Jos de Moel – Op Slot Kwartier + Flessenpost uit Bergen – Lezers… oftewel reaguurders

Op Slot Kwartier

Met stijgende verbazing heb ik gelezen, hoe een clubje welwillende amateurs uit onze gemeenteraad een gedrocht van een lunapark in elkaar heeft gefrutseld, opgeleukt met zelf ingekleurde kindertekeningen. Bergen, cultuurgemeente bij uitstek heeft een pareltje: het Slotkwartier in De Egmonden, de bakermat van Holland.

De Slotkapel, De Kapberg, Huys Egmont, het schooltje en het oude raadhuisje, Museumhoeve Overslot met het beeld van Hitchcock voor de deur (u weet wel: van de Egmondse School), de slotgracht met de rijzige gestalte van de Lamoraal van Egmont. Er is te veel om op te noemen en te ontdekken zoals het schelpenkabinet, elke zondag jazz & poetry, exposities, wandelingen en evenementen.

Een zestiende eeuws decor met zoveel eerbiedwaardige geschiedenis verkwansel je toch niet tot een pretpark. Laat dan de kermis in De Hoef het hele jaar laten staan, dat is een stuk goedkoper en heeft hetzelfde effect.

Wat wil de Gemeente met het Slotkwartier? Alle mooie woorden ten spijt, men wil gewoon van de gebouwen en de teleurstellende exploitatie (lees: huuropbrengst) af.

Zoek je een kapitaalkrachtige projectontwikkelaar of horeca exploitant en hatsjiekiedee, weg ermee.

Nou, dat ging zelfs de Raad even te snel. Dus maar weer eens een werkgroep in het leven geroepen van nota bene raadsleden zelf en die zouden wel even een plannetje in elkaar timmeren. De plaatselijke belanghebbenden mogen zich intussen wel afvragen hoe het mogelijk is, dat zij het initiatief zo uit handen hebben kunnen gegeven. Maar dat terzijde.

Gevraagd naar een visie, gaat het thans om levendigheid en vertier voor families. Dus plop er een kinderboerderij in en een lolly tent. Bungy jumpen in de slotgracht vanaf de donjon op het rondeel van de de slotruïne. Na afloop hamburgers met patat in de barista, alle soorten en hoeveelheden bier in Huys Egmont en een gebraden buffel in Overslot, opgediend door een paar randdebielen in 18de eeuwse (???) klederdracht.

Zelden heb ik hobbyisme zo dramatisch uit de hand zien lopen. Begin nou gewoon bij het begin. Wat wil je? Geld verdienen, een dorp vol toeristen, mee in de vaart der volkeren? Of wil je misschien wel een hele bijzondere culturele plek, die zelfs wat geld mag kosten. Ons museum in Bergen mag dat, overigens terecht, ook omdat het ons iets waard is. Onze uitstraling, onze identiteit, onze geschiedenis, ons verhaal. De vraag is gerechtvaardigd, wat is het Slotkwartier ons waard?

Laten raadsleden zich vooral bemoeien met het dagelijks beleid en niet eigenstandig pretpark ontwerper worden. Thematiseren, want zo heet die bezigheid, is een razend ingewikkeld vak. Speel de game Rollercoaster Tycoon maar eens op je computer. Je komt er wel achter. Vaak ligt de oplossing in de eenvoud. Begin eens met een leuk terras, zorg dat bestaande activiteiten jaarrond wat meer ruimte krijgen, laat The Holland Music Sessions openlucht concerten geven aan de slotgracht en geef de historische gebouwen een opknapbeurt. Zo creëer je draagvlak en haal je het beste uit mensen naar boven.

Hoe denkt u hier over? Laat het ons weten via info@flessenpostuitbergen.nl

JoMo

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/rechts/4236

Lezers… oftewel reaguurders

Op dit moment zijn er een aantal ontwikkelingen in gang gezet, die het centrum van de kern Bergen kunnen gaan bepalen. Een centrum, dat al een lange tijd last heeft van een vorm van hart falen en nu blijkbaar getransplanteerd moet gaan worden met blokken steen, die verpakt worden in architectonische strikjes van retro Amsterdamse school stijl. Hou mij ten goede: een in dergelijke stijl ontworpen pand op zich is geen verkeerde zaak. Het probleem is, dat er al veel in die richting gebouwd is. Het pand van Deen en het z.g. hartje Bergen hebben daar al verwijzingen naar. Door meer van hetzelfde toe te voegen verdwijnt echter de kwaliteit van het al aanwezige. Veel lekkere ijsjes eten levert uiteindelijk obesitas op. De plannen, die op stapel staan, hebben het in zich een dergelijk resultaat op te leveren. Ook als er andere architectonische accenten worden gelegd, zijn de beoogde volumes buiten proportie. Het zijn stedenbouwkundige benaderingen van een dorpse sfeer. Een Centre Ville is genoeg. De Zeven Dorpelingen, los van de overbodige winkeloppervlak, is een gemaskerd bal van een bak karton beton; geen eetbare oublie, die het suggereert te zijn. M.a.w. het is, los van de functie, die je als overbodig kunt zien, ook geen bijdrage aan het dorpse.

