Kees Engelhart – Fantastische Vertellingen (6): AL WAS HET TERNAUWERNOOD

We lezen het in de avondkrant het is zover de eerste
Elektrische stoel in de geschiedenis van de mensheid wordt
Op zes augustus in gebruik genomen
Deze heugelijke gebeurtenis zal plaatsvinden in
Een van de gevangenissen van een der belangrijkste steden
Van ons land

En wat voelen wij een trots bij het vernemen even verderop
In het artikel dat in het verre Abbessinië de alert
Reagerende geliefde keizer onmiddellijk en terstond
Besloten heeft dat deze revolutionaire innovatie op
Het gebied van de terechtstelling deel uit zal maken
Van zijn besliste voornemen tot het moderniseren
Van zijn land drie elektrische stoelen bestelt de
Keizer maar liefst

Hoe voelen wij het leed van de keizer ten tijde van
Zijn ontdekking dat de stoelen onmogelijk konden
Werken vanwege het feit dat Abbessinië nog geen
Elektriciteit bezit

Opgelucht lezen we even later dat de keizer vastbesloten
Was dat zijn investering niet voor volkomen niets was
Geweest de middelste stoel liet de keizer vervoeren
Naar het koninklijk paleis om deze te verheffen
Tot de status van keizerlijke troon waarmee
Gelukkig alles uiteindelijk toch nog goed en met
Zekere grandeur tot een voor de keizer de eerlijkheid
Gebiedt ons te zeggen en ook ons lezers
Tot een bevredigend einde te brengen