Joost Lips – Oorspronkelijke Geest

Joost Lips – Oorspronkelijk Geest (foto Tumblr)

Oorspronkelijke Geest

Politieke Correctheid kan me gestolen worden. Gelijk ik in een New Age winkel de neiging krijg een onwel riekende wind uit M N gat te laten ontsnappen om wat evenwicht in de atmosfeer te scheppen, zo ook neig ik tot grover taalgebruik als er weer een Politiek Correct geprogrammeerd wezen voor me staat.

Alweer heel wat jaartjes terug hoorde ik voor het eerst over Jordan Peterson, dat was de man, die bezwaar aantekende tegen voorgeschreven taal gebruik, en in deze dagen van Woke Onbewustzijn ( het betreft immers een Mind Programma, wat niet beseft wordt door wie deze afdraaien ) zien we meer dan ooit hoez eer mensen Labels voor Realiteit verkiezen, alsof ze in wezen al niets anders meer waarnemen. Ontzield, tot Zombie geworden.

Woke is dus verre van Wakker, en zij die Woke doorzien menen dan wel Wakker te zijn, maar is dat zo? Als ik op Social Media kijk zie ik velen, die zichzelf wakker achten, dag in dag uit toch naar de pijpen dansen van de agenda, die in de wereld afdraait, al is het dan middels protest. In die zin is ieder protest Controled Opposition als het een continue structuur kent en nergens vrijv alt in de oorspronkelijke geest der dingen.

Laten we niet moeilijk doen over wat Oorspronkelijke Geest is. Het gaat niet helpen het dan God, Tao of wat ook te noemen, Oorspronkelijke Geest kent geen religie en is onverdeeld in een ieder aanwezig. Onverdeeld, omdat het denken zich er nog niet mee bemoeid heeft. Onverdeeld, omdat oorspronkelijke geest niet tot uitsluiting in staat is. Als er iets wordt buitengesloten ziet Oorspronkelijke Geest onmiddellijk de geschiftheid hiervan. Oorspronkelijke Geest is in die zin machteloos. Haar getuige zijn kan zij niet afleggen, omdat het haar Wezen Is, zo ziet Ze, zonder in te kunnen grijpen, alle dwaalwegen der mensen, die het lijden brengen.

Ik koester de Oorspronkelijke Geest, die ik voorheen met hoofdletter kon aanduiden, maar nu voelt ze vooral vertrouwd en nabijer dan nabij, dat het geen speciale status meer behoeft, dat er geen beeldvorming mij komt vertellen wat de Oorspronkelijke Geest dan wel is. De Oorspronkelijke Geest is in ieder ervaren en verbergt zich niet. Het is het helder zicht, voordat je komt met associaties, die het Oorspronkelijke Ins Blaue Hinein interpreteren. Oorspronkelijke Geest neemt dit droog waar, grijpt niet in, ziet dat ook deze illusie voorbij zal gaan. Oorspronkelijke Geest kent de angst voor fixatie niet, want wie zou er verslaafd moeten raken? Zo iemand is niet te zien.

Er zijn wetmatigheden, die ik na 61 levensjaren als gezaghebbend heb leren kennen, en er was niemand, die ik kon vinden, die die wetmatigheden gemaakt zou hebben. Zo werd de laatste kwestie, Wie is de Schepper? , een secundaire, mijn belangstelling was en is louter en alleen Wat maakt het Lijden? en Wat heft het Lijden op? Dat lijken twee onderwerpen, maar als je ziet hoe lijden wordt gemaakt. Dan is de Lichaam Geest zich er al van aan het verschonen. Zien engenezing gaan samen.

Karin en ik, we kunnen Clashen als de besten. Ik ben wat keertjes naar Holland gevlogen, omdat we dachten, dat het over was tussen ons. Maar er was iets over ons, dat ons steeds weer tot elkaar bracht. We wisten, dat we beiden last hadden van Reactive Emotions en dat we oude pijnen in onsz elf hadden aan te zien. Hoe lang zijn we al samen, Lieverd? Ik was nooit zo lang met een vrouw. Het kan, omdat we beiden naar ons zelf kijken als er conflict tussen ons speelt, dus iedere nieuwe ontploffing tussen ons belooft nog meer verdieping. Er waakt iets over onze kleinigheden en het gaat Diep. Hierin verblijven is verblijven in Liefde.

