Kees Engelhart – DE BIJEENKOMST (10)

Wanneer niet veel later Carlo het hoofd lichtrood aangelopen
Weer boven de tafel uitsteekt zegt Nel sorry Carlo echter dit was
Slechts het eerste gedeelte van mijn bijdrage ik moet nog wat
Verder om duidelijk te maken wat ik mij zoal bedacht tijdens het
Roken van het zeer verhelderende sigaretje jij komt straks vast
Nog aan de beurt Carlo knikt hij vindt het niet erg hij is al lang
Opgelucht dat de jeuk aan zijn voet ten tweede male verdwenen
Is vrienden zegt Nel goed dan ga ik verder ik heb een klein beetje
Gespeeld met jullie emoties om te laten zien en horen hoe enorm
Eenvoudig het is achter elkaar aan te gaan lopen ik heb mijn kleine
Betoog extra kracht bij gezet door iets van verontwaardiging te
Tonen terwijl jullie weten dat ik de Persoon in Kwestie in het geheel
Geen kwaad hart toedraag ik naar mijn bescheiden mening vind
Hem het toonbeeld van waardigheid rust en beschaving en hoewel
Dat niets zegt over de werkelijkheid geeft het een bepaalde indruk
Die vertrouwen wekt natuurlijk ben ik in gebreke gebleven door niet
Naar mijn verantwoordelijkheid het controleren van het bestuur
Van onze stad te handelen daarnaast is het zo dat hoge bomen ten
Alle tijde veel wind vangen er wordt zoveel geroddeld gepraat en zwart
Gemaakt dat het bijna niet te geloven is zoveel dat je eigenlijk niet
Meer weet waar je wel en niet op reageren moet in het onderhavige
Geval had ik dat net als jullie allemaal met uitzondering van Tjitske
Wel behoren te doen en dat spijt mij ik had werkelijk geen idee hoe
Ik iets dergelijks aan zou moeten pakken en dat geldt nog steeds niet
Slechts voor mij exclusief maar voor ons zoals wij hier zitten allemaal
Want houden jullie er rekening mee dat wanneer alle aantijgingen
Onjuist zouden blijken te zijn dan zijn wij verantwoordelijk voor een
Reputatieschade die zijn weerga niet kent en houd er dan rekening
Mee dat de gesel gehanteerd door de Persoon in Kwestie vervolgens
Ongenadig op ons neer zal dalen daarom zeg ik laten wij ons niet door
Onze vanwege deze weliswaar zinvolle avond gekatalyseerde emoties
Laten meevoeren en mochten wij iets ondernemen waarvan ik overigens
Vind dat wij dat verplicht zijn ten opzichte van de burgers laten wij er
Dan zeker van zijn dat wat wij doen zeer en zeer zorgvuldig zou moeten
Worden betracht sterker nog ik ben de mening toegedaan dat kundig
Juridisch advies niet meer dan gewoon noodzakelijk is onze stad is al te
Veel malen aan onzorgvuldig geregisseerde bestuurskwesties vrijwel ten
Ondergegaan wat onze geliefde stad een landelijke reputatie heeft
Opgeleverd waarmee wij onmogelijk blij kunnen zijn en dat weten wij
Daar zijn wij ons ten zeerste van bewust daarom collegae hoewel ik de
Persoon in Kwestie vooralsnog een warm hart toedraag ben ik tevens de
Mening toegedaan dat het recht zijn loop moet hebben hoe een en
Ander zijn beslag zou moeten vinden daar heb ik geen idee van maar
zoals ik al eerder zei laten wij uiterst uiterst zorgvuldig te werk gaan
Nel zwijgt en tegelijkertijd vindt een plotseling losbarstende slagregen
De weg naar het dak van het vergaderlokaaltje aan de gracht de avond
Is nog jong de twee zo tegengestelde betogen van Nel hebben indruk
Op de aanwezigen gemaakt Marinus voelt een echt enorme kriebel
Onstuitbaar zich in zijn keel snel ontwikkelen tot een reusachtige
Hoestbui en onder het mompelen van excuses schiet hij overeind van
Zijn stoel om zich als de wiedeweerga naar buiten te spoeden Rachel
Nipt van haar biertje dat haar niet erg smaakt Michiel luistert naar de
Kletterende regen op het dak Carlo begeeft zich opnieuw onder de
Tafel om zijn veter te strikken wat hij zo even nagelaten had in de
Haast zijn verhaal te doen wat Nel verijdelde Tjitske is de rust zelve
Carla kijkt naar Nel en Nel zegt dat was het wat mij betreft Carlo je
Kunt je gang gaan als Carlo onder tafel gezeten zijn naam hoort
Vallen richt hij zich zonder nadenken op om op zeer onaangename
Wijze met het onderblad van de tafel in aanraking te komen en terwijl
Carlo over de pijnlijke plek op zijn hoofd wrijft stapt Marinus
Druipend van de regen opnieuw het vergaderlokaaltje binnen