Kees Engelhart – ICH RUF ZI DIR HERR JESU CHRIST

Mevrouw Leenschat van Bodegraven zit mismoedig en
Vreemd genoeg toch opgewekt te luisteren naar de
Radio omroep van de provinciestad aan zee die mevrouw
Leenschat van Bodegraven niet bestuurlijk gezien zo na
Aan het hart ligt de raadsvergadering laat nu de zeer
Merkwaardige fractievoorzitter van de Stadspartij van
De provinciestad aan zee aan het woord die het midden
Houdt tussen een amateur cabaretier en een soepel licht
Theatraal op effectbejag beluste spreker dan droomt mevrouw
Leenschat van Bodegraven een ietwat weg en nipt van haar
Zware Duitse bier zeer genoeglijk eigenlijk o jazeker wel

De burgervader moet weg zoveel is wel duidelijk en zijn
Declaratiegedrag maakt duidelijk dat de burgervader zich
Duidelijk in een ander echelon meende te bevinden dan
In werkelijkheid het geval was wat blijkt uit het feit dat
Zijn declaraties ondertekend werden door een directielid
In plaats van de gemeentesecretaris bestuurlijk gezien
Heeft zich na het abrupte vertrek van mevrouw Leenschat van
Bodegraven als gemeentesecretaris van deze gedoemde stad
Niets dan onheil over de zeestad uitgestort

Dat meent mevrouw Leenschat van Bodegraven niet rancuneus overigens
Mevrouw Leenschat van Bodegraven hoort de griffier vele
Malen bijspringen en ach hoe zelden gebeurde dat vroeger

Burgervaders van statuur onberispelijke wethouders
Voortreffelijke gemeenteraden heeft mevrouw Leenschat
Van Bodegraven gekend

Waar zijn ze gebleven mevrouw
Leenschat van Bodegraven rolt zich een kleine kruidensigaret

De vergadering
Wordt een kwartier geschorst mevrouw Leenschat van
Bodegraven zucht en zet een langspeelplaat op het is eind februari
Nog een maand dan is het lente

Mijn God denkt mevrouw Leenschat van Bodegraven wat
In hemelsnaam heeft er op het Stadhuis plaatsgegrepen