Kees Engelhart – DE BIJEENKOMST (16)

Als Carla en Tjitske zich wat hebben uitgeschud ziet Carla
In een oogwenk dat Marinus er wat amechtig bij zit hij is
Geheel en al bleek en wat zweterig onmiddellijk loopt Carla
Op Marinus toe en zegt Marinus Marinus is alles goed met
Je je ziet er echt beroerd uit man ach Carla puft Marinus
Het valt wel mee ik beleefde een kleine flauwte toen ik
Onwillekeurig plotseling aan het vogelasiel denken moest
Dat komt ook door al dat gepraat over al die vluchtelingen
En ik moest eraan denken dat de Persoon in Kwestie dus
Wel het vluchtelingenopvangcentrum gretig bezoekt maar
In het vogelasiel is hij bij mijn weten nog nooit geweest en
Toen moest ik ook nog denken aan mooie oude platenspelers
Uit de jaren vijftig toen alles nog goed was en de mensen
Nog zo vriendelijk en inschikkelijk waren en dat dat allemaal
Voorbij lijkt te zijn en van dat alles Carla kreeg ik opeens omdat
Het zo onrechtvaardig en oneerlijk is waarschijnlijk die kleine
Flauwte van Marinus bet zich het arme voorhoofd maar het
Gaat wel weer Carla dank je wel zegt Marinus het is al goed
Voegt Carla Marinus welgemeend toe ik ben blij dat het
Weer ietwat beter met je gaat rustig aan maar zeg ik dan
Even later is een ieder opnieuw gezeten en niemand weet
Nog precies waar ze gebleven waren Tjitske staart lichtelijk
Dromerig voor zich uit en bemerkt plotseling dat Carlo vragend
Naar haar kijkt o ja schrikt Tjitske wakker dat is waar ook ik
Zou het voorzitten van deze bijeenkomst verder op mij nemen
Carlo knikt tevreden dat is geheel juist mevrouw de voorzitter
Zegt hij met een kwinkslag en opnieuw die jongensachtige
Guitige glinstering in zijn ogen Michiel glimlacht het is alweer
Helemaal goed met die twee mooi zegt Tjitske ik wil het
Volgende voorstellen ten eerste het is nu tien uur in de avond
Hoelang zetten wij deze avond nog voort ten tweede als ik
Het goed heb hebben Carla Marinus en Rachel nog niet en
Voor zover zij dat wensen natuurlijk het woord gehad in ieder
Geval wil ik hen deze avond nog in staat stellen het woord te
Voeren ten derde wil ik voorstellen deze avond inhoudelijk
Geen enkele beslissing te nemen ten vierde lijkt het mij meer
Dan terecht dat deze avond een vervolg hebben zal en voor
Zover dat vanwege vakanties en dergelijke mogelijk is tijdens
het reces reeds zijn beslag vinden dan wordt er aangebeld
Wacht even zegt Tjitske ik ga wel en als Tjitske de deur heeft
Geopend staat daar een druipnatte vrouwspersoon die
Onomwonden vraagt hoe laat de nachtbingo begint en hoe
Laat de zaal opengaat geheel verbouwereerd weet Tjitske
Even helemaal niets te zeggen charmant hulpeloos wendt
Zij zich naar haar informele gesprekspartners die allen
Onmiddellijk uitstralen dat de zaal wel nu al open moet zijn
Aangezien niemand een druipnatte vrouw buiten wil laten
Staan en dat alleen door de Persoon in Kwestie op de keper
Beschouwd komt u gauw binnen mevrouw de zaal is open