Joost Lips – Rob Scholte Museum, dicht of open?

Enige weken terug kwam mij het advies ter ore mij op LinkedIn te begeven om mijn werk bekendheid te geven. Ik heb hieraan gevolg gegeven en nadat ik nog maar enkele connecties had toegevoegd werden mij via de site voorstellen gedaan voor nieuwe connecties. Onder de voorgestelde personen herkende ik kunstenaar Rob Scholte (https://www.linkedin.com/in/rob-scholte-2482a1a0?). Heb de connectieknop ingedrukt en met weinig woorden gezegd dat hij me blij zou maken met een leuke start op LinkedIn door aan mijn verzoek te beantwoorden. Wat geschiedde.

Ik wist wel wat van Rob Scholte maar niet veel. Mijn kennis over kunst en haar geschiedenis is nooit systematisch opgebouwd en vol lacunes, willekeurig ontstaan op basis van mijn in tijden geldend enthousiasme voor waar ik schoonheid en wijsheid in vond. Nu besloot ik mij te verdiepen in Rob’s werk en beluisterde daarbij menig interview met hem dat op internet te vinden is. Om kort te gaan: ik was snel en diep geraakt.

Mijn gebrek aan academische kennis over kunst en haar geschiedenis heeft mij nimmer belet van kunst te genieten op volstrekt subjectieve wijze. Als ik door schoonheid van een beeldend werk werd getroffen voelde ik me altijd vrij te ‘weten’ wat mij trof, en ik schreef op wat mij in een werk beroerde. Voordat ik over internet beschikte heb ik een kunstenaar uit Haarlem teksten bij zijn werken gestuurd en hij was erg blij met wat ik hem zond. Dit moedigde mij aan hetzelfde te proberen toen ik via Facebook aansprekende beeldende kunstenaars ontdekte: driemaal schreef ik artiesten aan en driemaal werden mijn teksten enthousiast ontvangen. Op 30 november jongstleden, na een uitgebreide studie van zijn werken en het beluisteren van menig interview met hem, benaderde ik Rob nogmaals via LinkedIn, waarin de volgende woorden waren opgenomen: ‘Ik heb je zojuist een link gezonden en wil graag meer naar je zenden; teksten passend bij werken van je. Dan kun je zelf zien of je het wat vindt wat ik doe.’

De link betrof een gedicht op mijn weblog waarin Rob zijn volledige naam voorkomt. In de dagen na verzending van het bericht verzamelde ik online vele werken van zijn hand in een map. De diversiteit van zijn producties is enorm, de filosofie erachter steeds weer zeer aansprekend voor mij. Rob’s opvattingen over originaliteit en copyright namen me meteen voor hem in. Toen ik vervolgens de digitale map met afbeeldingen van zijn werken opende en dacht ergens teksten bij te schrijven viel ik steeds weer stil. Karin, mijn vrouw, vroeg mij deze week of ik al teksten had zien ontstaan. “Nee”, zei ik, “want de werken van Rob zijn in vaak zelf al taal, hebben een conceptuele lading die extra woorden alleen maar overbodig laten zijn”. Ik had, omdat mijn toezegging van 30 november niet gevolgd was door daden, dit eergisteren bijna aan Rob geschreven, maar iets weifelde nog in mij. Zo had ik meermalen naar het werk Nachtlicht gekeken en gevoeld dat het me nodigde tot woorden…die nog niet kwamen.

Vandaag is het precies twee jaar geleden dat er een overeenkomst werd getekend die Rob Scholte toestond zijn museum in Den helder uit te breiden. Vandaag is ook de dag dat ik uit mocht vinden dat mijn gedicht Stil Besef op de site van het Rob Scholte Museum (https://robscholtemuseum.nl/joost-lips-stil-besef/) is opgenomen. Ook de dag dat ik zag dat de laatste regel uit mijn aan Rob gezonden gedicht uitstekend past bij zijn werk Nachtlicht. Voor wie de absurde geschiedenis van de politieke tegenwerking tegen het Rob Scholte Museum wil kennen verwijs ik hier naar het vandaag ook geplaatste artikel van Theo Knippenberg (https://robscholtemuseum.nl/theo-knippenberg-niet-911-maar-912-was-de-dag-die-den-helder-voorgoed-veranderde/). Ik vraag mijn lezers: teken de open brief aan het college van B&W over het Rob Scholte Museum hier: https://robscholtemuseum.nl/teken-open-brief/.

Wil tenslotte eindigen met drie filmpjes in een reeks die ik als eerste zag nadat Rob en ik connectie maakten. De wijze waarop Rob spreekt zou ik geen manier willen noemen; ik hoor een oorspronkelijke man, met kennis van zaken en tegelijk in het geheel bescheiden spreken over zaken die door anderen allang zijn afgedankt. Dank Rob, love your touch.

Rob Scholte in K.i.M. 1
https://www.youtube.com/watch?v=g5u0kyQlV6U

Rob Scholte in K.i.M. 2
https://www.youtube.com/watch?v=uGQdEapaIso

Rob Scholte in K.i.M. 3
https://www.youtube.com/watch?v=DoWujsoks0I

Bodemloze Beeldentuin, 9 december 2016

https://bodemlozebeeldentuin.wordpress.com/2016/12/09/rob-scholte-museum-dicht-of-open/