Joost Lips – Verarming of Verademing?

Verarming of  Verademing?

Het Ont Kennen van de Covid Hoax, het Gehoorzaamheid Onder Zoek middels Verplichte Maskers, de Gen Therapie in de Prikjes, de Op Lichting van het Stik Stof Verhaal, het Reiken van Macht Hebbers naar Heerschappij over de Mensheid middels Central Bank Digital Currency, de Oekraïne Oorlog op Valse Gronden, de Pedofiele Seksualisering van onze Jeugd, en Alle Overige Waan Zin, die Nu plaats heeft. Het Ontkennen van dit Alles gebeurt van uit een Persoonlijk Ongeloof Wel Licht, maar voor Al van uit de Onwil de Zaken Goed te Onder Zoeken. Er bestaat Angst voor de Feiten. Probleem is echter, dat wie deze Angst volgt en het Narratief van de Overheid dan maar Trouw blijft, Mede Plichtig aan Genocide, op de Grootste Schaal Óoit Vertoond, is geworden. Door Passief te blijven maar, God betert, vervolgens vaak Ook Nog Actief door Dodelijke Spuitjes te Promoten, Maskers op Ander Mans Snuiten te Eisen, als Klimaat Activist een Ander Gedrag voor te schrijven, en als maar Meer Wapens voor het Kanonnen Vlees naar de Oekraïne te willen sturen. Om de Vrede te Dienen!

Knetter Gek, Eng

De Tijd is Voor Bi,j dat ik me Nog kan Verhouden met deze Mensen, als of Argumenten en een Goed Gesprek Nog Ogen zullen Openen. Ogen, die Nu Nog Niet Geopend zijn, zullen Steek Houdende Info en Argumenten niet willen horen. Omdat dit me Ernstig Boos maakte, heb ik Besloten Ik heb Daar Geen Vrienden. Compromis, ‘Voor de Goede Vrede‘, is Weder Zijds Bedrog. Dat is Geen Vrede, maar Hellend Vlak naar Hels Bestaan. De Wereld staat in Brand, mensen worden Onderling Verdeeld en Dood Gespoten, Kinderen Ontvoerd en Mis Bruikt, het Onder Wijs tot Propaganda Machine, de Controle Staat Globaal Geperfectioneerd en dan Praten over Koetjes en Kalfjes, Zo Lang, die er nog zijn, om te Doen als of er van Op Recht Contact Sprake is?

Kan Niet, Onmogelijk

We hebben Hier in Ierland Twee Vrienden Over Gehouden. Nu kwam er Onlangs een Jonge Vrouw in de Winkel van Karin, die haar Hart uit sprak, Blij was, dat ze Eindelijk met Iemand Open kon spreken over wat ze Werkelijk waar neemt in de Wereld. Zij en haar Man zien Geen Familie Meer sinds het Corona Bedrog, hebben Ook Geen Vrienden meer. Hé, dacht ik, met die Twee kunnen we Wel Eens Af Spreken. Contacten Verliezen, omdat je Niet van Feiten Weg wilt Kijken, kan een Verarming lijken, maar Tegelijker Tijd maakt het Mogelijk, dat Echte Mensen Daar Voor in de Plaats komen, en dat is een Verademing. Dat hoeven er Niet Veel te zijn. Kwaliteit gaat voor Kwantiteit.

Alles in Één, maar Niet in het Denken

Het Woord Integriteit staat voor het Vermogen de Zaken des Levens te integreren. Ont Kenning maakt dit Onmogelijk. Ontkennen is een Actie van het Filterend Brein. Zonder Actief Denken wordt Alles als Reeds Heel of Heilig Beleefd. Dit betekent Niet, in de Wereld der Vormen, dat je Altijd maar Lief bent. Jezus wierp de Tafelen der Tollenaars om in Woede. Alle Religieuze Stromingen, die de Wereld van de Vormen als Illusie Af Doen en de Tollenaars Zo Ongemoeid Laten, noem ik Laf en Onbetrouwbaar. Zie hoe de Dalai Lama zich Nu gedraagt. Het is om deze Reden, dat ik na Alle  Filosofische  Verkenningen en het Spelen met Adviezen van Non Dualistische Scholen, die in de Meeste Gevallen de Tollenaars als Illusie af doen, Weer bij Jezus ben Uit Gekomen. Liefde is het Hoogste gGed, maar de Tafelen dvan de Tollenaars gaan Om Ver.

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2023/04/17/verarming-of-verademing/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomen