Kees Engelhart – Fantastische Vertellingen (66): ZO VERPLICHT VOELT SCHRIJVER DEZES ZICH AAN DE UITVINDER

Het woord grammofoon is afgeleid van twee woorden
Die de een na de ander schrijven en geluid betekenen
Een grammofoon draait platen waarop geluiden neerge
Schreven zijn en die geluiden worden veroorzaakt door
Trillingen door het heen en weer bewegen van de lucht
Die altijd rondom ons is

De uitvinder van deze kleine wonderbaarlijke machine
Gebruikte een kleine cilinder die hij zorgvuldig bedekte
Met een laagje tin en een klein motortje liet de cilinder
Op constante snelheid draaien

De uitvinder liet vervolgens een stalen naald elegant verbonden
Met een flinterdun vliesje neer op de draaiende cilinder
En wanneer een trilling het
Fijne vliesje raakte
Trilde het vliesje met de trilling mee
De trillingen van het membraam deden vervolgens
Kond van hun bestaan aan de stalen naald
Die aldus in beweging
Kwam om een uiterst dunne groef in het tin van
De draaiende cilinder te krassen

Het vernuft van deze uitvinder zit hem volgens schrijver
Dezes in het feit dat het afdraaien van de vastgelegde
Stille geluiden exact andersom plaatsgrijpt

De cilinder draait rond
De stalen naald glijdt door de groeven en brengt
Het vliesje opnieuw tot leven
Een triomf
Waarlijk een triomf voor de muziek
En zo lang schrijver dezes leven zal zal schrijver dezes
Deze uitvinder eren
En danken