Kees Engelhart – Fantastische Vertellingen (24): KOMT IE

Het is het streven de kleine bal over het net te slaan
En wel op zodanig voor de tegenstander hinderlijke wijze
Dat de bal eenmaal beland in zijn veld voor hem uiterst
Lastig nog terug te slaan is om dientengevolge de kleine
Bal in het net te slaan of over de grenslijn van het
Speelveld te meppen danwel bij een zogenaamde ace
De kleine bal zelfs in het geheel niet aan te raken

De vroegste vormen van dit edele spel zijn reeds te
Vinden bij de befaamde terugslagspelen in de Griekse
En Romeinse oudheid de ware voorloper echter van
Deze verbazingwekkend elegante doch uiterst zware
Sport is het jeu de peaume waarbij de bal met de
Vlakke hand werd gespeeld al in de vijftiende eeuw
Is er sprake van met darmsnaren bespannen
Slaghouten het spel vindt plaats op binnenplaatsen
Alsook in zalen en alle wanden worden gebruikt
Vanuit Frankrijk verbreidt het spel zich over geheel
Europa de oorsprong van de thans gangbare naam
Is gelegen in de Franse uitdrukking tenez welke
Uitdrukking steevast aan het begin van de partij
Weliswaar een goede tijd geleden nu door de beide
Combattanten gebezigd werd

Heden ten dage wordt het zogenoemde enkelspel
Beoefend door twee spelers een aan iedere zijde van
Van het net aan het begin van de partij wordt de
Kleine harde bal door middel van de opslag ook
Wel service genaamd in het spel gebracht waarop
De partij zich een aanvang heeft genomen
Na elk gemaakt of verloren punt wordt van deze
Opslag gebruik gemaakt om de bal weer in het
Spel te brengen een en ander dient te worden
Volgehouden totdat de partij tot een einde
Gekomen is zie hiervoor de puntentelling doch
Dit slechts bij uiteindelijke beslissing van de
Scheidsrechter