Kees Engelhart – Fantastische Vertellingen (22): ITALIË EENS IN DE JAREN TWINTIG

1

Als de Lange met zijn fiets aan zijn rechterhand naar
De start wandelt staat het voor mij al ontegenzeggelijk
Vast de kleine krachtig gebouwde Italiaan zal hoe dan
Ook verliezen wat hij ook ondernemen zal

Uitdagend zijn imposante gestalte ten volle etalerend
Kijkt de Lange naar de Italiaan met de blik van mens
Naar mug nu buigt de Lange opzij en maakt ijzig
Langzaam zijn voetriempjes vast in feite was de strijd
Om de wereldtitel reeds toen al beslist

Nadat het startschot gevallen is wordt het doodstil
De kleine Italiaan ligt het hoogst en als zij zij aan zij
De eerste bocht naderen is de krachtig gebouwde
Italiaan genoodzaakt de leiding te nemen hij versnelt
Meteen en neemt vijf lengten voorsprong in het
Sportpaleis kan men een speld horen vallen

Dan wil de Italiaan werkelijk demarreren maar hij
Krijgt de kans niet want net als de Italiaan voor
Zijn demarrage aan wil zetten schiet de Lange met zijn
Machtige pedaaltred op zijn zware verzet op de kleine
Italiaan toe de Lange loopt hem voorbij en houdt er
Voldoende snelheid in om in de voorlaatste bocht
Naar het midden van de baan te kunnen steken

2

Nu houdt de Lange de kleine krachtig
Gebouwde Italiaan nauwlettend in de gaten
Bij het uitkomen van de bocht loopt de Lange
Omlaag om het binnendoor komen van de
Kleine Italiaan alvast te beletten

Nu doet de kleine Italiaan een schijnaanval
De kleine Italiaan demarreert buitenom
De lange verblikt of verbloost niet en laat
Zich in het geheel niet opjagen nee de Lange
Nu is een roofdier tijdens de climax van de jacht

Bij het ingaan van de laatste bocht gaat de
De kleine Italiaan tot een wanhoopsaanval over
Maar de lange loopt gemakkelijk met hem mee
Hij spurt op niet meer dan driekwart van zijn
Werkelijk vermogen

De kleine Italiaan ligt naast de Lange
Maar op ongeveer tachtig meter van de meet worden
De armen van de Lange stakerig recht en dat hoofd
Duikt weer tussen die machtige schouders weg
De Lange is geweldig in wat hij met zijn honderdvier
Versnelling tot stand brengt

De kleine Italiaan lijkt wel vastgehouden te worden
De Lange heeft zijn hoofd reeds overtuigd van
Zijn overwinning trots omhoog geheven
Met een volle lengte voorsprong wordt de Lange
Wereldkampioen
En het stadion kolkt en briest