Juridisch Kantoor Plate | Youri Plate – 💯💢 BAM 💢💥 + 💯💢 19 oktober 💢💢 + Verslag Recht Zaak + KRO NCRV | Pointer – Belasting Dienst treft Maat Regelen naar Aan Leiding Onjuiste Aan Giften

💯💢 BAM 💢💥

Gepubliceerd 13 oktober 2023

Youri Plate

Reacties
https://www.youtube.com/live/Q3UnHIk6V60?si=5p0cq85h_Y4VIdVh

💯💢 19 oktober 💢💢

Live gestreamd op 18 okt 2023

Youri Plate

Reacties
https://www.youtube.com/live/_ANWxQDLZDM?si=NFwdUxYjCNW_PWC5

Verslag Recht Zaak 19 oktober 2023

Live Gestreamd 20 0ktober 2023

Youri Plate

Reacties
https://www.youtube.com/live/urE2J_8BoHs?si=LIiN6J9K-i6p1mjb

De Belasting Dienst heeft Meerdere Maat Regelen Genomen naar Aan Leiding van Onjuiste Aan Giften door het Juridisch Ksntoor Plate en de Bestuurs Leden. Dit maakte de Belasting Dienst donderdag Bekend tegen over Pointer.

De Belasting Dienst kreeg de Af Gelopen Periode te Makenmet Burgers, die Bepaalde Bedragen, zo als Betaalde Belastingen, Huur en Zorg Verzekering Premies, als ‘GiftMarkeerden in hun Belasting Aan Gifte. Velen Daar Van werden Geadviseerd door de Zelf Benoemde Jurist Youri Plate.

Door Betalingen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) Als Gift Op te Geven zouden ze Fiscaal Af Trekbaar Zijn, volgens Plate. Volgens de Belasting Dienst zorgen Plate en Andere Mensen, die Dit Adviseren, voor Duizenden Foutieve Aang Giftes in het Systeem van de Belasting Dienst. Zelf zegt Plate, dat hij ‘SlechtsVerantwoordelijk is Voor 500 Aan Giftes. Belasting Plichtigen kunnen Hier Boetes Voor Krijgen, benadrukt de Belasting Dienst. Om deze Aan Giftes te Behandelen heeft de Belasting Dienst een Team van Circa 20 Mensen Aan Gesteld, dat zich Met de Af Handeling van Foutieve Aan Giftes Bezig Houdt.

Zelf Verklaard Jurist Youri Plate moest zich Van Daag tijdens een Kort Geding bij de Recht Bank in Maastricht Verantwoorden, van Wege het Verspreiden van Mis Leidende en Onjuiste Informatie. Volgens de Land Advocaat verspreidt Plate Stelsel Matig Mis Leidende Informatie en Helpt hij Mensen bij het In Dienen van Onjuiste Belasting Aan Giften, Wat Schade Toe Brengt aan de Overheid en de Belasting Plichtigen Zelf.

De Belasting Dienst wil Voor Komen, dat Belasting Plichtigen de Dupe worden van het Verdien Model van Kantoor Plate, en worden Geconfronteerd met de Fiscale en Financiële Maat Regelen, die Na het Doen van een Onjuiste Aan Gifte In het Verschiet Liggen. Daar Om roept de Belasting Dienst Naar Aan Leiding van deze Recht Zaak tegen Plate Mensen op “Herstel je Foutieve Aan Giften. Daar kan je Ook Hulp bij Vragen via de Belasting Telefoon. Doe je Dat Niet, dan kan een Boete of Eventuele Beslag Legging Volgen.”

https://pointer.kro-ncrv.nl/belastingdienst-maatregelen-duizenden-onjuiste-aangiften-plate

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Youri+Plate
https://robscholtemuseum.nl/?s=Juridisch+Kantoor+Plate
https://robscholtemuseum.nl/?s=Juridisch+Kantoor+Plate+|+Youri+Plate
https://robscholtemuseum.nl/?s=Juridisch+Kantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=KRO+NCRV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pointer
https://robscholtemuseum.nl/?s=KRO+NCRV+|+Pointer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belasting+Dienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kamer+van+Koophandel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Jeugd+Zorg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Financiën
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staat+der+Nederlanden