Nu heeft BBI een “bot bouwinitiatief” aan de overkant gepland. Niks stadsvilla, zoals dat ons bij de structuurvisie is voor gehouden. Namelijk een versterking van het winkelgebied van de Jan Oldenburglaan met een doorgang, waardoor de “echte” dorpsvilla van het voormalige doktershuis weer zijn eigen plek in de ruimte zou kunnen in nemen, maar juist sloop daarvan en een ogenschijnlijk verantwoorde muur van schaduw neer zetten, die ook direct het pand van de groentezaak van Wokke zijn charme ontneemt. Daarnaast heeft dezelfde ontwikkelaar i.s.m. de gemeente plannen gepresenteerd om het Binnenhof in te vullen. Na een op zich begrijpelijke vergroting van Albert Heijn moet er, om aan parkeernormen te voldoen, gekozen worden: of er komt een groot oppervlak parkeervakken, die ten koste gaat van het aanwezige groen of er kan een parkeerdek, ingepakt met toefjes groen, worden gecreëerd. Zelfs een parkeergarage, zij het financieel moeilijk realiseerbaar, is ook mogelijk.

De discussie moet gevoerd worden over de schaal. Het dorp is voor het verkeersaanbod eigenlijk vol. De oplossingen, die nu ons worden aangeboden, is het dorpse karakter maar te verlaten en op te schalen naar een betere versie van verziekte oorden als Noordwijk en Zandvoort. Ongetwijfeld zijn er voorstanders hiervan te vinden. Het gaat uit van het een ondernemerschap, dat gericht is op de gemene massa. Groei is de motor van baten.

We moeten als bewoners, die kiezen voor behoud van de kostbare kleinschaligheid dit “vertrouwen in volume” gaan beschamen.

Zorgen, dat de ondernemers die aansluiten op het zich specifiek onderscheiden van anderen en een inkomen genereren uit ons unieke sfeer beschermd worden tegen de plombe eenvormigheid van feesthoreca; ketens en grootgrutters.

Als we het gemeentelijk beleid, dat is vastgelegd in de Nota Economische Visie en die in een andere nota met betrekking tot duurzaamheid als uitgangspunt nemen, zou je dus wat anders verwachten van het gemeentebestuur. Waarschijnlijk is het dus blijkbaar niet meer dan “Bla Bla bureaula”.

Met de huidige grootschaligheid van de plannen jagen we kapitaalkrachtige bezoekers, die ook een bijdrage leveren aan de lokale economie weg. De vraag is, of de grootschaligheid, die nu ons centrum bedreigen, het bezoek oplevert, dat elders al aan zijn trekken komt. Zo ja, dan is Bergen Bergen niet meer. Zo nee, dan hebben we een vergelijkbaar fiasco, dat vijftig jaar geleden het centrum een zwak hart heeft op geleverd. Voor de leefbaarheid en de kwaliteit van diversiteit en duurzaamheid zijn heel andere plannen nodig. Hopelijk lukt het om de herbouw van het Parkhotel daar in overleg een eerste impuls voor te laten zijn.

Daarnaast moet de politiek zich diepgaand verdiepen in de verkeersafwikkeling en logistiek van bevoorrading en parkeervoorzieningen (je kunt niet ongebreideld parkeergarages in een gecompliceerde geologische situatie maken).

Mensen, die voor een karakteristiek Bergen komen, zijn best bereid om te pendelen (als daar goede verbindingen bij zijn ) tussen een transferium of een stukje te lopen. Mensen met een beperking en fietsen zijn in de plannen stiefkinderen. Ook hier moet meer aandacht voor zijn.

Kortom: politiek richt U op integraal denken en niet op het stapelen van te veel te grote ontwikkelprojecten. Er moet een hart komen, dat zuurstof biedt aan een natuurcultuur omgeving en geen pomp voor eenzijdig consumentisme.

We hebben niet voor niets de Breelaan heringericht en van de Hoflaan een fietsstraat gemaakt.

Dick van Hoeve

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/4032