Kees Engelhart – PAMFLETTEN VAN EEN ONMACHTIG MAAR GEENSZINS ARGELOOS BURGER (3): SCHOUWBURG

Het is een prachtige zaterdagmiddag we zitten op het terras van het
Laatste Hotel Restaurant van het vaste land en kijken zwijgend uit
Over het Marsdiep en zien het oude eiland dat schittert in het zonlicht
De krant die opengeslagen voor De Geenszins Argeloze ligt wappert
In de zwoele maar toch stevige wind van begin september daar komt
De koffie aan en hij vouwt de krant dicht om ruimte voor de koffie
Te maken ter linkerzijde van het terras lijkt een soort zeilwedstrijd
Gaande een aantal jachten met wat kleinere zeilende vaartuigen ook
Staat er een caravan op de dijk waar vlaggen bovenop zijn gezet de
Caravan heeft duidelijk iets met de wedstrijd te maken maar wat

De Onmachtige Burger staart peinzend voor zich uit en roert veel te
Lang gedachteloos zijn koffie dan zonder aanleiding begint hij te
Spreken begin januari van dit jaar is een goede vriend van mij
Overleden hij was een uitstekend ondernemer maar bovenal een
Uitmuntend kenner van deze stad en de werking van haar magistratuur
Daar moet ik aan denken waarschijnlijk aangezien ik naar het oude
Eiland kijk waar hij en zijn vrouw jaarlijks op vakantie plachten te gaan
Eens vertelde hij mij het verhaal dat ik je nu vertellen ga of het waar is
Weet ik niet maar mijn overleden vriend kennende zal er veel waarheid
In verscholen zitten kom maar op zeg ik ik ben heel benieuwd toen je
Hier naartoe fietste vangt hij aan ben je vast langs de nieuwe oude
Schouwburg gefietst ik knik wel daar gaat het verhaal over je moet
Weten dat de oude nu reeds afgebroken schouwburg eindelijk na vele
En vele jaren van zorgvuldig afbetalen met onze gemeenschapsgelden
Hypotheek vrij was geworden wel dat was feest natuurlijk allemachtig
Wat zou De Schouwburg vanaf dat gelukzalige moment een winst gaan
Maken stel je maar eens voor hoe blij wij zouden zijn na een leven van
Hard werken ons huis te hebben afbetaald wat een geld we dan wel
Maandelijks over zouden gaan houden we zouden gewoon rijk zijn
Ik kijk naar De Onmachtige hij zit er zeer ontspannen bij en is zo
spraakzaam als ik hem nog niet heb meegemaakt hij draagt
Een lichte zomerhoed een chique zonnebril een wit colbert
Een wit overhemd en een zwarte gilet hypotheek vrij gaat hij
Verder dat kan natuurlijk niet en er wordt overleg op hoog
Niveau gevoerd en al snel godzijdank zijn ze er uit ze verkopen
De goudmijn en gelukkig wordt er een oud pand opgeknapt en
Omgetoverd tot Schouwburg dat ze kunnen huren voor een bedrag
Dat hen voor twee jaren in staat stelt de nieuwe Schouwburg met
De opbrengst van de hypotheek vrije oude Schouwburg te betalen
Geweldig De Onmachtige grinnikt vrij vertaald komt het hier op
Neer hij kijkt mij aan jij koopt een huis van de Woningstichting
Jij betaalt dat keurig af en als dat is gebeurd verkoop jij het huis weer
Aan diezelfde woningstichting voor een bedrag waar je twee jaar
Een andere woning kunt huren van weer diezelfde Woningstichting

Wel goede vriend zegt hij mocht jij iets dergelijks in de dagelijkse
Praktijk in gedachte hebben pas dan maar goed op want voor je het
In de gaten hebt ben je geheel en al onder curatele gesteld en meer
Dan volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard echter voor de
Regelaars ondernemers aannemers bestuurders en gemeenteraad
Van deze uiterst bijzondere stad is iets dergelijks heel gewoon de
Argeloze burgers hebben het toch niet in de gaten hoegenaamd niets

Verbijsterd kijk ik hem aan weet niets te zeggen en dromerig
Staren we naar de scheepjes links van ons die kunstig om een boei
Heen varen en nog meer verderop zien we boven zee duidelijk
Allerhande vliegers groot en klein waaruit we opmaken dat er
Ook nog een vliegerfestijn gaande is plotseling word ik een beetje
Misselijk excuseer mij zeg ik ik voel mij opeens niet zo lekker
Geeft niets zegt De Onmachtige dat begrijp ik maar al te goed
Ik zeg ik bel je spoedig laat mijn koffie staan en spoed mij heen

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image