Kees Engelhart – Fantastische Vertellingen (53): OVER HET BELANG VAN SCHOENEN

O hoe kennen wij niet het eeuwig verlangen om in
Het hartje van de zomer blootsvoets door het gras
Te lopen of over het warme zand van het strand
Hoe zouden wij kunnen zonder zulke verlangens

Niemand echter zal het tot zijn plezier rekenen om op deze
Zelfde wijze door ijzig water te moeten waden dan wel
Doornige grassen barrevoets moet gaan vanwege dat je daar
Nu eenmaal
Moet zijn helaas
Ook is het niet leuk om op blote voeten te
Klauteren over scherpe rotsen

Wie zulks eenmaal betracht heeft kan gemakkelijk
Inzien dat de mens vrijwel vanaf het eerste moment
De noodzakelijkheid inzag
Schoenen te leren maken heel wat vroeger bijvoorbeeld dan
Dat de mens schrijven kon
Om maar eens wat te noemen