Kees Engelhart – DE BIJEENKOMST (4)

Na ongeveer een kwartier gebabbel en geroezemoes neemt Tjitske
Opnieuw het heft in handen ze wacht tot iedereen gezeten is
En weer wil het niet stil worden wat is er toch waarom zijn ze zo
Nerveus en ongedisciplineerd het is toch geen schoolklasje jongens
Zegt Tjitske wat is er toch met jullie het is al niet leuk dat wij hier
Bijeen moeten zijn en dan maken jullie er zo een zeg maar rommeltje
Van denken jullie soms dat het nu wel kan omdat de bovenmeester
Zeg maar de Persoon in Kwestie niet aanwezig is en dat jullie er dan
Maar meteen een potje van moeten maken als de kat van huis is
Dansen de muizen zeg maar Tjitske kijkt naar Carlo die ongemakkelijk
Van zijn biertje nipt op de reguliere vergaderingen gedraag je je heel
Wat volwassener Carlo zegt ze en helaas geldt dat niet alleen voor
Jou zegt Tjitske terwijl zij veelbetekenend de kleine kring rondziet
Met uitzondering zoals te verwachten was van Michiel uiteraard
Michiel weet zijn gezicht waaronder een zekere trots gloeit met
Enige duidelijk zichtbare moeite in een zekere plooi te houden
Het is uiteindelijk stil geworden en de stilte is vrijwel tastbaar
Goed zegt Tjitske we gaan verder er is geen agenda dus voorlopig
Heb ik het woord Onbesproken Gedrag daar had ik het over ik
Ben de mening toegedaan dat wij over die term eens echt goed
Behoren na te denken Onbesproken Gedrag is mijns inziens zo
Een achteloos uitgesproken staande uitdrukking waar niemand
In werkelijkheid zijn of haar indringende gedachten nog over laat
Gaan die stelling wil ik graag met een voorbeeld trachten enige
Kracht bij te zetten Rachel kijkt naar Nel en Nel kijkt naar Rachel
Carla moet onwillekeurig kuchen Carlo nipt nog eens van zijn bier
Terwijl Marinus omzichtig iets in zijn aktetas zoekt laten we zegt
Tjitske ons eens het volgende proberen voor te stellen en daarvoor
Neem ik Marinus als voorbeeld onmiddellijk staakt Marinus het
Zoeken in zijn aktetas en staart verbaasd naar Tjitske stellen jullie
Je eens voor dat Marinus een prominent inwoner van deze stad en
Bekend vrijgezel zich op een vrijdagmiddag na vijf uur zich al fietsend
Zich naar huis aan het begeven was over een drukke straat die naar
Het centrum van de stad leidt vele bekenden groetend dat zou niet
Zo vreemd zijn dat zijn jullie toch met mij eens de aanwezigen knikken
Instemmend echter lieve vrienden Marinus is niet alleen Marinus wordt
Al fietsend vergezeld door een werkelijk prachtig meisje van zeg zo een
Veertien vijftien jaren jong maar al helemaal een vrouw en iedereen
Weet dat het Marinus zijn nichtje niet is wat zouden zijn groetende
Kennissen daar wel niet van denken jawel lieve vrienden daar zou over
Gesproken worden dan zou er geen sprake meer zijn van Onbesproken
Gedrag Marinus lijkt iets te willen gaan zeggen maar slikt zijn woorden in
Net als iedereen lijkt het wel welnu lieve vrienden gaat Tjitske verder
Dat zijn nu precies de praktijken waar de Persoon in Kwestie zich met
Duidelijk zichtbaar genoegen aan overgeeft maar dan wel te weten met
Jongens in plaats van meisjes en iedereen blijft hem vriendelijk groeten
Niemand vraagt ergens naar en alles is volkomen in de haak jij Marinus
Zou waarschijnlijk aan het kruis genageld worden maar de Persoon in
Kwestie jullie begrijpen dat dit slechts een zeer mild voorbeeld is jullie
Kennen de inhoud van het A-viertje namelijk komt overal moeiteloos mee
Weg volgens mij zijn wij ziende blind of willen niet zien wat wij zien of zijn
Angstig of wat dan ook ik heb geen idee ik wens iedereen het beste zo ook
De Persoon in Kwestie ik weet dat de hele stad er schamperend over spreekt
En wij hun vertegenwoordigers hebben het over amendementen de hele
Bestuurlijke prietpraat die wij dom als wij zijn nog proberen na te bootsen op
De koop toe terwijl wij dat jargon in het geheel niet beheersen en als zodanig
Kanonnenvoer voor de wel bestuurlijk ingewijden zijn en tegelijkertijd leggen
Wij de meest basale vragen ik refereer nogmaals aan de inhoud van het
Gewraakte A-viertje die betrekking hebben op Onbesproken Gedrag naast
Ons neer en dat nota bene terwijl die inhoud simpelweg met strafbare feiten
Te maken heeft en dan gaan wij het rustig hebben over een verkeerspaaltje
Dat eventueel vanwege een buurtactie verwijderd zou moeten worden
God Bewaar Mij de balk zit in ons eigen oog Tjitske haar betoog is voor
De aanwezigen glashelder iedereen denkt na trachtend in de eigen ziel
Te kijken en vreemd genoeg lijkt het een zeer vruchtbare avond te worden