Kees Engelhart – PAMFLETTEN VAN EEN ONMACHTIG MAAR GEENSZINS ARGELOOS BURGER (7): DE VOORZITTER VAN DE AGENDA COMMISSIE

Weet je wat het is zegt De Onmachtige ik heb mij immer in gemoede afgevraagd
Waarom deze prachtige dijk geheel verschoond is van welke horeca-activiteit dan
Ook voor de afstand van vijf kilometer te beginnen bij Nogal Wiedus en vanzelf
Eindigend bij Lands End in ondernemerszin gezegd is het aldus Nogal Wiedus
Dat er tot aan Lands End geen horecaonderneming te ontwaren is daar hebben
De uitbaters van genoemde gelegenheden ongetwijfeld hun belangen bij daar zou
Je in Spanje eens mee aan moeten komen de herfst is juist begonnen en het is een
Prachtige dag eigenlijk alsof het nog gewoon zomer is en echt ongegeneerd zitten
We te genieten De Onmachtige als altijd in feite onhelders piekfijn gekleed
Deze maal een elegant zwart hoedje dragend en ik zitten op een van de vele bankjes
Die de dijk van de provinciestad aan zee garneren De Onmachtige zet zijn
Zonnebril op en staart naar het in alle opzichten zoveel succesvollere oude eiland
Kijk zegt De Onmachtige en hij wijst met zijn opgerolde krant zie je dat kleine witte
Kerktorentje daar jawel Onmachtige zeg ik het is vier dagen geleden dat de geliefde
Voormalige stadsdichter zijn eerste sterfdag vierde ik heb hem heel goed gekend
Hij was een soort vriend voor mij gedurende vele jaren weet je wat hij over dat
Witte kerkje geschreven heeft

HET MOOISTE VAN DEN HELDER IS HET KERKJE VAN DEN HOORN

Wellicht citeer ik verkeerd maar daar kwam het op neer en dat terwijl hij zich
altijd verre van politiek hield dat zegt toch wel wat vind je ook niet ik knik en
zeg opnieuw jawel Onmachtige dat zegt inderdaad wel wat

Het is zaterdagmiddag en beneden ons rollen ontspannen fietsers voorbij het geluk
Ligt gewoon voor het oprapen voor even zwijgen we en kijken dromerig voor ons uit
Dan vouwt De Onmachtige de krant uit en ik begrijp onmiddellijk dat er iets komen
Gaat kijk zegt hij dit is waarlijk opmerkelijk lees dit even ik lees dat de komende
Raadsvergadering van oktober geen doorgang zal vinden aangezien er niet voldoende
Agendapunten zijn ja Onmachtige zeg ik ik heb het gelezen maar wat is daar zo
Bijzonder aan wat daar zo bijzonder aan is reageert De Onmachtige meteen terwijl
Zijn ogen enigszins vuur schieten daar is zo bijzonder aan dat het in mijn beleving
Meer dan totaal onmogelijk is dat er in een stad met meer dan vijf en vijftigduizend
Inwoners geen agendapunten voorradig zouden zijn er zouden er duizenden in de
La moeten liggen waarvoor helaas nog geen tijd voor gevonden is ik zie dat mijn
Gesprekspartner zich als te doen gebruikelijk behoorlijk opwindt ik denk na over zijn
Woorden en moet hem eigenlijk meer dan gelijk geven om hem een wat te bedaren
Geef ik hem ten antwoord dat hij volkomen gelijk heeft maar hij bedaart geenszins
Nu zal ik je eens wat over die agenda commissie vertellen goede vriend ga je gang
Onmachtige zeg ik die agenda commissie bestaat uit de voorzitters van de diverse
Raadscommissies dat is natuurlijk niet zo bijzonder maar wat wel bijzonder is dat
Deze vriendenclub op zijn beurt weer voorgezeten wordt door o mijn God denk ik
Daar gaan we weer jawel mijn goede vriend uiteraard opnieuw en opnieuw onze
Burgervader zelf jawel meneertje in hoogsteigen persoon en ik geef je op een
Briefje dat hij alles en iedereen naar zijn hand zet in het niet hypothetische
Geval dat hij meent dat er eens om welke reden dan ook een raadsvergadering
Geen doorgang moet vinden dan regelt hij dat gewoon en iedereen staat erbij kijkt
Ernaar en doet niets zo ook de stromannen van de agenda commissie

De Onmachtige gromt en net als tijdens onze vorige ontmoetingen is hij weer
Aardig boven zijn theewater geraakt en omdat ik hem in het geheel geen ongelijk
Kan geven zeg ik voor de derde keer jawel Onmachtige ik ben oprecht van mening
Dat je volkomen gelijk hebt maar laten we eens fijn over de dijk naar Lands End
Wandelen om een kopje koffie te bemachtigen het is nog een fiks tochtje een
Kilometer of drie en verder is er hier op de dijk zoals je al zei niets te verkrijgen
Wat denk je zullen we dat doen De Onmachtige knikt en lijkt de nare gedachten
Van zich af te werpen misschien zeg ik met mijn aller innemendste stem kunnen
We het eens over iets anders iets aangenaams hebben dan staan we op en lopen
Naar het fietspad een paar meter beneden ons oef ik heb zo een hekel aan die man
Mompelt De Onmachtige rustig maar zeg ik vaderlijk het komt echt allemaal goed