Kees Engelhart – Fantastische Vertellingen (48): ONDER VUUR

Ik licht onder een schervenregen van tegen de kazemat
Uiteen spattende granaten het luik van de tank op om
Vervolgens
Als door een wonder blijf ik ongedeerd
De kazemat weer binnen te gaan en mijn werk
Voort te zetten

Ze komen telkens dichterbij

Dan word ik terwijl ik even buiten de kazemat ben
Getroffen door een granaatscherf
Onder mijn rechterschouder
En ik stort neer

Ik zeg tegen mijn kameraden dat ze mij moeten
Laten liggen en in de kazemat dekking zoeken
Ik wil niet dat er nog meer mensen getroffen worden

Ik raak buiten kennis
Door bloedverlies verzwakt
Wadend door sloten
Kom ik aan op een boerderij
Er is niemand die mij kan verbinden

Er komt een jeep van een ander onderdeel
Ik word vervoerd naar weer een andere boerderij
Een aantal dorpen verderop

Daar wordt mij door een korporaal een noodverband
Aangelegd
Ik krijg een echt bed
En vroeg in de avond komt de dochter van de boer
Nieuwsgierig lieftallig met thee
En biscuits