Kees Engelhart – DE BIJEENKOMST (3)

Tjitske schenkt ondertussen haar koffie nog eens bij dan
Houdt zij opnieuw Het A-viertje omhoog dit stukje papier
Zegt Tjitske is het onomstotelijke bewijs dat de Persoon in
Kwestie mijzelf al wist ik in het begin niet waarom maar later
Gelukkig wel af deed vragen vanwege die in mijn beleving zeer
Provocerende term Onbesproken Gedrag die hijzelf bezigde
Bij het voor lange tijd sluiten van een buurtcafé niet ver van
Waar ik woon aangezien de uitbaters niet van Onbesproken
Gedrag zouden zijn en juist op dat moment lieve vrienden
Kreeg ik een glashelder déja vu te weten dat de Persoon in
Kwestie Tjitske beweegt voor even het A-viertje in haar
Rechterhand door de lucht ter illustratie vanwege juist de
Inhoud van dit schrijven zelf onmogelijk van onbesproken
Gedrag vrijgepleit kan worden dat beseffen jullie uiteraard
En wat hebben wij daaraan gedaan lieve vrienden om een
En ander in een voor de burger helder daglicht te stellen
Niets ik zeg het jullie helemaal niets en dat terwijl wij een
Voor de burgers van onze stad controlerend orgaan behoren
Te zijn ik zegt Tjitske wil mij niet op de borst slaan maar
Evenzogoed heb ik de Persoon in Kwestie in de wandelgangen
Aangesproken over de inhoud van wat ik hier in mijn hand
Houd en de Persoon in Kwestie zei eenvoudig dat er niets van
Waar was en dat was dat maar verder deed ook ik niets tot
Nu wel te verstaan en daarom en voor geen enkele andere
Reden zijn wij vanwege alleen mijn geweten hier deze avond
In informele vergadering bijeen om tot zekere klaarheid
Verantwoordelijkheid en inzicht te komen betreffende de Persoon
In Kwestie en daarnaast na deze zware inleiding Tjitske lacht
Ontspannen en waardig charmant stel ik voor een kleine pauze in
Te lassen om een glaasje te drinken en de zinnen wat tot rust te
Laten komen een kwartier zou ik zeggen alle aanwezigen knikken
Gretig en zeker voor even ietwat opgelucht lijkt het onwillekeurig
Moet Marinus iets wegslikken maar hij herstelt zich snel Carlo lacht
Iets te hard Carla en Michiel zijn wat stil net als Rachel er wordt fris
Bier en wijn geschonken de avond is nog lang en Nel moet even
Naar het toilet

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image