Kees de Jager – ROB SCHOLTE MUSEUM MOET (als het half kan) IN POSTKANTOOR BLIJVEN

Op 31 augustus hebben Nel Dol en ik een bezoek gebracht aan het Rob Scholte museum.

GroenLinks is er steeds een voorstander van geweest dat het conflict tussen Rob en de gemeente opgelost wordt en dat zijn museum voor Den Helder behouden blijft. Het gevaar van langlopende conflicten is dat het een ‘prestigezaak’ wordt en je in een impasse terechtkomt. Dat zou erg jammer zijn.

Op 29 Augustus hebben we het college vragen gesteld over de voorgenomen ‘opknapbeurt’ van het postkantoor. Dat is volgens ons ‘voor de troepen uitlopen.’

Enorme collectie

We zijn hartelijk ontvangen door Rob Scholte en zijn assistent Marc Nihot, en hebben in een open, constructieve sfeer een -puur informatief- gesprek gevoerd. We zijn door het gehele gebouw rondgeleid en waren onder de indruk van de enorme collectie kunst in alle soorten, die klaarligt om geëxposeerd te worden.

Het gebouw is goed rolstoeltoegankelijk en bruikbaar. Er moet nog wel een invalidentoilet komen en op enkele plekken een ‘ramp’ (opritje). Rob staat positief tegenover die (relatief kleine) laatste aanpassingen.

Groen Links Den Helder, 25 september 2016

https://denhelder.groenlinks.nl/nieuws/rob-scholte-museum-moet-als-het-half-kan-postkantoor-blijven

PDF:
Groen Links Nieuwsbrief 15 september 2016