Kees Engelhart – DE BIJEENKOMST (8)

In feite zegt Michiel heeft het er alle schijn van dat wij ons als onwetende
Kinderen laten behandelen de Persoon in Kwestie kan doen en laten wat
Hij ook maar met ons wil en eigenlijk heb ook ik net als Tjitske meer dan
Genoeg voorbeelden die mij ter ore zijn gekomen die over kinderen
Gesproken meer dan te denken geven eerlijk gezegd meen ik dat sommige
Van die voorbeelden op mij provocatief overkwamen bedoeld om ons
Op onze machteloze plaats te zetten ik moet denken aan de foto in de
Plaatselijke courant van enige tijd geleden op welke foto de Persoon in
Kwestie op theatrale wijze staande in het midden op beschermende
Wijze de armen heeft gelegd om twee jonge mannelijke vluchtelingen
Op de binnenplaats van het vluchtelingenopvangcentrum waar onze
Zeestad zo trots op is en ik zeg in navolging van Tjitske waarom twee
Mannelijke jongelingen en waarom niet een jongen en een meisje dat
Werkelijk vrienden en mede verantwoordelijken voor het juiste reilen
En zeilen van onze geliefde stad samen met alle andere geruchten alsook
Verhalen die daarbij horen doen mij de haren ten bergen rijzen en daarbij
Wat ik symbolisch het engste vond was het trots anonimiseren van de
Gezichten van de twee minderjarige jongens zonder verblijfsvergunning
Door middel van het leggen van de handen om de schouders van beide
Arme verschoppelingen terwijl zij het hoofd van de camera hebben
Afgedraaid om hun gelaat te verbergen tegen respectievelijk de rechter
En de linkerschouder van de niet onbesproken Persoon in Kwestie
Waren zij het soms die zoals Tjitske ons vertelde die twee prachtige
Terreinfietsen ten geschenke hebben gekregen of waren dat weer
Andere jongens jawel vrienden het duizelt mij af en toe en ik voel
Hoe ik al mijn opgekropte geheimenissen plotseling de vrije loop
Moet laten ze zijn als stoom komt het mij nu voor stoom in een
Afgesloten ruimte die naarstig zich een weg naar buiten zoekt ik
Daarom moet mij ook niet te veel laten gaan zoals Tjitske eerder
Al opmerkte moeten wij de fundamenten van onze rechtstaat eren
En navolgen voor zover wij weten heeft de Persoon in Kwestie geen
Strafbare feiten begaan laten we dat voorop stellen niet voor zover
Wij weten althans aldus lijkt het mij van het grootste belang dat deze
Bijeenkomst nog informeler dan informeel moet zijn daarom stel ik
Voor om de inhoud van deze bijeenkomst hoe ondemocratisch ook
Vooralsnog niet terug te koppelen naar onze achterban daarnaast
Weet ik ook niet maar dat zal zij later wel toelichten wat Tjitske met
Deze bijeenkomst voor ogen heeft ik zegt Michiel voel mij desondanks
Enigszins opgelucht en ik kan ten aanzien van de Persoon in Kwestie
Alleen maar zeggen dat ik hoop dat het allemaal onwaar is niemand
Is schuldig totdat het tegendeel bewezen is daarentegen kan men in
Mijn ogen eveneens stellen dat niemand onschuldig is totdat eveneens
Dat zelfde tegendeel bewezen is daarom vooruitlopende waarschijnlijk op
Wat Tjitske als haar doel voor deze bijeenkomst heeft gesteld stel ik voor
Dat wanneer wij denken in actie te moeten komen wij dat gezamenlijk
Doen zo niet dat voorspel ik jullie wij zullen volstrekt machteloos zijn
Voorlopig iedereen merkt het is Michiel uit gesproken en iedereen voelt
Zich meer verantwoordelijk en betrokken bij het besturen van de stad
Meer veel meer dan zij ooit hadden durven dromen en ook beangstigt het
Een ietwat Nel zegt ik zou graag buiten een sigaretje willen roken ik voel
Gewoon behoefte om even na te denken en iedereen stemt zwijgend in
Michiel staart vredig en ontladen voor zich uit en Nel rept zich naar buiten