schaamt je ook voor de arme provinciestad aan zee en ook
Schaam je je voor de mensen die het in de provinciestad aan
Zee bestuurlijk voor het zeggen hebben waarom hebben zij
De burgers van de provinciestad aan zee niets als het waar is
Laten weten van de aantijgingen gericht aan de zeer
Vooraanstaande burger van de provinciestad aan zee daar
Zijn zij toch voor aangesteld je schaamt je voor vrijwel alles
Wat er in deze gedoemde stad zoal plaatsvindt licht bedrukt
Steek je je een fijn sigaartje op en nipt van de heerlijke gin die
Lang niet zo goed smaakt als doorgaans het geval is en opeens
Voel je hoe door alle ellende je de tranen in de ogen schieten en
Eigenlijk weet je echt helemaal niet meer wat je moet doen