Kees Engelhart – Fantastische Vertellingen (43): IN DE GLORIA

De zeer enge man is juist vandaag vijftig geworden
Hij geeft geen feest de zeer enge man verre van dat
Er mag in het geheel niemand komen niemand is gewenst
De zeer enge man heeft zich onlangs een boers accent aangemeten
Waarom weet niemand maar het feit is onomstotelijk

Heel vroeger heeft de nu zeer enge man als junior op een
Advocatenkantoor gewerkt jawel hij sprak enigszins normaal
En de weg van de zeer enge man leek rustig voor vele jaren geplaveid
Wat er gebeurde niemand zal het weten norser werd hij
Met de jaren weerbarstiger een duister geleid projectiel

De zeer enge man bekwam tot een inferieure provocateur
Zijn spraak verminderde zijn zicht verminderde om zich
Uiteindelijk terug te vinden in een zeer kleine enge wereld
Kunnen wij zeggen dat het de zeer enge man aldaar bevalt
Dan wel dat het hem daar niet bevalt nee dat kunnen wij niet

Wij behoren de zeer enge man te laten wie hij is en ons niet
Te veel af te vragen wat er zich in zijn geest afspeelt dat is beter
Nog altijd is de zeer enge man niet in staat gebleken te voldoen
Aan de zeer enge dingen waartoe wij hem in staat achten de
Brandstapels liggen ver achter ons en zo hoort het ook te zijn

Daarom zeggen wij de zeer enge man is juist vandaag
Vijftig geworden en daarmee feliciteren wij hem van harte
De zeer enge man is een gewaardeerd lid van de werkende
Bevolking zijn bankboekje staat bol en schulden welnee
Lang moge hij leven dat zingen wij de zeer enge man toe