Joost Lips – Wat is een Vrouw?

Wat is een Vrouw?

In deze Belachelijke Babylonische Tijd is de Vraag gerezen ´Wat is een Vrouw?´ Dit heb ik me Nu Werkelijk Nooit Af Gevraagd. Een Vrouw Her Kennen was Geen Probleem en Daar Mee was voor mij de Kous af. Maar de Trans Gender Lobby wil, dat Iedereen, die zich als Vrouw identificeert als Vrouw Benaderd wordt. Dit betekent, dat Mannen Vrouwen Kleed Kamers Betreden, in Verschillende Sporten de Competitie met Echte Vrouwen Aan Gaan, Serie Verkrachters in  Vrouwen Gevangenissen Verkeren en Feminiene Esthetiek naar de Filistijnen wordt Geholpen.

Schonkige Bonkige Lijven met Piemels, of Geopereerd, staan als N° 1, tussen Twee Vrouwen, op de Hoogste Plek op Ere Podia Trots te Zwaaien naar het Publiek; zijn ze Werkelijk Trots? Is de Biologie Al Zo Ver van hun Botte Hersenen Vervreemd, dat ze menen Iets Uitzonderlijks te hebben Gepresteerd?

Vrouwen worden Ernstig Bedreigd. Vrouwen werden Mannelijker in hun Competitie Drang binnen het Zaken Leven, Veel Vrouwen werden Ook Steeds Truttiger. Dat Laatste is Eens op Plausibele Wijze Verklaard door een Caribische Schrijver wiens Naam me Ontschoten is. De Man is Zo Verwijfd geworden, dat de Vrouw, om de Man zich nog wat Man te laten Voelen, zich Tuttiger is gaan Gedragen. Waar vinden we ze Nog, de Echte Mannen en Vrouwen?

Ballerina Violetta Komyshan (foto Ken Browar)

Een Ballet Voor Stelling van Pikkies, die zich als Vrouw Identificeren, zal dat Publiek Trekken? Een Man zal Nooit gaan Bewegen als een Vrouw, het wordt een Belachelijke Vertoning. De Schoonheid van de Vrouwelijk Vorm, Alle Operaties ten Spijt, zal Niet Bereikt worden.

Ik ben een Lief Hebber van de Schone Kunsten. Ik acht echter de Kunsten der Natuur Onovertroffen, en de Vrouwelijke Vorm is daar Deel van. Schilders, Beeld Houwers en Fotografen kozen Graag voor het Vrouwelijk Model als Onder Werp voor hun Werk. Ze wilden de Schoonheid Vereeuwigen, waar het Model door de Tijd Gerimpeld en Ten Slotte Weg Genomen zou worden.

Fotograaf Andre de Dienes is Voor Al bekend geworden door de Vele Op Namen die hij van Marilyn Monroe, Ook Al voor dat ze Beroemd was, gemaakt heeft. Hij is Getrouwd geweest met Shirley Levitt en maakte Prachtige Foto´s van haar. Was hij nou de Grote Kunstenaar, of was het God en lag de Schoonheid Hier via de Camera voor het Opr Rapen?

De Vrouw past, even als de Man, in Geen Definitie. Haar Uiterlijke sSchoonheid is het Eerste, dat in het Oog valt, maar haar Mysterie gaat Oneindig Veel  Dieper. Ze staat voor Ontvankelijkheid. Een Man, die zich laat Om Bouwen verkrijgt daar mee de Vrouwelijke Ontvankelijkheid Niet. De Vrouw kent een Intuïtie, die Dwars door Mannelijke Denk Patronen heen pleegt te zien, zonder de Man te willen Over Treffen, vult ze hem aan.

Ik ontmoet, Hoe Wel Niet Vaak in deze Dagen, Graag Mannen voor een Goed Gesprek. Mannen onder Elkaar, zegt de Volks Mond dan. Maar ik kan me Niet Voor Stellen, dat Samen Leven met een Man de Vrije Stroom van Leven Niet doet Stagneren. Met mijn Vrouw blijft de Stroom Wel in Stand, omdat we Niet in Competitie Leven en Elkanders Ziens Wijze als Complementair Beleven. Niet Altijd Natuurlijk, ook wij zijn Niet van Egoïsche Trekjes Vrij. Maar de Teneur is er Een van lListeren, Wat Horen wordt, Wat Vervloeien tot Eensgezind Verstaan Mogelijk Maakt.

De Trans Gender Agenda wil, dat Vrouwen Minder Vrouw en Mannen Minder Man worden. De Definieer Zucht, die Hier Mee Gepaard gaat, zet Mensen in hun Hoofd aan hetWwerk, en dit dient deze Agenda. Man en Vrouw bekrachtigen Zich Zelf, Niet door Zich Zelf te Definiëren, maar door Hier Mee te Stoppen en het Eigen Wezen te Door Voelen Aan Taal Voor Af. Helaas zijn Mensen, die hun Identiteit voor al door Anderen, Sociale Context, laten Bepalen, Huiverig als het gaat om Stil en Zonder Af Leiding te zijn. Niet Zelden breekt dan de Paniek uit. Verslaving aan de Smart Phone maakt van dat Apparaat een Digitale Hand Boei. Wie Vrees voor de Stilte laat regeren komt Nooit Meer aan Zich Zelf toe. Middels deze Vervreemding kan de Agenda er deze Dagen de Meest Absurde Dingen Door Drukken, en is Porno voor Tieners Nu een Aan Bod op Scholen.

Mannen en Vrouwen zijn Prachtig, hun Vormen zijn Tegelijker Tijd Vergankelijk. We kunnen Niets van dit Soort Schoonheid Voor Goed Bewaren, en Wie dit Beseffen Keren in, Kijken naar Binnen, Aanvaarden dit Stille Zien.

De Angst voor dit Stille Zien is Nergens op Gebaseerd. Ga Maar Eens, om te Beginnen, Vijf Minuten Stil Zitten zonder Enige Af Leiding. Als je Al Vrees ervaart, dan zul je Zien, dat deze is gemaakt door Gedachten, Niet door Stilte. Angst Wekkende gGdachten tonen zich in Stilte. Stilte Geneest.

Een Echte Vrouw herken ik aan haar Presentie, haar Aan Wezigheid in Plaats van dat ze Vertrokken is in Gedachte Kluwen. Een Vrouw Kent haar Op Spelende Gedachten, Zo wordt ze er Niet Door Geleefd. Het Zelfde geldt voor een Echte Man. Als Man en Vrouw Samen Komen worden er Geen Definities, Verdelingen en Labels, Geschapen, maar In Geleverd, op dat het Echte Geboren kan worden.

Foto´s van Jade Beall

Efemere Denomenen, 30 maart 2023

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2023/03/30/wat-is-een-vrouw/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Violetta+Komyshan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ken+Browar
https://robscholtemuseum.nl/?s=André+de+Dienes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Shirley+Levitt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marilyn+Monroe
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jade+Beall
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vrouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Man
https://robscholtemuseum.nl/?s=Echte+Vrouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Echte+Man
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wat+is+een+Vrouw?
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wat+is+een+Man?
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gender
https://robscholtemuseum.nl/?s=Trans+Gender
https://robscholtemuseum.nl/?s=Trans+Gender+Lobby
https://robscholtemuseum.nl/?s=Feminien
https://robscholtemuseum.nl/?s=Masculien
https://robscholtemuseum.nl/?s=Matriarchaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Patriarchaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Natuur+Kunst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geboorte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Het+Echte