Kees Engelhart – Fantastische Vertellingen (26): HET ONGEKENDE

Nu twee maanden geleden te zeggen eind mei
Van het jaar onzes heren achttien vijf en tachtig
Is in een onherbergzaam gebied een kubus gevonden
Waarvan de symmetrie en samenstelling deskundigen
En wetenschappers doen geloven dat hij door
Mensenhanden vervaardigd en ontworpen moet zijn

De kubus werd gevonden in kool die meer dan twaalf
Miljoen jaar geleden gevormd werd
Daarnaast zijn er glazen lenzen metalen nagels
Kettingen en een fossiele schroef alsmede een
Batterij uit dezelfde geologische formaties opgediept en
Uit botten van de toenmalige prehistorische dieren zijn
Kogelachtige voorwerpen tevoorschijn gekomen

Voor nu blijven de deskundigen en wetenschappers
Zich voorlopig onthouden van fundamenteel commentaar
En verbijsterd als zij zijn doen zij desondanks hun werk
Geduldig maar met een aan koorts verwante inzet hoe de
Artefacten te verklaren en classificeren die reeds lang
Bestonden lang voordat de mens op aarde verscheen