Kees Engelhart – Fantastische Vertellingen (23): DUIVELSEILAND

1

Girardin is nu al voor een jaar vastgeketend aan
Een medegevangene met lepra hij valt aan wanhoop
Ten prooi en Girardin wendt voor eveneens
Slachtoffer te zijn geworden van de gevreesde ziekte
Girardin doet een vermetele poging te suggereren
Dat zijn benen gevoelloos aan het worden zijn

Om het certificaat van echtheid voorgoed te verkrijgen
Snijdt Girardin zijn linkeroor af de pink en ringvinger
Van zijn rechterhand en de middelvinger van zijn
Linkerhand

Deze finaledaad heeft onmiddellijk succes tot gevolg
En Girardin wordt naar Saint Louis gezonden de
Bekende leprakolonie alwaar de leprozen Girardin
Als een van hen behandelen om hem uiteindelijk te
Helpen ontsnappen naar Para in Brazilië

Girardin geeft zich uit als tandarts en voorziet zich
Op die wijze van een meer dan uitstekend inkomen
En Girardin wordt al spoedig een vooraanstaand
Lid van de kleine gemeenschap
Vanwege wat moeilijk te duiden klachten wendt
Girardin zich tot een medisch specialist in Sao Paulo
En Girardin ontdekt dat de gevreesde ziekte zich in
Zijn lichaam genesteld heeft en het niet nog verlaten
Zal

2

Nader onderzoek levert de overheid de kennis op
Dat Girardin’s accent en tatoeages er op niet mis
Te verstane wijze op duiden dat Girardin afkomstig
Is van niets meer of minder dan Le Bagne maar er
Is geen vaartuig te vinden dat hem naar die
Onheilsplaats wenst terug te brengen

Daarom bouwt de overheid voor Girardin een
Eigen kleine gevangenis en daar kweekt Girardin
Voor nu al weer heel wat jaren vruchten en Girardin
Fokt er kippen en varkens

Le Bagne bezit een duister en ver verleden
De strafkolonie die in Frans-Guyana bekend staat
Als onheilsplek waar men beter maar niet zijn kan
Er is een aantal strafkampen verspreidt op het vaste
Land maar ook op de drie eilandjes vlak voor de kust
Waarvan Het Duivelseiland er een is

Heden ten dage noemt men de gehele strafkolonie
Duivelseiland en allen die de rampspoed mochten
Ervaren daar tegen hun zin te moeten verblijven
Denken ieder seconde van hun aanwezigheid daar
Aan niets dan ontsnappen alleen