Kees Engelhart – Fantastische Vertellingen (31): EN ONDERTUSSEN MAAKT DE SEKSUELE FRUSTRATIE MIJ GEK

Ik zie het nog helder voor mij het lugubere schaamhaar
Rond de venusheuvel van mijn vrouw in onze huwelijksnacht
Waar ik zachte gladde halfronde vormen had verwacht
Te mogen aanschouwen zag ik een donker oerwoud dat
Mij deed huiveren volledig geschokt en naar verbijsterd
Het voelt als gisteren nam ik mij voor mijn gehele verdere
Leven de gemeenschap met een vrouw te vermijden

Al voor reeds jaren nu probeer ik dat geluk zelf te bewerkstelligen
Mijn dagelijkse zelfmoorden zo noem ik dat geluk
En ook nam ik mij voor een dagboek bij te houden
Aan welk voornemen ik gevolg gegeven heb
En ik heb ontdekt de afgelopen jaren dat mijn dagboek
Mij nog juist van de absolute waanzin houdt
Waar ik God dankbaar voor ben
Verder is mijn leven een hel

Mijn fallische dromen die ik volkomen begrijpen kan
Doen mij onrustig slapen nauwelijks slapen ook
De angstdroom die mijn huwelijksnacht behandelt
Bezoekt mij meer dan mij lief is
Mijn huishoudster is heel lief
Maar zij weet niets van wat er in mij woelt en kolkt
Zij zou het niet begrijpen in welk opzicht dan ook

De wanhoop bijvoorbeeld te weten dat ik
Een jonge man stevig gebouwd en knap in zekere zin ook nog
Sterven zal als maagd
Nooit zal mijn dienstmeid kunnen begrijpen
Hoe het is te weten te zullen sterven zonder
Ooit werkelijk man te zijn geweest