Judith Ploegman – Aanlegsteigers Texel en Den Helder in penibele staat + 1V EenVandaag – ‘Onacceptabel risico’ op instorten bruggen en viaducten + Den Helder Verbindt – Concept

Aanlegsteigers Texel en Den Helder in penibele staat

De aanlegsteigers op Texel en in Den Helder vertonen “een lange lijst aan gebreken”. Dat blijkt uit onderzoek van actualiteitenrubriek EenVandaag en NH Nieuws naar bruggen en viaducten in de provincie Noord-Holland, dat woensdag werd gepubliceerd.

“De aanlegsteiger op Texel vertoont mankementen, die kunnen leiden tot letsel bij personeel en gebruikers van de veerboot en kan schade aan voertuigen veroorzaken”, staat in de reportage. “Ook is er kans op falen van de zogenaamde noodsteun beweging. Daardoor kunnen voertuigen tijdens het lossen naar beneden vallen. Ook is er kans op het bezwijken van de draagconstructie van de bordessen door materiaalafname van de houten en stalen onderdelen.”

Ook voor aanlegsteiger in Den Helder geldt dat er kans is op falen van de noodsteun beweging en kunnen de defecten leiden tot letsel en schade. “Ook kunnen scheuren in het asfalt tot ongelukken leiden. Bovendien kan het uitstellen van de gebreken leiden tot veel hogere onderhoudskosten.”

Volgens Rijkswaterstaat, die beide bruggen in beheer heeft, had de storing aan de steiger in Den Helder op 30 maart niets te maken met de defecten, die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen: “Er was toen sprake van een storing in het systeem van de bediening. Waar dat precies door werd veroorzaakt is niet met zekerheid te zeggen. Wel is zeker, dat het niets te maken had met de constructie van de brug,” laat een woordvoerder weten.

De bevindingen over de steiger op Texel komen uit een inspectierapport uit 2015, die over de steiger in Den Helder uit 2014. Dat rapport werd in 2017 nog aangepast.

Groot onderhoud aan beide steigers staat gepland voor 2022/2023. Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen, of dat onderhoud vervroegd wordt door de bevindingen.

Kijk hieronder voor de reportage, die EenVandaag en NH Nieuws maakten.

Woensdag 11 April 2018, 17:01 uur

http://www.texelplaza.nl/nieuws/artikel/064770/

Onderhoudsrapporten: ‘Onacceptabel risico’ op instorten bruggen en viaducten Noord-Holland

Tientallen bruggen en viaducten in de provincie Noord-Holland vertonen dusdanig ernstige problemen door achterstallig onderhoud, dat er ‘onacceptabel’ risico bestaat op instorten. Dat blijkt uit onderzoek door EenVandaag en NH Nieuws na het bestuderen van 212 interne rapporten.

Het gaat om scheuren, verzakkingen, falende wapening, vervorming en extreme roest. Dat zijn slechts enkele van de vele gebreken bij bruggen en viaducten in het rijkswegennet in de provincie Noord-Holland. NH Nieuws schreef uitgebreid over het onderzoek naar de bruggen (http://www.nhnieuws.nl/nieuws/222699/Verdieping-Risico-op-instorten-Noord-Hollandse-bruggen-en-viaducten-door-grootschalig-achterstallig-onderhoud).

Bij sommige locaties is er zelfs sprake van instortingsgevaar. Die informatie werd verkregen uit ruim 200 inspectierapporten van Rijkswaterstaat via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Helft bruggen en viaducten slechte tot zeer slechte staat onderhoud

De helft van de bruggen en viaducten verkeert in matige tot slechte staat van onderhoud en voldoet niet aan de minimale wettelijke onderhoudsnorm. Aanleiding voor het onderzoek was de plotselinge afsluiting van de Merwedebrug op de A27 in 2016. De discussie over het gebrek aan onderhoud van de wegen in Nederland laaide als gevolg daarvan op.

Daar hebben automobilisten nu al regelmatig last van, doordat knooppunten tijdelijk worden afgesloten. In 2017 leidde slecht onderhoud zelfs tot meerdere ongevallen op de Haringvlietbrug met in één geval ook een zwaargewonde. Stukken van de brug kwamen los.

Uit het onderzoek van EenVandaag en NH Nieuws blijkt dat de risico’s, die genomen worden vele malen groter zijn. In onderstaand overzicht worden alle mankementen opgesomd.

