Kees Engelhart – DE BIJEENKOMST (6)

Over het voorhoofd van Michiel heeft een fijne vredige frons zich
Een weg gevonden hij glimlacht innerlijk wat uiterlijk helder te
Zien is Michiel meent dromerig dat Tjitske zelfs wat licht uitstraalt
Rachel denkt aan haar kinderen Marinus aan de lichte muziek van
Het vorige millennium Nel is in gedachten vredig aan het breien
Carla lijkt verzonken in een heerlijke dagdroom en Carlo ziet zich
Op een zomerse zaterdagmiddag moeiteloos schitteren op de
Eeuwige golfvelden zoals gezegd de sfeer is uiterst sereen en zacht
Tjitske zet bedachtzaam het glas water voor zich op de tafel en
Denkt even na stellen jullie je eens voor gaat Tjitske verder haar
Stem lijkt zachter geworden stellen jullie je eens voor dat een
Bepaalde persoon twee prachtige terreinfietsen ten geschenke
Zou geven aan twee jonge knapen zonder verblijfsvergunning die
Woonachtig zijn in het plaatselijke vluchtelingenopvangcentrum
Zou dat niet merkwaardig zijn lieve vrienden en te denken geven
Zouden er niet onmiddellijk enkele vragen rijzen bijvoorbeeld
Waarom doet die bepaalde persoon dat komt dat door gevoelens
Van bekommernis voor die arme knapen maar waarom juist die
Twee er zijn toch veel meer kinderen in dergelijke nood en ook
Meisjes natuurlijk was het niet eerlijker geweest dat deze bepaalde
Persoon in plaats van aan twee knapen tegelijk ook zo een mooie
Terreinfiets aan een leuk jong meisje ten geschenke zou hebben
Gegeven een fiets voor een meisje en een fiets voor een jongen
Het is toch uiterst vreemd om nog eens extra te discrimineren
Daar lijkt wel een bepaalde voorkeur uit te spreken Tjitske kucht
Maar goed wat kwam er nog meer in mij op o ja natuurlijk deze
Jongelui zijn volkomen afhankelijk van de goedertierenheid van
De gezagsdragers in ons kleine lieflijke vaderland wat mij terstond
Af deed vragen of al deze goedheid de betreffende jongelui niet
Ter plekke volkomen chantabel maken zou wellicht hadden zij
Deze bepaalde persoon iets te bieden waar wij geen idee van
Hebben of hebben wij dat toch wel maar willen wij moeten wij
Daarover zwijgen en dat allemaal maar heel normaal vinden
Jawel opnieuw spreek ik uiteraard over de Persoon in Kwestie
Onwillekeurig en onafhankelijk van elkaar loopt bij Carlo en
Rachel zich een rilling over de rug Nel denkt plotseling met schrik
Aan haar kleinkinderen ook dit is aldus een voorbeeld dat jullie
Indirect treft ik weet en besef dat het pijnlijk is en al in het geheel
Niet leuk echter lieve vrienden deze voorbeelden zijn nodig om
Tot helder inzicht te komen voor zover jullie dat al niet hadden
Maar net als ik niet durfden uit te spreken ik zei jullie eerder
Dat ik ben ontwaakt op een zondagochtend greep dat plaats
Ik luisterde naar de prachtige cantate van Johann Sebastian Bach
Wachet auf ruft uns die stimme en in een flits van genade
Begreep ik wat mij te doen stond en juist daarom ik zei het
Jullie al eerder zijn wij hier Tjitske ontspant zich en glimlacht
Licht door haar eigen betoog aangedaan en zegt ik stel een
Kleine schorsing voor eenieder knikt de sfeer blijft sereen