Kees Engelhart – TIPS VOOR BURGERVADERS

Gaarne maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn collegae uiterst waardevolle
Tips aan de hand te doen om net als ik ook al zijn de maatregelen verstrekkend ten
Aanzien van uw dagindeling de beide handen altijd en immer schoon te houden
Niet alleen schoon maar tevens zacht en glanzend voorzien van een gezonde
Natuurlijke kleur en waarlijk een lust voor ieder oplettend burgerlijk oog

Wanneer in de vroege ochtend ik ben een harde werker namelijk de wekker gaat
Is het allereerste wat ik doe mij naar de badkamer begeven aldaar poets ik niet
Zoals men verwachten zou allereerst mijn blinkend witte tanden nee dierbare
Collegae het eerste wat ik doe is het wassen van mijn handen ter voorbereiding
Leg ik eerst een frisgewassen fluweelzachte handdoek van superieure kwaliteit
Op de radiator van de centrale verwarming daarna pak ik alvast de kostbare
Handcrème die ik speciaal uit Turkije komen laat ik wil u het adres wanneer u
Daar interesse in heeft graag aan de hand doen om vervolgens de handcrème op
De rand van de wastafel te leggen dan draai ik de kraan open en draag er zorg voor
Dat de temperatuur van het water handwarm is dat is namelijk zeer belangrijk
Voor het uiteindelijke resultaat van de rituele alles reinigende handwassing

Langzaam begin ik mijn handen in te zepen met de vrijwel niet te betalen zeep
Die ik enkele keren per jaar in laat vliegen uit een zeer vooraanstaand Geishahuis
Gevestigd te Kyoto Japan ook dat adres mocht u beste collegae daar behoefte toe
Voelen doe ik u graag aan de hand het inzepen dient zeer zorgvuldig te gebeuren
Denkt u alleen maar aan Thetis die vergat het hieltje van de held Achilles toen nog
Een zuigeling in het water te dompelen simpelweg omdat zij hem bij datzelfde
Hieltje vasthield en u allen weet tot welke verstrekkende gevolgen een en ander
Heeft geleid afijn dit inzepen waarbij u tevens beurtelings de ene dan weer de andere
Hand masseert houdt u gedurende vijf minuten vol pas dan spoelt u de handen af

U neemt de handdoek die nu lekker warm geworden is van de radiator sluit de ogen
En begint uw handen genietend af te drogen nu kunt u eindelijk beginnen met het
Eerste lichte geneurie van deze heerlijke nieuwe en schone dag terwijl u vrolijk
Neuriet neemt u de kostbare handcrème van de rand van de wastafel en smeert
Eerst let op collegae dit is een belangrijk detail de linkerhand in en dan de rechter
Want u beseft dat u de rechterhand altijd tijdens uw burgervaderlijke activiteiten
Onmiddellijk bij de hand moet hebben om zodoende ook de linkerhand ruime
Mogelijkheden te bieden om net als de rechter zich in onschuld te mogen wassen

Goed dierbare collegae dit was zo ongeveer mijn kleine college om chronisch beide
Handen ten alle tijden in de grootst mogelijke onschuld te kunnen wassen en ik
Mag hopen dat ik u op voor uw werkzaamheden interessante gedachten heb gebracht
Nog een laatste opmerking is er die mij rest om dit proces naar behoren te laten
Verlopen het is al naar gelang van de volgzaamheid van de burgers uwer stad noodzakelijk
Om het handen wassen minstens tweemaal per uur toe te passen dit tot een maximum
Van viermaal per uur dat moge u wellicht wat boud in de oren klinken en het kan
Burgervadertechnisch wat lastig zijn maar wanneer u geen gevolg geeft aan eerder
Genoemd minimum dan wordt uw kans op het chronisch de handen in onschuld
Wassen met negen en negentig procent gereduceerd ik ben er zeker van dat u voor
Dat ongemak ongetwijfeld en zeer beslist een eenvoudige oplossing vinden zult

Met warme gevoelens van collegiale hoogachting jullie zo toegenegen Joost