Kees Engelhart – Fantastische Vertellingen (16): IN DE OUDE DEELSTAAT WAAR WIJ WONEN

Muhamed behorend tot een stal raspaarden in onze oude
Deelstaat nu zo tegen het Fin de siècle van de negentiende
Eeuw leert onder de grootste geheimhouding en zwijgzame
Terughoudendheid in de spanne tijds van niet meer dan vier
Maanden van zijn uiterst begaafde leermeester en dierenvriend
Geblinddoekt nota bene en met een fluwelen zak over het edele
Hoofd getrokken zonder noemenswaardige inspanning derde
Machtswortels te berekenen en daarnaast natuurlijk ook delen
Optellen vermenigvuldigen en aftrekken en geeft zonder ook
Maar de geringste aanleiding tot discutabiliteit antwoord op
Vragen die hem betreffende deze onderwerpen worden gesteld

Wanneer het antwoord bijvoorbeeld drieduizend zeshonderd en
Drie en vijftig is stampt Muhamed eerst met zijn linkerhoef of met
Zijn rechterhoef daar willen wij vanaf zijn driemaal op de grond en
Vervolgens met zijn andere hoef zesmaal enzovoort enzovoort

Wetenschappelijke waarnemers waaronder de uitnemendste
Geesten van onze tijd op de gebieden van intelligentie biologie
En dierkunde blijven komen en gaan soms wel drie per week

De raspaardenstaleigenaar en uiterst begaafde leermeester dezer
Edele viervoeters echter weet zich somtijds geen raad waar al deze
Deftige en geleerde lieden te herbergen maar gelukkig scheppen
De meesten van hen er genoegen in om in het hooi van de stal
Van Muhamed hun leger te maken opdat zij maar zo dicht mogelijk
Bij het fenomeen dat hen zo prikkelt te mogen vertoeven om op die
Wijze nog wat eventuele interessante observaties aan hun eerdere
Bevindingen toe te mogen voegen

In huis gebruiken zij dan het ontbijt de lunch en ’s avonds het diner
Gemiddeld verblijven deze heren zo een week of drie en vervolgens
Keren zij terug naar hun respectievelijke universiteiten en altijd zonder
Ook maar het minste bewijs tot bedriegerij aan te hebben kunnen tonen
Als zij daar al op uit waren wat wij onmogelijk kunnen weten uiteraard