Kees Engelhart – DE BIJEENKOMST (12)

Carlo haalt zijn rechterhand door zijn donkere krullende stevige bos haar
Zijn ogen staan zacht maar zijn mond is lichtjes vertrokken echter gaat hij
Verder het gaat natuurlijk niet om mij of mijn zakelijke belangen dat zou
Wel het ergste zijn het gaat erom dat ik recht doe aan onze stad en haar
Inwoners een stad welke stad dan ook kan alleen maar geleid worden door
Personen die de toets der kritiek volledig kunnen doorstaan daarvoor zijn
Zij namelijk uit naam van de koning van ons kleine bijzondere vaderland toe
Geroepen en aangesteld zij behoren van alle smetten vrij te zijn en om
Enkele andere sprekers te citeren eveneens van Onbesproken Gedrag te
Zijn en vooral te blijven als God Carlo kijkt tersluiks even naar Tjitske dat wil
Het begint steeds harder te regenen en Carlo kan nog maar nauwelijks boven
De neer roffelende regen op het dak van het vergaderzaaltje aan de gracht
Uitkomen vrijwel daartoe gedwongen door het natuurgeweld doet Carlo er
Voor even het zwijgen toe in die kleine en zeer natuurlijke pauze moet Carla
Onwillekeurig denken aan haar schoonzoon die tot voor kort ambtsdrager
Was in de stad van haar dromen de bekroning van zijn jarenlange inzet voor
Een gezond bestuurlijk klimaat waar de burgers uiteraard recht op hebben
Haar schoonzoon die zo kort zijn ambt heeft mogen uitoefenen en abrupt
Diezelfde functie weer heeft neer moeten leggen en waarom eigenlijk zou
Uiteindelijk dan toch weer de Persoon in Kwestie de regie weliswaar in de
Schaduw zoals altijd in handen hebben gehad Carla weet het gewoon niet meer
Marinus luistert naar het oorverdovende geraas en denkt met een glimlach
Aan een fijn liedje uit het vaderlandse lichte liedjesrepertoire Zachtjes Tikt
De Regen Op Het Zolderraam het denken daaraan doet Marinus goed dan
Als bij toverslag is de regen gestopt en de juiste luisterstilte volledig hersteld
De voorbeelden die de vorige sprekers ten beste gaven deden mij beseffen
Dat ook ik naast het A-viertje wat een verhaal op zich is voorbeelden bezit
Over welke ik met niemand gesproken heb gaat Carlo verder dat had ik wel
Behoren te doen maar ik wist gewoon niet wat ik er mee aan moest en dus
Hield ik het maar gewoon voor mij jullie moeten goed begrijpen dat ik dat
Soort dingen nog nooit heb meegemaakt ik heb geen idee hoe volwassenen
Anders in hun contacten met jongeren kunnen zijn dan rechtschapen ouders
Met hun kinderen ik weet gewoonweg niet wat ik mij daar voor bij moet
Stellen daarom wil ik jullie wat komt onder de aandacht brengen en jawel
Opnieuw betreft het de Persoon in Kwestie het gaat om het volgende enige
Tijd geleden is mij via betrouwbare bron ter ore gekomen dat op zeker
Moment de Persoon in Kwestie voor enige tijd rondgelopen heeft met
Een duidelijk zichtbaar blauw oog nu zegt Carlo wil ik mij zeer omzichtig
Uitdrukken de bron wist mij te vertellen dat de Persoon in Kwestie deze
Kneuzing aan het oog te danken had aan een boze ouder en het had te
Maken met het kind van de veroorzaker meer wil ik er niet over kwijt en
Overigens weet ik ook niet veel meer behalve dat beide partijen geen
Aangifte hebben gedaan wat al opmerkelijk genoeg is gezien de status van
De Persoon in Kwestie of vrienden misschien juist daarom niet opmerkelijk
Wat denken jullie buiten het vergaderzaaltje klinkt een meer dan hevige
Donderslag op en meteen daarna stort de regen zich met hernieuwde
Energie op het platte dak en de regenpijpen gorgelen duidelijk hoorbaar