Het ontmoeten van vrienden op een markt iedere zaterdag heeft al enige tijd plaats gemaakt voor het laten vallen van welke oplossingsstrategie tegen de uitrollende agenda van de totalitaire technocratie dan ook. Tussen de eigen oren loskomen van welk Corona of Government (Mind Control) verhaal dan ook, en eenvoudig doen wat je doet als je leven lief hebt. Mind Control bestaat alleen als A Reactive Mode, Oorspronkelijke Geest tuint er niet in. Dan kan het zo zijn, dat je je zelf weer naar die markt ziet gaan, nu zonder enige toekomst dan goede zin deze dag, en doe je, als in je beste dagen, mee met ieder goed idee.

KarinDat vind ik leuk!” heeft er nu een gloeiende pest aan Niet te zeggen, waar het op staat. Dus opgepast, mensen, ik hier, Lippie, weet wat dat betekent! Na alle crisis, die we elkaar wisten te bezorgen met onze zo genaamde ego S, mogen we nu bespiegelen op al de programma S, die we daar zagen af spelen, en die wel fout moesten lopen. Als dan geest en lijf ontspannen mogen, geniet ik ten volle van Lief als ze haar klachten vorm geeft met alle emoties op de goede plek, en ben ik blij te horen, dat ik niet jaloers hoef te zijn, omdat ze vandaag weer met iedereen ruzie heeft gemaakt. Fake News, Want directheid en Ierland gaan in vele gevallen niet samen. Maar dit, zo tonen deze dagen, blijkt een mondiaal probleem te zijn, en de Mind Controle machine is in top conditie. Niet inpluggen, mensen, het antwoord is heel simpel, vraagt louter toewijding, en die heb je als je het ziet. Zien, waar je aan deze matrix vast zit, dit niet veroordelen, maar louter zien. Dan zal het zijn weg vinden. Dan werk je in de uitrollende agenda en ben je niet van de uitrollende agenda. Als je dan weer eens in de wacht wordt gezet voor een Noodzakelijk telefoontje, dat je pleegde, dat kun je Mindfullness oefenen, of je flikkert de telefoon weg en koop een Camper.

We wonen in een huis van een Land Lord ,die ons weg wil hebben. Dit leverde steeds weer zorgen en reden voor actie op. Nu er een protest actie van de grond is gekomen, die sowieso drie maanden in beslag zal nemen, is er opeens een diepe ontspanning, die me laat zeggen Heb ik me ooit zo gelukkig gevoeld? Ja, vast wel, maar Actueel is prominent boven Herinnering, en als ik nu dit geluk mag ervaren, met alle dwaasheid, die wereldwijd gaande lijkt te zijn, dan besef ik oorspronkelijke geest, niet, omdat ik die zie, hoor ruik, proef of voel, maar omdat Oorspronkelijke Geest zien, horen, ruiken, proeven en voelen mogelijk maakt, ieder moment opnieuw, waarbij verleden het heden al heeft gevoed, alle antwoorden op vragen hier te vinden zijn, zonder uitstel, zonder middelen. Het is niet weten, dat alwetend blijkt te zijn, omdat het niet is afgeleid door krappe gedachten, die willen bevatten, zo het eerste Wonder steeds weer missend.

Ik wens dat mijn schrijven intuïties in de lezer mogen wekken, waarna niet deze woorden, maar de intuïties leidend zullen zijn. Waarheid kent geen ander gezag dan Zich Zelf, maar das gek gezegd, want hoe zou Waarheid een object kunnen zijn van Zich Zelf? Dat is natuurlijk dualistisch geklets van een labelaar fanaticus. Daarom, in dit vergankelijke domein is het beste, dat ik kan doen de intuïtie te wekken in de lezer, die zich tot mijn woorden aangetrokken voelt. Er is in die zin geen sprake van overdracht, je kunt louter ontvangen, wat je al die tijd al had. Vraagje? Kun je dan ook worden wat je al bent?

Deze laatste vraag vreet alle laatste delen van je zelfverbeelding weg, dus als je dat niet wilt kun je vergeten wat ik zei. Maar wat een prachtige vraag!

Kun je worden wat je bent?

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2022/06/05/oorspronkelijke-geest/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oorspronkelijke+Geest