Kees Engelhart – DE BIJEENKOMST (5)

Tjitske heeft niets van haar waardigheid en charme verloren
Haar stem is vast als zij verdergaat wij zijn zegt ze met alle
Respect voor jullie allemaal goedwillende burgeramateurs
Wij allemaal hebben onze motieven om iets te betekenen
Voor deze stad en toen wij eenmaal zover gekomen waren
Werden wij gemuilkorfd in protocollen eerste rondes en
Tweede rondes schorsingen amendementen zeer weinig
Interrupties voorstellen van orde en wat al niet meer ik
Zegt Tjitske trek zelf het boetekleed aan hoewel ik al lang
In dit bestuurlijke circus mee draai besefte ik pas onlangs
Dat ik geen antwoord heb op de vraag waarom ik dat
Achtte ik noodzakelijk namelijk meende hun taal de taal
Van de bestuurders eigen te moeten maken waarmee ik
In feite onmiddellijk onbegrijpelijk afstand nam van mijn
Motieven iets aan deze stad bij te dragen ik verloor mijn
Eigen spraak en dat geldt naar mijn mening voor ons allen
Carlo kijk nu eens naar jezelf je probeert je uit te drukken
In woord en geschrift op een manier die je niet in het minst
Eigen is je begrijpt toch ook wel dat alleen dat al je voor de
Gemiddelde burger van deze stad nogal ongeloofwaardig
Maakt ik wil je niet de maat nemen Carlo ik weet dat je dat
Begrijpt maar die taal die manier van formuleren en opstellen
Past gewoon niet bij je denk nog eens aan al je voorkeursstemmen
Maar zoals ik een voorbeeld gaf dat Marinus betrof doe ik dat
Evenzo bij jou met de bedoeling iets in jullie wakker te schudden
Ikzelf namelijk ben juist ontwaakt tot mijn schrik en vreugde en
Aldus gaat het niet alleen om jou en Marinus het gaat om de
Voorbeelden en voor ieder van ons valt er wel een voorbeeld
Voor de geest te halen Tjitske maakt een gedreven indruk de
Aanwezigen voelen het is helemaal Tjitske maar toch anders
Rachel wil iets zeggen maar ze weet eigenlijk niet wat bij Nel
Is het al niet veel anders om niet almaar de bal bij jullie te
Leggen zal ik een voorbeeld geven dat mijzelf betreft een
Voorbeeld waar ik tot op de dag van vandaag onmogelijk
Trots kan zijn de aandacht van alle betrokkenen intensiveert
Zich zo mogelijk nog sterker ze hangen werkelijk als het ware
Spreekwoordelijk aan Tjitske haar lippen op de dag zegt Tjitske
Dat ik het A-viertje ontving en het eerst maals vluchtig las
Legde ik het geschrokken onmiddellijk terzijde om er vervolgens
Voor zeker een week niet naar om te zien en dat terwijl het
Mij in de greep had en niet van plan was nog los te laten er
Speelde van alles door mijn hoofd de eerdere geruchten de
Eerdere verdachtmakingen maar vooral wat mijn rol in dit
Geheel nu toch zou moeten zijn ik lieve vrienden kwam er
Niet uit maar wat erger was ik hield het geheel en al voor mij
Ik sprak er met niemand over ik namelijk had geen idee aan
Wie de opsteller zijn of haar schrijven had doen toekomen
Wie moest ik aanspreken ik dacht over de machtsverhoudingen
In onze stad over fatsoen eerbaarheid maar nog in het geheel
Niet over Onbesproken Gedrag dat kwam pas later maar dat
Moment kwam uiteindelijk toch niet zo heel veel later plotseling
Zomaar uit de lucht gevallen het gebeurde tijdens de ijskoude
Onthoofding van onze voormalige ambtsdrager Geurt die op basis
Van anonieme tipgevers geslachtofferd werd op een manier die
Alle fatsoen en redelijkheid verre te boven ging en wie lieve
Vrienden was de instigator van een en ander jawel het was
Opnieuw de ons zeer bekende Persoon in Kwestie en juist op
Het God gegeven ogenblik dat de Persoon in Kwestie begon
Over een anonieme brief lieve vrienden kreeg ik opnieuw een
Glashelder déja vu de puzzel begon ineen te vallen ik dacht aan
De pot en de ketel David en Goliath en nog altijd deed ik niets
Tjitske zwijgt even en neemt in alle rust een slokje helder water
Het lijkt wel alsof er tussen de aanwezigen een stil verbond aan
Het ontstaan is de sfeer is sereen een broederschap lijkt geboren

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image