Kees Engelhart – DE BIJEENKOMST (1)

Dames en heren dames en heren hallo mag ik even
De aandacht het is acht uur sterker nog het is al vijf
Over acht Carlo alsjeblieft kom op zeg Marinus Marinus
Hallo hallo hoe oud ben je nu eigenlijk terwijl Tjitske
Marinus met een twinkeling in haar ogen guitig toelacht
Het gezelschap lijkt licht opgewonden wat nerveus zelfs
Nel giechelt meisjesachtig met Rachel Marinus knipoogt
Naar Tjitske Carla schenkt de koffie van Michiel nog eens
Bij het blijft gewoonweg wat rumoerig dan tikt Tjitske
Met een lepeltje tegen haar koffiekopje en zegt vriendelijk
Haar stem ietwat verheffend nu is het mooi geweest en dat
Helpt er ontstaat een licht ongemakkelijke stilte en bewust
Laat Tjitske een lange mooie pauze vallen wij lieve vrienden
Zijn hier niet zomaar zo vangt zij haar betoog aan en ik heb
Er echt lang over nagedacht of ik het aan zou durven om
Jullie ook ik ben een somtijds bevreesd mensenkind hier op
Informele wijze te spreken over een onderwerp dat mij
Moreel in grote problemen heeft gebracht en waarbij ik
Niet alleen moreel maar ook vanwege zelfs eventueel
Strafbare feiten mij verplicht voel over een en ander met
Jullie van gedachten te wisselen jullie weten wat ik bedoel
En kennen eveneens de Persoon in Kwestie die wellicht
Debet aan deze bijeenkomst is wij kennen hem allemaal
Carlo kucht Michiel kijkt recht voor zich uit in het niets
Lijkt het Rachel staart naar het plafond Marinus veegt zijn
Weinige haar onwillekeurig naar achteren Nel haar mond
Lijkt ietwat open gezakt Carla ziet ernstig in haar lege
Koffiekopje we zijn vijf minuten verder de spanning is
Intens geworden o jawel dit wordt een heel bijzondere
Avond en iedereen lijkt zich er ten volle van bewust