PDF:
Schema van uitgevoerde en niet uitgevoerd onderhoud openbare werken

Het meest actuele onderhoudsoverzicht van de bruggen

Resultaten Noord-Holland exemplarisch voor rest van Nederland

Het onderzoek richt zich op Rijkswegen in Noord-Holland, maar de resultaten die we aantreffen in Noord-Holland gelden volgens deskundigen ook voor de rest van Nederland. De helft van het totaal aantal Noord-Hollandse bruggen, tunnels, sluizen en viaducten is onderzocht. Uit de ruim 200 interne inspectierapporten komt een beeld naar voren van zeer groot achterstallig onderhoud.

Op ruim honderd locaties verspreid over de provincie zijn de problemen acuut, omdat wettelijk normen worden overschreden. Zeker twintig bruggen en viaducten verkeren zelfs in dermate slechte staat, dat dit direct gevaar op kan leveren voor de weggebruiker. Bij diverse cruciale knooppunten rondom Amsterdam is sprake van onacceptabele gebreken, zo staat te lezen in de rapporten.

Rijkswaterstaat: Veiligheid niet in geding

Toch is de veiligheid volgens Rijkswaterstaat niet in geding. “Rijkswaterstaat monitort continu de staat van de infrastructuur, ook in Noord-Holland. Als er een onveilige situatie is grijpt Rijkswaterstaat direct in. Als uit een inspectierapport blijkt, dat een brug niet voldoet aan de wettelijke norm, dan worden afwijkingen direct hersteld, of worden er maatregelen getroffen zoals het instellen van aslastbeperking en extra inspecties.”, laat een woordvoerder weten.

“In navolging van de inspectierapporten zijn maatregelen genomen waarmee weggebruikers veilig gebruik kunnen maken van de bruggen, tunnels en viaducten en is voldaan aan de wettelijke voorschriften. Rijkswaterstaat heeft een uitgebreid programma voor beheer en onderhoud. Voor het reguliere onderhoud van onze wegen, spoorwegen, bruggen, sluizen, tunnels en viaducten is tot 2031 33 miljard euro beschikbaar. Begin dit jaar heeft de minister de aangegeven, dat er extra inzet nodig is om de kwaliteit van de vaak oudere bruggen en tunnels goed te houden. Het budget voor vernieuwing van de infrastructuur wordt daarom meer dan verdubbeld: van jaarlijks 150 miljoen euro naar 350 miljoen euro per jaar.”

Veel problemen rondom Amsterdam.

Diepe scheuren in viaducten Knooppunt Amstel

Zo vertonen meerdere viaducten van knooppunt Amstel diepe scheuren in het beton van de dragende constructie door overbelasting. Ten gevolge van een rekenfout in het verleden, zit er te weinig wapening in het beton, waardoor de constructie de huidige belasting niet aan kan.

Dit probleem komt voor bij meerdere viaducten. Ondanks dat er geadviseerd werd binnen enkele maanden actie te ondernemen, blijkt er jaren later nog niets aan gedaan. Even ten oosten van knooppunt Amstel ligt de Gooise Knoop in de ringweg A10. Ook hier is sprake van ernstige problemen met de fundering onder de constructie. In de rapporten wordt gesproken van een onacceptabel risico op bezwijken. Ook hier is tot nu toe niet ingegrepen.

‘Niet meer te herstellen, eerder slopen’

Constructiedeskundige Ad de Kanter heeft de inspectierapporten bekeken voor EenVandaag en NH Nieuws en bevestigt de risico’s: “Dit is onthutsend”, zegt hij. Het zou hier in kunnen storten. Dit is niet meer te herstellen. Hier praat je over sloop.”

De ernst van het achterstallig onderhoud is bekend bij Rijkswaterstaat en het ministerie. Opvallend is, dat het grootste deel van de geconstateerde gebreken niet verholpen is, uitgesteld is of pas over vele jaren staat ingepland. Maar uit de rapporten blijkt, dat zelfs de meest urgente en potentieel gevaarlijke en onacceptabele misstanden, jarenlang niet worden aangepakt.

Dat blijkt uit een onderhoudsoverzicht dat Rijkswaterstaat aan EenVandaag en NH Nieuws heeft verstrekt ten aanzien van de viaducten en bruggen, die er het slechtst aan toe zijn.

Verslag: Kimo Demoed
Redactie: Rianne Spit

1V EenVandaag, 11-04-2018

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/onderhoudsrapporten-onacceptabel-risico-op-instorten-bruggen-en-viaducten-noord-holland/

Concept

Vimeo, 9 april 2018

https://vimeo.com/26390489

1 Comment

  1. Belangrijkste kenmerk van een bananenrepubliek; Steeds hogere lasten voor burgers die daar steeds minder voor terugkrijgen omdat het geld via corruptie weglekt.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.