Kees Engelhart – Fantastische Vertellingen (4): DAT INDERDAAD OP DRIE PLAATSEN GEBROKEN IS

Simon de Tovenaar staat gereed om zijn grote wonder
Te volvoeren het mirakel dat Simon de Tovenaar ook
Wel de Valse Messias genoemd op zal laten vliegen
Naar God om daarmee zijn eigen goddelijkheid voor
Eens en voor altijd te bewijzen

Een flinke menigte kijkt vol van gespannen verwachting
Toe of Simon de Tovenaar ook werkelijk naar God op zal
Vliegen
Dan springt Simon de Tovenaar daadwerkelijk van de hoge
Houten toren waarin hij zojuist naar het hoogste punt
Geklommen is en vervolgens vliegt Simon de Tovenaar door
De lucht en de monden der vele aanwezigen vallen open

Magische krachten en misschien zelfs de Duivel wel lijken
Simon de Tovenaar bij zijn meesterstukje te ondersteunen
De massa is zeer benieuwd wat Petrus doen zal nu Simon
De Tovenaar zijn gelijk schijnt te halen

Petrus smeekt Jezus dat Simon de Tovenaar naar beneden
Zal vallen daarbij gebrekkig worden zal maar sterven niet
Tevens bidt Petrus Jezus Simon de Tovenaar zijn been op
Drie plaatsen te laten breken de Valse Messias behoort welzeker
De vernedering te ondergaan te worden afgevoerd met een been
Dat op drie plaatsen gebroken is

Petrus zijn smeekbede wordt verhoord en Simon de Tovenaar
Stort ter aarde en waar Simon de Tovenaar neerkomt gaat
Iedereen vlug en razend nieuwsgierig de schade opnemen
En iedereen zonder uitzondering kijkt direct naar zijn been